HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 CHOOSEV A/S OG FREDERIKSSUND KOMMUNE HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL MÅLSÆTNINGEN MED KONCEPTET (TEST-EN-ELBIL.DK) ROLLEFORDELING CHOOSEV S FORPLIGTELSER KOMMUNENS FORPLIGTELSER RETNINGSLINJER OG PRINCIPPER KONSORTIUMPARTNERNE IGANGSÆTTELSE OG PLANLÆGNING ØKONOMI OFFENTLIGGØRELSE PR OG MARKETING HEMMELIGHOLDELSE VARIGHED RAPPORTERING MISLIGHOLDELSE KOMMUNENS FORPLIGTELSER VED OPHØR ANSVARSBEGRÆNSNING TVISTER AFSLUTTENDE BESTEMMELSER BILAG NR. 1 VAREMÆRKE OG LOGO... 16

3 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE Frederikssund Kommune CVR-nr Torvet Frederikssund Efterfølgende kaldet ( Kommunen ) og ChoosEV A/S CVR-nr Vester Farimagsgade København K Efterfølgende kaldet ( ChoosEV ) I fællesskab kaldet ( Parterne ) og alene ( Part ) ( Testkører eller Testkørere ) er én eller flere personer, der frivilligt og uden økonomisk involvering deltager i Test-en-elbil.dk. ( Konsortium ) er de Partnere der deltager aktivt med ressourcer, økonomi mv. i Test-en-elbil.dk. 2. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 2.1. ChoosEV har udviklet og forberedt et Test-en-elbil.dk koncept ( Konceptet ), der giver Kommunens borgere mulighed for uden økonomiske omkostninger at deltage som Testkører af 10 elbiler over en 24 måneders periode. Hver Testkører benytter elbilen i en periode på 3 måneder, hvor viden og erfaring med brugen af elbilen samt intelligent opladning af elbilen indsamles og evalueres. Det forventes, at det samlede testforløb vil inddrage 80 Testkørere over en 2-årig periode, der vil generere cirka kilometer i kørselsforbrug, kwh strømforbrug, omkring opladninger samt 160 svar på spørgeskemaer som et resultat af Test-en-elbil.dk projektet ( Projektet ) i Frederikssund kommune, og som kan benyttes som erfaringsbase for den videre udvikling i brugen af elbiler og opbygningen af lokal infrastruktur og intelligent opladning Formålet med Konceptet er at indsamle viden og oplevelser med elbilen, i et åbent miljø hos et bredt udvalg af potentielle Testkører herunder børnefamilier, par, enlige, bofællesskaber og unge som gamle. Den indsamlede viden vil i fællesskab blive analyseret for at fastlægge, hvilke infrastrukturelle

4 forhold Frederikssund kommune vil have behov for, for at sikre, at elbilen bliver en mere integreret del af hverdagen hos Kommunens borgere og virksomheder Ved etableringen af Konceptet i Frederikssund kommune vil Kommunen og ChoosEV i fællesskab udpege et antal relevante eksterne Partnere, der sammen med Kommunen og ChoosEV vil danne et Konsortium, der vil sikre udbredelsen af Konceptet i Frederikssund kommune Projektet vil blive finansieret af Konsortiet ChoosEV vil under Projektets forløb have ejerskabet over de elbiler og ladeanlæg, der benyttes af Testkørerne. Konsortiet vil, når det er endeligt etableret og Projektet er igangsat, betale ChoosEV et årligt fee for hele Projektet inklusiv alle elementerne i Konceptet, herunder at Testkørerne får elbiler og ladeanlæg stillet til rådighed. Det årlige fee betales forud og kommunen kan vælge at deltage i den samlede finansiering, såfremt Kommunen finder det ønskeligt Ved indgåelsen af nærværende aftale ( Aftalen ), gives Parterne retten til at påbegynde udarbejdelsen af Projektet i Frederikssund kommune i henhold til de rammer, der er oplyst i nærværende aftale Når det endelige Konsortium er dannet, vil alle konsortiemedlemmerne underskrive en fælles aftale. Kommunens forpligtelser ved underskrivelse af den fælles konsortieaftale vil ikke medfører andre forpligtelser for Kommunen end de forpligtelser, der er nævnt i nærværende Aftale, eller som aftales skriftligt med Kommunen Know-how, viden og erfaring, der er indsamlet af Parterne i forbindelse med Projektet i Frederikssund kommunen, vil være til rådighed for alle Konsortiepartnerne. På den baggrund er Parterne enige om at indgå denne Aftale, hvorved Parterne forpligter sig til aktivt at deltage i at få skabt et Projekt baseret på Konceptet i Frederikssund kommune. 3. MÅLSÆTNINGEN MED KONCEPTET (TEST-EN-ELBIL.DK) 3.1. Der er udført enkelte mindre elbilsprojekter i Danmark, og på globalt plan har der været tilsvarende Projekter. Projektet vil være blandt de største elbilsprojekter, der også indeholder forbrug under kontrollerede forhold, foruden at dette Projekt udføres i et åbent miljø med Testkørere uden tilknytning til Konsortiet, og hvor Testkøreren kan komme med sin reelle mening De generelle målsætninger for Projektet i Frederikssund kommune er: A. At indsamle viden og data omkring elbiler og infrastruktur for at kunne knække elbils koden, forstå hvad elbilen kan og skal bruges til, forstå hvordan kørselsmønsteret for elbilen

5 differentierer sig i forhold til en traditionel bil, forstå forbruget i dagligdagen, evaluere omkring den samlede CO2 besparelse hos de enkle Testkører. B. At profilere Kommunen og vise at Kommunen støtter grøn transport, herunder at Kommunen er med til at fremme interessen for miljøet og nedbringelse af CO2 på transportsiden. C. At profilere Konsortiepartnerne der deltager i Projektet og forklare deres målsætning i relation til Projektet og miljøet. D. At profilere ChoosEV som den mest innovative virksomhed inden for elbiler og infrastruktur og skabe genkendelsesværdi En del af målsætningen for Kommunen for deltagelse i Projektet er desuden: A. Proaktivt at deltage i udbredelsen af grøn transport og være forberedt på brugen af elbiler i Kommunen. B. At give borgerne i Kommunen mulighed for at testkøre en elbil i op til 3 sammenhængende måneder. C. At indsamle viden til beslutning omkring offentlig tilgængelig infrastruktur, og generelt hvorledes Kommunen skal forholde sig til fremtidens mobilitetsløsning. 4. ROLLEFORDELING 4.1. Ved indgåelse af nærværende Aftale forpligter ChoosEV sig til at: A. Deltage i interne møder med Kommunen omkring endelig godkendelse af Projektet. B. Indgå aftaler med relevante eksterne parter med henblik på dannelse af det endelige Konsortium. C. Indlede dialog med den lokale presse i samarbejde med Kommunen i forbindelse med Projektet. D. Pre-undersøge potentialet i Frederikssund kommune for interesserede Testkørere. E. Udarbejdelse og opsætning af projekthjemmeside specifikt til Kommunen Ved Kommunens endelige godkendelse af Projektet forpligter ChoosEV sig til (udover de i punkt 4.1 oplyste forpligtelser): A. Generel koordination og administration af Projektet. B. At levere elbiler og infrastruktur (opladningsmoduler inkl. projektering, opsætning og tilslutning). C. Drift, forsikring, finansiering mv. af elbiler og infrastruktur. D. Dekorering af elbiler i projektet. E. Deltagelse i udvælgelsen og koordinering af Testkørere inkl. brugerskifte.

6 F. Indsamling (2 x spørgeskema heraf 25% personlig dialog) og strukturering af viden samt erfaring. G. Håndtering af samtlige dokumenter i Projektet. H. Udarbejdelse af pressemateriale samt koordinering. I. Udarbejdelse og håndtering af projekthjemmesiden inklusiv administrativt modul. ChoosEV s opgave er desuden at stå til rådighed for de Testkørere, der deltager i Projektet, og som løbende retter henvendelse til Konsortiet, herunder proaktivt at sørge for at de øvrige Konsortiepartnere i Projektet ikke involveres i den daglige drift Ved indgåelse af nærværende Aftale forpligter Kommunen sig til at: A. Stille en koordineringsmedarbejder til rådighed som kontaktperson for ChoosEV. B. Sikre politisk opbakning for Projektet i Kommunen. C. Henvise lokale potentielle eksterne Konsortiepartnere til ChoosEV. D. Sørge for, sammen med ChoosEV, at pressen modtager relevant information i relation til Projektet E. Deltage aktivt i udvælgelsen af de øvrige Konsortiepartnere Ved Kommunens endelige godkendelse af Projektet forpligter Kommunen sig til (udover de i punkt 4.3 oplyste forpligtelser) at: A. Stille fysiske faciliteter til rådighed (mødelokaler mv.) til Testkører-møder, pressemøder og lignende møder. B. Aktivt involvere sig i promoveringen af Projektet. C. Deltage aktivt ved udvælgelse af Testkørere. D. Aktivt involvere sig i at formidle den viden og erfaring, der indsamles i Projektet til Kommunens borgere og virksomheder. E. Løbende at deltage i informationer til pressen. F. Dele erfaring og viden med andre kommuner omkring Projektet og dets resultater. 5. CHOOSEV S FORPLIGTELSER 5.1. Udover forpligtelserne nævnt i punkt 4.1 og 4.2 er ChoosEV s væsentligste forpligtelser i det kommende Konsortium at administrere og koordinere alle forhold og funktioner i relation til etablering og eksekvering af Projektet Ved etableringen af Projektet er det ChoosEV s opgave at skabe kontakt til lokale samt landsdækkende Konsortiepartnere, der stiller den nødvendige finansiering til rådighed for Projektet, således at der skabes et økonomisk fundament for, at Projektet kan gennemføres Driftsansvarlig for elbiler til Projektet, herunder,

7 A. At elbilerne er typegodkendte efter gældende danske regler for elbiler enten som person- eller vareelbiler. B. At de elbiler, der benyttes i Projektet, er forsikret efter gældende regler. C. At elbilerne i Projektet er indregistreret efter gældende regler. D. At elbilerne bliver vedligeholdt med service, dæk, vinterdæk mv. E. At Testkørerne bliver uddannet i brugen af elbilen. F. At der altid er en Hotline til rådighed for Testkørerne. G. At sørge for at elbilerne bliver opdateret, såfremt der er basis for sådanne tiltag Driftsansvarlig for lademodulerne til Projektet herunder, A. At der monteres et miljø opladningsmodul på alle Testkørernes hjemmeadresse. B. At opladningen sker med ChoosPower, delvis intelligent opladning, med kontrollerbar opladning for at sikre et optimalt opladningsmiljø af grøn strøm. C. At der indsamles data for alle opladninger, der sker i hjemmet. D. At Testkørerne er uddannet i brugen af ChoosPower. E. At der altid er en Hotline til rådighed for Testkørerne. F. At sørge for at lademodulerne er opdateret efter seneste standard i Danmark Projekthjemmesiden udarbejdes og administreres af ChoosEV, der tilpasses Parternes målsætning, evt. med Kommunens logo, politiske deltagere, de projektansvarlige mv. Øvrige Konsortieparter vil have deres informationer til rådighed på hjemmesiden, såsom sponsor informationer, logo mv. Hjemmesiden vil løbende have information om Testkørernes oplevelser (gode som dårlige), løbende informationer om udviklingen i Projektet, nyheder, tekniske data på elbilerne og lademodul samt kontaktdata til relevante personer i Projektet. Derudover vil der blive oprettet et presseområde på hjemmesiden, hvor pressen vil kunne hente oplysninger om Projektet. Når ChoosEV eller en af Konsortieparterne skønner det nødvendigt, vil hjemmesiden også blive brugt til råd og vejledning. Konsortiet kan i fællesskab afvise informationer som ikke-relevante for Projektet ChoosEV vil være PR- og marketingansvarlig under etablering og eksekvering af Projektet og have den koordinerende rolle i relation til PR- og marketingstiltag Håndtering af Projektets dokumenter. 6. KOMMUNENS FORPLIGTELSER 6.1. Kommunen anerkender, at den fulde anvendelse af Konceptet og alle dets elementer er ufravigelige og nødvendige for gennemførelse af det kommende Projekt, og for at Parterne i relation til Projektet fremstår som en fælles enhed.

8 6.2. Det forventes, at Kommunen stiller en fast kontaktperson til rådighed for Projektet og som kontaktperson for ChoosEV. Tidsforbruget er estimeret til timer pr. måned (ikke ligeligt fordelt over perioden) Kommunen giver ved underskrift af nærværende aftale ChoosEV mulighed for at tilbyde sig som leverandør af elbiler og infrastruktur i relation til Kommunens egne behov. ChoosEV kan altid tilbyde sig, men Kommunen skal følge udbudsregler m.v. og kan heller ikke forpligte sig til at aftage elbiler fra ChoosEV. 7. RETNINGSLINJER OG PRINCIPPER 7.1. ChoosEV har udviklet, og fortsætter med at udvikle, retningslinjer og principper, der indarbejdes i Konceptet. Formålet med disse retningslinjer og principper er at styrke Konceptets identitet og for at tiltrække flere eksterne parter. Dette vil give mulighed for at få flere Projekter i flere kommuner igangsat, med henblik på at opnå et bredere og mere pålideligt empirisk resultat af Formålet Ændringer til retningslinjer og principper må kun foretages af ChoosEV, hvor det skønnes at være hensigtsmæssigt af markedsføringsmæssige, organisatorisk, tekniske og/eller kommercielle årsager. ChoosEV forpligter sig til altid at have tilpasset sådanne forhold, således at Kommunen kan få adgang til alle relevante informationer via Projektets hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil Kommunen blive informeret direkte Et ensartet ydre for Projektet så vidt angår markedspræsentation herunder skiltning, design, logoer, farver og farvesammensætning, der benyttes i markedsføringen eller som identifikation af konceptet, vil være efter retningslinjer udført af ChoosEV. Kommunen har medbestemmelse i markedspræsentationen for så vidt angår materiale produceret af Kommunen, herunder byvåben, klimalogo m.v. 8. KONSORTIUMPARTNERNE 8.1. Konsortiet vil bestå af et udvalgt antal partnere, der vil sikre, at Projektet gennemføres efter de retningslinjer, der er udarbejdet. Konsortiepartnernes rolle vil blandt andet være at agere som sponsor for Projektet, hvor hver Konsortiepartner finansierer en fastlagt andel af den samlede finansiering af Projektet Samtlige Konsortiepartnere vil have adgang til alle de indsamlede data i Projektet, samt have mulighed for at præge Projektet Konsortiet mødes en gang i kvartalet (i forbindelse med brugerskift). Dette møde indkaldes af ChoosEV, hvor følgende agenda følges:

9 A. Status på økonomi B. Status på indsamling af data C. Kommentar på oplevelser i perioden, input fra Blogger, pressen mv. D. Godkendelse af pressemeddelelse omkring brugerskift E. Udvælgelse af nye Testkører F. Andet 8.4. Konsortiepartnerne vil primært være baseret på lokale partnere, men der skal tages hensyn til de landsdækkende partnere, som ChoosEV medbringer til Projektet. ChoosEV såvel som Kommunen vil kunne afvise en potentiel partner til Konsortiet, såfremt denne ikke etisk, moralsk eller anden årsag ikke passer til Konceptet. De partnere, Kommunen involvere i Konsortiet, vil have adgang til samme viden, som Parterne i denne Aftale har ChoosEV har skabt kontakt til potentielle Konsortiepartnere, der betegnes som landsdækkende partnere, der har et produkt, ydelse eller tilsvarende der kan have tilknytning til miljø eller ønsker at profilere sig som en virksomhed, der er med til at støtte miljøet og begrænse CO2 udslippet ChoosEV har desuden skabt kontakt til potentielle Konsortiepartnere der har økonomiske muligheder for at støtte Projektet. Eksempler på denne type partnere er offentlige tilgængelige støttepuljer, private fonde mv. 9. IGANGSÆTTELSE OG PLANLÆGNING 9.1. Efter indgåelse af nærværende Aftale vil Partnerne påbegynde etableringen af Projektet under hensyntagen til de forpligtelser, der er aftalt for Parterne i afsnit 4.1 og Det forventes, at Projektet igangsættes i efteråret ChoosEV vil, når Konsortiet er sammensat, udarbejde en detaljeret tidsplan for den videre proces. 10. ØKONOMI Når Konsortiet er sammensat, vil det endelige investeringsbudget blive udarbejdet af ChoosEV og fremlagt for Konsortiet til godkendelse.

10 10.2. Som tidligere anført vil Kommunen selv kunne vælge, om Kommunen ønsker at deltage med finansielle midler i Projektet. 11. OFFENTLIGGØRELSE Parterne er enige om at lave en fælles pressemeddelelse og offentliggørelse ved indgåelse af Aftalen, og begge Parter skal godkende pressemeddelelsen Ved indgåelse af nærværende Aftale giver Kommunen ChoosEV ret at kunne oplyse om Partnerskabet i anden sammenhæng. 12. PR OG MARKETING Gennemførelsen af et ensartet markedsføringskoncept er en ufravigelig forudsætning for, at Konceptet kan udvikle og styrke sit image, og for at samarbejdet udadtil fremstår som en konkurrencedygtig enhed. Konceptets identitet, logo, begrebet mv. er obligatorisk for Projektet og dets samlede reklame- og markedsføringsindsats i Kommunen Partnerne skal deltage aktivt i PR og marketingsopgaver i relation til Projektet, herunder ved udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder, svare på spørgsmål fra pressen samt andet i relation til at Projektet får opmærksomhed i Kommunen Når Projektet er igangsat, og Konsortiet er etableret, planlægges der i fællesskab en PR-strategi, hvor der udpeges en talsmand/kvinde for Projektet. Det betyder dog ikke, at Kommunen og andre partnere i Konsortiet ikke kan udtale sig om Projektet, dog vil der kun være én talsmand/kvinde, der udtaler sig om resultater og lignende forhold i Projektet. 13. HEMMELIGHOLDELSE Parterne forpligter sig til at holde al information vedrørende strukturen og udviklingen i Konsortiet og Projektet strengt fortroligt. Fortrolig information skal i nærværende Aftale forstås som alle økonomiske, tekniske, administrative, forretningsmæssige, virksomhedsrelaterede, handelsmæssige og øvrige oplysninger og data uanset art vedrørende Projektet Kommunen må til relevante medarbejdere udlevere materiale, der vedrører Projektet alene med henblik på realisering af dette. Kommunen skal dog sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere ikke fjerner dokumenter fra Kommunens adresse, samt at de ikke videregiver kopier af sådanne dokumenter til tredjemand. Fortrolige oplysninger kan videregives til Kommunens rådgivere, der som led i de-

11 res erhverv er bundet af en tavshedspligt, eller til kompetente myndigheder inden for grænserne for kommunens sædvanlige oplysningspligt Kommunen har ret til at videregive al erfaring og viden opnået i forbindelse med Projektet, under betingelse af at Konsortiet finder oplysningerne relevante ved, at Kommunens borgere og virksomheder kan drage fordel af, at Kommunen deltager i Projektet Hemmeligholdelsesforpligtelsen i henhold til afsnit 13.1 til 13.3 skal gælde ud over nærværende Aftales løbetid og skal vedblive at gælde uden at være begrænset tids- eller indholdsmæssigt. Dog skal forpligtelsen ophøre med at gælde, hvis og i den udstrækning at fortrolige oplysninger helt eller delvist bliver offentligt tilgængelige, og dette ikke skyldes misligholdelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen. Kommunen kan ikke sikre fortrolighed ud over offentlighedslovens bestemmelser. Undtaget fra aktindsigt er f.eks. tekniske indretninger eller fremgangsmåder om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt der er væsentlig økonomisk betydning for ChoosEV. 14. VARIGHED Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift Frem til at den endelige Konsortieaftale er underskrevet, vil nærværende Aftale kun kunne bringes til ophør af ChoosEV, såfremt det ikke er muligt at tiltrække den nødvendige opbakning fra øvrige Konsortiepartnere I tilfælde af at ChoosEV ikke har fundet de øvrige Konsortiepartnere inden for 12 måneder efter underskrivelsen af nærværende Aftale, kan Kommunen vælge at opsige nærværende Aftale skriftligt med 1 måneds varsel Projektets varighed bestemmes af det samlede Konsortium, og normalt vil varigheden for projektet være måneder, og i den periode vil Parterne være forpligtet til at deltage i Projektet Uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser kan Kommunen til enhver tid opsige nærværende Aftale, såfremt ChoosEV beslutter at bringe sin virksomhed til ophør. 15. RAPPORTERING Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse Konceptet og en ensartet ydre fremtoning af Projektet, benyttes en fastsat rapporteringsform, der udføres af ChoosEV.

12 15.2. ChoosEV skal aflevere kvartalsvise rapporter til Konsortiet, i henhold til bilag nr. 4, med oplysninger om antallet af aktiviteter i Projektet ChoosEV skal på Konsortiets anmodning straks rapportere alle oplysninger om driften af Projektet til alle Konsortiepartnerne også såfremt det alene er en enkelt Konsortiepartner, der ønsker denne rapportering Parterne er enige om at evaluere samarbejdet og dets fremskridt hver 3. måned, eller efter særlig anmodning fra en af Parterne, med henblik på at fastslå, om eventuelle nye eller yderligere initiativer skal tages Konsortiet kan vælge at udpege en person fra Konsortiet til at forestå eventuelle kontrolopgaver, som Konsortiet beslutter skal udføres. Denne person er i sin ret til på vegne af Konsortiet at få adgang til at kontrollere ChoosEV s håndtering og administration af Projektet. 16. MISLIGHOLDELSE I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Parterne opsige nærværende Aftale uden varsel Følgende anses som eksempel på væsentlig misligholdelse, der berettiger den ene Part til at opsige Aftalen uden varsel, såfremt den anden Part: A. Overdrager nærværende Aftale eller rettigheder uden forudgående samtykke med den anden Part. B. Kompromitterer Projektets image, for eksempel ved at undlade at afregne ubestridte krav eller tilgodehavender tilhørende leverandører, udlejere eller andre tredjeparter, som har forretningsmæssige relationer til Parterne i relation til denne Aftale C. Udtaler sig negativt offentligt om den anden Part, uden at Parten har haft mulighed for at tilpasse/forsvare sig. D. Ikke er i stand til at opretholde en varig fokus/organisation/tilstedeværelse ved etableringen af Projektet. E. Misligholder de forpligtelser under nærværende Aftale med hensyn til de opgaver der er pålagt i henhold til Projektet jf. punkt 4-6, og såfremt den ene Part ikke har bragt sådan misligholdelse til ophør inden for 1 måned efter modtagelsen af et skriftligt påbud Følgende anses som eksempel på væsentlig misligholdelse, der berettiger Kommune til at opsige Aftalen uden varsel, såfremt ChoosEV: A. Bliver insolvent, træder i betalingsstandsninger eller i likvidation. B. Mister rådigheden over sit bo som følger af konkurs eller foretaget udlæg.

13 17. KOMMUNENS FORPLIGTELSER VED OPHØR Ved nærværende Aftales ophør skal Kommunen: A. Returnere alle kopier af fortrolige informationer som Kommunen har modtaget i forbindelse med Projektet. Dog skal kommunen overholde almindelig forvaltningspraksis. B. Afstå fra at udnytte rettigheder, herunder brugsrettighederne ydet af ChoosEV, i medfør af nærværende Aftale. C. Ophøre med at bruge nogen formularer, slogans, tegn, varemærker, symboler, designs, logoer m.v., som er relateret til Projektet. D. Betale samtlige skyldige beløb til ChoosEV. 18. ANSVARSBEGRÆNSNING Parternes erstatningsansvar ved misligholdelse af Aftalen kan højst udgøre kr , med undtagelse af overtrædelse af punkt 13 i nærværende Aftale. I tilfælde af at Aftalen misligholdelses i relation til punkt 13 i nærværende Aftale, er Parternes erstatningsansvar fastsat til højest at kunne udgøre kr Med undtagelse af punkt 13 er Parterne ikke forpligtede til at betale erstatning for indirekte tab, herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste Parterne er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Force majeure foreligger, såfremt en Part helt eller delvist forhindres i at opfylde denne Aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, strejke, lock-out, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Parterne på tidspunktet for indgåelse af denne Aftale Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatning for produktskade vedrørende produkter indeholdende i nærværende Aftale, skal den anden Part straks underrettes herom. 19. TVISTER Opstår der mellem Parterne tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af denne Aftale, skal Parterne i positiv ånd søge at forhandle en løsning af tvisten. Fører sådanne forhandlinger ikke til en løsning af tvisten inden for 30 dage, efter at uoverensstemmelse eller tvist er opstået, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er

14 gældende ved voldgiftssagens anlæg. Er Parterne enige herom, kan tvister indbringes for de ordinære domstole under anvendelse af dansk ret ved Kommunens hjemting. 20. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Alle ændringer i eller tillæg til nærværende Aftale, samt alle andre tilkendegivelser fra Parterne i relation til nærværende Aftale, skal foretages skriftligt. Mundtlige aftaler eller forståelser indgår ikke som en del af Parternes aftalegrundlag Hvis en bestemmelse i nærværende Aftale er eller bliver ugyldig, skal dette ikke have betydning for Aftalens øvrige bestemmelser. I så fald er Parterne forpligtet til, uden unødigt ophold, at indgå aftale om en lovlig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på at opnå det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse Parterne kan alene modregne egne krav i den anden Parts krav, og kan alene udøve tilbageholdsret, såfremt en Parts modkrav er blevet anerkendt ved endelig retsafgørelse, er uomtvistet eller er blevet anerkendt af den anden Part Den omstændighed, at en af Parterne vælger ikke 1) at påtale en misligholdelse fra den anden Parts side, eller 2) at udøve nogen af den anden Parts rettigheder i henhold til nærværende Aftale, eller 3) at afstå fra en nøje overholdelse af den anden Partsforpligtelser i henhold til nærværende Aftale, skal på ingen måde anses som et afkald på den ene Parts rettigheder under nærværende Aftale Kommunen skal sende kopi af al korrespondance i medfør af nærværende Aftale til ChoosEV til følgende adresse: ChoosEV A/S Vester Farimagsgade 17, København V De til Aftalen vedlagte bilag udgør en integreret del af nærværende Aftale: Bilag nr. 1 Varemærker og logoer Bilag nr. 2 Præsentation omkring Test-en-Elbil.dk ChoosEV forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre ethvert af de førnævnte bilag, såfremt sådanne ændringer, efter ChoosEV bedste vurdering, måtte have fordel for Projektet.

15 Dato: Dato: ChoosEV Henrik Isaksen Frederikssund Kommune

16 BILAG NR. 1 VAREMÆRKE OG LOGO

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere