HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 CHOOSEV A/S OG FREDERIKSSUND KOMMUNE HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL MÅLSÆTNINGEN MED KONCEPTET (TEST-EN-ELBIL.DK) ROLLEFORDELING CHOOSEV S FORPLIGTELSER KOMMUNENS FORPLIGTELSER RETNINGSLINJER OG PRINCIPPER KONSORTIUMPARTNERNE IGANGSÆTTELSE OG PLANLÆGNING ØKONOMI OFFENTLIGGØRELSE PR OG MARKETING HEMMELIGHOLDELSE VARIGHED RAPPORTERING MISLIGHOLDELSE KOMMUNENS FORPLIGTELSER VED OPHØR ANSVARSBEGRÆNSNING TVISTER AFSLUTTENDE BESTEMMELSER BILAG NR. 1 VAREMÆRKE OG LOGO... 16

3 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE Frederikssund Kommune CVR-nr Torvet Frederikssund Efterfølgende kaldet ( Kommunen ) og ChoosEV A/S CVR-nr Vester Farimagsgade København K Efterfølgende kaldet ( ChoosEV ) I fællesskab kaldet ( Parterne ) og alene ( Part ) ( Testkører eller Testkørere ) er én eller flere personer, der frivilligt og uden økonomisk involvering deltager i Test-en-elbil.dk. ( Konsortium ) er de Partnere der deltager aktivt med ressourcer, økonomi mv. i Test-en-elbil.dk. 2. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 2.1. ChoosEV har udviklet og forberedt et Test-en-elbil.dk koncept ( Konceptet ), der giver Kommunens borgere mulighed for uden økonomiske omkostninger at deltage som Testkører af 10 elbiler over en 24 måneders periode. Hver Testkører benytter elbilen i en periode på 3 måneder, hvor viden og erfaring med brugen af elbilen samt intelligent opladning af elbilen indsamles og evalueres. Det forventes, at det samlede testforløb vil inddrage 80 Testkørere over en 2-årig periode, der vil generere cirka kilometer i kørselsforbrug, kwh strømforbrug, omkring opladninger samt 160 svar på spørgeskemaer som et resultat af Test-en-elbil.dk projektet ( Projektet ) i Frederikssund kommune, og som kan benyttes som erfaringsbase for den videre udvikling i brugen af elbiler og opbygningen af lokal infrastruktur og intelligent opladning Formålet med Konceptet er at indsamle viden og oplevelser med elbilen, i et åbent miljø hos et bredt udvalg af potentielle Testkører herunder børnefamilier, par, enlige, bofællesskaber og unge som gamle. Den indsamlede viden vil i fællesskab blive analyseret for at fastlægge, hvilke infrastrukturelle

4 forhold Frederikssund kommune vil have behov for, for at sikre, at elbilen bliver en mere integreret del af hverdagen hos Kommunens borgere og virksomheder Ved etableringen af Konceptet i Frederikssund kommune vil Kommunen og ChoosEV i fællesskab udpege et antal relevante eksterne Partnere, der sammen med Kommunen og ChoosEV vil danne et Konsortium, der vil sikre udbredelsen af Konceptet i Frederikssund kommune Projektet vil blive finansieret af Konsortiet ChoosEV vil under Projektets forløb have ejerskabet over de elbiler og ladeanlæg, der benyttes af Testkørerne. Konsortiet vil, når det er endeligt etableret og Projektet er igangsat, betale ChoosEV et årligt fee for hele Projektet inklusiv alle elementerne i Konceptet, herunder at Testkørerne får elbiler og ladeanlæg stillet til rådighed. Det årlige fee betales forud og kommunen kan vælge at deltage i den samlede finansiering, såfremt Kommunen finder det ønskeligt Ved indgåelsen af nærværende aftale ( Aftalen ), gives Parterne retten til at påbegynde udarbejdelsen af Projektet i Frederikssund kommune i henhold til de rammer, der er oplyst i nærværende aftale Når det endelige Konsortium er dannet, vil alle konsortiemedlemmerne underskrive en fælles aftale. Kommunens forpligtelser ved underskrivelse af den fælles konsortieaftale vil ikke medfører andre forpligtelser for Kommunen end de forpligtelser, der er nævnt i nærværende Aftale, eller som aftales skriftligt med Kommunen Know-how, viden og erfaring, der er indsamlet af Parterne i forbindelse med Projektet i Frederikssund kommunen, vil være til rådighed for alle Konsortiepartnerne. På den baggrund er Parterne enige om at indgå denne Aftale, hvorved Parterne forpligter sig til aktivt at deltage i at få skabt et Projekt baseret på Konceptet i Frederikssund kommune. 3. MÅLSÆTNINGEN MED KONCEPTET (TEST-EN-ELBIL.DK) 3.1. Der er udført enkelte mindre elbilsprojekter i Danmark, og på globalt plan har der været tilsvarende Projekter. Projektet vil være blandt de største elbilsprojekter, der også indeholder forbrug under kontrollerede forhold, foruden at dette Projekt udføres i et åbent miljø med Testkørere uden tilknytning til Konsortiet, og hvor Testkøreren kan komme med sin reelle mening De generelle målsætninger for Projektet i Frederikssund kommune er: A. At indsamle viden og data omkring elbiler og infrastruktur for at kunne knække elbils koden, forstå hvad elbilen kan og skal bruges til, forstå hvordan kørselsmønsteret for elbilen

5 differentierer sig i forhold til en traditionel bil, forstå forbruget i dagligdagen, evaluere omkring den samlede CO2 besparelse hos de enkle Testkører. B. At profilere Kommunen og vise at Kommunen støtter grøn transport, herunder at Kommunen er med til at fremme interessen for miljøet og nedbringelse af CO2 på transportsiden. C. At profilere Konsortiepartnerne der deltager i Projektet og forklare deres målsætning i relation til Projektet og miljøet. D. At profilere ChoosEV som den mest innovative virksomhed inden for elbiler og infrastruktur og skabe genkendelsesværdi En del af målsætningen for Kommunen for deltagelse i Projektet er desuden: A. Proaktivt at deltage i udbredelsen af grøn transport og være forberedt på brugen af elbiler i Kommunen. B. At give borgerne i Kommunen mulighed for at testkøre en elbil i op til 3 sammenhængende måneder. C. At indsamle viden til beslutning omkring offentlig tilgængelig infrastruktur, og generelt hvorledes Kommunen skal forholde sig til fremtidens mobilitetsløsning. 4. ROLLEFORDELING 4.1. Ved indgåelse af nærværende Aftale forpligter ChoosEV sig til at: A. Deltage i interne møder med Kommunen omkring endelig godkendelse af Projektet. B. Indgå aftaler med relevante eksterne parter med henblik på dannelse af det endelige Konsortium. C. Indlede dialog med den lokale presse i samarbejde med Kommunen i forbindelse med Projektet. D. Pre-undersøge potentialet i Frederikssund kommune for interesserede Testkørere. E. Udarbejdelse og opsætning af projekthjemmeside specifikt til Kommunen Ved Kommunens endelige godkendelse af Projektet forpligter ChoosEV sig til (udover de i punkt 4.1 oplyste forpligtelser): A. Generel koordination og administration af Projektet. B. At levere elbiler og infrastruktur (opladningsmoduler inkl. projektering, opsætning og tilslutning). C. Drift, forsikring, finansiering mv. af elbiler og infrastruktur. D. Dekorering af elbiler i projektet. E. Deltagelse i udvælgelsen og koordinering af Testkørere inkl. brugerskifte.

6 F. Indsamling (2 x spørgeskema heraf 25% personlig dialog) og strukturering af viden samt erfaring. G. Håndtering af samtlige dokumenter i Projektet. H. Udarbejdelse af pressemateriale samt koordinering. I. Udarbejdelse og håndtering af projekthjemmesiden inklusiv administrativt modul. ChoosEV s opgave er desuden at stå til rådighed for de Testkørere, der deltager i Projektet, og som løbende retter henvendelse til Konsortiet, herunder proaktivt at sørge for at de øvrige Konsortiepartnere i Projektet ikke involveres i den daglige drift Ved indgåelse af nærværende Aftale forpligter Kommunen sig til at: A. Stille en koordineringsmedarbejder til rådighed som kontaktperson for ChoosEV. B. Sikre politisk opbakning for Projektet i Kommunen. C. Henvise lokale potentielle eksterne Konsortiepartnere til ChoosEV. D. Sørge for, sammen med ChoosEV, at pressen modtager relevant information i relation til Projektet E. Deltage aktivt i udvælgelsen af de øvrige Konsortiepartnere Ved Kommunens endelige godkendelse af Projektet forpligter Kommunen sig til (udover de i punkt 4.3 oplyste forpligtelser) at: A. Stille fysiske faciliteter til rådighed (mødelokaler mv.) til Testkører-møder, pressemøder og lignende møder. B. Aktivt involvere sig i promoveringen af Projektet. C. Deltage aktivt ved udvælgelse af Testkørere. D. Aktivt involvere sig i at formidle den viden og erfaring, der indsamles i Projektet til Kommunens borgere og virksomheder. E. Løbende at deltage i informationer til pressen. F. Dele erfaring og viden med andre kommuner omkring Projektet og dets resultater. 5. CHOOSEV S FORPLIGTELSER 5.1. Udover forpligtelserne nævnt i punkt 4.1 og 4.2 er ChoosEV s væsentligste forpligtelser i det kommende Konsortium at administrere og koordinere alle forhold og funktioner i relation til etablering og eksekvering af Projektet Ved etableringen af Projektet er det ChoosEV s opgave at skabe kontakt til lokale samt landsdækkende Konsortiepartnere, der stiller den nødvendige finansiering til rådighed for Projektet, således at der skabes et økonomisk fundament for, at Projektet kan gennemføres Driftsansvarlig for elbiler til Projektet, herunder,

7 A. At elbilerne er typegodkendte efter gældende danske regler for elbiler enten som person- eller vareelbiler. B. At de elbiler, der benyttes i Projektet, er forsikret efter gældende regler. C. At elbilerne i Projektet er indregistreret efter gældende regler. D. At elbilerne bliver vedligeholdt med service, dæk, vinterdæk mv. E. At Testkørerne bliver uddannet i brugen af elbilen. F. At der altid er en Hotline til rådighed for Testkørerne. G. At sørge for at elbilerne bliver opdateret, såfremt der er basis for sådanne tiltag Driftsansvarlig for lademodulerne til Projektet herunder, A. At der monteres et miljø opladningsmodul på alle Testkørernes hjemmeadresse. B. At opladningen sker med ChoosPower, delvis intelligent opladning, med kontrollerbar opladning for at sikre et optimalt opladningsmiljø af grøn strøm. C. At der indsamles data for alle opladninger, der sker i hjemmet. D. At Testkørerne er uddannet i brugen af ChoosPower. E. At der altid er en Hotline til rådighed for Testkørerne. F. At sørge for at lademodulerne er opdateret efter seneste standard i Danmark Projekthjemmesiden udarbejdes og administreres af ChoosEV, der tilpasses Parternes målsætning, evt. med Kommunens logo, politiske deltagere, de projektansvarlige mv. Øvrige Konsortieparter vil have deres informationer til rådighed på hjemmesiden, såsom sponsor informationer, logo mv. Hjemmesiden vil løbende have information om Testkørernes oplevelser (gode som dårlige), løbende informationer om udviklingen i Projektet, nyheder, tekniske data på elbilerne og lademodul samt kontaktdata til relevante personer i Projektet. Derudover vil der blive oprettet et presseområde på hjemmesiden, hvor pressen vil kunne hente oplysninger om Projektet. Når ChoosEV eller en af Konsortieparterne skønner det nødvendigt, vil hjemmesiden også blive brugt til råd og vejledning. Konsortiet kan i fællesskab afvise informationer som ikke-relevante for Projektet ChoosEV vil være PR- og marketingansvarlig under etablering og eksekvering af Projektet og have den koordinerende rolle i relation til PR- og marketingstiltag Håndtering af Projektets dokumenter. 6. KOMMUNENS FORPLIGTELSER 6.1. Kommunen anerkender, at den fulde anvendelse af Konceptet og alle dets elementer er ufravigelige og nødvendige for gennemførelse af det kommende Projekt, og for at Parterne i relation til Projektet fremstår som en fælles enhed.

8 6.2. Det forventes, at Kommunen stiller en fast kontaktperson til rådighed for Projektet og som kontaktperson for ChoosEV. Tidsforbruget er estimeret til timer pr. måned (ikke ligeligt fordelt over perioden) Kommunen giver ved underskrift af nærværende aftale ChoosEV mulighed for at tilbyde sig som leverandør af elbiler og infrastruktur i relation til Kommunens egne behov. ChoosEV kan altid tilbyde sig, men Kommunen skal følge udbudsregler m.v. og kan heller ikke forpligte sig til at aftage elbiler fra ChoosEV. 7. RETNINGSLINJER OG PRINCIPPER 7.1. ChoosEV har udviklet, og fortsætter med at udvikle, retningslinjer og principper, der indarbejdes i Konceptet. Formålet med disse retningslinjer og principper er at styrke Konceptets identitet og for at tiltrække flere eksterne parter. Dette vil give mulighed for at få flere Projekter i flere kommuner igangsat, med henblik på at opnå et bredere og mere pålideligt empirisk resultat af Formålet Ændringer til retningslinjer og principper må kun foretages af ChoosEV, hvor det skønnes at være hensigtsmæssigt af markedsføringsmæssige, organisatorisk, tekniske og/eller kommercielle årsager. ChoosEV forpligter sig til altid at have tilpasset sådanne forhold, således at Kommunen kan få adgang til alle relevante informationer via Projektets hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil Kommunen blive informeret direkte Et ensartet ydre for Projektet så vidt angår markedspræsentation herunder skiltning, design, logoer, farver og farvesammensætning, der benyttes i markedsføringen eller som identifikation af konceptet, vil være efter retningslinjer udført af ChoosEV. Kommunen har medbestemmelse i markedspræsentationen for så vidt angår materiale produceret af Kommunen, herunder byvåben, klimalogo m.v. 8. KONSORTIUMPARTNERNE 8.1. Konsortiet vil bestå af et udvalgt antal partnere, der vil sikre, at Projektet gennemføres efter de retningslinjer, der er udarbejdet. Konsortiepartnernes rolle vil blandt andet være at agere som sponsor for Projektet, hvor hver Konsortiepartner finansierer en fastlagt andel af den samlede finansiering af Projektet Samtlige Konsortiepartnere vil have adgang til alle de indsamlede data i Projektet, samt have mulighed for at præge Projektet Konsortiet mødes en gang i kvartalet (i forbindelse med brugerskift). Dette møde indkaldes af ChoosEV, hvor følgende agenda følges:

9 A. Status på økonomi B. Status på indsamling af data C. Kommentar på oplevelser i perioden, input fra Blogger, pressen mv. D. Godkendelse af pressemeddelelse omkring brugerskift E. Udvælgelse af nye Testkører F. Andet 8.4. Konsortiepartnerne vil primært være baseret på lokale partnere, men der skal tages hensyn til de landsdækkende partnere, som ChoosEV medbringer til Projektet. ChoosEV såvel som Kommunen vil kunne afvise en potentiel partner til Konsortiet, såfremt denne ikke etisk, moralsk eller anden årsag ikke passer til Konceptet. De partnere, Kommunen involvere i Konsortiet, vil have adgang til samme viden, som Parterne i denne Aftale har ChoosEV har skabt kontakt til potentielle Konsortiepartnere, der betegnes som landsdækkende partnere, der har et produkt, ydelse eller tilsvarende der kan have tilknytning til miljø eller ønsker at profilere sig som en virksomhed, der er med til at støtte miljøet og begrænse CO2 udslippet ChoosEV har desuden skabt kontakt til potentielle Konsortiepartnere der har økonomiske muligheder for at støtte Projektet. Eksempler på denne type partnere er offentlige tilgængelige støttepuljer, private fonde mv. 9. IGANGSÆTTELSE OG PLANLÆGNING 9.1. Efter indgåelse af nærværende Aftale vil Partnerne påbegynde etableringen af Projektet under hensyntagen til de forpligtelser, der er aftalt for Parterne i afsnit 4.1 og Det forventes, at Projektet igangsættes i efteråret ChoosEV vil, når Konsortiet er sammensat, udarbejde en detaljeret tidsplan for den videre proces. 10. ØKONOMI Når Konsortiet er sammensat, vil det endelige investeringsbudget blive udarbejdet af ChoosEV og fremlagt for Konsortiet til godkendelse.

10 10.2. Som tidligere anført vil Kommunen selv kunne vælge, om Kommunen ønsker at deltage med finansielle midler i Projektet. 11. OFFENTLIGGØRELSE Parterne er enige om at lave en fælles pressemeddelelse og offentliggørelse ved indgåelse af Aftalen, og begge Parter skal godkende pressemeddelelsen Ved indgåelse af nærværende Aftale giver Kommunen ChoosEV ret at kunne oplyse om Partnerskabet i anden sammenhæng. 12. PR OG MARKETING Gennemførelsen af et ensartet markedsføringskoncept er en ufravigelig forudsætning for, at Konceptet kan udvikle og styrke sit image, og for at samarbejdet udadtil fremstår som en konkurrencedygtig enhed. Konceptets identitet, logo, begrebet mv. er obligatorisk for Projektet og dets samlede reklame- og markedsføringsindsats i Kommunen Partnerne skal deltage aktivt i PR og marketingsopgaver i relation til Projektet, herunder ved udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder, svare på spørgsmål fra pressen samt andet i relation til at Projektet får opmærksomhed i Kommunen Når Projektet er igangsat, og Konsortiet er etableret, planlægges der i fællesskab en PR-strategi, hvor der udpeges en talsmand/kvinde for Projektet. Det betyder dog ikke, at Kommunen og andre partnere i Konsortiet ikke kan udtale sig om Projektet, dog vil der kun være én talsmand/kvinde, der udtaler sig om resultater og lignende forhold i Projektet. 13. HEMMELIGHOLDELSE Parterne forpligter sig til at holde al information vedrørende strukturen og udviklingen i Konsortiet og Projektet strengt fortroligt. Fortrolig information skal i nærværende Aftale forstås som alle økonomiske, tekniske, administrative, forretningsmæssige, virksomhedsrelaterede, handelsmæssige og øvrige oplysninger og data uanset art vedrørende Projektet Kommunen må til relevante medarbejdere udlevere materiale, der vedrører Projektet alene med henblik på realisering af dette. Kommunen skal dog sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere ikke fjerner dokumenter fra Kommunens adresse, samt at de ikke videregiver kopier af sådanne dokumenter til tredjemand. Fortrolige oplysninger kan videregives til Kommunens rådgivere, der som led i de-

11 res erhverv er bundet af en tavshedspligt, eller til kompetente myndigheder inden for grænserne for kommunens sædvanlige oplysningspligt Kommunen har ret til at videregive al erfaring og viden opnået i forbindelse med Projektet, under betingelse af at Konsortiet finder oplysningerne relevante ved, at Kommunens borgere og virksomheder kan drage fordel af, at Kommunen deltager i Projektet Hemmeligholdelsesforpligtelsen i henhold til afsnit 13.1 til 13.3 skal gælde ud over nærværende Aftales løbetid og skal vedblive at gælde uden at være begrænset tids- eller indholdsmæssigt. Dog skal forpligtelsen ophøre med at gælde, hvis og i den udstrækning at fortrolige oplysninger helt eller delvist bliver offentligt tilgængelige, og dette ikke skyldes misligholdelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen. Kommunen kan ikke sikre fortrolighed ud over offentlighedslovens bestemmelser. Undtaget fra aktindsigt er f.eks. tekniske indretninger eller fremgangsmåder om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt der er væsentlig økonomisk betydning for ChoosEV. 14. VARIGHED Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift Frem til at den endelige Konsortieaftale er underskrevet, vil nærværende Aftale kun kunne bringes til ophør af ChoosEV, såfremt det ikke er muligt at tiltrække den nødvendige opbakning fra øvrige Konsortiepartnere I tilfælde af at ChoosEV ikke har fundet de øvrige Konsortiepartnere inden for 12 måneder efter underskrivelsen af nærværende Aftale, kan Kommunen vælge at opsige nærværende Aftale skriftligt med 1 måneds varsel Projektets varighed bestemmes af det samlede Konsortium, og normalt vil varigheden for projektet være måneder, og i den periode vil Parterne være forpligtet til at deltage i Projektet Uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser kan Kommunen til enhver tid opsige nærværende Aftale, såfremt ChoosEV beslutter at bringe sin virksomhed til ophør. 15. RAPPORTERING Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse Konceptet og en ensartet ydre fremtoning af Projektet, benyttes en fastsat rapporteringsform, der udføres af ChoosEV.

12 15.2. ChoosEV skal aflevere kvartalsvise rapporter til Konsortiet, i henhold til bilag nr. 4, med oplysninger om antallet af aktiviteter i Projektet ChoosEV skal på Konsortiets anmodning straks rapportere alle oplysninger om driften af Projektet til alle Konsortiepartnerne også såfremt det alene er en enkelt Konsortiepartner, der ønsker denne rapportering Parterne er enige om at evaluere samarbejdet og dets fremskridt hver 3. måned, eller efter særlig anmodning fra en af Parterne, med henblik på at fastslå, om eventuelle nye eller yderligere initiativer skal tages Konsortiet kan vælge at udpege en person fra Konsortiet til at forestå eventuelle kontrolopgaver, som Konsortiet beslutter skal udføres. Denne person er i sin ret til på vegne af Konsortiet at få adgang til at kontrollere ChoosEV s håndtering og administration af Projektet. 16. MISLIGHOLDELSE I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Parterne opsige nærværende Aftale uden varsel Følgende anses som eksempel på væsentlig misligholdelse, der berettiger den ene Part til at opsige Aftalen uden varsel, såfremt den anden Part: A. Overdrager nærværende Aftale eller rettigheder uden forudgående samtykke med den anden Part. B. Kompromitterer Projektets image, for eksempel ved at undlade at afregne ubestridte krav eller tilgodehavender tilhørende leverandører, udlejere eller andre tredjeparter, som har forretningsmæssige relationer til Parterne i relation til denne Aftale C. Udtaler sig negativt offentligt om den anden Part, uden at Parten har haft mulighed for at tilpasse/forsvare sig. D. Ikke er i stand til at opretholde en varig fokus/organisation/tilstedeværelse ved etableringen af Projektet. E. Misligholder de forpligtelser under nærværende Aftale med hensyn til de opgaver der er pålagt i henhold til Projektet jf. punkt 4-6, og såfremt den ene Part ikke har bragt sådan misligholdelse til ophør inden for 1 måned efter modtagelsen af et skriftligt påbud Følgende anses som eksempel på væsentlig misligholdelse, der berettiger Kommune til at opsige Aftalen uden varsel, såfremt ChoosEV: A. Bliver insolvent, træder i betalingsstandsninger eller i likvidation. B. Mister rådigheden over sit bo som følger af konkurs eller foretaget udlæg.

13 17. KOMMUNENS FORPLIGTELSER VED OPHØR Ved nærværende Aftales ophør skal Kommunen: A. Returnere alle kopier af fortrolige informationer som Kommunen har modtaget i forbindelse med Projektet. Dog skal kommunen overholde almindelig forvaltningspraksis. B. Afstå fra at udnytte rettigheder, herunder brugsrettighederne ydet af ChoosEV, i medfør af nærværende Aftale. C. Ophøre med at bruge nogen formularer, slogans, tegn, varemærker, symboler, designs, logoer m.v., som er relateret til Projektet. D. Betale samtlige skyldige beløb til ChoosEV. 18. ANSVARSBEGRÆNSNING Parternes erstatningsansvar ved misligholdelse af Aftalen kan højst udgøre kr , med undtagelse af overtrædelse af punkt 13 i nærværende Aftale. I tilfælde af at Aftalen misligholdelses i relation til punkt 13 i nærværende Aftale, er Parternes erstatningsansvar fastsat til højest at kunne udgøre kr Med undtagelse af punkt 13 er Parterne ikke forpligtede til at betale erstatning for indirekte tab, herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste Parterne er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Force majeure foreligger, såfremt en Part helt eller delvist forhindres i at opfylde denne Aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, strejke, lock-out, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Parterne på tidspunktet for indgåelse af denne Aftale Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatning for produktskade vedrørende produkter indeholdende i nærværende Aftale, skal den anden Part straks underrettes herom. 19. TVISTER Opstår der mellem Parterne tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af denne Aftale, skal Parterne i positiv ånd søge at forhandle en løsning af tvisten. Fører sådanne forhandlinger ikke til en løsning af tvisten inden for 30 dage, efter at uoverensstemmelse eller tvist er opstået, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er

14 gældende ved voldgiftssagens anlæg. Er Parterne enige herom, kan tvister indbringes for de ordinære domstole under anvendelse af dansk ret ved Kommunens hjemting. 20. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Alle ændringer i eller tillæg til nærværende Aftale, samt alle andre tilkendegivelser fra Parterne i relation til nærværende Aftale, skal foretages skriftligt. Mundtlige aftaler eller forståelser indgår ikke som en del af Parternes aftalegrundlag Hvis en bestemmelse i nærværende Aftale er eller bliver ugyldig, skal dette ikke have betydning for Aftalens øvrige bestemmelser. I så fald er Parterne forpligtet til, uden unødigt ophold, at indgå aftale om en lovlig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på at opnå det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse Parterne kan alene modregne egne krav i den anden Parts krav, og kan alene udøve tilbageholdsret, såfremt en Parts modkrav er blevet anerkendt ved endelig retsafgørelse, er uomtvistet eller er blevet anerkendt af den anden Part Den omstændighed, at en af Parterne vælger ikke 1) at påtale en misligholdelse fra den anden Parts side, eller 2) at udøve nogen af den anden Parts rettigheder i henhold til nærværende Aftale, eller 3) at afstå fra en nøje overholdelse af den anden Partsforpligtelser i henhold til nærværende Aftale, skal på ingen måde anses som et afkald på den ene Parts rettigheder under nærværende Aftale Kommunen skal sende kopi af al korrespondance i medfør af nærværende Aftale til ChoosEV til følgende adresse: ChoosEV A/S Vester Farimagsgade 17, København V De til Aftalen vedlagte bilag udgør en integreret del af nærværende Aftale: Bilag nr. 1 Varemærker og logoer Bilag nr. 2 Præsentation omkring Test-en-Elbil.dk ChoosEV forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre ethvert af de førnævnte bilag, såfremt sådanne ændringer, efter ChoosEV bedste vurdering, måtte have fordel for Projektet.

15 Dato: Dato: ChoosEV Henrik Isaksen Frederikssund Kommune

16 BILAG NR. 1 VAREMÆRKE OG LOGO

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere