Dobbelt gevinst med elbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt gevinst med elbiler"

Transkript

1 Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter > Tilskyndelser og teknisk udvikling > Elektriske biler bidrager til at løse to problemer: De har ingen direkte udslip af sundhedsfarlige stoffer og partikler. Og de giver i forbindelse med el fra vindkraft et meget mindre CO 2 -udslip end andre biler. Det forudsætter at man samtidig erstatter kul- og gasfyrede elværker med strøm fra flere vindmøller. Elbiler kan udnytte strømmen fra vindmøllerne, når der er overskud af den. Biler der helt eller delvis kører på opladelige batterier bør afprøves i fuld-skala demonstrationsprojekter. Det bedst mulige samspil med et fleksibelt energisystem bør undersøges. Elektriske biler kan udbredes mere hvis politikerne fjerner de økonomiske barrierer og sørger for gode vilkår og teknisk support. Udvikling af bedre og billigere batterier er en vigtig forudsætning for stor udbredelse. Dette nummer af Fra rådet til tinget bygger på en workshop i Teknologirådet den 14. marts Som led i projektet Det fremtidige danske energisystem diskuterede eksperter, interessenter og aktører hvordan man kan nå frem til 15 procent el som energikilde i transportsektoren år I Teknologirådets projekt om det fremtidige danske energisystem antages det at transportarbejdet vokser med 25 procent frem til år Men transportmidlernes gennemsnitlige energieffektivitet forøges også med 25 procent. Som drivmiddel bliver biobrændstoffer og brint, men især el, mere udbredt. Elektriske biler sammen med el fra vindmøller er et meget energieffektivt alternativ til biler med forbrændingsmotor. Forureningen i nærmiljøet er næsten nul. Udslippet af CO 2 kan også nærme sig nul, hvis strømmen til opladning af bilerne kommer fra CO 2 -fri energikilder som vind, sol og biomasse. I et energisystem med stor andel af vindmøllestrøm har elbiler, ligesom andre former for fleksibelt elforbrug, en ekstra fordel: Bilernes batterier skal typisk lades op om natten, hvor elforbruget i øvrigt er lavt. Strømmen fra vindmøllerne får derved en større værdi, også på de tidspunkter, hvor der ellers kunne opstå problemer med overproduktion, fordi vindstyrken skifter i en anden takt end energiforbruget. For den enkelte bilejer vil det være en fordel at betale ekstra for en elektrisk bil, hvis dens batterier til gengæld kan lades billigt op når der er vindmøllestrøm til overs. Mål: 15 procent el i transportsektoren I Teknologirådets fremtidsscenarie er der regnet med en gennemsnitlig forbedring af transportmidlernes energieffektivitet på 25 procent i år Det er realistisk i forhold til EU s beslutninger og de tekniske muligheder, der allerede findes. Der regnes med en vis overflytning fra biler til busser, tog, cykler og gang. Bilernes del af den samlede persontransport falder derved fra de nuværende 76 procent til 67 procent. Det samlede transportarbejde er antaget at stige med 25 procent. 1

2 Projektets kombinationsscenarie er udarbejdet sammen med eksperter og centrale aktører fra energisektoren i tæt dialog med politikere fra alle Folketingets partier. Hvis det gennemføres, vil Danmarks udslip af CO 2 falde med 60 procent (i år 2025 sammenlignet med Kyoto-aftalens basisår, 1990) og olieforbruget halveres (sammenlignet med år 2003). Benzin og diesel erstattes delvist med nye drivmidler. 15 procent el, 10 procent ethanol i personbiler, 5 procent biodiesel i lastbiler, 25 procent naturgas og 5 procent brint i busserne. På Workshoppen blev det især diskuteret hvilke virkemidler der kan bruges til at fremme 15 procent el i transportsektoren. Benny Christensen fortalte i sin indledning om de aktuelle tegn på, at elbiler og opladelige hybridbiler er på vej frem. Deltagerne fik til opgave at diskutere, hvordan man fremmer et marked for sådanne effektive og biler og stille forslag om demonstrations-, udviklings- og forskningsaktiviteter. Plug-in hybridbiler De nuværende hybridbiler, f.eks. Toyota Prius, har kun et lille batteri. Det lades op med benzinmotoren under kørselen og overtager driften ved langsom bykørsel. Bilens kombination af to kraftkilder er kompliceret og kostbar. Mange af de store bilfabrikker, også Toyota, er nu på vej med plug-in hybridbiler, hvor batteriet er større (f.eks. nok til 65 kilometers kørsel) og kan lades op fra nettet. Som supplerende energikilde er der en mindre forbrændingsmotor, der lader batteriet op når det er ved at være fladt. På den måde kan bilen dække det almindelige transportbehov som en ren elbil, hvis den er ladet op hjemmefra. Men bilisten kan frit vælge at køre en længere tur, helt op til kilometer, hvis tanken med benzin, diesel eller biobrændstof er fuld. Merprisen for den slags biler skal sammenholdes med den dobbelte miljøgevinst: Sammen med CO 2 -udslippet vil også udslippet af sundhedsskadelige partikler og andre skadelige stoffer blive kraftigt reduceret. I dag regner man med at disse udslip, hovedsagelig fra trafikken, hvert år koster ca danskere syv år af deres liv i gennemsnit. Stor udfordring For ti år siden var det svært at argumentere for flere elbiler af hensyn til det globale klima, sagde Benny Christensen. CO 2 -udslippet var næsten lige så stort som fra benzinbiler, fordi meget af strømmen var fremstillet med kul. Men i et energisystem, hvor hovedparten af strømmen kommer fra vindmøller og andre CO 2 -fri kilder, er elektriske biler en god løsning. Den store udfordring er at fremme deres udbredelse. I dag er der næsten ingen elbiler i den danske trafik. Ifølge scenariet skal hver tyvende bil være en elbil i år 2025 og hver femte bil skal være en plug-in hybridbil, som bruger strøm fra nettet til at dække mindst halvdelen af sit energiforbrug. For at fremskynde denne forandring er det vigtigt at få de elektriske biler ud at køre, så folk kan se at de virker og se deres egen fordel i at anskaffe dem, sagde flere af workshoppens deltagere. Økonomiske og tekniske forhindringer skal fjernes. Og der skal iværksættes sammenhængende demonstrationsprojekter i fuld skala med dertil hørende forskning og udvikling. Økonomisk tilskyndelse De nuværende afgifter er en hindring for udbredelse af de mest miljøvenlige biler. Det blev foreslået at man på EU-plan indfører en ekstra afgift på biler med højt CO 2 -udslip og rabat på biler med særlig lavt CO 2 -udslip. Erfaringen viser nemlig at bilisterne påvirkes meget mere af bilens anskaffelsespris end af driftsudgifterne. Noget tilsvarende kan opnås ved at differentiere den danske registreringsafgift. Men for at påvirke bilfabrikkerne og få dem til at konkurrere om at udvikle og markedsføre de mest energieffektive biler, skal det gøres på EU-plan. I Norge, hvor elbiler er mere udbredte end i Danmark, er afgifterne baseret på bilernes CO 2 - udslip. Samtidig er elbiler og andre nul-udslips-biler fritaget for både registreringsafgift og moms. Reglerne om firmabiler bør også ændres. I dag betaler brugeren skat af 25 procent af bilens anskaffelsespris, uden hensyn til energiforbrug og udslip. Et forslag var at halvere beskatningen for el-og hybridbiler, lige som man i Sverige har gjort med hybridbiler. Et andet forslag var at firmabilordningen slet ikke skal gælde for biler med et CO 2 -udslip på mere end 140 gram pr. kilometer. En tilskyndelse ligger der også i at lade de mest miljøvenlige biler slippe for bompenge, som det sker i Stockholm, og give dem forrang til gode og eventuelt gratis parkeringspladser med stik til opladning. Udbredelsen kan også stimuleres gennem offentlige indkøb. Man kunne pålægge kommunerne, evt. i hele EU, at købe nul-udslips-biler i et vist omfang og især at bruge elbiler til de forvaltninger, der kun har brug for at køre korte afstande. I et fleksibelt dansk energisystem med 50 procent vindmøllestrøm er det afgørende, at man differentierer elprisen og afgiften, sådan at strømmen er 2

3 billig når der er overskud af el i systemet (se også Fra rådet til tinget nr. 236: 50% vindkraft er mulig - under Nyhedsbrev). Økonomi i projektet Ved en kraftig satsning på energibesparelser og udnyttelse af biomasse og 50 procent vindkraft i et fleksibelt energisystem kan Danmark nedbringe sit udslip af CO 2 med 60 procent i år 2025, viser Teknologirådets scenarie. Se under Projekter. Det er væsentligt mere end EU s og Danmarks nuværende mål. De årlige udgifter til investering i energibesparelser og nyt energiudstyr er væsentligt forhøjet, til gengæld opnås store besparelser på brændsel. Sammenlagt er der merudgifter på op mod 500 kr. pr. indbygger om året, hvis prisen på råolie holder sig omkring 50 dollar pr. tønde. Hvis den stiger til mere end 60 dollar pr. tønde er der overskud i projektet. De danske muligheder for eksport vil blive styrket. Det gælder ikke alene vindmøller og anden energiteknologi, men også eksport af know how om indretningen af det fleksible energisystem. En del danske virksomheder har også mulighed for at blive underleverandører af udstyr til de nye biler, f.eks. elektronisk styring. Desuden vil Danmark få politiske og økonomiske fordele ved at være foregangsland herunder muligheden for at sælge ubrugte CO 2 -kvoter i stedet for, som planerne er i dag, at købe tilladelser til ekstra udslip ved at bidrage til projekter, der reducerer udslip i udlandet. Tekniske hindringer Der er mange forklaringer på at udbredelsen af elektriske biler gik i stå i tiden omkring år En første forklaring er, at fabrikanterne løb ind i tekniske vanskeligheder med at udvikle effektive og konkurrencedygtige batterier. En anden forklaring er, at lobbyister fra de store bilfabrikker og olieselskaber vandt slaget om nuludslips-bilerne i Californien. De californiske politikere havde besluttet et krav om at bilproducenterne skulle sælge en vis procentdel nul-udslips-biler senest i år Ellers ville de miste retten til at sælge biler på det californiske marked. Det satte gang i udviklingen af både elbiler og brintbiler. Men da kravet blev modereret til et krav om biler med lavt udslip, var det hybridbiler som f.eks. Toyota Prius, der løb af med sejren i konkurrencen om de miljøbevidste forbrugeres gunst. Som en anden forklaring blev det nævnt, at bilejerne køber drømmen om frihed, når de anskaffer en bil. Og friheden ligger i, at man kan køre kilometer, selv om man de fleste dage kun har brug for at køre højst 65 kilometer. I Danmark gik udviklingen blandt andet i stå på grund af tekniske børnesygdomme og problemer med batteriernes drift. Blandt andet var der batterier, der mistede den fulde effekt fordi bilernes indehavere ikke behandlede dem rigtigt. Andre oplevede, at de ikke kunne få råd, vejledning og reparationer, fordi leverandørerne havde nedlagt deres serviceafdelinger. Den norske elbilfabrik Th!nk har udviklet en vedligeholdelsesfri batteriløsning. Mere generelt er det erfaringen at en garantiordning er nødvendig så længe teknologien er ny. Det gælder for elektriske biler ligesom for andre nyudviklede teknologier. For eksempel giver Toyota otte års garanti på hybriddelen i modellen Prius. Demonstrationsprojekter En demonstration i stor skala er et vigtigt virkemiddel, både for at udbrede kendskabet til de nye biler, overstå de tekniske børnesygdomme, teste forskellige modeller, finde de bedste problemløsninger og udvikle hele energisystemet optimalt, sagde workshoppens deltagere. De foreslog at en eller flere byer helst i samarbejde med tilsvarende byer i andre lande og en eller flere øer bliver rammen om sådanne forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekter. En ø som f.eks. Samsø vil egne sig for rene elbiler. I byer som f.eks. Frederikshavn eller København kan man lægge større vægt på plug-in hybridbiler. I København kunne elbiler anvendes til den planlagte omlægning af varedistribution i city. Ved placeringen bør man også lægge vægt på at der er lokalt engagement i sagen og der skal helst være et lokalt overskud af vindmøllestrøm. Det er vigtigt at projekterne får så stort et omfang, at der bliver mulighed for god service, vedligeholdelse og rådgivning fra dygtige teknikere. Formålet skal ikke alene være at lave et udstillingsvindue, hvor folk kan se, hvordan bilerne virker og få lov til at prøve dem, men også at udforske hvordan elektriske biler i praksis spiller sammen med det øvrige energisystem og udvikle nye komponenter til systemet, f.eks. intelligente opladere. Tanken er at elselskaberne skal levere installationerne og brugerne skal betale bilerne, mens den offentlige sektor leverer rammerne og midlerne til 3

4 undervisning, forskning, udvikling, opsamling af erfaringerne og formidling af information. Ud over lokalområdet skal der indrettes opladningspladser i resten af landet sådan at bilernes aktionsradius ikke begrænses. Erfaringerne med elbilernes mulighed for at lagre og afbalancere den fluktuerende strøm fra vindmøller skal analyseres med henblik på at samle viden om, hvordan energinettet bedst kan udbygges når nye vindmøller bliver tilsluttet. Biler som kraftreserve På længere sigt kan elbiler fungere som en kraftreserve i energisystemet. Derved bliver det muligt at undgå en del af den reservekapacitet, der ellers er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden i et system med mange variable energikilder, som f.eks. vindmøller. Hvis mange genopladelige biler er sluttet til nettet, mest om natten men også en del af dagen, kan de nemlig programmeres til at sende kraft ind i systemet i stedet for at hente kraft ud af det i de få men kritiske timer, hvor elsystemet er spidsbelastet. For eksempel kan en bilejer vælge at kode sin bilcomputer til at aflevere strøm til en høj pris hvis blot der er tilstrækkelig effekt tilbage i batterierne til en køretur på 30 km. efter kl Denne mulighed bliver større, hvis der er tale om hybridbiler med to energikilder. Og endnu større, hvis der er tale om en brintbil med brændselsceller. Brinten kan produceres på de energiøkonomisk mest gunstige tidspunkter og bilens brændselsceller kan producere strøm til nettet når der er spidslast. f.eks. udviklingen af vindmøller, fordi de store bilfabrikanter er i stand til at satse milliardbeløb så snart markedet begynder at vokse og fordi batteriteknologi har en kort omsætningstid og bred anvendelighed. Den norske elbilfabrik Th!nk satser på eksemplets magt. Hvis man kan demonstrere elbilernes fordele og udvikle dem og de tilhørende tekniske systemer i et lille land, så kan det virke overbevisende på meningsdannere som f.eks. Londons borgmester eller Californiens guvernør der så vil få gennemført politiske indgreb som påvirker de store bilproducenter til at gå i gang, sagde Richard Waitz fra Th!nk. Andre satte mere lid til det voksende pres, især i USA, for at udvikle teknologier der gør afhængigheden af importeret råolie mindre. Og det blev påpeget, at el er en uomgængelig energikilde, hvis EU ønsker at blive selvforsynende med energi til transport. Workshoppens deltagere Anton Bech, udviklingsingeniør, elbilbruger Martin Risum Bøndergaard, Praktikant for Anne Grete Holmsgaard, SF Jørgen Dale, Scandinavian Advanced Technology John Elberg, Videnscenter for elektrisk køretøjsteknologi Bjarke Fonnesbech, Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Jørgen Henningsen, European Policy Center Thomas Capral Henriksen, Carl Bro A/S Jørgen Horstmann, konsulent Kaj Jørgensen, Risø Esben Larsen, Center for Elteknologi, DTU Udviklingens tempo Blandt workshoppens deltagere blev det diskuteret om målet kan nås i år 2025, når en stor del af de biler, man satser på, endnu ikke bliver masseproduceret. Ingen af de store bilfabrikker satser i dag på rene elbiler. De fremstilles kun som såkaldte konceptbiler samt af mindre bilfabrikker. Mange af de store bilfabrikker har derimod bebudet, at de vil markedsføre plug-in hybridbiler i løbet af 2-3 år. Der var ikke uenighed om, at den elektriske bil grundlæggende har bedre egenskaber og langt bedre energieffektivitet end biler der drives af en forbrændingsmotor. Tvivlen drejer sig om tempoet i den fremtidige udvikling. En del af deltagerne mente at denne udvikling kan gå meget hurtigere end René Mouritsen, Toyota Per Jørgensen Møller, Dansk Elbilkomité Per Nørgaard, Risø Kjeld Nørregaard, Teknologisk Institut Ivan Lund Pedersen, NOAH Jesper Kaas Petersen, Movia Flemming Secher, Miljøstyrelsen Birte Busch Thomsen, Københavns Kommune, Richard Waitz, Th!nk Deltagere fra styregruppen Benny Christensen, Tidl. Ringkjøbing Amt Tarjei Haaland, Greenpeace Flemming Nissen, DONG Energy 4

5 Aksel Hauge Pedersen, DONG Energy Helge Ørsted Pedersen, Ea Energianalyse Teknologirådet Gy Larsen, Projektleder Sofie Louise Hansfort, Projektmedarbejder Mikkel Krogsgaard Niss, Projektmedarbejder Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skrevet af Ebbe Sønderriis. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 236: 50% vindkraft er mulig Nr. 235: Katastrofeberedskab mangler klar kurs Nr. 234: It-kriminalitet overskrider grænser Nr. 233: Biobrændstoffer til transport Nr. 232: Gratis offentlig transport Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslovens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse og kun linkes til visninger på måder, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner. 5

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

50 procent vindkraft er mulig

50 procent vindkraft er mulig Nr. 236 marts 2007 50 procent vindkraft er mulig Mange virkemidler skal spille sammen for at skabe et energisystem der fuldt ud kan udnytte vindkraften Folkelig opbakning > Faste rammer > Økonomisk tilskyndelse

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Forsinkelse koster dyrt

Forsinkelse koster dyrt Fra rådet til tinget TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET Nr. 283 juli 2013 Strategisk energiplan Forsinkelse koster dyrt Uden en landsdækkende, sammenhængende strategi går vi glip af gunstige muligheder.

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place Torben V Holm DONG Energy Group R&D 17. oktober 2008 Udfordring I: CO 2 reduktioner i transportsektoren 10% VE i transportsektoren 20% CO 2 -reduktion i

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Aksel Mortensgaard Partnerskabet for brint og brændselsceller Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi

Læs mere

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Projekt El-bil 2 Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Denmark Spain Portugal Ireland Germany EU-27* Greece Netherlands Austria UK Estonia Italy Sweden France Lithuania Luxenbourg

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere