Dobbelt gevinst med elbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt gevinst med elbiler"

Transkript

1 Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter > Tilskyndelser og teknisk udvikling > Elektriske biler bidrager til at løse to problemer: De har ingen direkte udslip af sundhedsfarlige stoffer og partikler. Og de giver i forbindelse med el fra vindkraft et meget mindre CO 2 -udslip end andre biler. Det forudsætter at man samtidig erstatter kul- og gasfyrede elværker med strøm fra flere vindmøller. Elbiler kan udnytte strømmen fra vindmøllerne, når der er overskud af den. Biler der helt eller delvis kører på opladelige batterier bør afprøves i fuld-skala demonstrationsprojekter. Det bedst mulige samspil med et fleksibelt energisystem bør undersøges. Elektriske biler kan udbredes mere hvis politikerne fjerner de økonomiske barrierer og sørger for gode vilkår og teknisk support. Udvikling af bedre og billigere batterier er en vigtig forudsætning for stor udbredelse. Dette nummer af Fra rådet til tinget bygger på en workshop i Teknologirådet den 14. marts Som led i projektet Det fremtidige danske energisystem diskuterede eksperter, interessenter og aktører hvordan man kan nå frem til 15 procent el som energikilde i transportsektoren år I Teknologirådets projekt om det fremtidige danske energisystem antages det at transportarbejdet vokser med 25 procent frem til år Men transportmidlernes gennemsnitlige energieffektivitet forøges også med 25 procent. Som drivmiddel bliver biobrændstoffer og brint, men især el, mere udbredt. Elektriske biler sammen med el fra vindmøller er et meget energieffektivt alternativ til biler med forbrændingsmotor. Forureningen i nærmiljøet er næsten nul. Udslippet af CO 2 kan også nærme sig nul, hvis strømmen til opladning af bilerne kommer fra CO 2 -fri energikilder som vind, sol og biomasse. I et energisystem med stor andel af vindmøllestrøm har elbiler, ligesom andre former for fleksibelt elforbrug, en ekstra fordel: Bilernes batterier skal typisk lades op om natten, hvor elforbruget i øvrigt er lavt. Strømmen fra vindmøllerne får derved en større værdi, også på de tidspunkter, hvor der ellers kunne opstå problemer med overproduktion, fordi vindstyrken skifter i en anden takt end energiforbruget. For den enkelte bilejer vil det være en fordel at betale ekstra for en elektrisk bil, hvis dens batterier til gengæld kan lades billigt op når der er vindmøllestrøm til overs. Mål: 15 procent el i transportsektoren I Teknologirådets fremtidsscenarie er der regnet med en gennemsnitlig forbedring af transportmidlernes energieffektivitet på 25 procent i år Det er realistisk i forhold til EU s beslutninger og de tekniske muligheder, der allerede findes. Der regnes med en vis overflytning fra biler til busser, tog, cykler og gang. Bilernes del af den samlede persontransport falder derved fra de nuværende 76 procent til 67 procent. Det samlede transportarbejde er antaget at stige med 25 procent. 1

2 Projektets kombinationsscenarie er udarbejdet sammen med eksperter og centrale aktører fra energisektoren i tæt dialog med politikere fra alle Folketingets partier. Hvis det gennemføres, vil Danmarks udslip af CO 2 falde med 60 procent (i år 2025 sammenlignet med Kyoto-aftalens basisår, 1990) og olieforbruget halveres (sammenlignet med år 2003). Benzin og diesel erstattes delvist med nye drivmidler. 15 procent el, 10 procent ethanol i personbiler, 5 procent biodiesel i lastbiler, 25 procent naturgas og 5 procent brint i busserne. På Workshoppen blev det især diskuteret hvilke virkemidler der kan bruges til at fremme 15 procent el i transportsektoren. Benny Christensen fortalte i sin indledning om de aktuelle tegn på, at elbiler og opladelige hybridbiler er på vej frem. Deltagerne fik til opgave at diskutere, hvordan man fremmer et marked for sådanne effektive og biler og stille forslag om demonstrations-, udviklings- og forskningsaktiviteter. Plug-in hybridbiler De nuværende hybridbiler, f.eks. Toyota Prius, har kun et lille batteri. Det lades op med benzinmotoren under kørselen og overtager driften ved langsom bykørsel. Bilens kombination af to kraftkilder er kompliceret og kostbar. Mange af de store bilfabrikker, også Toyota, er nu på vej med plug-in hybridbiler, hvor batteriet er større (f.eks. nok til 65 kilometers kørsel) og kan lades op fra nettet. Som supplerende energikilde er der en mindre forbrændingsmotor, der lader batteriet op når det er ved at være fladt. På den måde kan bilen dække det almindelige transportbehov som en ren elbil, hvis den er ladet op hjemmefra. Men bilisten kan frit vælge at køre en længere tur, helt op til kilometer, hvis tanken med benzin, diesel eller biobrændstof er fuld. Merprisen for den slags biler skal sammenholdes med den dobbelte miljøgevinst: Sammen med CO 2 -udslippet vil også udslippet af sundhedsskadelige partikler og andre skadelige stoffer blive kraftigt reduceret. I dag regner man med at disse udslip, hovedsagelig fra trafikken, hvert år koster ca danskere syv år af deres liv i gennemsnit. Stor udfordring For ti år siden var det svært at argumentere for flere elbiler af hensyn til det globale klima, sagde Benny Christensen. CO 2 -udslippet var næsten lige så stort som fra benzinbiler, fordi meget af strømmen var fremstillet med kul. Men i et energisystem, hvor hovedparten af strømmen kommer fra vindmøller og andre CO 2 -fri kilder, er elektriske biler en god løsning. Den store udfordring er at fremme deres udbredelse. I dag er der næsten ingen elbiler i den danske trafik. Ifølge scenariet skal hver tyvende bil være en elbil i år 2025 og hver femte bil skal være en plug-in hybridbil, som bruger strøm fra nettet til at dække mindst halvdelen af sit energiforbrug. For at fremskynde denne forandring er det vigtigt at få de elektriske biler ud at køre, så folk kan se at de virker og se deres egen fordel i at anskaffe dem, sagde flere af workshoppens deltagere. Økonomiske og tekniske forhindringer skal fjernes. Og der skal iværksættes sammenhængende demonstrationsprojekter i fuld skala med dertil hørende forskning og udvikling. Økonomisk tilskyndelse De nuværende afgifter er en hindring for udbredelse af de mest miljøvenlige biler. Det blev foreslået at man på EU-plan indfører en ekstra afgift på biler med højt CO 2 -udslip og rabat på biler med særlig lavt CO 2 -udslip. Erfaringen viser nemlig at bilisterne påvirkes meget mere af bilens anskaffelsespris end af driftsudgifterne. Noget tilsvarende kan opnås ved at differentiere den danske registreringsafgift. Men for at påvirke bilfabrikkerne og få dem til at konkurrere om at udvikle og markedsføre de mest energieffektive biler, skal det gøres på EU-plan. I Norge, hvor elbiler er mere udbredte end i Danmark, er afgifterne baseret på bilernes CO 2 - udslip. Samtidig er elbiler og andre nul-udslips-biler fritaget for både registreringsafgift og moms. Reglerne om firmabiler bør også ændres. I dag betaler brugeren skat af 25 procent af bilens anskaffelsespris, uden hensyn til energiforbrug og udslip. Et forslag var at halvere beskatningen for el-og hybridbiler, lige som man i Sverige har gjort med hybridbiler. Et andet forslag var at firmabilordningen slet ikke skal gælde for biler med et CO 2 -udslip på mere end 140 gram pr. kilometer. En tilskyndelse ligger der også i at lade de mest miljøvenlige biler slippe for bompenge, som det sker i Stockholm, og give dem forrang til gode og eventuelt gratis parkeringspladser med stik til opladning. Udbredelsen kan også stimuleres gennem offentlige indkøb. Man kunne pålægge kommunerne, evt. i hele EU, at købe nul-udslips-biler i et vist omfang og især at bruge elbiler til de forvaltninger, der kun har brug for at køre korte afstande. I et fleksibelt dansk energisystem med 50 procent vindmøllestrøm er det afgørende, at man differentierer elprisen og afgiften, sådan at strømmen er 2

3 billig når der er overskud af el i systemet (se også Fra rådet til tinget nr. 236: 50% vindkraft er mulig - under Nyhedsbrev). Økonomi i projektet Ved en kraftig satsning på energibesparelser og udnyttelse af biomasse og 50 procent vindkraft i et fleksibelt energisystem kan Danmark nedbringe sit udslip af CO 2 med 60 procent i år 2025, viser Teknologirådets scenarie. Se under Projekter. Det er væsentligt mere end EU s og Danmarks nuværende mål. De årlige udgifter til investering i energibesparelser og nyt energiudstyr er væsentligt forhøjet, til gengæld opnås store besparelser på brændsel. Sammenlagt er der merudgifter på op mod 500 kr. pr. indbygger om året, hvis prisen på råolie holder sig omkring 50 dollar pr. tønde. Hvis den stiger til mere end 60 dollar pr. tønde er der overskud i projektet. De danske muligheder for eksport vil blive styrket. Det gælder ikke alene vindmøller og anden energiteknologi, men også eksport af know how om indretningen af det fleksible energisystem. En del danske virksomheder har også mulighed for at blive underleverandører af udstyr til de nye biler, f.eks. elektronisk styring. Desuden vil Danmark få politiske og økonomiske fordele ved at være foregangsland herunder muligheden for at sælge ubrugte CO 2 -kvoter i stedet for, som planerne er i dag, at købe tilladelser til ekstra udslip ved at bidrage til projekter, der reducerer udslip i udlandet. Tekniske hindringer Der er mange forklaringer på at udbredelsen af elektriske biler gik i stå i tiden omkring år En første forklaring er, at fabrikanterne løb ind i tekniske vanskeligheder med at udvikle effektive og konkurrencedygtige batterier. En anden forklaring er, at lobbyister fra de store bilfabrikker og olieselskaber vandt slaget om nuludslips-bilerne i Californien. De californiske politikere havde besluttet et krav om at bilproducenterne skulle sælge en vis procentdel nul-udslips-biler senest i år Ellers ville de miste retten til at sælge biler på det californiske marked. Det satte gang i udviklingen af både elbiler og brintbiler. Men da kravet blev modereret til et krav om biler med lavt udslip, var det hybridbiler som f.eks. Toyota Prius, der løb af med sejren i konkurrencen om de miljøbevidste forbrugeres gunst. Som en anden forklaring blev det nævnt, at bilejerne køber drømmen om frihed, når de anskaffer en bil. Og friheden ligger i, at man kan køre kilometer, selv om man de fleste dage kun har brug for at køre højst 65 kilometer. I Danmark gik udviklingen blandt andet i stå på grund af tekniske børnesygdomme og problemer med batteriernes drift. Blandt andet var der batterier, der mistede den fulde effekt fordi bilernes indehavere ikke behandlede dem rigtigt. Andre oplevede, at de ikke kunne få råd, vejledning og reparationer, fordi leverandørerne havde nedlagt deres serviceafdelinger. Den norske elbilfabrik Th!nk har udviklet en vedligeholdelsesfri batteriløsning. Mere generelt er det erfaringen at en garantiordning er nødvendig så længe teknologien er ny. Det gælder for elektriske biler ligesom for andre nyudviklede teknologier. For eksempel giver Toyota otte års garanti på hybriddelen i modellen Prius. Demonstrationsprojekter En demonstration i stor skala er et vigtigt virkemiddel, både for at udbrede kendskabet til de nye biler, overstå de tekniske børnesygdomme, teste forskellige modeller, finde de bedste problemløsninger og udvikle hele energisystemet optimalt, sagde workshoppens deltagere. De foreslog at en eller flere byer helst i samarbejde med tilsvarende byer i andre lande og en eller flere øer bliver rammen om sådanne forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekter. En ø som f.eks. Samsø vil egne sig for rene elbiler. I byer som f.eks. Frederikshavn eller København kan man lægge større vægt på plug-in hybridbiler. I København kunne elbiler anvendes til den planlagte omlægning af varedistribution i city. Ved placeringen bør man også lægge vægt på at der er lokalt engagement i sagen og der skal helst være et lokalt overskud af vindmøllestrøm. Det er vigtigt at projekterne får så stort et omfang, at der bliver mulighed for god service, vedligeholdelse og rådgivning fra dygtige teknikere. Formålet skal ikke alene være at lave et udstillingsvindue, hvor folk kan se, hvordan bilerne virker og få lov til at prøve dem, men også at udforske hvordan elektriske biler i praksis spiller sammen med det øvrige energisystem og udvikle nye komponenter til systemet, f.eks. intelligente opladere. Tanken er at elselskaberne skal levere installationerne og brugerne skal betale bilerne, mens den offentlige sektor leverer rammerne og midlerne til 3

4 undervisning, forskning, udvikling, opsamling af erfaringerne og formidling af information. Ud over lokalområdet skal der indrettes opladningspladser i resten af landet sådan at bilernes aktionsradius ikke begrænses. Erfaringerne med elbilernes mulighed for at lagre og afbalancere den fluktuerende strøm fra vindmøller skal analyseres med henblik på at samle viden om, hvordan energinettet bedst kan udbygges når nye vindmøller bliver tilsluttet. Biler som kraftreserve På længere sigt kan elbiler fungere som en kraftreserve i energisystemet. Derved bliver det muligt at undgå en del af den reservekapacitet, der ellers er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden i et system med mange variable energikilder, som f.eks. vindmøller. Hvis mange genopladelige biler er sluttet til nettet, mest om natten men også en del af dagen, kan de nemlig programmeres til at sende kraft ind i systemet i stedet for at hente kraft ud af det i de få men kritiske timer, hvor elsystemet er spidsbelastet. For eksempel kan en bilejer vælge at kode sin bilcomputer til at aflevere strøm til en høj pris hvis blot der er tilstrækkelig effekt tilbage i batterierne til en køretur på 30 km. efter kl Denne mulighed bliver større, hvis der er tale om hybridbiler med to energikilder. Og endnu større, hvis der er tale om en brintbil med brændselsceller. Brinten kan produceres på de energiøkonomisk mest gunstige tidspunkter og bilens brændselsceller kan producere strøm til nettet når der er spidslast. f.eks. udviklingen af vindmøller, fordi de store bilfabrikanter er i stand til at satse milliardbeløb så snart markedet begynder at vokse og fordi batteriteknologi har en kort omsætningstid og bred anvendelighed. Den norske elbilfabrik Th!nk satser på eksemplets magt. Hvis man kan demonstrere elbilernes fordele og udvikle dem og de tilhørende tekniske systemer i et lille land, så kan det virke overbevisende på meningsdannere som f.eks. Londons borgmester eller Californiens guvernør der så vil få gennemført politiske indgreb som påvirker de store bilproducenter til at gå i gang, sagde Richard Waitz fra Th!nk. Andre satte mere lid til det voksende pres, især i USA, for at udvikle teknologier der gør afhængigheden af importeret råolie mindre. Og det blev påpeget, at el er en uomgængelig energikilde, hvis EU ønsker at blive selvforsynende med energi til transport. Workshoppens deltagere Anton Bech, udviklingsingeniør, elbilbruger Martin Risum Bøndergaard, Praktikant for Anne Grete Holmsgaard, SF Jørgen Dale, Scandinavian Advanced Technology John Elberg, Videnscenter for elektrisk køretøjsteknologi Bjarke Fonnesbech, Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Jørgen Henningsen, European Policy Center Thomas Capral Henriksen, Carl Bro A/S Jørgen Horstmann, konsulent Kaj Jørgensen, Risø Esben Larsen, Center for Elteknologi, DTU Udviklingens tempo Blandt workshoppens deltagere blev det diskuteret om målet kan nås i år 2025, når en stor del af de biler, man satser på, endnu ikke bliver masseproduceret. Ingen af de store bilfabrikker satser i dag på rene elbiler. De fremstilles kun som såkaldte konceptbiler samt af mindre bilfabrikker. Mange af de store bilfabrikker har derimod bebudet, at de vil markedsføre plug-in hybridbiler i løbet af 2-3 år. Der var ikke uenighed om, at den elektriske bil grundlæggende har bedre egenskaber og langt bedre energieffektivitet end biler der drives af en forbrændingsmotor. Tvivlen drejer sig om tempoet i den fremtidige udvikling. En del af deltagerne mente at denne udvikling kan gå meget hurtigere end René Mouritsen, Toyota Per Jørgensen Møller, Dansk Elbilkomité Per Nørgaard, Risø Kjeld Nørregaard, Teknologisk Institut Ivan Lund Pedersen, NOAH Jesper Kaas Petersen, Movia Flemming Secher, Miljøstyrelsen Birte Busch Thomsen, Københavns Kommune, Richard Waitz, Th!nk Deltagere fra styregruppen Benny Christensen, Tidl. Ringkjøbing Amt Tarjei Haaland, Greenpeace Flemming Nissen, DONG Energy 4

5 Aksel Hauge Pedersen, DONG Energy Helge Ørsted Pedersen, Ea Energianalyse Teknologirådet Gy Larsen, Projektleder Sofie Louise Hansfort, Projektmedarbejder Mikkel Krogsgaard Niss, Projektmedarbejder Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skrevet af Ebbe Sønderriis. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 236: 50% vindkraft er mulig Nr. 235: Katastrofeberedskab mangler klar kurs Nr. 234: It-kriminalitet overskrider grænser Nr. 233: Biobrændstoffer til transport Nr. 232: Gratis offentlig transport Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslovens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse og kun linkes til visninger på måder, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner. 5

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic.

Med elbiler i 25 år. Dansk Elbil Komite. Segway Nordic Sandavägen 1, 194 63, Upplands Väsby Tel: +46 590 855 55 email: info@segwaynordic. Segway Human Transporter er noget nær den mest intelligente måde at bevæge sig på - siden hjulets opfindelse. Hop op på Segway'en og en kombination af computerstyring og gyro teknologi holder balancen

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer

Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer Resumé og redigeret udskrift af Høring i Folketinget den 19. januar 2005 Teknologirådets rapporter 2005/1 Energi i fremtiden globale, regionale

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere