// ANSØGNING OM SAMARBEJDE MELLEM SLAGELSE KOMMUNE OG TEAM DANMARK/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "// ANSØGNING OM SAMARBEJDE MELLEM SLAGELSE KOMMUNE OG TEAM DANMARK/"

Transkript

1 // ANSØGNING OM SAMARBEJDE MELLEM SLAGELSE KOMMUNE OG TEAM DANMARK/

2 I Slagelse Kommune har vi en klar ambition på idrætsområdet som helhed, men også for Talent og Eliteudviklingen som en bærende del i vores Idrætspolitik. Med talent- og elitesatsningen giver vi unge mennesker gode vilkår for at udvikle sig i både uddannelse og i idrætten. De gode redskaber, de tilegner sig via deres karriere inden for en idræt, vil de altid kunne bruge i deres liv - også når det en dag ikke inkluderer idræt på højt niveau. Vi tror på at en solid indsats for individet på sigt vil komme alle borgere til gode og arbejder derefter. Med et skarpt fokus på idræt og bevægelse i vores folkeskoler, eliteidrætsklasserne på Nymarkskolen og nu et stærkt ungdomstilbud, hvor vores dygtige ungdomsuddannelser tager samarbejde på tværs mod nye dimensioner i deres unikke samarbejde omkring denne indsats, har vi skabt en rød tråd og solid base og mulighed for at få opbakning i både studie og idræt. Vores stærke og ambitiøse foreningsliv er klart til at bidrage - uanset om de har en enkelt stjerne, der målrettet går efter toppen, eller om de tilhører en idræt, som arbejder struktureret med årgangsarbejde. Erhvervslivet er aktiveret på flere fronter både som gavmilde og vigtige sponsorer for idrætten men også som gode praktikpladser med forståelse for udøverens valg. Vi vil gerne vise Danmark og Verden, hvad vi kan her i Slagelse Kommune. Slagelse Talent og Elite, som Slagelse Kommune har skabt, er det fundament, der skaber samspil for at uddannelse, idræt og fritid går op. Slagelse Talent og Elite bidrager med et stærkt elitært miljø, som sørger for at give de unge de rigtige redskaber til at klare sig godt igennem livet. Og så tror vi på at indsatsen i fremtiden vil bidrager til endnu flere EM, VM eller OL medaljer til Danmark! Fundamentet er lagt og resurserne prioriteret til en seriøs, ambitiøs og innovativ indsats indenfor talent og eliteudvikling - nu håber vi at Team Danmark kan se kvaliteterne i et samarbejde - Slagelse Kommune er klar! // STÉN KNUTH BORGMESTER/ SLAGELSE KOMMUNE

3 // SLAGELSE ELITE- & TALENTSTRATEGI/ - ET STÆRKT SAMARBEJDE Slagelse Kommune søger hermed Team Danmark om at indgå et samarbejde om at blive elitekommune. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af et udvidet samarbejde med Kommunen, idrætsforeningerne, ungdomsuddannelserne, idrætsklasserne på Nymarkskolen, et eliteboard og relevante specialforbund. Slagelse Kommune har i december 2015 færdiggjort en ny Idrætspolitik, hvor talentudvikling og elitearbejde er et væsentligt indsatsområde. Med udgangspunkt i en geografisk attraktiv placering, gode faciliteter og et rigt og prioriteret idrætsmiljø, har vi skabt et stærkt tilbud i form af Slagelse Talent og Elite. Vores idrætsforeninger er klar, uddannelserne står sammen om opgaven og erhvervslivet bakker op. Det har gjort, at Slagelse Kommune ønsker at tilkendegive en seriøs interesse for et samarbejde. 1// Idrætspolitik / 4 2// Et attraktivt miljø for udøverne / 5 3// Organisering og indhold / 6 4// Atleten i folkeskolen / 8 5// Atleten og ungdomsuddannelser / 10 6// Atleten og de videregående uddannelser / 11 7// Overblik / 12 8// Prioriterede idrætter / 13 9// Økonomi / 20

4 1 // IDRÆTSPOLITIK/ I 2015 UDARBEJDEDE 100 FRIVILLIGE I SLAGELSE KOMMUNE EN AMBITIØS IDRÆTS- POLITIK, SOM I DECEMBER 2015 BLEV GODKENDT I BYRÅDET. IDRÆTSPOLITIKKEN HAR SOM OVERORDNET VISION, AT FØLGE DIF OG DGIS VISION OM Derudover er der en række indsatsområder: 1. Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer 2. Vi udvikler talenter og eliteudøvere 3. Vi skaber rammer og arenaer for idrætten 4. Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet For punktet om talent og eliteidræt er målsætningerne tydelige: Vi vil være eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark og derigennem regionens elitecentrum Vi vil være frontløbere i implementeringen af nye metoder, strategier og teknologier i forhold til udvikling af eliteidrætten og dermed innovative i vores tilgang til eliteidræt og på forkant med den nyeste udvikling og forskning Vi vil stadig understøtte et idrætsmiljø i Slagelse, der udvikler og støtter udøverne bedst muligt og længst muligt med respekt for, at der er et naturligt flow inden for forskellige idrætter Vi vil fortsat byde alle idrætter velkomne, hvor vi har faciliteter, og hvor foreningerne organisatorisk kan bakke op om udøveren. Vi vil udvikle interne og tiltrække eksterne talenter og eliteudøvere, hvor foreningstilbud og faciliteter er til stede Idrætspolitikken beskriver også faciliteter, hvor Slagelse Kommune har fokus på at udvikle centrale og moderne idrætsanlæg i de store byer. Udover politikken kan følgende relaterede indsatser nævnes: I var Slagelse Kommune breddeidrætskommune under Kulturministeriet, hvor blandt andet en solid foreningsudvikling lagde basen for et nytænkende foreningsliv i samarbejde med skolerne. I 2014 blev Slagelse Kommune rollemodelkommune under DIF i forbindelse med skolereformen dette har sat idræt på dagsordenen i alle kommunens folkeskoler. I 2014 ansatte Slagelse Kommune en resurse til udelukkende at starte eliteidrætsklasser op, etablere Sportscollege samt lægge rammerne for hvordan man opnåede at blive eliteidrætskommune under Team Danmark. 4

5 - Nordeuropas største udendørs speedskate facilitet ligger i Slagelse 2 // ET ATTRAKTIVT MILJØ FOR UDØVERNE / - VISION OG MÅLSÆTNINGER Slagelse Kommune vision er, at skabe de bedste og mest nytænkende rammer samt et unikt miljø for udøveren. Vi udvikler et stærkt miljø, som skabes med de byggesten, vi samler på tværs af centre, erhvervsliv, uddannelser, idrætsspecifikt træningstilbud (foreninger og forbund) og kommune. Miljøet, vi skaber, sammensættes, så det appellerer til målgruppen for at sikre succes. Dette gøres ved at have et tydeligt tilbud til udøverne i 3 uddannelsesfaser: Atleten i folkeskolen Atleten på ungdomsuddannelserne Atleten på videregående uddannelser Sportscollege, som står færdigt i sommeren 2016, skal skabe rammen og basen for Slagelse Talent og Elite og det miljø, vi ønsker at opbygge. Her skal atleter, eksperter og foreningsliv mødes. Sportscollege kommer til at indeholde trænings- og testfacilitet, samt et caféområde, hvor udøverne kan spise, læse lektier mv. Miljøet tilbyder: Mulighed for 2 ugentlige morgentræninger via linjevalg på uddannelse Mulighed for idrætsbolig på Sportscollege Tilknyttet collegekoordinator/mentor på skole og i forening Mulighed for madordning Træningsfaciliteter med tilkoblet fysisk træner Behandlernetværk Netværk på tværs af idrætter og årgange Særlige kurser i idrætspsykologi, kost og ernæring mv. Genlæsningstimer 5

6 3 // ORGANISERING OG INDHold / SLAGELSE TALENT OG ELITE MED BASE PÅ SPORTSCOLLege. 6 I vinteren 2015 har Slagelse Kommune etableret Slagelse Talent og Elite. Det er en del af Fritidsafdelingen med tilhørende budget. Slagelse Talent og Elite er en støtte ordning for idrætsudøvere på højeste plan med tilknytning til Slagelse. Slagelse Talent og Elite har to tilknyttede medarbejdere, der skaber ansigtet udadtil: - Idrætskonsulenten, som står for overordnet koordination mellem alle interessenterne. - Collegekoordinatoren, er nøgleperson i udøvernes hverdag. Livet imellem træning, skole og fritid koordineres. Rollen dækker også foreningsuddannelsestilbud og udvikling. Slagelse Talent og Elite tilbyder følgende til udøverne: - 2 ugentlige morgentræninger i tidsrummet ca. 07:30-09:30 - Collegekoordinator - Kurser i idrætspsykologi, kost/ernæring mv. - Træningsfacilitet - Lektielæsningsmiljø - Uddannet mentornetværk - Behandler netværk De bærende punkter, der er særlige ved denne indsats er: Fællesskabet: Vi skaber et fællesskab og et miljø, hvor udøveren bliver bakket op i sine prioriteringer og møder ligesindede. Mentornetværket: EASJ har i 2015 etableret et Talentlab, under Billy Adamsen, som forsker i talentudvikling. Denne enhed vil følge Slagelse Talent og Elite som koncept og desuden stå for kurser, der ensretter de mentorer/nøglepersoner, der omgiver udøverne til samme retning. Det skulle gerne bevirke en mere målrettet indsats og en opbakning til udøverne, så vi giver dem værktøjer til at håndtere hverdagen i stedet for at løse problemerne for dem. Morgentræning/fysisk træning: Vi mener, at udøverne især styrkes af en generel fysisk træning. Derfor er morgentræningen baseret på fysisk træning i begge træningspas. De prioriterede idrætter kan afvige fra dette ud fra et individuelt hensyn. Følgende udbydere vil blive involveret i fysikken omkring atleterne: - AK Atlas vægtløftning under Frank Pedersen - Atletik Klubben Delta - Fysioterapeuter fra Aktivt velvære og Fabrikken, som Slagelse Kommune i forvejen samarbejder med. - Heckmann Sport

7 - Fodboldlinjen i eliteidrætsklassen til morgentræning Foreningsuddannelse, fundamentet for solid talentudvikling: Siden 2014 har Slagelse Kommune udbudt foreningsudviklings forløb og kurser til alle foreninger i kommunen. Dette tilbud bliver forankret i Slagelse Talent og Elite, da vi mener, at et veluddannet foreningsliv skaber et fundament for en solid talentudvikling. Dette gælder inden for 2 områder: Bestyrelses og foreningsudvikling Kurser til 3 målgrupper: Bestyrelsen, trænerne og udøverne. Alle kurser udbydes i samarbejde med DIF/ specialforbund, DGI, Gerlev eller andre eksperter inden for de forskellige områder. Eliteboard: I forbindelse med etablering af Slagelse Talent og Elite er der etableret et eliteboard med kompetencer inden for forskellige områder af idrætten. Det er fordelt i 4 hovedgrupper: idrætsfaglige, erhvervsliv, uddannelsessektor og udøvere. Eliteboardet er sammensat af både interne og eksterne kompetencer. Boardet har rådgivende rolle i forhold til etablering af Slagelse Talent og Elite. Opgaver, som blandt andet løses af eliteboardet, er: - Godkendelse af prioriterede idrætter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark - Sammensætning af konkrete ansøgningskrav - Sammensætning af konkrete forventninger til uddannelser - Sammensætning af konkrete forventninger til foreninger - Sparring omkring indretning af fysisk træningslokale - Sparring omkring opbygning af behandlernetværk - Sparring omkring opbygning af leder/trænernetværk Andre interesseorganer i Slagelse Kommune: Sports Team Slagelse (2009), uddeler midler afsat af Slagelse Kommune og erhvervssponsorer til talentudviklingen i idrætsforeningerne i kommunen. De uddeler årligt mellem og kr. Markedsføringspuljen: En pulje afsat i Slagelse Kommune til at indgå markedsføringsaftaler med relevante elitesatsninger. Sport One benyttes som rådgiver ifm. indgåelsen af aftalerne. 7

8 4 // ATLETEN I FOLKESKOLEN / IDRÆT OG BEVÆGELSE I FOLKESKOLEN HAR EN VIGTIg rolle i Slagelse Kommune. Som den første rollemodels kommune under DIF i forbindelse med folkeskolereformen, har skolerne i Slagelse Kommune generelt fået et markant løft inden for idræt og bevægelse de seneste to år. - Krop og Kompetence er et uddannelsesforløb for skoler i at inddrage bevægelse i hele skoledagen, som 2 skoler har været igennem og 4 nye skal igennem i Projektet støttes af AP Møller fonden i samarbejde med DIF/DGI og Dansk skoleidræt. - Et idrætslærer-netværk er blevet fagligt opdateret og uddannet bl.a. i ATK Dette skaber et solidt fundament for børn med en god bevægelig base fra folkeskolen. Særlige indsatser med idræt som omdrejningspunkt er beskrevet herunder: SKOLE INDSATSOMRÅDE MÅLGRUPPE STATUS NYMARKSKOLEN IDRÆTSSKOLE 0-9 KLASSE I GANG FRA 2015 NYMARKSKOLEN ELITEIDRÆTSKLASSE 7-9 KLASSE (1 SPOR) I GANG FRA 2015 EGGESLEVMAGLE SKOLE IDRÆTSLINJE 7-9 KLASSE I GANG FRA 2010 X-CLASS 3 IDRÆTSLINJER 10. KLASSECENTER I GANG FRA

9 Eliteidrætklasserne på Nymarkskolen Foruden at huse eliteidrætklassen blev skolen i 2015 idrætsskole fra 0-9. klasse, har i de fem år op til denne udnævnelse haft en seriøs sundhedspolitik. Eliteidrætsklasserne har følgende optag: Årgang 2015/2016: 7. klasse 26 elever 5 på venteliste Årgang 2016/2017: 7. klasse 18 elever 5 mulige ansøgere pendler Indhold: Eliteidrætsklassen har morgentræning 2 gange ugentligt, hvor de enten træner teknisk idrætsspecifik træning eller modtager grundlæggende fysisk træning. Klassen har desuden fleksibel skolegang, så begge områder kan passes. I 2016 er linjerne i Eliteidrætsklassen: Fodbold, svømning, volleyball, håndbold og multilinje (udøvere fra in-line, team-gym, hockey og atletik). Multisporet er både en mulighed for mindre idrætter, men skaber også et sikkerhedsnet for eventuelt skadede elever på de idrætsspecifikke linjer. Optagelseskrav: Der optages som udgangspunkt elever i Eliteidrætsklassen en gang årligt. Metoden er skriftlig ansøgning, trænerudtalelse, skoleudtalelse, fysisk screening med fysisk træner og fysioterapeut og endeligt forældre/elevsamtale med skole, idrætskoordinator og idrætskonsulent. Eleven optages ud fra en helhedsvurdering med udgangspunkt i sportslige niveau og interesse, skoleparathed, social indstilling og robusthed samt forældreopbakning. 9

10 5 // ATLETEN OG UNGDOMSUDDANNELser / - VISIONER OG MÅLSÆTNINGER Slagelse Kommune har en tradition som regionens centrum for ungdomsuddannelser. I alt studerer over unge mellem år på en ungdomsuddannelse i Slagelse. Fra skoleåret 2016/2017 tilbyder byens 3 store gymnasier i et helt unikt samarbejde et fælles tilbud til atleter. Tilbuddet er godkendt af Undervisningsministeriet. Slagelse Gymnasium og HF kursus, STX Selandia Handelsgymnasium, HTX Selandia Teknisk gymnasium, HHX På i alt 4 retninger på tværs af institutioner, får atleterne på disse linjer mulighed for at have morgentræning 2 gange ugentligt samt have fælles danskundervisning for at styrke deres fællesskab. Uddannelserne har i den forbindelse vist stor fleksibilitet ved blandt andet at skulle ensrette deres timeantal. Uddannelserne i Slagelse Kommune har i øjeblikket 21 Team Danmark elever er på ungdomsuddannelsesniveau i Slagelse og er vand til at håndtere målgruppen. Ungdomsuddannelserne ønsker fremadrettet at blive godkendt Team Danmark uddannelse. Udøverne vil blive screenet til linjerne ud fra en helhed med udgangspunkt i sportsligt niveau, potentiale og interesse, personlighed, indstilling og fokus samt opbakning fra idrætten. Slagelse Talent og Elite er med i udvælgelsen. Optagelsen er en kombination af samtale og fællesscreening. ESTIMERET UDVIKLING I ANTALLET AF DELTAGERE I SLAGELSE TALENT OG ELITE: SPORTSCOLLEGE UDENBYS ANDET I ALT ESTIMERET ANTAL ELEVER FØRSTE SÆSON ESTIMERET ANTAL ELEVER ANDEN SÆSON ESTIMERET ANTAL ELEVER TREDJE SÆSON

11 - Kris Suckow-Breum, Bronze NM // ATLETEN OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER / Slagelse har et voksende uddannelsestilbud og er en af Danmarks 10 største universitetsbyer. Blandt de bærende uddannelsesinstitutioner er UCSJ, EASJ og SDU. Slagelse Talent og Elite giver mulighed for, at også unge på en af byens overstående uddannelser på sigt også kan få gavn af de tilbud, som ordningen tilbyder. Dette giver mulighed både for lokale atleter, men også for atleter, der kommer til byen for at tage en uddannelse. Her er Sportscollegeboligerne også en mulighed for at bo, studere og træne samme sted. Slagelse har siden 2012 været medlem af Syddansk Elite på SDU. 11

12 7 // OVERBLIK/ ORGANISATION OG SAMARBEJDE STX HTX HHX ERHVERVSLIV FORENINGER SLAGELSE TALENT & ELITE ELITEIDRÆTS- KLASSE IDRÆTSSKOLE PARTNERSKABER ELITEBOARD SPORTS TEAM SLAGELSE SLAGELSE IDRÆTSRÅD CENTER FOR KULTUR, FRITID & BORGER- SERVICE CENTER FOR SKOLE UDDANNELSES- UDVALGET KULTUR, FRITID OG TURISME UDVALGET BYRÅDET 12

13 8 // PRIORITEREDE IDRÆTTER/ SLAGELSE KOMMUNE HAR EN LANG RÆKKE STÆRKE OG INNOVATIVE FORENINGER Da Slagelse Kommune ikke blev Team Danmark elitekommune i 2009 har en særlig indsats med foreningslederakademi og klubudviklingsforløb styrket de lokale idrætsforeningers base for at udvikle sig som foreninger. Ud fra følgende parametre er alle relevante idrætter blevet vurderet i Slagelse Kommune: - Sportslige resultater - Miljø - Økonomi og organisation - Kompetencer og faciliteter - Bredde, indsatser og samarbejdsvilje Det arbejde har lagt fokus på 6 idrætter, som Slagelse Kommune fremadrettet vil indgå i et udvidet samarbejde med. Det der kendetegner idrætterne, er stærke organisationer, stærke bånd til forbundet og miljøet samt deres naturlige interesse i at være bærende idræt. Handleplaner og udtalelser fra specialforbund fremgår af bilag. Der har været afholdt indledende møder med alle foreninger og forbund, som har tilkendegivet et potentiale i Kommunens forøvede satsning på talentudvikling, i Kommunens attraktive geografiske placering og i et forøget samarbejde. 13

14 - Emil Hybel Kristensen udtaget til ungdomslandsholdet, 2016 //BADMINTON/ EKSISTERENDE TALENTCENTER UNDER BADMINTON DANMARK Siden 2006 har Badminton Danmark i et samarbejde med Slagelse Kommune og badmintonklubberne Slagelse Badmintonklub og Skælskør Badmintonklub med elitesatsningen Team Skælskør Slagelse haft et samarbejde omkring et talentcenter i Slagelse Kommune. Denne indsats har skabt flere landsholdsspillere både på junior og seniorsiden. Talentcenteret træner i alt 12 atleter på forskellige årgange. 14

15 - SBI, U14 spiller i Super 6 i 2016 //FODBOLD/ SLAGELSE BOLD OG IDRÆTSFORENING T-LICENS Siden 2012 har SBI arbejdet intenst med at opbygge en historisk klub med et stærkt miljø og udelukkende fokus på talentudvikling. De har på kort tid opnået at træne med T-Licens. DBU er en vigtig samarbejdspartner i processen. SBI er regionens centrum for fodboldtalentudvikling og spiller i flere ungdomsårgange med i den bedste liga. Fodbold er en linje i eliteidrætsklasserne. 15

16 - Mathias Wittenkamp Mortensen, Team BH Fabin Sport - Slagelse U19 / DCU Junior Team //CYKLING/ LANDEVEJS, BMX OG MOUNTAINBIKE Slagelse Cykle Ring, som blandt andet har fostret Niklas Larsen, har de seneste år, med en seriøs strategi opnået at blive en af de stærkeste klubber i Danmark. Med deres U19 team og synlige strategi for talentudvikling i de tidligere rækker, har de et attraktivt og ambitiøst tilbud til cyklingen. Udover landevejscykling er der grundet faciliteter og foreninger potentiale for at udvide samarbejdet til både BMX og mountainbike.

17 - Morgentræningen i eliteidrætsklassen. //SVØMMING/ SLAGELSE SVØMMEKLUB, REGIONENS SVØMMECENTRUM Klubben huser ikke bare en bred svømmeskole og en omfattende talentafdeling, men også udspring og vandpolo, som har højeste niveau i Danmark. En stærk forening med et målrettet fokus inden for talentudvikling. En eliteafdeling, som har tradition for god talentudvikling af svømmere, og som prioriterer en kvalificeret trænerstab. Svømning er en linje i eliteidrætsklasserne. 17

18 - VK Vestsjælland U14, Guld SM 2016 og Guld DM 2015 //VOLLEYBALL/ PÅ GRÆNSEN TIL VOLLEYLIGAEN, MED EN BREDDE STRATEGI Et lokalt hensyn i de prioriterede idrætter er Volleyball. Her har vi en af landets mest visionære og innovative idrætsforeninger. Med en bredde strategi og en solid skole indsats, har de formået at udvikle sig til en forening med over 350 medlemmer og nu et førstehold på både dame- og herresiden, som potentielt kommer i volleyligaen i foråret Volleyball har primær base i Korsør, hvor deres faciliteter i 2016 skal gennemgribende renoveres, men de træner over hele kommunen. Volleyball er en linje i eliteidrætsklasserne. 18

19 - Golfteam Storebælt og Peter Staalbo ved oprykningen til Elitedivisionen //GOLF/ GOLF TEAM STOREBÆLT MED INTERNATONALT PERSPEKTIV Golfklubben har formået at skabe et attraktivt miljø og en stærk organisation, som med en talentstrategi fra 2012 har bragt dem i Elitedivisionen i den kommende sæson. Foreningen har medlemmer og en særskilt afdeling for talentudvikling med en prioriteret træner. I Kommunens findes 2 golfbaner, hvor den primære attraktion er Korsør Golfklub, som ligger med Storebælt til tre sider. 19

20 9 // ØKONOMI/ De seneste 4 år har Slagelse Kommune investeret massivt i idrætsfaciliteter. Over 100 mio. kr. er gået til blandt andet at etablere kunstgræsbaner til fodbold og hockey samt anlæg til amerikansk fodbold, mountainbike, BMX, inline-skate anlæg og opgradering af svømmehal. En fortsat udvikling bakkes op af idrætspolitikken. SLAGELSE KOMMUNE AFSÆTTER OVER 4,3 MIO. KR. ÅRLIGT TIL TALENT- OG ELITEARBEJDE: PARTNERSKABER OG TALENTUDVIKLING I FOLKESKOLEN: ETABLERING OG DRIFT AF SLAGELSE TALENT OG ELITE: SPORTS TEAM SLAGELSE, TALENTUDVIKLING: MARKEDSFØRINGSPULJEN, ELITEUDØVERE OG INDSATSER: KR KR KR KR. PLADS TIL ALLE IDRÆTTER I SLAGELSE TALENT OG ELITE Slagelse Kommune har et bredt og mangfoldigt idrætsliv også inden for talentudvikling, både på nationalt og internationalt niveau. Derfor er Slagelse Talent og Elite også bredere end de 5 prioriterede idrætter. Der er plads til udøvere inden for alle idrætter, hvor udøveren lever op til optagelseskravene. Særligt kan nævnes idrætter som: vandpolo, hockey, atletik eller inline skating, hvor vi både har faciliteter af international karakter, har klubber, som gør sig gældende helt til tops nationalt, og atleter som skaber gode rollemodeller. Fotos: Tak til foreninger og Lars Rønbøg. Slagelse Kommune Kultur, Fritid og Borgerservice Gørtlergade Slagelse Puk Hvistendal, tlf

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ IDRÆTSTALENTKLASSER // VELKOMMEN TIL ET STÆRKT FÆLLESSKAB I IDRÆTSTALENTKLASSERNE/ Når man er ung idrætsudøver og gerne vil dyrke sin idræt på særligt højt plan uden

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017

HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017 HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017 FORORD Hvidovre Kommune har stolte idrætstraditioner. Sådan skal det også være i fremtiden, fordi eliteidræt skaber sammenhængskraft, stolthed og gode oplevelser.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017

HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017 HVIDOVRE KOMMUNES ELITEIDRÆTSPOLITIK 2017 FORORD Hvidovre Kommune har stolte idrætstraditioner. Sådan skal det også være i fremtiden, fordi eliteidræt skaber sammenhængskraft, fællesskab og gode oplevelser.

Læs mere

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Att.: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet Hjørring, d. 29. august 2018 Baggrund Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet?

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet? Roskilde Elite- og Talentråd 2018-2021 Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 3043897 Ref. SHO Dir. tlf. 4631 4034 steenhou@roskilde.dk NOTAT: Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Partnerskaber i Slagelse Kommune

Partnerskaber i Slagelse Kommune Partnerskaber i Slagelse Kommune Samarbejde mellem skoler og foreninger nu også med DIF! Side 1 Dagsorden Baggrund Lidt om partnerskaber med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Lidt om rollefordelingen

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

NOTAT: Roskilde model for morgentræning af talenter på ungdomsuddannelserne

NOTAT: Roskilde model for morgentræning af talenter på ungdomsuddannelserne Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2930342 Ref. SHO Dir. tlf. 4631 4034 steenhou@roskilde.dk NOTAT: Roskilde model for morgentræning af talenter på ungdomsuddannelserne 30. oktober 2018 Som Team Danmark

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23%

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23% Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Pigefodbold Roskilde Tennis Klub Roskilde Roklub Roskilde Svømning Badminton Roskilde KFUMs Boldblub Roskilde BMX Roskilde Håndbold Roskilde

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

NOTAT. Høringssvar til Eliteidrætspolitikken

NOTAT. Høringssvar til Eliteidrætspolitikken Høringssvar til Eliteidrætspolitikken Kommunalbestyrelsen godkendte 28. februar 2017 at sende udkast til kommunens nye eliteidrætspolitik i høring. Høringsperioden udløb 1. maj og der er indkommet i alt

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Roskilde visioner

Roskilde visioner Roskilde 2013-16 visioner Status 2012 Målsætning 2013-16 Handlinger Succeskriterier Evaluering forhold til at nå målet? Vision Vi interesserer os for mennesket i eliteudøveren. Vi vil skabe de bedste muligheder

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t

TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t INDGÅET O 6 DEC. 201 TEAM DANMARK Ballerup oaiiei Kommul r\uiifniuiit^ t Skole og InstitutloWr

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07 Side 1 af 5 Eliteidrætten i Holstebro Kommune tager afsæt i udviklingen af talenter. Udviklingen af eliteidrætten sker i et samspil mellem eliteidrætsudøvere, eliteklubber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar 19. april 2017 Ledelsesresumé NEC Team Danmark har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund om forberedelsen af det fælles bestyrelsesmøde vedr. NEC 19. april

Læs mere

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk (

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk ( Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 06-06-2018 Eliteidrætsrådet - 06-06-2018 06.06.2018 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Årsplan 2017/2018 fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 4. oktober 2017, indeholdende:

Årsplan 2017/2018 fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 4. oktober 2017, indeholdende: Elite- og Talentrådet Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2604534 Ref. LODI/SHO/KONU Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk Forslag til årsplan 2017/2018 Roskilde Kommunes Team Danmark Projekt 06. september

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 11. december februar Ledelsesresumé

Bestyrelsesrapport for perioden 11. december februar Ledelsesresumé Bestyrelsesrapport for perioden 11. december 2017 5. februar 2018 Ledelsesresumé Forskning Til ansøgningsrunden 18. december 2017 modtog forskningsudvalget 14 ansøgninger af høj kvalitet, og det samlede

Læs mere

ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE. Opdateret

ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE. Opdateret ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE Opdateret September 2014 Baggrund Nærværende eliteidrætsstrategi er udarbejdet af Eliteidræt Odense i tæt samarbejde med Odense Kommunes Eliteidrætsråd. Strategien er

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet?

Status 2016 Målsætning Handlinger Succeskriterier Evaluering Hvilke handlinger vil I sætte i gang i forhold til at nå målet? Ballerup Kommune 2017-2020 det/de opstillede mål? Vision Det er Ballerup Kommunes vision at skabe de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt i samarbejdsforeningerne således at flest mulige

Læs mere

ELITEKLASSER. for dig der vil forene eliteidræt og uddannelse Ungdomsuddannelserne EUD, EUX, HHX & STX

ELITEKLASSER. for dig der vil forene eliteidræt og uddannelse Ungdomsuddannelserne EUD, EUX, HHX & STX ELITEKLASSER for dig der vil forene eliteidræt og uddannelse Ungdomsuddannelserne EUD, EUX, HHX & STX ELITEKLASSER Herning Elite Herning Kommune har siden 2007 været Team Danmark Elitekommune og har derfor

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune Ballerup Kommune 2017-2020 Vision Det er Ballerup Kommunes vision at skabe de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt i samarbejdsforeningerne således at flest mulige atleter kan realisere

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Ballerup Kommune Servicemodel for ekspertbistand

Ballerup Kommune Servicemodel for ekspertbistand Ballerup Kommune Servicemodel for ekspertbistand Ballerup Kommune etablerer i samarbejde med satsnings- og udviklingsidrætsgrenene en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand fuldt implementeret

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? DANMARKS FØRSTE IDRÆTSSKOLE Bellahøj Skole - Københavns Idrætsskole blev i skoleåret 2007/08 den første offentlige

Læs mere

TALENTKLASSER. for idrætstalentet der vil mere klasse

TALENTKLASSER. for idrætstalentet der vil mere klasse TALENTKLASSER for idrætstalentet der vil mere 7.-9. klasse TALENTKLASSER Herning Elite Talentklasser Herning Kommune har siden 2007 været Team Danmark Elitekommune og har derfor en samarbejdsaftale med

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Sikrer eliteidrætsudøvere de bedste betingelser for at kombinere skolegang og eliteidræt ÅRGANG

Sikrer eliteidrætsudøvere de bedste betingelser for at kombinere skolegang og eliteidræt ÅRGANG ELITEIDRÆTS- KLASSER Sikrer eliteidrætsudøvere de bedste betingelser for at kombinere skolegang og eliteidræt 7. - 9. ÅRGANG ELITEIDRÆTS- KLASSER Et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Vitaskolen

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Dyrk dit talent. - mens du passer skolen IDRÆTSKLASSER. Skive Kommunes. skive.dk/elite

Dyrk dit talent. - mens du passer skolen IDRÆTSKLASSER. Skive Kommunes. skive.dk/elite Dyrk dit talent - mens du passer skolen Skive Kommunes IDRÆTSKLASSER skive.dk/elite skive.dk/elite fb.com/skiveelite Skive Kommunes Idrætsklasser v. Aakjærskolen Frederiksgade 21K, 7800 Skive aakjærskolen@skivekommune.dk

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.)

Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.) Valg af skole til eliteklasser (7.-9. kl.) Baggrund Viborg Byråd har i budgettet for 2014 afsat 6,8 mil. til en øget satsning på talent- og eliteidrætten i Viborg Kommune. Til grund for bevillingen, der

Læs mere

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE

KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU BELLAHØJ SKOLE IDRÆTSTALENT? DYRKER DU IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU? Ønsker du at dyrke dit idrætstalent endnu mere? Dyrker du; basketball, fodbold,

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk (

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk ( Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 18.04.2017 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Schiermer

Læs mere

TALENTKLASSER. for idrætstalentet der vil mere 10. klasse

TALENTKLASSER. for idrætstalentet der vil mere 10. klasse TALENTKLASSER for idrætstalentet der vil mere 10. klasse TALENTKLASSER Herning Elite Talentklasser Herning Kommune har siden 2007 været Team Danmark Elitekommune og har derfor en samarbejdsaftale med Team

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Oversigt over Roskilde Kommunes visioner for samarbejdet med Team Danmark

Oversigt over Roskilde Kommunes visioner for samarbejdet med Team Danmark Roskilde Elite- og Talentråd 2018 2021 Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2778234 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Årlig evaluering af samarbejdsaftalen Team Danmark 16. maj 2018 Oversigt

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi

Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi Dansk Skytte Unions Talentudviklingsstrategi Indledning I Dansk Skytte Union arbejder vi for at skabe et professionelt træningsmiljø for skytter, der ønsker at dygtiggøre sig og har ambitioner om at konkurrere

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere