Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem"

Transkript

1 Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER

2 Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem er udgivet af Partnerskabet for brint og brændselsceller, januar Redaktion: Aksel Mortensgaard og Dorthe Hillerup Vedsted fra Partnerskabet samt journalist Steen Hartvig Jacobsen. Design & layout: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S Fotos: H2 Logic A/S Hyundai bil side 6 og fotos side 8 og 13, Poul Rasmussen side 12 og 13, Alex Tran side 13, Danish Power Systems side 13, øvrige fotos Colourbox.

3 Danmark skal gradvist gøre sig fri af fossile brændsler som olie, kul og naturgas og erstatte disse med vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. De vedvarende danske energikilder skaber forsyningsmæssig sikkerhed og udleder ikke drivhusgassen CO2. Derved løser Danmark sin del af den globale udfordring med menneskeskabte klimaforandringer. En stærk og hurtig udbygning med vind, sol og biomasse og andre miljøvenlige teknologier kan samtidig få store økonomiske perspektiver for Danmark med øget eksport og flere varige arbejdspladser i den danske industri. I den forbindelse kan brint og brændselsceller spille en afgørende rolle for et balanceret fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi og for grøn økonomisk vækst i Danmark. Denne folder præsenterer fire områder, hvor brint og brændselsceller kan bidrage til at løse Danmarks fremtidige energimæssige udfordringer. De fire områder er, at vi i Danmark skal have 1. styr på energien, vi skal have 2. grøn kørefrihed, vi skal have 3. dansk handlefrihed, og at vi har 4. vinderpotentiale.

4 1. Styr på energien Der er et stærkt politisk ønske om at blive fri for olie, kul og naturgas i det danske energisystem senest i Regeringen ønsker, at elsystemet allerede i 2035 skal være 100 % baseret på vedvarende energi. Vindmøller er sammen med biomasse det mest oplagte alternativ i Danmark. Men vindmøller producerer energi som vinden blæser, og biomasse bliver en knap ressource. Derfor er der brug for anlæg, der kan stabilisere elnettet; både ved at stabilisere vindmøllernes varierende energiproduktion og ved at sikre, at vi får mest muligt ud af biomassen. Brint og brændselsceller kan spille en afgørende rolle for at sikre denne stabilitet. Stabilisering over korte perioder Brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg, der producerer el og varme i den enkelte husstand, og elbiler med batterier og brændselsceller kan ligesom varmepumper udjævne svingninger i vindmøllernes elproduktion over sekunder, minutter eller timer. Dette spiller sammen med det såkaldte Smart- Grid, som kan bringe det danske elnet i balance. SmartGrid er et moderniseret intelligent elnet, der leverer elektricitet fra leverandør til forbruger ved hjælp af digital teknologi. Stabilisering over lange perioder I dage og uger med manglende elproduktion fra vindmøllerne har elsystemet behov for andre anlæg, der også kan producere el ud fra energi, der er lagret fra tidligere perioder med overskud af produktion af vedvarende energi. Altså skal fremtidens energisystem også kunne lagre el. El kan lagres ved at blive omdannet til brint, der blandt andet kan opbevares i det eksisterende naturgassystem. Biogas og brint, de såkaldte VE-gasser, kan også opgraderes til naturgaskvalitet og til flydende syntetiske brændstoffer, der begge er meget egnede til lagring. Brændselscelleteknologier er løsningen Elektrolyseanlæg, der bruger vindmølleproduceret el til at omdanne vand til brint, og brændselscellesystemer, der kan producere el fra brint og andre miljøvenlige brændsler, vil blive vigtige elementer i balancering af elnettet så vi får et sikkert, økonomisk effektivt og miljøvenligt energisystem. 4

5 BRINT OG BRÆNDSELSCELLER I FREMTIDENS ENERGISYSTEM + Brint og brændselsceller kan spille en afgørende rolle for at opnå et balanceret og effektivt energisystem med mange vindmøller 5

6 2. Grøn kørefrihed Brint og brændselsceller kan få afgørende betydning i fremtidens miljøvenlige transport. Brændselscellesystemer kan integreres i køretøjer, så de bliver et forureningsfrit alternativ til benzin- og dieselbiler. Brændselscellebilen Brændselscellebilen er en elbil og adskiller sig fra benzin- og dieselbiler ved at være støjfri og lugtfri. Udledningen er med brint som brændstof partikelog CO2-fri. Selvom brændselscellebilen er en elbil, adskiller den sig fra de traditionelle batteridrevne elbiler ved at have længere rækkevidde. Mens en batteridrevet elbil under kørsel aflades og tømmes for strøm, producerer en brændselscellebil kontinuerligt el ud fra brint som optanket brændstof. Optankning er hurtig og varer højst 3 minutter. Internationale bilproducenter, for eksempel Hyundai og Daimler, har i dag udviklet prototyper af brændselscellebiler, der på én tank brint kan køre mere end 500 kilometer. Tilsvarende kørefrihed kan opnås med grøn metanol som brændstof. Brændselscellesystemer i biler kan give så stor rækkevidde, at kørefriheden og kørekomforten kan konkurrere med benzin- og dieseldrevne biler. Infrastruktur Brændselscellebilerne har dog i dag ikke samme bevægefrihed som benzinbilerne. Der mangler tankstationer til at tanke brint, miljøvenlige gasser eller grøn metanol. Men Danmark har allerede fået sin tredje brinttankstation i 2011 og er med i et skandinavisk samarbejde, der har som mål at opbygge en brintinfrastruktur i Skandinavien. 6 Fremtiden Brændselcellebiler forventes således at få afgørende betydning og stor udbredelse inden for fremtidens grønne transport. Partnerskabet for brint og brændselsceller regner med, at brændselsceller med brint og metanol som brændstof først bliver udbredt inden for intern transport i virksomheder, i arbejds- og servicekøretøjer, til forsyning af køleanlæg i kølebiler og til færger under havneophold. Skrappe miljøkrav kan være med til at udvikle de første kommercielle markeder.

7 BRINT OG BRÆNDSELSCELLER I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Brint og brændselsceller kan spille en afgørende rolle for, at grønne elbiler får længere rækkevidde 7

8 3. Dansk handlefrihed Danmark har gode elforbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. Danmark kan derfor sælge el til udlandet, når de mange vindmøller producerer mere, end vi selv kan bruge, og vi kan importere el, når vindmøllerne ikke kan dække vores eget behov. Udveksling af elproduktion foregår på markedets vilkår, så det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen. Et solidt europæisk elsystem er ikke nok vores el skal udnyttes Vindmøllernes elproduktion skal anvendes lige så snart, den produceres. Det betyder, at vi i Danmark er nødsaget til at sælge vores vindmølle-el når der er overskud og markedspriserne typisk bliver lave, og købe af vores nabolande når vi har underskud af el og markedspriserne let bliver høje. Derfor kan der være god handelsmæssig logik i at optimere anvendelsen af vores overskydende vindmølle-el. Dette kan foregå ved at supplere de danske vindmøller med elektrolyse-, biogasog katalyseanlæg, der kan omdanne vindmølle-el til VE-gas og syntetiske flydende brændstoffer. Overskydende elproduktion kan derved lagres for senere at kunne bruges til at producere el i brændselscelleanlæg, når vindmøllerne ikke kan dække det danske forbrug, eller til at producere brændstoffer, der bl.a. kan anvendes i transportsektoren. Større værdi af vindmølle-el Løsningen med produktion af VE-gas gør Danmark mindre afhængig af el- og gasimport fra vores nabolande Danmark får så at sige større uafhængighed. Herved kan Danmark deltage i den internationale handel med el, således at vi får en større værdi af elproduktionen fra de danske vindmøller. Vi får samtidigt opbygget en højere grad af forsyningssikkerhed. Der er derfor store perspektiver i også at satse på brint- og brændselscelleteknologier i Danmark, når politikerne ønsker at skabe et energisystem med mange vindmøller. 8

9 BRINT OG BRÆNDSELSCELLER I FREMTIDENS ENERGISYSTEM + Brint og brændselsceller kan spille en afgørende rolle for en stærk dansk position på det internationale elmarked og for dansk forsyningssikkerhed 9

10 4 Vinderpotentiale I hele verden skal man i de kommende årtier omstille forbruget af olie, kul og naturgas til vedvarende energi. Danmark har allerede høstet de første gevinster ved denne omstilling gennem eksport af vindmøller, der i 2010 nåede op på 46 milliarder kr. Vindmølleindustrien har skabt grønne arbejdspladser i Danmark. Danmark er med Brint- og brændselscelleområdet kan skabe lignende resultater, hvis Danmark tilsvarende satser på tidlig udvikling af miljøvenlige og effektive løsninger inden for brint og brændselsceller. Danmark har nemlig i dag adskillige virksomheder inden for brint- og brændselscelleteknologier, der er blandt de internationalt førende. Med det rigtige skub fremad vil de kunne skabe store resultater. De danske teknologiske udviklingsaktiviteter har været intensivt støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Danske virksomheder er nået langt med brændselscellesystemer til mikrokraftvarme, der kan producere el og varme i énfamiliehuse. Større brændselscellebaserede kraftvarmeanlæg på op til 50 MW vil på sigt også kunne levere ydelser af betydning for elsystemet og til en lav pris. Vi er førende med produktion af nødstrømsanlæg og back-up til IT-systemer og telekommunikation. Vi står i spidsen for store europæiske projekter for udvikling og afprøvning af infrastruktur til brint i transportsektoren. Hvordan skaber vi resultaterne? Hvis vi i de kommende år kan opbygge et stærkt hjemmemarked for ovennævnte systemløsninger ligesom vi i 1980 erne og 1990 erne skabte et hjemmemarked for danske vindmøller kan danske virksomheder tilbyde konkurrencedygtige løsninger, når udlandet om nogle år for alvor begynder at efterspørge alternativer til olie, kul og naturgas. 10 Dansk vækst Brint- og brændselscelleindustrien har beregnet, at en hurtig satsning på teknologiudvikling i Danmark kan skabe titusindvis af nye arbejdspladser; både til ingeniører og teknikere, der skal gøre produkterne mere effektive og konkurrencedygtige, og til faglærte og ufaglærte arbejdere, der skal producere disse.

11 BRINT OG BRÆNDSELSCELLER I FREMTIDENS ENERGISYSTEM + Brint og brændselsceller er et dansk styrkeområde, hvor en hurtig satsning kan skabe vækst med tusinder af grønne arbejdspladser i Danmark 11

12 Facts om teknologierne Brændselsceller stablet i en brændselscellestak.

13 BRINT OG BRÆNDSELSCELLER I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Brint er et hyppigt grundstof Brint er en farveløs og lugtfri gas. Sammen med kul og ilt er brint det vigtigste grundstof i levende organismer. Brint har videnskabeligt været kendt i et par hundrede år, og siden år 1800 har man kunnet spalte vand til brint og ilt ved hjælp af en proces, der kendes som elektrolyse. Brint har i mange år været brugt til forskellige formål i industrien, men i de senere år har man også fået øjnene op for brints store værdi i et miljøvenligt energisystem. Brændselsceller er en kendt teknologi Princippet bag et brændselscellesystem har været kendt i snart to hundrede år, men moderne brændselsceller fik først deres gennembrud med udviklingen af rumfart. En brændselscelle består af en lille porøs plade af cirka én millimeters tykkelse med kantlængder op til cirka 20 centimeter. En sådan plade består af en ionledende elektrolyt, der er omgivet af en elektronledende katode og en anode, som forsynes med iltholdig gas (luft) og brintholdig gas (brændsel). Ved den elektrokemiske proces i brændselscellen omsættes dermed ilt og brint til elektricitet og vand. For at få en tilpas stor spænding stables de enkelte brændselscelleplader til store stakke (se billedet til venstre). Brændselsceller udmærker sig ved at omsætte kemisk energi direkte til elektrisk energi med en relativ høj el-virkningsgrad. Der findes flere typer brændselsceller med hver deres fordele og ulemper. + Elektrolyse kan nyttiggøre ekstra el fra vindmøller Elektrolyse er en elektrokemisk proces, der foregår ved, at el ledes via elektroder gennem vand, der derved spaltes til ilt og brint. Elektrolyse foregår derved som en omvendt brændselscelleproces. Der arbejdes i disse år på at udvikle konkurrencedygtige elektrolyseanlæg ved at udnytte den stærke danske viden om de vigtigste typer brændselsceller. Elektrolyseanlæg kan bruge den ekstra elproduktion fra vindmøller til at omdanne vand til ilt og brint. Herved kan vindmølle-el sammen med organisk materiale omdannes til VE-gas, der kan opkvalificeres til naturgaskvalitet og til flydende brændstoffer. Gas kan lagres billigt over lang tid og i store mængder i den eksisterende gasinfrastruktur, hvis levetid rækker godt om på den anden side af

14 Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer

15 Danmark har allerede satset mange ressourcer på at udvikle og modne brint- og brændselscelleteknologier, så danske virksomheder og forskere nu er blandt verdens bedste. Det vil derfor være en fremsynet investering fortsat at støtte udviklingen af brint- og brændselscelleteknologier og skabe gode rammer for den praktiske anvendelse i det danske energisystem.

16 + Læs mere om brint og brændselsceller på c/o DI Sundkrogskaj København Ø Tlf

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

180 millioner til biomasse og brændselsceller

180 millioner til biomasse og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 11 Juli 2010 180 millioner til biomasse og brændselsceller Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller.

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid

Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid 20 ENERGITEKNOLOGI Energi opbevaring nøglen til en fossilfri fremtid I Danmark har vi sandsynligvis tilstrækkelig vedvarende energi til at kunne undvære fossilt brændsel. Men det kræver, at vi kan opbevare

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere