opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning"

Transkript

1 opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

2 Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne henvender sig til fysik på B- og C- niveau i de gymnasiale uddannelser (STX og HTX), hvor de er med til at understøtte undervisningen i kernestoffet om energi og elektriske kredsløb. Formålet med opgaverne er at sætte de fysiske emner i relation til hverdagen og belyse vigtigheden af grundlæggende naturvidenskabelig forståelse i stillingtagen til samfundet. Juni 2010, Kim Vedel Pedersen elforsyning opgaver og cases Forfatter: Kim Vedel Pedersen Layout og opsætning: MONTAGEbureauet ApS Repro og tryk: KLS Grafisk Hus Udgiver: EnergyMinds, se juni 2010 ISBN: Forsidefoto: Nysted Havmøllepark 2

3 Indhold Eksperimenter s.12 Byens energi s.4 Kraftvarme eller vind s.5 Solceller s.11 elforsyning opgaver og cases En vaskemaskine s.6 Hvorfor benytte højspænding? s.10 Udskift dine elpærer s.7 Sikringer og elektriske installationer s.9 Dit værelse s.8 3

4 OPGAVE 1 Byens energi Brændværdien for kul er ca. 25 MJ/kg, og der kan antages en total virkningsgrad på 90 % for produktion af el og varme. Antag at København har 1,5 mio. indbyggere. a) Udregn hvor mange kg kul, der skal afbrændes på et år, hvis Københavns energiforbrug udelukkende kom fra kul. Hvad svarer det til pr. indbygger? Når kul afbrændes, sker følgende kemiske reaktion: C + O 2 CO 2 b) Hvis det groft antages, at 1 kg kul bliver til 3 kg CO 2, hvor mange kg CO 2, ville der så blive udledt på et år i København? Hvad svarer det til pr. indbygger? c) Udfør ovenstående regnestykke, men på den kemisk rigtige måde. Københavns årlige energiforbrug fordelt på el, fjernvarme, olie og bygas eksklusive transport er ca GWh Foto: Polfoto CASE Overvej hvordan den by/det område, du bor i, får sin energi. Kom herunder ind på forskellige former for energiproduktion. Moderne storbyer ønsker i fremtiden at gøre deres energisystemer mere bæredygtige. Ikke kun for miljøets og klimaets skyld, men også af økonomiske årsager! Overvej hvorfor nogle mener, at byer skal elektrificeres, dvs. at stort set al energi skal transporteres via ledninger, når fx el-varme er en af de mest kostbare måder at opvarme huse på. 4

5 Kraftvarme eller vind? OPGAVE 2 Amagerværket i København består af tre produktionsenheder eller blokke hvoraf to er i brug i øjeblikket. Blok 1 og 3 leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Amagerværket kan på blok 1 og 3 maximalt tilsammen producere 900 MW til både el og fjernvarme. En 100 m høj vindmølle må nøjes med en maximal kapacitet på 2 MW. a) Hvor mange vindmøller skal der opstilles for at erstatte Amagerværket? b) Brændværdien for halm er ca. 15 MJ/kg. Hvor meget halm skal afbrændes i timen, hvis Amagerværket udelukkende skulle fyre med halm på blok 1, som kan yde 318 MW, og idet der antages en total virkningsgrad på 90 %? c) Hvorfor foretrækkes biomasse frem for fossile brændsler? d) Strøm er svær at lagre, men batterier til elbiler kan oplades til ca. 30 kwh. Hvor mange elbiler kan en vindmølle oplade på et døgn? e) Hvor mange el-biler kan Amagerværket oplade på et døgn, hvis el-produktionen er på 300 MW? f) Undersøg hvilke andre muligheder man har for at lagre strøm. Amagerværket kraftvarme med bl.a. halm. Foto: Vattenfall Avedøreværket producerer el og varme med bl.a. vindmøller. Foto: DONG Energy CASE Umiddelbart burde man i morgen stoppe importen af kul, bygge og opsætte mange flere vindmøller og benytte biomasse i langt højere grad. Overvej hvilke teknologiske, økonomiske, miljømæssige problemer der er forbundet med hhv. vindenergi, biomasseproduktion og elbiler. Overvej hvornår det kunne være muligt at afskaffe kulkraftværker i Danmark. Overvej om det er muligt at fjerne CO 2 fra produktion af el og varme, og hvilken betydning det kan have for den danske energipolitik. Overvej hvilke politiske problemer en visionær klimaminister kunne have ved at skulle overbevise hele verden om at afskaffe kulkraftværker. 5

6 OPGAVE 3 En vaskemaskine Det antages, at effekten for en vaskemaskine i gennemsnit under vaskeperioden for en 40-graders vask er W, en kwh koster 2 kr., samt at 1 m 3 vand koster 50 kr. a) Udregn hvor meget elektrisk energi maskinen omsætter på en vask, der tager 2 timer. Hvad koster den omsatte elektriske energi? b) Vurdér hvad hele vasken koster, når vaske og skyllemiddel og vand medregnes. Ved en vask bruger maskinen ca. 50 l vand. Find selv en pris for vaske -og skyllemiddel. c) Vurdér hvad det koster at vaske tøj i din familie på et år. d) Ved vasken opvarmes 25 l koldt vand på 15 C til 40 C. De resterende 25 l vand bruger maskinen til at skylle med. e) Udregn hvor meget energi vandet har modtaget under vasken. Foto: Colourbox CASE Mange forskellige apparater er mærket A, B, C osv. for at angive, hvor energibesparende de er. De allermest energibesparende apparater mærkes AAA. Overvej hvor meget du og din familie kunne spare i tøjvask om året, hvis I omlagde jeres vaner og kun vaskede ved 20, 30 og 40 grader. Undersøg og overvej om det kan betale sig at udskifte jeres vaskemaskine, når det påstås, at gamle vaskemaskiner kan have et energiforbrug, der er 3 gange højere end en ny AAA-mærket maskine. 6

7 Udskift dine elpærer OPGAVE 4 En husejer har installeret udendørslys langs sin indkørsel op til sin hoveddør, i alt 7 lamper. Han overvejer nu, om han skal sætte gammeldags glødepærer i lamperne eller energisparepærer. Den gammeldags glødepære har en effekt på 60 W, koster 15 kr. pr. stk. og brænder ca timer, hvorimod sparepærerne lyser ligeså kraftigt med kun 11 W, koster dog 50 kr. pr. stk, men kan brænde i ca timer. Det antages, at 1 kwh koster 2 kr. Husejeren regner med, at udendørslyset vil være tændt ca. 6 timer i gennemsnit pr. dag. a) Hvor meget elektrisk energi omsættes der i løbet af et år i lamperne, hvis husejeren vælger glødepærer? Og hvad koster den el? b) Hvor meget elektrisk energi omsættes der i løbet af et år i lamperne, hvis husejeren vælger sparepærer? Og hvad koster den el? c) Hvad koster det husejeren at have lys i sine udendørslamper i timer (lidt over 3½ år), hvis han vælger sparepærerne? Husk at medregne udskiftning af pærerne. Foto: Colourbox d) Hvad koster det husejeren at have lys i sine udendørslamper i timer, hvis han vælger glødepærerne? Husk at medregne udskiftning af pærerne. CASE Det er i øjeblikket ikke muligt at købe en gammeldags 100 W glødepære, og inden længe vil 60 W pæren også være taget af hylderne i supermarkederne. Prøv at give en vurdering af hvor meget elektrisk energi, der spares i en husstand, hvis samtlige glødepærer udskiftes til energisparepærer. Prøv at vurdere hvor stor en andel det kan have af et lands energiforbrug. Hvilke grunde kan der være til ikke at udskifte til energisparepærer? 7

8 OPGAVE 5 Dit værelse Undersøg hvilke elektriske apparater du har i dit værelse. Undersøg eller vurdér hvert apparats effekt, hvor lang tid i løbet af et døgn de er tændte og udregn hvert apparats elforbrug. Opstil tallene i en tabel. Læg til sidst alle apparaternes elforbrug sammen og omregn til kwh og kr., når 1 kwh antages at koste 2 kr. a) Hvor mange penge bliver det til på et år? b) Sammenhold dine beregninger med elregningen i din bolig. En elregning er bestemt ikke nem at forstå, så diskutér det gerne med de folk du bor sammen med. Foto: istockphoto CASE Man bliver næsten dagligt udsat for gode råd og informationer, der skal få en til at foretage energibesparende investeringer, såsom at udskifte den gamle kummefryser, skifte til sparepærer eller købe en mere økonomisk bil. Hvilke gode råd og information om energibesparelser har du hørt eller læst om? Er nogle af disse råd reelle råd eller bare firmaer, der vil sælge deres produkter? Hvornår er du/din familie villig til at foretage energibesparende investeringer? 8

9 Sikringer og elektriske installationer OPGAVE 6 I en eltavle til en bolig sidder såkaldte grupper med sikringer, hvorigennem strømmen til boligen løber. Forskellige sikringer er forbundet med forskellige stikkontakter i boligen. a) Hvor stor en effekt må et apparat have, uden at det springer sikringen på 10 A, når det tilsluttes en stikkontakt ved en spænding på 230 V (mellem fase og nul, dvs. en to-leder installation)? b) Effekten for både en elkedel og en kaffemaskine er ca W. Hvor stor en strøm skulle sikringen kunne klare, hvis man både skulle kunne lave kaffe og koge vand til te på samme tid med strøm fra samme stikkontakt? c) En opvaskemaskine er tilsluttet et kraftstik på 400 V (mellem fase og nul, dvs. en to-leder installation). Hvor stor en strøm løber gennem ledningen til opvaskemaskinen, når dens effekt er på W? CASE I gamle dage, hvor energiforbruget ikke var så stort, havde man ikke installeret så mange grupper på el tavlen, og det såkaldte HPFI-relæ var slet ikke opfundet. CASE Fejl i elektriske installationer er desværre nogle gange årsag til brand i huse, bygninger, biler og andet. Derfor har man visse sikkerhedsforanstaltninger for at mindske brandfaren. Foto: Polfoto Undersøg hvordan en moderne eltavle ser ud, og beskriv hvordan den virker. Undersøg hvad der skal til for at slå et menneske ihjel ved elektrisk stød. Undersøg hvad et HPFI-relæ er, og beskriv hvordan det virker. Overvej hvordan elektriske installationer kan starte en brand. Undersøg hvordan ledninger ser ud i dag, og hvordan de så ud i gamle dage. Hvilke lovkrav gælder på el-området, når det kommer til gør det selv -arbejde? 9

10 OPGAVE 7 Hvorfor benytte højspænding? Når Amagerværkets blok 1 producerer de maximale 68 MW el, er der brug for, at strømmen ledes ud til forbrugerne via elnettet. Det gøres ved hjælp af 400 kv højspændingskabler. Et sådan kabel er lavet af aluminium og har en diameter på 42,9 mm. Aluminiums resistivitet er ρ = 0,0250 Ω mm2 m. Sammenhængen mellem en lednings resistans R, dens længde l, resistiviteten ρ og dens tværsnitsareal A er givet ved: R = ρ l A a) Udregn modstanden for et 400 kv højspændingskabel på 50 km. b) Antag at strømmen gennem højspændingskablet ledes ved 400 kv til en by 50 km fra Amagerværket. Byen modtager samtlige 68 MW. Beregn den strømstyrke, der løber i kablet. c) Beregn størrelsen af det effekttab, der er i kablet. d) Hvor stor en procentdel udgør effekttabet af de 68 MW? e) Antag nu, at strømmen skulle ledes ved 50 kv. Hvor stort er effekttabet nu? f) Hvad ville der ske, hvis man forsøgte at lede strømmen ved en spænding på 230 V? Foto: Energinet.dk CASE I forbindelse med højspændingsmaster og luftledninger kan man stille sig følgende spørgsmål: Hvorfor får fuglene ikke elektrisk stød og bliver dræbt på stedet, når de sætter sig på en luftledning? Er det forbundet med sundhedsfare at bo i nærheden af højspændingsledninger? Skyldes det kun æstetiske grunde, at man i Danmark har besluttet at lægge mange luftledninger i jorden? 10

11 Solceller OPGAVE 8 Solindstrålingen målt uden for jordens atmosfære er givet ved solarkonstanten på 1367 W/m 2. På grund af atmosfæren reduceres intensiteten en smule, så det antages, at solindstrålingen ved jordoverfladen er W/m 2. En konventionel siliciumsolcelle har en virkningsgrad på omkring 15 %, dvs. den er i stand til at omsætte 15 % af energien fra solindstrålingen til elektrisk energi. a) Vurdér hvor mange solskinstimer der er pr. år i Sahara. b) Europas årlige energiforbrug kan vurderes til ca J. Hvilken effekt svarer det til? c) Hvor stort et areal af Sahara skal dækkes med solceller for at svare til Europas effekt? Omregn til km 2. d) Saharas areal er ca. 8,5 mio. km 2. Hvor stor en procentdel udgør solcellearealet af Saharas samlede areal? Foto: Colourbox CASE Diskutér hvilke teknologiske, politiske og logistiske udfordringer, der kunne være ved at anlægge en enorm solcellepark i Sahara. Forskningen inden for solenergi og solceller er i øjeblikket i en rivende udvikling. Forskernes store udfordring er at gøre solcelleanlæggene tilstrækkelig billige at fremstille og installere samtidig med, at deres virkningsgrad er høj nok. Undersøg hvad det koster at gøre et almindeligt parcelhus selvforsynende i elektrisk energi fra et solcelleanlæg. Diskutér hvilke politiske tiltag der kunne gøres for at fremme solenergien. 11

12 Eksperimenter Nedenstående vejledninger til forsøg om hhv. solcellens effekt, transformation samt transport af el er alle lavet af Skolernes EnergiForum. De findes på hvorfra man kan hente mange flere vejledninger, der ligeledes er særdeles gymnasieegnede. eksperiment Solcellens effekt Baggrund Solens lys indeholder energi som i en solcelle kan omsættes til elektricitet. Du har valgt at undersøge, hvor meget elektricitet en solcelle kan producere. Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget om strømstyrke, spænding, energi, effekt og kortslutningsstrømveje. Dette skal du bruge 1. Solceller 2. Amperemeter 3. Voltmeter 4. Dværgpærer (1,3-6V) Undersøg selv og lav forsøg 1. Har lysets styrke betydning for solcellers effekt? 2. Hvor meget energi (Joule) kan en solcelle producere i forhold til sprit eller benzin? (Se også 2.4). 3. Hvilken betydning har det, når solcellen belyses med forskellige typer lyskilder? 4. Hvor lang tid skal en solcelle belyses for at producere lige så meget energi (Joule), som der står bag på en liter mælk? 5. Hvor mange solceller skulle til for at erstatte Danmarks energiforbrug (ca. 830 PJ/år (PJ = J)? 6. Hvor mange solceller skulle der til for at tænde en 12 W s pære? 7. Hvordan kan man gemme energien fra solceller? 12

13 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Forbind solcelle til et voltmeter (kontrollér at + og - er rigtigt forbundet). 2. Mål spændingsforskellen. 3. Forbind en solcelle til et amperemeter jævnspænding. 4. Mål kortslutningsstrømmen. 5. Beregn (kortslutnings-)effekten i W og omregn til Joule. 6. Forbind nu solcellerne med en pære som i forsøg 1.1 og mål nu Volt og Ampere (A) måles i serie med pæren, V måles parallelt med pæren). 7. Prøv at variere forsøget med forskellige solceller og forskellige pærer. 8. Beregn effekten (V A). 9. Undersøg om der er forskel på, hvordan lysets vinkel ind mod solcellen er. 10. Gentag de ovenstående undersøgelser, hvor du som sol på skift bruger en lampe med energisparepære (f.eks. 12 W), 40 W s pære, 60 W s pære og 100 W s pære). 13

14 eksperiment Transformation Baggrund Man kan få brug for at ændre en spænding op eller ned. Du kender det fra dine apparater i hjemmet. Mange apparaterne bruger en mindre spænding end den, der er i stikkontakten. Derfor transformeres den ned. Det modsatte kan også være praktisk. Du bør som udgangspunkt vide noget om kraftværker, strøm, spænding, serie- og parallelforbindelser. Dette skal du bruge 1. 1 strømforsyning forskellige spoler 3. U-jernkerne 4. Ledninger 5. Voltmeter 6. Amperemeter 7. Pære Undersøg selv og lav forsøg 1. Hvordan hænger antallet af vindinger sammen med, hvordan pæren lyser? 2. Kan du finde en sammenhæng, der gælder for forholdet mellem antallet af vindinger på de 2 spoler og forholdet mellem primærspænding og sekundær spænding (primær er ved spændingskilden, sekundær er ved forbrugeren)? 3. Hvilket vindingstal skulle du bruge hvis du f.eks. skulle lave 230 V med dit anlæg? 4. Hvor mange ampere kan jeres spoler tåle? 5. Hvad skal der til, for at de kan tåle 100 A? 14

15 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Start med at forbinde en pære til spændingskildens vekselspændingsudgang. 2. Indstil spændingen så pæren lyser kraftigt. 3. Tilslut et voltmeter parallelt med pæren og et amperemeter i serie med pæren. 4. Lav opstillingen på billedet brug ikke spændinger højere end 12V!! 5. Sæt en spole med 400 vindinger i den ende hvor spændingskilden er, og en med 200 i den anden ende. 6. Aflæs voltmeteret og amperemeteret. 15

16 eksperiment Transport af el Baggrund Når elektriciteten er produceret på et kraftværk eller i en vindmølle, skal den ud til forbrugeren. Det sker gennem nogle ledninger, der kaldes højspændingsledninger. Men hvorfor er det højspænding, man bruger? Det handler dette forsøg om. Du bør være fortrolig med strøm, spænding, trans formation og strømforsyning. Vi minder om at primærenden er ved strømforsyningen, sekundær er ved forbrugeren. Dette skal du bruge 1. Spændingskilde 2. 2 ruller konstantantråd 0,25 mm og 0,5 mm 3. 2 stk. 200 vindingers spoler 4. 2 stk. 400 vindingers spoler 5. 2 U-jern 6. Voltmeter 7. Amperemeter 8. 3 pærer + fatninger Undersøg selv og lav forsøg 1. Påvirker det systemet, at du kobler flere pærer til? hvis ja, hvordan? 2. Gør det en forskel, om du skal transportere el 1 m eller 2 m? 3. Hvor stor forskel ville det gøre, hvis afstanden var over 1 km? 4. Kommer al den elektriske energi fra primærenden frem til sekundærenden? hvis ikke, hvad bliver der så af den? 5. Hvorfor tror du, der skal laves om på spændingsforskellen? 6. Hvor meget er spændingsforskellen i højspændingsnettet i Danmark? 7. I en vindmølle kan der produceres 2 MW. Spændingsforskellen er ca. 700 V fra generatoren. Hvor mange ampere skal der transporteres, hvis man ikke transformerer spændingsforskellen op? 8. Hvor tykke tror du lederne ville være, hvis al denne strøm skal kunne løbe igennem den, uden at de bliver varme? 16

17 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Lav en opstilling, hvor du sætter 4 polstænger op som højspændingsmaster afstanden parvis imellem enderne skal være ca. 1 m (se tegning). 2. Transformatorstationerne sættes sammen af en 200 og en 400 vindingers spole. 3. Ved både primær- og sekundærenden skal sidde en 200 vindingers spole begge 400 vindingers spoler går til højspændingsledningerne. 4. Tilslut først 1 så 2 så 3 pærer i sekundærenden. 5. Mål strømstyrkerne ved både primær og sekundærenden for forskellige antal pærer. 6. Prøv med forskellige spændinger (aldrig over 12 V!) 7. Prøv med forskellige tykkelser af konstantantråd. 8. Undersøg spændingerne under de forskellige forhold forskellige steder på opstillingen og noter dine resultater. 17

18 links litteratur Bøger Erik Strandgaard Andersen m. fl. Databog, fysik, kemi, 11. udgave 3. oplag 2009, F & K Forlaget Morten Brydensholt m.fl. Orbit BA, 1. udgave, 1. oplag 2006, Systime 18

19 elforsyning opgaver og cases 19

20

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis El i huset I dette afsnit prøver vi at komme rundt om mange emner vedr. elektricitet. Forhold mht. valg af leverandør, installation af el eller evt. 230V el uafhængig af en leverandør, dimensionering og

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere