opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning"

Transkript

1 opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

2 Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne henvender sig til fysik på B- og C- niveau i de gymnasiale uddannelser (STX og HTX), hvor de er med til at understøtte undervisningen i kernestoffet om energi og elektriske kredsløb. Formålet med opgaverne er at sætte de fysiske emner i relation til hverdagen og belyse vigtigheden af grundlæggende naturvidenskabelig forståelse i stillingtagen til samfundet. Juni 2010, Kim Vedel Pedersen elforsyning opgaver og cases Forfatter: Kim Vedel Pedersen Layout og opsætning: MONTAGEbureauet ApS Repro og tryk: KLS Grafisk Hus Udgiver: EnergyMinds, se juni 2010 ISBN: Forsidefoto: Nysted Havmøllepark 2

3 Indhold Eksperimenter s.12 Byens energi s.4 Kraftvarme eller vind s.5 Solceller s.11 elforsyning opgaver og cases En vaskemaskine s.6 Hvorfor benytte højspænding? s.10 Udskift dine elpærer s.7 Sikringer og elektriske installationer s.9 Dit værelse s.8 3

4 OPGAVE 1 Byens energi Brændværdien for kul er ca. 25 MJ/kg, og der kan antages en total virkningsgrad på 90 % for produktion af el og varme. Antag at København har 1,5 mio. indbyggere. a) Udregn hvor mange kg kul, der skal afbrændes på et år, hvis Københavns energiforbrug udelukkende kom fra kul. Hvad svarer det til pr. indbygger? Når kul afbrændes, sker følgende kemiske reaktion: C + O 2 CO 2 b) Hvis det groft antages, at 1 kg kul bliver til 3 kg CO 2, hvor mange kg CO 2, ville der så blive udledt på et år i København? Hvad svarer det til pr. indbygger? c) Udfør ovenstående regnestykke, men på den kemisk rigtige måde. Københavns årlige energiforbrug fordelt på el, fjernvarme, olie og bygas eksklusive transport er ca GWh Foto: Polfoto CASE Overvej hvordan den by/det område, du bor i, får sin energi. Kom herunder ind på forskellige former for energiproduktion. Moderne storbyer ønsker i fremtiden at gøre deres energisystemer mere bæredygtige. Ikke kun for miljøets og klimaets skyld, men også af økonomiske årsager! Overvej hvorfor nogle mener, at byer skal elektrificeres, dvs. at stort set al energi skal transporteres via ledninger, når fx el-varme er en af de mest kostbare måder at opvarme huse på. 4

5 Kraftvarme eller vind? OPGAVE 2 Amagerværket i København består af tre produktionsenheder eller blokke hvoraf to er i brug i øjeblikket. Blok 1 og 3 leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Amagerværket kan på blok 1 og 3 maximalt tilsammen producere 900 MW til både el og fjernvarme. En 100 m høj vindmølle må nøjes med en maximal kapacitet på 2 MW. a) Hvor mange vindmøller skal der opstilles for at erstatte Amagerværket? b) Brændværdien for halm er ca. 15 MJ/kg. Hvor meget halm skal afbrændes i timen, hvis Amagerværket udelukkende skulle fyre med halm på blok 1, som kan yde 318 MW, og idet der antages en total virkningsgrad på 90 %? c) Hvorfor foretrækkes biomasse frem for fossile brændsler? d) Strøm er svær at lagre, men batterier til elbiler kan oplades til ca. 30 kwh. Hvor mange elbiler kan en vindmølle oplade på et døgn? e) Hvor mange el-biler kan Amagerværket oplade på et døgn, hvis el-produktionen er på 300 MW? f) Undersøg hvilke andre muligheder man har for at lagre strøm. Amagerværket kraftvarme med bl.a. halm. Foto: Vattenfall Avedøreværket producerer el og varme med bl.a. vindmøller. Foto: DONG Energy CASE Umiddelbart burde man i morgen stoppe importen af kul, bygge og opsætte mange flere vindmøller og benytte biomasse i langt højere grad. Overvej hvilke teknologiske, økonomiske, miljømæssige problemer der er forbundet med hhv. vindenergi, biomasseproduktion og elbiler. Overvej hvornår det kunne være muligt at afskaffe kulkraftværker i Danmark. Overvej om det er muligt at fjerne CO 2 fra produktion af el og varme, og hvilken betydning det kan have for den danske energipolitik. Overvej hvilke politiske problemer en visionær klimaminister kunne have ved at skulle overbevise hele verden om at afskaffe kulkraftværker. 5

6 OPGAVE 3 En vaskemaskine Det antages, at effekten for en vaskemaskine i gennemsnit under vaskeperioden for en 40-graders vask er W, en kwh koster 2 kr., samt at 1 m 3 vand koster 50 kr. a) Udregn hvor meget elektrisk energi maskinen omsætter på en vask, der tager 2 timer. Hvad koster den omsatte elektriske energi? b) Vurdér hvad hele vasken koster, når vaske og skyllemiddel og vand medregnes. Ved en vask bruger maskinen ca. 50 l vand. Find selv en pris for vaske -og skyllemiddel. c) Vurdér hvad det koster at vaske tøj i din familie på et år. d) Ved vasken opvarmes 25 l koldt vand på 15 C til 40 C. De resterende 25 l vand bruger maskinen til at skylle med. e) Udregn hvor meget energi vandet har modtaget under vasken. Foto: Colourbox CASE Mange forskellige apparater er mærket A, B, C osv. for at angive, hvor energibesparende de er. De allermest energibesparende apparater mærkes AAA. Overvej hvor meget du og din familie kunne spare i tøjvask om året, hvis I omlagde jeres vaner og kun vaskede ved 20, 30 og 40 grader. Undersøg og overvej om det kan betale sig at udskifte jeres vaskemaskine, når det påstås, at gamle vaskemaskiner kan have et energiforbrug, der er 3 gange højere end en ny AAA-mærket maskine. 6

7 Udskift dine elpærer OPGAVE 4 En husejer har installeret udendørslys langs sin indkørsel op til sin hoveddør, i alt 7 lamper. Han overvejer nu, om han skal sætte gammeldags glødepærer i lamperne eller energisparepærer. Den gammeldags glødepære har en effekt på 60 W, koster 15 kr. pr. stk. og brænder ca timer, hvorimod sparepærerne lyser ligeså kraftigt med kun 11 W, koster dog 50 kr. pr. stk, men kan brænde i ca timer. Det antages, at 1 kwh koster 2 kr. Husejeren regner med, at udendørslyset vil være tændt ca. 6 timer i gennemsnit pr. dag. a) Hvor meget elektrisk energi omsættes der i løbet af et år i lamperne, hvis husejeren vælger glødepærer? Og hvad koster den el? b) Hvor meget elektrisk energi omsættes der i løbet af et år i lamperne, hvis husejeren vælger sparepærer? Og hvad koster den el? c) Hvad koster det husejeren at have lys i sine udendørslamper i timer (lidt over 3½ år), hvis han vælger sparepærerne? Husk at medregne udskiftning af pærerne. Foto: Colourbox d) Hvad koster det husejeren at have lys i sine udendørslamper i timer, hvis han vælger glødepærerne? Husk at medregne udskiftning af pærerne. CASE Det er i øjeblikket ikke muligt at købe en gammeldags 100 W glødepære, og inden længe vil 60 W pæren også være taget af hylderne i supermarkederne. Prøv at give en vurdering af hvor meget elektrisk energi, der spares i en husstand, hvis samtlige glødepærer udskiftes til energisparepærer. Prøv at vurdere hvor stor en andel det kan have af et lands energiforbrug. Hvilke grunde kan der være til ikke at udskifte til energisparepærer? 7

8 OPGAVE 5 Dit værelse Undersøg hvilke elektriske apparater du har i dit værelse. Undersøg eller vurdér hvert apparats effekt, hvor lang tid i løbet af et døgn de er tændte og udregn hvert apparats elforbrug. Opstil tallene i en tabel. Læg til sidst alle apparaternes elforbrug sammen og omregn til kwh og kr., når 1 kwh antages at koste 2 kr. a) Hvor mange penge bliver det til på et år? b) Sammenhold dine beregninger med elregningen i din bolig. En elregning er bestemt ikke nem at forstå, så diskutér det gerne med de folk du bor sammen med. Foto: istockphoto CASE Man bliver næsten dagligt udsat for gode råd og informationer, der skal få en til at foretage energibesparende investeringer, såsom at udskifte den gamle kummefryser, skifte til sparepærer eller købe en mere økonomisk bil. Hvilke gode råd og information om energibesparelser har du hørt eller læst om? Er nogle af disse råd reelle råd eller bare firmaer, der vil sælge deres produkter? Hvornår er du/din familie villig til at foretage energibesparende investeringer? 8

9 Sikringer og elektriske installationer OPGAVE 6 I en eltavle til en bolig sidder såkaldte grupper med sikringer, hvorigennem strømmen til boligen løber. Forskellige sikringer er forbundet med forskellige stikkontakter i boligen. a) Hvor stor en effekt må et apparat have, uden at det springer sikringen på 10 A, når det tilsluttes en stikkontakt ved en spænding på 230 V (mellem fase og nul, dvs. en to-leder installation)? b) Effekten for både en elkedel og en kaffemaskine er ca W. Hvor stor en strøm skulle sikringen kunne klare, hvis man både skulle kunne lave kaffe og koge vand til te på samme tid med strøm fra samme stikkontakt? c) En opvaskemaskine er tilsluttet et kraftstik på 400 V (mellem fase og nul, dvs. en to-leder installation). Hvor stor en strøm løber gennem ledningen til opvaskemaskinen, når dens effekt er på W? CASE I gamle dage, hvor energiforbruget ikke var så stort, havde man ikke installeret så mange grupper på el tavlen, og det såkaldte HPFI-relæ var slet ikke opfundet. CASE Fejl i elektriske installationer er desværre nogle gange årsag til brand i huse, bygninger, biler og andet. Derfor har man visse sikkerhedsforanstaltninger for at mindske brandfaren. Foto: Polfoto Undersøg hvordan en moderne eltavle ser ud, og beskriv hvordan den virker. Undersøg hvad der skal til for at slå et menneske ihjel ved elektrisk stød. Undersøg hvad et HPFI-relæ er, og beskriv hvordan det virker. Overvej hvordan elektriske installationer kan starte en brand. Undersøg hvordan ledninger ser ud i dag, og hvordan de så ud i gamle dage. Hvilke lovkrav gælder på el-området, når det kommer til gør det selv -arbejde? 9

10 OPGAVE 7 Hvorfor benytte højspænding? Når Amagerværkets blok 1 producerer de maximale 68 MW el, er der brug for, at strømmen ledes ud til forbrugerne via elnettet. Det gøres ved hjælp af 400 kv højspændingskabler. Et sådan kabel er lavet af aluminium og har en diameter på 42,9 mm. Aluminiums resistivitet er ρ = 0,0250 Ω mm2 m. Sammenhængen mellem en lednings resistans R, dens længde l, resistiviteten ρ og dens tværsnitsareal A er givet ved: R = ρ l A a) Udregn modstanden for et 400 kv højspændingskabel på 50 km. b) Antag at strømmen gennem højspændingskablet ledes ved 400 kv til en by 50 km fra Amagerværket. Byen modtager samtlige 68 MW. Beregn den strømstyrke, der løber i kablet. c) Beregn størrelsen af det effekttab, der er i kablet. d) Hvor stor en procentdel udgør effekttabet af de 68 MW? e) Antag nu, at strømmen skulle ledes ved 50 kv. Hvor stort er effekttabet nu? f) Hvad ville der ske, hvis man forsøgte at lede strømmen ved en spænding på 230 V? Foto: Energinet.dk CASE I forbindelse med højspændingsmaster og luftledninger kan man stille sig følgende spørgsmål: Hvorfor får fuglene ikke elektrisk stød og bliver dræbt på stedet, når de sætter sig på en luftledning? Er det forbundet med sundhedsfare at bo i nærheden af højspændingsledninger? Skyldes det kun æstetiske grunde, at man i Danmark har besluttet at lægge mange luftledninger i jorden? 10

11 Solceller OPGAVE 8 Solindstrålingen målt uden for jordens atmosfære er givet ved solarkonstanten på 1367 W/m 2. På grund af atmosfæren reduceres intensiteten en smule, så det antages, at solindstrålingen ved jordoverfladen er W/m 2. En konventionel siliciumsolcelle har en virkningsgrad på omkring 15 %, dvs. den er i stand til at omsætte 15 % af energien fra solindstrålingen til elektrisk energi. a) Vurdér hvor mange solskinstimer der er pr. år i Sahara. b) Europas årlige energiforbrug kan vurderes til ca J. Hvilken effekt svarer det til? c) Hvor stort et areal af Sahara skal dækkes med solceller for at svare til Europas effekt? Omregn til km 2. d) Saharas areal er ca. 8,5 mio. km 2. Hvor stor en procentdel udgør solcellearealet af Saharas samlede areal? Foto: Colourbox CASE Diskutér hvilke teknologiske, politiske og logistiske udfordringer, der kunne være ved at anlægge en enorm solcellepark i Sahara. Forskningen inden for solenergi og solceller er i øjeblikket i en rivende udvikling. Forskernes store udfordring er at gøre solcelleanlæggene tilstrækkelig billige at fremstille og installere samtidig med, at deres virkningsgrad er høj nok. Undersøg hvad det koster at gøre et almindeligt parcelhus selvforsynende i elektrisk energi fra et solcelleanlæg. Diskutér hvilke politiske tiltag der kunne gøres for at fremme solenergien. 11

12 Eksperimenter Nedenstående vejledninger til forsøg om hhv. solcellens effekt, transformation samt transport af el er alle lavet af Skolernes EnergiForum. De findes på hvorfra man kan hente mange flere vejledninger, der ligeledes er særdeles gymnasieegnede. eksperiment Solcellens effekt Baggrund Solens lys indeholder energi som i en solcelle kan omsættes til elektricitet. Du har valgt at undersøge, hvor meget elektricitet en solcelle kan producere. Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget om strømstyrke, spænding, energi, effekt og kortslutningsstrømveje. Dette skal du bruge 1. Solceller 2. Amperemeter 3. Voltmeter 4. Dværgpærer (1,3-6V) Undersøg selv og lav forsøg 1. Har lysets styrke betydning for solcellers effekt? 2. Hvor meget energi (Joule) kan en solcelle producere i forhold til sprit eller benzin? (Se også 2.4). 3. Hvilken betydning har det, når solcellen belyses med forskellige typer lyskilder? 4. Hvor lang tid skal en solcelle belyses for at producere lige så meget energi (Joule), som der står bag på en liter mælk? 5. Hvor mange solceller skulle til for at erstatte Danmarks energiforbrug (ca. 830 PJ/år (PJ = J)? 6. Hvor mange solceller skulle der til for at tænde en 12 W s pære? 7. Hvordan kan man gemme energien fra solceller? 12

13 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Forbind solcelle til et voltmeter (kontrollér at + og - er rigtigt forbundet). 2. Mål spændingsforskellen. 3. Forbind en solcelle til et amperemeter jævnspænding. 4. Mål kortslutningsstrømmen. 5. Beregn (kortslutnings-)effekten i W og omregn til Joule. 6. Forbind nu solcellerne med en pære som i forsøg 1.1 og mål nu Volt og Ampere (A) måles i serie med pæren, V måles parallelt med pæren). 7. Prøv at variere forsøget med forskellige solceller og forskellige pærer. 8. Beregn effekten (V A). 9. Undersøg om der er forskel på, hvordan lysets vinkel ind mod solcellen er. 10. Gentag de ovenstående undersøgelser, hvor du som sol på skift bruger en lampe med energisparepære (f.eks. 12 W), 40 W s pære, 60 W s pære og 100 W s pære). 13

14 eksperiment Transformation Baggrund Man kan få brug for at ændre en spænding op eller ned. Du kender det fra dine apparater i hjemmet. Mange apparaterne bruger en mindre spænding end den, der er i stikkontakten. Derfor transformeres den ned. Det modsatte kan også være praktisk. Du bør som udgangspunkt vide noget om kraftværker, strøm, spænding, serie- og parallelforbindelser. Dette skal du bruge 1. 1 strømforsyning forskellige spoler 3. U-jernkerne 4. Ledninger 5. Voltmeter 6. Amperemeter 7. Pære Undersøg selv og lav forsøg 1. Hvordan hænger antallet af vindinger sammen med, hvordan pæren lyser? 2. Kan du finde en sammenhæng, der gælder for forholdet mellem antallet af vindinger på de 2 spoler og forholdet mellem primærspænding og sekundær spænding (primær er ved spændingskilden, sekundær er ved forbrugeren)? 3. Hvilket vindingstal skulle du bruge hvis du f.eks. skulle lave 230 V med dit anlæg? 4. Hvor mange ampere kan jeres spoler tåle? 5. Hvad skal der til, for at de kan tåle 100 A? 14

15 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Start med at forbinde en pære til spændingskildens vekselspændingsudgang. 2. Indstil spændingen så pæren lyser kraftigt. 3. Tilslut et voltmeter parallelt med pæren og et amperemeter i serie med pæren. 4. Lav opstillingen på billedet brug ikke spændinger højere end 12V!! 5. Sæt en spole med 400 vindinger i den ende hvor spændingskilden er, og en med 200 i den anden ende. 6. Aflæs voltmeteret og amperemeteret. 15

16 eksperiment Transport af el Baggrund Når elektriciteten er produceret på et kraftværk eller i en vindmølle, skal den ud til forbrugeren. Det sker gennem nogle ledninger, der kaldes højspændingsledninger. Men hvorfor er det højspænding, man bruger? Det handler dette forsøg om. Du bør være fortrolig med strøm, spænding, trans formation og strømforsyning. Vi minder om at primærenden er ved strømforsyningen, sekundær er ved forbrugeren. Dette skal du bruge 1. Spændingskilde 2. 2 ruller konstantantråd 0,25 mm og 0,5 mm 3. 2 stk. 200 vindingers spoler 4. 2 stk. 400 vindingers spoler 5. 2 U-jern 6. Voltmeter 7. Amperemeter 8. 3 pærer + fatninger Undersøg selv og lav forsøg 1. Påvirker det systemet, at du kobler flere pærer til? hvis ja, hvordan? 2. Gør det en forskel, om du skal transportere el 1 m eller 2 m? 3. Hvor stor forskel ville det gøre, hvis afstanden var over 1 km? 4. Kommer al den elektriske energi fra primærenden frem til sekundærenden? hvis ikke, hvad bliver der så af den? 5. Hvorfor tror du, der skal laves om på spændingsforskellen? 6. Hvor meget er spændingsforskellen i højspændingsnettet i Danmark? 7. I en vindmølle kan der produceres 2 MW. Spændingsforskellen er ca. 700 V fra generatoren. Hvor mange ampere skal der transporteres, hvis man ikke transformerer spændingsforskellen op? 8. Hvor tykke tror du lederne ville være, hvis al denne strøm skal kunne løbe igennem den, uden at de bliver varme? 16

17 Sådan kan du starte dine undersøgelser 1. Lav en opstilling, hvor du sætter 4 polstænger op som højspændingsmaster afstanden parvis imellem enderne skal være ca. 1 m (se tegning). 2. Transformatorstationerne sættes sammen af en 200 og en 400 vindingers spole. 3. Ved både primær- og sekundærenden skal sidde en 200 vindingers spole begge 400 vindingers spoler går til højspændingsledningerne. 4. Tilslut først 1 så 2 så 3 pærer i sekundærenden. 5. Mål strømstyrkerne ved både primær og sekundærenden for forskellige antal pærer. 6. Prøv med forskellige spændinger (aldrig over 12 V!) 7. Prøv med forskellige tykkelser af konstantantråd. 8. Undersøg spændingerne under de forskellige forhold forskellige steder på opstillingen og noter dine resultater. 17

18 links litteratur Bøger Erik Strandgaard Andersen m. fl. Databog, fysik, kemi, 11. udgave 3. oplag 2009, F & K Forlaget Morten Brydensholt m.fl. Orbit BA, 1. udgave, 1. oplag 2006, Systime 18

19 elforsyning opgaver og cases 19

20

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Opgaver til solceller

Opgaver til solceller Opgaver til r I forbindelse med MasterClass Junior camp 3, arbejdede talenterne med r. De lavede hver deres egen og hver skole udformede et dyr med på og 1-2 vibratorer koblet på rne. Talenterne blev opdelt

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Hvad Elmester s øjne ser.

Hvad Elmester s øjne ser. Hvad Elmester s øjne ser. Tekniq s medlemmer tilbyder en garantiordning ved Elmester ApS Maskinmester & Aut. El-installatør Kim Henriksen udarbejdet12 maj 2015 Elmester ApS, Hollændervej 155, 5500 Middelfart,

Læs mere

Aktivitetskatalog Energisparetrailer

Aktivitetskatalog Energisparetrailer Aktivitetskatalog Energisparetrailer Januar 2009 Ærø Energi og Miljøkontor Introduktion Kataloget er en oversigt over de aktiviteter, Energisparetraileren indeholder. Aktiviteterne kan foregå enkeltvis,

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge?

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge? Energiproduktion Varme og strøm En selvfølge? Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i forbindelse med projektet: som er et projekt, der har til formål at styrke samspillet mellem uddannelse

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Integreret energisystem sol Elevvejledning

Integreret energisystem sol Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem sol Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas,

Læs mere

Integreret energisystem vind Elevvejledning

Integreret energisystem vind Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem vind Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere