Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner"

Transkript

1 René Beier Fogtmann Multimediedesigner Erhvervsakademi Sydvest 4. Semester

2 E D I P T 2

3 Empathy Empati Define Definer Ideate Idedannelse Prototype Prototype Test Test 3

4 Indholdsfortegnelse 4 3 Design Thinking Bootcamp Bootleg... 9 Problemformulering Semco Maritime Tak til E Interview for empathy Assume a Beginner s Mindset Observations Composite Character Profiles D Sådan definerede jeg mit problem Problem Statement I Brainstorm Affinity Diagram Selection P Prototype to test Prototype: PowerPoint T Testing with users Test: PowerPoint Men der skulle mere til Prototype: Æske Test: Æske Forslag Æske Konklusion Kildeliste Bibliografi

5 Tak til Semco Maritime A/S Lund Skilte A/S EsaTryk ApS 16 5

6 Design Thinking Der findes mange måder hvorpå man kan definere Design Thinking, men ens for alle er den enorme fokus på slutbrugeren. Sagt med andre ord, så bruges Design Thinking til at designe efter behov, og ikke efter trends. Ved at gøre brug af en anden tilgang til de traditionelle tankegangsmetoder, om det er indenfor videnskab, lov, forretning, kunst eller medicin, kan man via Design Thinking takle de problemer som kunne opstå. Design Thinkers er i stand til at opnå empati for deres slutbrugere, ved at arbejde igennem en proces kaldet EDIPT. Disse færdigheder, som måske kommer naturligt for folk med en designer baggrund, er ikke så ligetil for andre. Derfor kan Design Thinking hjælpe de traditionelle tænkere, med at forbedre deres måde at se tingene på. Nogle af de karakteristika, som definerer en Design Thinker, er måden hvorpå der opnås empati for slutbrugeren, integrerende tænkning, optimisme i svære situationer og en vilje til at tage nogle risici igennem eksperimenterende løsninger. Betydningen af mangfoldighed i Design Thinking teams skal ikke undervurderes, da det giver mulighed for forskellige perspektiver for nye ideer, grundet det bredere sortiment af viden, forståelse og erfaring. A method of problem-solving strategy wherein the data collected is expressed visually in order to create new strategies, ways and methods to solve problems, create opportunities or strengthen weaknesses. 1 6

7 Design 7

8 8

9 Bootcamp Bootleg Stanford, d.school: Bootcamp Bootleg 2 er et værktøj, eller guide, i dokumentform, med den hensigt at understøtte Design Thinking i praksis. Guiden har til formål, ikke blot at blive læst, men også brugt som en hjælp, hvortil man kan genskabe metoderne fra guiden, og gøre brug af disse i virkelige situationer. De 7 grundsten, som ligger til baggrund for denne guide, skal ses som tankegange til at åbne op, for de holdninger som en Design Thinker skal besidde Disse tankegange er: Show dont tell Encouraging visual aids to communication vision. Focus on human values Listening to feedback from the most important people in your process; the user. Craft clarity Tackling wicked problems to create a clearer vision for final solutions. Embrace experimentation Using prototyping as a tool to build on ideas and learn further. Be mindful of process Tracking your project s stage and keeping the goal in site. Bias toward action Keeping the doing action more prevalent rather than the thinking. Radical collaboration Diversity in different people from varying backgrounds. Diversity creates radical views and insights. 9

10 Problem Det er ikke altid lige nemt at være nyansat i en virksomhed, der kan være stor forvirring omkring arbejdsprocesser, kulturen, jargonen og ikke mindst virksomhedens omfang. Som en del af den proces, som nyansatte hos Semco Maritime skal igennem, for at blive fuldt integreret i virksomheden, er den såkaldte intro-dag, eller intro-dage da disses varighed er spredt ud over 2 dage (1 dag for de engelsksprogede). På intro-dagene bliver de nyansatte introduceret til alt fra trivsel til brandalarmer, indenfor murene kaldes dette at få sit Semco kørekort. Alle emner nøje udvalgte til at klæde de nyansatte godt på til en god start. Dog mangler den sidste beklædningsgenstand, for at de nyansatte kan føle sig parate til at arbejde, nemlig et par gode arbejdshandsker. Med andre ord, så mangles der en måde eller metode til hvordan de nyansatte hurtigere kan finde sig godt til rette, og virkeligt føle sig som en del af virksomheden. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvordan kan jeg, ved hjælp af Design Thinking, forbedre måden hvorpå nyansatte hos Semco Maritime bliver introduceret til virksomheden? Således at de hurtigere kommer ind i kulturen, og derved hurtigere kan leve op til mottoet: Dedicated people, exceeding expectations. Jeg vil redegøre for min fund og data ved hjælp af Stanford d.school (http://dschool. stanford.edu/): Bootcamp Bootleg, med tilhørende analyser af disse, samt metoder modtaget i undervisningen på Swinburne Univserity Faculty of Design, i faget Design Thinking (HDC011). Rapportens opbygning vil blive baseret på det forløb, som jeg skal igennem for at opnå et tilfredsstillende resultat til overstående spørgsmål. *Navnene på de forskellige metoder vil forblive, som de oprindeligt er skrevet, på engelsk. 10

11 formulering 11

12 Semco Maritime Semco Maritime er en førende entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine og energisektoren både offshore og onshore. Der samarbejdes med fabrikanter, operatører, entreprenører og slutbrugere. Som leverandør af komplette løsninger og innovativt design prioriterer Semco Maritime langsigtede relationer med kunder på det globale marked. I Danmark er der 5 kontorer, og i Esbjerg er der tre adresser: Stenhuggervej 12-14: Hovedkontoret for hele virksomheden. Her arbejder ca. 165 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Administrationen, samt stabsfunktioner som IT, HR, Salg/Marketing, Indkøb og HSE&Q. Staget 1: På Staget arbejder der ca. 60 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Oil & Gas Projects samt Rig Projects. Ligeledes er Yarden samt Steel workshoppen placeret her. Niels Bohrs Vej 3 Semco Institute: På Niels Bohrs Vej arbejder der ca. 52 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Energy Infrastructure og Communication Systems. Derudover ligger her Semco Academy, som er vores interne uddannelsesforløb. Kolding og Stenløse: På kontorerne i Kolding og Stenløse arbejder der hhv. 9 og 20 medarbejdere, som er en del af Energy infrastructure afdelingen. USA: Der er to afdelinger i hhv. Californien og Houston. UAE, Dubai: Afdelingen i Dubai udfører projekter i samarbejde med de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også værkstedsfaciliteter og et lager for komponent salgsafdelingen. Norge: Afdelingen har en projektafdeling, som beskæftiger sig med projektledelse og offshore installation. I projektafdelingen er der 80 personer. Derudover er der en offshore labour & staff afdeling. Singapore: Udfører installationsprojekter indenfor offshore telecommunication og brandslukningssystemer. Afdelingen arbejder også som salgssupport samt backup for forskellige afdelinger i forbindelse med projekter, der udføres i Singapore. 12

13 Guatemala projektselskab: Som hovedentreprenør på et nyt kraftværk. El Salvador projektselskab: Som hovedentreprenør på kraftværksbyggeriet. Vietnam: Her er opført nye bygninger, der blev indviet i februar Det er Power Projects, som hovedsagelig vil benytte faciliteterne til opgradering af rigge i området. 13

14 14 E

15 Empati er en af de fundamentale hjørnesten indenfor Design Thinking og giver startskudet for EDIPT metoden. Det er i denne proces at man opnår medfølelse for slutbrugeren, hvilket giver en indsigt i hvad slutbrugeren virkeligt har brug for, og ikke hvad man tror at de har brug for. Ved at observere og interagere med slutbrugerne, kan man som designer opnå en meget større forståelse for problemets omfang, hvilket er utroligt vigtigt, især når der er tale om design til mennesker. Ligeledes er det i denne process at man som designer opdager, og sorterer, de håndgribelige samt de uhåndgribelige behov. Der findes flere metoder til hvordan denne proces kan håndteres, dog handler de hovedsageligt om at observere, tage del i og fordybe sig. 15

16 16

17 Interview for empathy En af de mest basale metoder, hvorpå man kan opnå empati og information omkring sin slutbruger, er igennem interviews. Ved at fysisk involvere sig med slutbrugerne, er det muligt at indsamle data omkring oplevelser og tankegange og derved få en god indgangsvinkel til problemet. For at dette kan lade sig gøre, kræver det selvfølgeligt at man stiller de rigtige spørgsmål. Det er vigtigt at man får en dialog i gang med slutbrugerne, da de data man får ud, på denne måde, er bedre end ved normale ja-nej spørgsmål (synes du, at intro-dagene er gode: ja/nej Etc.). Dette kaldes, at stille open-end spørgsmål, altså spørgsmål hvorved der kan tillægges endnu et spørgsmål, og derved skabe en samtale. For at kunne stille de rigtige spørgsmål, fandt jeg en medarbejder i HR-afdelingen (Human Ressource). Personen står også for disse intro-dage, og sammen med hende brainstormede vi os til følgende spørgsmål: 1. Hvad synes du om intro-dagene? 2. Med udgangspunkt i spørgsmål 1, hvad var det bedste ved intro-dagene? 3. Hvilke informationer fandt du mest brugbare? 4. Hvad manglede der ved intro-dagene? 5. Hvad tror du, at meningen med intro-dagene er? 6. Hvordan levede intro-dagene op til dine forventninger? I alt foretog jeg mig 8 interviews, 5 dansksprogede og 3 engelsksprogede, hvor alle de deltagende havde været på intro-dag i den samme uge. Igennem disse interviews, fik jeg det indblik, at de nyansatte så meget frem til intro-dagene, hvor de håbede på at blive bedre integreret i virksomheden, og få en masse brugbar information omkring det at arbejde hos Semco Maritime. Dertil håbede de fleste på, at møde og snakke med andre fra virksomheden, og derved skabe et internt netværk. Dog var det sidstnævnte svært, da der ikke blev lagt op til dette. Ellers mente ca. 70 % at den praktiske information, som de fik, var rigtig god og disse informationer blev også noteret til senere brug. 17

18 Assume a Beginner s Mindset For at opnå en bedre forståelse for slutbrugeren, kan det ikke undgås at man må sætte sig i deres sted. Det er på denne måde, at forståelsen for slutbrugerens behov, samt en bredere forståelse for problemets omfang, bliver opnået. Ved at sætte sig i slutbrugernes position, og agere som disse, får man en uundværlig indsigt i negative og positive sider. Det er vigtigt, at man ikke er fordomsfuld når man optræder som begynder, og at man sætter spørgsmåltegn ved alting ligesom en nyansat ville. Men vigtigst af alt, så er det vigtigt at lytte, og virkeligt blive en del af atmosfæren. Jeg deltog i intro-dagene som ny 2 gange, både i starten af mit praktikforløb, men også i forbindelse med dette projekt. Her opdagede jeg, først og fremmest, at lokalet var svært at finde, selvom jeg havde været derude før. Efter at have fundet lokalet, opdagede jeg den simple glæde ved at sidde sammen med andre, som også var nye, og at få en snak om hvor de kom fra, og hvordan de var kommet til Semco Maritime. Men jeg opdagede også, at den velkendte generthed kom tilbage, for det var ikke alle som var lige snaksaglige, og nogle, inklusivt mig selv, sad bare og kiggede og drak kaffe i pausen, der manglede et skub af en art. Jeg modtog en masse gode informationer, og jeg skrev dem alle ned, for jeg var jo ny. Alle de medvirkende havde fået et navneskilt, og når jeg rakte hånden op, så blev jeg også tiltalt herefter, hvilket gav en god fornemmelse nemlig at være ny, og allerede være på fornavn med en ansat. Den første intro-dag, varede 4 timer, og med kun 2 pauser indsat, kunne jeg godt mærke at min koncentration var dalende, som tiden gik. Der blev ligeledes refereret meget til en såkaldt Husguide, en som jeg ikke vidste hvad var. 18

19 Observations Ved observere, kan man, som design thinker, distancere sig en smule fra slutbrugeren. Efter at have været meget tæt på de ny-ansatte igennem interviews, kan man observere adfærd og gøren på en helt anden måde. Den empati som man har opbygget indtil videre, ligger nemlig til baggrund for disse observationer. Selv deltog jeg i alt 4 gange til disse intro-dage (1 gang for at teste), 3 gange til den danske intro-dag, og 1 gang på den engelske. Dagene forløber stort set ens, med den undtagelse af klassernes størrelse, hvor den førstnævnte er langt den største. Igennem mine observationer, opdagede jeg hvordan de nyansatte agerede når de igen blev sat på skolebænken. Her var nogle mere højrystende en andre, hvor de sidstnævnte blot sad og lyttede med. Når der var spørgsmål, så blev der rakt en hånden op, og det hele mindede lidt om en skoleklasse, både på godt og ondt. Gruppearbejdet forløb ganske godt, og her havde de deltagende mulighed for at udtrykke sig. Da dagen nærmede sig frokost, blev deltagerne mere og mere utålmodige og larmende. Observationerne kan læses på næste side. Den danske observation er et gennemsnit og en krydsrefereret oversigt over dagene. 19

20 Dansk intro-dag Deltagere: ~28 Lokale: 254 / Tidspunkt Objekter Navneskilte Kuglepenne Notatblokke (Samme) + Kaffekopper Rundstykker (Samme) (Samme) Aktivitet Start Præsentation Medarbejderintroduktion Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Kaffe Snakken Spørgsmål Spisen Stille Spørgsmål Kaffe Snakken Spørgsmål Kigger på uret Følelser Trætte Nysgerrige Glade Trætte Trætte 20

21 Engelsk intro-dag Deltagere: 10 Lokale: 305 / Tidspunkt Objekter Aktivitet Navneskilte Kuglepenne Notatblokke Kaffekopper Rundstykker Start Præsentation Medarbejderintroduktion (Samme) (Samme) (Samme) Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Snakken Kaffe Spisen Stille Historien? Kaffe Snakken Spørgsmål Følelser Nysgerrige Glade Trætte Glade 21

22 Composite Character Profiles Denne metode gennemføres for at samle sine observationsdata omkring en eller flere fiktive personer, således at det endelige produkt bliver baseret på baggrund af de rigtige behov. Det sker ofte, at der skabes ikke-essentielle fokus områder, på baggrund af de observationer som man har samlet, hvilket kan medføre at det endelige produkt vil have en meget alsidig udformning, og i værste tilfælde ende som et wicked problem*. Ved at bruge denne metode, skabes der ligeledes et samlingspunkt for projektet, samt kan metoden hjælpe med at overkomme eventuelle fordomme omkring slutbrugerne. Jeg lavede 2 profiler, henholdsvis en dansk-sproget og en engelsk-sproget, som kan læses på den næste side. *Et wicked problem er et paradoks, som i Design Thinking s sammenhæng kan beskrives som værende et problem hvor der ikke findes løsninger. Dette kan skyldes at for mange faktorer spiller ind, eller at problemet har for mange løsninger, altså at problemet er for stort. Sagt med andre ord: et wicked problem opstår, når der kan stille spørgsmål ved spørgsmålet. 22

23 Garsivaz Alder: 32 Køn: Mand Nationalitet: Iraner Position: Telecom Ingeniør Motivation: Erfaring og viden Om: Garsivaz, eller Garsi, som han til dagligt gerne vil tiltales, er en iransk ingeniør, som har valgt at søge job i Danmark efter at have været bosat i Norge i en kortere periode. Han havde hørte om Semco Maritime igennem en bekendt, og grundet at virksomheden søgte ingeniører tog han chancen. Det er ikke altid nemt at være ny i et firma, for slet ikke at tale om at være ny i et land, derfor håber Garsi at valget af Semco Maritime, som en arbejdsplads, kan hjælpe ham med at finde sig til rette og derved skabe en lys fremtid. Kristina Alder: 25 Køn: Kvinde Nationalitet: Dansk Position: Salgsassistent Motivation: Personlig udvikling og socialhed Om: Kristina er lige blevet færdig med sin uddannelse indenfor Value Chain Management, og jobbet hos Semco Maritime er hendes første fuldtidsjob. Efter en længere proces, er hun nu sluppet igennem nåleøjet, og blevet fastansat. Da det er hendes første job efter færdiggørelsen af sin uddannelse, er hun lidt nervøs, er hun har lidt svært ved at komme i kontakt med personer omkring hende, og hun har mange spørgsmål. Kristina håber på, at hun vil blive taget godt imod, og med tiden lære at blive mere åben. Hun ser frem til mange år hos Semco Maritime. 23

24 24 D

25 Definitions processen skiller sig ud fra de andre processer ved at fokusere fremfor at ekspandere ens synspunkt på problemet. Det er i denne proces at man samler sine data og skaber et overblik over de bruger-indsigt, som empati processen gav. Dette er med til at give en kort, men dybere forståelse for problemet, og skaber grundstenene for en løsning. Ved hjælp af et problem statement, som har til hensigt at samle teamet omkring én vision. Samtidigt skal denne proces inspirere designeren til at færdiggøre projektet. 25

26 Sådan definerede jeg Overblik Sammenfatte Organisere Konstruere 26

27 mit problem Igennem empati har jeg fået data omkring slutbrugerne, ved at bruge: a) Interviews (hvad de siger) b) Observations (hvad de gør) c) Deltagelse (hvad de laver) d) Profiler (hvordan jeg ser dem) Efterfølgende ryddes op i de indsamlede empati data, samtidigt med at der findes mønstre og tendenser. Dette blev gjort ved at: a) Udvælge data fra interessante øjeblikke fra interviews samt observationer. b) Nedskrive disse key-words, fra ovenstående, ned på postits, og derved lave dem til quoteable quotes (citerede citater). Hvilket betyder, at de kan refereres til. Disse key-words organiseres nu ind i 3 kategorier: a) Slutbrugere b) Behov c) Indsigt Nu kan der oprettes et problem statement ved at indsætte de valgte data i følgende sætning: (Hvem) (Har brug for) (Fordi) Slutbrugerne Behov Indsigt 27

28 Problem Statement Nyansatte hos Semco Maritime har brug for en bedre måde, hvorpå de kan blive integreret i virksomheden og derved få en bedre start, fordi den nuværende metode er mangelfuld. ON 28

29 29

30 30 I

31 Adspredelse er her nøgleordet. Med de 2 forrige processer i baghovedet, er det i denne proces tid til at fokusere på ideskabelse. Her er det vigtigt, at man igen spreder sig ud, for at få en så stor variation, blandt mulige løsninger, som muligt, og ikke sidde fast på én løsning. Hjernen arbejder bedst hvis man tænker stort, og alle ideer er velkomne. Idedannelsen, kan beskrives som overgangen fra at definere problemet, til at finde på løsninger. Udfra disse ideer bygges prototyperne. 31

32 Navneskilt Flere pauser Bedre husguide Hvem er hvem Værktøj Slik på bordene Karaoke introduktion Sjove hatte Kaffekopper Stående undervisning Personligt Virtuel tour Øvelser Middagslur Intro-rejse 32

33 Brainstorm Brainstorming er kreativ proces, der har maksimal innovationspotentiale foretages den over en kortere periode. Det er en meget innovativ proces uden dom. I stedet for at sige nej opfordres der til at viderebygge idéer baseret på andre. Som accepteret i brainstorm metoden havde jeg kun en kuglepen, og et stykke papir, til at skrive ideer ned. Normalt starter brainstorming ud langsomt, men efter at de første ideer begyndte det virkeligt at tage fat. Som sædvanlig varierede disse ideer fra realistiske, til nyskabende, til langt ude og humoristiske. Brainstorming skal være en sjovt og spændende proces, således at man kan slappe af og være kreativ. Det er ofte oplevet, at der udfra de humoristiske og out-of-the-box ideer, findes ade mest innovative og kreative løsninger, som også har en realistisk kerne. På billedet til venstre, kan der ses nogle af de ideer, som jeg kom op med. 33

34 34

35 Affinity Diagram Igennem de forskellige processer og metoder (hovedsageligt empati-delen, brainstormdelen og dataanalyse-delen) havde jeg opsamlet en masse data, som alle var nedskrevet på post-its, hvilket resulterede i en stor bunke af gule notater, som nærmere kunne betegnes som rod. For at komme videre herfra, og for at kunne bruge disse data i den videre proces, blev jeg nødt til at organisere og inddele alle mine data. Et affinity diagram hører under metoden Saturate and Group, og er en metode til at inddele og organisere sine data fra de tidligere processer og derved skabe et bedre overblik over forløbet og måske opdage nye informationer, som før var overset. Jeg inddelte mine post-its i følgende 4 kategorier: Observations Ideer Problemer Opførsel Observations Ideer Problemer Opførsel 35

36 Selection Normalt vil udvælgelsesprocessen forekomme direkte efter brainstorming. Her handler det om, at høste, så at sige, ideerne, således at de ikke kun er at finde på sit affinity diagram. Man bruger Selection metoden til at finde frem til prototyperne. Høsten af disse ideer kan være ligetil, men givet at man befinder sig i en designproces, skal der gerne være nogle tanker bag de valgte ideer. Derfor er det vigtigt, at man ikke fokuserer på én løsning for hurtigt, da nogle ideer måske ikke virker til at være plausible, men stadig kan give mening som en mulig løsning. Der er 3 udvælgelsesmetoder oplyst igennem Bootcamp Bootleg: 1. Post-it voting: Der stemmes om hver ide. 3 stemmer per medlem. 2. The four categories method: Ideerne inddeles i 4 kategorier, og der vælges 1-2 ideer per kategori, som der arbejdes videre på. De 4 kategorier er: De Rationelle, De glædespredende, yndlingerne, De langt sigtende. 3. Bingo selection method: Her vælges ideerne baseret på deres fremtidige udformning, gerne én ide til hver kategori: fysisk prototype, digital prototype og oplevelses prototype. Jeg valgte at bruge Selection metoden efter at have lavet mit affinity diagram, da jeg gerne ville have styr på alle mine nedskrevne noter på forhånd. Efterfølgende valgte jeg at tage brug af Bingo selection method, med den indgangsvinkel at mine ideer skulle ramme minimum 2 kategorier, da jeg mente at oplevelsen var vigtig for min problemstilling. 36

37 37

38 38 P

39 Oftest nøglen til succes for ethvert Design Thinking projekt, det er her at ideen bliver testet og bearbejdet. Dog, vigtigst af alt, er der her kun tale om prototyper og ikke et endeligt produkt! En prototype kan være alt, dog med den betingelse at det skal være et fysisk objekt, eller noget hvorved slutbrugeren kan involvere sig med. Dette er med til at skabe en visuel forståelse for en mulig løsning, da det giver mulighed for at være interaktiv med den mulige løsning. Ligeledes opfordres der her til at skabe en forbindelse imellem designer og slutbruger. 39

40 Prototype to test Som navnet antyder, lavede jeg en prototype med den hensigt at teste den overfor min slutbruger. Det var vigtigt for mig, at slutbrugerne fik en oplevelse således at jeg kunne observere samt studere deres reaktioner på prototypen. Jeg valgte at bruge mere tid på mine prototyper, end hvad EDIPT metoden lægger op til. Dette modstrider d.school Bootcamp Bootleg s principper en smule, da denne beskriver, at prototyper helst skal være low-end. Dog mente jeg at dette var en nødvendighed for at modtage tilstrækkelig feedback, grundet antallet af deltagere. 40

41 Prototype: PowerPoint Intro-dagene bliver i stor stil styret af det slideshow, som er specielt lavet til dagene. Hvilket også er grunden til, at jeg valgte at fokusere på PowerPoint præsentationerne. Præsentationerne findes i 2 versioner, til henholdsvis de udenlandske medarbejdere (på engelsk) og de danske medarbejdere (på dansk) grunden er den, at versionerne ikke er helt ens, da det ikke er alle informationer, som er gældende for den udenlandske medarbejder. Som nævnt tidligere fokuserede jeg på den først intro-dag, da det var her, at de nye medarbejdere blev introduceret for Semco Maritime, til denne dag tilhørte præsentationen (Semco Academy Welcome). På baggrund af mine indsamlede data, med fokus på mine observationer samt Assume a beginner s mindset-metoden, udarbejde jeg en præsentation, med henblik på at skabe en bedre forståelse for indholdet af præsentationen, og for at give de deltagende bedre muligheder for at konversere med hinanden. Her skal det nævnes, at det meste af indholdet af præsentationen er baseret på de forrige, da HR-afdelingen ikke ser nogen grund til at ændre på dette. Jeg valgte at bruge den engelske version til begge intro-dage, på det grundlag, at kulturen hos Semco Maritime bliver mere og mere engelsk, og derfor mente jeg at det var vigtigt at teksten i præsentationerne også afspejlede dette. Efterfølgende valgte jeg at inddele præsentationen i oplagte emner, selvfølgeligt med nogle relevante forsider. Dette gjorde jeg for at skabe et pusterum, således at præsentationen ikke flyder ud i en og derved ikke føles længere. For hver gang, at der var tale om en bestemt afdeling, valgte jeg at placere et billede samt kontaktoplysningerne til personen for denne afdeling, for at gøre det nemmere for de deltagende at finde frem til den rette person, hvis de havde tillægsspørgsmål hertil. Til sidst placerede jeg nogle strategiske pauser (baseret på mine observationer, alt efter hvor aktive de deltagende virkede) med påskrevne tale-emner, for at hjælpe de deltagende med at starte konversationer. Præsentationen i sin fulde længde, kan ses i bilag A. Taleemnerne var som følgende: Smoking is allowed outside: Da denne pause også fungerede som spisepausen, ville der ikke blive plads til megen tale her. Så en praktisk information til de rygende deltagere faldt meget naturligt. What have you worked with before?: Et oplagt emne at tale om, da alle de deltagende var nyansatte, eller var blevet ansat tæt omkring intro-dagene. Her er det muligt at for et indblik i de andres fortid, og derved skabe en mulig fremtidig kontakt. What is your position in Semco Maritime?: Som værende den sidste pause, ville det, efter min mening, være relevant at vide hvor man efterfølgende kunne finde personerne. 41

42 42 T

43 Den sidste del af EDIPT processen, men det skal ikke betyde at test-delen skal ses som et endeligt stop. Det er i denne fase at prototypen, eller prototyperne, bliver tilrettet til slutbrugerne for at sikre at det endelige produkt bliver perfekt. I teorien kan prototypeog test processen køre i ring i én uendelighed. Ved at gøre brug af prototypen i en given situation, kan man observere og samle data for at underbygge empati-processen. 43

44 Testing with users Testing with users er en af de fundamentale dele af menneske-centreret design. Man tester med slutbrugerne for at forbedre sin løsning, og samtidigt forbedre forståelsen for behovet omkring problemstillingen. En bonus ved denne metode, er muligheden for at opnå større empati for slutbrugeren. Når man tester med slutbrugeren, skal man være opmærksom på flere ting for sikre en god test sektion. Man skal bl.a. have en forståelig prototype, miljøet hvori testen skal foregår, skal være relevant. Ligeledes skal man være opmærksom på hvordan man selv påvirker slutbrugerne. Under testen er det vigtigt at observere og indfange førstehåndsindtryk. Test: PowerPoint 2. Maj 2012 Da jeg gerne ville opnå et realistisk resultat fra min test, valgte jeg at teste min PowerPoint prototype på intro-dagen for de danske nyansatte, selvfølgeligt med tilladelse fra HR-afdelingen. På denne måde kunne jeg sikre mig, at prototyperne blev testet i et passende miljø, samt at de deltagende også fungerede som slutbrugere. Selv havde jeg placeret mig bagerst i lokalet, og observerede. Testen forløb ganske udmærket, og der var ikke nogle problemer for de deltagende at forstå den engelske tekst, da undervisningen stadig foregik på dansk. Dog var der nogle spørgsmål i starten, om hvorfor at det var på engelsk, dette spørgsmål blev besvaret med: Sådan er kulturen. I den første pause gik rygerne, som forventet, udenfor og de resterende deltagere tog for sig at rundstykker og kaffe. Forsiderne gav et fint pusterum imellem emnerne, og de deltagende brugte pusterummet til at skrive deres notater færdige. De resterende pauser virkede til at have haft en effekt, da de deltagende virkede mere koncentrerede hen imod slutningen af præsentationen. 44

45 Men der skulle mere til... Selvom de nye PowerPoint præsentationer blev godt modtaget, så kunne jeg godt se, at der skulle mere. Derfor gik jeg tilbage til min Ideation proces, for at undersøge andre prototyper.... Og projektet blev delt i 2 45

46 Prototype: Æske Selvom den information, som de nyansatte modtog igennem PowerPoint præsentationerne var relevant og vigtig for deres fremtidige færden hos Semco Maritime, så kom de ikke rigtigt ind i kulturen som en helhed. Bortset fra den engelske præsentation, som de blev præsenteret for. Der manglede noget, hvorpå de nyansatte kunne føle sig værdsat og klargjort. Min 2. prototype blev, på baggrund af mine data fra Ideation, valgt til at være en æske med remedier, som jeg mente ville gøre det nemmere for de nyansatte at være nye. Denne æske blev derfor designet med en symbol værdi og indholdet blev baseret på mine observationer, både igennem intro-dagene, men også baseret på mine oplevelser som ansat hos Semco Maritime. For at symbolisere klar til arbejde, valgte jeg at pryde æskens udvendige areal med arbejdshandsker, da disse beklædningsgenstande associeres med arbejde, og er oftest den sidste påklædningsgenstand man påfører sig inden at arbejdet går i gang. Disse arbejdshandsker holdt omkring æsken for både at symbolisere omsorg og sikkerhed, men også at der tages fat om tingene noget der ligges stor vægt på hos Semco Maritime. På bagsiden findes historien bag Semco Maritime, da denne blev efterspurgt på begge intro-dage. Indholdet af æsken var som følgende (alle ting med Semco logo): 2 Kuglepenne: 2 standard kuglepenne i henholdsvis sort og pink. 1 Skriveblok: Med kuglepennene klar, så krævede det også at man havde noget at skrive sine notater på, skulle man falde over noget vigtig information, såsom kontaktoplysninger på fx socialrådgiveren. 1 Company guide: Da der blev refereret til denne under præsentationerne (Husguide), mente jeg at det var vigtigt at vedlægge denne, således at der ikke opstod forvirring. 1 Profilbrochure: Da mange af de deltagende var helt nye, og derfor ikke vidste ret meget om Semco Maritimes størrelse og omfang, kunne de ved hjælp af profilbrochuren få et lille indblik i dette. Denne brochure kunne også fungere som læsestof i pausen. 1 USB-stik: På dette USB-stik var der at finde præsentationerne for intro-dagene, på baggrund af en efterspørgsel fra de deltagende. Ligeledes kunne man finde en strategifilm, som beskrev den nye strategi First Choice Ideen bag USB-stikket var muligheden for at holde de nyansatte opdaterede med det nyeste materiale. 46

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Certificerings Ansøgning

Certificerings Ansøgning C L Ibsensvej 11 2820 Gentofte Landlinie: +44 1276 514 200 Mobil 31 15 00 50 hj@iipdanmark.dk Certificerings Ansøgning Introduktion Den information, som De udfylder i denne ansøgning, vil hjælpe Deres

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

- 2 - Den Systemiske Teori (tankegang)

- 2 - Den Systemiske Teori (tankegang) - 1 - Forord. Jeg har i mit faglige virke som socialpædagog gennem 23 år, specielt været interesseret i og opmærksom på sprogets virkning i interaktionen mennesket imellem. Som professionel omsorgsudøver

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Grafisk design. sundfertilitet.dk

Grafisk design. sundfertilitet.dk Grafisk design sundfertilitet.dk Sundfertilitet.dk er en klinik, der behandler mænd og kvinder til bedre fertilitet. Min opgave var at redesigne deres hjemmeside samt lave et logo til sundfertilitet.dk.

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere