Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner"

Transkript

1 René Beier Fogtmann Multimediedesigner Erhvervsakademi Sydvest 4. Semester

2 E D I P T 2

3 Empathy Empati Define Definer Ideate Idedannelse Prototype Prototype Test Test 3

4 Indholdsfortegnelse 4 3 Design Thinking Bootcamp Bootleg... 9 Problemformulering Semco Maritime Tak til E Interview for empathy Assume a Beginner s Mindset Observations Composite Character Profiles D Sådan definerede jeg mit problem Problem Statement I Brainstorm Affinity Diagram Selection P Prototype to test Prototype: PowerPoint T Testing with users Test: PowerPoint Men der skulle mere til Prototype: Æske Test: Æske Forslag Æske Konklusion Kildeliste Bibliografi

5 Tak til Semco Maritime A/S Lund Skilte A/S EsaTryk ApS 16 5

6 Design Thinking Der findes mange måder hvorpå man kan definere Design Thinking, men ens for alle er den enorme fokus på slutbrugeren. Sagt med andre ord, så bruges Design Thinking til at designe efter behov, og ikke efter trends. Ved at gøre brug af en anden tilgang til de traditionelle tankegangsmetoder, om det er indenfor videnskab, lov, forretning, kunst eller medicin, kan man via Design Thinking takle de problemer som kunne opstå. Design Thinkers er i stand til at opnå empati for deres slutbrugere, ved at arbejde igennem en proces kaldet EDIPT. Disse færdigheder, som måske kommer naturligt for folk med en designer baggrund, er ikke så ligetil for andre. Derfor kan Design Thinking hjælpe de traditionelle tænkere, med at forbedre deres måde at se tingene på. Nogle af de karakteristika, som definerer en Design Thinker, er måden hvorpå der opnås empati for slutbrugeren, integrerende tænkning, optimisme i svære situationer og en vilje til at tage nogle risici igennem eksperimenterende løsninger. Betydningen af mangfoldighed i Design Thinking teams skal ikke undervurderes, da det giver mulighed for forskellige perspektiver for nye ideer, grundet det bredere sortiment af viden, forståelse og erfaring. A method of problem-solving strategy wherein the data collected is expressed visually in order to create new strategies, ways and methods to solve problems, create opportunities or strengthen weaknesses. 1 6

7 Design 7

8 8

9 Bootcamp Bootleg Stanford, d.school: Bootcamp Bootleg 2 er et værktøj, eller guide, i dokumentform, med den hensigt at understøtte Design Thinking i praksis. Guiden har til formål, ikke blot at blive læst, men også brugt som en hjælp, hvortil man kan genskabe metoderne fra guiden, og gøre brug af disse i virkelige situationer. De 7 grundsten, som ligger til baggrund for denne guide, skal ses som tankegange til at åbne op, for de holdninger som en Design Thinker skal besidde Disse tankegange er: Show dont tell Encouraging visual aids to communication vision. Focus on human values Listening to feedback from the most important people in your process; the user. Craft clarity Tackling wicked problems to create a clearer vision for final solutions. Embrace experimentation Using prototyping as a tool to build on ideas and learn further. Be mindful of process Tracking your project s stage and keeping the goal in site. Bias toward action Keeping the doing action more prevalent rather than the thinking. Radical collaboration Diversity in different people from varying backgrounds. Diversity creates radical views and insights. 9

10 Problem Det er ikke altid lige nemt at være nyansat i en virksomhed, der kan være stor forvirring omkring arbejdsprocesser, kulturen, jargonen og ikke mindst virksomhedens omfang. Som en del af den proces, som nyansatte hos Semco Maritime skal igennem, for at blive fuldt integreret i virksomheden, er den såkaldte intro-dag, eller intro-dage da disses varighed er spredt ud over 2 dage (1 dag for de engelsksprogede). På intro-dagene bliver de nyansatte introduceret til alt fra trivsel til brandalarmer, indenfor murene kaldes dette at få sit Semco kørekort. Alle emner nøje udvalgte til at klæde de nyansatte godt på til en god start. Dog mangler den sidste beklædningsgenstand, for at de nyansatte kan føle sig parate til at arbejde, nemlig et par gode arbejdshandsker. Med andre ord, så mangles der en måde eller metode til hvordan de nyansatte hurtigere kan finde sig godt til rette, og virkeligt føle sig som en del af virksomheden. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvordan kan jeg, ved hjælp af Design Thinking, forbedre måden hvorpå nyansatte hos Semco Maritime bliver introduceret til virksomheden? Således at de hurtigere kommer ind i kulturen, og derved hurtigere kan leve op til mottoet: Dedicated people, exceeding expectations. Jeg vil redegøre for min fund og data ved hjælp af Stanford d.school (http://dschool. stanford.edu/): Bootcamp Bootleg, med tilhørende analyser af disse, samt metoder modtaget i undervisningen på Swinburne Univserity Faculty of Design, i faget Design Thinking (HDC011). Rapportens opbygning vil blive baseret på det forløb, som jeg skal igennem for at opnå et tilfredsstillende resultat til overstående spørgsmål. *Navnene på de forskellige metoder vil forblive, som de oprindeligt er skrevet, på engelsk. 10

11 formulering 11

12 Semco Maritime Semco Maritime er en førende entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine og energisektoren både offshore og onshore. Der samarbejdes med fabrikanter, operatører, entreprenører og slutbrugere. Som leverandør af komplette løsninger og innovativt design prioriterer Semco Maritime langsigtede relationer med kunder på det globale marked. I Danmark er der 5 kontorer, og i Esbjerg er der tre adresser: Stenhuggervej 12-14: Hovedkontoret for hele virksomheden. Her arbejder ca. 165 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Administrationen, samt stabsfunktioner som IT, HR, Salg/Marketing, Indkøb og HSE&Q. Staget 1: På Staget arbejder der ca. 60 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Oil & Gas Projects samt Rig Projects. Ligeledes er Yarden samt Steel workshoppen placeret her. Niels Bohrs Vej 3 Semco Institute: På Niels Bohrs Vej arbejder der ca. 52 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Energy Infrastructure og Communication Systems. Derudover ligger her Semco Academy, som er vores interne uddannelsesforløb. Kolding og Stenløse: På kontorerne i Kolding og Stenløse arbejder der hhv. 9 og 20 medarbejdere, som er en del af Energy infrastructure afdelingen. USA: Der er to afdelinger i hhv. Californien og Houston. UAE, Dubai: Afdelingen i Dubai udfører projekter i samarbejde med de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også værkstedsfaciliteter og et lager for komponent salgsafdelingen. Norge: Afdelingen har en projektafdeling, som beskæftiger sig med projektledelse og offshore installation. I projektafdelingen er der 80 personer. Derudover er der en offshore labour & staff afdeling. Singapore: Udfører installationsprojekter indenfor offshore telecommunication og brandslukningssystemer. Afdelingen arbejder også som salgssupport samt backup for forskellige afdelinger i forbindelse med projekter, der udføres i Singapore. 12

13 Guatemala projektselskab: Som hovedentreprenør på et nyt kraftværk. El Salvador projektselskab: Som hovedentreprenør på kraftværksbyggeriet. Vietnam: Her er opført nye bygninger, der blev indviet i februar Det er Power Projects, som hovedsagelig vil benytte faciliteterne til opgradering af rigge i området. 13

14 14 E

15 Empati er en af de fundamentale hjørnesten indenfor Design Thinking og giver startskudet for EDIPT metoden. Det er i denne proces at man opnår medfølelse for slutbrugeren, hvilket giver en indsigt i hvad slutbrugeren virkeligt har brug for, og ikke hvad man tror at de har brug for. Ved at observere og interagere med slutbrugerne, kan man som designer opnå en meget større forståelse for problemets omfang, hvilket er utroligt vigtigt, især når der er tale om design til mennesker. Ligeledes er det i denne process at man som designer opdager, og sorterer, de håndgribelige samt de uhåndgribelige behov. Der findes flere metoder til hvordan denne proces kan håndteres, dog handler de hovedsageligt om at observere, tage del i og fordybe sig. 15

16 16

17 Interview for empathy En af de mest basale metoder, hvorpå man kan opnå empati og information omkring sin slutbruger, er igennem interviews. Ved at fysisk involvere sig med slutbrugerne, er det muligt at indsamle data omkring oplevelser og tankegange og derved få en god indgangsvinkel til problemet. For at dette kan lade sig gøre, kræver det selvfølgeligt at man stiller de rigtige spørgsmål. Det er vigtigt at man får en dialog i gang med slutbrugerne, da de data man får ud, på denne måde, er bedre end ved normale ja-nej spørgsmål (synes du, at intro-dagene er gode: ja/nej Etc.). Dette kaldes, at stille open-end spørgsmål, altså spørgsmål hvorved der kan tillægges endnu et spørgsmål, og derved skabe en samtale. For at kunne stille de rigtige spørgsmål, fandt jeg en medarbejder i HR-afdelingen (Human Ressource). Personen står også for disse intro-dage, og sammen med hende brainstormede vi os til følgende spørgsmål: 1. Hvad synes du om intro-dagene? 2. Med udgangspunkt i spørgsmål 1, hvad var det bedste ved intro-dagene? 3. Hvilke informationer fandt du mest brugbare? 4. Hvad manglede der ved intro-dagene? 5. Hvad tror du, at meningen med intro-dagene er? 6. Hvordan levede intro-dagene op til dine forventninger? I alt foretog jeg mig 8 interviews, 5 dansksprogede og 3 engelsksprogede, hvor alle de deltagende havde været på intro-dag i den samme uge. Igennem disse interviews, fik jeg det indblik, at de nyansatte så meget frem til intro-dagene, hvor de håbede på at blive bedre integreret i virksomheden, og få en masse brugbar information omkring det at arbejde hos Semco Maritime. Dertil håbede de fleste på, at møde og snakke med andre fra virksomheden, og derved skabe et internt netværk. Dog var det sidstnævnte svært, da der ikke blev lagt op til dette. Ellers mente ca. 70 % at den praktiske information, som de fik, var rigtig god og disse informationer blev også noteret til senere brug. 17

18 Assume a Beginner s Mindset For at opnå en bedre forståelse for slutbrugeren, kan det ikke undgås at man må sætte sig i deres sted. Det er på denne måde, at forståelsen for slutbrugerens behov, samt en bredere forståelse for problemets omfang, bliver opnået. Ved at sætte sig i slutbrugernes position, og agere som disse, får man en uundværlig indsigt i negative og positive sider. Det er vigtigt, at man ikke er fordomsfuld når man optræder som begynder, og at man sætter spørgsmåltegn ved alting ligesom en nyansat ville. Men vigtigst af alt, så er det vigtigt at lytte, og virkeligt blive en del af atmosfæren. Jeg deltog i intro-dagene som ny 2 gange, både i starten af mit praktikforløb, men også i forbindelse med dette projekt. Her opdagede jeg, først og fremmest, at lokalet var svært at finde, selvom jeg havde været derude før. Efter at have fundet lokalet, opdagede jeg den simple glæde ved at sidde sammen med andre, som også var nye, og at få en snak om hvor de kom fra, og hvordan de var kommet til Semco Maritime. Men jeg opdagede også, at den velkendte generthed kom tilbage, for det var ikke alle som var lige snaksaglige, og nogle, inklusivt mig selv, sad bare og kiggede og drak kaffe i pausen, der manglede et skub af en art. Jeg modtog en masse gode informationer, og jeg skrev dem alle ned, for jeg var jo ny. Alle de medvirkende havde fået et navneskilt, og når jeg rakte hånden op, så blev jeg også tiltalt herefter, hvilket gav en god fornemmelse nemlig at være ny, og allerede være på fornavn med en ansat. Den første intro-dag, varede 4 timer, og med kun 2 pauser indsat, kunne jeg godt mærke at min koncentration var dalende, som tiden gik. Der blev ligeledes refereret meget til en såkaldt Husguide, en som jeg ikke vidste hvad var. 18

19 Observations Ved observere, kan man, som design thinker, distancere sig en smule fra slutbrugeren. Efter at have været meget tæt på de ny-ansatte igennem interviews, kan man observere adfærd og gøren på en helt anden måde. Den empati som man har opbygget indtil videre, ligger nemlig til baggrund for disse observationer. Selv deltog jeg i alt 4 gange til disse intro-dage (1 gang for at teste), 3 gange til den danske intro-dag, og 1 gang på den engelske. Dagene forløber stort set ens, med den undtagelse af klassernes størrelse, hvor den førstnævnte er langt den største. Igennem mine observationer, opdagede jeg hvordan de nyansatte agerede når de igen blev sat på skolebænken. Her var nogle mere højrystende en andre, hvor de sidstnævnte blot sad og lyttede med. Når der var spørgsmål, så blev der rakt en hånden op, og det hele mindede lidt om en skoleklasse, både på godt og ondt. Gruppearbejdet forløb ganske godt, og her havde de deltagende mulighed for at udtrykke sig. Da dagen nærmede sig frokost, blev deltagerne mere og mere utålmodige og larmende. Observationerne kan læses på næste side. Den danske observation er et gennemsnit og en krydsrefereret oversigt over dagene. 19

20 Dansk intro-dag Deltagere: ~28 Lokale: 254 / Tidspunkt Objekter Navneskilte Kuglepenne Notatblokke (Samme) + Kaffekopper Rundstykker (Samme) (Samme) Aktivitet Start Præsentation Medarbejderintroduktion Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Kaffe Snakken Spørgsmål Spisen Stille Spørgsmål Kaffe Snakken Spørgsmål Kigger på uret Følelser Trætte Nysgerrige Glade Trætte Trætte 20

21 Engelsk intro-dag Deltagere: 10 Lokale: 305 / Tidspunkt Objekter Aktivitet Navneskilte Kuglepenne Notatblokke Kaffekopper Rundstykker Start Præsentation Medarbejderintroduktion (Samme) (Samme) (Samme) Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Snakken Kaffe Spisen Stille Historien? Kaffe Snakken Spørgsmål Følelser Nysgerrige Glade Trætte Glade 21

22 Composite Character Profiles Denne metode gennemføres for at samle sine observationsdata omkring en eller flere fiktive personer, således at det endelige produkt bliver baseret på baggrund af de rigtige behov. Det sker ofte, at der skabes ikke-essentielle fokus områder, på baggrund af de observationer som man har samlet, hvilket kan medføre at det endelige produkt vil have en meget alsidig udformning, og i værste tilfælde ende som et wicked problem*. Ved at bruge denne metode, skabes der ligeledes et samlingspunkt for projektet, samt kan metoden hjælpe med at overkomme eventuelle fordomme omkring slutbrugerne. Jeg lavede 2 profiler, henholdsvis en dansk-sproget og en engelsk-sproget, som kan læses på den næste side. *Et wicked problem er et paradoks, som i Design Thinking s sammenhæng kan beskrives som værende et problem hvor der ikke findes løsninger. Dette kan skyldes at for mange faktorer spiller ind, eller at problemet har for mange løsninger, altså at problemet er for stort. Sagt med andre ord: et wicked problem opstår, når der kan stille spørgsmål ved spørgsmålet. 22

23 Garsivaz Alder: 32 Køn: Mand Nationalitet: Iraner Position: Telecom Ingeniør Motivation: Erfaring og viden Om: Garsivaz, eller Garsi, som han til dagligt gerne vil tiltales, er en iransk ingeniør, som har valgt at søge job i Danmark efter at have været bosat i Norge i en kortere periode. Han havde hørte om Semco Maritime igennem en bekendt, og grundet at virksomheden søgte ingeniører tog han chancen. Det er ikke altid nemt at være ny i et firma, for slet ikke at tale om at være ny i et land, derfor håber Garsi at valget af Semco Maritime, som en arbejdsplads, kan hjælpe ham med at finde sig til rette og derved skabe en lys fremtid. Kristina Alder: 25 Køn: Kvinde Nationalitet: Dansk Position: Salgsassistent Motivation: Personlig udvikling og socialhed Om: Kristina er lige blevet færdig med sin uddannelse indenfor Value Chain Management, og jobbet hos Semco Maritime er hendes første fuldtidsjob. Efter en længere proces, er hun nu sluppet igennem nåleøjet, og blevet fastansat. Da det er hendes første job efter færdiggørelsen af sin uddannelse, er hun lidt nervøs, er hun har lidt svært ved at komme i kontakt med personer omkring hende, og hun har mange spørgsmål. Kristina håber på, at hun vil blive taget godt imod, og med tiden lære at blive mere åben. Hun ser frem til mange år hos Semco Maritime. 23

24 24 D

25 Definitions processen skiller sig ud fra de andre processer ved at fokusere fremfor at ekspandere ens synspunkt på problemet. Det er i denne proces at man samler sine data og skaber et overblik over de bruger-indsigt, som empati processen gav. Dette er med til at give en kort, men dybere forståelse for problemet, og skaber grundstenene for en løsning. Ved hjælp af et problem statement, som har til hensigt at samle teamet omkring én vision. Samtidigt skal denne proces inspirere designeren til at færdiggøre projektet. 25

26 Sådan definerede jeg Overblik Sammenfatte Organisere Konstruere 26

27 mit problem Igennem empati har jeg fået data omkring slutbrugerne, ved at bruge: a) Interviews (hvad de siger) b) Observations (hvad de gør) c) Deltagelse (hvad de laver) d) Profiler (hvordan jeg ser dem) Efterfølgende ryddes op i de indsamlede empati data, samtidigt med at der findes mønstre og tendenser. Dette blev gjort ved at: a) Udvælge data fra interessante øjeblikke fra interviews samt observationer. b) Nedskrive disse key-words, fra ovenstående, ned på postits, og derved lave dem til quoteable quotes (citerede citater). Hvilket betyder, at de kan refereres til. Disse key-words organiseres nu ind i 3 kategorier: a) Slutbrugere b) Behov c) Indsigt Nu kan der oprettes et problem statement ved at indsætte de valgte data i følgende sætning: (Hvem) (Har brug for) (Fordi) Slutbrugerne Behov Indsigt 27

28 Problem Statement Nyansatte hos Semco Maritime har brug for en bedre måde, hvorpå de kan blive integreret i virksomheden og derved få en bedre start, fordi den nuværende metode er mangelfuld. ON 28

29 29

30 30 I

31 Adspredelse er her nøgleordet. Med de 2 forrige processer i baghovedet, er det i denne proces tid til at fokusere på ideskabelse. Her er det vigtigt, at man igen spreder sig ud, for at få en så stor variation, blandt mulige løsninger, som muligt, og ikke sidde fast på én løsning. Hjernen arbejder bedst hvis man tænker stort, og alle ideer er velkomne. Idedannelsen, kan beskrives som overgangen fra at definere problemet, til at finde på løsninger. Udfra disse ideer bygges prototyperne. 31

32 Navneskilt Flere pauser Bedre husguide Hvem er hvem Værktøj Slik på bordene Karaoke introduktion Sjove hatte Kaffekopper Stående undervisning Personligt Virtuel tour Øvelser Middagslur Intro-rejse 32

33 Brainstorm Brainstorming er kreativ proces, der har maksimal innovationspotentiale foretages den over en kortere periode. Det er en meget innovativ proces uden dom. I stedet for at sige nej opfordres der til at viderebygge idéer baseret på andre. Som accepteret i brainstorm metoden havde jeg kun en kuglepen, og et stykke papir, til at skrive ideer ned. Normalt starter brainstorming ud langsomt, men efter at de første ideer begyndte det virkeligt at tage fat. Som sædvanlig varierede disse ideer fra realistiske, til nyskabende, til langt ude og humoristiske. Brainstorming skal være en sjovt og spændende proces, således at man kan slappe af og være kreativ. Det er ofte oplevet, at der udfra de humoristiske og out-of-the-box ideer, findes ade mest innovative og kreative løsninger, som også har en realistisk kerne. På billedet til venstre, kan der ses nogle af de ideer, som jeg kom op med. 33

34 34

35 Affinity Diagram Igennem de forskellige processer og metoder (hovedsageligt empati-delen, brainstormdelen og dataanalyse-delen) havde jeg opsamlet en masse data, som alle var nedskrevet på post-its, hvilket resulterede i en stor bunke af gule notater, som nærmere kunne betegnes som rod. For at komme videre herfra, og for at kunne bruge disse data i den videre proces, blev jeg nødt til at organisere og inddele alle mine data. Et affinity diagram hører under metoden Saturate and Group, og er en metode til at inddele og organisere sine data fra de tidligere processer og derved skabe et bedre overblik over forløbet og måske opdage nye informationer, som før var overset. Jeg inddelte mine post-its i følgende 4 kategorier: Observations Ideer Problemer Opførsel Observations Ideer Problemer Opførsel 35

36 Selection Normalt vil udvælgelsesprocessen forekomme direkte efter brainstorming. Her handler det om, at høste, så at sige, ideerne, således at de ikke kun er at finde på sit affinity diagram. Man bruger Selection metoden til at finde frem til prototyperne. Høsten af disse ideer kan være ligetil, men givet at man befinder sig i en designproces, skal der gerne være nogle tanker bag de valgte ideer. Derfor er det vigtigt, at man ikke fokuserer på én løsning for hurtigt, da nogle ideer måske ikke virker til at være plausible, men stadig kan give mening som en mulig løsning. Der er 3 udvælgelsesmetoder oplyst igennem Bootcamp Bootleg: 1. Post-it voting: Der stemmes om hver ide. 3 stemmer per medlem. 2. The four categories method: Ideerne inddeles i 4 kategorier, og der vælges 1-2 ideer per kategori, som der arbejdes videre på. De 4 kategorier er: De Rationelle, De glædespredende, yndlingerne, De langt sigtende. 3. Bingo selection method: Her vælges ideerne baseret på deres fremtidige udformning, gerne én ide til hver kategori: fysisk prototype, digital prototype og oplevelses prototype. Jeg valgte at bruge Selection metoden efter at have lavet mit affinity diagram, da jeg gerne ville have styr på alle mine nedskrevne noter på forhånd. Efterfølgende valgte jeg at tage brug af Bingo selection method, med den indgangsvinkel at mine ideer skulle ramme minimum 2 kategorier, da jeg mente at oplevelsen var vigtig for min problemstilling. 36

37 37

38 38 P

39 Oftest nøglen til succes for ethvert Design Thinking projekt, det er her at ideen bliver testet og bearbejdet. Dog, vigtigst af alt, er der her kun tale om prototyper og ikke et endeligt produkt! En prototype kan være alt, dog med den betingelse at det skal være et fysisk objekt, eller noget hvorved slutbrugeren kan involvere sig med. Dette er med til at skabe en visuel forståelse for en mulig løsning, da det giver mulighed for at være interaktiv med den mulige løsning. Ligeledes opfordres der her til at skabe en forbindelse imellem designer og slutbruger. 39

40 Prototype to test Som navnet antyder, lavede jeg en prototype med den hensigt at teste den overfor min slutbruger. Det var vigtigt for mig, at slutbrugerne fik en oplevelse således at jeg kunne observere samt studere deres reaktioner på prototypen. Jeg valgte at bruge mere tid på mine prototyper, end hvad EDIPT metoden lægger op til. Dette modstrider d.school Bootcamp Bootleg s principper en smule, da denne beskriver, at prototyper helst skal være low-end. Dog mente jeg at dette var en nødvendighed for at modtage tilstrækkelig feedback, grundet antallet af deltagere. 40

41 Prototype: PowerPoint Intro-dagene bliver i stor stil styret af det slideshow, som er specielt lavet til dagene. Hvilket også er grunden til, at jeg valgte at fokusere på PowerPoint præsentationerne. Præsentationerne findes i 2 versioner, til henholdsvis de udenlandske medarbejdere (på engelsk) og de danske medarbejdere (på dansk) grunden er den, at versionerne ikke er helt ens, da det ikke er alle informationer, som er gældende for den udenlandske medarbejder. Som nævnt tidligere fokuserede jeg på den først intro-dag, da det var her, at de nye medarbejdere blev introduceret for Semco Maritime, til denne dag tilhørte præsentationen (Semco Academy Welcome). På baggrund af mine indsamlede data, med fokus på mine observationer samt Assume a beginner s mindset-metoden, udarbejde jeg en præsentation, med henblik på at skabe en bedre forståelse for indholdet af præsentationen, og for at give de deltagende bedre muligheder for at konversere med hinanden. Her skal det nævnes, at det meste af indholdet af præsentationen er baseret på de forrige, da HR-afdelingen ikke ser nogen grund til at ændre på dette. Jeg valgte at bruge den engelske version til begge intro-dage, på det grundlag, at kulturen hos Semco Maritime bliver mere og mere engelsk, og derfor mente jeg at det var vigtigt at teksten i præsentationerne også afspejlede dette. Efterfølgende valgte jeg at inddele præsentationen i oplagte emner, selvfølgeligt med nogle relevante forsider. Dette gjorde jeg for at skabe et pusterum, således at præsentationen ikke flyder ud i en og derved ikke føles længere. For hver gang, at der var tale om en bestemt afdeling, valgte jeg at placere et billede samt kontaktoplysningerne til personen for denne afdeling, for at gøre det nemmere for de deltagende at finde frem til den rette person, hvis de havde tillægsspørgsmål hertil. Til sidst placerede jeg nogle strategiske pauser (baseret på mine observationer, alt efter hvor aktive de deltagende virkede) med påskrevne tale-emner, for at hjælpe de deltagende med at starte konversationer. Præsentationen i sin fulde længde, kan ses i bilag A. Taleemnerne var som følgende: Smoking is allowed outside: Da denne pause også fungerede som spisepausen, ville der ikke blive plads til megen tale her. Så en praktisk information til de rygende deltagere faldt meget naturligt. What have you worked with before?: Et oplagt emne at tale om, da alle de deltagende var nyansatte, eller var blevet ansat tæt omkring intro-dagene. Her er det muligt at for et indblik i de andres fortid, og derved skabe en mulig fremtidig kontakt. What is your position in Semco Maritime?: Som værende den sidste pause, ville det, efter min mening, være relevant at vide hvor man efterfølgende kunne finde personerne. 41

42 42 T

43 Den sidste del af EDIPT processen, men det skal ikke betyde at test-delen skal ses som et endeligt stop. Det er i denne fase at prototypen, eller prototyperne, bliver tilrettet til slutbrugerne for at sikre at det endelige produkt bliver perfekt. I teorien kan prototypeog test processen køre i ring i én uendelighed. Ved at gøre brug af prototypen i en given situation, kan man observere og samle data for at underbygge empati-processen. 43

44 Testing with users Testing with users er en af de fundamentale dele af menneske-centreret design. Man tester med slutbrugerne for at forbedre sin løsning, og samtidigt forbedre forståelsen for behovet omkring problemstillingen. En bonus ved denne metode, er muligheden for at opnå større empati for slutbrugeren. Når man tester med slutbrugeren, skal man være opmærksom på flere ting for sikre en god test sektion. Man skal bl.a. have en forståelig prototype, miljøet hvori testen skal foregår, skal være relevant. Ligeledes skal man være opmærksom på hvordan man selv påvirker slutbrugerne. Under testen er det vigtigt at observere og indfange førstehåndsindtryk. Test: PowerPoint 2. Maj 2012 Da jeg gerne ville opnå et realistisk resultat fra min test, valgte jeg at teste min PowerPoint prototype på intro-dagen for de danske nyansatte, selvfølgeligt med tilladelse fra HR-afdelingen. På denne måde kunne jeg sikre mig, at prototyperne blev testet i et passende miljø, samt at de deltagende også fungerede som slutbrugere. Selv havde jeg placeret mig bagerst i lokalet, og observerede. Testen forløb ganske udmærket, og der var ikke nogle problemer for de deltagende at forstå den engelske tekst, da undervisningen stadig foregik på dansk. Dog var der nogle spørgsmål i starten, om hvorfor at det var på engelsk, dette spørgsmål blev besvaret med: Sådan er kulturen. I den første pause gik rygerne, som forventet, udenfor og de resterende deltagere tog for sig at rundstykker og kaffe. Forsiderne gav et fint pusterum imellem emnerne, og de deltagende brugte pusterummet til at skrive deres notater færdige. De resterende pauser virkede til at have haft en effekt, da de deltagende virkede mere koncentrerede hen imod slutningen af præsentationen. 44

45 Men der skulle mere til... Selvom de nye PowerPoint præsentationer blev godt modtaget, så kunne jeg godt se, at der skulle mere. Derfor gik jeg tilbage til min Ideation proces, for at undersøge andre prototyper.... Og projektet blev delt i 2 45

46 Prototype: Æske Selvom den information, som de nyansatte modtog igennem PowerPoint præsentationerne var relevant og vigtig for deres fremtidige færden hos Semco Maritime, så kom de ikke rigtigt ind i kulturen som en helhed. Bortset fra den engelske præsentation, som de blev præsenteret for. Der manglede noget, hvorpå de nyansatte kunne føle sig værdsat og klargjort. Min 2. prototype blev, på baggrund af mine data fra Ideation, valgt til at være en æske med remedier, som jeg mente ville gøre det nemmere for de nyansatte at være nye. Denne æske blev derfor designet med en symbol værdi og indholdet blev baseret på mine observationer, både igennem intro-dagene, men også baseret på mine oplevelser som ansat hos Semco Maritime. For at symbolisere klar til arbejde, valgte jeg at pryde æskens udvendige areal med arbejdshandsker, da disse beklædningsgenstande associeres med arbejde, og er oftest den sidste påklædningsgenstand man påfører sig inden at arbejdet går i gang. Disse arbejdshandsker holdt omkring æsken for både at symbolisere omsorg og sikkerhed, men også at der tages fat om tingene noget der ligges stor vægt på hos Semco Maritime. På bagsiden findes historien bag Semco Maritime, da denne blev efterspurgt på begge intro-dage. Indholdet af æsken var som følgende (alle ting med Semco logo): 2 Kuglepenne: 2 standard kuglepenne i henholdsvis sort og pink. 1 Skriveblok: Med kuglepennene klar, så krævede det også at man havde noget at skrive sine notater på, skulle man falde over noget vigtig information, såsom kontaktoplysninger på fx socialrådgiveren. 1 Company guide: Da der blev refereret til denne under præsentationerne (Husguide), mente jeg at det var vigtigt at vedlægge denne, således at der ikke opstod forvirring. 1 Profilbrochure: Da mange af de deltagende var helt nye, og derfor ikke vidste ret meget om Semco Maritimes størrelse og omfang, kunne de ved hjælp af profilbrochuren få et lille indblik i dette. Denne brochure kunne også fungere som læsestof i pausen. 1 USB-stik: På dette USB-stik var der at finde præsentationerne for intro-dagene, på baggrund af en efterspørgsel fra de deltagende. Ligeledes kunne man finde en strategifilm, som beskrev den nye strategi First Choice Ideen bag USB-stikket var muligheden for at holde de nyansatte opdaterede med det nyeste materiale. 46

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere