Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Sydvest. René Beier Fogtmann Multimediedesigner"

Transkript

1 René Beier Fogtmann Multimediedesigner Erhvervsakademi Sydvest 4. Semester

2 E D I P T 2

3 Empathy Empati Define Definer Ideate Idedannelse Prototype Prototype Test Test 3

4 Indholdsfortegnelse 4 3 Design Thinking Bootcamp Bootleg... 9 Problemformulering Semco Maritime Tak til E Interview for empathy Assume a Beginner s Mindset Observations Composite Character Profiles D Sådan definerede jeg mit problem Problem Statement I Brainstorm Affinity Diagram Selection P Prototype to test Prototype: PowerPoint T Testing with users Test: PowerPoint Men der skulle mere til Prototype: Æske Test: Æske Forslag Æske Konklusion Kildeliste Bibliografi

5 Tak til Semco Maritime A/S Lund Skilte A/S EsaTryk ApS 16 5

6 Design Thinking Der findes mange måder hvorpå man kan definere Design Thinking, men ens for alle er den enorme fokus på slutbrugeren. Sagt med andre ord, så bruges Design Thinking til at designe efter behov, og ikke efter trends. Ved at gøre brug af en anden tilgang til de traditionelle tankegangsmetoder, om det er indenfor videnskab, lov, forretning, kunst eller medicin, kan man via Design Thinking takle de problemer som kunne opstå. Design Thinkers er i stand til at opnå empati for deres slutbrugere, ved at arbejde igennem en proces kaldet EDIPT. Disse færdigheder, som måske kommer naturligt for folk med en designer baggrund, er ikke så ligetil for andre. Derfor kan Design Thinking hjælpe de traditionelle tænkere, med at forbedre deres måde at se tingene på. Nogle af de karakteristika, som definerer en Design Thinker, er måden hvorpå der opnås empati for slutbrugeren, integrerende tænkning, optimisme i svære situationer og en vilje til at tage nogle risici igennem eksperimenterende løsninger. Betydningen af mangfoldighed i Design Thinking teams skal ikke undervurderes, da det giver mulighed for forskellige perspektiver for nye ideer, grundet det bredere sortiment af viden, forståelse og erfaring. A method of problem-solving strategy wherein the data collected is expressed visually in order to create new strategies, ways and methods to solve problems, create opportunities or strengthen weaknesses. 1 6

7 Design 7

8 8

9 Bootcamp Bootleg Stanford, d.school: Bootcamp Bootleg 2 er et værktøj, eller guide, i dokumentform, med den hensigt at understøtte Design Thinking i praksis. Guiden har til formål, ikke blot at blive læst, men også brugt som en hjælp, hvortil man kan genskabe metoderne fra guiden, og gøre brug af disse i virkelige situationer. De 7 grundsten, som ligger til baggrund for denne guide, skal ses som tankegange til at åbne op, for de holdninger som en Design Thinker skal besidde Disse tankegange er: Show dont tell Encouraging visual aids to communication vision. Focus on human values Listening to feedback from the most important people in your process; the user. Craft clarity Tackling wicked problems to create a clearer vision for final solutions. Embrace experimentation Using prototyping as a tool to build on ideas and learn further. Be mindful of process Tracking your project s stage and keeping the goal in site. Bias toward action Keeping the doing action more prevalent rather than the thinking. Radical collaboration Diversity in different people from varying backgrounds. Diversity creates radical views and insights. 9

10 Problem Det er ikke altid lige nemt at være nyansat i en virksomhed, der kan være stor forvirring omkring arbejdsprocesser, kulturen, jargonen og ikke mindst virksomhedens omfang. Som en del af den proces, som nyansatte hos Semco Maritime skal igennem, for at blive fuldt integreret i virksomheden, er den såkaldte intro-dag, eller intro-dage da disses varighed er spredt ud over 2 dage (1 dag for de engelsksprogede). På intro-dagene bliver de nyansatte introduceret til alt fra trivsel til brandalarmer, indenfor murene kaldes dette at få sit Semco kørekort. Alle emner nøje udvalgte til at klæde de nyansatte godt på til en god start. Dog mangler den sidste beklædningsgenstand, for at de nyansatte kan føle sig parate til at arbejde, nemlig et par gode arbejdshandsker. Med andre ord, så mangles der en måde eller metode til hvordan de nyansatte hurtigere kan finde sig godt til rette, og virkeligt føle sig som en del af virksomheden. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvordan kan jeg, ved hjælp af Design Thinking, forbedre måden hvorpå nyansatte hos Semco Maritime bliver introduceret til virksomheden? Således at de hurtigere kommer ind i kulturen, og derved hurtigere kan leve op til mottoet: Dedicated people, exceeding expectations. Jeg vil redegøre for min fund og data ved hjælp af Stanford d.school (http://dschool. stanford.edu/): Bootcamp Bootleg, med tilhørende analyser af disse, samt metoder modtaget i undervisningen på Swinburne Univserity Faculty of Design, i faget Design Thinking (HDC011). Rapportens opbygning vil blive baseret på det forløb, som jeg skal igennem for at opnå et tilfredsstillende resultat til overstående spørgsmål. *Navnene på de forskellige metoder vil forblive, som de oprindeligt er skrevet, på engelsk. 10

11 formulering 11

12 Semco Maritime Semco Maritime er en førende entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine og energisektoren både offshore og onshore. Der samarbejdes med fabrikanter, operatører, entreprenører og slutbrugere. Som leverandør af komplette løsninger og innovativt design prioriterer Semco Maritime langsigtede relationer med kunder på det globale marked. I Danmark er der 5 kontorer, og i Esbjerg er der tre adresser: Stenhuggervej 12-14: Hovedkontoret for hele virksomheden. Her arbejder ca. 165 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Administrationen, samt stabsfunktioner som IT, HR, Salg/Marketing, Indkøb og HSE&Q. Staget 1: På Staget arbejder der ca. 60 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Oil & Gas Projects samt Rig Projects. Ligeledes er Yarden samt Steel workshoppen placeret her. Niels Bohrs Vej 3 Semco Institute: På Niels Bohrs Vej arbejder der ca. 52 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Energy Infrastructure og Communication Systems. Derudover ligger her Semco Academy, som er vores interne uddannelsesforløb. Kolding og Stenløse: På kontorerne i Kolding og Stenløse arbejder der hhv. 9 og 20 medarbejdere, som er en del af Energy infrastructure afdelingen. USA: Der er to afdelinger i hhv. Californien og Houston. UAE, Dubai: Afdelingen i Dubai udfører projekter i samarbejde med de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også værkstedsfaciliteter og et lager for komponent salgsafdelingen. Norge: Afdelingen har en projektafdeling, som beskæftiger sig med projektledelse og offshore installation. I projektafdelingen er der 80 personer. Derudover er der en offshore labour & staff afdeling. Singapore: Udfører installationsprojekter indenfor offshore telecommunication og brandslukningssystemer. Afdelingen arbejder også som salgssupport samt backup for forskellige afdelinger i forbindelse med projekter, der udføres i Singapore. 12

13 Guatemala projektselskab: Som hovedentreprenør på et nyt kraftværk. El Salvador projektselskab: Som hovedentreprenør på kraftværksbyggeriet. Vietnam: Her er opført nye bygninger, der blev indviet i februar Det er Power Projects, som hovedsagelig vil benytte faciliteterne til opgradering af rigge i området. 13

14 14 E

15 Empati er en af de fundamentale hjørnesten indenfor Design Thinking og giver startskudet for EDIPT metoden. Det er i denne proces at man opnår medfølelse for slutbrugeren, hvilket giver en indsigt i hvad slutbrugeren virkeligt har brug for, og ikke hvad man tror at de har brug for. Ved at observere og interagere med slutbrugerne, kan man som designer opnå en meget større forståelse for problemets omfang, hvilket er utroligt vigtigt, især når der er tale om design til mennesker. Ligeledes er det i denne process at man som designer opdager, og sorterer, de håndgribelige samt de uhåndgribelige behov. Der findes flere metoder til hvordan denne proces kan håndteres, dog handler de hovedsageligt om at observere, tage del i og fordybe sig. 15

16 16

17 Interview for empathy En af de mest basale metoder, hvorpå man kan opnå empati og information omkring sin slutbruger, er igennem interviews. Ved at fysisk involvere sig med slutbrugerne, er det muligt at indsamle data omkring oplevelser og tankegange og derved få en god indgangsvinkel til problemet. For at dette kan lade sig gøre, kræver det selvfølgeligt at man stiller de rigtige spørgsmål. Det er vigtigt at man får en dialog i gang med slutbrugerne, da de data man får ud, på denne måde, er bedre end ved normale ja-nej spørgsmål (synes du, at intro-dagene er gode: ja/nej Etc.). Dette kaldes, at stille open-end spørgsmål, altså spørgsmål hvorved der kan tillægges endnu et spørgsmål, og derved skabe en samtale. For at kunne stille de rigtige spørgsmål, fandt jeg en medarbejder i HR-afdelingen (Human Ressource). Personen står også for disse intro-dage, og sammen med hende brainstormede vi os til følgende spørgsmål: 1. Hvad synes du om intro-dagene? 2. Med udgangspunkt i spørgsmål 1, hvad var det bedste ved intro-dagene? 3. Hvilke informationer fandt du mest brugbare? 4. Hvad manglede der ved intro-dagene? 5. Hvad tror du, at meningen med intro-dagene er? 6. Hvordan levede intro-dagene op til dine forventninger? I alt foretog jeg mig 8 interviews, 5 dansksprogede og 3 engelsksprogede, hvor alle de deltagende havde været på intro-dag i den samme uge. Igennem disse interviews, fik jeg det indblik, at de nyansatte så meget frem til intro-dagene, hvor de håbede på at blive bedre integreret i virksomheden, og få en masse brugbar information omkring det at arbejde hos Semco Maritime. Dertil håbede de fleste på, at møde og snakke med andre fra virksomheden, og derved skabe et internt netværk. Dog var det sidstnævnte svært, da der ikke blev lagt op til dette. Ellers mente ca. 70 % at den praktiske information, som de fik, var rigtig god og disse informationer blev også noteret til senere brug. 17

18 Assume a Beginner s Mindset For at opnå en bedre forståelse for slutbrugeren, kan det ikke undgås at man må sætte sig i deres sted. Det er på denne måde, at forståelsen for slutbrugerens behov, samt en bredere forståelse for problemets omfang, bliver opnået. Ved at sætte sig i slutbrugernes position, og agere som disse, får man en uundværlig indsigt i negative og positive sider. Det er vigtigt, at man ikke er fordomsfuld når man optræder som begynder, og at man sætter spørgsmåltegn ved alting ligesom en nyansat ville. Men vigtigst af alt, så er det vigtigt at lytte, og virkeligt blive en del af atmosfæren. Jeg deltog i intro-dagene som ny 2 gange, både i starten af mit praktikforløb, men også i forbindelse med dette projekt. Her opdagede jeg, først og fremmest, at lokalet var svært at finde, selvom jeg havde været derude før. Efter at have fundet lokalet, opdagede jeg den simple glæde ved at sidde sammen med andre, som også var nye, og at få en snak om hvor de kom fra, og hvordan de var kommet til Semco Maritime. Men jeg opdagede også, at den velkendte generthed kom tilbage, for det var ikke alle som var lige snaksaglige, og nogle, inklusivt mig selv, sad bare og kiggede og drak kaffe i pausen, der manglede et skub af en art. Jeg modtog en masse gode informationer, og jeg skrev dem alle ned, for jeg var jo ny. Alle de medvirkende havde fået et navneskilt, og når jeg rakte hånden op, så blev jeg også tiltalt herefter, hvilket gav en god fornemmelse nemlig at være ny, og allerede være på fornavn med en ansat. Den første intro-dag, varede 4 timer, og med kun 2 pauser indsat, kunne jeg godt mærke at min koncentration var dalende, som tiden gik. Der blev ligeledes refereret meget til en såkaldt Husguide, en som jeg ikke vidste hvad var. 18

19 Observations Ved observere, kan man, som design thinker, distancere sig en smule fra slutbrugeren. Efter at have været meget tæt på de ny-ansatte igennem interviews, kan man observere adfærd og gøren på en helt anden måde. Den empati som man har opbygget indtil videre, ligger nemlig til baggrund for disse observationer. Selv deltog jeg i alt 4 gange til disse intro-dage (1 gang for at teste), 3 gange til den danske intro-dag, og 1 gang på den engelske. Dagene forløber stort set ens, med den undtagelse af klassernes størrelse, hvor den førstnævnte er langt den største. Igennem mine observationer, opdagede jeg hvordan de nyansatte agerede når de igen blev sat på skolebænken. Her var nogle mere højrystende en andre, hvor de sidstnævnte blot sad og lyttede med. Når der var spørgsmål, så blev der rakt en hånden op, og det hele mindede lidt om en skoleklasse, både på godt og ondt. Gruppearbejdet forløb ganske godt, og her havde de deltagende mulighed for at udtrykke sig. Da dagen nærmede sig frokost, blev deltagerne mere og mere utålmodige og larmende. Observationerne kan læses på næste side. Den danske observation er et gennemsnit og en krydsrefereret oversigt over dagene. 19

20 Dansk intro-dag Deltagere: ~28 Lokale: 254 / Tidspunkt Objekter Navneskilte Kuglepenne Notatblokke (Samme) + Kaffekopper Rundstykker (Samme) (Samme) Aktivitet Start Præsentation Medarbejderintroduktion Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Kaffe Snakken Spørgsmål Spisen Stille Spørgsmål Kaffe Snakken Spørgsmål Kigger på uret Følelser Trætte Nysgerrige Glade Trætte Trætte 20

21 Engelsk intro-dag Deltagere: 10 Lokale: 305 / Tidspunkt Objekter Aktivitet Navneskilte Kuglepenne Notatblokke Kaffekopper Rundstykker Start Præsentation Medarbejderintroduktion (Samme) (Samme) (Samme) Pause Morgenmad Præsentation Præsentation Præsentation Slut Frokost Opførsel Stille Snakken Kaffe Spisen Stille Historien? Kaffe Snakken Spørgsmål Følelser Nysgerrige Glade Trætte Glade 21

22 Composite Character Profiles Denne metode gennemføres for at samle sine observationsdata omkring en eller flere fiktive personer, således at det endelige produkt bliver baseret på baggrund af de rigtige behov. Det sker ofte, at der skabes ikke-essentielle fokus områder, på baggrund af de observationer som man har samlet, hvilket kan medføre at det endelige produkt vil have en meget alsidig udformning, og i værste tilfælde ende som et wicked problem*. Ved at bruge denne metode, skabes der ligeledes et samlingspunkt for projektet, samt kan metoden hjælpe med at overkomme eventuelle fordomme omkring slutbrugerne. Jeg lavede 2 profiler, henholdsvis en dansk-sproget og en engelsk-sproget, som kan læses på den næste side. *Et wicked problem er et paradoks, som i Design Thinking s sammenhæng kan beskrives som værende et problem hvor der ikke findes løsninger. Dette kan skyldes at for mange faktorer spiller ind, eller at problemet har for mange løsninger, altså at problemet er for stort. Sagt med andre ord: et wicked problem opstår, når der kan stille spørgsmål ved spørgsmålet. 22

23 Garsivaz Alder: 32 Køn: Mand Nationalitet: Iraner Position: Telecom Ingeniør Motivation: Erfaring og viden Om: Garsivaz, eller Garsi, som han til dagligt gerne vil tiltales, er en iransk ingeniør, som har valgt at søge job i Danmark efter at have været bosat i Norge i en kortere periode. Han havde hørte om Semco Maritime igennem en bekendt, og grundet at virksomheden søgte ingeniører tog han chancen. Det er ikke altid nemt at være ny i et firma, for slet ikke at tale om at være ny i et land, derfor håber Garsi at valget af Semco Maritime, som en arbejdsplads, kan hjælpe ham med at finde sig til rette og derved skabe en lys fremtid. Kristina Alder: 25 Køn: Kvinde Nationalitet: Dansk Position: Salgsassistent Motivation: Personlig udvikling og socialhed Om: Kristina er lige blevet færdig med sin uddannelse indenfor Value Chain Management, og jobbet hos Semco Maritime er hendes første fuldtidsjob. Efter en længere proces, er hun nu sluppet igennem nåleøjet, og blevet fastansat. Da det er hendes første job efter færdiggørelsen af sin uddannelse, er hun lidt nervøs, er hun har lidt svært ved at komme i kontakt med personer omkring hende, og hun har mange spørgsmål. Kristina håber på, at hun vil blive taget godt imod, og med tiden lære at blive mere åben. Hun ser frem til mange år hos Semco Maritime. 23

24 24 D

25 Definitions processen skiller sig ud fra de andre processer ved at fokusere fremfor at ekspandere ens synspunkt på problemet. Det er i denne proces at man samler sine data og skaber et overblik over de bruger-indsigt, som empati processen gav. Dette er med til at give en kort, men dybere forståelse for problemet, og skaber grundstenene for en løsning. Ved hjælp af et problem statement, som har til hensigt at samle teamet omkring én vision. Samtidigt skal denne proces inspirere designeren til at færdiggøre projektet. 25

26 Sådan definerede jeg Overblik Sammenfatte Organisere Konstruere 26

27 mit problem Igennem empati har jeg fået data omkring slutbrugerne, ved at bruge: a) Interviews (hvad de siger) b) Observations (hvad de gør) c) Deltagelse (hvad de laver) d) Profiler (hvordan jeg ser dem) Efterfølgende ryddes op i de indsamlede empati data, samtidigt med at der findes mønstre og tendenser. Dette blev gjort ved at: a) Udvælge data fra interessante øjeblikke fra interviews samt observationer. b) Nedskrive disse key-words, fra ovenstående, ned på postits, og derved lave dem til quoteable quotes (citerede citater). Hvilket betyder, at de kan refereres til. Disse key-words organiseres nu ind i 3 kategorier: a) Slutbrugere b) Behov c) Indsigt Nu kan der oprettes et problem statement ved at indsætte de valgte data i følgende sætning: (Hvem) (Har brug for) (Fordi) Slutbrugerne Behov Indsigt 27

28 Problem Statement Nyansatte hos Semco Maritime har brug for en bedre måde, hvorpå de kan blive integreret i virksomheden og derved få en bedre start, fordi den nuværende metode er mangelfuld. ON 28

29 29

30 30 I

31 Adspredelse er her nøgleordet. Med de 2 forrige processer i baghovedet, er det i denne proces tid til at fokusere på ideskabelse. Her er det vigtigt, at man igen spreder sig ud, for at få en så stor variation, blandt mulige løsninger, som muligt, og ikke sidde fast på én løsning. Hjernen arbejder bedst hvis man tænker stort, og alle ideer er velkomne. Idedannelsen, kan beskrives som overgangen fra at definere problemet, til at finde på løsninger. Udfra disse ideer bygges prototyperne. 31

32 Navneskilt Flere pauser Bedre husguide Hvem er hvem Værktøj Slik på bordene Karaoke introduktion Sjove hatte Kaffekopper Stående undervisning Personligt Virtuel tour Øvelser Middagslur Intro-rejse 32

33 Brainstorm Brainstorming er kreativ proces, der har maksimal innovationspotentiale foretages den over en kortere periode. Det er en meget innovativ proces uden dom. I stedet for at sige nej opfordres der til at viderebygge idéer baseret på andre. Som accepteret i brainstorm metoden havde jeg kun en kuglepen, og et stykke papir, til at skrive ideer ned. Normalt starter brainstorming ud langsomt, men efter at de første ideer begyndte det virkeligt at tage fat. Som sædvanlig varierede disse ideer fra realistiske, til nyskabende, til langt ude og humoristiske. Brainstorming skal være en sjovt og spændende proces, således at man kan slappe af og være kreativ. Det er ofte oplevet, at der udfra de humoristiske og out-of-the-box ideer, findes ade mest innovative og kreative løsninger, som også har en realistisk kerne. På billedet til venstre, kan der ses nogle af de ideer, som jeg kom op med. 33

34 34

35 Affinity Diagram Igennem de forskellige processer og metoder (hovedsageligt empati-delen, brainstormdelen og dataanalyse-delen) havde jeg opsamlet en masse data, som alle var nedskrevet på post-its, hvilket resulterede i en stor bunke af gule notater, som nærmere kunne betegnes som rod. For at komme videre herfra, og for at kunne bruge disse data i den videre proces, blev jeg nødt til at organisere og inddele alle mine data. Et affinity diagram hører under metoden Saturate and Group, og er en metode til at inddele og organisere sine data fra de tidligere processer og derved skabe et bedre overblik over forløbet og måske opdage nye informationer, som før var overset. Jeg inddelte mine post-its i følgende 4 kategorier: Observations Ideer Problemer Opførsel Observations Ideer Problemer Opførsel 35

36 Selection Normalt vil udvælgelsesprocessen forekomme direkte efter brainstorming. Her handler det om, at høste, så at sige, ideerne, således at de ikke kun er at finde på sit affinity diagram. Man bruger Selection metoden til at finde frem til prototyperne. Høsten af disse ideer kan være ligetil, men givet at man befinder sig i en designproces, skal der gerne være nogle tanker bag de valgte ideer. Derfor er det vigtigt, at man ikke fokuserer på én løsning for hurtigt, da nogle ideer måske ikke virker til at være plausible, men stadig kan give mening som en mulig løsning. Der er 3 udvælgelsesmetoder oplyst igennem Bootcamp Bootleg: 1. Post-it voting: Der stemmes om hver ide. 3 stemmer per medlem. 2. The four categories method: Ideerne inddeles i 4 kategorier, og der vælges 1-2 ideer per kategori, som der arbejdes videre på. De 4 kategorier er: De Rationelle, De glædespredende, yndlingerne, De langt sigtende. 3. Bingo selection method: Her vælges ideerne baseret på deres fremtidige udformning, gerne én ide til hver kategori: fysisk prototype, digital prototype og oplevelses prototype. Jeg valgte at bruge Selection metoden efter at have lavet mit affinity diagram, da jeg gerne ville have styr på alle mine nedskrevne noter på forhånd. Efterfølgende valgte jeg at tage brug af Bingo selection method, med den indgangsvinkel at mine ideer skulle ramme minimum 2 kategorier, da jeg mente at oplevelsen var vigtig for min problemstilling. 36

37 37

38 38 P

39 Oftest nøglen til succes for ethvert Design Thinking projekt, det er her at ideen bliver testet og bearbejdet. Dog, vigtigst af alt, er der her kun tale om prototyper og ikke et endeligt produkt! En prototype kan være alt, dog med den betingelse at det skal være et fysisk objekt, eller noget hvorved slutbrugeren kan involvere sig med. Dette er med til at skabe en visuel forståelse for en mulig løsning, da det giver mulighed for at være interaktiv med den mulige løsning. Ligeledes opfordres der her til at skabe en forbindelse imellem designer og slutbruger. 39

40 Prototype to test Som navnet antyder, lavede jeg en prototype med den hensigt at teste den overfor min slutbruger. Det var vigtigt for mig, at slutbrugerne fik en oplevelse således at jeg kunne observere samt studere deres reaktioner på prototypen. Jeg valgte at bruge mere tid på mine prototyper, end hvad EDIPT metoden lægger op til. Dette modstrider d.school Bootcamp Bootleg s principper en smule, da denne beskriver, at prototyper helst skal være low-end. Dog mente jeg at dette var en nødvendighed for at modtage tilstrækkelig feedback, grundet antallet af deltagere. 40

41 Prototype: PowerPoint Intro-dagene bliver i stor stil styret af det slideshow, som er specielt lavet til dagene. Hvilket også er grunden til, at jeg valgte at fokusere på PowerPoint præsentationerne. Præsentationerne findes i 2 versioner, til henholdsvis de udenlandske medarbejdere (på engelsk) og de danske medarbejdere (på dansk) grunden er den, at versionerne ikke er helt ens, da det ikke er alle informationer, som er gældende for den udenlandske medarbejder. Som nævnt tidligere fokuserede jeg på den først intro-dag, da det var her, at de nye medarbejdere blev introduceret for Semco Maritime, til denne dag tilhørte præsentationen (Semco Academy Welcome). På baggrund af mine indsamlede data, med fokus på mine observationer samt Assume a beginner s mindset-metoden, udarbejde jeg en præsentation, med henblik på at skabe en bedre forståelse for indholdet af præsentationen, og for at give de deltagende bedre muligheder for at konversere med hinanden. Her skal det nævnes, at det meste af indholdet af præsentationen er baseret på de forrige, da HR-afdelingen ikke ser nogen grund til at ændre på dette. Jeg valgte at bruge den engelske version til begge intro-dage, på det grundlag, at kulturen hos Semco Maritime bliver mere og mere engelsk, og derfor mente jeg at det var vigtigt at teksten i præsentationerne også afspejlede dette. Efterfølgende valgte jeg at inddele præsentationen i oplagte emner, selvfølgeligt med nogle relevante forsider. Dette gjorde jeg for at skabe et pusterum, således at præsentationen ikke flyder ud i en og derved ikke føles længere. For hver gang, at der var tale om en bestemt afdeling, valgte jeg at placere et billede samt kontaktoplysningerne til personen for denne afdeling, for at gøre det nemmere for de deltagende at finde frem til den rette person, hvis de havde tillægsspørgsmål hertil. Til sidst placerede jeg nogle strategiske pauser (baseret på mine observationer, alt efter hvor aktive de deltagende virkede) med påskrevne tale-emner, for at hjælpe de deltagende med at starte konversationer. Præsentationen i sin fulde længde, kan ses i bilag A. Taleemnerne var som følgende: Smoking is allowed outside: Da denne pause også fungerede som spisepausen, ville der ikke blive plads til megen tale her. Så en praktisk information til de rygende deltagere faldt meget naturligt. What have you worked with before?: Et oplagt emne at tale om, da alle de deltagende var nyansatte, eller var blevet ansat tæt omkring intro-dagene. Her er det muligt at for et indblik i de andres fortid, og derved skabe en mulig fremtidig kontakt. What is your position in Semco Maritime?: Som værende den sidste pause, ville det, efter min mening, være relevant at vide hvor man efterfølgende kunne finde personerne. 41

42 42 T

43 Den sidste del af EDIPT processen, men det skal ikke betyde at test-delen skal ses som et endeligt stop. Det er i denne fase at prototypen, eller prototyperne, bliver tilrettet til slutbrugerne for at sikre at det endelige produkt bliver perfekt. I teorien kan prototypeog test processen køre i ring i én uendelighed. Ved at gøre brug af prototypen i en given situation, kan man observere og samle data for at underbygge empati-processen. 43

44 Testing with users Testing with users er en af de fundamentale dele af menneske-centreret design. Man tester med slutbrugerne for at forbedre sin løsning, og samtidigt forbedre forståelsen for behovet omkring problemstillingen. En bonus ved denne metode, er muligheden for at opnå større empati for slutbrugeren. Når man tester med slutbrugeren, skal man være opmærksom på flere ting for sikre en god test sektion. Man skal bl.a. have en forståelig prototype, miljøet hvori testen skal foregår, skal være relevant. Ligeledes skal man være opmærksom på hvordan man selv påvirker slutbrugerne. Under testen er det vigtigt at observere og indfange førstehåndsindtryk. Test: PowerPoint 2. Maj 2012 Da jeg gerne ville opnå et realistisk resultat fra min test, valgte jeg at teste min PowerPoint prototype på intro-dagen for de danske nyansatte, selvfølgeligt med tilladelse fra HR-afdelingen. På denne måde kunne jeg sikre mig, at prototyperne blev testet i et passende miljø, samt at de deltagende også fungerede som slutbrugere. Selv havde jeg placeret mig bagerst i lokalet, og observerede. Testen forløb ganske udmærket, og der var ikke nogle problemer for de deltagende at forstå den engelske tekst, da undervisningen stadig foregik på dansk. Dog var der nogle spørgsmål i starten, om hvorfor at det var på engelsk, dette spørgsmål blev besvaret med: Sådan er kulturen. I den første pause gik rygerne, som forventet, udenfor og de resterende deltagere tog for sig at rundstykker og kaffe. Forsiderne gav et fint pusterum imellem emnerne, og de deltagende brugte pusterummet til at skrive deres notater færdige. De resterende pauser virkede til at have haft en effekt, da de deltagende virkede mere koncentrerede hen imod slutningen af præsentationen. 44

45 Men der skulle mere til... Selvom de nye PowerPoint præsentationer blev godt modtaget, så kunne jeg godt se, at der skulle mere. Derfor gik jeg tilbage til min Ideation proces, for at undersøge andre prototyper.... Og projektet blev delt i 2 45

46 Prototype: Æske Selvom den information, som de nyansatte modtog igennem PowerPoint præsentationerne var relevant og vigtig for deres fremtidige færden hos Semco Maritime, så kom de ikke rigtigt ind i kulturen som en helhed. Bortset fra den engelske præsentation, som de blev præsenteret for. Der manglede noget, hvorpå de nyansatte kunne føle sig værdsat og klargjort. Min 2. prototype blev, på baggrund af mine data fra Ideation, valgt til at være en æske med remedier, som jeg mente ville gøre det nemmere for de nyansatte at være nye. Denne æske blev derfor designet med en symbol værdi og indholdet blev baseret på mine observationer, både igennem intro-dagene, men også baseret på mine oplevelser som ansat hos Semco Maritime. For at symbolisere klar til arbejde, valgte jeg at pryde æskens udvendige areal med arbejdshandsker, da disse beklædningsgenstande associeres med arbejde, og er oftest den sidste påklædningsgenstand man påfører sig inden at arbejdet går i gang. Disse arbejdshandsker holdt omkring æsken for både at symbolisere omsorg og sikkerhed, men også at der tages fat om tingene noget der ligges stor vægt på hos Semco Maritime. På bagsiden findes historien bag Semco Maritime, da denne blev efterspurgt på begge intro-dage. Indholdet af æsken var som følgende (alle ting med Semco logo): 2 Kuglepenne: 2 standard kuglepenne i henholdsvis sort og pink. 1 Skriveblok: Med kuglepennene klar, så krævede det også at man havde noget at skrive sine notater på, skulle man falde over noget vigtig information, såsom kontaktoplysninger på fx socialrådgiveren. 1 Company guide: Da der blev refereret til denne under præsentationerne (Husguide), mente jeg at det var vigtigt at vedlægge denne, således at der ikke opstod forvirring. 1 Profilbrochure: Da mange af de deltagende var helt nye, og derfor ikke vidste ret meget om Semco Maritimes størrelse og omfang, kunne de ved hjælp af profilbrochuren få et lille indblik i dette. Denne brochure kunne også fungere som læsestof i pausen. 1 USB-stik: På dette USB-stik var der at finde præsentationerne for intro-dagene, på baggrund af en efterspørgsel fra de deltagende. Ligeledes kunne man finde en strategifilm, som beskrev den nye strategi First Choice Ideen bag USB-stikket var muligheden for at holde de nyansatte opdaterede med det nyeste materiale. 46

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere