Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister"

Transkript

1 Plejebolig EOJ-vejledning 1 - Sagsåbning Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister Kontroller, at følgende forløb er tilføjet på borgeren, hvis ikke, tilføj: Grundforløb FSIII forløb

2 Plejebolig EOJ-vejledning 1 - Sagsåbning Opret og se Henvendelses/henvisningsskema Søg borger Søg en borger Åbn Tilstande Plan Tilstande Årsager Henvendels esårsag Henvendelsesårsag Se Henvendelses/Henvisningsskema Side 2 af 3

3 Plejebolig EOJ-vejledning 1 - Sagsåbning Se Samlet faglig vurdering Plan Plan Tilstande Vurdering Åbn Samlet faglig vurdering Se samlet faglig vurdering felterne Side 3 af 3

4 Plejebolig EOJ-vejledning 2 Sagsoplysning, Tilstande og Generelle oplysninger Opret og præciser en helbredstilstand Plan borgers Plan, Tilstande Åbn Tilstande tilstande tilstand ved at klikke på den Udfyld helbredstilstand Anvend kun felterne Nuværende vurdering Faglig notat Forventet vurdering Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke Udredningsskema Udfyld et tilhørende Udredningsskema Overskriften skal være det samme som den tilstand skemaet er relateret til

5 Plejebolig EOJ-vejledning 2 Sagsoplysning, Tilstande og Generelle oplysninger a Inaktiver flere tilstande ved oprettelse Plan Tilføj Tilstande borgers Plan Tilstande Vedrørende Helbredstilstande. Det er et krav at der er foretaget en vurdering af alle 12 sygeplejefaglige områder og dermed også alle 44 helbredstilstande. Marker flere tilstande, herved kan du samle flere tilstande og skrive under det faglige notat Vurderet ikke aktuelt. Herefter inaktiveres tilstandene tilstande Marker tilstande, der skal inaktiveres 1 eller flere tilstande ved at klikke på den alle tilstande i en hovedgruppe ved at klikke på hovedgruppen Valgte tilstande er grønne. Fortryd dit valg ved at klikke på den grønne tilstand. Gem som udfyldt Hvis det skal markeres, at alle ikke valgte helbredstilstande er vurderet, så kan du vælge Udfyld tilstande Udfyld feltet fagligt notat. Vurderet ikke aktuelt Dokumenter Vurderet ikke aktuelt Gem som inaktiv Inaktive tilstande vises ikke i Plan Inaktive helbredstilstande ses også i overblikket Inaktive helbredstilstande Herfra kan de også aktiveres igen Side 2 af 5

6 Plejebolig EOJ-vejledning 2 Sagsoplysning, Tilstande og Generelle oplysninger Redigér tilstande Åbn Tilstan de Plan Tilstande Markér tilstand Markér den tilstand, du skal arbejde med ved at klikke på den Tilstandspræcisering Faglig notat Klik på fanen Tilstandspræcisering for at vælge Klik på pilen ud for Faglig Notat Redigér Opret ny værdi Opret ny værdi ved at skrive et fagligt notat i fritekstfeltet Gem og luk Klik på knappen Gem og luk Det faglige notat vises Det er muligt at redigere i notatet,ved at klikke på knappen Redigér Side 3 af 5

7 Plejebolig EOJ-vejledning 2 Sagsoplysning, Tilstande og Generelle oplysninger Tilstandshjulet Åbn Tilstandshjul Klik på Tilstandshjul i Borgerbanner Åbn tilstandspræcisering via Tilstandshjulet Tilstandshjulet indeholder oplysninger om borgerens: Udredte tilstande Nuværende niveau på tilstande Forventet niveau på tilstande Før musen henover tilstanden for at se detaljer Klik på den tilstand, du vil se tilstandspræcisering for og skemaet Tilstandspræcisering åbnes, hvis du har rettigheder til at redigere tilstanden. For at komme tilbage til Tilstandshjul Se tidligere version Der vises kun én version pr dag: Hvis der er redigeret i Tilstandshjulet mere end 1 gang på samme dag, vil kun den nyeste vises. Returner til aktuelt Tilstandshjul Side 4 af 5

8 Plejebolig EOJ-vejledning 2 Sagsoplysning, Tilstande og Generelle oplysninger Generelle Oplysninger overblik borgers overblik Generelle oplysninger din organisation kan have valgt at navngive på anden måde Tilføj skema Klik på Tilføj Generelle oplysninger for at tilføje og udfylde skemaet dataområder Nogle dataområder kan være valgt, det kan være organisationsbestemt Tilføj / fravælg dataområder ved at markere med flueben ud for det enkelte dataområde Udfyld Udfyld alle relevante felter Bemærk, ved at føre musen henover spørgsmålstegnet vises hjælpetekst Hvis du ønsker at tilføje flere dataområder, mens du arbejder i skemaet, kan du gøre det ved at klikke på knappen dataområder Side 5 af 5

9 Plejebolig EOJ-vejledning 3 - Indsatser Bestil indsats Åbn Indsatser borger Plan Tilstande fanen Indsatser Find indsatser Klik og marker den helbredstilstand tilstand, der skal oprettes en eller flere indsatser på Klik og marker indsatsfolderen Klik på plusset ud for Indsatser indsatser Indsatskatalog åbnes med de forslåede indsatser, der relaterer sig til tilstanden Åbn altid op til niveau tre, ved at klikke på pilen. Markér med flueben udfor den eller de indsatser, der skal bevilges Hvis du vælger flere indsatser: Vær opmærksom på, at de efterfølgende bestilles med samme visiterede tid og gentagemønster

10 Plejebolig EOJ-vejledning 3 - Indsatser Tildel, Bestil Klik på Tildel, Bestil og udfyld felterne for at bestille indsatsen Se navigationssedlen Tildel, bestil supplement for yderligere information om at felterne Side 2 af 5

11 Plejebolig EOJ-vejledning 3 - Indsatser Tildel, bestil supplement Nogle felter vil være udfyldt automatisk. den frekvens, indsatsen visiteres til Når frekvens er valgt, skrives med tal, hvor ofte, frekvensen visiteres Frekvens: Dagligt Hver 2 = Hver 2. dag. Frekvens: Ugentligt Hver 12 = Hver 12 uge. Side 3 af 5

12 Plejebolig EOJ-vejledning 3 - Indsatser Hvis frekvensen ugentligt er valgt:, hvor mange dage i ugen, indsatsen visiteres - fordelt på hverdage og weekend Udfyldes hvis bestiller afgør, hvornår på dagen indsatsen skal leveres. Hvis der udfyldes her, regnes næste felt automatisk ud. Notér, hvor mange gange pr. leverandør indsatsen visiteres Er den overordnede organisation for plejeboligenheden, dvs: Bøgelund Enggårdcentret Solvang Ved behov for at kunne trække data på indsatser leveret af 2. person, skal der oprettes indsats til dette der kan ikke trækkes data på baggrund af dette felt. Antallet af minutter er udfyldt på forhånd Indsæt det antal gange indsatsen er visiteret til Side 4 af 5

13 Plejebolig EOJ-vejledning 3 - Indsatser Ændre eller afslutte bestilt indsats Find indsats Indsatser ændres fra enten: Plan Tilstande Indsatser eller Et Overblik, der indeholder indsatser ydelse Åbn ved at klikke på den sorte pil til højre for navnet på indsatsen Ændre bestilling Ændr: Inklusiv ændre bagud Udfør ønskede ændringer Fx ændre frekvens, leverandør, visiteret tid Ikrafttrædelsesdatoen styrer, hvornår dine ændringer skal træde i kraft Afslut bestilling Afslut: Inklusiv bagud og fremtidig Ved Afslut er ikrafttrædelsesdato automatisk udfyldt med dags dato. Angiv den dato, hvor ydelsen skal slutte. Ydelsen leveres til og med slutdatoen. Side 5 af 5

14 Plejebolig EOJ-vejledning 4, Faglig Planlægning Opret indsatsmål Åbn Faglig planlægning Plan Faglig Planlægning Marker indsats Marker, med et klik, den indsats, der skal oprettes indsatsmål på Indsatsmål Klik på fanen Indsatsmål Klik på det grønne + og vælg mellem mulige skemaer Der findes kun fritekstfelter i indsatsmålet Overskriften skal altid være den samme ordlyd som indsatsens navn Udfyld relevante felter Når målet ikke længere er aktivt, gemmes som status inaktivt.

15 Plejebolig EOJ-vejledning 4, Faglig Planlægning Opret handlingsanvisning Åbn Faglig planlægning Plan Faglig Planlægning Markér indsats Marker med et klik den indsats, der skal oprettes handlingsanvisning til Handlingsanvisninger Klik på fanen Handlingsanvisninger Klik på det grønne + og vælg mellem mulige skemaer Der findes både fritekst handleanvisning og standardiseret handleanvisninger. Overskriften skal altid være den samme ordlyd som indsatsens navn Udfyld relevante felter Når handlingsanvisningen ikke længere er aktivt, gemmes som status inaktivt. Døgnrytmeplan er nu en handleanvisning i 3 dele Handleanvisning til døgnrytmeplan dag-aften og nat er altid relateret til SEL pakkerne. Der laves ikke yderligere mål og handleanvisninger for SEL og funktionsevnetilstande for plejepersonalet på plejebolig. Kan også tilføjes fra overblikket Døgnrytmeplan Side 2 af 4

16 Plejebolig EOJ-vejledning 4, Faglig Planlægning Opret Måleinstruks Åbn Faglig planlægning Plan Faglig Planlægning Markér indsats Marker med et klik den indsats, der skal oprettes måleinstruks til Tilføj Måleinstruks Tilføj den eller de måleinstrukser, der er relevant for borgeren Gentag, hvis der er behov for flere måleinstrukser Side 3 af 4

17 Plejebolig EOJ-vejledning 4, Faglig Planlægning Registrer Måling og notat Åbn Faglig planlægni ng Plan Faglig Planlægning Markér indsats Marker med et klik den indsats, der skal oprettes måling til Opret måling Klik på plusset til højre for relevant Måleinstruks Rediger evt. dato og tidspunkt for målingen Indtast værdi Tilføj notat på måling Klik på den måling, hvor du vil tilføje notat Skriv notat i feltet under Historik i højre side af skærmen. Fx hvis borgeren er vejet med sammen med sin kørestol. Notatet vises ved mouse-over på målingen hvis ikke; tryk F5 Se værdier, om du vil se værdier som tabel eller graf. Side 4 af 4

18 Plejebolig EOJ-vejledning 5 Observation, relationer og opgaver (opfølgning) Opret observation Erstatter omsorgsnotat Åbn Tilstande Plan Tilstande Observationer Klik på fanen Observationer Opret Observation ved at klikke på det grønne + Udfyld relevante felter Under Observationer findes også andre relevante observationsskemaer, f.eks Faldregistrering Alle observationer ses på tværs af borgere under data i FSlll observationer Fælles borgerjournal og erstatter den tidligere Fælles borgerjournal

19 Plejebolig EOJ-vejledning 5 Observation, relationer og opgaver (opfølgning) Relatér observation til tilstand Åbn Tilstan de Plan Tilstande Observationer Klik på fanen Observationer Ses en mørk linje ud for en observation er der ikke dannet relation mellem denne relation og en tilstand Klik på den Tilstand du skal relatere Observationen til Klik på den Observation der skal relatere til Tilstanden Klik på Knappen Tilføj relation Når relationen mellem Tilstand og Observation er lavet forsvinder den mørke linje Når en tilstand markeres bliver den grøn: De observationer, der er relateret til tilstande bliver orange Denne sammenhæng gælder for alle relationer på siderne Tilstande og Faglig planlægning Fjern grønne markeringer Observationer og enkelte skemaer ses for alle borgere i Observationer fælles borgerjournal og erstatter Fælles borgerjournal Side 2 af 5

20 Plejebolig EOJ-vejledning 5 Observation, relationer og opgaver (opfølgning) Opret Opgave på tilstand og indsats (Opfølgningsdato) Der kan laves Opgaver på tilstande Opgaver på tilstande til andre organisationer/egen organisation, erstatter advis Opgaver på tilstande anvendes også til Opfølgning på tilstand og forventet tilstand erstatter opfølgningsdato på mål i handleplaner. Der kan laves Opgaver på indsatser Den daglige Huskeliste til at udfører daglige opgaver, fx blodtryksmåling erstatter det man Opfølgningsdato til i mål. Der er opfølgningsdato på bestilte indsatser Anvendes ikke for plejebolig Der er opfølgningsdato på indsatsmål Anvendes ikke for plejebolig Der er opfølgningsdato på fritekst-handleanvisninger Anvendes ikke for plejebolig Erstatter opfølgningsdato i mål Tilstande Plan Faglig planlægning eller Plan Tilstande eller indsatser Marker den eller de tilstande eller Den eller de indsatser du skal oprette opgaven på. Tryk på opgaver Tryk nu på det grønne plus ud for Opgaver. Side 3 af 5

21 Plejebolig EOJ-vejledning 5 Observation, relationer og opgaver (opfølgning) Udfyld oplysnin -ger Udfyld oplysninger. Tildelt til: Den organisation, der skal udføre opgaven. Har betydning for, hvem der kan se opgaven efterfølgende Ansvarlig: Mulighed for at angive en enkeltperson har ikke betydning for, hvem der ser opgaven efterfølgende. Hvis der er valgt flere tilstande eller indsatser, oprettes der automatisk én opgaver pr valgt tilstand/indsats. Se opgave n Indbakke for at se de opgaver der er oprettet Du kan kun se de opgaver, der er oprettet til din organisation Side 4 af 5

22 Plejebolig EOJ-vejledning 5 Observation, relationer og opgaver (opfølgning) Ret eller afslut Opgave Find Opgave Opgaver kan findes i både - Aktivitetslister i Indbakke - Plan Faglig planlægning Opgaver - Plan Tilstande Opgaver Ændre tekst i eksisterende opgave rediger Ændre tekst i skemaet Gem Afslut opgave rediger Afslut som eller Kopier og afslut som Hvis der vælges afsluttes som forsvinder den udførte opgave fra siden Opgaver. Hvis der vælges kopier og afslut som oprettes en ny opgave.det er muligt at redigere tekst og opfølgningsdato Side 5 af 5

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning Nexus - EOJ FSIII Metoden EOJ vejledning December 2018 Opgave 1 Opret Borger Opret borger Gå i borgervisning tryk på borgervisningen alle åbne forløb Opret borger med CPR Vælg opret borger med CPR Vælg

Læs mere

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Flow fra start til slut Hvad skal gøres? En helbredstilstand, som repræsenterer et problemområde og dækker tilstande inden for sundhedslovens område. Helbredstilstandene

Læs mere

FSlll - Hvordan opretter jeg en indsats?

FSlll - Hvordan opretter jeg en indsats? FSlll - Hvordan opretter jeg en indsats? Oprette indsats Åben borger (via søgefelt eller borgerlister) Check at borger har Grundforløb Sundhed og Omsorg samt at Grundforløbet er tilført forløb FSlll Klik

Læs mere

Hvordan opretter jeg en indsats?

Hvordan opretter jeg en indsats? Hvordan opretter jeg en indsats? Nexus web Åben borger (via søgefelt eller borgerlister) Check at borger har Grundforløb Sundhed og Omsorg samt at Grundforløbet er tilført forløb FSlll Klik på Plan og

Læs mere

Brug af opgaver, observationer og advis

Brug af opgaver, observationer og advis Brug af opgaver, observationer og advis Arbejdsgangsbeskrivelse Type Opgaver på tilstande Beskrivelse Eksternt: Man sender en Opgave, når man ønsker en handling eller opfølgning fra en anden afdeling.

Læs mere

FSIII. Spørgsmål /Problemer. Når der dokumenteres i Nexus mobil, skal det altid være på baggrund af FSIII metoden.

FSIII. Spørgsmål /Problemer. Når der dokumenteres i Nexus mobil, skal det altid være på baggrund af FSIII metoden. FSIII Spørgsmål /Problemer Når der dokumenteres i Nexus mobil, skal det altid være på baggrund af FSIII metoden. Dvs. at der altid tages stilling og dokumenteres ud fra borgerens Tilstande og afvigelser

Læs mere

Visitation af sygepleje. Version 2.3

Visitation af sygepleje. Version 2.3 Visitation af sygepleje Version 2.3 08-02-2017 Indhold Visitation af sygepleje... 2 Henvisning til sygepleje... 2 Arbejdsgang... 2 Metode... 2 Forløbsoprettelse... 3 Henvendelsesskema... 4 Visitation og

Læs mere

Brug af opgaver, observationer og advis

Brug af opgaver, observationer og advis Brug af opgaver, observationer og advis Arbejdsgangsbeskrivelse Type Opgaver på tilstande Beskrivelse Eksternt: Man sender en Opgave, når man ønsker en handling eller opfølgning fra en anden afdeling.

Læs mere

Tips & Trick. Hvad er dokumentation i Nexus. Tilstande forskel på blå og gul

Tips & Trick. Hvad er dokumentation i Nexus. Tilstande forskel på blå og gul Hvad er dokumentation i Nexus - Henvendelsesskema (dokumentation af hvem, hvornår og hvorfor har henvendt sig). - Tilstande som præciseres (dokumentation af de aktuelle behov/problemstillinger som borgeren

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse for brug af redskaber til tidlig opsporing i EOJ -

Arbejdsgangsbeskrivelse for brug af redskaber til tidlig opsporing i EOJ - Arbejdsgangsbeskrivelse for brug af redskaber til tidlig opsporing i EOJ - Udarbejdet af Udviklingskonsulent Aniette Weibrecht Revideret Januar 2018 1 Ændringsskema Arbejdsgangsbeskrivelse i EOJ Ændringsskema

Læs mere

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2.

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Indhold Indledning... 3 Ansvarsfordeling mellem leder og medarbejder... 3 Hvem

Læs mere

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Version Dato Kommentar 1.0 25.11.2016 Dokument udarbejdet 1.01 23.02.2017 Opdateret med FSIII designskabelon 1.02

Læs mere

Kommunikation med samarbejdspartnere

Kommunikation med samarbejdspartnere Kommunikation med samarbejdspartnere Overblik over borgeren Triage Hvornår Når man skal have et overblik over sin borger + hvilke indsatser, der er på borgeren Når der sker en uventet handling der medfører

Læs mere

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Nexus Mobil version 2

Nexus Mobil version 2 Nexus Mobil version 2 Personalevejledning Indhold Login og synkronisering... 2 Grundlæggende funktioner... 3 Navigationsbjælken... 3 Borgerbanner... 3 Borgersidens elementer... 4 Kørelisten... 4 Hente

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

Tips & Trick. Indhold. Autosignatur Hjælpemiddel oversigt Besøgsnotat og Observation PN-medicin Medicin...

Tips & Trick. Indhold. Autosignatur Hjælpemiddel oversigt Besøgsnotat og Observation PN-medicin Medicin... Indhold Autosignatur... 2 Hjælpemiddel oversigt... 3 Besøgsnotat og Observation... 4 PN-medicin... 4 Medicin... 4 Advis / opgave... 4 Log-in overblik... 7 Pneumoni sygepleje intervention (Task force pneumoni)...

Læs mere

Nexus Mobil. Personalevejledning

Nexus Mobil. Personalevejledning Nexus Mobil Personalevejledning Indhold Grundlæggende funktioner... 2 Navigationsbjælken... 2 Borgerbanner... 2 Borgermenu... 3 Borgermenuen giver adgang til 5 elementer man kan skifte imellem... 3 Køreliste...

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015

Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015 Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015 Version 1.0.0 Dato 31. maj 2016 Indledning I foråret 2015 gennemførte Fælles Sprog III (FSIII) projektet en række testforløb i fem

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.2 (10.08.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06 DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

MANUAL - NEXUS OPRETTELSE AF BORGERJOURNAL. Oprettelse af ny borger. Stamdata. Emne Beskrivelse Sådan ser det ud i Nexus

MANUAL - NEXUS OPRETTELSE AF BORGERJOURNAL. Oprettelse af ny borger. Stamdata. Emne Beskrivelse Sådan ser det ud i Nexus OPRETTELSE AF BORGERJOURNAL Emne Beskrivelse Sådan ser det ud i Nexus Oprettelse af ny borger Stamdata For alle borgere, der modtager indsatser fra Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune, gælder

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Hjørring Kommune Mobile Care Version

Hjørring Kommune Mobile Care Version Hjørring Kommune Mobile Care Version 14.4.21 1 Indholdsfortegnelse Undervisningsmateriale Mobil Care version 14.4.21 Log ind 3 Menu 3 Menu Personale billede - forklaring 4 Dagsplan 4 Læs advis fra dagsplanen

Læs mere

Vejledning i allergiskema

Vejledning i allergiskema Marts 2017 Vejledning i allergiskema Denne vejledning handler om tilføjelsen og anvendelsen af allergiskemaer i WinPLC. Det nye allergiskema Som noget nyt kan man nu registrere patienters tilhørsforhold

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kort introduktion til Avaleo CaseFlow. Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kort introduktion til Avaleo CaseFlow. Privatpraktiserende fysioterapeuter Kort introduktion til Avaleo CaseFlow Privatpraktiserende fysioterapeuter Indhold 3 Kort introduktion til CaseFlow 4 Dine egne stamdata 5 Eksempel på korrekt oprettet borger 6 Oprettelse af et træningsnotat

Læs mere

Brugervejledning Book et kommunalt lokale

Brugervejledning Book et kommunalt lokale Brugervejledning Book et kommunalt lokale Når foreningen ønsker at benytte et lokale, skal bookingforespørgslen laves på: www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk Start med at logge på siden med brugernavn

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.51 (21.10.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

Sagsbehandling i Cura

Sagsbehandling i Cura Sagsbehandling i Cura Indhold Formål med dokumentet... 1 Fælles sprog III generisk procesmodel... 2 Sagsåbning (trin 1)... 2 Oprettelse af en henvendelse... 3 Valg af sagstype... 4 Status og Ventetid...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge RANDERS KOMMUNE 98.251 indbyggere Ca. 3800 modtager sygepleje/ hjemmepleje Omsorgsområdet overgår fra 1. november

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

WEBKALENDER VERSION 1.0 BRUGER

WEBKALENDER VERSION 1.0 BRUGER 20101031 MANUAL MULTI COMAI WEBKALENDER VERSION 1.0 BRUGER Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Tekniske kravspecifikationer... 4 1.3 Bemyndigelser... 4 1.4 Start... 4 1.4.1 Grundindstilling

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

MUS Opsætning af spørgeramme

MUS Opsætning af spørgeramme MUS Opsætning af spørgeramme 1. Vælg Opsætning 2. Vælg MUS 3. Søg den afdeling frem, som du vil redigere (rød pil) eller vælg fra listen (grøn pil) 4. Aftaleprioritet: Systemet er født med den fremhævede

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Opfølgning Evalueres kun ved afvigelser Vurdering af et resultat og/eller en borgers tilstand og tag stilling til eventuel opfølgning

Opfølgning Evalueres kun ved afvigelser Vurdering af et resultat og/eller en borgers tilstand og tag stilling til eventuel opfølgning Tilstand Hvad er problemet og hvad er behovet? En borgers helbreds- og funktionsmæssige situation på et givent tidspunkt Opfølgning Evalueres kun ved afvigelser Vurdering af et resultat og/eller en borgers

Læs mere

Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet

Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Vejledning: Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Indhold Log-In... 1 Vælg opret eller rediger:... 2 Oprettelse/redigering:... 3 Sådan ser det ud for virksomhederne... 5 Ved problemer

Læs mere

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2 4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS 1 4.1 Introduktion til kanalen 1 4.2 RSS kanalside 1 4.2.1 Hvad er et spot? 2 4.2.2 Opret et nyt spot 2 4.2.3 Aktivt og inaktivt spot 4 4.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Sådan arbejder vi i Cura

Sådan arbejder vi i Cura Sådan arbejder vi i Cura Sundhedsfaglige og Leverandører 1 Indhold Mit overblik... 3 Indstil filtre for sagsoverblik... 3 Sagsåbning... 5 Når sager eller observationer lægges til... 6 Demenskonsulenter,

Læs mere

Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1

Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 Opret en Nyhed Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 Nyhed er en primær indholdstype, som bruges til indhold, der er aktuelt i en tidsbegrænset periode, og har nyhedsværdi som fx pressemeddelelser. Det er

Læs mere

Sådan arbejder vi i Cura

Sådan arbejder vi i Cura Sådan arbejder vi i Cura Sagsbehandlere Side 1 af 16 Indhold Daglige opgaver for myndighedspersoner og sagsbehandlere... 3 Sagsoverblik... 3 Mit overblik... 3 Indstil filtre for sagsoverblik... 4 Sagsåbning...

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet

Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Sådan opretter du regelændringer på Virk Myndighedsnet Gå på Myndighedsnet og log ind: 1) Gå til https://myndighedsnet.virk.dk/user (Vælg den nyeste version af Firefox-browseren, af hensyn til NemID) 2)

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Generelle Læreplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 4 Skabeloner... 6 Opret skabelon... 7

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Mobil IT. Sundhedsenhederne

Mobil IT. Sundhedsenhederne Mobil IT Sundhedsenhederne Visitator Terapeut Hjemmeplejer Sygeplejerske Brugerflade Brugerflade Brugerflade Brugerflade Køreliste Tilføj besøg/opgave Køreliste Tilføj besøg/opgave Borgerudsøgning Borgerudsøgning

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Medarbejder oprettelse i Nexus

Medarbejder oprettelse i Nexus Medarbejder oprettelse i Nexus Nexus web Medarbejder oprettelse: Afhængig af hvilke opgaver medarbejderen skal løse, kan oprettelse i EOJ systemet Nexus omfatte én eller flere opsætninger. Fælles for alle

Læs mere

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation. Marts 2015 / version 1.9

Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation. Marts 2015 / version 1.9 Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation Marts 2015 / version 1.9 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Dato Opsummering af ændringer 1.0 Okt. 2013 Version 1.0 frigivet. 1.1 Nov. 2013 Tilføjet

Læs mere