Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø"

Transkript

1 Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Formål Metode Svarpersonernes sammensætning Kommentarer til datamaterialet Offentliggørelse Tabeller alle svarpersoner Frekvenstabeller Kryds med svarpersonens rolle Tabeller - medarbejdere Frekvenstabeller Kryds med køn Kryds med alder Kryds med branche Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (alle) Frekvenstabeller Kryds med branche Tabeller har ansvar for ansættelse/afskedigelse (personaleansvarlige) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (medarbejderrep. eller lignende) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Åbne besvarelser - medarbejdere Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? - Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? Andet (skriv selv) Åbne besvarelser har deltaget ved ansættelse/afskedigelse Af hvilken grund/hvilke grunde (udseende) har du fravalgt en ansøger? - Andet (skriv venligst) Har du nogen sinde valgt en ansøger fra, fordi vedkommende så for smuk ud? - Ja (uddyb venligst)

3 8.3 Har du nogen sinde ansat en medarbejder, hvis udseende var dig imod? - Ja (uddyb venligst) I hvilken grad spiller en medarbejders ydre fremtoning en rolle, i forbindelse med lønforhandling og eventuelt avancement? Kan du uddybe din besvarelse? Har du nogensinde kaldt en medarbejder til samtale, fordi du havde problemer med vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde fyret en medarbejder på grund af vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Åbne besvarelser generelt Hvis du har kommentarer til denne undersøgelse, er du meget velkommen til at skrive dem her: Spørgeskema

4 1 Indledning 1.1 Formål I forbindelse med en artikel ønsker Magasinet Arbejdsmiljø at få gennemført en repræsentativ undersøgelse af holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. Svenske forskere ved nu, at arbejdsgiverne lægger stor vægt på, hvordan deres medarbejdere skal se ud (æstetisk kompetence). Dvs. den kompetence er kommet oveni sociale- og faglige kompetencer. Konsekvensen kan være, at der finder en skjult forskelsbehandling sted. Risikoen er, at det går ud over de skæve typer og de tykke, grimme, indvandrere, mennesker uden uddannelse eller med kort uddannelse, fordi de har forskellige sprogkoder, og dermed ikke kan leve op til arbejdsgiverens krav om æstetiske kompetencer? Hvad sker der på arbejdspladserne i forhold til lønforhandling, avancement, opgaver og ved afskedigelser? Passer arbejdsgivernes krav om æstetiske kompetencer til fremtidens arbejdsmarked? Hvorfor er æstetisk kompetence dukket op? Passer resultaterne fra den svenske forskning med billedet i Danmark? Målgruppen for undersøgelsen er personer på arbejdsmarkedet, alder år, opdelt i: 1) medarbejdere 2) ansatte, der har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (f.eks. som medarbejderrep.) 3) personaleansvarlige (ledere), der har ansat/afskediget medarbejdere 1.2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af et online spørgeskema til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 til 70 år. Udvælgelsen er sket fra et bestående internetpanel. Der er udvalgt stratificeret på køn, alder og geografi. Spørgeskemaet bestod af en blanding af lukkede og åbne spørgsmål, for i videst muligt omfang, at få svarpersonernes egne beskrivelser af evt. positive og negative oplevelser med brugen af æstetisk kompetence som valgkriterie. Det endelige spørgeskema fremgår af afsnit 10. Der har været en målsætning om opnåelse af mindst besvarelser i målgruppen. Der blev udsendt spørgeskema til personer. I alt deltog personer i undersøgelsen, heraf gennemførte de hele spørgeskemaet. Efter screening for tilknytning til arbejdsmarkedet var der anvendelige besvarelser, som denne rapport er baseret på. Besvarelserne er efterfølgende blevet vægtet på køn, alder og geografi. Dataindsamlingen har fundet sted fra 11. til 16. februar 2009 (vinterferien). Dataindsamlingsperioden kan have påvirket antallet af besvarelser i negativ retning, men det vurderes ikke, at det har nogen signifikant indflydelse på undersøgelsens resultater. 4

5 1.3 Svarpersonernes sammensætning Af nedenstående tabeller fremgår sammensætningen af svarpersonerne. Køn Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent Mand ,3% ,3% Kvinde ,7% ,7% I alt ,0% ,0% Postnummer Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,0% ,7% ,1% ,2% ,8% 161 9,2% ,9% ,5% ,2% ,4% I alt ,0% ,0% Alder Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,5% ,8% ,7% ,5% ,0% ,9% ,4% ,0% ,4% ,7% I alt ,0% ,0% 1.4 Kommentarer til datamaterialet De indkomne besvarelser er, så vidt det kan bedømmes, repræsentative for målgruppen. 1.5 Offentliggørelse Offentliggørelse af resultater af denne undersøgelse, må kun finde sted med angivelse af Wiinblad & Partners Research som kilde. Hellebæk, 17. februar 2009 Lars Wiinblad 5

6 2 Tabeller alle svarpersoner 2.1 Frekvenstabeller Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Antal Procent Studerende/skoleelev 170 9,7% Lærling/elev 25 1,4% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 14 0,8% Ufaglært ,9% Faglært ,1% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) ,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 81 4,6% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 117 6,7% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 43 2,5% Selvstændig uden personale 30 1,7% Selvstændig med personale 14 0,8% Pensionist, efterlønner mv ,6% Andet end ovenstående (skriv selv) 62 3,6% I alt ,0% Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Antal Procent Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) ,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) ,5% Andet (skriv selv) 37 2,8% I alt ,0% Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Antal Procent Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 21 1,6% Butik/handel 70 5,3% Advokatbranchen 7 0,5% Finanssektoren 46 3,5% Forsikringsbranchen 23 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 12 0,9% Underviser 88 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) ,0% Reklamebranchen 19 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 27 2,1% Andet ,1% I alt ,0% Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Antal Procent Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale ,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 18 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale ,5% Nej ,2% I alt ,0% 6

7 Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Antal Procent Ja, ofte 27 2,1% Ja, af og til ,3% Nej ,5% Ved ikke 54 4,2% I alt ,0% 7

8 2.2 Kryds med svarpersonens rolle Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 19,6% 0,0% 8,0% 14,6% Faglært 16,4% 0,0% 18,3% 14,9% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 51,5% 0,0% 54,5% 46,1% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,5% 0,0% 14,1% 6,2% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,2% 64,6% 0,0% 9,0% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 26,5% 0,0% 3,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,1% 9,0% 0,0% 1,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 5,5% 0,0% 5,0% 4,8% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 36,2% 32,8% 53,1% 39,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 60,6% 65,6% 44,5% 57,5% Andet (skriv selv) 3,1% 1,7% 2,5% 2,8% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,3% 4,5% 1,1% 1,6% Butik/handel 6,1% 6,3% 2,7% 5,3% Advokatbranchen 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% Finanssektoren 3,9% 3,6% 2,5% 3,5% Forsikringsbranchen 2,0% 1,6% 0,9% 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 0,3% 0,0% 0,9% Underviser 7,1% 8,0% 5,0% 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 10,0% 11,3% 22,3% 13,0% Reklamebranchen 1,0% 3,3% 1,6% 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 1,8% 3,0% 2,4% 2,1% Andet 64,6% 58,1% 61,4% 63,1% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 33,8% 68,8% 19,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 2,2% 5,0% 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 64,1% 26,2% 13,5% Nej 100,0% 0,0% 0,0% 65,2% I alt Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, ofte 1,6% 2,0% 3,4% 2,1% Ja, af og til 24,0% 40,3% 29,8% 27,3% Nej 69,5% 54,4% 64,1% 66,5% Ved ikke 4,9% 3,3% 2,6% 4,2% I alt

9 3 Tabeller - medarbejdere 3.1 Frekvenstabeller Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Antal Procent Ingen ,8% Kun lidt ,1% En del ,5% Meget ,6% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 39 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 31 3,7% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,7% Ja (uddyb venligst) 11 1,3% I alt ,0% Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 27 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 7 0,8% I alt ,0% Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Antal Procent Ja, i høj grad 4 0,5% Ja, i nogen grad 52 6,2% Nej ,2% Ved ikke 55 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 74 8,7% I alt ,0% 9

10 Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Antal Procent Ja, i høj grad 7 0,8% Ja, i nogen grad 58 6,8% Nej ,1% Ved ikke 48 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 57 6,7% I alt ,0% Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Antal Procent Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 1 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 11 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 66 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 7 0,8% Nej ,9% I alt ,0% Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 1 0,1% 2 0,2% ,7% 1 0 0,0% 0 0,0% 62 7,3% 2 3 0,3% 7 0,8% ,2% 3 2 0,2% 4 0,4% ,5% 4 1 0,1% 5 0,6% ,7% ,6% 47 5,5% ,1% 6 6 0,7% 35 4,2% 67 7,9% ,6% ,9% 46 5,4% ,4% ,6% 31 3,6% ,4% ,5% 5 0,6% ,0% ,3% 8 0,9% Ved ikke 13 1,5% 16 1,9% 25 3,0% I alt ,0% ,0% ,0% Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 3 0,4% 10 1,2% ,8% 1 3 0,4% 12 1,5% 96 11,3% 2 3 0,4% 10 1,2% 74 8,7% 3 7 0,8% 16 1,8% 75 8,8% 4 7 0,9% 32 3,8% 67 7,9% ,7% 71 8,4% 98 11,5% ,6% 50 5,9% 44 5,2% ,9% ,3% 25 3,0% ,2% ,7% 31 3,6% ,6% ,7% 10 1,2% ,8% ,1% 5 0,6% Ved ikke 97 11,4% ,6% ,4% I alt ,0% ,0% ,0% 10

11 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Antal Procent Nej,overhovedet ikke ,4% Ja, i nogen grad ,5% Ja, altid 10 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 42 5,0% I alt ,0% Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Antal Procent Tatoveringer (synlige) ,4% Piercinger (synlige) ,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 40 8,6% Vansiring 58 12,5% Modermærker (synlige) 17 3,7% Ar (synlige) 24 5,2% Hareskår 26 5,6% Højden (meget høj el. lav) 18 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) ,4% Tænderne 85 18,4% Håret ,3% Huden 35 7,5% Tøjstilen ,8% Fysiske skavanker 72 15,5% Tics (nervøse trækninger) 82 17,6% Andet (skriv venligst) 95 20,4% I alt ,0% 11

12 3.2 Kryds med køn Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 13,0% 25,8% 19,6% Faglært 17,5% 15,3% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,6% 47,6% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 3,6% 5,4% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 1,7% 2,6% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 8,4% 2,8% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 45,7% 27,4% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 49,9% 70,7% 60,6% Andet (skriv selv) 4,4% 1,9% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 7,9% 4,5% 6,1% Advokatbranchen 1,1% 0,6% 0,8% Finanssektoren 3,8% 3,9% 3,9% Forsikringsbranchen 1,8% 2,3% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 0,2% 2,4% 1,3% Underviser 9,6% 4,8% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 16,8% 3,6% 10,0% Reklamebranchen 1,8% 0,4% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,1% 1,8% Andet 52,8% 75,6% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

13 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 17,6% 17,9% 17,8% Kun lidt 33,1% 35,1% 34,1% En del 18,4% 20,5% 19,5% Meget 31,0% 26,4% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,6% 93,3% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 5,9% 3,5% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,1% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 98,8% 98,6% 98,7% Ja (uddyb venligst) 1,2% 1,4% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,0% 96,2% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,3% 3,0% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,7% 0,9% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 0,5% 1,1% 0,8% Ja, i nogen grad 7,4% 6,3% 6,8% Nej 80,6% 79,6% 80,1% Ved ikke 5,7% 5,6% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 5,9% 7,4% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,2% 0,7% 0,5% Ja, i nogen grad 5,9% 6,4% 6,2% Nej 79,7% 76,7% 78,2% Ved ikke 6,1% 6,9% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 8,1% 9,3% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,1% 1,5% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 7,4% 8,0% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,5% 1,1% 0,8% Nej 90,9% 90,9% 90,9% I alt

14 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,2% 0,0% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,2% 0,4% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 0,7% 2,5% 1,6% 6 0,5% 1,0% 0,7% 7 2,4% 4,7% 3,6% 8 14,7% 21,9% 18,4% 9 13,7% 18,8% 16,4% 10 64,9% 49,6% 57,0% Ved ikke 2,3% 0,7% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,0% 0,5% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,3% 1,3% 0,8% 3 0,3% 0,6% 0,4% 4 0,5% 0,7% 0,6% 5 3,4% 7,4% 5,5% 6 2,1% 6,1% 4,2% 7 8,5% 15,0% 11,9% 8 27,3% 31,8% 29,6% 9 17,5% 11,7% 14,5% 10 37,6% 23,6% 30,3% Ved ikke 2,5% 1,4% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,5% 15,8% 13,7% 1 6,6% 8,0% 7,3% 2 11,6% 14,7% 13,2% 3 13,9% 13,3% 13,5% 4 11,8% 11,7% 11,7% 5 20,9% 17,4% 19,1% 6 9,6% 6,4% 7,9% 7 5,5% 5,3% 5,4% 8 3,4% 3,9% 3,6% 9 0,5% 0,7% 0,6% 10 0,9% 0,9% 0,9% Ved ikke 3,9% 2,1% 3,0% I alt

15 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,5% 0,3% 0,4% 2 0,0% 0,7% 0,4% 3 1,0% 0,7% 0,8% 4 0,3% 1,4% 0,9% 5 2,4% 4,9% 3,7% 6 3,2% 4,0% 3,6% 7 7,2% 8,5% 7,9% 8 14,0% 18,3% 16,2% 9 13,1% 16,0% 14,6% 10 46,0% 34,1% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,4% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,8% 1,4% 1,2% 1 1,1% 1,8% 1,5% 2 1,0% 1,3% 1,2% 3 1,8% 1,9% 1,8% 4 3,1% 4,4% 3,8% 5 4,9% 11,6% 8,4% 6 4,4% 7,2% 5,9% 7 11,9% 12,6% 12,3% 8 17,6% 17,8% 17,7% 9 14,1% 11,4% 12,7% 10 23,9% 14,6% 19,1% Ved ikke 15,3% 14,0% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 14,5% 17,1% 15,8% 1 8,9% 13,5% 11,3% 2 8,2% 9,1% 8,7% 3 10,5% 7,3% 8,8% 4 9,2% 6,7% 7,9% 5 10,6% 12,3% 11,5% 6 5,9% 4,5% 5,2% 7 2,4% 3,5% 3,0% 8 3,6% 3,6% 3,6% 9 1,6% 0,8% 1,2% 10 0,7% 0,6% 0,6% Ved ikke 24,1% 20,8% 22,4% I alt

16 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Nej,overhovedet ikke 40,5% 40,3% 40,4% Ja, i nogen grad 52,3% 54,5% 53,5% Ja, altid 1,2% 1,1% 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 5,9% 4,1% 5,0% I alt Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Tatoveringer (synlige) 60,4% 62,2% 61,4% Piercinger (synlige) 69,7% 75,5% 72,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 1,8% 14,6% 8,6% Vansiring 6,2% 18,1% 12,5% Modermærker (synlige) 0,5% 6,5% 3,7% Ar (synlige) 1,5% 8,5% 5,2% Hareskår 1,8% 8,9% 5,6% Højden (meget høj el. lav) 0,5% 7,0% 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) 18,9% 38,8% 29,4% Tænderne 15,4% 21,1% 18,4% Håret 21,8% 24,7% 23,3% Huden 4,4% 10,3% 7,5% Tøjstilen 32,7% 42,4% 37,8% Fysiske skavanker 8,2% 22,0% 15,5% Tics (nervøse trækninger) 14,2% 20,6% 17,6% Andet (skriv venligst) 26,9% 14,6% 20,4% I alt

17 3.3 Kryds med alder Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 14,7% 23,9% 19,6% Faglært 18,3% 14,6% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,3% 48,1% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,2% 4,8% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,5% 1,9% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 4,7% 6,2% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 35,8% 36,6% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 61,8% 59,6% 60,6% Andet (skriv selv) 2,4% 3,8% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 6,2% 6,0% 6,1% Advokatbranchen 1,6% 0,1% 0,8% Finanssektoren 3,5% 4,2% 3,9% Forsikringsbranchen 2,0% 2,1% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 1,4% 1,3% Underviser 6,9% 7,4% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 9,3% 10,6% 10,0% Reklamebranchen 1,0% 1,0% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,2% 1,8% Andet 64,0% 65,1% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

18 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 14,9% 20,3% 17,8% Kun lidt 36,6% 32,0% 34,1% En del 21,5% 17,7% 19,5% Meget 27,0% 30,0% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,0% 93,7% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 6,2% 3,2% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,0% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 99,1% 98,4% 98,7% Ja (uddyb venligst) 0,9% 1,6% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,9% 95,5% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,1% 3,1% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,0% 1,6% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 1,0% 0,6% 0,8% Ja, i nogen grad 6,3% 7,3% 6,8% Nej 80,9% 79,4% 80,1% Ved ikke 5,2% 6,0% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 6,7% 6,7% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,5% 0,4% 0,5% Ja, i nogen grad 6,4% 5,9% 6,2% Nej 77,8% 78,5% 78,2% Ved ikke 5,6% 7,2% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 9,6% 7,9% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,9% 0,8% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 12,4% 3,7% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,9% 0,7% 0,8% Nej 86,4% 94,8% 90,9% I alt

19 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,2% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,4% 0,2% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 2,0% 1,4% 1,6% 6 0,6% 0,9% 0,7% 7 3,3% 3,9% 3,6% 8 16,7% 20,0% 18,4% 9 18,2% 14,8% 16,4% 10 57,1% 56,9% 57,0% Ved ikke 1,6% 1,4% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,4% 0,1% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,8% 0,9% 0,8% 3 0,8% 0,2% 0,4% 4 0,3% 0,8% 0,6% 5 5,0% 5,9% 5,5% 6 3,7% 4,6% 4,2% 7 14,3% 9,8% 11,9% 8 30,2% 29,1% 29,6% 9 15,7% 13,4% 14,5% 10 26,6% 33,6% 30,3% Ved ikke 2,2% 1,7% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,3% 15,8% 13,7% 1 6,8% 7,8% 7,3% 2 15,5% 11,2% 13,2% 3 11,9% 15,0% 13,5% 4 15,4% 8,5% 11,7% 5 19,0% 19,2% 19,1% 6 7,9% 7,9% 7,9% 7 4,7% 6,0% 5,4% 8 3,2% 4,1% 3,6% 9 0,6% 0,6% 0,6% 10 0,5% 1,3% 0,9% Ved ikke 3,1% 2,8% 3,0% I alt

20 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,0% 0,8% 0,4% 2 0,8% 0,0% 0,4% 3 0,3% 1,3% 0,8% 4 1,0% 0,8% 0,9% 5 3,4% 3,9% 3,7% 6 3,8% 3,4% 3,6% 7 9,2% 6,7% 7,9% 8 15,6% 16,7% 16,2% 9 14,1% 15,0% 14,6% 10 39,2% 40,3% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,5% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 1,3% 1,0% 1,2% 1 2,0% 1,0% 1,5% 2 0,7% 1,6% 1,2% 3 2,0% 1,7% 1,8% 4 4,1% 3,5% 3,8% 5 6,2% 10,3% 8,4% 6 7,2% 4,6% 5,9% 7 14,8% 10,1% 12,3% 8 18,5% 17,0% 17,7% 9 12,0% 13,3% 12,7% 10 16,2% 21,6% 19,1% Ved ikke 15,0% 14,4% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 18,7% 13,3% 15,8% 1 13,7% 9,1% 11,3% 2 7,4% 9,8% 8,7% 3 8,4% 9,2% 8,8% 4 7,7% 8,1% 7,9% 5 8,5% 14,1% 11,5% 6 6,6% 4,0% 5,2% 7 2,7% 3,2% 3,0% 8 3,1% 4,1% 3,6% 9 0,6% 1,7% 1,2% 10 0,5% 0,7% 0,6% Ved ikke 22,1% 22,6% 22,4% I alt

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1.1. Baggrund På grundlag af aftale med HSU fra juni 2013 er der udformet et spørgeskema til en undersøgelse, der skal gennemføres blandt alle uddannelsesfaglige

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparring

Spørgsmål og svar om sparring Spørgsmål og svar om sparring På debatmødet med Stine Bosse den 12. april 2012 svarede 63 deltagere på det udleverede spørgeskema omkring hvordan erhvervsfolk bruger sparring. Her følger resultatet af

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere