Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø"

Transkript

1 Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Formål Metode Svarpersonernes sammensætning Kommentarer til datamaterialet Offentliggørelse Tabeller alle svarpersoner Frekvenstabeller Kryds med svarpersonens rolle Tabeller - medarbejdere Frekvenstabeller Kryds med køn Kryds med alder Kryds med branche Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (alle) Frekvenstabeller Kryds med branche Tabeller har ansvar for ansættelse/afskedigelse (personaleansvarlige) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (medarbejderrep. eller lignende) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Åbne besvarelser - medarbejdere Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? - Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? Andet (skriv selv) Åbne besvarelser har deltaget ved ansættelse/afskedigelse Af hvilken grund/hvilke grunde (udseende) har du fravalgt en ansøger? - Andet (skriv venligst) Har du nogen sinde valgt en ansøger fra, fordi vedkommende så for smuk ud? - Ja (uddyb venligst)

3 8.3 Har du nogen sinde ansat en medarbejder, hvis udseende var dig imod? - Ja (uddyb venligst) I hvilken grad spiller en medarbejders ydre fremtoning en rolle, i forbindelse med lønforhandling og eventuelt avancement? Kan du uddybe din besvarelse? Har du nogensinde kaldt en medarbejder til samtale, fordi du havde problemer med vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde fyret en medarbejder på grund af vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Åbne besvarelser generelt Hvis du har kommentarer til denne undersøgelse, er du meget velkommen til at skrive dem her: Spørgeskema

4 1 Indledning 1.1 Formål I forbindelse med en artikel ønsker Magasinet Arbejdsmiljø at få gennemført en repræsentativ undersøgelse af holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. Svenske forskere ved nu, at arbejdsgiverne lægger stor vægt på, hvordan deres medarbejdere skal se ud (æstetisk kompetence). Dvs. den kompetence er kommet oveni sociale- og faglige kompetencer. Konsekvensen kan være, at der finder en skjult forskelsbehandling sted. Risikoen er, at det går ud over de skæve typer og de tykke, grimme, indvandrere, mennesker uden uddannelse eller med kort uddannelse, fordi de har forskellige sprogkoder, og dermed ikke kan leve op til arbejdsgiverens krav om æstetiske kompetencer? Hvad sker der på arbejdspladserne i forhold til lønforhandling, avancement, opgaver og ved afskedigelser? Passer arbejdsgivernes krav om æstetiske kompetencer til fremtidens arbejdsmarked? Hvorfor er æstetisk kompetence dukket op? Passer resultaterne fra den svenske forskning med billedet i Danmark? Målgruppen for undersøgelsen er personer på arbejdsmarkedet, alder år, opdelt i: 1) medarbejdere 2) ansatte, der har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (f.eks. som medarbejderrep.) 3) personaleansvarlige (ledere), der har ansat/afskediget medarbejdere 1.2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af et online spørgeskema til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 til 70 år. Udvælgelsen er sket fra et bestående internetpanel. Der er udvalgt stratificeret på køn, alder og geografi. Spørgeskemaet bestod af en blanding af lukkede og åbne spørgsmål, for i videst muligt omfang, at få svarpersonernes egne beskrivelser af evt. positive og negative oplevelser med brugen af æstetisk kompetence som valgkriterie. Det endelige spørgeskema fremgår af afsnit 10. Der har været en målsætning om opnåelse af mindst besvarelser i målgruppen. Der blev udsendt spørgeskema til personer. I alt deltog personer i undersøgelsen, heraf gennemførte de hele spørgeskemaet. Efter screening for tilknytning til arbejdsmarkedet var der anvendelige besvarelser, som denne rapport er baseret på. Besvarelserne er efterfølgende blevet vægtet på køn, alder og geografi. Dataindsamlingen har fundet sted fra 11. til 16. februar 2009 (vinterferien). Dataindsamlingsperioden kan have påvirket antallet af besvarelser i negativ retning, men det vurderes ikke, at det har nogen signifikant indflydelse på undersøgelsens resultater. 4

5 1.3 Svarpersonernes sammensætning Af nedenstående tabeller fremgår sammensætningen af svarpersonerne. Køn Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent Mand ,3% ,3% Kvinde ,7% ,7% I alt ,0% ,0% Postnummer Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,0% ,7% ,1% ,2% ,8% 161 9,2% ,9% ,5% ,2% ,4% I alt ,0% ,0% Alder Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,5% ,8% ,7% ,5% ,0% ,9% ,4% ,0% ,4% ,7% I alt ,0% ,0% 1.4 Kommentarer til datamaterialet De indkomne besvarelser er, så vidt det kan bedømmes, repræsentative for målgruppen. 1.5 Offentliggørelse Offentliggørelse af resultater af denne undersøgelse, må kun finde sted med angivelse af Wiinblad & Partners Research som kilde. Hellebæk, 17. februar 2009 Lars Wiinblad 5

6 2 Tabeller alle svarpersoner 2.1 Frekvenstabeller Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Antal Procent Studerende/skoleelev 170 9,7% Lærling/elev 25 1,4% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 14 0,8% Ufaglært ,9% Faglært ,1% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) ,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 81 4,6% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 117 6,7% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 43 2,5% Selvstændig uden personale 30 1,7% Selvstændig med personale 14 0,8% Pensionist, efterlønner mv ,6% Andet end ovenstående (skriv selv) 62 3,6% I alt ,0% Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Antal Procent Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) ,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) ,5% Andet (skriv selv) 37 2,8% I alt ,0% Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Antal Procent Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 21 1,6% Butik/handel 70 5,3% Advokatbranchen 7 0,5% Finanssektoren 46 3,5% Forsikringsbranchen 23 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 12 0,9% Underviser 88 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) ,0% Reklamebranchen 19 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 27 2,1% Andet ,1% I alt ,0% Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Antal Procent Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale ,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 18 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale ,5% Nej ,2% I alt ,0% 6

7 Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Antal Procent Ja, ofte 27 2,1% Ja, af og til ,3% Nej ,5% Ved ikke 54 4,2% I alt ,0% 7

8 2.2 Kryds med svarpersonens rolle Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 19,6% 0,0% 8,0% 14,6% Faglært 16,4% 0,0% 18,3% 14,9% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 51,5% 0,0% 54,5% 46,1% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,5% 0,0% 14,1% 6,2% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,2% 64,6% 0,0% 9,0% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 26,5% 0,0% 3,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,1% 9,0% 0,0% 1,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 5,5% 0,0% 5,0% 4,8% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 36,2% 32,8% 53,1% 39,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 60,6% 65,6% 44,5% 57,5% Andet (skriv selv) 3,1% 1,7% 2,5% 2,8% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,3% 4,5% 1,1% 1,6% Butik/handel 6,1% 6,3% 2,7% 5,3% Advokatbranchen 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% Finanssektoren 3,9% 3,6% 2,5% 3,5% Forsikringsbranchen 2,0% 1,6% 0,9% 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 0,3% 0,0% 0,9% Underviser 7,1% 8,0% 5,0% 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 10,0% 11,3% 22,3% 13,0% Reklamebranchen 1,0% 3,3% 1,6% 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 1,8% 3,0% 2,4% 2,1% Andet 64,6% 58,1% 61,4% 63,1% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 33,8% 68,8% 19,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 2,2% 5,0% 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 64,1% 26,2% 13,5% Nej 100,0% 0,0% 0,0% 65,2% I alt Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, ofte 1,6% 2,0% 3,4% 2,1% Ja, af og til 24,0% 40,3% 29,8% 27,3% Nej 69,5% 54,4% 64,1% 66,5% Ved ikke 4,9% 3,3% 2,6% 4,2% I alt

9 3 Tabeller - medarbejdere 3.1 Frekvenstabeller Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Antal Procent Ingen ,8% Kun lidt ,1% En del ,5% Meget ,6% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 39 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 31 3,7% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,7% Ja (uddyb venligst) 11 1,3% I alt ,0% Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 27 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 7 0,8% I alt ,0% Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Antal Procent Ja, i høj grad 4 0,5% Ja, i nogen grad 52 6,2% Nej ,2% Ved ikke 55 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 74 8,7% I alt ,0% 9

10 Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Antal Procent Ja, i høj grad 7 0,8% Ja, i nogen grad 58 6,8% Nej ,1% Ved ikke 48 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 57 6,7% I alt ,0% Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Antal Procent Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 1 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 11 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 66 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 7 0,8% Nej ,9% I alt ,0% Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 1 0,1% 2 0,2% ,7% 1 0 0,0% 0 0,0% 62 7,3% 2 3 0,3% 7 0,8% ,2% 3 2 0,2% 4 0,4% ,5% 4 1 0,1% 5 0,6% ,7% ,6% 47 5,5% ,1% 6 6 0,7% 35 4,2% 67 7,9% ,6% ,9% 46 5,4% ,4% ,6% 31 3,6% ,4% ,5% 5 0,6% ,0% ,3% 8 0,9% Ved ikke 13 1,5% 16 1,9% 25 3,0% I alt ,0% ,0% ,0% Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 3 0,4% 10 1,2% ,8% 1 3 0,4% 12 1,5% 96 11,3% 2 3 0,4% 10 1,2% 74 8,7% 3 7 0,8% 16 1,8% 75 8,8% 4 7 0,9% 32 3,8% 67 7,9% ,7% 71 8,4% 98 11,5% ,6% 50 5,9% 44 5,2% ,9% ,3% 25 3,0% ,2% ,7% 31 3,6% ,6% ,7% 10 1,2% ,8% ,1% 5 0,6% Ved ikke 97 11,4% ,6% ,4% I alt ,0% ,0% ,0% 10

11 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Antal Procent Nej,overhovedet ikke ,4% Ja, i nogen grad ,5% Ja, altid 10 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 42 5,0% I alt ,0% Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Antal Procent Tatoveringer (synlige) ,4% Piercinger (synlige) ,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 40 8,6% Vansiring 58 12,5% Modermærker (synlige) 17 3,7% Ar (synlige) 24 5,2% Hareskår 26 5,6% Højden (meget høj el. lav) 18 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) ,4% Tænderne 85 18,4% Håret ,3% Huden 35 7,5% Tøjstilen ,8% Fysiske skavanker 72 15,5% Tics (nervøse trækninger) 82 17,6% Andet (skriv venligst) 95 20,4% I alt ,0% 11

12 3.2 Kryds med køn Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 13,0% 25,8% 19,6% Faglært 17,5% 15,3% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,6% 47,6% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 3,6% 5,4% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 1,7% 2,6% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 8,4% 2,8% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 45,7% 27,4% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 49,9% 70,7% 60,6% Andet (skriv selv) 4,4% 1,9% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 7,9% 4,5% 6,1% Advokatbranchen 1,1% 0,6% 0,8% Finanssektoren 3,8% 3,9% 3,9% Forsikringsbranchen 1,8% 2,3% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 0,2% 2,4% 1,3% Underviser 9,6% 4,8% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 16,8% 3,6% 10,0% Reklamebranchen 1,8% 0,4% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,1% 1,8% Andet 52,8% 75,6% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

13 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 17,6% 17,9% 17,8% Kun lidt 33,1% 35,1% 34,1% En del 18,4% 20,5% 19,5% Meget 31,0% 26,4% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,6% 93,3% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 5,9% 3,5% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,1% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 98,8% 98,6% 98,7% Ja (uddyb venligst) 1,2% 1,4% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,0% 96,2% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,3% 3,0% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,7% 0,9% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 0,5% 1,1% 0,8% Ja, i nogen grad 7,4% 6,3% 6,8% Nej 80,6% 79,6% 80,1% Ved ikke 5,7% 5,6% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 5,9% 7,4% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,2% 0,7% 0,5% Ja, i nogen grad 5,9% 6,4% 6,2% Nej 79,7% 76,7% 78,2% Ved ikke 6,1% 6,9% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 8,1% 9,3% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,1% 1,5% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 7,4% 8,0% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,5% 1,1% 0,8% Nej 90,9% 90,9% 90,9% I alt

14 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,2% 0,0% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,2% 0,4% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 0,7% 2,5% 1,6% 6 0,5% 1,0% 0,7% 7 2,4% 4,7% 3,6% 8 14,7% 21,9% 18,4% 9 13,7% 18,8% 16,4% 10 64,9% 49,6% 57,0% Ved ikke 2,3% 0,7% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,0% 0,5% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,3% 1,3% 0,8% 3 0,3% 0,6% 0,4% 4 0,5% 0,7% 0,6% 5 3,4% 7,4% 5,5% 6 2,1% 6,1% 4,2% 7 8,5% 15,0% 11,9% 8 27,3% 31,8% 29,6% 9 17,5% 11,7% 14,5% 10 37,6% 23,6% 30,3% Ved ikke 2,5% 1,4% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,5% 15,8% 13,7% 1 6,6% 8,0% 7,3% 2 11,6% 14,7% 13,2% 3 13,9% 13,3% 13,5% 4 11,8% 11,7% 11,7% 5 20,9% 17,4% 19,1% 6 9,6% 6,4% 7,9% 7 5,5% 5,3% 5,4% 8 3,4% 3,9% 3,6% 9 0,5% 0,7% 0,6% 10 0,9% 0,9% 0,9% Ved ikke 3,9% 2,1% 3,0% I alt

15 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,5% 0,3% 0,4% 2 0,0% 0,7% 0,4% 3 1,0% 0,7% 0,8% 4 0,3% 1,4% 0,9% 5 2,4% 4,9% 3,7% 6 3,2% 4,0% 3,6% 7 7,2% 8,5% 7,9% 8 14,0% 18,3% 16,2% 9 13,1% 16,0% 14,6% 10 46,0% 34,1% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,4% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,8% 1,4% 1,2% 1 1,1% 1,8% 1,5% 2 1,0% 1,3% 1,2% 3 1,8% 1,9% 1,8% 4 3,1% 4,4% 3,8% 5 4,9% 11,6% 8,4% 6 4,4% 7,2% 5,9% 7 11,9% 12,6% 12,3% 8 17,6% 17,8% 17,7% 9 14,1% 11,4% 12,7% 10 23,9% 14,6% 19,1% Ved ikke 15,3% 14,0% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 14,5% 17,1% 15,8% 1 8,9% 13,5% 11,3% 2 8,2% 9,1% 8,7% 3 10,5% 7,3% 8,8% 4 9,2% 6,7% 7,9% 5 10,6% 12,3% 11,5% 6 5,9% 4,5% 5,2% 7 2,4% 3,5% 3,0% 8 3,6% 3,6% 3,6% 9 1,6% 0,8% 1,2% 10 0,7% 0,6% 0,6% Ved ikke 24,1% 20,8% 22,4% I alt

16 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Nej,overhovedet ikke 40,5% 40,3% 40,4% Ja, i nogen grad 52,3% 54,5% 53,5% Ja, altid 1,2% 1,1% 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 5,9% 4,1% 5,0% I alt Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Tatoveringer (synlige) 60,4% 62,2% 61,4% Piercinger (synlige) 69,7% 75,5% 72,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 1,8% 14,6% 8,6% Vansiring 6,2% 18,1% 12,5% Modermærker (synlige) 0,5% 6,5% 3,7% Ar (synlige) 1,5% 8,5% 5,2% Hareskår 1,8% 8,9% 5,6% Højden (meget høj el. lav) 0,5% 7,0% 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) 18,9% 38,8% 29,4% Tænderne 15,4% 21,1% 18,4% Håret 21,8% 24,7% 23,3% Huden 4,4% 10,3% 7,5% Tøjstilen 32,7% 42,4% 37,8% Fysiske skavanker 8,2% 22,0% 15,5% Tics (nervøse trækninger) 14,2% 20,6% 17,6% Andet (skriv venligst) 26,9% 14,6% 20,4% I alt

17 3.3 Kryds med alder Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 14,7% 23,9% 19,6% Faglært 18,3% 14,6% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,3% 48,1% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,2% 4,8% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,5% 1,9% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 4,7% 6,2% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 35,8% 36,6% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 61,8% 59,6% 60,6% Andet (skriv selv) 2,4% 3,8% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 6,2% 6,0% 6,1% Advokatbranchen 1,6% 0,1% 0,8% Finanssektoren 3,5% 4,2% 3,9% Forsikringsbranchen 2,0% 2,1% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 1,4% 1,3% Underviser 6,9% 7,4% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 9,3% 10,6% 10,0% Reklamebranchen 1,0% 1,0% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,2% 1,8% Andet 64,0% 65,1% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

18 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 14,9% 20,3% 17,8% Kun lidt 36,6% 32,0% 34,1% En del 21,5% 17,7% 19,5% Meget 27,0% 30,0% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,0% 93,7% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 6,2% 3,2% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,0% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 99,1% 98,4% 98,7% Ja (uddyb venligst) 0,9% 1,6% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,9% 95,5% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,1% 3,1% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,0% 1,6% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 1,0% 0,6% 0,8% Ja, i nogen grad 6,3% 7,3% 6,8% Nej 80,9% 79,4% 80,1% Ved ikke 5,2% 6,0% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 6,7% 6,7% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,5% 0,4% 0,5% Ja, i nogen grad 6,4% 5,9% 6,2% Nej 77,8% 78,5% 78,2% Ved ikke 5,6% 7,2% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 9,6% 7,9% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,9% 0,8% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 12,4% 3,7% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,9% 0,7% 0,8% Nej 86,4% 94,8% 90,9% I alt

19 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,2% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,4% 0,2% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 2,0% 1,4% 1,6% 6 0,6% 0,9% 0,7% 7 3,3% 3,9% 3,6% 8 16,7% 20,0% 18,4% 9 18,2% 14,8% 16,4% 10 57,1% 56,9% 57,0% Ved ikke 1,6% 1,4% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,4% 0,1% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,8% 0,9% 0,8% 3 0,8% 0,2% 0,4% 4 0,3% 0,8% 0,6% 5 5,0% 5,9% 5,5% 6 3,7% 4,6% 4,2% 7 14,3% 9,8% 11,9% 8 30,2% 29,1% 29,6% 9 15,7% 13,4% 14,5% 10 26,6% 33,6% 30,3% Ved ikke 2,2% 1,7% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,3% 15,8% 13,7% 1 6,8% 7,8% 7,3% 2 15,5% 11,2% 13,2% 3 11,9% 15,0% 13,5% 4 15,4% 8,5% 11,7% 5 19,0% 19,2% 19,1% 6 7,9% 7,9% 7,9% 7 4,7% 6,0% 5,4% 8 3,2% 4,1% 3,6% 9 0,6% 0,6% 0,6% 10 0,5% 1,3% 0,9% Ved ikke 3,1% 2,8% 3,0% I alt

20 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,0% 0,8% 0,4% 2 0,8% 0,0% 0,4% 3 0,3% 1,3% 0,8% 4 1,0% 0,8% 0,9% 5 3,4% 3,9% 3,7% 6 3,8% 3,4% 3,6% 7 9,2% 6,7% 7,9% 8 15,6% 16,7% 16,2% 9 14,1% 15,0% 14,6% 10 39,2% 40,3% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,5% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 1,3% 1,0% 1,2% 1 2,0% 1,0% 1,5% 2 0,7% 1,6% 1,2% 3 2,0% 1,7% 1,8% 4 4,1% 3,5% 3,8% 5 6,2% 10,3% 8,4% 6 7,2% 4,6% 5,9% 7 14,8% 10,1% 12,3% 8 18,5% 17,0% 17,7% 9 12,0% 13,3% 12,7% 10 16,2% 21,6% 19,1% Ved ikke 15,0% 14,4% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 18,7% 13,3% 15,8% 1 13,7% 9,1% 11,3% 2 7,4% 9,8% 8,7% 3 8,4% 9,2% 8,8% 4 7,7% 8,1% 7,9% 5 8,5% 14,1% 11,5% 6 6,6% 4,0% 5,2% 7 2,7% 3,2% 3,0% 8 3,1% 4,1% 3,6% 9 0,6% 1,7% 1,2% 10 0,5% 0,7% 0,6% Ved ikke 22,1% 22,6% 22,4% I alt

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Røde Kors - Ensomhed 2015 Frekvens

Røde Kors - Ensomhed 2015 Frekvens Frekvens Side 1 af 5 (abs) (procent) 1 barn 441 39,10% 2 børn 515 45,70% 3 børn 136 12,10% 4 børn 29 2,60% 5 børn eller mere 7 0,60% Total 1.128 100% Var [I/børnenes forældre i husstanden] med børnene

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis Fordeling Mænd-Kvinder Mænd 4 49 Kvinder 42 1 Fordeling mænd/kvinder - Antal 42 4 Mænd Kvinder Fordeling mænd/kvinder - Procentvis 1% 49% Mænd Kvinder Aldersfordeling 3-4 år 43 2 4- år 26 32 1- år 13 16

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Beskæftigelse / titel. Din alder Køn Kvinde Mand. Hvor længe har du arbejdet i din stilling?

Beskæftigelse / titel. Din alder Køn Kvinde Mand. Hvor længe har du arbejdet i din stilling? Beskæftigelse / titel Din alder Køn Kvinde Mand Hvor længe har du arbejdet i din stilling? Møder du elever med bekymringer over deres udseende eller kropsbillede problemer som en del af dit job? Ja Nej

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere