Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø"

Transkript

1 Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Formål Metode Svarpersonernes sammensætning Kommentarer til datamaterialet Offentliggørelse Tabeller alle svarpersoner Frekvenstabeller Kryds med svarpersonens rolle Tabeller - medarbejdere Frekvenstabeller Kryds med køn Kryds med alder Kryds med branche Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (alle) Frekvenstabeller Kryds med branche Tabeller har ansvar for ansættelse/afskedigelse (personaleansvarlige) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Tabeller har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (medarbejderrep. eller lignende) Kryds med køn Kryds med alder Kryds med arbejdsgivertype Åbne besvarelser - medarbejdere Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? - Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? - Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? Andet (skriv selv) Åbne besvarelser har deltaget ved ansættelse/afskedigelse Af hvilken grund/hvilke grunde (udseende) har du fravalgt en ansøger? - Andet (skriv venligst) Har du nogen sinde valgt en ansøger fra, fordi vedkommende så for smuk ud? - Ja (uddyb venligst)

3 8.3 Har du nogen sinde ansat en medarbejder, hvis udseende var dig imod? - Ja (uddyb venligst) I hvilken grad spiller en medarbejders ydre fremtoning en rolle, i forbindelse med lønforhandling og eventuelt avancement? Kan du uddybe din besvarelse? Har du nogensinde kaldt en medarbejder til samtale, fordi du havde problemer med vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Har du nogensinde fyret en medarbejder på grund af vedkommendes ydre fremtoning? - Ja (uddyb venligst) Åbne besvarelser generelt Hvis du har kommentarer til denne undersøgelse, er du meget velkommen til at skrive dem her: Spørgeskema

4 1 Indledning 1.1 Formål I forbindelse med en artikel ønsker Magasinet Arbejdsmiljø at få gennemført en repræsentativ undersøgelse af holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. Svenske forskere ved nu, at arbejdsgiverne lægger stor vægt på, hvordan deres medarbejdere skal se ud (æstetisk kompetence). Dvs. den kompetence er kommet oveni sociale- og faglige kompetencer. Konsekvensen kan være, at der finder en skjult forskelsbehandling sted. Risikoen er, at det går ud over de skæve typer og de tykke, grimme, indvandrere, mennesker uden uddannelse eller med kort uddannelse, fordi de har forskellige sprogkoder, og dermed ikke kan leve op til arbejdsgiverens krav om æstetiske kompetencer? Hvad sker der på arbejdspladserne i forhold til lønforhandling, avancement, opgaver og ved afskedigelser? Passer arbejdsgivernes krav om æstetiske kompetencer til fremtidens arbejdsmarked? Hvorfor er æstetisk kompetence dukket op? Passer resultaterne fra den svenske forskning med billedet i Danmark? Målgruppen for undersøgelsen er personer på arbejdsmarkedet, alder år, opdelt i: 1) medarbejdere 2) ansatte, der har deltaget ved ansættelse/afskedigelse (f.eks. som medarbejderrep.) 3) personaleansvarlige (ledere), der har ansat/afskediget medarbejdere 1.2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af et online spørgeskema til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 til 70 år. Udvælgelsen er sket fra et bestående internetpanel. Der er udvalgt stratificeret på køn, alder og geografi. Spørgeskemaet bestod af en blanding af lukkede og åbne spørgsmål, for i videst muligt omfang, at få svarpersonernes egne beskrivelser af evt. positive og negative oplevelser med brugen af æstetisk kompetence som valgkriterie. Det endelige spørgeskema fremgår af afsnit 10. Der har været en målsætning om opnåelse af mindst besvarelser i målgruppen. Der blev udsendt spørgeskema til personer. I alt deltog personer i undersøgelsen, heraf gennemførte de hele spørgeskemaet. Efter screening for tilknytning til arbejdsmarkedet var der anvendelige besvarelser, som denne rapport er baseret på. Besvarelserne er efterfølgende blevet vægtet på køn, alder og geografi. Dataindsamlingen har fundet sted fra 11. til 16. februar 2009 (vinterferien). Dataindsamlingsperioden kan have påvirket antallet af besvarelser i negativ retning, men det vurderes ikke, at det har nogen signifikant indflydelse på undersøgelsens resultater. 4

5 1.3 Svarpersonernes sammensætning Af nedenstående tabeller fremgår sammensætningen af svarpersonerne. Køn Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent Mand ,3% ,3% Kvinde ,7% ,7% I alt ,0% ,0% Postnummer Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,0% ,7% ,1% ,2% ,8% 161 9,2% ,9% ,5% ,2% ,4% I alt ,0% ,0% Alder Vejet Uvejet Antal Procent Antal Procent ,5% ,8% ,7% ,5% ,0% ,9% ,4% ,0% ,4% ,7% I alt ,0% ,0% 1.4 Kommentarer til datamaterialet De indkomne besvarelser er, så vidt det kan bedømmes, repræsentative for målgruppen. 1.5 Offentliggørelse Offentliggørelse af resultater af denne undersøgelse, må kun finde sted med angivelse af Wiinblad & Partners Research som kilde. Hellebæk, 17. februar 2009 Lars Wiinblad 5

6 2 Tabeller alle svarpersoner 2.1 Frekvenstabeller Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Antal Procent Studerende/skoleelev 170 9,7% Lærling/elev 25 1,4% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 14 0,8% Ufaglært ,9% Faglært ,1% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) ,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 81 4,6% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 117 6,7% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 43 2,5% Selvstændig uden personale 30 1,7% Selvstændig med personale 14 0,8% Pensionist, efterlønner mv ,6% Andet end ovenstående (skriv selv) 62 3,6% I alt ,0% Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Antal Procent Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) ,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) ,5% Andet (skriv selv) 37 2,8% I alt ,0% Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Antal Procent Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 21 1,6% Butik/handel 70 5,3% Advokatbranchen 7 0,5% Finanssektoren 46 3,5% Forsikringsbranchen 23 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 12 0,9% Underviser 88 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) ,0% Reklamebranchen 19 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 27 2,1% Andet ,1% I alt ,0% Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Antal Procent Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale ,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 18 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale ,5% Nej ,2% I alt ,0% 6

7 Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Antal Procent Ja, ofte 27 2,1% Ja, af og til ,3% Nej ,5% Ved ikke 54 4,2% I alt ,0% 7

8 2.2 Kryds med svarpersonens rolle Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 19,6% 0,0% 8,0% 14,6% Faglært 16,4% 0,0% 18,3% 14,9% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 51,5% 0,0% 54,5% 46,1% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,5% 0,0% 14,1% 6,2% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,2% 64,6% 0,0% 9,0% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 26,5% 0,0% 3,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,1% 9,0% 0,0% 1,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 5,5% 0,0% 5,0% 4,8% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 36,2% 32,8% 53,1% 39,7% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 60,6% 65,6% 44,5% 57,5% Andet (skriv selv) 3,1% 1,7% 2,5% 2,8% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,3% 4,5% 1,1% 1,6% Butik/handel 6,1% 6,3% 2,7% 5,3% Advokatbranchen 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% Finanssektoren 3,9% 3,6% 2,5% 3,5% Forsikringsbranchen 2,0% 1,6% 0,9% 1,7% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 0,3% 0,0% 0,9% Underviser 7,1% 8,0% 5,0% 6,8% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 10,0% 11,3% 22,3% 13,0% Reklamebranchen 1,0% 3,3% 1,6% 1,4% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 1,8% 3,0% 2,4% 2,1% Andet 64,6% 58,1% 61,4% 63,1% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 33,8% 68,8% 19,8% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 2,2% 5,0% 1,4% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 64,1% 26,2% 13,5% Nej 100,0% 0,0% 0,0% 65,2% I alt Har du nogensinde hørt om begrebet æstetisk kompetence, før i denne undersøgelse? Medarbejdere Pers.ansvar Medvirket I alt Ja, ofte 1,6% 2,0% 3,4% 2,1% Ja, af og til 24,0% 40,3% 29,8% 27,3% Nej 69,5% 54,4% 64,1% 66,5% Ved ikke 4,9% 3,3% 2,6% 4,2% I alt

9 3 Tabeller - medarbejdere 3.1 Frekvenstabeller Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Antal Procent Ingen ,8% Kun lidt ,1% En del ,5% Meget ,6% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 39 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 31 3,7% I alt ,0% Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,7% Ja (uddyb venligst) 11 1,3% I alt ,0% Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Antal Procent Nej ,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 27 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 7 0,8% I alt ,0% Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Antal Procent Ja, i høj grad 4 0,5% Ja, i nogen grad 52 6,2% Nej ,2% Ved ikke 55 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 74 8,7% I alt ,0% 9

10 Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Antal Procent Ja, i høj grad 7 0,8% Ja, i nogen grad 58 6,8% Nej ,1% Ved ikke 48 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 57 6,7% I alt ,0% Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Antal Procent Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 1 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 11 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 66 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 7 0,8% Nej ,9% I alt ,0% Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 1 0,1% 2 0,2% ,7% 1 0 0,0% 0 0,0% 62 7,3% 2 3 0,3% 7 0,8% ,2% 3 2 0,2% 4 0,4% ,5% 4 1 0,1% 5 0,6% ,7% ,6% 47 5,5% ,1% 6 6 0,7% 35 4,2% 67 7,9% ,6% ,9% 46 5,4% ,4% ,6% 31 3,6% ,4% ,5% 5 0,6% ,0% ,3% 8 0,9% Ved ikke 13 1,5% 16 1,9% 25 3,0% I alt ,0% ,0% ,0% Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) Faglige kompetencer Sociale kompetencer Æstetiske kompetencer Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0 3 0,4% 10 1,2% ,8% 1 3 0,4% 12 1,5% 96 11,3% 2 3 0,4% 10 1,2% 74 8,7% 3 7 0,8% 16 1,8% 75 8,8% 4 7 0,9% 32 3,8% 67 7,9% ,7% 71 8,4% 98 11,5% ,6% 50 5,9% 44 5,2% ,9% ,3% 25 3,0% ,2% ,7% 31 3,6% ,6% ,7% 10 1,2% ,8% ,1% 5 0,6% Ved ikke 97 11,4% ,6% ,4% I alt ,0% ,0% ,0% 10

11 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Antal Procent Nej,overhovedet ikke ,4% Ja, i nogen grad ,5% Ja, altid 10 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 42 5,0% I alt ,0% Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Antal Procent Tatoveringer (synlige) ,4% Piercinger (synlige) ,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 40 8,6% Vansiring 58 12,5% Modermærker (synlige) 17 3,7% Ar (synlige) 24 5,2% Hareskår 26 5,6% Højden (meget høj el. lav) 18 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) ,4% Tænderne 85 18,4% Håret ,3% Huden 35 7,5% Tøjstilen ,8% Fysiske skavanker 72 15,5% Tics (nervøse trækninger) 82 17,6% Andet (skriv venligst) 95 20,4% I alt ,0% 11

12 3.2 Kryds med køn Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 13,0% 25,8% 19,6% Faglært 17,5% 15,3% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,6% 47,6% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 3,6% 5,4% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 1,7% 2,6% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 8,4% 2,8% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 45,7% 27,4% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 49,9% 70,7% 60,6% Andet (skriv selv) 4,4% 1,9% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 7,9% 4,5% 6,1% Advokatbranchen 1,1% 0,6% 0,8% Finanssektoren 3,8% 3,9% 3,9% Forsikringsbranchen 1,8% 2,3% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 0,2% 2,4% 1,3% Underviser 9,6% 4,8% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 16,8% 3,6% 10,0% Reklamebranchen 1,8% 0,4% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,1% 1,8% Andet 52,8% 75,6% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

13 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 17,6% 17,9% 17,8% Kun lidt 33,1% 35,1% 34,1% En del 18,4% 20,5% 19,5% Meget 31,0% 26,4% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,6% 93,3% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 5,9% 3,5% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,1% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 98,8% 98,6% 98,7% Ja (uddyb venligst) 1,2% 1,4% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,0% 96,2% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,3% 3,0% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,7% 0,9% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 0,5% 1,1% 0,8% Ja, i nogen grad 7,4% 6,3% 6,8% Nej 80,6% 79,6% 80,1% Ved ikke 5,7% 5,6% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 5,9% 7,4% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,2% 0,7% 0,5% Ja, i nogen grad 5,9% 6,4% 6,2% Nej 79,7% 76,7% 78,2% Ved ikke 6,1% 6,9% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 8,1% 9,3% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,1% 1,5% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 7,4% 8,0% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,5% 1,1% 0,8% Nej 90,9% 90,9% 90,9% I alt

14 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,2% 0,0% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,2% 0,4% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 0,7% 2,5% 1,6% 6 0,5% 1,0% 0,7% 7 2,4% 4,7% 3,6% 8 14,7% 21,9% 18,4% 9 13,7% 18,8% 16,4% 10 64,9% 49,6% 57,0% Ved ikke 2,3% 0,7% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,0% 0,5% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,3% 1,3% 0,8% 3 0,3% 0,6% 0,4% 4 0,5% 0,7% 0,6% 5 3,4% 7,4% 5,5% 6 2,1% 6,1% 4,2% 7 8,5% 15,0% 11,9% 8 27,3% 31,8% 29,6% 9 17,5% 11,7% 14,5% 10 37,6% 23,6% 30,3% Ved ikke 2,5% 1,4% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,5% 15,8% 13,7% 1 6,6% 8,0% 7,3% 2 11,6% 14,7% 13,2% 3 13,9% 13,3% 13,5% 4 11,8% 11,7% 11,7% 5 20,9% 17,4% 19,1% 6 9,6% 6,4% 7,9% 7 5,5% 5,3% 5,4% 8 3,4% 3,9% 3,6% 9 0,5% 0,7% 0,6% 10 0,9% 0,9% 0,9% Ved ikke 3,9% 2,1% 3,0% I alt

15 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,5% 0,3% 0,4% 2 0,0% 0,7% 0,4% 3 1,0% 0,7% 0,8% 4 0,3% 1,4% 0,9% 5 2,4% 4,9% 3,7% 6 3,2% 4,0% 3,6% 7 7,2% 8,5% 7,9% 8 14,0% 18,3% 16,2% 9 13,1% 16,0% 14,6% 10 46,0% 34,1% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,4% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,8% 1,4% 1,2% 1 1,1% 1,8% 1,5% 2 1,0% 1,3% 1,2% 3 1,8% 1,9% 1,8% 4 3,1% 4,4% 3,8% 5 4,9% 11,6% 8,4% 6 4,4% 7,2% 5,9% 7 11,9% 12,6% 12,3% 8 17,6% 17,8% 17,7% 9 14,1% 11,4% 12,7% 10 23,9% 14,6% 19,1% Ved ikke 15,3% 14,0% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 14,5% 17,1% 15,8% 1 8,9% 13,5% 11,3% 2 8,2% 9,1% 8,7% 3 10,5% 7,3% 8,8% 4 9,2% 6,7% 7,9% 5 10,6% 12,3% 11,5% 6 5,9% 4,5% 5,2% 7 2,4% 3,5% 3,0% 8 3,6% 3,6% 3,6% 9 1,6% 0,8% 1,2% 10 0,7% 0,6% 0,6% Ved ikke 24,1% 20,8% 22,4% I alt

16 Synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger vægt på en jobansøgers eller medarbejders udseende, i forbindelse med ansættelser eller afskedigelser? Nej,overhovedet ikke 40,5% 40,3% 40,4% Ja, i nogen grad 52,3% 54,5% 53,5% Ja, altid 1,2% 1,1% 1,2% Ved ikke/vil ikke svare 5,9% 4,1% 5,0% I alt Hvilke ting ved en persons udseende synes du, at det er i orden, at en arbejdsgiver lægger til grund, for ikke at ansætte en jobansøger eller for at afskedige en medarbejder? (Gerne flere svar) Tatoveringer (synlige) 60,4% 62,2% 61,4% Piercinger (synlige) 69,7% 75,5% 72,8% Specielle ansigtstræk (f.eks. mongoltræk, etnisk udseende) 1,8% 14,6% 8,6% Vansiring 6,2% 18,1% 12,5% Modermærker (synlige) 0,5% 6,5% 3,7% Ar (synlige) 1,5% 8,5% 5,2% Hareskår 1,8% 8,9% 5,6% Højden (meget høj el. lav) 0,5% 7,0% 4,0% Vægten (under- eller overvægtig) 18,9% 38,8% 29,4% Tænderne 15,4% 21,1% 18,4% Håret 21,8% 24,7% 23,3% Huden 4,4% 10,3% 7,5% Tøjstilen 32,7% 42,4% 37,8% Fysiske skavanker 8,2% 22,0% 15,5% Tics (nervøse trækninger) 14,2% 20,6% 17,6% Andet (skriv venligst) 26,9% 14,6% 20,4% I alt

17 3.3 Kryds med alder Hvilken af følgende betegnelser dækker bedst din nuværende stilling? (Hvis du er på barsel eller midlertidigt ude af job, bedes du angive den stilling du havde senest) Studerende/skoleelev 0,0% 0,0% 0,0% Lærling/elev 0,0% 0,0% 0,0% Er jobsøgende og har ikke tidligere været i job 0,0% 0,0% 0,0% Ufaglært 14,7% 23,9% 19,6% Faglært 18,3% 14,6% 16,4% Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 55,3% 48,1% 51,5% Mellemleder uden personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 4,2% 4,8% 4,5% Mellemleder med personaleansvar (funktionær/tjenestemand) 2,5% 1,9% 2,2% Leder/topleder (funktionær/tjenestemand/direktør/ejer) 0,3% 0,3% 0,3% Selvstændig uden personale 0,0% 0,0% 0,0% Selvstændig med personale 0,0% 0,2% 0,1% Pensionist, efterlønner mv. 0,0% 0,0% 0,0% Andet end ovenstående (skriv selv) 4,7% 6,2% 5,5% I alt Er du ansat i det offentlige eller i det private erhvervsliv? Offentlige (inkl. offentlige institutioner og organisationer) 35,8% 36,6% 36,2% Private (inkl. private institutioner og organisationer) 61,8% 59,6% 60,6% Andet (skriv selv) 2,4% 3,8% 3,1% I alt Hvilken af følgende brancher/jobtyper er du ansat i? Horesta (hotel, restaurant, café, bar osv.) 1,7% 1,0% 1,3% Butik/handel 6,2% 6,0% 6,1% Advokatbranchen 1,6% 0,1% 0,8% Finanssektoren 3,5% 4,2% 3,9% Forsikringsbranchen 2,0% 2,1% 2,0% Kørende sælger (uanset branche) 1,3% 1,4% 1,3% Underviser 6,9% 7,4% 7,1% Omsorgspersonale (børnehave, vuggestue, sygepleje, hjemmepleje osv.) 9,3% 10,6% 10,0% Reklamebranchen 1,0% 1,0% 1,0% Rekruttering, HR, personaleafdeling osv. 2,5% 1,2% 1,8% Andet 64,0% 65,1% 64,6% I alt Har du ansat eller afskediget personale, eller deltaget i ansættelse eller afskedigelse af personale? Ja, har ansat/deltaget ved ansættelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har afskediget/deltaget ved afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Ja, har både ansat og afskediget, eller deltaget ved både ansættelse og afskedigelse af personale 0,0% 0,0% 0,0% Nej 100,0% 100,0% 100,0% I alt

18 Hvor meget personlig kontakt (ansigt-til-ansigt) har du normalt med kunder, klienter, studerende eller andre personer, der ikke er ansat samme sted, som du selv er? Ingen 14,9% 20,3% 17,8% Kun lidt 36,6% 32,0% 34,1% En del 21,5% 17,7% 19,5% Meget 27,0% 30,0% 28,6% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik tilbudt et job eller blev fravalgt til et job, på grund af din ydre fremtoning? Nej 90,0% 93,7% 92,0% Ja, fik tilbudt et job (uddyb venligst) 6,2% 3,2% 4,6% Ja, blev fravalgt til et job (uddyb venligst) 4,0% 3,3% 3,7% I alt Har du nogensinde haft en fornemmelse af, at du fik mere eller mindre i løn, på grund af din ydre fremtoning? Nej 99,1% 98,4% 98,7% Ja (uddyb venligst) 0,9% 1,6% 1,3% I alt Har du nogensinde oplevet, at få flere spændende arbejdsopgaver og mere ansvar, eller at blive forbigået til dette, på grund af din ydre fremtoning? Nej 96,9% 95,5% 96,1% Ja, har fået spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 3,1% 3,1% 3,1% Ja, er blevet forbigået til spændende arbejdsopgaver og mere ansvar (uddyb venligst) 0,0% 1,6% 0,8% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere i løn? Ja, i høj grad 1,0% 0,6% 0,8% Ja, i nogen grad 6,3% 7,3% 6,8% Nej 80,9% 79,4% 80,1% Ved ikke 5,2% 6,0% 5,6% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere i løn 6,7% 6,7% 6,7% I alt Har du haft en fornemmelse af, at udseendet har spillet en rolle, i en eller flere situationer, hvor dine kolleger fik mere ansvar eller spændende arbejdsopgaver? Ja, i høj grad 0,5% 0,4% 0,5% Ja, i nogen grad 6,4% 5,9% 6,2% Nej 77,8% 78,5% 78,2% Ved ikke 5,6% 7,2% 6,5% Har ikke oplevet situationer, hvor mine kolleger fik mere ansvar el. lign. 9,6% 7,9% 8,7% I alt Har du nogensinde forsøgt at ændre dit udseende, for at få et job eller for at holde fast i et job, du allerede havde? (gerne flere svar) Ja, jeg har fået foretaget en plastisk operation 0,3% 0,0% 0,2% Ja, jeg har gennemført en slankekur 1,9% 0,8% 1,3% Ja, jeg har ændret tøjstil 12,4% 3,7% 7,7% Ja, jeg har gjort andet (skriv selv) 0,9% 0,7% 0,8% Nej 86,4% 94,8% 90,9% I alt

19 Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,2% 0,1% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,4% 0,2% 0,3% 3 0,0% 0,4% 0,2% 4 0,3% 0,0% 0,1% 5 2,0% 1,4% 1,6% 6 0,6% 0,9% 0,7% 7 3,3% 3,9% 3,6% 8 16,7% 20,0% 18,4% 9 18,2% 14,8% 16,4% 10 57,1% 56,9% 57,0% Ved ikke 1,6% 1,4% 1,5% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 0,4% 0,1% 0,2% 1 0,0% 0,0% 0,0% 2 0,8% 0,9% 0,8% 3 0,8% 0,2% 0,4% 4 0,3% 0,8% 0,6% 5 5,0% 5,9% 5,5% 6 3,7% 4,6% 4,2% 7 14,3% 9,8% 11,9% 8 30,2% 29,1% 29,6% 9 15,7% 13,4% 14,5% 10 26,6% 33,6% 30,3% Ved ikke 2,2% 1,7% 1,9% I alt Hvor meget synes du, at en arbejdsgiver bør lægge vægt på forskellige kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 11,3% 15,8% 13,7% 1 6,8% 7,8% 7,3% 2 15,5% 11,2% 13,2% 3 11,9% 15,0% 13,5% 4 15,4% 8,5% 11,7% 5 19,0% 19,2% 19,1% 6 7,9% 7,9% 7,9% 7 4,7% 6,0% 5,4% 8 3,2% 4,1% 3,6% 9 0,6% 0,6% 0,6% 10 0,5% 1,3% 0,9% Ved ikke 3,1% 2,8% 3,0% I alt

20 Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Faglige kompetencer 0 0,0% 0,7% 0,4% 1 0,0% 0,8% 0,4% 2 0,8% 0,0% 0,4% 3 0,3% 1,3% 0,8% 4 1,0% 0,8% 0,9% 5 3,4% 3,9% 3,7% 6 3,8% 3,4% 3,6% 7 9,2% 6,7% 7,9% 8 15,6% 16,7% 16,2% 9 14,1% 15,0% 14,6% 10 39,2% 40,3% 39,8% Ved ikke 12,5% 10,5% 11,4% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Sociale kompetencer 0 1,3% 1,0% 1,2% 1 2,0% 1,0% 1,5% 2 0,7% 1,6% 1,2% 3 2,0% 1,7% 1,8% 4 4,1% 3,5% 3,8% 5 6,2% 10,3% 8,4% 6 7,2% 4,6% 5,9% 7 14,8% 10,1% 12,3% 8 18,5% 17,0% 17,7% 9 12,0% 13,3% 12,7% 10 16,2% 21,6% 19,1% Ved ikke 15,0% 14,4% 14,6% I alt Hvor meget lægger din nuværende arbejdsgiver vægt på de samme kompetencer hos en medarbejder eller en ansøger til et job? (Du skal svare på en skala fra 0-10, hvor 0=ingen vægt og 10 er afgørende vægt) - Udseende (æstetiske kompetencer) 0 18,7% 13,3% 15,8% 1 13,7% 9,1% 11,3% 2 7,4% 9,8% 8,7% 3 8,4% 9,2% 8,8% 4 7,7% 8,1% 7,9% 5 8,5% 14,1% 11,5% 6 6,6% 4,0% 5,2% 7 2,7% 3,2% 3,0% 8 3,1% 4,1% 3,6% 9 0,6% 1,7% 1,2% 10 0,5% 0,7% 0,6% Ved ikke 22,1% 22,6% 22,4% I alt

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere