LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i teknisk direktørs kontor. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, afdelingschef Kim Dahlstrøm og afdelingsleder Niels-Kristian Holm Ibsen.

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Omdisponering af midler indenfor natur- og miljøområdet 3 02 Manglende gebyr for jordflytning i Lyngby Loppemarked 7 04 Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby 9 05 Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej Beskæring og indklipning af beplantning 15

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Omdisponering af midler indenfor natur- og miljøområdet 1. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. afsatte midler indenfor naturområdet kan omdisponeres ved en ændret fordeling mellem naturforvaltning og vedligeholdelse af vandløb, og 2. afsatte midler under fælles formål kan omdisponeres ved, at indsatsplaner for grundvandbeskyttelse erstattes med opstart af vandforsyningsplanlægningen og andre opgaver inden for jord- og grundvandsområdet. Sagsfremstilling Det har i 3. kvartal 2010 vist sig at være behov for at justere i den afsatte driftsøkonomi til natur- og miljøområdet indenfor den afsatte økonomiske ramme. Især de øremærkede midler, som blev overført i forbindelse med regnskabet for 2009, kan ikke nå at blive afsluttet i Løsning af opgaverne med revidering af vandløbsregulativet for Mølleåen samt udarbejdelse af et nyt vandløbsregulativ for Fæstningskanalen er blevet forsinket på grund af vakante stillinger i Natur & Miljø i Arbejdet med de statslige vand- og naturplaner og grundvandskortlægning er ikke igangsat som forventet, da de endnu ikke er kommet i høring, hvorfor midler afsat til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse udskydes og i stedet anvendes til opstart på udarbejdelse af vandforsyningsplanen. Derfor vil der være behov for, at opgaver igangsat i 2010 kan færdiggøres og afsluttes i Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer til natur- og miljøområdet. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Punkterne 1 og 2 blev godkendt.

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Manglende gebyr for jordflytning i Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der sker kompenserende besparelser på tiltag vedr. restaurering af Kollelev Mose for i alt kr. svarende til det beløb, der er afsat til en ekstra aluminiumsbehandling ( kr.) samt udplantning af vandplanter ( kr.) og kr. afsat til overvågning eller ultralydsbehandling, og 2. det resterende beløb (i størrelsesordenen kr.) på anlægskontoen for Kollelev Mose projektet overføres i årene frem til 2013 medmindre det anvendes inden. Sagsfremstilling På Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 14. juni 2010, sag nr. 2 om 1. anslået regnskab blev det besluttet, at der skal indføres brugerbetaling for administration af reglerne for jordflytning. Beslutningen blev oversendt til Økonomiudvalget, som på møde den 21. juni 2010 også vedtog brugerbetalingen. Det blev besluttet, at opkrævningen på kr. skal ske med virkning fra januar Gebyropkrævningen kan imidlertid først ske pr. 1. januar fra 2011, da det vil kræve en revidering af kommunens jordflytningsregulativ, som først kan træde i kraft fra denne dato, da det skal i høring. Der er ikke mulighed for at opkræve gebyret med tilbagevirkende kraft for Hvis der trods ovennævnte alligevel skal ske kompensation foreslås det, at besparelsen gennemføres ved at tiltag vedr. restaurering af Kollelev Mose skæres med i alt kr. svarende til det beløb, der er afsat til en ekstra aluminiumsbehandling ( kr.) samt udplantning af vandplanter ( kr.) og kr. afsat til overvågning eller ultralydsbehandling. På TMUs møde den 13. september 2010 blev hele projektets anlægskonto vedtaget overført til Det foreslås derfor, at det resterende beløb (i størrelsesordenen kr til overvågning mv.) på anlægskontoen for projektet overføres til 2013, medmindre det anvendes inden. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Men det vil have faglige konsekvenser.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Beslutningskompetence Teknik - og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Punkterne 1 og 2 er godkendt. Det Konservative Folkeparti stemte imod. De går ikke ind for indførelse af et gebyr for jordflytning, da provenuet er for lille i forhold til opkrævningsomkostningerne.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Lyngby Loppemarked 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. Virum-Sorgenfri Håndboldklubs (VSH) får tilladelse til at afholde loppemarked yderligere i 3 år fra , og 2. loppemarkedet kan afholdes hver søndag (som tidligere) i perioden fra maj måned til oktober måned, og 3. forvaltningen bemyndiges til at aftale vilkår for afholdelse af loppemarkedet herunder aftaler om loppemarkedets placering, affaldskontainer, opbevaringsfaciliteter for afspærringsmateriel osv., konsekvenser af betalt parkering m.m., og 4. mulighed for genforhandling af kontrakten indarbejdes som vilkår for så vidt angår ændrede planmæssige forudsætninger og ændringer i lukkeloven. Sagsfremstilling Kontrakten med VSH om afholdelse af loppemarked på kanalvejsparkeringen er udløbet i VHS ønsker kontrakten fornyet for en ny 3-årig periode. Såfremt VSH fortsat skal afholde loppemarkedet, foreslås det, at der gives tilladelse for 3 år fra Det forventes, at der i 2011 vil blive etableret betalt parkering på kanalvejsparkeringen. Lyngby Storcenter har i brev af 17. maj 2010 tilkendegivet, at det vil medføre problemer, hvis der afholdes loppemarked samtidig med, at Lyngby Storcenter har søndagsåbent. Lyngby Storcenter forventes at vælge at have åbent den første og sidste søndag i hver måned. Dette vil fremover være en national minimumsstandard for centre/stormagasiner. Kopi af brev af 17. maj 2010 og kommunens svarbrev af 11. august 2010 er vedlagt sagen. Forvaltningen forudser ikke væsentlige parkeringsproblemer i forbindelse med, at Lyngby Loppemarked afholdes samtidig med, at Lyngby Storcenter holder søndagsåbent. Der vil fortsat være mulighed for at parkere i Lyngby Bymidte. Økonomiske konsekvenser Virum-Sorgenfri Håndboldklub betaler pr. år (sæson) kr. i leje for benyttelse af del af kanalvejsparkeringen til udlejning af stadepladser (afholdelse af loppemarked).

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Det Konservative Folkeparti foreslår, at der i aftaleperioden ikke betales for parkering om søndagen, jf. indstillingens punkt 3. Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod, idet der endnu ikke er taget stilling til betalt parkering om søndagen. Udvalget godkendte punkterne 1-4.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby 4. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der indføres betalt parkering i Lyngby Bymidte på vilkår, som beskrevet i "notat om betalt parkering, takster, licenser m.m." af den (opsumering nedenfor), og P-pladser omfattet af betalt parkering er: Kanalvej, Stades Krog (for enden og den forsænkede plads ved Kirken), Jernbanevej 4, Jernbanebakken, Kastanievej (ved Jernbanevej og for enden), Rådhustorvet, Jernbanepladsen (plads ved indkørsel til Rådhuset og plads ved Posthuset), Nørgaardsvej 2A, Nørgaardsvej 8, Gasværksvej (kantstenspladserne på vejen samt P-pladsen bag nr. 12). Taksten Taksten fastsættes til 10 kr./t i tidsrummet mandag-fredag kl og lørdag kl Den 1. time er gratis mandag-torsdag. Gratis tidsubegrænset parkering resten af tiden. Søndag er gratis, men de trafikale forhold som følge af liberaliseringen af lukkeloven følges og forholdet om betaling søndag tages op ultimo Kantstenspladserne Kantstenspladserne i området (bortset fra Gasværksvej) friholdes for betaling. Der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl på de centrale pladser. Beboerlicens Beboerne i betalingsområdet kan købe beboerlicens til egne biler for 842 kr. pr. år. Licensen gælder til de nuværende afmærkede pladser til p-mærkatordning. Beboerne i området nordøst for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladser i dette område, mens beboere i området sydvest for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladserne her. Erhvervslicens Virksomheder i betalingsområdet kan købe op til 2 erhvervslicenser, der giver lov til at parkere på 2 pladser tæt ved virksomheden. Licens kan købes til gulpladebiler med en totalvægt på under kg. Erhvervslicenser udstedes for et år for en pris på kr./år. Periodekort Periodekort kan købes af alle og giver lov til at parkere uden yderligere betaling på afmærkede dele af følgende P-pladser: Kanalvej, Nørgaardsvej 8, Stades Krog og Kastanievej. (De eksisterende ca. 270 pladser med fri parkering). Periodekortet skal udstedes til minimum fem betalingsdage og op til 1 år. Prisen for et periodekort er 30 kr. pr. betalingsdag, 450 kr. pr måned og kr.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 pr år. Invalidebiler Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Motorcykler Motorcykler kan parkere gratis på de afmærkede MC båse på de kommunale offentlige betalingspladser. Elbiler Elbiler kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Delebiler Der indføres ingen undtagelsesordning for delebiler, da der ikke findes mærkatordning så disse biler kan skelnes fra andre biler. Betaling Betaling foretages med danske mønter og dankort som forudbetalt tid. Desuden tilbydes betaling for medgået tid via mobiltelefon. 2. forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige matrikulære ændringer på p-pladserne, og 3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbudsforretning eller anden indkøb af parkometre, og 4. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde forslag til randzoneproblematikken, og 5. forvaltningen bemyndiges til undersøge et nyt edb-system til udstedelse af beboer- og erhvervslicenser samt periodekort, og 6. der gives anlægsbevilling på kr. til finansiering af udgifter til gennemførelse af matrikulære ændringer og øget juridisk bistand m.m. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for Trafikplan Lyngby Bymidte i 2010, og 7. de på investeringsoversigten i 2012 og 2013 afsatte beløb på henholdsvis 1,380 og 2,021 mio. kr. fremrykkes til Sagsfremstilling Indførelse af betalt parkering foretages af trafikadfærdsregulerende årsager. Med baggrund i trafiktællinger og observationer vurderes det, at indførelse af betalt parkering på ovenfor nævnte vilkår vil give en bedre fordeling af parkeringen i Bymidten, så bl.a. kørsel efter ledige p-pladser mindskes. Der henvises til "notat om trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering" af Betalt parkering indføres med hjemmel i lov om offentlige veje 107, stk 2. Indførelse af betalt parkering og ændring af kantstensparkeringen skal godkendes af Nordsjællands Politi. Der skal desuden udarbejdes en lokal bekendtgørelse, der bl.a. beskriver placering og gyldighed af p-billetten, så ordningen kan kontrolleres med hjemmel i færdselslovens 121, stk. 1, nr. 9. Forvaltningen vil på baggrund af nærværende sag anmode Nordsjællands Politi om en principiel godkendelse. Efter udarbejdelsen af den lokale bekendtgørelse vil denne blive fremsendt til endelig godkendelse hos Nordsjællands Politi. Ved indførelse af betalt parkering skal de omhandlende p-pladser udskilles til

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 offentlig vej, hvor dette er muligt. Hvor p-pladser ligger på en matrikel, der ikke ejes af kommunen skal der træffes aftale med ejeren. Det drejer sig om 5 af de i alt 13 pladser, hvor de matrikulære forhold skal ændres, som beskrevet i "notat om matrikulære forhold ved betalt parkering" af En af pladserne er Lyngby Torv, hvor en del af p-pladsen ligger på rådhusets matrikel. Byplanudvalget har på møde d godkendt udskillelse af dette areal til offentlig vej. P-pladsen på Jernbanevej 4 er muligvis omfattet af Fæstningskanalens fortidsmindebeskyttelse. I givet fald skal der søges dispensation til at udmatrikulering hos Kulturarvstyrelsen. Derudover ligger en del af p-pladsen på privat matrikel. Udgifter til de matrikulære ændringer skønnes til ca kr. og denne udgift var ikke forudsat i det oprindelige budgetoverslag. Forvaltningen vil undersøge muligheder for eventuel fælleskommunalt indkøb af p-automater, subsidiært gennemføre udbudsforretning. I udbuddet medtages option på en omstilling til betaling for medgået tid, samt elforsyning med solceller. Resultatet forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Forvaltningen vil også undersøge randzoneforholdene - herunder den fysiske afgrænsning - og inddrage relevante beboergrupper. Et konkret forslag for randzonen forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til december 2010 eller januar Forvaltningens nuværende system til udstedelse af beboermærkater er ikke egnet til de foreslåede p-licenser og p-kort, da det er et manuelt system, der kun kan udskrive licenser for hele år. Det foreslås at anskaffe et system, der er så automatisk som muligt, så man via internettet selv kan købe licenser mm. Forvaltningen vil undersøge eksisterende edb systemer og deres mulighed for implementering i kommunens edb platform. Det oprindelige økonomioverslag fra vores tekniske rådgiver indeholdt ikke forhold om matrikulære ændringer og udgifter til juridisk konsulent. Desuden var der "kun" afsat kr til information og tilpasning af hjemmeside, hvilket vurderes for lavt, da der - som nævnt ovenfor - skal indkøbes nyt edb system. I den forbindelse er der udarbejdet et opdateret "økonomioverslag på indførelse af betalt parkering" af Det fremgår heraf, at den samlede udgift til betalt parkering skønnes til ca. 5 mio. kr. Heri indgår kr. til nyt edb system, hvilket pt er et groft skøn baseret på forvaltningens foreløbige undersøgelser. På konto for Trafikplan Lyngby Bymidte er der overført kr. fra 2009 til Det foreslås at frigive dette beløb til udgifter til matrikulære ændringer samt til øgede konsulentudgifter til juridisk rådgiver. Uforbrugte midler vil blive anvendt til indkøb af nyt edb system til håndtering af licenser mm. På investeringsoversigten er der afsat 1,380 mio. kr. og 2,021 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte".

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 Desuden er der i maj 2010 allerede bevilget til konsulentudgifter. Samlet er der i årene således i alt afsat 4,366 mio. kr. I budgetforslag for 2011, som forventes vedtaget d er der afsat 4 mio. kr i 2011 til betalt parkering. Dette vurderes at være tilstrækkeligt sammen med de ovenfor nævnte beløb på og kr. Der tages højde for resultatet af licitationen. Oversigt over de driftsmæssige konsekvenser, herunder eventuelt ekstra personale, kan vurderes, når der er bedre kendskab til de valgte systemer (automater og edb-løsning). Økonomiske konsekvenser De på investeringsoversigten i 2012 og 2013 afsatte beløb på henholdsvis 1,380 og 2,021 mio. kr. fremrykkes til Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Udsat til nærmere undersøgelse.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.13 Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens 23, 2. pkt. om at opklassificere den private fællesvej I. H. Mundts Vej (fra og med nr. 22 til og med nr. 28C) til offentlig vej, og 2. endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej godkendes. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. Den private fællesvej I. H. Mundts Vej er i den forbindelse foreslået istandsat og med en efterfølgende overtagelse af vejen som offentlig vej. Ved breve af 31. maj 2010 og 11. juni 2010 er der sendt information om den foreløbige beslutning, forslag til istandsættelse af vejen og udgiftsfordeling til berørte grundejere med frist frem til 7. juli 2010 til at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. I høringsperioden har Park & Vej modtaget 6 indsigelser med bemærkninger til istandsættelse og fordeling af udgifterne hertil og spørgsmål om, hvilken del af vejen, der skal optages som offentlig vej. Den afgørende indsigelse i relation til istandsættelsen har været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 1954 blev pålagt at overtage den fremtidige vedligeholdelse af I. H. Mundts Vej ud for matr. nr. 26 db, 26t og 40 m af 26h i forbindelse med ekspropriation til spor. Kommunen blev pålagt at vedligeholde den strækning af den private fællesvej, som fremover skulle tjene til offentlig cykelfærdsel, efter anlæg af sti på I. H. Mundts Vej og stibro over jernbane og Omfartsvejen. Denne strækning svarer tilnærmelsesvis til den strækning, som med en tilsvarende begrundelse er foreslået istandsat og opklassificeret. På den baggrund har Park & Vej vurderet, at strækningen ikke kan kræves istandsat af grundejerne langs vejen, og at vejen skal istandsættes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Park & Vej har endvidere vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør medføre, at vejen ikke optages som offentlig vej. Indsigelserne er lagt til gennemsyn i sagen. De er gennemgået og besvaret i

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 vedlagte forslag til endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej til offentlig vej. Den endelige afgørelse vil blive sendt til de berørte grundejere sammen med klagevejledning. Økonomiske konsekvenser Kommunen overtager den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af de private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften betales over kommunens vejdrift. I. H. Mundts Vej vil ikke blive krævet istandsat af grundejerne, idet Park & Vej er blevet opmærksom på, at kommunen tidligere er blevet pålagt forpligtigelsen til at istandsætte og vedligeholde strækningen. Istandsættelsen er vurderet til at omfatte reparation af slaghuller i kørebane og rendesten, maskinopretning forud for udlægning af slidlag og udlægning af slidlag med overfladebehandling. Overslagsmæssigt vurderes istandsættelsen af vejen at koste kr. Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i 2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er foreslået nedklassificeret. Udgiften til istandsættelse af I. H. Mundts Vej afholdes af de i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje". Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Anbefalet, at sagen videresendes til Økonomiudvalget. Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de ønsker, at den samlede ændrede klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige behandling af borgerne.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 Beskæring og indklipning af beplantning 6. Indstilling På kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2010 stillede en borger en række spørgsmål i forbindelse med grundejeres manglende beskæring af beplantning og indklipning af hække mod fortov samt omkring belysningsarmaturer. Udvalget drøfter om der skal ske yderligere initiativer. Sagsfremstilling Når Teknisk Forvaltning modtager en henvendelse om manglende beskæring og indklipning foretages en besigtigelse på stedet. Kommunen kan med hjemmel i vejlovgivningen (Lov om private fællesveje 103, stk. 3 og lov om private fællesveje 47) kræve træer og anden beplantning på, over og i vejarealet nedskåret, opstammet eller studset, når hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Spørgsmålet om, en beplantning er til gene for færdslen er alene kommunens vurdering. Såfremt en beplantning udgør en gene for færdslen lægges en folder i postkassen eller afleveres til hjemmeværende person. I folderen gives et påbud om at foretage beskæring eller indklipning samt en frist for udførelse af arbejdet. I folderen er givet mulighed for at fremkomme med bemærkninger til påbudet jf. Forvaltningsloven. Folder er vedlagt sagen. Hvis indklipning eller beskæring ikke er foretaget inden den i folderen fastsatte dato, modtager grundejeren yderlig en påmindelse, hvori det angives, at hvis arbejdet ikke er udført inden en ny fastsat dato, foretages beskæringen eller indklipningen uden yderligere varsel for den pågældendes regning. Til orientering kan det oplyses, at Teknisk Forvaltning udfører ikke opsøgende arbejde i forbindelse med grundejeres manglende beskæring af beplantning og indklipning af hække mod fortov samt omkring vejbelysningsarmaturer. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser, hvis kommunens nuværende aktivitetsniveau fastholdes. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Udvalget ønsker, at forvaltningen som minimum opretholder det nuværende aktivitetsniveau. Dertil ønsker udvalget, at forvaltningen udarbejder et forslag til yderligere tiltag i forhold til gadeudstillinger og brug af offentlige vejarealer, herunder også de samlede økonomiske konsekvenser.

17

18 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Park & Vej Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EM N O T A T om Trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering Kommunen har i 2007, 2008 og 2009 udført trafiktællinger på udvalgte private og offentlige P- pladser og kryds i Bymidten. Disse viser en stigning på den kommunale P-plads på Kanalvej. I 2008 indførte Lyngby Storcenter betalt parkering (1.080 pladser). I februar 2010 er der efterfølgende indført betalt parkering på Magasin/Fog og Kulturhuset (800 pladser). I foråret 2010 er der udført tællinger på de kommunale centrale P-pladser i Bymidten (vist på oversigtskort side 2). Desuden er der talt på veje i randzonerne. Der er talt stikprøvevis på forskellige dage og på forskellige tidspunkter. Desuden er der systematisk talt over hele dage på pladsen ved Lyngby Rådhus. Denne tælling vurderes, at være repræsentativ for fordelingen af biler over døgnet på de centralt beliggende pladser. Udsnit af tællingerne med belægnings % er vist i tabel 1 side 3. Tælling ved Lyngby Rådhus er vist i diagram 1 på side 3 Det fremgår af tællingerne, at mange af pladserne er meget benyttede og ofte helt fyldte. Desuden viser tællingerne at parkeringen varierer en del fra dag til dag. En samlet belægningsgrad over 90 %, bevirker, at der forekommer betydelig parkeringssøgende trafik, som følge af, at flere p-pladser skal afsøges inden der findes en ledig p-plads. Dette stemmer godt overens med Kommunens parkeringsservice erfaringer. De oplyser desuden, at: der er generelt mere parkering i vinterperioden end om sommeren på lørdage med godt vejr fyldes parkeringspladserne tidligere om morgen og tømmes tidligere om eftermiddagen end på lørdage med dårligt vejr, hvor de handlende kommer senere og bliver længere. På fredage og lørdage er der generelt flere parkerede biler end på de øvrige hverdage. Belægningen på de private betalings pladser (Lyngby Storcenter, Magasin/Fog og kulturhuset) er samlet på % på hverdage og op til ca. 70 % på lørdage. Der er således mange uudnyttede pladser. Der er talt søndag d (sidste søndag i september), hvor der var loppemarked på Kanalvej. Desuden havde Storcenteret og Magasin samt en del forretninger på Lyngby Hovedgade åbent. Resultatet viser en forholdsvis høj kantstensparkering bl.a. på Lyngby Hovedgade. Erling Mønster Side 1 af 3

19 Oversigtskort over p-pladser Side 2 af 3

20 Område/ P-plads Antal pladser man kl 11 tor. 3.6 kl 14 tor kl 19 ons kl 16 Belægningsgrad i % ** ** Stades Krog i bunden Stades Krog - forsænket Jernbanevej nr Jernbanebakken Kastanievej v. Jernbanevej Kastanievej i bunden Lyngby Torv Plads mod Jernbanepladsen Posthus karreen Nørgaardsvej nr. 2 A 21 * Nørgaardsvej nr Kanalvej Gasværksvej Sum Pladser tor kl 18 tir kl 13 fre kl 15 fre kl 18 fre kl 19 lør kl 10 lør kl 12 lør kl 14 lør kl 16 søn kl 11 søn kl 13 Kantstensparkering Jernbanevej Jernbanepladsen lokalgade kantsten Gl. Jernbanevej Nørgaardsvej ved nr Toftebæksvej ved nr Lyngby Hovedgade Jernbanevej-Jernbanepladsen Sum Kantsten * Ved tællingerne var en del af pladsen inddraget til skurby, hvilket nedsatte kapaciteten fra 28 til 21 pladser ** Søndag d var der loppemarked på Kanalvej. Kapaciteten på pladsen var reduceret til 300 biler. Lyngby Torv Belægnings % på en hverdag belægning % Side 3 af 3

21 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Park & Vej Sagsnr. : Dato : Skrevet af : Erling Mønster N O T A T om Indførelse af betalt parkering, takster, licenser m.m Med baggrund i trafikobservationer (notat om Trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering af ) vurderes det, at indførelse af betalt parkering som angivet nedenfor vil betyde en adfærdsregulering af trafikken i Lyngby Bymidte, hvilket bl.a. vil medføre en bedre fordeling af parkeringen på p-pladserne i Bymidten, så den nuværende kørsel efter ledige pladser mindskes. P-pladser Der indføres betalt parkering på følgende pladser i betalingsområdet (betalingsområde samt pladser er vist fig. 1). - Kanalvej, Stades Krog (for enden og den forsænkede plads ved Kirken) - Jernbanevej 4 - Jernbanebakken - Kastanievej (ved Jernbanevej og for enden) - Rådhustorvet - Jernbanepladsen (plads ved indkørsel til Rådhuset og plads ved Posthuskarreen) - Nørgaardsvej 2A - Nørgaardsvej 8 - Gasværksvej (kanstenspladserne på vejen samt P-pladsen bag nr. 12). Takster På parkeringspladser er taksten 10 kr./t i tiden mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl Den 1. time er gratis mandag-torsdag. Gratis tidsubegrænset parkering resten af tiden. Søndag er gratis, men de trafikale forhold som følge af liberaliseringen af lukkeloven følges og forholdet om betaling søndag tages op ultimo Takster på private P - pladser. Lyngby Storcenter: 10 kr./t man-søn. Kl Med 1. time gratis man tors. Magasin/Fog Kælder under Kulturhus og P-hus Nørgaardsvej 10 kr./t man-søn. Kl Terræn parkering ved Kulturhus og Magasin Torv 15 kr./t man-søn. Kl IRMA på Lyngby Hovedgade 10 kr./t man-søn. Kl Med 1. time gratis alle dage. Kantstenspladserne i området (bortset fra Gasværksvej) friholdes for betaling. Der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl Fri parkering resten af tiden på de centrale kantstenspladser som nævnt i tekstboks til højre. Søndag medtages for at skabe omsætning på pladserne, da flere forretninger har søndagsåbent. Veje med ½ times kantstensparkering Lyngby Hovedgade (Jernbanevej-Gyldendalsvej) - Jernbanevej - Jernbanepladsen, lokalgaden - Gl. Jernbanevej - Toftebæksvej ved nr. 6 - Mosevej, gavlen ved Lyngby Hovedgade nr Ndr. Torvevej ved nr. 6 - Nørgaardsvej ved nr. 18 Side 1 af 5

22 Beboerlicens på betalings p-pladser Beboere kan købe beboerlicens til egne biler. Området for beboerlicens er vist i fig. 1. I forhold til den nuværende beboerlicensordning er området indsnævret, da følgende veje er udtaget: Gyldendalsvej, Rustenborgvej, Sorgenfrivej (den nord-sydgående del), Lyngby Kirkestræde, og Åstræde og Smedebakken. Disse veje vil blive en del af randzonen, og beboerne får mulighed for at købe en beboerlicens til egen vej, jf. det anførte herom i afsnittet om beboerlicens i randzonen nedenfor. For at sikre pladser nær bopælen og undgå, at beboerlicensen anvendes i stedet for betaling i hele bymidten deles området op i to underområder: delområde 1: nordøst for Lyngby Hovedgade og delområde 2: sydvest for Lyngby Hovedgade. Beboerne får tilladelse til at holde på udvalgte P-pladser i eget underområde. Det foreslås, at anvende de pladser, der er forbeholdt den nuværende P-mærkatordning, til dette formål. Der henvises til fig. 4 på side 5. I delområde 1: nordøst - kan parkering med beboerlicens ske på: Nørgaardsvej 2A. Nørgaardsvej 8, Gasværksvej og Stades Krog. I alt 35 pladser. I delområde 2: sydvest - kan parkering med beboerlicens ske på: Posthuskarreen og på Kastanievej ved Jernbanevej. I alt 32 pladser. Desuden kan rådhusets personaleparkering anvendes udenfor almindelig kontortid (mandagonsdag kl. 7-15, torsdag Kl og fredag kl. 7-14). Beboerlicenser udstedes for et år. Pris på beboerlicens 842 kr. pr år. Den eksisterende P-mærkatordning koster i kr./år. Der er pt. udstedt 26 p-mærkater i Bymidten Beboerlicens i randzonen Der indføres tidsbegrænset parkering på vejene i randzonen og beboerne og virksomheder tilbydes P-licens til egen vej/nabovej for et mindre ekspeditionsgebyr. Forvaltningen vil nærmere undersøge omfanget af randzonen og muligheden for eventuel gæsteparkering her. Erhvervskort Virksomheder med adresse i betalingsområdet kan købe 2 erhvervskort, der giver lov til at parkere uden yderligere betaling på 2 P-pladser tæt ved virksomheden. Licens kan købes til gulpladebiler med en totalvægt på under kg. Erhvervslicenser udstedes for et år. Pris for erhvervslicens er kr./år Periodekort Periodekort kan købes af alle og giver lov til at parkere uden yderligere betaling på afmærkede dele af følgende P-pladser Kanalvej, Nørgaardsvej 8, Stades Krog og Kastanievej v. Jernbanevej. (De eksisterende ca. 270 pladser med fri parkering). Periodekortet skal udstedes til minimum fem betalingsdage og op til 12 måneder. Kortet kan enten udstedes til én bestemt bil ved at påføre registreringsnummer og kan da kun anvendes i den bil. Registreringsnummeret kan også undlades, så kortet kan bruges til alle biler. Prisen for et periodekort er 30 kr. pr. betalingsdag, 450 kr. pr måned fra d. 1 i en måned og pr år. Invalidebiler Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Motorcykler Motorcykler kan parkere gratis på de afmærkede MC båse på de kommunale offentlige betalingspladser. Begrundelsen for at fritage motorcykler er, at de fylder lidt, deres antal er lille, så det derfor ikke er behov for at adfærdsregulere disse ved at kræve betaling. Side 2 af 5

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Udkast til endelig afgørelse

Udkast til endelig afgørelse Udsendelsesliste til grundejerne ved Roarsvej, Helgesvej og Yrsavej Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/13405-6 Side 1/6 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering 08-04-2014 Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer Den samlede løsning til et nyt

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 100 For Jernbanevej i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 15. november 2010 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende Dato 7. maj 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17630-20 Side 1/5 Påbud om vintervedligeholdelse mv. af sti uden for ejendom I brev af 10. december 2012

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. august 2012 09/01793 VEJAREAL FORAN BUTIK I dit brev af 4. februar 2009 har du klaget over Kommunens afgørelse af 8. januar 2009 om, at kommunens vejareal foran

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone. Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016

Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone. Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016 Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016 Velkommen Program 19.00: Velkomst og baggrund for beslutningen om gul zone v. Østerbro Lokaludvalg 19.15: Gul

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej Dato 4. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13070-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere