FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012"

Transkript

1 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være muligt at opsætte et større solcelleanlæg i en landsby, i en grundejerforening, i det åbne land eller på kommunale bygninger og være flere ejere om anlægget og dermed flere, som både bidrager til investeringen, men også får glæde af reduktionen i elforbruget og medvirken til udledningen af CO2 i atmosfæren. Odsherred Byråd har nu søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, som forestår frikommuneordningen, om som frikommune at få lov til at opsætte større solcelleanlæg til flere matrikler, idet reglerne i dag kun tillader opsætning af et solcelleanlæg på maksimum 6 kw for private på den enkelte matrikel/husstand. Baggrunden er et ønske fra beboerne i Stenstrup, der nu er blevet Energilandsby for at fremme grøn, vedvarende energi i samarbejde mellem borgere, kommune og Energiklyngecenter Sjælland, om opsætning af et fælles solcelleanlæg på andelsbasis. Solceller flere steder - Et fælles solcelleanlæg har mange fordele. Udover at det fint passer med vores klimastrategi at nedbringe CO2-udledningen og støtte udbredelsen af vedvarende energi og understøtte borgernes initiativer, vil et fællesanlæg gøre, at også i bevaringsværdige miljøer som eksempelvis Rørvig, Nakke eller Vallekilde, hvor lokalplanen måske ikke tillader opsætning af individuelle solcelleanlæg, vil et fælles anlæg på en egnet lokalitet alligevel muliggøre vedvarende energi, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Annelis Stamm. Der er også andre fordele ved fællesdrift af solcelleanlæg. Borgere, som ikke har ressourcer eller føler sig sikre på de mange regler og ansøgninger, vil nemmere i fællesskab med andre kunne drive et solcelleanlæg, alle huse behøver ikke med tiden at få opsat et solcelleanlæg, som kan virke generende eller skæmmende eller være direkte uforeneligt med lokalplanen at opsætte. Anlæggene skal finansieres gennem en kort tilbagebetalingstid for at gøre det mere rentabelt for den enkelte, for som reglerne er i dag, koster det ekstra at deltage i finansiering og afkast for et solcelleanlæg uden for egen matrikel. Kommunen vil også få lettere ved at understøtte den grønne energi ved fx opsætning af et solcelleanlæg på Højby Hallens tag, som kan producere strøm til mere end blot hallen, men kunne levere strøm til Højby Skole, rådhuset og plejecentret i Højby med flere. Byrådet godkendte på sit møde 30. oktober 2012 ansøgningen.

2 BLIV ENERGILANDSBY Solceller er blevet populære og er et af de energitiltag, man kan gå sammen om i en energilandsby som i Stenstrup. Bliv Energilandsby -og vær med til at gøre dit lokalområde mere miljøvenligt og attrativt. Ønsker I at gøre noget særligt for klimaet i jeres lokalområde? Så har I her en mulighed for at få hjælp til at komme i gang med arbejdet. Odsherred Kommune udvælger endnu en landsby til at være Energilandsby ud over Stenstrup. Ved energilandsby forstås en landsby eller dele heraf, hvor borgerne sammen arbejder for at lave energirenovering, installere vedvarende energianlæg og andre former for klima og energitiltag/-aktiviteter som der vælges i fællesskab. Ved at gå med i projektet kan I blive én af kommunens to første energilandsbyer. I kan være med til at sætte positiv fokus på jeres landsby, så den bliver et endnu mere attraktivt bosætningssted, samt fremme det sociale fællesskab i landsbyen. I kan få vurderet muligheder for etablering af vedvarende energi og nabovarmeprojekter. Der er bevilget kr. til forskellige aktiviteter, fx afholdelse af workshops/borgermøder med eksterne oplægsholdere, lokale energi/klimaaktiviteter mv.

3 EGEBJERG SKOLE FÅR GANG I ENERGIEN Legepladsspecialist Casper Mortensen, LEIKA Danmark A/S, serviceleder Carsten Schou, lærer Lars Levin Andersen og Mikkel Thorsøe Madsen, udviklingskonsulent Anders Knudsen og skoleleder Kirsten Kongsgaard Nielsen i Egebjerg Skoles skolegård, hvor energicentret opføres. Egebjerg Skole vil som den første skole i Odsherred og en af de første i landet være et energicenter, hvor såvel lærere og elever som andre skoler og besøgende kan lære om sol-, vind- og muskelenergi. Motionscykler med batterioplader til bl.a. mobiltelefoner, en 9 meter høj vindmølle, et hamsterhjul til at producere el, solceller og vandinstallation bliver det første skridt mod visionen om et formidlings- og læringscenter i skolegården på den kommunale folkeskole. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop bevilget en halv mio. kr., som var afsat i kommunens anlægsbudget i år, og arbejdet går i gang med det samme og vil i bedste fald være færdig inden årets udgang og i hvert fald inden vinterferien i februar. Firmaet LEIKA Danmark, som er legepladsspecialister og stod for opførelsen af Solhuset i Hørsholm, som er en klimavenlig børneinstitution, er valgt som leverandør af energilegepladsen i skolegården på baggrund af de ønsker og tanker, der er nedfældet i en statusrapport fra juni Vision at være selvforsynende - Vi ser en god pædagogisk mening i at kunne inddrage alternativ energi i undervisningen, og at børnene selv kan prøve at producere el på en motionscykel eller lære om vind- og vandenergi, og hvis vi på sigt kan blive en selvforsynende institution, vil det da være en skøn vision, siger skoleleder Kirsten Kongsgaard Nielsen, som også peger på muligheden for et samarbejde med foreningen Fri og Fro, som står for bæredygtigt byggeri i Egebjerg. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Arne Mikkelsen, SF, siger, at det er et flot initiativ, som viser, at der er muligheder for at skabe udvikling og vækst i lokalområdet og på en mindre skole. Skolen har i forvejen haft fokus på energibesparelser og god energistyring gennem en årrække ved serviceleder Carsten Schou og sidste år blev et jordvarmeanlæg nedgravet i idrætsbanerne ved siden af skolen taget i brug. Udover serviceleder Carsten Schou har lærerne Lars Levin Andersen og Mikkel Thorsøe Madsen været på kursus på Danfoss Universe på Als for at hente viden og inspiration til den kommende formidling. Ideen til energicentret opstod i forbindelse med gennemgangen af alle skoler og daginstitutioners energiforbrugende anlæg for et par år siden. Samarbejde med EUC - Der er nu nedsat en styregruppe og indledt et begyndende samarbejde med EUC Holbæk, som blandt andet vil kunne deltage i den tekniske produktion af dele af elementer til energicentret, fx dele til vindmøller, og vi taler om et etablere en praktikplads for en smedelærling. Også Odsherred Erhvervsråd er med i det koordinerende arbejde, siger udviklingskonsulent i Dagtilbud og Uddannelse, Anders Knudsen, som er koordinator for energicenterplanen. - Energicentret vil henad vejen blive lidt som et eksperimentarium og forhåbentligt være et trækplaster i lokalområdet, hvor der ikke kun i skoletiden, men også i ferier og weekends vil være åbent for besøgende, og der etableres et mindre lokale beregnet på undervisning, formidling og aflæsning af måleresultater, siger legepladsspecialist Casper Mortensen, Leika Danmark A/S. Målet er at etablere en egentlig skoletjeneste og få udarbejdet undervisningsmateriale og gøre energicentret åbent for andre skoler og daginstitutioner. - Vi håber da, klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard vil komme og indvie stedet, siger Casper Mortensen.

4 VINDER AF ENERGITJEK KAN SPARE EN TREDJEDEL Energivejleder Christian Oxenvad, EnergiTjenesten Sjælland gennemgik Kirsten Friis Thranes hus i Riis. En nedsættelse af det årlige energiforbrug fra de nuværende godt kwh el til 5000 kwh ved at udskifte de småsprossede døre og vinduer til nye med smalle sprosser og trelags energiruder samt lade elgulvvarmen i badeværelset supplere af en ekstra varmepumpe, så kan det årlige forbrug af el ydermere hentes hjem ved opsætning af solcelleanlæg på det sydvendte tag på det hundred år gamle idyllisk beliggende bondehus mellem Riis og Veddinge ved Fårevejle. Det var den umiddelbare opskrift på energiinvesteringer, da pensioneret skoleleder Kirsten Friis Thrane, Maglemosevej 5 fredag den 5. oktober havde besøg af energivejleder Christian Oxenvad fra EnergiTjenesten for et energitjek af sin ejendom. Energitjekket havde Kirsten Thrane vundet ved at deltage i en lodtrækning på Odsherred Kommunes energisparestand på foreningen Fritidsborgers høstmarked i Asnæs lørdag den 15. september Formålet med udlodning af et energitjek var at være med til at klarlægge udfordringerne ved og understøtte borgernes energirenovering af egen ejendom led i kommunens klimastrategi og fpå belyst fordelene. Lån til energiforbedringer - Jeg har foreslået, at der bliver forbedrede låne- og finansieringsmuligheder for energiinvesteringer for pensionister, som måske ikke har råd til investering i et solcelleanlæg, siger Kirsten Friis Thrane, som købte det smukt beliggende landhus for seks år siden. Huset var på det tidspunkt delvist isoleret, men alligevel var den årlige eludgift det første år på hele kr., men er nu nedbragt til kr. blandt andet ved opsætning af luftvarmepumpe og elpaneler, som klarer husets varme sammen med brændeovnen i stuen, som Kirsten Thrane selv forsyner med brænde fra egen skov. Huset blev købt med energimærke A4, altså i den bedre energiklasse, men alligevel er der besparelser at hente på elregningen. Efter gennemgangen af huset fandt Christian Oxenvad hurtigt energisynderne nemlig elgulvvarme i badeværelset samt de småsprossede døre og vinduer i stueetagen, mens de nyere Velux ovenlysvinduer på den godt isolerede første sal blev frikendt og i øvrigt også er udstyret med energiruder, hvilket den lille lighterprøve afslører, idet flammen, som spejler sig i vinduet, viser en rødlilla farve, der hvor energirudebelægningen er. Klimasynder - Bondehus-termovinduer med gennemgående sprosser er simpelthen den største klimasynder i det her land, erklærede energivejlederen prompte og peger på årsagen at der danner sig en kuldebro i en tyk bræmme om alle samlingerne, hvilket Kirsten Thrane kan bekræfte. - Jo, når jeg har gæster og de sidder op af min sydvendte terrassedør, mærker de kulden i stolen, og jeg må opsætte varmeapparat, som til gengæld sluger meget el - Ja, du skal udskifte disse døre og vinduer med helst tre lags 1+2 energivinduer, så vil du kunne nedbringe elforbruget og ikke mindst kunne sidde helt tæt på vinduerne, og så skal du overveje at opsætte solceller på taget og dermed blive selvforsynende for de tilbageværende godt 5000 kwh el, lød rådet fra energivejlederen fra EnergiTjenesten, som årligt har ca. 100 energivejledninger hjemme hos private boligejere og over tusind på telefon, men også gerne samarbejder med kommuner om fælles indsats for optimering af energiforbruget og dermed nedbringelse af CO2- udledningen.

5 MEDARBEJDERNE TESTER ELBILER I ODSHERRED Der var brede smil fremme, da forretningsudvikler i Better Place, Helene Lund Juul, direktør Benny Hemmingsen fra Citroën Skandinavien og borgmester Thomas Adelskov beså de første to elbiler, Citroën Zero mandag den 17. september Fotos: Marianne Diers De kommende tre uger skal Odsherred Kommunes medarbejdere prøve kræfter med elbiler i deres daglige arbejde. Målet er at få flest mulige ud at prøve et elektrisk alternativ til deres daglige arbejdskøreture. Erfaringerne skal bruges til at blive klogere på hvilke af kommunens nuværende biler der med fordel kan udskiftes med en elektrisk model. I denne og de kommende to uger ugerne 38, 39 og 40 - prøver Odsherred Kommune livet med tre forskellige elbiler. Det sker som led i et forsøg med elbiloperatøren Better Place, som stiller ladestandere og forskellige typer elbiler til rådighed for kommunens medarbejdere. Formålet er at give et indblik i hverdagen med moderne elbiler og den infrastruktur til at oplade dem, som for øjeblikket er ved at blive udrullet i hele Danmark. Håbet er at så mange medarbejdere som muligt vil nå en tur bag rattet. En spørgeskemaundersøgelse bagefter skal kortlægge hvilke kørselsbehov elbiler i fremtiden kan dække for kommunens medarbejdere. Testes af hjemmepleje og administration Det betyder at kommunens hjemmepleje og administration i uge 38 og 39 får mulighed for at køre de daglige ture i arbejdsregi i en Citroen C- Zero. I uge 40 tester rådhuset og de to administrationscentre i Fårevejle og Nykøbing så Renault-elbilerne Fluence Z.E. og Kangoo Z.E. Førstnævnte er verdens første elbil med udskifteligt batteri og kan allerede i dag køre mellem Aarhus og København ved hjælp af batteriskift undervejs. Senere på året åbner en batteriskiftestation ved Holbæk-motorvejen, som forbinder Odsherred med Better Place s danske elbilnetværk. Kangoo Z.E. kårede den danske motorpresse til årets varebil 2012 i direkte konkurrence med de nyeste benzin- og dieseldrevne varebiler. - Vi er i øjeblikket ved at se på kommunens bilpark med henblik på udskiftning og optimering af driften, og her indgår elbiler som et naturligt emne, og det er derfor godt, vores medarbejdere nu får syn for sagn ved at kunne afprøve bilerne i praksis og give deres mening til kende efterfølgende, siger borgmester Thomas Adelskov. Logger kørevaner I Better Place giver projektet værdifuld viden om kommunale køremønstre, idet en elektronisk autolog i bilerne vil give et præcist indblik i medarbejdernes kørselsvaner og kørestil. Men Helene Lund Juul, Forretningsudvikler i Better Place, lægger ikke skjul på værdien i at få de kommunale medarbejdere bag rattet i en elbil: - Det handler om at overkomme de mentale barrierer. De moderne elbiler kan sagtens klare kørselsbehovene for både kommuner og private i en lang række tilfælde og vi oplever generelt at lidt tid bag rattet betyder, at danskerne pludselig kan se fordelene ved elbilerne. Elbilen bliver afmystificeret, forklarer Helene Lund Juul, og håber at den efterfølgende evaluering fra kommunens medarbejdere vil bekræfte hende i påstanden.

6 VIND EN ENERGIGENNEMGANG AF DIT HUS Har du fritidshus eller helårshus? Så kom og få råd og vejledning om solceller på kommunens stand ved høstfesten i Asnæs 15. september Kom og vind en komplet energigennemgang af dit hus på høstmarkedet i Asnæs lørdag den 15. september Som en del af Klimafestival 2012 har Odsherred Kommune en stand på høstmarkedet på Plænen i Asnæs lørdag den 15. september 2012 kl , arrangeret af foreningen Fritidsborger. På kommunens stand er der mulighed for at få rådgivning og stille spørgsmål omkring energibesparelser og vedvarende energianlæg til Energitjenesten. Du kan ligeledes hører om kommunens klimaarbejde og snakke med medarbejderne omkring ansøgninger til kommunen om vedvarende energianlæg. Herudover er der mulighed for at høre nærmere om GeoPark Odsherred og få svar på spørgsmål om projektet. Hvis du har helårs- eller fritidshus i Odsherred Kommune, er der desuden mulighed for at vinde en komplet energigennemgang af dit hus. - Vi glæder os meget til at invitere alle indenfor til en snak omkring energibesparelser, vedvarende energianlæg og Geopark Odsherred, siger klimakoordinator Karina Kragh Jespersen, Plan og Udvikling.

7 ODSHERRED KOMMUNE BANER VEJEN FOR ELBILER Med borgmester Thomas Adelskovs underskrift på en hensigtserklæring med firmaet Better Place er Odsherred Kommune nu blandt de 53 andre af landets 98 kommuner, som vil fremme udbredelsen af en god infrastruktur til elbiler i form af batteriladestationer, oplysning og udbredelse af befolkningens kendskab til de miljøvenlige elbiler. Tirsdag den 13. marts 2013 var såvel Miljø- og Klimaudvalget som Direktion og medarbejdere i kommunen kaldt til underskriftsseancen på borgmesterens kontor efterfulgt af muligheden for en prøvekørsel i enten en Renault Fluence eller en Renault Kangoo fra parkeringspladsen foran rådhuset i Højby. - Som klimakommune har vi underskrevet en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og en kurveknækkeraftale for at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen. - På en lang række områder er vi i kommunen i fuld gang med at nedbringe el- og energiforbrug, blandt andet ved brug af jordvarmeanlæg og solcellepaneler, ligesom vi har en god dialog med borgere og sommerhusejerne. Passer med strategi - Derfor passer det som fod i hose i vores klimastrategi også at fremme brugen af elbiler, sagde borgmester Thomas Adelskov, da han satte sin underskrift på hensigtserklæringen sammen med Business Developer Helene Lund Juul fra Better Place. Stephan T. Nielsen fra Renault i Frederikssund var til stede med de to elbiler, henholdsdvis en personbil og en varebil og med og uden udskifteligt batteri. Elbilerne, der nærmest er lydløse, kører 185 km på en batteriopladning. Afhængig af det årlige kørselsbehov kan man som elbilejer købe en abonnementsaftale med Better Place eller andre leverandører, fx ChoosEV om installation af ladeplads ved hjemmet samt fri opladning på ladestationer fra 800 kroner om måneden, ved km i årligt kørselsbehov. Better Place skal nu i dialog med Odsherred Kommune vurdere, hvor det er mest hensigtsmæssigt at opsætte en eller flere ladestationer. Hidtil har der været foreslået et sted i Asnæs eller Nykøbing, men da ladetiden typisk er syv-otte timer, kan det også være en mulighed ved en arbejdsplads, måske ved rådhuset i Højby eller administrationscentret i Fårevejle. Som sommerhusejer har man også en mulighed for at indgå en aftale og få placeret en ladestation ved sit fritidshus, hvis man har en elbil. - Vi vil nu foretage en nærmere vurdering af kommunens behov for elbiler, siger borgmester Thomas Adelskov. Efter underskrifterne var det tur til en køretur i de nærmest helt lydløse elbiler rundt i Højby med borgmester, politikere og medarbejdere som chauffører og passagerer. Fakta om Better Place: Better Place Global blev stiftet af Shai Agassi i 2007 og har hovedsæde i Palo Alto, Californien. I Danmark etablerede Better Place sig 1. februar 2009 og beskæftiger i dag over 100 medarbejdere. Better Place Danmark har et kapitalgrundlag på 103 mio. euro og ejes af Better Place Global og DONG Energy, som er mindretalsaktionær. Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport. Better Place udbyder en infrastruktur og en række services, som gør en elbil økonomisk attraktiv at købe, let at bruge og fantastisk at eje. Det er en kæmpe udfordring, som kræver nye løsninger og samarbejder inden for alle grene af det nye, globale transport-økosystem.

8 NYE TERMOSTATER NEDBRINGER VARMEUDGIFT Termostater, som kan styre temperaturen på den enkelte radiator gennem døgnet, kan medvirke til at sænke varmeudgifterne og dermed CO2- udledningen. Det handler om at gøre noget for klimaet, om at reducere CO2-udledningen i hele Odsherred Kommune og så også en hel del om kroner og ører. Energikonsulent i Ejendom og Byggeri Torsten Gaarde er sammen med ingeniør Peter Ankarfeldt fra Ejendom og Byggeri vedvarende på jagt efter energibesparelser i de kommunale ejendomme. Opsætter 500 termostater - Det næste skridt for at opnå en yderligere reduktion i energiforbruget i kommunens bygninger var at opnå en besparelse på varmeforbruget i det enkelte rum, og derfor har vi nu investeret i 500 elektroniske termostater, som opsættes på alle radiatorer i Sundhedscentret, klub- og mødelokalerne i Hallerne i Asnæs, skolerne og børnehaverne i Nykøbing, siger energikonsulent Torsten Gaarde. - Og næste skridt er at hjælpe borgerne med at sænke energiforbruget og dermed spare CO2. Nykøbing Sj. Fjernvarme og leverandøren af termostaterne og lokale vvs-firmaer går derfor nu ud med et tilbud til fjernvarmeforbrugere om også at købe de samme radiator-termostater, som kommunen har indkøbt, tilføjer Torsten Gaarde. - Vi vil fra fjernvarmeværket gerne medvirke til reduktion af CO2-udledningen og har selv planer om opsætning af m2 solvarmeanlæg på et 14 hektar stort areal ved Getsøvej i Nykøbing. Vi vil derfor gerne bakke det kommunale initiativ op for at opnå energibesparelser til gavn for alle, siger driftsleder Klaus Hansen fra fjernvarmeværket. Termostaten giver mulighed for præcist at styre temperaturen i det enkelte rum med et dags- og et ugeprogram, som automatisk sikrer, at der er komfort-temperatur, når rummet anvendes og temperatursænkning, når rummet ikke anvendes. Åbner man vinduet, slår varmen fra med det samme. Timestyring Man kan også sætte termostaten til at opvarme rummet to timer, inden man kommer hjem fra vinterferien, så stuen er passende varm og mange andre energispare-funktioner. - Det er vores helt klare opfattelse, at styring af temperaturen på rumniveau er vejen frem for yderligere energibesparelser, siger Torsten Gaarde. Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Odsherred Kommune har underskrevet en aftale om at være klimakommune, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 2 % om året fra

9 SOLCELLERNE INDTAGER ODSHERRED KOMMUNE Her på Bobjergskolen i Asnæs er solcellepanelerne opsat på Blok B og Blok C. Lørdag den 1. oktober 2011 kl holder Odsherred Kommune åbent hus på daginstitutionen Raketten, Savværksvej 1 B i Nykøbing, Plejecentret Grønnegården, Nykøbing, Bobjergskolen i Asnæs og Højby Skole for at orientere om de solcelleanlæg, som netop er opsat på disse kommunale bygninger og inspirere borgerne til også at overveje solcelleanlæg på eget hus. Dagen starter med velkomst og tale ved borgmester Thomas Adelskov på Højby Skole kl. 11 og frem til kl. 14 kan man så møde konsulenterne fra DrivhusEffekten og får en orientering om solcellepaneler. Der vil også være konsulenter til stede på Bobjergskolen i Asnæs samt på Raketten i Nykøbing fra kl Skal inspirere borgere Det er nemlig et led i kommunens klimastrategi, at kommunen skal gå foran og inspirere borgerne til også at handle for at sænke energiforbruget og dermed CO2-udledningen. Det er Hørsholm-firmaet DrivhusEffekten, som i øjeblikket er i fuld sving med at opsætte solcelleanlæggene, som alle forventes at være i drift fra 26. september På Bobjergskolen har anlægget været i drift siden 13. juli og har allerede produceret en del el. Anlægget er monteret på taget af skolens Blok C, og et tilsvarende anlæg vil være monteret på Blok B til åbent hus-dagen. Samtidig får gymnastiksalen på Højby Skole et solcelleanlæg samt de to af bygningerne på daginstitutionen Raketten i Nykøbing, hvor taghældningen er helt perfekt til solcelleanlæg. Her er nemlig en 45 graders hældning, og tagene er sydvendte, hvilket er de optimale betingelser for et solcelleanlæg. Solcelleanlæggene er opsat for at reducere energiudgifterne på de enkelte institutioner og dermed på kommunens samlede energiregnskab, men også for at sænke kommunens CO2-udledning, idet solcelleanlæggene producerer strøm svarende til parcelhuses årsforbrug eller kwh. Pædagogisk indsats Derudover vil der være mulighed for på skoler og daginstitutioner at inddrage børn og elever i viden om energiforbruget gennem tydelige og store displayskærme, som viser, hvor meget solcelleanlæggene bidrager til elnettet. - I realiteten vil man henad vejen kunne opleve, at elmåleren så at sige kører baglæns forstået på den måde, at institutionens solcelleanlæg producerer mere el end der forbruges og dermed får vi penge tilbage fra elforsyningen. Et sådant anlæg får vi på Raketten i Nykøbing, mens solcelleanlæggene på skolen i Højby vil dække cirka 10 % af energiforbruget her, siger ingeniør Peter Ankarfeldt fra Ejendom og Byggeri, som har igangsat solcelleanlæggene. Ændrer adfærd Opsætning af solcelleanlæggene tager hensyn til bygningernes alder og konstruktion, særligt tagkonstruktionen, som skal kunne bære den ekstra vægt i mange år frem. I takt med renovering af skoler og andre institutioner vil Ejendom og Byggeri tage stilling til opsætning af yderligere anlæg. Toke R. Sundgaard fra DrivhusEffekten oplyser, at der typisk vil være en øget bevidsthed og ændret adfærd efter opsætning af solcelleanlæg, som vil kunne bidrage med en yderligere reduktion af energiforbruget på op til 10 %.

10 Skattefradrag Prisen på solcelleanlæg er faldet til et niveau, hvor private også kan være med og samtidig er kvaliteten af anlæggene blevet meget bedre. Dertil kommer, at man kan få håndværkerfradrag til opsætningen, så for de fleste vil det kunne betale sig allerede fra første dag, selvom afskrivningen er 10 til 15 år. En kilowatt el koster i dag rundt regnet to kroner, og med forventning om, at elpriserne fortsat vil stige, er det således værd at lave en beregning for, om solcelleanlæg vil være en god investering. Ikke bare på helårsejendommene, men også på sommerhuse, som i hovedsagen i dag benytter el til opvarmning og ofte har samme elforbrug som en helårshusstand. Få orientering Konsulenter fra DrivhusEffekten vil på åbent hus-lørdagen 1. oktober orientere om anlæg og effekt, ligesom man kan få brochuremateriale med hjem. Et 6 kwh solcelleanlæg til et parcelhus koster typisk kr. og et 3 kwh koster kr. i indkøb, opsætning og installation. DrivhusEffekten har blandt andet installeret solcelleanlæg i Hørsholm Kommune. Firmaet giver 25 års garanti og giver en garantiproduktion for mindsteproduktion, som anlægget kan levere. Firmaet bruger udelukkende REC solcellepaneler, som produceres i Norge af verdens største solcellefabrik, samt Danfoss Invertere til deres anlæg. På Raketten i Nykøbing er anlægget under opsætning og vil gøre institutionen selvforsynende med el.

11 ODSHERRED SÆNKER ENERGIFORBRUGET Virksomhederne i Nordvestsjælland får nu hjælp af både Odsherred Erhvervsråd og SEAS-NVE til at nedbringe energiforbruget. Det er essensen af den partnerskabsaftale, der netop er indgået mellem Odsherred Erhvervsråd og SEAS-NVE. - Energiforbruget er en stor omkostning i de fleste virksomheder. Derfor er det uhyre vigtigt, at medlemsvirksomhederne betragter det som en strategisk ressource, som kan give konkurrencemæssige fordele. Derfor har vi lavet en aftale med SEAS-NVE, der har Danmarks måske dygtigste energirådgivere, siger erhvervschef Jes Wilhelmsen, Odsherred Erhvervsråd. Det tætte samarbejde mellem regionens energiselskab og erhvervsråd indebærer, at medlemsvirksomhederne nu kan trække på den ekspertise, som SEAS-NVE har indenfor energibesparelser. Derfor vil de to parter gå sammen om en række tiltag, der skal styrke konkurrenceevnen hos erhvervslivet i Odsherred. - Både store og små virksomheder oplever i dag hård konkurrence på deres respektive markeder. Derfor er det vigtigt at holde fokus på omkostningerne, så virksomheden ikke mister konkurrencekraft. Odsherred Erhvervsråd har det bedste netværk blandt regionens virksomheder og SEAS-NVE har et oprigtigt ønske om at bidrage til regionens udvikling, hvilket gør partnerskabet til et perfekt match, siger markedsdirektør Ole Vestergaard, SEAS-NVE. Odsherred Erhvervsråd og SEAS-NVE har sat som mål, at medlemsvirksomhederne samlet set indenfor bare 12 måneder har reduceret energiforbruget med 10 procent. Derfor vil der blive afholdt netværksarrangementer, og SEAS-NVE vil energiscreene interesserede virksomheder. Desuden vil medlemsvirksomheder kunne indberette energibesparelser og derved spare penge.

12 BORGERNE BOBLER AF BÆREDYGTIGE IDEER Odsherred har en del økologiske grise, men ikke nogen økologisk slagter, og grisene må derfor køres til Jylland for at blive slagtet. Det er ikke særligt klimavenligt. Hvad med en Sidinge Sø i stedet for oversvømmelse af hele fjorden? Et rådgivningscenter om klima og energi for borgerne? Tilskud og råd om solcelle- og solvarmeanlæg til alle sommerhusejerne? Fremme af naturproduktionsvirksomheder og en mere effektiv naturbeskyttelse og Mange ideer Ideerne var mange og alsidige, da Odsherred Kommunes Miljø- og Klimaudvalg torsdag den 9. juni 2011 havde inviteret til borgermøde om den netop vedtagne klimastrategi i Asnæs Forsamlingshus. I alt deltog 30 personer inklusive de administrative medarbejdere, men idérigdommen var nærmest omvendt proportional med deltagerantallet. Senere på sommeren holdes tilsvarende møder for erhvervslivet og for sommerhusejerne, som på samme måde indbydes til at komme med ideer. Handling bag ord - Der er mange festtaler ude i den store verden om klimaet. Vi er allerede godt i gang i Odsherred med energibesparelser og vil gerne i dialog med borgerne for at opfylde målene i klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om en 2 % reduktion frem til 2020 og en 8 % reduktion inden 2013 i forhold til Kurveknækkeraftalen, sagde borgmester Thomas Adelskov. Klimakoordinator Karina Kragh Jespersen oplyste, at kommunen er ved at lægge sidste hånd på det første CO2-regnskab både for kommunens eget forbrug og for hele kommunens areal. To tredjedele af kommunens CO2-udledning anslås at komme fra de kommunale bygninger, hvorfor en stribe energiprojekter er igangsat. Ingeniør Peter Ankarfeldt, Ejendom og Byggeri, gennemgik indsatsen for forbedret klimaskærm, energirigtig belysning, hvor Vallekilde-Hørve skoles 400 lampesteder udskiftes i sommerferien, varme- og ventilationsanlæg, opsætning af varmepumper, etablering af jordvarmeanlæg m. v. Flere solceller Syv projekter med solcelleanlæg på skoler, rådhus og administrationscentrene er i gang. Anlægget vil kunne producere kwh svarende til forbruget i 24 enfamiliehuse. - Af de cirka 14 mio. kwh, kommunen bruger i el om året, har vi med indsatsen det sidste halvandet år sparet cirka 1 mio. kwh, sagde Peter Ankarfeldt. Genskab søer og moser Forfatter, foredragsholder, journalist m. m. Kjeld Hansen, Klippinge, kom under overskriften Uden at det koster verden? ind på, hvordan kommunen ved at oversvømme tidligere vådområder kan reducere CO2-udledning. Han pegede konkret på Trundholm Mose, Sidinge Fjord og Klintsø, som han finder er oplagt til naturgenopretning og kom med eksempler fra andre kommuner, senest i Herning, hvor en ny sø er etableret. - Landbruget fylder enormt meget i Danmark, 62 % af arealet, og kun 6-8 % er natur. Alt det grønne, vi ser derude, er ikke natur, men et sygeligt tegning på årelang overgødskning. Hvis ikke Danmark var søbet ind i ammoniak ville den ægte natur vise sine mange forskelligartede farver, sagde Kjeld Hansen og opfordrede til handling. - Og borgerne vil strømme til og elske, hvis I virkelig vil gøre noget for naturen, fortsatte Kjeld Hansen og talte om et mirakel den førhen udryddede havørn, som er tilbage med nu 40 ynglende par i landet. Herefter var det borgernes tur til at brainstorme, og det kom der blandt andet nedenstående ideer ud af: Effektiv naturbeskyttelse Tiltrækning af naturproduktion Etablering af Sidinge Sø Elbusser Rådgivningscenter for alle om klima og energi Flere skove/træer Krav om solceller på alle sommerhuse Gang i byfornyelsen Vand i gadekæret i Rørvig Overtage landbrugets restgæld Vindmøller på Sjællands Rev Ekstra isolering i sommerhuse Pendlerparkering Forbud mod bilkørsel af børn til skole Borgermotivering Flere solfangeranlæg Adfærdsændringer

13 Udvikling af kollektiv trafik Fokus på elbiler/delebiler Bedre cykelveje Nye vådområder Mere vedvarende energi Flere store og små vindmøller Luftballoner med solceller Energirigtig og naturdrevet legeplads Inspirationsmøder om at spare Biogasanlæg

14 ODSHERRED HAR SKRUET NED FOR ENERGIFORBRUGET Konsulent Dan Vandal Petersen, Danfoss, energikonsulent Torsten Gaarde, Ejendom og Byggeri, ingeniør Peter Ankarfeldt, Ejendom og Byggeri, vvs-installatør Jan Larsen, Nykøbing, og tekniker Jan Flinch Melsen, Danfoss ved Sundhedscentret, hvor energiinstallationerne netop er blevet optimeret. Foto: Peter Haugaard Omkring en million kroner sparer Odsherred Kommune nu og fremover om året i lavere energiudgifter til vand, varme og el efter en samlet indsats for at optimere energiforbruget, forbedre klimaskærmen i bygningsmassen og indføre energibesparende belysning og i stigende omfang solceller til elproduktion. Udover den løbende vedligeholdelse af ejendommene har kommunen siden 2009 haft en aftale med verdens største producent af varmeautomatik Danfoss om EnergyTrim, hvor en tekniker mindst fire gange om året i en treårig periode besøger børnehaver og skoler for at gennemgå varmeinstallationerne og komme med råd om udskiftning, som kan fremme en bedre varmeøkonomi. Det kan være ved udskiftning af gamle kedler til nye anlæg, natsænkning, nye termostater eller andre ventiler eller luftbårne anlæg i stedet for oliefyr. Alle ejendomme gennemgået Alle kommunale ejendomme er nu gennemgået, efter at aftalen i 2010 blev udvidet til også at gælde administrationscentrene, sportshaller og plejecentre. Således har blandt andet Sundhedscentret i Nykøbing fået nye varmepumper, varmtvandsbeholder og termostater. - Det har især drejet sig om at få mere styr på varme- og ventilationsanlæg, enkelte steder har vi udskiftet 40 år gamle kedler. Generelt har der dog været en god bevidsthed omkring nødvendigheden af at nedbringe energiforbruget, så kommunen har bestemt ikke været en energisynder før, men der er alligevel pæne besparelser at hente, både for kommunens økonomi og miljøet, påpeger tekniker Jan Flinch Melsen, Danfoss, som står for justeringerne på anlæggene i Odsherred Kommune. Enkelte steder skal man tage stilling til, om en anlægsudgift står mål med besparelsen, hvis anlægget skal omstilles. Det gælder blandet andet Højby Skoles i dag luftopvarmede anlæg. Klimaskærm og jordvarme - Udover energitrimningen ved Danfoss har vi haft den løbende forbedring af klimaskærmen i form af udskiftning af gamle vinduer med nye blandt andet på rådhuset i Højby og i Sundhedscentret. På tre skoler er jordvarmeanlæg nu i fuld drift og tegner udsigt til en god varmeøkonomi, måske med en lidt længere afskrivning end først forudsat, 15 år frem for 10 år, siger ingeniør Peter Ankarfeldt fra Ejendom og Byggeri. Det er Odden Skole, der som den sidste skole, og uden at få opgravet fodboldbanen, har fået jordvarmeanlæg. I vinter fik Rørvig Friskole og Rørvig Hallen jordvarme, den nærliggende fritidsklub Røffen fik et luft til vand-varmeanlæg, mens Egebjerg Skole i snart et helt skoleår har haft jordvarmeanlæg. Flere solcelleanlæg på vej - Vi er allerede nu ved at undersøge muligheden for at installere solcelleanlæg på de fem store skoler i kommunen samt på rådhuset i Højby og administrationscentret i Fårevejle. Solcellerne vil hvert sted kunne bidrage med en elproduktion på cirka kwh, hvilket svarer til mellem 5 og 10 % af skolernes elforbrug, siger Peter Ankarfeldt. Det er et EU-finansieret projekt, kommunen søger penge til, og såfremt de bevilges, bliver solcelleanlæggene tidligst opsat fra august 2010 blev det første kommunale solcelleanlæg taget i brug på gæstesejlernes toilet- og badebygning på Odden Havn.

15 Det skete officielt, da borgmester Thomas Adelskov underskrev klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening ved præsidenten Ella Maria Bisschop-Larsen. Når skolerne er udvalgt til solcelleanlæg, hænger det blandt andet sammen med, at der her også vil kunne sættes ind med en pædagogisk og undervisningsmæssig indsats over for eleverne. Nye termostater og ventilationsanlæg Torsten Gaarde er udlånt fra jobbet som serviceleder til en tidsbegrænset stilling som energikonsulent i Ejendom og Byggeri og har aktuelt gang i udskiftningen af ikke mindre end 1000 radiator-termostater i de kommunale ejendomme. Herudover er Ejendom og Byggeri i gang med at udskifte fem ventilationsanlæg på rådhuset i Højby og Administrationscentret i Fårevejle samt i den ene sportshal i Nykøbing. Torsten Gaarde vil gennemgå samtlige ventilationsanlæg i kommunale ejendomme for at vurdere potentialet for besparelser ved en udskiftning. - Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi med den samlede indsats både er med til at nedbringe energiforbruget og dermed spare energiudgifter og samtidig reducere kommunens CO2 udledning, som er en del af klimakommuneaftalen. Helt præcist hvor stor besparelsen er, kan vi endnu ikke beregne. Dels fordi vi mangler et samlet overblik over det hidtidige varme- og elforbrug, dels fordi vi netop har haft to vintre med 20 pct. koldere vejr og dermed øgede graddage i forhold til et normalt år, siger Peter Ankarfeldt. Samlet overblik - Det er målet, at vi får et samlet overblik over energiforbruget på den enkelte institution ved hjælp af fjernaflæsning og fjernstyring, som allerede er etableret de fleste steder. Ved hjælp af sms eller kan servicelederen, der står for den daglige drift ude på institutionerne, få besked om uregelmæssigheder, og i realiteten vil han eller andre også kunne styre energiforbruget fra en pc. De hidtidige leverandører har i udstrakt grad været anvendt ved udskiftning af installationer. Det gælder blandt andet Jan Larsen, Kaj Larsen VVS i Nykøbing: - Vi er glade for at kunne være med, og jeg synes det er et rigtig godt indsatsområde, kommunen her har fokus på, også fordi man både fokuserer på vinduer, belysning og solceller, altså både bedre bygningsisolering og mindre energiforbrug, siger Jan Larsen, hvis firma har stået for de tre jordvarmeanlæg i Rørvig, Egebjerg og på Odden. Holdninger og adfærd På spørgsmålet, om der kan gøres endnu mere, når nu alle ejendomme er energioptimeret svarer Torsten Gaarde: - Ja, så handler det næste skridt om holdninger og adfærdsændringer, som antages at kunne medvirke til 20 % reduktion i energiforbruget. Indførelse af yderligere LED-belysning, som er det mest effektive og energibesparende belysning, der findes og sensorbelysning er andre kommende tiltag og så ikke mindst, at der til stadighed holdes fokus på energiforbruget.

16 ODSHERRED SKÆRER 8 % I ENERGIFORBRUG Mere end to ud af tre kommuner har allerede en kurveknækkeraftale, og projektleder Anders Hjorth Jensen fra CFE glæder sig over at byde Odsherred velkommen blandt dem, her med borgmester Thomas Adelskov ved underskriften fredag 10. december 2010 i Fårevejle. Foto: Karina Kragh Jespersen Fredag den 10. december 2010 forpligtede borgmester Thomas Adelskov Odsherred Kommune til at barbere otte procent af energiforbruget inden udgangen af Det skete, da han skrev under på en kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser i byrådssalen i Fårevejle. Besparelserne svarer til cirka 2,5 millioner kroner i energiudgifter. Ved udgangen af 2013 skal Odsherred Kommune bruge otte procent mindre energi både på el og varme. Det forpligter borgmester Thomas Adelskov kommunen til, når han underskriver en kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser (CFE) ved en ceremoni på fredag. - Med kurveknækkeraftalen tager vi hul på systematisk at høste de økonomiske gevinster ved at spare på energien. Det vil være til fordel for både miljøet, institutionerne og kommunekassen, så det er win-win, siger borgmester Thomas Adelskov om aftalen med CFE. Når målet er nået, vil kommunen spare omkring 2,5 millioner kroner om året på energiudgifter. Mange projekter i gang Der skal ambitiøse energirenoveringer til, hvis Odsherred Kommune skal opfylde forpligtelserne i kurveknækkeraftalen. Derfor nedsætter byrådet en arbejdsgruppe, der efter nytår skal lave en handlingsplan for energibesparelser i Odsherred. Der er afsat 20 millioner kroner til at skabe energibesparelser, og der er allerede flere projekter i gang. - Vi har for eksempel opsat solceller på Odden Havn, som laver strøm til badebygningen på lystbådehavnen. Vi har udskiftet til nye energiruder mange steder, og vi erstatter oliefyrede anlæg med jordvarme på tre skoler, fortæller Thomas Adelskov. Lokale energiambassadører Ud over energirenoveringer vil Odsherred Kommune skabe en kultur, hvor energirigtig adfærd bliver selvfølgelig. Et af redskaberne kan være en adfærdskampagne fra CFE, hvor kommunen etablerer et netværk af lokale energiambassadører. - Alle kan gøre en forskel for klimaet. Derfor vil vi have en repræsentant i hver skole, hvert plejehjem osv., som skal have føling med energiforbruget og motivere andre medarbejdere til energibesparelser. Det kan blive en del af vores kommende klimastrategi, siger Thomas Adelskov. Tænk bredt Mere end to ud af tre kommuner har allerede en kurveknækkeraftale, og projektleder Anders Hjorth Jensen fra CFE glæder sig over at byde Odsherred velkommen blandt dem. - Klima er kommet i fokus i kommunens direktion. Det er fornuftigt, at Odsherred tager så grundigt fat på energispareindsatsen og snart bliver både klimakommune og kurveknækker. Kommunen tænker helhedsorienteret ved at tage fat på hele energiområdet på én gang. Det er klogt, også fordi de vil opleve en masse synergieffekter mellem områderne, når de får energispareindsatsen grundigt tilrettelagt, siger Anders Hjorth Jensen, der selv kommer til Odsherred for at underskrive aftalen på fredag. Odsherred har til nytår lavet energirenoveringer for 5,6 millioner kroner. Det sparer omkring kroner om året på energiudgifterne.

17 ODSHERRED NU KLIMAKOMMUNE Borgmester Thomas Adelskov og Danmarks Naturfredningsforenings præsident underskrev onsdag den 11. August 2010 aftalen om, at Odsherred Kommune nu er klimakommune. Foto: Marianne Diers. Borgmester Thomas Adelskov ankom til Odden Havn sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident i elbil, kommunens første solcelleanlæg på taget af gæstesejlernes toilet- og badebygning blev indviet, og der er jordvarmeslanger på vej ned i græsset bagved flere af kommunens institutioner. Borgmester Thomas Adelskov og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen skrev onsdag den 11. august 2010 på Odden Havn under på aftalen om, at Odsherred Kommune nu er klimakommune med alt hvad det indebærer. Odsherred Kommune forpligter sig med aftalen til at reducere sit CO2-forbrug med mindst 2 % om året. Elbiler, solcelleanlæg, jordvarme er blot nogle af de skridt, kommunen allerede har taget for at nå det mål. Vi tænker, og vi handler - Det her gælder ikke blot om at sætte en symbolsk underskrift på et stykke papir, sagde borgmesteren i sin tale, det handler om at gøre noget i virkeligheden. Oversvømmelser i andre dele af verden og de hyppige og stadigt kraftigere skybrud herhjemme viser os, at det er vigtigt, at vi tager klimaudfordringerne alvorligt, også i Odsherred. - Det nytter at ændre adfærd i dagligdagen, ikke blot i kommunen, men også i erhvervslivet og i de private husholdninger i Odsherred, sagde Thomas Adelskov, som afslørede, at kommunen har flere spændende projekter i støbeskeen, bl.a. i samarbejde med lokale virksomheder. Kommunerne går foran Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen sagde i sin tale, at man kan undre sig over, hvorfor verdens ledere har så svært ved at træffe de nødvendige beslutninger, men at det så er godt, at landets kommuner tager ansvaret på sig. - Det giver god mening, at kommunerne går forrest i klimakampen, forklarende præsidenten, for det er kommunen, der bestemmer hvor der må bygges nyt, det er kommunen der kan stille krav til boligernes energiforbrug, og det er kommunen der typisk er den største ejendomsbesidder. - Og i øvrigt er det oplagt for et område som Odsherred, at det som turistkommune også er en grøn kommune, hvilket jeg er sikker på, at turisterne sætter pris på, bemærkede Ella Maria Bisschop-Larsen som afslutning. Solceller får elmåler til at køre baglæns Ingeniør Peter Ankarfeldt fra kommunens center for Ejendom og Byggeri forklarede, at solcelleanlægget på taget af gæstesejlernes toilet- og badebygning - i øvrigt det første i kommunen [ : i kommunalt regi, der er uden tvivl private anlæg, red.] - producerer så meget strøm, at elmåleren ofte kører baglæns. - Solcellerne kan producere det, der svarer til forbruget i et pænt stort parcelhus, sagde Peter Ankarfeldt, og anlægget reducerer kommunens CO2-forbrug med 0,1 %. Der skal altså blot 20 af den slags initiativer til for at Odsherred Kommune lever op til klimaaftalens årlige målsætning. Elbilen er fremtiden Salgs- og marketingsdirektør Lasse Altmann fra firmaet ChooseCV, som har lånt elbilen til borgmester Thomas Adelskov, forklarede, at elbilen som transportmiddel i dagligdagen endnu er i fase 1, men at fremtiden står på dørmåtten.

18 - Den her model har en tophastighed på 100 km/t, og den kan køre 100 km på en opladning. Det er en ombygget benzinbil. På grund af omkostningerne til ombygningen koster den kr., hvilket er rigtig mange penge. Men når de store bilmærker begynder at producere elbiler på samlebånd, vil der virkelig ske noget med både pris og kvalitet, forudsagde Lasse Altmann. Danmarks Naturfredningsforening holder en gang om året øje med de kommuner, de indgår klimaaftaler med. I de kommuner, som har været klimakommuner et stykke tid, er der gode erfaringer med at nå målene og endda gøre det endnu bedre.

19 BORGMESTER UNDERSKRIVER KLIMAAFTALE Borgmester Thomas Adelskov foran den elbil, som han har fået stillet midlertidigt til rådighed i forbindelse med Odsherred Kommune udnævnelse som klimakommune. Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune sætter handling bag ordene om at være en miljøbevidst kommune med en bevidst klimastrategi. Onsdag den 11. august 2010 kl på Odden Havn, Vestre Havnevej 2, sætter borgmester Thomas Adelskov sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen nemlig sin underskrift på en aftale om, at Odsherred bliver klimakommune. Aftalen forpligtiger kommunen til at reducere den årlige COs-udledning med ikke under 2 % om året og dokumentere, hvilke tiltag kommunen gør for at forbedre klimaet. Samtidig med underskrifterne indvies et solcelleanlæg på Odden Havn. Penge til energibesparende foranstaltninger - Vi har allerede afsat 20 mio. kr. på vores kommunale anlægsbudget til energibesparende foranstaltninger, men det her er en rigtig god anledning til at sætte yderligere fokus på vores klima- og energipolitik, siger Thomas Adelskov. - At være klimakommune giver god mening både miljømæssigt og økonomisk for Odsherred Kommune som kommune. Og det giver god mening for Odsherred som område. Derfor er vi sammen med det lokale erhvervsliv og Odsherred Erhvervsråd i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle nye energivenlige, lokale løsninger, fortsætter Thomas Adelskov. Borgmesteren ankommer til Odden Havn i en elbil, som kommunen har fået stillet til rådighed i forbindelse med klimakommune-aftalen.

20 VI SKAL STÅ SAMMEN OM AT FORBEDRE KLIMAET Karina Kragh Jespersen er klimakoordinator i Odsherred Kommune, som 11. august 2010 underskriver en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune sætter nu handling bag ordene om at være en miljøbevidst kommune med en bevidst klimastrategi. Onsdag den 11. august 2010 sætter borgmester Thomas Adelskov nemlig sin underskrift på en aftale om, at Odsherred bliver klimakommune sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen. Aftalen forpligtiger kommunen til at reducere den årlige COs-udledning med ikke under 2 % om året og dokumentere, hvilke tiltag, kommunen gør for at forbedre klimaet. Det nærmere indhold i aftalen skal nu beskrives og offentliggøres den 11. august To tredjedel er med Pr. 15. juni 2010 var 65 af landets 98 kommuner med i DNs klimakommune-ordning. - Vi vil naturligvis medvirke til at forhindre klimaforandringer, som kan få uoverskuelige konsekvenser for livet på jorden med store stigninger i såvel temperaturer som vandstand. Dybest set handler en klimastrategi og omsorg for vores miljø om respekt for kloden og for livet, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Annelis Stamm, SF, og glæder sig over, at kommunen afsætter de fornødne ressourcer til at være en klimakommune. Geograf Karina Kragh Jespersen, der startede som miljøsagsbehandler i Natur og Miljø 3. maj 2010 er netop blevet frigjort med en dag om ugen til at være klimakoordinator. Hendes opgave består i første omgang i at danne et netværk af de nøglepersoner på tværs af fag- og fællescentre i kommunen, som arbejder med klimaforbedringer. Derudover skal hun udarbejde et forslag til en klimastrategi, der beskriver de kommunale tiltag. Forslaget skal politisk behandles og godkendes i Miljø- og Klimaudvalget. - I første omgang drejer det sig om at få kommunen som virksomhed til at nedbringe CO2-udslippet år for år, og dernæst handler det om at få hele befolkningen inddraget, siger Karina Kragh Jespersen, som både i sit studium og i studiejob i Energistyrelsen har arbejdet med klimaforandringer og miljøspørgsmål. Klimabevidste ansatte Hun finder, kravet om den årlige reduktion i CO2-udslippet til atmosfæren er realistisk og påpeger, at kommunen allerede er godt i gang og på rette spor. Blandt andet er flere jordvarmeanlæg på vej i kommunale institutioner, ligesom daginstitutionerne i øjeblikket får en gennemgang af varmeanlæggene, og klimaskærmen, det vil sige vinduer og tage, er under forbedring med henblik på at nedbringe varmeudgifterne. Også nye toiletter med vandspareskyl er nu installeret i mange kommunale ejendomme foruden energipærer. - Det handler om, at den enkelte medarbejder er bevidst om at slukke for lyset og sin pc, når hun forlader arbejdspladsen og i det hele taget udvise en energibevidst adfærd, også gerne derhjemme, hvor mange har alt for mange standby-apparater stående tændt med strøm på døgnet rundt, siger Karina Kragh Jespersen. Hun vil gerne udbrede det gode budskab om at spare kloden for opvarmning med deraf følgende risiko for vandstandstigning og dramatiske forandringer i vejr og klima til skoler og daginstitutionerne i kommunen.

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI 2 FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere