Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag."

Transkript

1 Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl , under forudsætning af Justitsministeriets godkendelse. Bilfri Dag afholdes i overensstemmelse med beslutningen i Borgerrepræsentationen den 13. maj. I samarbejde med politiet er der udpeget 17 faste lukkede porte ind til området og 8 bemandede. Politiet vil være repræsenteret ved de bemandede porte og vil sammen med Miljøtrafikuge personale informere bilister, fodgængere og andre trafikanter om Den Bilfri dag, samt sikre at der kun er adgang for: Varekørsel indtil kl. 11, den samme ordning der i forvejen gælder for Strøget. Nødkørsel, dvs. brand, rør- og kabelbrud mv. (godkendes evt. fra sag til sag) Sygetransport dvs. udrykningskøretøjer, og sygetransport (skal dokumenteres ved brug af taxi) Personer med bopæl og indregistreret bil i området kan henvende sig sekretariatet for at få en kørselstilladelse. Offentlige transportmidler (hovedsagelig linie 6A) Demonstrations køretøjer (El-biler mv.) arrangeret af projektgruppen Der er budget sat ,- kr. til fysiske foranstaltninger. Aktiviteter den Bilfri Dag, på initiativ af forvaltningerne Åbne Gårde, Under sidste års Bilfri Dag åbnede en række beboere i middelalderbyen deres private gårde for offentligheden. I forbindelse med arrangementet var der en guidet tur rundt til alle gårdene.. Forvaltningerne har rettet henvendelse til de samme beboere, m.h.p. at gentage arrangementet efter samme model under dette års Bilfri Dag. Udsmykning af porte. forvaltningerne har i samarbejde med FAF rettet henvendelse til 37 børneinstitutioner i Indre by med en opfordring til at hjælpe med at udsmykke portene indtil det bilfrie område med malerier om trafik og miljø. Elbiler. Projektgruppen arbejder for at der afholdes Elbil udstilling og interesserede får mulighed for at prøve en tur i en Elbil. Der arrangeres desuden et antal Elbiler som kan assistere med varetransport i det bilfri område. Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Brug af offentlige transportmidler. Som et led i informationsindsatsen vil 1000 bilpendlere til middelalderbyen få mulighed for at modtage et gratis allezoners klippekort med to klip. HUR støtter dette initiativ. Bycyklen. Projektgruppen arbejder for at der opstilles et antal bycykler ved portene indtil det bilfrie område.

2 Aktiviteter den Bilfri Dag, på initiativ af lokale aktører og andre Stjerneløb i Indre By. Miljøtjenesten afholder et arrangement for 4 11 årige børn.( jvf meddelelsen fra PerQuaade i går, så er der skåret i aldersgruppen i begge ender ) Børnene skal lære om trafiksikkerhed ved at bevæge sig mellem et antal poster. Selve posterne skal give børnene oplevelser og erfaringer, der kan hjælpe dem til af færdes bedre i trafikken. Profilering af Bilfri Dag. 40 Rickshaw cykeltaxaer vil i ugerne op til Bilfri Dag reklamere for arrangementet og dele pjecer og programmer ud. Gratis cykeltaxa. På den Bilfri Dag vil 30 Rickshaw cykeltaxaer i 10 timer tilbyde gratis transport indenfor området. Cykeltaxaerne vil på dagen få baser ved strategiske knudepunkter f.eks. ved Nørreport Station. Vandreture i middelalderbyen Dansk vandrelaug arrangerer vandreture Jan E. Janssen arrangerer vandretur og fortæller om indvandrernes København gennem tiderne Teaterforestilling: 04 Nørrebro festival arrangerer en teaterforestilling om trafikadfærd Forestillingen skal vises udendørs. Udover at forestillingen vises på Bilfri Dag bliver den ligeledes vist på Nørrebro. Trafikforsøg på initiativ af forvaltningerne Nørrebrogade. I samarbejde med politiet har forvaltningerne udviklet et trafikforsøg i Nørrebrogade der skal styrke forholdende for cyklister og fremme busfremkommeligheden. Konkret etableres der følgende tiltag: Udvidede cykelstier i begge retninger fra Fælledvej til Dr. Louises Bro. Grøn bølge for cyklister Standsningsforbud i eksisterende busbaner Udvidelse af fortov på en delstrækning Trafikforsøg, på initiativ af lokale aktører Sortedams Dosseringen som stillevej. Der etableres 40 km zone i området mellem Blegdamsvej, Nørrebrogade og Læssøegade. Forsøget forløber i hele Miljøtrafikugen. Forskønnelse af Stengade. Der etableres 40 km zone i Stengade og der afholdes en lokal idékonkurrence om bedre sammenhæng fra boligområdet til Folkets Park. Forsøget skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Bedre sammenhæng på tværs af Peder Lykkes Vej. For at forbedre sammenhængen af boligområderne på hver side af Peder Lykkes Vej etableres der 2 midterheller, der skal virke som støttepunkter for forgængere. Forsøget skal forløbe i hele Miljøtrafikugen.

3 Etablering af plads foran Sjællandsgades Skole. Pladsen foran Sjællandsgades Skole udvides med ca. 2 meter, mens der på selve gadearealet markeres en overgang for forgængere. Forsøget skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Ændring af ensretning i Studiestræde. For at imødegå uønsket gennemkørende trafik, særlig i nattetimerne, ændres ensretningen på en del af Studiestræde. Forsøget skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Sikre Skoleveje. Der er indkommet 3 ansøgninger til sikre skoleveje. Der etableres støttepunkt i Skellet og der fjernes tre parkeringspladser for sikre bedre overskuelighed for cyklister. På Gadelandet etableres der to støttepunkter. Alsgade lukkes for gennemkørende trafik og der etableres fremrykkede fortove i Matthæusgade. Forsøgene skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Trianglen. På Trianglen afspærres det sydlige vejben efter samme model som i Forsøget udvides med en hverdag så det forløbet fra lørdag den 25. september til og med mandag den 27. september. Byrummet omkring Nørrebro St. Der afspærres en del af Ørnevej for gennemkørende trafik. Forsøget skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Ydre Nørrebro. Der er indkommet en samlet ansøgning fra Ydre Nørrebro i overensstemmelse med denne etableres der en lukning af et vejben på Borups Plads, herudover bliver Nordbanegades udgang til Hillerødgade lukket. Der etableres 40 km zone i Julius Bloms Gade og fremrykkede fortove der skal markerer kryds. Krydset Esromsgade og Fredensborggade markeres. Nørrebro Cykelrutes overgang af Nørrebrogade markeres. Forsøgene skal forløbe i hele Miljøtrafikugen. Aktiviteter på initiativ af lokale aktører Grøn cykelrute til det blå. Der gives støtte til en guidet cykeltur for Nørrebro til havnen på Østerbro. Turen vil forløbe ad en rekreativ rute. Debatmøde. Der gives støtte til afholdelse af et debatmøde på Nørrebro efter Miljøtrafikugen. Mødet er en del af evaluering af de afholdte forsøg på Nørrebro. Pr fremstød på Blågårds Plads. Der gives støtte til PR for Miljøtrafikugen under Nørrebro festival. Trafikkultur på Nørrebro. Der gives støtte til udvikling af en trafikadfærdsregulerende kampagne samt kampagnemateriale. Aktiviteter på Sct. Hans Torv. Der gives støtte til diverse aktiviteter på Sct. Hans Torv. Byudvikling i Partnerskabet. I forbindelse med trafikforsøg på Peder Lykkes Vej, gives der støtte til udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af debatmøde mm. Ændring af ensretning i Studiestræde. I forbindelse med trafikforsøg i Studiestræde gives der støtte til udarbejdelse af informationsmateriale til husstande.

4 Sikker Skolevej. Der gives støtte til anskaffelse af undervisningsmateriale om trafiksikkerhed og fordrag til DIA skolen. Sikker skolevej. I forbindelse med trafikforsøg på Skellet gives der støtte til afholdelse af konkurrence blandt skoleelever og udarbejdelse af materiale. Sikker skolevej. I forbindelse med trafikforsøg på Gadelandet gives der støtte til afholdelse af offentlig møde og udarbejdelse af infomateriale. Etablering af plads foran Sjællandsgades Skole. I forbindelse med trafikforsøg gives der støtte til udarbejdelse af infomateriale og leje af bænke. Ydre Nørrebro. I forbindelse med trafikforsøgende på Ydre Nørrebro gives der støtte til udarbejdelse af informationsmateriale og udstilling. Trianglen. I forbindelse med trafikforsøg gives der støtte til aktiviteter og leje af telte. Byrummet omkring Nørrebro st. Der gives støtte til informationsmøde samt underholdning i Glentehaven. Mere cykelparkering på Kongens Nytorv. Der gives støtte til plancheudstilling om cykelparkering og cykelklokkeorkester på Kongens Nytorv. Metrostationer på en ny linie. Der gives støtte til reklame og PR fremstød for ønsket om en ny metrolinie gennem de nordvestlige dele af København. Erfarings og idéudvikling af miljørigtige transportformer og muligheder. Der gives støtte til at sejle i rute med en solcelledreven rutebåd samt demonstration af en call a bike ordning. Ansøger vil forsøge at leje solcellebåden til den 22. september. Kampagne for cykelruter. Der gives støtte til en kortlægning af nuværende og planlagt cykelruter på Amager samt cykelture ud i det grønne. Fokus på partikelforurening og miljøzoner. der gives støtte til artikelserie og plancher om partikelforurening og miljøzoner i de lokale medier, set fra cyklistens synsvinkel. Cykelkurser for voksende og børn der ikke har lært at cykle. Der er indkommet tre ansøgninger om cykelkurser. Disse kurser vil blive støtte med en koordinerende funktion og skal forløbe over et år. Der gives samtidig støtte til indkøb af cykler, undervisningsmateriale samt undervisning mm. Delebiler. Der gives støtte til udarbejdelse af informationsmateriale om Københavns Delebiler, samt udstilling og prøvetur i delebiler på fire centrale pladser i løbet af Miljøtrafikugen. Kampagne. Samkørselsordning. Der laves en kampagne målrettet virksomheder i Nordhavnen samt Københavns Kommunes egene ansatte. Det overvejes desuden pt. om kampagnen skal udvides til en eller flere lokalområder i København.

5 Målet med kampagnen er at introducere så mange som muligt til muligheden for samkørsel i forbindelse med Miljøtrafikugen. Sammen med informationsmateriale og gode råd om samkørsel, vil de ansatte i Nordhavnen og i Københavns Kommune blive præsenteret for muligheden for at blive tilmeldt det landsdækkende Pendlernet (www.pendler.net). Pendlernet hjælper med at matche de enkeltes transportbehov for derigennem at finde sammen som samkørende. Københavns Kommune bliver i den forbindelse tilmeldt Pendlernettet. Kampagnen indeholder desuden en konkurrence der præmierer pendlere som melder sig som samkørende i kampagneperioden.

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere