Sammendrag af idéer og input fra Klimatopmøde den 17. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af idéer og input fra Klimatopmøde den 17. marts 2015"

Transkript

1 Sammendrag af idéer og input fra Klimatopmøde den 17. marts 2015 Ved mødet var der 80 deltagere. Det var borgere, politikere, virksomheder og interesseorganisationer, som alle deltog i oplæg og workshop omkring emnet: Hvordan lykkes vi med at reducere vores energiforbrug og omstille helt til vedvarende energi? Der kom rigtig mange idéer frem, og der var stor lyst til at tale med hinanden og dele erfaringer indenfor de forskellige hovedemner, som blev behandlet: adfærd, lokale vedvarende energi-ressourcer, energirenoveringer, deleøkonomi og transport. Blandt idéerne var der en del gengangere med næsten enslydende ord. Der var også en del idéer, som kom frem i flere forskellige grupper. Eksempelvis samkørsel kom frem under fire forskellige emner: transport, adfærd og deleøkonomi. Herunder præsenteres hvert hovedemne kort og hvilke idéer, der især var fokus på. På de følgende sider er alle de fremkomne idéer oplistet under de enkelte hovedemner. Alt er gengivet uden ændringer eller tilføjelser. Adfærd Der var især fokus på en reduktion i vores forbrug såsom at slukke for strømmen til de apparater, som ikke er i brug, vaske mindre, drikke postevand, bruge energispare-skinner, tage cyklen og undgå madspild. Desuden var der en del idéer, som drejer sig om at gøre det nemmere for os at vælge de rigtige løsninger. Det kan være gennem adfærdspåvirkning, nudging, incitamenter og/eller brug af teknologier/intelligente løsninger. Der var også fokus på, at vi kan påvirkes gennem gode historier om, hvad andre har gjort, konkurrencer, belønning og vidensdeling. Lokale vedvarende energi-ressourcer Der blev nævnt mange forskellige vedvarende energikilder: solceller, varmepumper, havvand (inkl. tidevand), overskudsvarme, biomasse, vind og Thorium (kerneenergi). Der var også input omkring at sikre sig borgerinddragelse og lokal forankring ved etablering af anlæg for vedvarende energi. Energirenoveringer I grupperne omkring dette emne var der især fokus på erfaringsudveksling, eksempelvis via kommunens hjemmeside samt fokus på at dele de erfaringer, som andre har haft. Det kan også være at fremvise huse, som er blevet renoverede. Deleøkonomi Idéerne centrerede sig omkring mere deling af ting og aktiviteter, eksempelvis haver af forskellig art, værktøj, redskaber, overskudsmad, feriebolig og transport. Der var også idéer til hvordan deling kan udbredes, eksempelvis via lokale hjemmesider og elektroniske opslagstavler. Desuden var der fokus på at få påbegyndt en debat omkring dette emne og konsekvenserne af at dele mere. Transport Der var især tre punkter, som blev fremhævet igen og igen: mere cykling frem for bilisme, mere og billigere offentlig transport samt mere samkørsel til skole og arbejde. Der var også mange idéer, som gik på, at det skal være lettere at vælge cyklen og/eller det offentlige frem for bilen såsom flere og bedre cykelstier, gratis busser og transport på vedvarende energi. Desuden kom der mange forslag om mere samkørsel eksempelvis udbredelse via eksisterende netværk, skoler, arbejdspladser og foreninger. Hvad sker efterfølgende? Administrationen vil bruge dette dokument, når der planlægges nye tiltag med relation til de behandlede emner. Der vil desuden være opmærksomhed på understøttelse af lokale borgerinitiativer, som ligger indenfor klimatopmødets emner. Desuden vil administrationen have fokus på at kommunikere til borgerne, hvad vi engagerer os i, og hvordan udviklingen går.

2 Adfærd Synlighed/læring/konkurrence Offentliggørelse af indsatser og deres virkning Læring om energibesparelse i folkeskolen, så de små bliver opvokset med tanken Flere informationer vide hvad vi egentlig får ud af tiltagene Man kan blandt andet huske at tage stikkene ud af stikkontakten eller slukke for kontakterne Sluk lyset og andet med én knap per rum Kort til at sammenligne energi- og ressourceforbrug Brug lokale platforme/medier: Facebook, Tv2, Borgerservice, Bibliotek, Ressourceplan. Vidensdeling/Deling Vidensdeling er en typisk biblioteksopgave Del på kommunens hjemmeside (2 sedler) Leasing varmeløsninger, gadgets, tøj, elprodukter, etc. Flere genbrugsstationer i lokalområderne Lettere tilgængelighed til genbrug Yderligere sortering ved miljøstationerne Lokale delefællesskaber Nudging Bad, der angiver, hvor meget vand vi har brugt Alle får en glasflaske i skolen til genopfyldning Gratis offentlig transport Lokale varer i butikkerne (større prisforskel på lokalproducerede kontra importerede varer) Folkehuse Byplanlægning Fysisk indretning af byen Forbrug Drop tørretumbler Vask mindre Sluk lyset Luft ud/sluk for varmen Drik postevand Brug de bedste energiløsninger (nye køleskabe, vaskemaskiner etc) Sluk for det du ikke bruger Spar på papir Måske have en off dag på elektronik, altså slukke for tv, pc, mobil osv og mindske lyset og så måske kun have 1 lampe tændt og stearinlys i stedet. Sluk for standby apparater Sparerpærer på arbejdspladser Ikke have tv på jobbet Energisparende stik, der slukker for al strøm på et bestemt tidspunkt om aftenen og tændes igen om morgenen. Sparepærer Gør flere institutioner papirfrie Sluk strømmen Korte bade Censorlys Energisparestik Køb en rygsæk til dine varer Affald Affaldssortering (skrevet på 3 sedler) Metal til genbrugspladsen (dåser osv) når man alligevel skal derhen Smid ting til genbrugen Fødevarer Madindsamling Hønsehold

3 Byhaver Stop spild af mad i skoler og institutioner Doggybags Overflod af mad i kantiner gives videre til suppekøkkener og lign. For meget mad auktion på nettet der er sikkert nogle der er sultne Fokus på madspild Gammabestråling af fødevarer Madplan (ugevis) Køb ind 1-2 gange per uge, så man undgår at køre for meget Økonomi Gør dårligt vand dyrere Mærk knaphed på egen krop % af leje går til bæredygtighed Omvendt mængderabat Økonomiske incitatmenter Beløn adfærdsændringer Årets energisparer (virksomheder, skoler, private) Udveksling af tips og tricks der virker Strategi/politik Ressourcepolitik til ethvert hjem Tydelighed og viden om forbrug Oplysningskampagne fra kommunen Kursustilbud (synliggørelse af konsekvens af dårlig adfærd) Lovgivning i forbindelse med spild Politiske tiltag skal stemme overens med og støtte daglige aktiviteter for energibesparelse Bilfrie område ved gymnasier Kommunen som facilitator v. møde ml. have done og dem som overvejer at gøre noget - inspiration og praktisk Humanisme Den gode fortælling Opgør med mangel på tid Omsorg og omtanke Transport Jobbet hjemme = minus transport Lokale aktiviteter, der giver en god grund til ikke at rejse Dele bil Del bil med naboen Brug cyklen til at handle, ture etc. Lokalt Tænk i små enheder/små lokale butikker Lev og handl lokalt. Køkkenhaver på plejecentre Motionscentre: udnyt den kinetiske energi til brugen af teknologi Energikilder Grøn energi Flere fælles forsyningsanlæg

4 Lokale vedvarende energi-ressourcer Borgerinddragelse Også borgerinddragelse efter den vedvarende energikilde er etableret Tænk gener ind ved brug af vedvarende energi Borgerinddragelse Energikilder Solceller til alle kommunen sørger for der er en kvote Flere solcelleanlæg Solceller på offentlige bygninger a la Samsø Solceller på cykelstierne + elcykler (Holland) Solcellelaug Solceller store centrale anlæg Mindre lokale solcelleanlæg til delvis privat forsyning Flere varmepumper (fælles + enkeltbolig) Fælles lokal fjernvarmeforsyning Svendborg Sund (2 gange) Kan vi lave energi fra tidevandsstrøm? Udnytte tidevand Varmepumper i Svendborg Sund = fjernvarme Grundvandsvarmepumpe Overskudsvarme fællesskab, ansvar og ejerskab Overskudsvarme fra firmaer Hvor skal vindmøller på land stå? Biomasse fra landbrug (hegn) Biogas = organisk affald + spildevand + slam Biomasse bør prioriteres til biogasanlæg Udnyttelse af biomasse + affald Vindtræer (Paris) Kerneenergi baseret på Thorium og ikke Uran. Grøn energi bør ikke kaldes vedvarende energi men ustabil energi. Flere ladestandere Kig på helt lokale løsninger (jeg vil eks. gerne udvinde energi fra Hundstrup Å) Vindmøller på Siø Planlægning Bustransport mere koordinering, teletaxi alm. bus Kommunens visioner Planlægning for områder til vedvarende energi Lokal forankring Lokal forankring flere går sammen Lokal forankret så energien bliver i kommunen Afgifter Fjern PSO Andet Hvor henvender jeg mig på kommunen, hvis jeg har en idé? Klimaproblematik/LAR-projekter funding så forsøg udføres hos involverede borgere og idéer markedsføres Svendborg som resilience city evne til at tilpasse sig forandring Langt større virksomhedssamarbejde

5 Energirenoveringer Rådgivning Uvildig rådgivning om alternativer til gas/olie Energirenoveringshjulet ved Energilandsby 5762 Udbrede energivejleder/rådgiverordninger Adfærdsændringer i virksomheder konkurrencer og klimakonsulenter Blivende/vedvarende tilskuds/fradragsordninger incitamenter Mere information på kommunens hjemmeside Bjælke på kommunens intranet med energivejledning skal på kommunens hjemmeside En bjælke på kommunens hjemmeside om energi fx energirenoveringer med ideer til finansiering, metoder. Grønt kontor evt. på en hjemmeside, hvor man kan give og få gode råd om energibesparelse/ressourcebesparelse og få kontakt med en hjælper Fortæl flere historier fra det virkelige den gode case Erfaringsudveksling/Facebook Vise det gode eksempel frem Oprette lokale grupper på facebook med tips og erfaringer vedrørende energirenoveringer Fremvise eksempler på renoverede huse Ressourceforbrug Eksempler på regnvandsopsamling til brugsvand: eks. bilvask. Teknik Varmepumper lov- og regelforenkling Solceller tilskud Nye vinduesglas Oplysning spare penge

6 Wifi Wifi-zoner Deling af internet med naboer (2 gange) Netflix Deleøkonomi Fællesaktiviteter/-ting Urtehave Grøntsagshave Frugtplantage Plantemarked Værksted med værktøj/maskiner Lokal deleplatform måske forsamlingshuset Dyre redskaber samlet et sted eks. hos varmemester. Ordninger hvor vi kan låne hinandens ting/materialer Haveredskaber/maskiner Del bolig i forbindelse med ferie Transport Fælleskørsel til/fra skole og arbejde (2 gange) Samkørsel (3 gange) Delecykler/cykelstationer Dele el-biler Transport fra yderkant af kommune Fødevarer Undgå madspild ved at dagligvarebutikker leverer mad, der kasseres til folkekøkken Rester fra kantiner, sygehuse, plejehjeskøkkener deles Dele overskudsmad Andet Lokale elektroniske opslagstavler Reuse genbrugs-stationen ind i byen Identificer hvilke områder det er relevant at dele indenfor Hvordan får vi en god debat om deleøkonomi i gang? Deleøkonomi vil få konsekvenser for købmanden, avisen, andre mindre virksomheder Deleøkonomi og materiel mæthed provokerer en omstilling fra produktion til andre erhverv hvilke og hvordan?

7 Transport Fremme cyklisme Gør det nemt at tage cyklen med bus, tog, færge Give børn gode trafikvaner lær dem at cykle (2 gange) Tag cyklen og/eller gå (4 gange) Cykelsvævebane evt. under bro (gør cykling til turistmagnet) Sammenhængende stier Flere cykelstier - vil gøre at flere vil kunne lide at cykle/som er sikre (3 gange) Bedre cykelstier Lav flere veje til cykler fx cykelbro som i Kbh. Give point for at cykle til skole/arbejde point som kan bruges til noget (fx kantine) Stil cykler til rådighed som i København (som man låner) (2 gange) Køb Odenses overskudscykler Bedre miljø for cyklister. Fremme cykeltransporten i byen i stedet for al den P-plads snak Cykelbibliotek gøre det nemt at leve uden bil Bilfrie zoner = flere cykler Mere og billigere offentlig transport Mere offentlig transport gør det billigere Sænk priserne på offentlig transport det vil gøre det mere attraktivt og tilgængeligt for alle borgere (5 gange) Toget til Odense (1 billet) er dyrere end det, som det koster at køre derind i bil i benzin!? Den offentlige transport skal være mere attraktiv samt give mening. Hvorfor kan den ikke bruge andet brændsel? Fleksibel og billigere offentlig transport Gratis busser hvor det kan betale sig (alt taget i betragtning) (2 gange) Brug offentlige transportmidler (3 gange) Mindre bil, mere offentlig transport Flere bilfri midtbyer transport i minibusser Mindre busser på visse veje Elbusser (2 gange) Eltog mellem Svendborg og Odense Mere samkørsel og biler på VE Fælleskørsel (fyld bilen op) via fx facebook (2 gange) Delebiler (3 gange) Del bil med en god nabo Samkørsel foreninger som koordinatorer Koordinere samkørsel (2 gange) Samkørselsordninger (netværk på skoler, sider som samkørsel Svendborg/København ) Samkørsel på gymnasiet Køre flere sammen i stedet for at køre alene Mindsk kørsel med én person i biler Pendler P-plads. Brug online hjemmesider som Gomore.dk til samkørsel Reduktion af fritidsbilisme Grønne biler (3 gange) Hjemmeplejen i elbiler Lav mere reklame for elbiler. Vis i tv så flere lægger mærke til dem. Udbrede el-delebiler til landsbyer

8 Flere ladestandere Fasthold afgiftsfritagelse for elbiler Mere VE i brændstof En større del af brændstoffet skal bestå af vedvarende energi Invester i 2. generations biomasser så en større del af jetfuel kan bestå af det Mindre transport over landegrænser Styrke den nære handel Bringe flere virksomheder til landet Gøre landbruget bedre for at mindske transporten fra udlandet Andet Fysisk indretning af bygninger med henblik på fremme af sikker kørsel Gennemfør betalingsring i København, men gør det fornuftigt Samarbejde mellem stat og flyselskaber - teknologi

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003

Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003 Agenda 21 Strategi Farum > Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring teknologirådet,november 2003 Agenda 21 Strategi Farum Forord Borgernes Idékatalog Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Program for Workshop 8. dec. 09. Velkommen

Program for Workshop 8. dec. 09. Velkommen Program for Workshop 8. dec. 09 Velkommen 1 Program for dagen 9:30 9:45: 9:45 10:30: 10:30 11:30: Kaffe og velkommen Introduktion: Hvor er vi nu og hvor skal vi hen i dag? Gruppearbejde udbygning af idelandskabet

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere