Der bliver kørt flere kilometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der bliver kørt flere kilometer"

Transkript

1 Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant at se, om der sker ændringer i medlemmernes kørselsmønstre. En stigning i antallet af kørte erhvervskilometer kan indikere vækst i virksomhederne, eller at sælgerne får større distrikter m.m. Ud over en generel måling af medlemmernes kørselsmønster, dækker undersøgelsen også medlemmernes holdninger til trafikadfærd. I år har vi belyst følgende områder: Skattereform Forslag fra Færdselssikkerhedskommissionen

2 Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant at se, om der sker ændringer i medlemmernes kørselsmønstre. En stigning i antallet af kørte erhvervskilometer kan indikere vækst i virksomhederne, eller at sælgerne får større distrikter m.m. Ud over en generel måling af medlemmernes kørselsmønster, dækker undersøgelsen også medlemmernes holdninger til trafikadfærd. I år har vi belyst følgende områder: Skattereform Forslag fra Færdselssikkerhedskommissionen

3 Kørsel

4 Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt erhvervskilometer i 2013, hvilket er en lille stigning i forhold til de foregående år. Set på udviklingen henover de sidste 5 år er der en mindre, men tydelig opadgående tendens i erhvervskørslen blandt sælgerne Den øgede erhvervskørsel kan være afledt af, at der lige så langsomt er ved at komme gang i økonomien, og der derved har været mere møde- og salgsaktivitet Ser man på privatkørslen, er der også en svagt stigende tendens henover de sidste 5 år Erhvervs- Kilometer Privat- Kilometer I alt

5 Erhvervskørsel per afdeling gns. Medlemmerne fra Sønderjysk afdeling kører gennemsnitligt flest erhvervskilometer per år: kilometer, efterfulgt af Fyns afdeling og Vestsjælland/Storstrøms afdeling Medlemmer fra afdeling København er dem, der kører mindst. De forholdsvis store forskelle skal selvfølgelig ses i forhold til, at der er stor forskel på koncentrationen af virksomheder i de forskellige områder. Medlemmer fra afdeling København vil typisk have mange møder i nærområdet og vil som følge deraf køre færre erhvervskilometer , , , , Landsgennemsnit , , , , ,0 0,0

6 Bilen

7 Firmabil eller egen bil 65% af Business Danmarks medlemmer har firmabil hvoraf størstedelen (50%) er med privatråderet Set over de sidste fire år er der en tydelig tendens til, at flere vælger firmabil med privatråderet og færre vælger at bruge egen bil 42% har frit valg mellem at bruge egen bil eller firmabil, mens 40% er pålagt at køre i firmabil og 17% skal bruge egen bil Egen bil Firmabil med privatråderet Firmabil uden privatråderet ,2% 42,6% 37,2% 35,5% 39,1% 42,0% 48,3% 50,3% 16,7% 15,4% 14,5% 14,2%

8 Kørsel fordelt på egen bil/firmabil Sælgere med firmabil med privatråderet er dem, der kører flest kilometer om året. Knap km i alt. Dem med firmabil uden privatråderet kører gennemsnitligt knap km om året, mens sælgere, der bruger egen bil, kører lige i underkanten af km Sælgere, der kører firmabil kører gennemsnitligt markant flere erhvervskilometer end sælgere med egen bil. Det gælder både firmabiler med og uden privatråderet Ser man på privatkørslen, er der stort set ingen forskel på dem med egen bil og dem med firmabil med privatråderet, mens dem med firmabil uden privatråderet naturligt nok kører noget mindre privat Hvor mange private kilometer kører du om året? Hvor mange erhvervsmæssige kilometer kører du for dit firma om året? Egen bil, som jeg stiller til rådighed for erhvervskørsel (Købt/leaset) Firmabil med privat råderet (Betaler skat af firmabil) Hvilken bil kører du primært i på jobbet? Firmabil uden privat råderet (Betaler ikke skat af firmabil)

9 Sælgere har store biler Lille model 1,3% blandt firmabilerne 8,1% blandt privatbilerne Lille mellemmodel 21,2% blandt firmabilerne 30,7% blandt privatbilerne De fleste sælgere kører i en større mellemmodel eller en stor model. Andelen af større biler er markant større blandt firmabilerne I 2013 er der dog registreret markant flere af de mindre mellemmodeller blandt privatbilerne, end det har været tilfældet de foregående år. Om det er et udtryk for en trend eller en tilfældighed, er for tidligt at sige Større mellemmodel 64,6% blandt firmabilerne 46,5% blandt privatbilerne Stor model 12,9% blandt firmabilerne 14,6% blandt privatbilerne

10 Bilmodeller - historik Privatbil Lille model 8% 8% 8% 8% Lille mellemklasse 26% 25% 23% 31% Større mellemklasse 52% 53% 52% 47% Stor model 14% 15% 17% 15% Firmabil Lille model 8% 2% 1% 1% Lille mellemklasse 26% 17% 24% 21% Større mellemklasse 61% 67% 61% 65% Stor model 13% 13% 13% 13%

11 Mærke og motor De store etablerede bilmærker er de mest populære blandt sælgerne, hvad enten de kører i firmabil eller egen bil. Ser man på motorstørrelsen, er der en tydelig tendens til, at firmabilerne gennemsnitligt har større motor end de private biler 25% 20% Mest populære bilmærker Motor mindre end 2.0 Motor på 2.0 eller derover 63% af firmabilerne har en motor på 2.0 eller derover, mens kun 53% af de private biler har en motor på 2.0 eller derover 15% 10% 16% 10% 8% 9% 7% 5% 5% 4% 5% 2% 0% 7% 4% 5% 5% 3% 6% 7% 3% 5% 5% 1% Ford Opel Volkswagen Citröen Peugeot Volkswagen Ford Toyota Peugeot BMW Firmabil Egenbil

12 Brændstof benzin eller diesel? 100% 90% 80% 70% 60% Brændstoftype 93,1% 76,8% Firmabil Privatbil Langt de fleste sælgere kører i dieselbiler Trenden er mindre markant hos dem med privatbil, men det er dog stadig godt tre ud af fire med egen bil, der kører diesel Sælgere med dieselbiler kører markant flere erhvervskilometer end sælgere med benzinbiler At mange vælger dieselbiler hænger nok sammen med, at dieselbiler gennemsnitligt kører længere på literen end benzinbilerne 50% 40% 30% 22,9% 20% 10% 0% 6,9% 0,0% 0,3% Benzin Diesel Hybridbil/elbil

13 Brændstof hvor langt på literen? Hvor langt kører bilen pr liter? Benzin Diesel 19,3 18,8 16,9 15,9 15,1 14,2 13,0 12,2 Dieselbiler kører gennemsnitligt længere på literen end benzinbiler. Det gælder både på den oplyste værdi fra producenten og sælgerens egen oplevede kørsel. Gennemsnitligt oplever sælgerne med en firma-dieselbil, at den kører 15,9 pr liter, mens dem med egen dieselbil kører 16,9 pr liter. Forskellen skyldes sandsynligvis, at dem med egen bil gennemsnitligt kører i lidt mindre, og dermed typisk mere økonomiske modeller, end dem med firmabil 5 0 Privat Firma Privat Firma Ifølge producent Ifølge egen oplevelse

14 Ny, brugt eller leaset bil? To tredjedele af firmabilerne er leaset, hvilket set over de seneste 4 år har været en stigende tendens, der ser ud til at være stabiliseret nu Blandt privatbilerne har de brugte biler i år overhalet de nye. Godt halvdelen af alle de private biler er købt brugte. Det er især de unge under 30 år med privatbil, der kører i en brugt bil. 65% af dem under 30 år kører i 2013 i en brugt bil, hvilket nok er meget naturligt, da mange i den aldersgruppe stadig, er ved at etablere sig og endnu ikke har ramt de høje lønninger. Firmabil Privatbil 70% 60% 50% 56,9% 61,2% 66,0% 64,7% Købt som ny 60% 50% 40% 53,7% 52,5% 51,8% 43,2% 43,0% 44,5% 49,6% 46,4% 40% 30% 33,8% 29,2% 26,2% 26,9% Købt som brugt Leaset 30% 20% 20% 10% 9,2% 9,6% 7,8% 8,0% 10% 3,1% 4,5% 3,7% 4,1% 0% %

15 Skattereformen

16 Skattereformen I 2012 gjorde regeringen, Venstre og De Konservative det dyrere at være firmabilist. Skattereformen forlængede den fulde beskatning fra minimum 25 til 36 måneder. Business Danmark har i den anledning spurgt til, hvordan reformen påvirker medlemmernes økonomi.

17 Skattereform - konsekvenser Sælgere med firmabil er blevet spurgt til, hvad skattereformen har betydet for deres valg af den bil, som de bruger på jobbet? Over halvdelen af sælgerne med firmabil har svaret, at de selv betaler de meromkostninger som følger af skattereformen Det gælder særligt dem, der har skiftet firmabil indenfor det seneste år Ekstraudgift efter skattereform Hvilke konsekvenser har det (skattereformen) fået for dit valg af den bil, som du bruger på jobbet? Jeg betaler ekstraudgiften Jeg vil ikke betale mere end tidligere Ved ikke Total 55% 28% 17% Har hverken skiftet- eller overvejet ny firmabil 51% 30% 18% Har skiftet- eller overvejet ny firmabil 63% 21% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 Skattereform udgiftsreduktion Grundlæggende ser det ikke ud til, at skattereformen vil få dramatiske konsekvenser for sælgernes valg af firmabil Halvdelen overvejer dog, at beholde bilen i mere end tre år, for derved at få gavn af, at den højere beskatning falder bort Når vi ser på holdningen til resten af metoderne til at reducere udgifterne, tyder det på, at de fleste sælgere prioriterer komfort, ergonomi og køreglæde, fremfor økonomi. Det er en minoritet, der f.eks. vil vælge en mindre eller billigere bilmodel. For mange sælgere er bilen et arbejdsredskab de tilbringer mange timer i, og heri ligger nok meget af modviljen mod at gå på kompromis med kvaliteten Fortrukne måder til at reducere udgifter Der er mange måder firmabilister kan reducere deres udgifter på. Hvilke af nedenstående alternativer får skattereformen dig til at overveje seriøst? Beholde bilen længere end tre år Vælge en mindre bilklasse Vælge en billigere model i bilklassen Vælge en nyere brugt bil Spare på ekstraudstyr Bruge egen bil mod at få kørepenge Vælge en 2-personers bil med papegøjeplader Afskrive den private råderet Andet 3% 8% 7% 7% 13% 19% 17% 22% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19 Færdselssikkerhed

20 Færdselssikkerhed Færdselssikkerhedskommissionen er på vej med en ny handlingsplan for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Business Danmark har spurgt medlemmerne om deres holdning til tre af kommissionens forslag: Klip i kørekortet, hvis føreren ikke har sikkerhedssele på Promillegrænsen nedsættes fra 0,5 til 0,2 Klip i kørekortet, hvis man overskrider fartgrænsen med 20% - mod 30% i dag

21 Holdning til kommissionens forslag Der er stor forskel på holdningen til de tre forslag. Forslaget om klip i kørekortet ved kørsel får en meget høj opbakning blandt sælgerne. Nedsættelse af promillegrænsen får en mere blandet modtagelse, mens forslaget om at nedsætte grænsen for, hvornår der gives klip i kørekortet ved hastighedsoverskridelser får meget ringe opbakning. Holdningen til de to forslag om klip i kørekortet er nogenlunde ensartet på tværs af demografiske skel som køn og alder, mens holdningen til forslaget om at nedsætte promillegrænsen er meget forskellig. Se mere på de følgende sider En god ide Er i tvivl om det er en god eller dårlig ide En dårlig ide Ved ikke 100% 90% 2% 1% 1% 12% 80% 13% 33% 70% 64% 60% 50% 22% 40% 30% 20% 73% 44% 20% 10% 14% 0% Klip i kørekortet, hvis føreren ikke har sikkerhedssele på? Promillegrænsen nedsættes fra 0,5 til 0,2 Klip i kørekortet, hvis man overskrider fartgrænsen med 20% - mod 30% i dag

22 Sikkerhedssele Der er ikke de store demografiske forskelle i holdningen til forslaget om, at det skal give et klip i kørekortet, hvis man kører uden sikkerhedssele. Opbakningen til forslaget er generelt høj. Den største opbakning til forslaget findes blandt sælgere under 30 år Desuden er der en svag tendens til, at opbakningen til forslaget stiger jo flere erhvervskilometer sælgerne kører 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvad synes du om Kommissionens forslag om, at det skal give klip i kørekortet, hvis føreren ikke har sikkerhedssele på? Lodret procent 73% 73% 72% Mand Kvinde 81% Under 30 år 76% år 73% år Total Køn Alder Hvilken bil kører du primært i på jobbet? 67% år 78% år 67% Egen bil 78% Firmabil/privat råderet 70% 68% Firmabil uden privat råd eller under 73% 74% 77% Over Erhvervskilometer årligt

23 Nedsætte promillegrænsen Knap halvdelen af sælgerne mener, at det er en god ide at nedsætte promillegrænsen fra 0,5 til 0,2, men der er stor forskel på holdningen til forslaget på tværs af demografien. Der er markant større opbakning til forslaget blandt kvinder, ligesom unge under 30 år i langt højere grad end de øvrige aldersgrupper støtter forslaget. Holdningsforskellen mellem aldersgrupperne afspejler nok en generel ændret og mere klar negativ holdning til alkohol og kørsel blandt de yngre generationer 80% Hvad synes du om Kommissionens forslag om, at promillegrænsen nedsættes fra 0,5 til 0,2? Lodret procent 70% 60% 50% 57% 70% 40% 30% 44% 41% 43% 45% 41% 41% 46% 42% 45% 37% 46% 45% 20% 10% 23% 0% Mand Kvinde Under 30 år år år år år Egen bil Firmabil/privat råderet Firmabil uden privat råd eller under Over Total Køn Alder Hvilken bil kører du primært i på jobbet? Erhvervskilometer årligt

24 Køre for hurtigt Forslaget om at sænke grænsen for, hvornår det giver et klip i kørekortet ved hastighedsoverskridelser fra 30% til 20% er det forslag, der får den langt laveste tilslutning blandt sælgerne Den lave opbakning gør sig gældende hos både mænd og kvinder, mens der blandt aldersgrupperne, er noget lavere opbakning til forslaget hos aldersgruppen under 30 år 25% Hvad synes du om Kommissionens forslag om, at man får et klip i kørekortet, hvis man overskrider fartgrænsen med 20% - mod 30% i dag? Lodret procent 20% 15% 10% 5% 14% 14% 13% 11% 16% 14% 14% 17% 14% 16% 9% 14% 12% 16% 15% 0% Mand Kvinde Under 30 år år år år år Egen bil Firmabil/privat råderet Firmabil uden privat råd eller under Over Total Køn Alder Hvilken bil kører du primært i på jobbet? Erhvervskilometer årligt

25 Baggrund for undersøgelsen Gennemførsel og Metode

26 Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er sendt til godt personer i i Business Danmarks medlemspanel i juni 2013 Da undersøgelsen er målrettet erhvervsbilister, skal man minimum køre erhvervskilometer pr. år for at deltage i undersøgelsen. Endvidere har vi frasorteret respondenter på 65 år og derover. Der er indsamlet 736 valide besvarelser Undersøgelsen er repræsentativ for Business Danmarks medlemmer når det gælder køn, alder og geografisk placering

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere