Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System"

Transkript

1 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold Forudsætninger Vandrette laster Fastlæggelse af vindlast Vindtryk på overflader Formfaktorer på facader Beregning af vindlaster Beregninger for fastgørelse af ISOVER Plus Stolpe Fastlæggelse af udtræksstyrke af ISOVER Plus Skrue Beregningseksempel, min. udtræksstyrker i alle materialer bortset fra træ Fastlæggelse af skrueafstande i træ Fastlæggelse af lodret bæreevne af ISOVER Plus U bøjle Beregning af lodret last Beregning af ISOVER Plus U bøjle Montering af ISOVER Plus U bøjle Side 1 af 19

3 1 Ansvarsforhold Denne tekniske vejledning er udarbejdet som projekteringshjælp ved projektering af ISOVER Plus System. Vejledningen kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt. Ansvaret for projektering af ISOVER Plus System ved anvendelse af denne vejledning påhviler således fortsat de projekterende teknikere og de udførende entreprenører. 2 Forudsætninger Som normgrundlag for anvisninger i denne vejledning er anvendt følgende: DS/EN 1990:2007 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 DK NA:2010 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt anneks DS/EN :2007 Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN DK NA:2010 Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster Vindlast Nationalt anneks I denne vejledning er medtaget udvalgte dele fra normgrundlaget med tilhørende refererende normer og standarder. Der henvises i øvrigt til gældende Eurocodes med tilhørende nationale annekser. Konstruktioner inden for det normale erfaringsområde henføres til en konsekvensklasse lav, middel eller høj på grundlag af risikoen for personskade og samfundsmæssige konsekvenser ved et eventuelt svigt. Efterfølgende beregninger er udført ud fra følgende forudsætninger: Konsekvensklasse middel CC2 Side 2 af 19

4 3 Vandrette laster 3.1 Fastlæggelse af vindlast Vindens maksimale hastighedstryk fastlægges bl.a. ud fra basisvindhastigheden v b,0 og højden over terræn z. Ved Vesterhavet og Ringkøbing Fjord regnes basisvindhastigheds grundværdi til 27 m/s. Ved en beliggenhed mindst 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord er basisvindhastigheds grundværdi 24 m/s. I zonen herimellem aftager basisvindhastigheden lineært. Basisvindhastigheden fastsættes ud fra: v b = c dir * c season * v b,0 hvor c dir er retningsfaktor, i denne vejledning fastsat til 1,0 c season er sæsonfaktor, i denne vejledning fastsat til 1,0 Der regnes med terrænkategorier som nedenfor beskrevet: Terrænkategori Definition 0 (Hav) Hav, kystområde udsat for åbent hav I (Fladt) Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer II (Land) Områder med lav vegetation som f. eks. græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde III (Forstad) Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som f. eks. landsbyer, forstadsområder, permanent skov) IV (Storby) Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m Side 3 af 19

5 3.2 Vindtryk på overflader Vindtryk der virker på udvendige bygningsoverflader w e kan beregnes af: w e = q p (z e ) * c pe hvor q p (z e ) er peakhastighedstrykket z e er referencehøjde for det udvendige tryk c pe er formfaktor for det udvendige tryk Referencehøjden z e for vægge i vindsiden af bygninger med rektangulær grundplan afhænger af forholdet mellem bygningens højde h og bygningslængden på tværs af vinden b. Der er i denne vejledning forudsat, bygningshøjden h er mindre end eller lig bygningslængden på tværs af vinden b. Hastighedstrykket afhænger bl.a. af hvilken terrænkategori bygningen er beliggende i og bestemmes ud fra den maksimale afstand fra terræn til bygningens højeste punkt. Denne værdi bruges overalt. Et eksempel på beregning, herunder hvilke faktorer der indgår, fremgår af nedenstående: Vindhastighedstryk Grundværdi for basisvindhastighed v b,0 = 27 m/s Konstruktionens højde over terræn z = 8 m Retningsfaktor c dir 2 Årstidsfaktor c års 2 = 1,0 (på sikker side kan benyttes 1,0) = 1,0 (for permanente konstruktioner benyttes 1,0) Topografifaktor c 0(z) = 1,0 (kan specificeres) Terrænkategori I 3 Terrænfaktor k r = 0,17 Ruhedslængde z 0 = 0,01 m Min. højde z min = 1 m Søer eller flade og horisontale områder med begrænset vegitation og uden forhindringer Basisvindhastighed v b = 27,0 m/s Basishastighedstrykket q b = 0,456 kn/m 2 Ruhedsfaktor c r(z) = 1,13 Middelhastighedstryk V m(z) = 30,64 kn/m 2 Turbulensintensitet I v(z) = 0,150 Karakteristisk maksimalt hastighedstryk q max = 1,20 kn/m 2 Side 4 af 19

6 3.2.1 Formfaktorer på facader Formfaktorerne for vindlast på facaderne bestemmes ud fra vindbelastninger på en rektangulær bygning. På gavle som facader anvendes formfaktorerne som givet ved DS/EN Formfaktorer for ydervægge. Der er i denne vejledning forudsat, at der ikke forekommer fremspring af betydning. Der er derfor set bort fra tangentiel vindlast på facader og gavle. Formfaktor for udvendigt tryk er i henhold til normen opdelt i zoner ud fra placering i forhold til bygningshjørner. Formfaktorer på lodrette vægge Anbefalede værdier af formfaktor c pe,1 for udvendig vindtryk til dimensionering af f. eks. beklædninger i henhold til DS/EN : DK NA: Zone A B C D E h/d c pe,1 c pe,1 c pe,1 c pe,1 c pe,1 5-1,4-1,1-0,5 1,0-0,7 1-1,4-1,1-0,5 1,0-0,5 0,25-1,4-1,1-0,5 1,0-0,3 Formfaktor for indvendigt vindtryk c pi på indersiden af facadebeklædningen kan regnes til den mindst gunstige af værdierne Indvendigt tryk c pi,tryk = 0,2 Indvendigt sug c pi,sug = 0,3 Side 5 af 19

7 4 Beregning af vindlaster Opstalt for e < d Skitser, zoner for udvendig vindlast på udvendige vægge: A B C Vindretning D E b = dimension på tværs af vind A B C e/5 4/5 e d-e d = dimension på langs af vind Opstalt for e > d e er den mindste værdi af b eller 2h, hvor h er bygningens højde A B Vindretning D E b = dimension på tværs af vind A B e/5 d-e/5 d = dimension på langs af vind e er den mindste værdi af b eller 2h, hvor h er bygningens højde Side 6 af 19

8 Vindhastighed 27 m/s. Terrænkategori I Fladt terræn Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-2,88 kn/m 2-3,14 kn/m 2-3,34 kn/m 2 B -1,3-2,34 kn/m 2-2,55 kn/m 2-2,71 kn/m 2 D 1,3 2,34 kn/m 2 2,55 kn/m 2 2,71 kn/m 2 Vindhastighed 27 m/s. Terrænkategori II Land Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-2,42 kn/m 2-2,71 kn/m 2-2,90 kn/m 2 B -1,3-1,97 kn/m 2-2,20 kn/m 2-2,36 kn/m 2 D 1,3 1,97 kn/m 2 2,20 kn/m 2 2,36 kn/m 2 Vindhastighed 27 m/s. Terrænkategori III Forstad Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-1,70 kn/m 2-1,99 kn/m 2-2,21 kn/m 2 B -1,3-1,38 kn/m 2-1,62 kn/m 2-1,79 kn/m 2 D 1,3 1,38 kn/m 2 1,62 kn/m 2 1,79 kn/m 2 Vindhastighed 27 m/s. Terrænkategori IV Bymidte Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-1,30 kn/m 2-1,42 kn/m 2-1,63 kn/m 2 B -1,3-1,05 kn/m 2-1,15 kn/m 2-1,33 kn/m 2 D 1,3 1,05 kn/m 2 1,15 kn/m 2 1,33 kn/m 2 Side 7 af 19

9 Vindhastighed 24 m/s. Terrænkategori I Fladt terræn Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-2,28 kn/m 2-2,50 kn/m 2-2,64 kn/m 2 B -1,3-1,85 kn/m 2-2,03 kn/m 2-2,15 kn/m 2 D 1,3 1,85 kn/m 2 2,03 kn/m 2 2,15 kn/m 2 Vindhastighed 24 m/s. Terrænkategori II Land Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-1,92 kn/m 2-2,14 kn/m 2-2,30 kn/m 2 B -1,3-1,56 kn/m 2-1,74 kn/m 2-1,87 kn/m 2 D 1,3 1,56 kn/m 2 1,74 kn/m 2 1,87 kn/m 2 Vindhastighed 24 m/s. Terrænkategori III Forstad Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-1,34 kn/m 2-1,58 kn/m 2-1,75 kn/m 2 B -1,3-1,09 kn/m 2-1,29 kn/m 2-1,42 kn/m 2 D 1,3 1,09 kn/m 2 1,29 kn/m 2 1,42 kn/m 2 Vindhastighed 24 m/s. Terrænkategori IV Bymidte Regningsmæssig vindlast () Zone Formfaktor Bygningshøjde c pe,1 + c pi h = 8 meter h =12 meter h = 16 meter A -1,6-1,01 kn/m 2-1,13 kn/m 2-1,30 kn/m 2 B -1,3-0,82 kn/m 2-0,92 kn/m 2-1,05 kn/m 2 D 1,3 0,82 kn/m 2 0,92 kn/m 2 1,05 kn/m 2 Side 8 af 19

10 5 Beregninger for fastgørelse af ISOVER Plus Stolpe Anvendelse af ISOVER Plus System til renovering kræver en prøvning af skruernes udtræksstyrke i det aktuelle materiale, skruerne fastgøres i. 5.1 Fastlæggelse af udtræksstyrke af ISOVER Plus Skrue Minimum udtræksstyrker er angivet for bygningshøjder op til 16 m i nedenstående skemaer. For bygningshøjder over 16 m skal der foretages en ingeniørmæssig beregning for anvendelsen af ISOVER Plus System Beregningseksempel, min. udtræksstyrker i alle materialer bortset fra træ. Beregningseksempel Forudsætninger: Vindhastighed 27 m/s. Terrænkategori I Fladt terræn Bygningshøjde: 8 meter Vindlast, zone A (ved bygningshjørner): -2,88 kn/m 2 (sug) Sikkerhedsfaktor for materiale ved prøvning: 2,0 (i henhold til ETAG 001) Mindste antal udtræksforsøg = 5 1,0 m 1,0m F d = -2,88 kn/m 2 * 2,0 * 1,0 m = -5,76 kn/m ISOVER Plus Stolpen leveres med forborede huller pr. 0,53 m. Ved en skrueafstand på ~0,55 meter skal følgende udtræksstyrke overholdes pr. skrue: F d = 5,76 kn/m * 0,55 m = 3,17 kn Side 9 af 19

11 Basisvindhastighed = 27 m/sek. Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering Bygningshøjde < 8 meter 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Zone A 1,90 kn 3,17 kn 1,60 kn 2,67 kn 1,12 kn 1,87 kn 0,86 kn 1,43 kn Øvrig bygning 1,54 kn 2,57 kn 1,30 kn 2,17 kn 0,91 kn 1,52 kn 0,69 kn 1,16 kn 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A 2,08 kn 3,46 kn 1,79 kn 2,98 kn 1,31 kn 2,19 kn 0,93 kn 1,56 kn Øvrig bygning 1,69 kn 2,81 kn 1,45 kn 2,42 kn 1,07 kn 1,78 kn 0,76 kn 1,27 kn 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A 2,20 kn 3,67 kn 1,92 kn 3,19 kn 1,46 kn 2,43 kn 1,08 kn 1,80 kn Øvrig bygning 1,79 kn 2,98 kn 1,56 kn 2,60 kn 1,18 kn 1,97 kn 0,88 kn 1,46 kn Skema 1: Min. målt udtræksstyrke for ISOVER Plus Skrue med maks. skrueafstand 0,55 m. Side 10 af 19

12 Basisvindhastighed = 24 m/sek. Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering Bygningshøjde < 8 meter 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Zone A 1,51 kn 2,51 kn 1,27 kn 2,11 kn 0,89 kn 1,48 kn 0,67 kn 1,11 kn Øvrig bygning 1,22 kn 2,04 kn 1,03 kn 1,72 kn 0,72 kn 1,20 kn 0,54 kn 0,90 kn 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A 1,65 kn 2,75 kn 1,41 kn 2,35 kn 1,05 kn 1,74 kn 0,74 kn 1,24 kn Øvrig bygning 1,34 kn 2,23 kn 1,15 kn 1,91 kn 0,85 kn 1,42 kn 0,60 kn 1,01 kn 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A 1,74 kn 2,90 kn 1,52 kn 2,53 kn 1,16 kn 1,93 kn 0,86 kn 1,43 kn Øvrig bygning 1,42 kn 2,36 kn 1,24 kn 2,06 kn 0,94 kn 1,57 kn 0,69 kn 1,16 kn Skema 2: Min. målt udtræksstyrke for ISOVER Plus Skrue med maks. skrueafstand 0,55 m. Side 11 af 19

13 5.1.2 Fastlæggelse af skrueafstande i træ. Beregningseksempel Forudsætninger: 290 mm ISOVER Plus Stolpe ø6 mm ISOVER Plus Skrue længde 330 mm Udtræksbæreevne F ax,d = k d * F ax,d = k d * f ax,k * d * l pen, Hvor k d f ax,k d l pen er omregningsfaktor k mod / m fra karakteristisk til regningsmæssigt styrketal er karakteristisk aksial udtrækningsstyrke er skruediameter er forankringslængden Udendørs konstruktion og permanent egenlast k d = 0,37 f ax,k = 10,2 N/mm 2, ved trækvalitet C18 (Teknisk Ståbi 20. udgave tabel 7.26) d = 6 mm = 40 mm - (min. 6 * d = 36 mm) l pen Udtræksbæreevne F ax,d = 0,37 * 10,2 * 6 * 40/1000 = 0,91 kn pr. skrue Side 12 af 19

14 Basisvindhastighed = 27 m/sek. 195 mm ISOVER Plus Stolpe ø6 mm ISOVER Plus Skrue, længde 230 mm, afstand 0,53 m. Bæreevne 0,82 kn/skrue Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Bygningshøjde < 8 meter Zone A 0,47 m* 0,28 m* OK 0,34 m* OK 0,48 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,35 m* OK 0,42 m* OK OK OK OK 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A 0,43 m* 0,26 m* 0,50 m* 0,30 m* OK 0,41 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,32 m* OK 0,37 m* OK 0,51 m* OK OK 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A 0,41 m* 0,25 m* 0,47 m* 0,28 m* OK 0,37 m* OK 0,50 m* Øvrig bygning 0,50 m* 0,30 m* OK 0,35 m* OK 0,46 m* OK OK * angiver max. skrueafstand. Nye huller bores på stedet. Skema 3: Anvendelse af ISOVER Plus Skrue i træ. Side 13 af 19

15 Basisvindhastighed = 24 m/sek. 195 mm ISOVER Plus Stolpe ø6 mm ISOVER Plus Skrue, længde 230 mm, afstand 0,53 m. Bæreevne 0,82 kn/skrue Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering Bygningshøjde < 8 meter 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Zone A OK 0,36 m* OK 0,43 m* OK OK OK OK Øvrig bygning OK 0,44 m* OK OK OK OK OK OK 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A OK 0,33 m* OK 0,38 m* OK 0,52 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,40 m* OK 0,47 m* OK OK OK OK 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A 0,52 m* 0,31 m* OK 0,36 m* OK 0,47 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,38 m* OK 0,44 m* OK OK OK OK * angiver max. skrueafstand. Nye huller bores på stedet. Skema 4: Anvendelse af ISOVER Plus Skrue i træ. Side 14 af 19

16 Basisvindhastighed = 27 m/sek. 290 mm ISOVER Plus Stolpe ø6 mm ISOVER Plus Skrue, længde 330 mm, afstand 0,53 m. Bæreevne 0,91 kn/skrue Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering Bygningshøjde < 8 meter 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Zone A OK 0,32 m* OK 0,38 m* OK OK OK OK Øvrig bygning OK 0,39 m* OK 0,46 m* OK OK OK OK 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A 0,48 m* 0,29 m* OK 0,34 m* OK 0,46 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,36 m* OK 0,41 m* OK OK OK OK 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A 0,45 m* 0,27 m* 0,52 m* 0,31 m* OK 0,41 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,34 m* OK 0,39 m* OK 0,51 m* OK OK * angiver max. skrueafstand. Nye huller bores på stedet. Skema 5: Anvendelse af ISOVER Plus Skrue i træ. Side 15 af 19

17 Basisvindhastighed = 24 m/sek. 290 mm ISOVER Plus Stolpe ø6 mm ISOVER Plus Skrue, længde 330 mm, afstand 0,53 m. Bæreevne 0,91 kn/skrue Terrænkategori I Fladt terræn II Landbrugsland III Forstad IV Bymidte Placering Bygningshøjde < 8 meter 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m 0,6 m 1,0 m Zone A OK 0,40 m* OK 0,47 m* OK OK OK OK Øvrig bygning OK 0,49 m* OK OK OK OK OK OK 8 < Bygningshøjde < 12 meter Zone A OK 0,36 m* OK 0,43 m* OK OK OK OK Øvrig bygning OK 0,45 m* OK 0,52 m* OK OK OK OK 12 < Bygningshøjde < 16 meter Zone A OK 0,34 m* OK 0,39 m* OK 0,52 m* OK OK Øvrig bygning OK 0,42 m* OK 0,49 m* OK OK OK OK * angiver max. skrueafstand. Nye huller bores på stedet. Skema 6: Anvendelse af ISOVER Plus Skrue i træ. Side 16 af 19

18 5.2 Fastlæggelse af lodret bæreevne af ISOVER Plus U bøjle Når ISOVER Plus Stolperne ikke er understøttede, eller hvor den samlede væghøjde er større end 2,4 meter, skal der anvendes ISOVER Plus U bøjle Beregning af lodret last Forudsætninger: maksimal egenvægt af den isolerede konstruktion inklusive facadeplade er 50 kg/m 2. max. højde af ISOVER Plus Stolpen er 2400 mm max. afstand mellem ISOVER Plus Stolperne er 1000 mm Regningsmæssig lodret last N d = 0,50kN/m 2 * 1,2 = 0,60 kn/m 2 N d = 0,60 kn/m 2 * 2,4 m * 1,0 m = 1,44 kn Beregning af ISOVER Plus U bøjle ISOVER Plus U bøjle er udført i 2,95 mm rustfast stål, klasse σ 0,2 = 210/1,35 = 156 MPa Placeres omkring ISOVER Plus Stolpen i en vinkel på 45º. N d = 1,44 kn / cos 45º = 2,03 kn Areal for bøjle = 13,68 mm 2 Spænding = 2,03 * 10 3 / 13,68 = 148 MPa < σ 0,2 = 156 MPa OK Dvs. samlet bæreevne pr. bøjle: 50 kg/m 2 * 2,4 m * 1,0 m = 120 kg Montering af ISOVER Plus U bøjle ISOVER Plus U bøjlen monteres med ISOVER Plus U beslag. Beslaget kan fastgøres med skruer af typen ITW BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm. Skruerne monteres i den øverste hulrække i beslaget og bøjlen monteres i hullet tættest på facaden. Der skal altid anvendes mindst 2 skruer i beslaget. Disse placeres i de to yderste huller. Ved placering af beslaget skal der altid tages hensyn til kantafstande. Mindste afstand fra midte skrue til lodret kant eller studsfuge er 40 mm og mindste afstand fra midte skrue til vandret kant er 40 mm, til liggefuge dog kun 20 mm. Ved brug af andre skruer end BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm, skal skrueproducentens anbefalede afstande benyttes. Side 17 af 19

19 I skemaerne 7, 9, 11 og 13 angives det nødvendige antal skruer pr. beslag for to typiske facadevægte ved montage i hhv. hårdtbrændt murværk og gasbeton. For beton med styrke større end 15/20 MPa, er værdierne for murværk på den sikre side. Ved montering af tungere facader, kan antallet af beslag øges eller der kan benyttes andre skruer. U bøjlens bæreevne sætter en øvre grænse på 120 kg facadevægt pr. bøjle. Angivet facadevægt er inkl. Plus system og isolering. Ved brug af andre skruer end de forudsatte, skal de mindste regningsmæssige udtræksstyrker angivet i skemaerne 8, 10, 12 og 14 kunne opnås. Værdierne er angivet for de tre vinkler 22 o, 31 o og 35 o, svarende til U-bøjlens vinkel ved montage af 145 mm, 195 mm og 290 mm stolper. Vinklen mellem facaden og U bøjlen må normalt ikke overstige 35 grader. Ved montering af 290 mm stolper skal der derfor benyttes ekstra lange bøjler eller der skal foretages beregning af befæstigelsen i det aktuelle tilfælde. Facadeegenvægt: 25 kg/m 2, 1,0 m stolpeafstand: Vinkel Materiale Murværk, hårdtbrændt stk Gasbeton / multiblok Ej muligt 2 Ej muligt Ej muligt Skema 7: Nødvendigt antal skruer som ITW BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm [stk.] Antal skruer Vinkel stk stk stk Skema 8: Nødvendig regningsmæssig udtræksbæreevne ved brug af andre skruer [N] Facadeegenvægt: 25 kg/m 2, 0,6 m stolpeafstand: Materiale Murværk, hårdtbrændt Vinkel stk Gasbeton / multiblok Skema 9: Nødvendigt antal skruer som ITW BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm [stk.] Antal skruer Vinkel stk stk stk Skema 10: Nødvendig regningsmæssig udtræksbæreevne ved brug af andre skruer [N] Side 18 af 19

20 Facadeegenvægt: 30 kg/m 2, 1,0 m stolpeafstand: Vinkel Materiale Murværk, hårdtbrændt stk Gasbeton / multiblok Ej muligt 3 Ej muligt Ej muligt Skema 11: Nødvendigt antal skruer som ITW BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm [stk.] Antal skruer Vinkel stk stk stk Skema 12: Nødvendig regningsmæssig udtræksbæreevne ved brug af andre skruer [N] Facadeegenvægt: 30 kg/m 2, 0,6 m stolpeafstand: Vinkel Materiale Murværk, hårdtbrændt stk Gasbeton / multiblok Skema 13: Nødvendigt antal skruer som ITW BEMU-FLEX 4,2 x 60 mm [stk.] Antal skruer Vinkel stk stk stk Skema 14: Nødvendig regningsmæssig udtræksbæreevne ved brug af andre skruer [N] Side 19 af 19

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Entreprise 8. Lastanalyse

Entreprise 8. Lastanalyse Entreprise Lastanalyse Denne del dækker over analysen af de lodrette og vandrette laster på tårnet. Herunder egenlast, nyttelast, snelast, vindlast og vandret asselast. Dette danner grundlag for diensioneringen

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej DK-5 Odense Telefon +45 665 89 Telefax +45 665 44 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse......4...5...6...7...8...9...... -...4-7...8...9 -...4...5-8...9...............4...5...6...7...8...9...4...4...4...4-45

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

WICO LINE. Letbeton. WicoLine letbeton WLLC. Konsol til understøttelse af vinduer og døre i letbeton. Fastgør tryk- og trækbeslagene

WICO LINE. Letbeton. WicoLine letbeton WLLC. Konsol til understøttelse af vinduer og døre i letbeton. Fastgør tryk- og trækbeslagene Letbeton WICO WicoLine letbeton WLLC Konsol til understøttelse af vinduer og døre i letbeton Fastgør vindueskonsollerne på væggen. Fastgør tryk- og trækbeslagene på vinduet. Placer vinduet på konsollerne

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

WICO LINE. Beton. WicoLine beton WLC. Konsol til understøttelse af vinduer og døre i beton

WICO LINE. Beton. WicoLine beton WLC. Konsol til understøttelse af vinduer og døre i beton WicoLine beton WLC Konsol til understøttelse af vinduer og døre i beton Fastgør vindueskonsollerne på væggen. Fastgør tryk- og trækbeslagene på vinduet. Placer vinduet på konsollerne og fastgør trykog

Læs mere

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT 2 MOLAND AMROC VINDTÆT MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Råvarer... Skematisk angivelse af produktkredsløbets miljøpåvirkninger... Pladens sammensætning

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

* * *!#$%&'()&*((+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !#$%&'%(()'%&* +,-(. !"#$%&"'()&("(+!,-.,/0102+1+/13,04150,6102+78+49:-4;+?65,6+ + + + + + + + + + + +!"#$%&'%(()'%& +,-(./()0123 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Anvendte standarder... 3 3 Vindlast...

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Sikringsudstyr. Marts

Sikringsudstyr. Marts Sikringsudstyr Marts 2018 3 Indholdsfortegnelse Universelt sikringssystem... 3 Komponentliste... 4 Montering og funktion af sikringsstolper... 6 Montering og funktion af dækkonsol... 7 2 Universelt sikringssystem

Læs mere

WICO LINE. Mur. WicoLine mur WLB. Konsol til understøttelse af vinduer og døre, primært i murværk. Fastgør tryk- og trækbeslagene

WICO LINE. Mur. WicoLine mur WLB. Konsol til understøttelse af vinduer og døre, primært i murværk. Fastgør tryk- og trækbeslagene WICO WicoLine mur WLB Konsol til understøttelse af vinduer og døre, primært i murværk Fastgør vindueskonsollerne på væggen. Fastgør tryk- og trækbeslagene på vinduet. Placer vinduet på konsollerne og fastgør

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Beregningsanalyse Studsgaard A/S Projekt nr. 2005040101 Version 1 Udarbejdet af HL, MP & MAX Kontrolleret af JS Godkendt af JS 1 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

MORAMASTER til færdselstavler

MORAMASTER til færdselstavler MORAMASTER til færdselstavler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelsesmuligheder for... 4 Moramast: 66 mm, 110 mm, 140 mm og 166 mm... 5 Moramast: 110 mm, 140 mm og 166 mm... 6 Fundamentdimensioner

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere