DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU"

Transkript

1 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse med den niende EUF Ordfører: Karin Scheele DT\ doc APP/3608

2 1. Reproduktiv sundhed og udvikling Forbedring af den reproduktive sundhed er et middel til bæredygtig udvikling, og det er en menneskeret. Investering i reproduktiv sundhed redder og forbedrer liv, bremser spredningen af hiv/aids og fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder. Reproduktiv sundhed dækker over alle områder, som relaterer til reproduktion, fra seksuel sundhed til de enkelte pars valg, hvad angår tidsplanlægning og familiens størrelse. Den internationale konference vedrørende befolkning og udvikling (ICPD), som blev afholdt i 1994 i Kairo, definerede reproduktiv sundhedspleje som bestående af tre nært beslægtede komponenter: frivillige tjenesteydelser vedrørende svangerskabsforebyggelse og familieplanlægning tjenesteydelser før fødslen, vedrørende sikre aborter, ved nedkomst, efter fødslen og efter aborter tjenesteydelser vedrørende forebyggelse, påvisning og behandling af seksuelt overførte infektioner, herunder hiv/aids. Forsømmelse af reproduktive rettigheder og reproduktiv og seksuel sundhed er grobund for mange af de problemer, der af det internationale samfund er udpeget som områder, hvor der er behov for hasteforanstaltninger. Disse omfatter: kønsbaseret vold hiv/aids moderdødelighed teenagegraviditet forældreløse børn hurtig befolkningsvækst 2. International politik I 1990'erne blev det på en række vigtige FN-konferencer understreget, at individets velbefindende og respekten for menneskerettigheder skulle være afgørende for alle udviklingsstrategier. Der blev lagt særlig vægt på reproduktive rettigheder som grundpille for udvikling og på kvinder som et vigtigt element i opfyldelsen af disse rettigheder. Den internationale konference vedrørende befolkning og udvikling (ICPD), som blev afholdt i Kairo i 1994, var en milepæl inden for befolkning og udvikling og inden for kvinderettigheder. Handlingsprogrammet, som blev vedtaget af 179 lande, ved afstemning, er en langsigtet 20-årig plan. Selv om handlingsprogrammet er omfattende, og der er behov for handling på flere plan, er handling på nationalt plan det, der ifølge henstillingerne skal være fokus på. På den internationale konference vedrørende befolkning og udvikling (ICPD) +5 var der mere end 170 lande, der støttede et handlingsprogram, hvori det blev fastslået, at alle skulle have adgang til tjenesteydelser af den højest mulige kvalitet i forbindelse med reproduktiv APP/3608 2/5 DT\ doc

3 sundhedspleje. Regeringerne erkendte, at der var behov for en langt større indsats for at skaffe ressourcer til at gennemføre handlingsprogrammet. I 2004 har ICPD 10-års jubilæum og er således midtvejs i sit 20-årige program, men der er lang vej igen. Dette er også en lejlighed til at overveje ICPD-målene, da opfyldelsen af disse mål kan bidrage til at nå millenniumudviklingsmålene, som er nært knyttet til reproduktiv sundhed. Millenniumudviklingsmålene er: Bekæmpelse af ekstrem fattigdom og hungersnød Adgang til almen skoleundervisning Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinderne Reducering af børnedødeligheden Forbedring af modersundhed Bekæmpelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme Sikring af miljøbæredygtighed Oprettelse af et globalt samarbejde om udvikling 3. EU's politik EU-støtte til sundhed, aids og befolkning steg fra under 1% af hele budgettet for EU's udviklingssamarbejde i 1986 til 8% i dag. Dette er en betydelig forbedring, men på baggrund af behovet er det ikke tilstrækkeligt. Det er meget vigtigt, at sundhedsområdet og navnlig reproduktiv sundhed prioriteres i EUF. Det er også meget vigtigt, at sundhed og reproduktiv sundhed prioriteres i nationale programmer, således at passende støtte kan blive fordelt til disse sektorer. Kommissionen spiller en afgørende rolle for, at emnet bliver ved at være på den internationale dagsorden. Da den amerikanske regering indstillede sine bidrag til FN's Befolkningsfond (UNFPA) i 2001, gav Kommissionen straks løfte om at hjælpe med at dække det økonomiske underskud. Kommissionen har for nylig ydet støtte til to flerårige programmer sammen med UNFPA med i alt 38 mio. EUR. Flere FN-organisationer, såsom UNFPA og FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) har indgået samarbejde om at udarbejde aftaler med Kommissionen om udviklingsaktiviteter inden for reproduktiv sundhed og kønsspecifikke budgetter. Et nyt instrument er forordningerne om bistand til politikker og aktioner vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed og dermed forbundne rettigheder i udviklingslande (KOM (2002) 120). 4. Den nuværende situation Familieplanlægning Foranstaltninger vedrørende familieplanlægning står øverst på listen for reproduktive sundhedsydelser. Familieplanlægning blev indført som en grundlæggende menneskerettighed DT\ doc 3/5 APP/3608

4 på FN's befolkningskonference i Mexico City i Den gør det muligt for par frit at vælge tidspunkt, familiestørrelse og intervallet mellem fødslerne. Kvinder kan planlægge intervallet mellem fødslerne med hensyntagen til deres egen og deres børns sundhed. Omkring en tredjedel af alle fødsler, ca. 80 millioner årligt, er uønskede eller har ikke været planlagte. Der er gode familieplanlægningsprogrammer, der tilbyder et komplet udvalg af svangerskabsforebyggende midler, så kvinder og mænd kan træffe et valg efter behov på forskellige tidspunkter i deres reproduktive liv. Sikkert moderskab Graviditet og fødsel er den væsentligste årsag til død og invaliditet for kvinder i udviklingslande. Hvert år dør kvinder som en direkte følge af graviditet, og 99% af disse dødsfald sker i udviklingslande. 8% dør som følge af usikre aborter, og hvert minut er der 40 kvinder, der får foretaget usikre aborter. Unge Det er meget vigtigt at fremhæve dette problem, eftersom der nu er mere end en milliard 15- til 25-årige. Dernæst er der omtrent to milliarder børn under 15. Tilsammen udgør disse to grupper ca. 50% af verdens befolkning. Størstedelen af unge i udviklingslande går hverken i skole eller har arbejde. I nogle lande er halvdelen af piger under 18 gift, ofte på grund af fattigdom eller af frygt for at blive gravid uden for ægteskab. Størstedelen af nye tilfælde af hiv-overførsler finder sted blandt personer mellem 15 og 24. I 1998 blev mere end børn og unge smittet med hiv hver dag - seks hvert minut. Seksuelt overførte infektioner Seksuelt overførte infektioner er opdelt i viruskategorier (herunder aids/hiv), der på nuværende tidspunkt ikke findes midler mod, og bakterie- og parasitære infektioner, som kan kureres med antibiotika. De seneste tal fra WHO viser, at der var 340 millioner nye tilfælde af helbredelige seksuelt overførte infektioner i Overførsel af disse infektioner kunne reduceres betydeligt ved sikrere sex, hvilket indebærer kontraceptive metoder. hiv/aids I slutningen af 2000, var der 36,1 millioner mennesker i verden, som levede med aids eller hiv. Dette udgør 1,1% af den voksne befolkning. I 2000 blev der påvist 5,3 millioner nye tilfælde af hiv-infektioner blandt voksne og børn, og der var tre millioner mennesker, der døde af hiv/aids - 80% af disse var afrikanere. Skamfering af pigers og kvinders kønsorganer Reproduktiv sundhed dækker også bekæmpelse af skamfering af pigers og kvinders kønsorganer. Ifølge WHO har to millioner kvinder været udsat for skamfering af deres kønsorganer. APP/3608 4/5 DT\ doc

5 5. Eventuelle politiske krav Der skal være nem adgang til billig reproduktiv sundhed af høj kvalitet for alle kvinder og mænd verden over gennem deres reproduktive livscyklus Der er behov for øget international støtte til at opfylde de eksisterende reproduktive sundhedsbehov og fremtidens stigende krav Det skal sikres, at sundhed og navnlig reproduktiv sundhed bliver givet prioritet i EUF, og at sundhed og reproduktiv sundhed bliver givet prioritet i nationale programmer Unge kvinder og mænd skal have adgang til uddannelse, ydelser og nødvendig hjælp til at opnå den nødvendige viden til at have et tilfredsstillende og sundt seksualliv Det skal kræves, at lande, som endnu ikke har indført forbud mod sundhedsskadelige metoder og traditioner, såsom skamfering af pigers og kvinders kønsorganer, skal indføre foranstaltninger og støtte oplysningskampagner om emnet Civilsamfundet og ngo'er skal involveres og høres på alle niveauer i udarbejdelsen af nationale indikativprogrammer, landestrategioplæg og strategioplæg til nedbringelse af fattigdom for at sikre, at alle samfundsniveauer og -grupper bliver repræsenteret i strategierne. DT\ doc 5/5 APP/3608

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere