Uhlenbrock Omskiftermodul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul"

Transkript

1 Uhlenbrock Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale

2 Uhlenbrock miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE 2 2 IB S GRUNDSTRUKTUR PROGRAMMERINGS FORUDSÆTNINGER STI TIL PROGRAMMERINGS-MENU 3 3 HJÆLP TIL HURTIG OG NEM GRUNDPROGRAMMERING. 3 4 CV FORKLARING VIGTIGT FOR LNCV ON VIGTIGT FOR LNCV OFF VIGTIGT FOR LNCV KONSTANT ELLER BLINK GENERATORVALG BLINK 1 ELLER OVERBLÆNDING 8 5 EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV SPORSKIFT VEDVARENDE LYS BLINKENDE LYS MED OVERBLÆNDINGSTID 9 6 AFSLUTNING: OG RETTELSER 10 1 Beskrivelse Omskiftemodulet beskrives flg: Med 20 skifteudgange på hver max 1 A. Modulet kan max belastes med 3 A samtidig Hver udgang kan uafhængig af de andre programmeres som enten vedv. kontakt til lamper og lign. eller momentkontakt til signaler, sporskift og lign. Separat trafo tilslutning. Ingen belastning af den digitale kørestrøm Alle udgange kan skiftes af magnetartikelkommandoer. Ex.vis fra IB Tatstaturmodus. Der skal altså ikke bruges separat decoder. Omskiftning sker direkte fra IB via LocoNet. Vedv. udgange kan skiftes via tilbagemeldings-kommandoer 2 uafhængige justerbare blinkgeneratorer. De kan justeres i frekvens og tilpasses ex.vis forsignaler, baneovergange, advarselsblink ved vejarbejde mm Hver udgang kan justeres til blød overgang/overblænding. Ex.vis til signaler både blink og fastlys Programmeres via LocoNet menuen på fx IB Hver udgang har 2048 adresse muligheder

3 Uhlenbrock miniguide (3) 2 IB s grundstruktur Hele IB s struktur er opbygget som Træ-struktur, Stifinder -system eller Mappe i mappe i undermappe i undermappe -system - præcis som på en alm. PC. Navigering foregår med piletasterne og Enter tast. + tasten er tasten. Der er 2 grundlæggende træer i IB. 1. Grundindstillinger 2. Mode med de forskellige modus, der er i den aktuelle software LocoNet programmeringen ligger i Grundindstillinger 2.1 Programmerings forudsætninger LNCV betyder LocoNet Configurations Variable. Det er præcis samme struktur som v. alm loko-programmering bare CV ude i LocoNet. I systemet er der i op til 1024 CV adresser, der hver kan håndtere op til 255 værdier. Dvs i alt muligheder og fejlmuligheder. Vær derfor præcis og ha styr på, hvor henne i træet stifinderen du er. 2.2 Sti til programmerings-menu 1. Tast Menu-Mode kort efter hinanden til Grundindstillinger 2. Bladre eller til LocoNet programmering tast 3. IB beder nu om Artikelnr. Det er Navnet på modulet - tast. IB beder nu om Modul Adresse nr. Det første modul giver du bare 1 - tast. (Der er plads til moduler) 4. Display viser nu LNPr LNCV:.0= Vi er nu klar til at programmere. Stien er på plads. Det skal den hver gang! IB skal vide, præcis hvortil programmering skal foregå. 3 Hjælp til hurtig og nem grundprogrammering. Refererer til s i manualen. Det er muligt at programmere 3 ofte forekommende skiftemuligheder direkte i modulet: 1. Alle udgange skifter sporkifter/magnetartikler m. 0,5 sek. kontakttid 2. Alle udgange skifter lyssignaler med 2 visninger (fx rød/grøn) 3. Alle udgange skifter on/off enkelte strømforbrugere (fx lys i huse). GRØN-on og RØD-off. Disse programmeringer ligger i LNCV 1

4 Uhlenbrock miniguide (4) Grundlæggende skal værdierne forstås sådan, at det/de første cifre er startadressen for de efterfølgende adresser og det sidste ciffer (1, 2 eller 3) angiver funktionen jf. ovenstående. Modulets adresse har ikke noget med selve programmeringen at gøre. Moduladressen anvendes udelukkende for at kunne identificere og opkalde det enkelte modul. Startadressen kan vælges helt vilkårligt i det enkelte modul. 1. Værdi 11 giver adresse 1-10 i det kaldte modul - sat sammen af 1 for startadressen og 1 for funktionen sporskifte/magnetartikel. Værdi 201 vil fx give adresse i det kaldte modul sat sammen af 20 for startadressen og 1 for funktionen sporskift/magnetartikel. Værdi 721 vil fx give adresse i det kaldte modul sat sammen af 72 for og 1 for funktionen sporskift/magnetartikel. Et modul kan altså håndtere 10 på hinanden følgende sporskift/magnetartikel adresser. 2. Værdi 12 giver adresse 1-10 i det kaldte modul - sat sammen af 1 for startadressen og 2 for funktionen 2-vejs skift af lyssignal. Værdi 482 vil give adresse i det kaldte modul - sat sammen af 48 for startadressen og 2 for funktionen 2-vejs skift af lyssignal Værdi 1092 vil give adresse i det kaldte modul - sat sammen af 109 for startadressen og 2 for funktionen 2-vejs skift af lyssignal Et modul kan altså håndtere 10 på hinanden følgende 2-vejs lyssignal adresser. 3. Værdi 13 giver adresse 1-20 i i det kaldte modul sat sammen af 1 for startadressen og 3 for funktionen on/off af en strømforbruger. Værdi 523 vil give adresse i det kaldte modul - sat sammen af 52 for startadressen og 3 for funktionen on/off af en strømforbruger. Værdi 813 vil give adresse i det kaldte modul - sat sammen af 81 for startadressen og 3 for funktionen on/off af en strømforbruger. Et modul kan altså håndtere 20 forskellige strømforbrugere på de 20 udgange med 20 på hinanden følgende adresser hver med GRØN/RØD taster for on/off. 4. Værdi 8 tilbagestiller til værkstedsindstilling. Dette er vedvarende strømforsyning af fx huse. Adresserne Værdi 9 deaktiverer alle udgange. LNCV s og bliver nulstillet.

5 Uhlenbrock miniguide (5) Ved yderligere programmering af den enkelte udgang kan blink, overblænding og ændringer tilføjes efter ønske. Disse muligheder beskrives i det efterfølgende 4 CV forklaring Oversigt på s i den tyske manual. Her er den forsøgt gjort mere håndterlig. 1. CV er kontakt/on kommando for udgang 1 til 20. Her lægges alle ONkommandoer for rød/grøn skift v. sporskift, signaler eller andre skift. Sporskift skal ses som en tidsbestemt konstant kontakt i modsætning til blink. 2. CV er afbryde/off kommando for udgang 1 til 20. Her lægges all OFFkommandoer 3. CV er kontaktvarianter for udgang 1 til 20. Dvs, konstant kontakt, tidsbestemt kontakt, Blink-1, -2 eller Blink-1 og -2 blandet På dansk/jysk: Lys: Grøn/tænd - rød /sluk - hvordan kontakten skal være (konstant, blink, blød overgang). Div skift: Grøn/ret - rød/vigende - hvor lang tid kontakten skal vare (motor eller elektromagnetisk. Signal: Rød/grøn konstant. Forsignal: gul/grøn blink. Blinkfrekvens og overblænding ligger i andre CV. Det kommer senere. De 3 ovennævnte er de vigtigste. 4.1 Vigtigt for LNCV ON Her lægges alle ON-kommandoer. Hvis du vil have ON-kommando til rød på et daglyssignal på udgang 5, og du vil bruge dec/tastatur adresse 81 hedder kommandoen 810. Sammensat af adr 81 og 0 for kommando på rød tast. Kommandoen skal placeres på udgang 5. Det gør du ved at taste LNCV 25. Værdien tastes 810. LNCV 25 er sammensat af CV 20+5 for udgang 5. LNCV er altså 25. LNCV:..25 = 810 Hvis du så vil have ON-kommando for grøn på samme daglyssignal på udgang 6 - igen dec/tastatur adresse 81 - hedder kommandoen 811. Sammensat af adr 81 og 1 for kommando på grøn tast. LNCV:..26 = 811 Nu vil du have ON kommando for rødt på rød tast og ON kommando for grøn på grøn tast. Men du skal også have en OFF kommando på modsatte tast. Ellers er der rødt og grønt samtidig.

6 Uhlenbrock miniguide (6) Det ses i Vigtigt for LNCV OFF Her lægges alle OFF-kommandoer Her kan de samme taster/dec.adr bruges til OFF kommando. Alle disse kommandoer skal ligge i LNCV (En hvilken som helst tast/dec.adr kan i princippet anvendes, men her er rød/grøn betinget af hinanden). Dvs at du, når du taster rød ON i LNCV 25, også skal give en OFF kommando for grønt på udgang 6. Det foregår i CV 45 da kommandoen skal ligge i stien udgang 5. LNCV:..45 = 811 fordi rød-on tastetryk samtidig skal give grøn udgang 6 (811) en OFF kommando. Modsat: Når du taster grøn-on, skal rød udgang 5 (810) samtidig have en OFF kommando. Den ligger i CV 46, da kommandoen skal ligge i stien udgang 6. LNCV:..46 = 810 Nu vil du altså få grøn-on og rød-off ved tastning af grøn i adr 81. Skematisk ser hele rød/grøn skiftet sådan ud: CV (ON) CV (OFF) Udgang 5 Udgang 6 LNCV: 25...= 810 LNCV: 45 = 811 (Rød-ON Grøn-OFF) LNCV: 26...= 811 LNCV: 46 = 810 (Grøn-ON Rød-OFF) Hvis du nu skal have ON-OFF på henholdsvis grøn og rød taste - fx blink ved en overgang er der kun brug for én udgang. Vi siger, at det er dec/tastatur adresse 82, der skal bruge udgang 11 til det formål. Altså både ON og OFF i samme sti. LNCV:..31= 821 LNCV 51= 820 Grøn-ON Rød-OFF Her er det altså ON eller OFF ikke noget skift. I disse par tilfælde skal skiftet være vedvarende strøm - evt. med blink, da det er lys. Men hvis det er sporskift, skal strømmen være tidsbegrænset. Normalt ca. 0,5 sek. for elektromagnetisk drev og omkr. 2 sek. for motordrev. Derfor.

7 4.3 Vigtigt for LNCV konstant eller blink Uhlenbrock miniguide (7) Værdien 0, 1, 2 eller 3 efter tidsfaktoren i den enkelte udgang angiver typen af kontakt. 0 for vedvarende 1 for Blink-1 2 for Blink-2 3 for Blink-1+2 I ovennævnte eksempel ligger disse muligheder i LNCV 65 og 66. Igen ligger LNCV erne i stien ud for den enkelte udgang. LNCV 65 for udgang 5 og LNCV 66 for udgang 6. Eksempler: 1. Værdi 100 er sammensat at 10 for tiden og 0 for konstant (i modsætning til blink). 10 er udregnet ved at gange (den faste/definerede faktor) 0,05 sekunder med 10. Dette medfører 0,5 sek. vedvarende strøm. Alm. elektromagnetisk drev. 2. Værdi 401 er sammensat af 40 for tiden 2 sek og 1 for Blink-1 Her er 0,05 sek. ganget med 40. Dette medfører 2 sek. blink Værdi 1502 er sammensat af 150 for tiden og 2 for Blink-2. Her er 0,05 er sek. ganget med 150. Dette medfører 7,5 sek. Blink Værdi 01 er sammensat af 0 for tiden og 1 for Blink-1. Dette medfører vedvarende blink, fordi 0 er defineret sådan. Tidsfaktoren er altså sammensat af valgfri værdi op til 255 x 0,05. Værdi 255 vil således medføre kontakttid på 12,75 sek. 0 er vedvarende kontakt. Når frekvensen er sat, skal vi vælge hvilke udgange, generatorerne skal kobles på. 4.4 Generatorvalg blink 1 eller 2 Genaratorerne kan anvendes i grupper af udgange jf. skemaet s. 29 i den tyske manual også vedhæftet her. Valget ligger i LNCV 2-7. I ovenstående eksempel med overkørselsblink på udgang 11, vil det se sådan ud: LNCV: 71 = 2 Det betyder, at udgang 11 (60+11) skal have konstant blink fra generator 2. Det skulle egtl. hedde 02, da 0 indikerer konstant og 2 indikerer blink. Men 0 kan udelades. Blinkfrekvensen vælges i LNCV 6, da denne CV dækker Blink-2 udgang 9-16 jvf skemaet. LNCV: 6 = _ 17 Værdien 17 giver en frekvens på 1,7 sek. Enheden er 0,1 sek, som ganges med den værdi, der giver den ønskede frekvens. Værdierne er

8 Uhlenbrock miniguide (8) Man kan altså gruppere forskellige blinkfrekvenser i LNCV 2-7. Men det kræver præcis planlægning, hvis man vil have et sammensat blinkmønster. Jernbane-signaler har ofte soft/blød. 4.5 Overblænding Valget af udgang ligger i LNCV 8-9. Valg af overblændingstid ligger i LNCV 10. Måden at vælge udgang på virker knudret - men fungerer. Skema s. 10 i den tyske manual også vedhæftet her. Et eksempel kan være, at vi ønsker overblænding på udgang 5, 10, 11, 18 og 19. 5, 10 og 11 foregår i LNCV 8, der dækker udgang Værdierne i skemaet lægges sammen, og summen medfører det korrekte valg. Her: = LNCV: 8 = _ 1552 Udgang 18 og 19 ligger i LNCV 9 og bliver 2+4 = 6 LNCV: 9 = 6 Overblændingstiden tilpasses i LNCV 10 i step på 0,032 sek. Hvis vi ønsker en overblænding på ca ¼ sek er regnestykket: 0,032*8 = 0,26 sek. LNCV:..10 = 8 Alle valgte udgange får sammen overblændingstid! 5 Eksempler fra det virkelige liv LNCV er forkortet til CV 5.1 Sporskift Opgave: Et sporskift skal skifte rød på udgang 5 - grøn på udgang 6. Udgangen skal trække i 0,5 sek. Dec-adresse 3 på tastatur. Elektromagnetisk. 1. CV 25 (udgang 5) skal have værdien 50. Værdien er sat sammen af 5 for adressen og 0 for rød/vigende 2. CV 26 (udgang 6) skal have værdien 51. Værdien er sat sammen af 5 for adressen og 1 for grøn/ret 3. CV 65 skal have værdien 100. Sammensat at 10 (0,05*10) for 0,5 sek og 0 for vedvarende (i modsætning til blink). 4. CV 66 som CV 65. Det skal jo være samme tid som rød. Samme med motordrev. Udgangen skal trække i 2 sek. 1. CV 65 og 66 ændres til værdi 400. Sammensat af 40 (0,05*40) for 2 sek. og 0 for vedvarende (i modsætning til blink).

9 5.2 Vedvarende lys Uhlenbrock miniguide (9) Opgave: Et hus skal tændes og slukkes. Rød-off og grøn-on udgang 9. Decadresse 7 på tastatur. 1. CV 29 (udgang 9) skal have værdien 71. Sat sammen af 7 for adressen og 1 for grøn-on 2. CV 49 (også udgang 9) skal have værdien 70. Sat sammen af 7 for adressen og 0 for rød/off Da det ikke er skift, skal der kun bruges én udgang. Der er her, CV skal bruges. 5.3 Blinkende lys med overblændingstid Opgave: Advarselslys til overkørsel skal kunne tændes og slukkes. Udgang 19. Blinkfrekvens 1,5 sek. Overblændingstid 0,25 sek. Dec-adresse CV 39 (udgang 19) skal have værdien 891. Sat sammen af 89 for adressen og 1 for grøn-on 2. CV 59 (også udgang 19) værdi 890. Værdi 89 for adressen og 0 for rød-off 3. CV 79 værdi 01. Værdi 0 for vedvarende og værdi 1 for Blink-1. 0 foran kan udelades! 4. CV 4 værdi 15. Blinkefrekvens på Blink-1. Sat sammen af 1/10 sek*15 = 1,5 sek. Forklaring: CV 4 dækker Blink-1 generator på udg Generatorerne Blink-1 og -2 kan justeres individuelt i udgangsgrupper på 4. Skema på s. 29 i manualen. 5. CV 9 værdi 4. Værdi 4 for udgang 19. Overblændingstid. Forklaring: Skema s. 10 i manualen forklarer sammenhængen. Udgangene i CV8 og CV9 bestemmes af summen af Schaltet weich værdierne. Eks.vis vil CV8 - bløde overgange på udgang skulle have en værdi på = Altså: CV 8 værdi 8260 for blød overgang på udg CV 8 for udgange 1-16 og CV 9 for udgange Ulogisk opbygget, men sådan er det. 6. CV 10 værdi 8. Overblændingstid bestemmes af 0,032 sek*8 = 0,26 sek. Forklaring: Alle de valgte udgange vil få den samme overblændingstid. I dette tilfælde passer overblænding på 0,25 sek. fint med blink frekvens på 1,5 sek. 6 Afslutning: Flere af tingene kan synes gentaget, men erfaringen er, at hvis man ser tingene fra forskellige vinkler med forskelligt udtryk, giver det et bredt overblik. Go fornøjelse.

10 7 Uhlenbrocks hjemmeside. 8 og rettelser Uhlenbrock miniguide (10) Vejledningen er udarbejdet af Leif Bach Sommervangsvej Dronninglund - Tlf.: Mob: leifbach@ .dk Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en til Leif Bach på leifbach@ .dk eller til digitaltog.dk på info@digitaltog.dk

Uhlenbrock Intellibox. Memo-Modus Programmering af togveje. Togveje på den lette måde

Uhlenbrock Intellibox. Memo-Modus Programmering af togveje. Togveje på den lette måde Uhlenbrock Intellibox Memo-Modus Programmering af togveje Togveje på den lette måde Dansk miniguide Februar 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Intellibox

Læs mere

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide Lenz LS150 Sporskiftedekoder Dansk miniguide Dansk miniguide Februar 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale www.digitaltog.dk Lenz sporskiftedekoder LS 150

Læs mere

Uhlenbrock Lissy. Banegårdsforvaltning. Leif Bach www.digitaltog.dk

Uhlenbrock Lissy. Banegårdsforvaltning. Leif Bach www.digitaltog.dk Uhlenbrock Lissy Banegårdsforvaltning Leif Bach www.digitaltog.dk Uhlenbrock - LISSY - Banegårdsforvaltning - DK Indledning Denne vejledning refererer til illustrationer og skemaer i den tyske vejledning,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Danske signalbilleder

Danske signalbilleder Danske signalbilleder Digital modeltog med digikeijs DR418 februar 219 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 36 Frederikssund Telefon 51 6 6 E-mail: info@nettog.dk Danske signalbilleder: 2 Danske signalbilleder:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Uhlenbrock 76 32 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Dansk oversættelse version 1. maj 26 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 3.6 Be Alle rettigheder

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Uhlenbrock Lissy. LNCV-tabeller for LISSY modtager-modul. Leif Bach

Uhlenbrock Lissy. LNCV-tabeller for LISSY modtager-modul. Leif Bach Uhlenbrock Lissy LNCV-tabeller for LISSY modtager-modul Leif Bach www.digitaltog.dk LNCV Beskrivelse 0 Modulnummer/adresse og 1. sensoradresse. NB: Denne adresse bruges udelukkende til at identificere/kalde

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk DR4024 Servodekoder Brugervejledning V2018.10.22 på dansk 2019-03 Version 0.91 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 3600 Frederikssund Telefon 51 60 00 06 E-mail: info@nettog.dk side 1 1.0 Generel information

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Kom godt i gang med Fable-robotten

Kom godt i gang med Fable-robotten Kom godt i gang med Fable-robotten 1. Først skal du installere programmet på din computer. Gå ind på shaperobotics.com og under support vælger du download: Her vælger du, under PC App om du kører Windows

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Lastbiler med lys. Digital modeltog med digikeijs DR4018

Lastbiler med lys. Digital modeltog med digikeijs DR4018 Lastbiler med lys Digital modeltog med digikeijs DR418 februar 219 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 36 Frederikssund Telefon 51 6 6 E-mail: info@nettog.dk Lastbiler med lys: Herpa minikit 1324 Herpa

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Viessmann 5211 Magnetartikel dekoder (2) Den digitale magnetartikeldekoder Viessmann 5211 består

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 400 (1) Lokdekoder 75 400 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 420 (1) Lokdekoder 75 420 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Vers. 1.3.1 Opdateret: 29-08-2018 Indholdsfortegnelse 1. Installer programmet 3 2. Pak robotten ud 5 3. I gang med at programmere 6 4. Programmér Fable til at køre fra 90 til -90

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Uhlenbrock 75 530 (1) Lokdekoder 75 530 Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

DR4018 Funktionsdekoder Brugervejledning

DR4018 Funktionsdekoder Brugervejledning DR4018 Funktionsdekoder Brugervejledning V2018.12.23 på dansk 2019-02 Version 0.991 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 3600 Frederikssund Telefon 51 60 00 06 E-mail: info@nettog.dk side 1 1.0 Generel

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper.

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper. Signaler Der skal signaler på modelbanen. En modelbane med signaler er som prikken over i et. Der er forskellige signaler. I signal, U signal og AM signaler. Desuden er der PU signaler. Alle disse signaler

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Uhlenbrock funktionsdekoder

Uhlenbrock funktionsdekoder Uhlenbrock 73 900 funktionsdekoder Dansk oversættelse version 1.0 Februar 2007 Peter E. Jonasen for Heljan A/S, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 04.06 Be Alle rettigheder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen Massoth DGMF Brugsanvisning til Navigator Nu med Dansk tekst Rev. 17/11 2009 Poul Erik Christiansen Betjening af Navigator A Display B Højre STOP tast C Venstre STOP tast D Hastigheds regulator E Styretaster

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 2 x trådløse enheder 2 x strømforsyninger 2 x netværkskabler 1 x installationsguide WAOO

Læs mere

Fingeraftryk læser 4821

Fingeraftryk læser 4821 Fingeraftryk læser 4821 Beskrivelse: Denne enhed monteres i 4000 serien og kan aflæse fingeraftryk. Den har 3 indbyggede døråbne-relæ, som kan kontrolleres af op til 1000 brugere. Med en tilknyttet strømforsyning

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere