INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever"

Transkript

1 Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget ved det? - prjektet er støttet af UVM

2 Mange har talt m innvatin i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Mød lærere, elever, ledelse g frskere, der alle har praktiske erfaringer med innvatin sm driver fr ny læring. På knferencen fkuseres der på, hvilke muligheder g udfrdringer et kreativt g innvativt udgangspunkt giver fr undervisningspraksis g hvilke krav det stiller til sklens rganisering. Desuden hvrdan almen studiefrberedelse kan være en løftestang fr fagenes udvikling i fremtidens stx. Knferencen har fkus på praksis g eksempler. Arrangør: Deltagere: Sted: Odder Gymnasium afhlder i samarbejde med Aarhus Universitet/CUDiM knference m innvatin i Almen Studiefrberedelse i stx. Knferencen er støttet af Undervisningsministeriet. Knferencen henvender sig til lærere, rektrer g pædaggiske ledere. Studenternes Hus, Aarhus Universitet, Mødelkale 2, bygning 1422, (ved Stakladen), Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C Tidspunkt: Tirsdag den 29. april fra kl (Ankmst fra kl 9.30) Pris: 250 kr. Tilmelding: Senest trsdag d 10.4 kl 12, enten pr. tlf. til Odder Gymnasium: Evt. pr mail til sekretær Inge Simnsen eller sekretær Gitte Krgh Ved tilmelding plyses følgende: 1) Sklens navn: EAN nr: 2) Navn: Lærer: Leder: 3) I wrkshp-runde nr. 1 ønsker jeg at deltage i: (Sæt 1 kryds) A1: ; B1: ; B2: ; C1: 4) I wrkshp-runde nr. 2 ønsker jeg at deltage i: (Sæt 1 kryds) A2: ; A3: ; B3: ; C2: PS: Deltagelse fregår efter først til mølle-princippet.

3 Indhld Regeringen kan blt fyre flket g vælge et andet siger Bertlt Brecht. Hvrdan kan det være et spændende afsæt fr innvatin i AT i tysk g samfundsfag? Hvrdan kan ldtidskundskab g dansk bidrage til at udvikle en App fr drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? Kan narrativ matematik give flere elever bedre frståelse g mere lyst til matematik? g hvrdan kan engelsk bidrage til det? Er det et demkratisk prblem at mange indvandrere ikke har stemmeret? Har Integratinsministeriet brug fr en ny lærings-app, der retter p på tallene? På elevniveau Hvrnår er det eleverne selv plever, at de er kncentrerede, mtiverede g har arbejdsglæde? Knferencen sætter fkus på, hvrdan vi kan udnytte vres viden m elevmtivatin, g der gives knkrete eksempler fra AT. Desuden er der fkus på, hvrdan undervisningen i AT kan få eleverne til at udvikle studiekmpetencer g mderne dannelse. På lærerniveau Vi sætter lærerens prfessinskmpetencer i et nyt perspektiv, der rummer både faglige g sciale kmpetencer - handlekraft, samarbejde, refleksin. Knferencen sætter fkus på, hvrdan lærere mtiveres g lærer i praksisfællesskaber, så man ikke står alene i arbejdet med sammensatte elevgrupper, sm skal mtiveres til læring. På undervisningsniveau Hvrdan matcher vi pædaggisk g didaktisk de nye generatiner af unge, sm skal dannes g studiefrberedes på nye måder? Hvrdan udvikler vi undervisningen fra best til next practice, så eleverne erhverver indlejret viden, sm kan anvendes i ny kntekst? Knferencen giver eksempler hentet fra AT med fkus på dynamikken mellem det at pnå viden g at anvende viden i kmplekse sammenhænge. Knferencen giver knkrete eksempler på nye praksisfrmer. På ledelsesniveau Måske et skifte fra utput til utcme i hrisnten? Skal vi i højere grad fkusere på mderne dannelse, den lange uddannelses- g livsbane end blt slutkaraktererne til eksamen? Hvrdan rganiserer vi samarbejdet herm g skaber gde g mtiverende rammer fr ny undervisningspraksis?

4 Prgram Kl Kl Kl Ankmst, kaffe g rundstykker Velkmst ved Aarhus Universitet ved Lektr Lene Trtzen Bager, Center fr Undervisnings udvikling g digitale medier, CUDiM Oplæg fra Undervisningsministeriet ved fagknsulent i AT, Kresten Cæsar Trp: Hvr står innvatin ift AT g fagene? Herunder krt status fra fagknsulenternes arbejde med at udflde innvatin i fag g vejledninger. Kl Oplæg ved vicerektr, Susanne Th. Jensen, Odder Gymnasium: Hvrdan kan vi i praksis arbejde med AT sm løftestang fr et innvativt g kreativt mind-set i stx? Er der identificerbare pædaggiske g didaktiske spr fra AT, sm kan eksprteres til den almindelige undervisning? Lærer- g eleverfaringer med innvatinspgave B i AT Kl Kl Pause, med frugt Sverri Hammer, knsulent, tidligere seminarierektr g medfrfatter til bgen: Meningsskabelse, rganisering g ledelse Med udgangspunkt i meningsskabelse g fælles spr: Hvrdan kan der ledes g samarbejdes m udvikling af nye undervisningsfrmer? Kl Kl Frkst i Stakladen Lene Trtzen Bager AU, Lektr, Ph.d /Assciate Prfessr/Center fr Undervisningsudvikling g Digitale Medier Mtivatin g innvatin hs lærere g elever: Med udgangspunkt i erfaringer g frskningsresultater ses læreres prfessinelle kmpetencer sm en helhed, der rummer faglige g sciale kmpetencer, g sm er drevet af handlekraft, samarbejde g refleksin. Læreres prfessinelle kmpetencer er afgørende fr samarbejdet med elever, mellem elever g i samarbejdet mellem lærere g med ledelse - g fr sklen sm meningsfuld g mtiverende ramme m læring." Kl Wrkshp med praksiserfaringer runde 1 g 2. Der vælges én wrkshp i hver runde.

5 Wrkshp 1. runde: A) Lærervinkel: erfaringer fra undervisningspraksis med AT innvatin I alle A-wrkshps præsenteres deltagerne fr: knkrete eksempler på arbejde med innvatinspgave i AT refleksiner ver didaktik, pædaggik g nye tilrettelæggelsesfrmer refleksin ver hvrdan innvatin g kreativitet kan være en del af et stx-mindset fremtidens AT innvatinspgave udfrdringer g muligheder? Hver wrkshp afsluttes med tid til dialg med tilhørerne A1) Oldtidskundskab g dansk, ved Anne Vase g Jette Raunsbæk, Odder Gymnasium Hvrdan kan ldtidskundskab g dansk bidrage til at udvikle en App fr drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? B) Elevvinkel på AT med innvatin erfaringer fra læringspraksis B1) Elever fra t 2.g klasser: Krt præsentatin af 2 AT-prjekter: Hvrdan bliver drenge læseheste? Kan de sciale medier styre parlamentet? Hvad er det præcist, der mtiverer elever g giver arbejdsglæde? Lærer Stine Jakbsen fra Odder Gymnasium Præsentatin af elevevalueringer fra arbejde med AT innvatin. Kan vi identificere elementer, der mtiverer eleverne g får dem til at frdybe sig i arbejdet g sm kan verføres til den almindelige undervisning? B2) Case-study: Hvrdan pleves AT innvatinspgave B fra elevvinkel? Niklaj Petersen, lektr i histrie g ldtidskundskab, Egaa Gymnasium g André Dekker, lektr i tysk, matematik g filsfi, Fredericia Gymnasium I frbindelse med masterafhandling m AT med innvatin har Niklaj g André fretaget et case-studium, hvr de har fulgt 2-3 elevgrupper gennem vejledningsprcessen frem til eksamen fr at se, hvrdan innvatin i AT frtlkes g pleves fra en elevvinkel. Desuden har de t undervisere undersøgt frskellige innvatinsfrståelser g didaktikker. I wrkshppen er fkus på praksis mkring indførelsen af innvatin i AT g de første erfaringer med B-pgaven.

6 C) Ledelsesvinkel på AT med innvatin sklen sm mtiverende ramme fr undervisningsudvikling C1) Frntløberne g Odder Gymnasium samarbejder m bidrag til et lkalt frankret bykulturprjekt i VitaPark, sm er byens gamle sygehusmråde. Prjektet er en del af Rethink 2017, hvr Aarhus er udnævnt sm eurpæisk kulturby. Prjektet bliver en del af et treårigt AT-innvatinsfrløb i en særlig frsøgsklasse. Fkus er på: Hvad kan innvatin indenfr g uden fr sklen? Oplæg ved Rektr Lars Bluhme g Frntløber, Peter Skjalm Kl Kaffe, te, kage Wrkshp 2. runde: A) Lærervinkel: erfaringer fra undervisningspraksis med AT innvatin A2) Sprg g samfundsvidenskab ved Helle Daustrand g Jens Flke Harrits, Odder Gymnasium: Regeringen kan blt fyre flket g vælge et andet siger Bertlt Brecht. Hvrdan kan det være et spændende afsæt fr innvatin i AT i tysk g samfundsfag? A3) Engelsk g matematik ved Trine Merete Vestergaard, Egå Gymnasium Hvrdan kan narrativ matematik give flere elever bedre frståelse g mere lyst til matematik? g hvrdan kan engelsk bidrage til det? B) Elevvinkel på AT med innvatin erfaringer fra læringspraksis Case-study m hvrdan AT innvatinspgave B pleves fra elevvinkel Niklaj Petersen, lektr, histrie g ld, Egaa Gymnasium g André Dekker, lektr, tysk, matematik, filsfi, Fredericia Gymnasium Se prgram fr wrkshp 1, B2

7 C2 C) Ledelsesvinkel på AT med innvatin sklen sm mtiverende ramme fr undervisningsudvikling Rektr på Oder Gymnasium, Lars Bluhme: Hvrdan skaber man i praksis mtiverende rammer fr udvikling af ny undervisningspraksis. Fra selvledelse g medledelse til delt lederskab. Når elever g lærere øver sig i at arbejde innvativt g kreativt fr at bringe mere værdi til undervisningen, hvrdan kan sklens ledelse da støtte lærerne i prcessen g selv være i samme prces? Kl Fælles afslutning psummering ved mderatr, Sverri Hammer

8

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 12/6 14/6 2015

STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 12/6 14/6 2015 STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 12/6 14/6 2015 Wrkshps ved Bdil Munch, Gethe Maag, Hanne Pjedsted g Paulette Adam. Flere salgsbder med bl.a. keramikknapper, uldgarner, magiske garner, strikkekits, islandske garner

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013

Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013 Pædagogisk g Aarhus Universitet Torsdag den 7. februar 2013 giv fremtiden mening 1 Program for pædagogisk dag, torsdag d 7.2.2013 på Århus Universitet Giv fremtiden mening Hvordan skal vi forstå skolens

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Pædaggisk vejledning www.cfufilmgtv.dk Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Titel:, 2. sæsn (1 6) Tema: Reality/dkumentar, arrangerede ægteskaber, kærlighed, kultur Fag: Mediefag, dansk, religin,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere