Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi. Dorrit gennemgår regnskabet for Foreningskontoen og seminarkontoen gennemgås et fint regnskabsår. Aktuelt har vi 354 betalende medlemmer. Alle faglige selskaber, der har fået moms tilbage, er indkaldt af SKAT til gennemgang af regnskabet, herunder også FSLS. SKAT har tidligere afgivet bindende svar på momsen på kontingent til de faglige selskaber, mens reglerne for seminarer og temadage har været momsfriholdte i den udstrækning indholdet er 100 % fagligt og uden socialt islæt, eller indlæg om personlig læring. SKAT har meddelt at vi skal anvende andre momsregler end tidligere antaget, hvilket har den konsekvens, at vi dels skal betale noget af den moms tilbage til SKAT, som vi fik udbetalt i 2012, men også at vi fremadrettet skal opkræve moms på vores seminarer og temadage. Den endelige momsafregning fra 2012 og 2013 er under behandling mellem vores revisor og SKAT og forsøges afklaret helt inden generalforsamlingen. Selskabets økonomi har det fortsat godt, og det udgør ikke en fare. Bred drøftelse i forhold til moms-regnskabet. Vi har afholdt møde med regnskabsafdelingen i DSR, som ikke vil rådgive, når vi ikke betaler for regnskabspakken. Det drøftes hvorvidt vi skal overgå til regnskabsførelse via DSR, men konkluderer at vi fortsætter selv med følgende begrundelse - Vi vil gerne have frihed i forhold til vores egen økonomi - Arbejdet bliver ikke mindre, idet vi fortsat skal ekspedere bilag frem og tilbage, så det bliver et ekstra led - Vi har fortsat tillid til revisoren På grund af denne verserende sag, kan der ikke udarbejdes budget for Det forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen. Vi fastholder et medlemskontingent for 2014 på 250,00 pr. år. Conferencemanager fremadrettet vil være en fordel. Dette er erfaret i forbindelse med arbejdet med LNN. Mette og Dorrit vil undersøge mulighederne for dette.

2 LNN. LNN er aflyst primært begrundet i at Melodi Grand-Prix et afvikles samtidig. Desuden er der usikkerhed om de nordiske lande i fællesskab kunne sikre 250 deltagere til LNN, hvilket har gjort den økonomiske usikkerhed for stor Aflysningen koster ca kr., som skal fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle mellem de 5 lande. Birgitte gennemgår Budget på LNN kontoen og fordeling af underskuddet. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om, at alle udgifter kompenseres, således at der sikres opsparing til det videre LNN arbejde. Konkret vil det koste FSLS ca kr. Birgitte holder telefonmøde 27. januar 2014 med de øvrige LNN bestyrelser, hvor endelig beslutning om fordeling af underskuddet bliver fastlagt, og det videre arbejde planlægges. Skema over fremtidige værter for LNN og netværksmøder. År Sted Møde/konference 2008 Stockholm Konference 2009 København Netværk 2010 Færøerne Konference 2011 Island Netværk 2012 Stavanger Konference 2013 Stockholm Netværk 2014 København Konference - Aflyst 2015 Færøerne Netværk 2016 Island Konference 2017 Norge Netværk 2018 Sverige Konference De to deltagere som har vundet friplads til LNN, tilbydes friplads til seminaret oktober 2014 på Hindsgavl. Dorrit giver dem besked. Generalforsamling Der er generalforsamling mandag 3. marts 2014 kl i forbindelse med Fagdagen. Generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden. Dagsorden følger. Dirigent vælges senere. Annette er referent. Bestyrelsen mødes søndag 2. marts kl på Kolding Fjord. Orientering.

3 FS-forum ved Trine. Visioner og strategi for FS i fremtiden. Trine deltog i denne dag 28. november Dagen var meget aktiv og involverende i forhold til ideer. Trine sender materialet videre til bestyrelsen. Trine vil desuden lægge noget af materialet på vores hjemmeside. DASYS repræsentationsmøde ved Nina og Birgitte. DASYS arbejder videre inden for de 4 områder dokumentation, uddannelse, forskning og kliniske retningslinjer. Sygeplejerskernes bidrag i forskellige arbejdsgrupper, f. x. Sundhedsstyrelsens udpegninger, er betydningsfulde og bliver efterspurgt. Aktuelt er der 2 sygeplejersker i hver specialegruppe, en leder og en klinisk specialist. Alle faglige selskaber er aktuelt med i DASYS. Nina sidder med i en arbejdsgruppe under DASYS vedr. kommunikationsstrategi. Vedr. kommunikationsstrategi behov for mere synlighed, bedre data og mere videns deling. Birgitte og Nina synes, at dagen var god. Professionsafdelingen ved Birgitte. Dorrit og Birgitte har haft et møde med professionsafdelingen. Birgitte har efterfølgende haft et oplæg i hovedbestyrelsen. Der var ingen ønsker fra vores side til ændring af den nuværende samarbejdsaftale. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning revision 2014 samarbejde med DASYS ved Birgitte. Revision af specialeplaner hvor målet er, at vi henvender os til en oversygeplejerske i hvert af specialerne. Strategi drøftelser. Vi drøfter udkastet til en ny strategi. Tilbagemelding på indholdet og mulige ord som skal fremhæves sendes til Birgitte senest 24. januar Fremadrettet vil vi gerne lave 5-6 nyhedsbreve om året. I forlængelse af dette drøftes muligheden for en APP. Mette er tovholder på arbejdet med en APP. Strategi i forhold til økonomi kan med fordel lægges på vores hjemmeside. Birgitte gennemgår den nuværende strategi og kigger på, hvad der skal til hjemmesiden. Trine følger op på muligheden for at annoncere i Forkant, og hvad det koster. Vi gennemgår udkastet til strategiske indsatsområder og fordeler opgaverne i mellem os.

4 Hjemmesiden ved Nina. Nina gennemgår hjemmesiden, og hvilke muligheder der er i denne. Vi drøfter nogle af de udfordringer, som vi ind til nu har oplevet i arbejdet med hjemmesiden. Vi bliver enige om, at der med fordel kan laves to tema, som hedder DASYS og strategi. Seminarer ved Trine og Anita. Fagdag 3. marts 2014 på Kolding Fjord. Trine gennemgår det planlagte program som indeholder 4 parallel seancer formiddag, og som gentages om eftermiddagen. Dagen afsluttes med en paneldiskussion. Det er ikke helt klart, hvorledes det økonomiske grundlag for fagdagen ser ud. Trine følger op med Lederforeningen, herunder om der er risiko for et underskud. Vi drøfter desuden, hvordan vi når de ledende sygeplejersker i forhold til annoncering af denne Fagdag, da der ikke er så lang tid. Trine vender tilbage vedr. tilmelding enten enkeltvis eller samlet. Efterårsseminar 7. & 8. oktober Anita gennemgår tankerne om temaet i denne konference. Temaet på konferencen er Hvad er sygeplejen anno 2014 set fra et ledelsesmæssigt perspektiv og hvordan holder vi fokus på sygeplejens kerne? Vi drøfter desuden tema for aftenfesten og underholdning. Anita og Trine laver et udkast med udgangspunkt i de in put og drøftelser vi har haft. Birgitte undersøger, hvem der har været formænd i FSLS gennem tiderne. Anita og Trine vender tilbage, hvis vi andre skal gøre noget. Vi følger op og drøfter budget 2. marts Årets mødeplanlægning. 31. marts Aftenbestyrelsesmøde i Odense. 16. juni Bestyrelsesmøde hele dagen i Nyborg/Odense 8. september Aftenbestyrelsesmøde i Nyborg/Odense

5 7.& 8. oktober Jubilæumsseminar Hindsgavl Bestyrelsesmøde afvikles dagen før 4.& 5. december Bestyrelsesmøde i København. Referat Annette Svensson 12. januar 2014.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere