Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3"

Transkript

1 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side 7 18 BU nyt oktober 2012 Børns første sprog åbner undervisningen Søndervangskolen bidrager til forskning Læs artiklen på side 4

2 skolestruktur Fusionsskolerne organiserer sig lokalt Med nedsættelse af både fusionsbestyrelse og fusionsmed har fusionsskolerne sat gang i den lokale planlægning. Ambitionen om at sikre en ligeværdig fusionsproces, hvor både medarbejdere, forældre og elever føler sig inddraget og velinformeret, er på fusionsskolerne startet med nedsættelse af fusionsbestyrelser og fusionsmed. Tanken er, at både fusionsmed og fusionsbestyrelserne skal fungerer som en tæt sparringspartner for fusionsledelsen, og være med til at drøfte og kvalificere de mange beslutninger, som fusionsskolerne skal tage, hvis byrådet endeligt vedtager forslaget. De eksisterende lokale MED-udvalg og skolebestyrelser på de enkelte skoler består fortsat indtil slutningen af skoleåret Ingen beslutninger før 19. december I perioden frem til den 19. december, hvor byrådet tager endelig stilling til den fremtidige skolestruktur, vil der ikke blive taget nogen beslutninger om fusionen. Processen er fremadrettet inddelt i tre faser: 1. Planlægning: Fra nu til den endelige beslutning 19. december 2. Implementering: December til august Drift: Fra august 2013 Planlægningsfasen: I planlægningsfasen nedsætter skolerne råd og udvalg, og diskuterer tilrettelæggelsen af de fremtidige processer. Der vil ikke blive planlagt tiltag, som ikke kan rulles tilbage. Alle tiltag i forbindelse med planlægningen af den nye skolestruktur er under forudsætning af byrådets beslutning i december. Implementeringsfasen: Hvis den ny skolestruktur vedtages i december, indbyder skolen alle involverede parter til dialog. Ambitionen er at inddrage elever, forældre og medarbejdere mest muligt, så de i fællesskab kan sikre, at videreføre det bedste fra begge skoler. I implementeringsfasen beslutter fusionskolerne hvilke processer, de ønsker at gennemføre, og børnene får besked om, hvilken skole og klasse, de skal gå i. Driftfasen: De nye fusionsskoler er en realitet. Beslutningskompetencen er som ved alle øvrige skoler delt mellem skolelederen og skolebestyrelsen. Der eksisterer nu en skoleleder, en bestyrelse og et MEDudvalg. Samtidig med at den nye skole er i drift, er der fortsat nogle områder, som kræver særlig opmærksomhed, da det tager tid, før fusionsprocessen er endelig gennemført. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 8. november 2012 Forsiden: Fra venstre: Samira Salehi og Nadia Anjum 2 BU Nyt Oktober 2012

3 fællesskaber 160 medarbejdere samledes 11. oktober for at skabe fælles fodslag om områdets børn. Professor Jan Tønnesvang gav første faglige indspark og satte diskussioner i gang hos den lokale ledergruppe bag initiativet og medarbejderne. Vil binde Møllevangs institutioner og skole bedre sammen I Møllevang er 160 medarbejdere og ledere fra dagtilbud, selvejende institutioner, indskoling, SFO samt Ung i Aarhus gået sammen om at genopfinde deres samarbejde. Målet er at tiltrække flere af områdets børn og forældre til de lokale institutioner. Med Ressourcer, Relationer og Fællesskab i Møllevang skal medarbejderne bringes sammen på tværs af arbejdspladser og skabe et fælles fagligt fodslag om områdets børn fra 0-18 år. Torsdag den 11. oktober søsatte Møllevang sit initiativ med et inspirationsmøde for alle medarbejdere og ledere. Det følges op af et kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejderne sætter fælles mål og får fælles viden samt større forståelse for hinandens arbejde. Ambitionen er at sikre bedre overgange imellem børnehave og indskoling - og mellem SFO og klubber. Initiativet er opstået blandt distriktets egne ledere: Dagtilbudsleder Claus Bossow, SFO-leder Lars Hansen, fritidspædagogisk leder Kurt Lange samt klubleder Hanne Thomsen alle fra Møllevang-distriktet i det vestlige Aarhus. Tiderne og behovene ændrer sig. Det skal vores rammer og tilbud matche, og derfor har vi brug for at nytænke vores samarbejde, fortæller dagtilbudsleder Claus Bossow. Han suppleres af klubleder Hanne Thomsen: Vi vil ikke bare ryste medarbejderne sammen. Vi vil også skabe en rystelse i hverdagen for at skabe bæredygtige fællesskaber blandt vores medarbejdere. Det gør vi ved at lave sprækker i murene mellem de enkelte tilbud og medarbejdere. Vores tese er, at personlige og faglige relationer os voksne imellem kan skabe større sammenhængskraft og i sidste ende medvirke til at løfte børnene og de unge i lokaldistrikt Møllevang. Om Ressourcer, Relationer og Fællesskab i Møllevang Forløbet blev den 11. oktober åbnet med et fagligt indspark fra professor i psykologi Jan Tønnesvang, der talte om fællesskaber anno I alt fire hele fredage byder herefter på hver tre workshops, hvor medarbejderne får faglige oplæg med idéer til fremtidens Møllevang. Medarbejderne er derudover selv med til at generere idéer til rammerne og indholdet af Fremtidens Møllevang. Kompetenceforløbet afrundes med en aften, hvor medarbejderne deltager i en række sociale aktiviteter og samler op på forløbet. Kontakt: SFO-leder Lars Hansen, og fritidspædagogisk leder Kurt Lange, Konsulent Ann Brix Bjerregaard, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: BU Nyt Oktober

4 læsning Børns første sprog kan give adgang til bedre dansk Eleverne i 4. klasse på Søndervangskolen synes at det er sejt at læse og har fine læseresultater. De har siden 0. klasse været med i forskningsprojekt Tegn på Sprog. Forskningsprojekt undersøger tosprogede børns læselyst, når hele deres sproglige repertoire indgår i læse- og skriveundervisningen. Søndervangskolens 4. klasse er med. I fire år har lærere og elever på Søndervangskolen samlet viden om, hvordan læse- og skriveundervisningen kan tilrettelægges, så den tilgodeser tosprogede børns sproglige forudsætninger og behov. For eksempel ved at inddrage børnenes modersmål i undervisningen. Oplever nye ressourcer hos børnene Når børn sammenligner ord og tegn mellem flere sprog, så giver det dem en bevidsthed om hvad sprog er og hvordan man lærer sprog. Det vækker deres nysgerrighed efter at lære deres modersmål og det danske. Nu oplever jeg at eleverne har en større forståelse for undervisningen og det at lære sprog. Tina Nickelsen lærer på Søndervangskolen Det fortæller læsevejleder og lærer på Søndervangskolen, Tina Nickelsen. Hun er en af de lokale drivkræfter i projektet Tegn på Sprog og har erfaret, at hun ved at inddrage børnenes samlede repertoire af sprog kan se nye ressourcer i elever, som hun før har oplevet som svage: Nu oplever jeg at eleverne har en større forståelse for undervisningen og det at lære sprog samt en glæde ved at dele sprog med kammeraterne, fortæller hun. Else Marie Møller-Hansen er dansklærer for den 4. klasse, som er med i de seks år, projektet varer. Hun har oplevet, at et fokus på sproglig mangfoldighed samler børnene og løfter både stærke og svage elever: At fokusere på flere sprog understøtter både elevernes og forældrenes motivation og medvirker til at fastholde og pirre deres fortsatte nysgerrighed, siger hun. Følger op på gode læseresultater Søndervangskolens ledelse følger projektet tæt. Blandt andet fordi 4. klasse klarer sig godt i læsning, fortæller viceskoleleder Martin Bernhard: For 4. klasse har deltagelsen i Tegn på sprog utvivlsomt haft en vis indflydelse på deres resultater, også i de Nationale test i kategorien Læsning. Så projektets resultater kan få væsentlig betydning for, hvordan skolen vælger at prioritere indsatserne for at sikre den faglige kvalitet af undervisningen. Fortsættes 4 BU Nyt Oktober 2012

5 læsning Fakta om Tegn på Sprog: Projektet støttes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Til hver skole er der tilknyttet en forskningsmedarbejder fra en lokal professionshøjskole. I Aarhus i et samarbejde mellem Videncenter for Sprog, Læsning og Læring i VIA UC og Pædagogik og Integration i Børn og Unge. Programmet løber fra Tegn på Sprog forventes blandt andet at medvirke til at kvalificere aarhusskolernes lokale handlingsplaner for læsning i forhold til indsatsen over for børn med dansk som andetsprog. Som den eneste af de fem kommuner har Aarhus Kommune lavet et pilotprojekt for 3-6 års området: Biliteracy i Børnehaven. Her deltager pædagoger og børn fra Idrætsbørnehaven 3 eren i Bispehaven. Læs også: Projektets hjemmeside: uc2/tegpaasprog/ Søndervangskolens 4.klasse har blandt andet arbejdet med: Talemåder - At forstå konkret og abstrakt betydning Kunst og visuelle tekster - At strække sproget og forholde sig aktivt til betydning Tosprogede bøger - At udvide danskundervisningen Skriftsprogsoplevelser - Tøjdyret Fidus som adgang til børns erfaring med sprog Ofte kan du som lærer være bekymret over at skulle arbejde i en klasse, hvor der tales mange forskellige sprog. Du er bange for at miste kontrollen, fordi du ikke ved, hvad børnene siger. Men det er en rig måde for børnene at lære på. Du får børnenes respekt og respekterer dem for det de er og det de ved. Du skaber en reel udveksling imellem lærer og elev. Charmian Kenner, Ph.d. på Goldsmiths University, til danske undervisere på en Temadag om Tegn på Sprog i oktober..at man kan sige [s]-[æ]-[l] er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ved, hvad en sæl er, når man ikke er vokset op med dansk som førstesprog. Det betyder så igen, at man måske i bedste mening kan komme til at fremme den situation, at mange tosprogede børn bliver fremragende tekniske læsere, kan lydere ordene og måske også score rimeligt godt i visse typer af læsetest i de små klasser, men at de får alvorlige vanskeligheder, så snart de forventes at læse for at uddrage informationer og forholde sig til forskellige typer af faglige tekster. Helle Pia Laursen, lektor og Ph.d. på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU, i artiklen Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Fra Tegn på Sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum, Forlaget UCC 2010 (red. Helle Pia Laursen) Line Møller Daugaard, lektor i VIA UC og forskningsmedarbejder i Tegn på Sprog på Søndervangskolen: Hvilke væsentlige erfaringer har I gjort jer i projekt Tegn på Sprog? Vi har samlet erfaringer, som kan bruges i forhold til tre vækst- eller brændpunkter, som vi har identificeret og offentliggjort i en helt ny statusrapport. De handler om at: - Tilrettelægge undervisningen, så børn kan strække deres sprog også når de kan læse og skrive - Tilrettelægge undervisningen, så børn kan trække på deres samlede sproglige repertoire - Skærpe opmærksomheden på barnets læse- og skriveudvikling og udviklingen af en social identitet. Hvad er det særlige ved at arbejde med Søndervangskolen i projekt Tegn på Sprog? Klassen på Søndervangskolen er kendetegnet ved en meget høj grad af sproglig mangfoldighed. Alle børn er tosprogede, og flere børn bruger flere end to sprog i hverdagen. Desuden er der en række dygtige tosprogede lærere på skolen. Dem har vi kunnet trække på i nogle af undervisningsforløbene, og det udgør en vigtig ressource. Hvad kan du sige om klassens udvikling? I dag synes børnene, at det er sejt at læse. Vores engelske samarbejdspartner i projektet, forskeren Charmian Kenner fra Goldsmiths University i London, besøgte børnene for nyligt og var ved at falde om, da hun oplevede deres læselyst på biblioteket. De kastede sig over bøgerne og gik bare i gang. Klassen har fine læseresultater her i 4. klasse. Både de dygtigste og de svageste har rykket sig. Kontakt: Viceskoleleder Martin Bernhard, Søndervangskolen. Mail: Forskningsmedarbejder Line Møller Daugaard, VIA University College. Mail: Konsulent Karsten Baltzersen, Pædagogik og Integration. Mail: BU Nyt Oktober

6 indkøb Indkøb Ændret indkøbskultur kræver ledelse Lederens fokus på indkøb øger andelen af varer købt over kommunens indkøbsaftale og giver mere e-handel. Det viser indkøbsprojektet i område Oddervej. Men det kræver et opgør med indkøbskulturen. Siden foråret har område Oddervej afprøvet en række prototyper på indkøbsfællesskaber, hvor flere tilbud i fællesskab har organiseret og revideret deres procedurer for indkøb. Målet er at gøre indkøb mere smidigt og øge brugen af kommunens indkøbsaftale og muligheden for at e-handle. Skåde dagtilbud har deltaget i projektet i samarbejde med Malling dagtilbud. For dagtilbudsleder Camilla Moldt i Skåde dagtilbud har projektet været anledning til at koble indkøb med det pædagogiske arbejde og dreje fokus fra den enkelte afdeling til dagtilbuddet som helhed. Ved at tænke indkøb som en del af den pædagogiske praksis øger vi fokus på, hvad vi rent faktisk ønsker at prioritere. Dagtilbudsleder Camilla Moldt i Skåde dagtilbud pædagogiske praksis øger vi fokus på, hvad vi rent faktisk ønsker at prioritere. Kvaliteten i for eksempel et pædagogisk temaforløb kan forbedres, hvis vi har de rette materialer og redskaber, og det kræver planlægning og prioritering, siger Camilla Moldt, der har oplevet, at tankegangen giver mening for de pædagogiske ledere. Del af et større fællesskab En del af arbejdet har også været at flytte fokus fra den enkelte afdeling til dagtilbuddet som helhed. Isoleret set er det svært at forstå, hvorfor man skal bruge indkøbsaftalerne og ikke slagtilbuddet i Salling, hvor man kan spare 70 procent. Vi skal fastholde det større perspektiv, så den enkelte afdeling ikke ser sig selv som en isoleret enhed med eget husholdningsbudget men som en del af den kommunale drift og en større sammenhæng. Afdelingen ville nok kunne spare penge, hvis de ser sig selv som en ø, og benytter sig af slagtilbud uden for indkøbsaftalerne. Men de er ikke en ø men en del af et større fællesskab, hvor der er andre regler og også gevinster, som når det i flere omgange lykkes for os i samarbejde med Indkøb at få bedre indkøbsaftaler hjem, siger Camilla Moldt Kræver tid og tålmodighed Opskriften på en ændring af indkøbskulturen er ikke mindst ledelsesmæssig fokus. Det er vigtigt at holde fast ledelsesmæssigt, for det tager tid og kræver tålmodighed at ændre indkøbskulturen. Samtidig er der brug for tæt parløb mellem lederen og den administrative medarbejder om at skabe klare og synlige procedurer. Og så skal de gode historier fortælles igen og igen, så de kommer til at leve blandt medarbejderne, siger Camilla Moldt. Tidligere var afdelingernes indkøb ikke en del af de fire årlige økonomimøder i dagtilbuddet. Det er de i dag, hvor de pædagogiske ledere og deres medarbejdere sammentænker planlagte pædagogiske temaer med indkøb. Ved at tænke indkøb som en del af den Gratis lottokupon med sikker gevinst INDKØB 6 BU Nyt Oktober 2012

7 kort nyt Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: Arbejdsmiljøtemamøde Område Skanderborgvej Arbejdsmiljøtemamøde om frisættende ledelse og kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser OmrådeMED Skanderborgvej sætter fokus på betydningen af høj ledelseskvalitet og relationen mellem ledelse og medarbejdere. Der tages afsæt i et spændende pilotprojekt på Langagerskolen, som med stor succes har afprøvet ideerne omkring frisættende ledelse. Kom og hør Langagerskolens og Perspektivgruppens spændende og inspirerende oplæg om frisættende ledelse i teori og praksis. Tirsdag den 18-12, kl. 8:30-12, Aarhussalen Tilmelding i kursusbasen - Find temamødet under kategorien, Arbejdsmiljøtemamøde. Nye muligheder og perspektiver for Skolekirkesamarbejdet i Aarhus Fhv. skoleinspektør Jørgen Hulgaard, fhv. skoleleder og områdechef i Børn og Unge, Aarhus Kommune, Linda Oddershede og domprovst P.H.Bartholin skriver i en ny artikel om Skole-kirkesamarbejdet og om ny-orientering og nye vedtægter. Læs et uddrag her: Skole-kirkesamarbejdet vil i de kommende år i stigende grad orientere sit arbejde mod at inddrage andre religioner i samarbejdet. Formålet er at styrke kristendomskundskab eller bedre: religionsfaget i folkeskolen. Oplysning er vejen til bedre forståelse af det, der er sammenligneligt, og af det, der er forskelligt. Alle religioner er levende religioner i og med at der er nogen, som lever med dem i hverdagen. Religionerne er altså ikke stillestående, deres hellige tekster fortolkes og anvendes, deres ritualer bruges i hverdagen og i alle de afgørende livssituationer. Religionerne og deres plads i vores fælles liv ændrer sig. De er som et gruppefoto, hver eneste på billedet er en suveræn person, der indgår i en masse forskellige fællesskaber. Det ophæver ikke vores særpræg eller selvstændighed. Skole-kirkesamarbejdet i Aarhus har med de nye vedtægter og den ny-orientering i arbejdet, der vil ske, lagt op til et nyt fagligt fællesskab for at bevare et vigtigt fag i folkeskolen. Det sker ikke for folkekirkens skyld men for menneskers skyld og for at fastholde livsoplysningen som en dimension i Folkekirkens arbejde. RULL nu på film Hvordan kombinerer du pædagogik med arkitektur og byggeprocesser? Se et godt bud i fem små film om RULL og arbejdet med at fremtidssikre rum til leg og læring i skoler, dag- og fritidstilbud. Du finder filmene på Aarhus Kommunes hjemmeside under Organisation > Børn og Unge > Administrativ Afdeling > Planlægning > RULL og RULL Processer. Eller find filmene på BUnyt App. Kontakt: Lene Vestervang Olsen,koordinerende projektleder. Mail: Læs hele artiklen: På BUnyt App og BUportalen BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune BU Nyt Oktober

8 kort nyt Skolelederne diskuterer udvikling Den 25. og 26. oktober holder Skolelederforeningen atter konference for skoleledelser i Aarhus Kommune. Blandt de emner, som lederne diskuterer er Skolelederen i udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat, Hvordan leder man en uren pædagogik og Når ledelsesrummet træder ind i læringsrummet. Konferencen foregår på Scandic Bygholm Park i Horsens. MULTIRACE med masser af unge Ledelse gør en forskel Hvordan skaber vi en skole med kvalitet i tider, hvor der spares? sagde formand for Århus Skolelederforening Stefan Møller Christiansen på en konference om kvalitet i folkeskolen. Skoleledelserne i Aarhus Kommune mødes den 25. og 26. oktober til årets konference, arrangeret af Skolelederforeningen. Denne gang om Kvalitet i folkeskolen. Til stede er såvel stort set alle kommunens skoleledelser og repræsentanter for Lærerforeningen, forvaltningen og øvrige samarbejdspartnere. Ny international forskning dokumenterer, at ledelse gør en forskel, sagde formand for Århus Skolelederforening, Stefan Møller Christiansen, i sin velkomst og opfordrede skolernes ledelser til at udnytte og udfordre det lokale råderum samt at gøre mere af, hvad danskerne er så gode til: At udøve loyal civil ulydighed. Der var vind i håret og sved på panden, da unge fra sydbyen deltog i Ung I Aarhus - Fritidscenter Horsensvejs MULTIRACE. Omkring 100 unge fra Ung I Aarhus - Fritidscenter Horsensvej var tirsdag med til MULTIRACE, hvor de kæmpede om at blive de bedste af de bedste gennem de fem poster. Og de unge blev udfordret, for de skulle ride på hest gennem en forhindringsbane, forcere klatrevæggen, samarbejde over walkie-talkie, dykke i en svømmehal og køre BMX-ræs. Det hele foregik med start og mål på Klubberne Holme Vestergård, hvor der også var masser af aktiviteter, som de unge kunne deltage i, når de var færdig med selve racet. De kunne være med til at male graffiti og deltage i en rapbattle, og udenfor fik de mulighed for at træne motorikken og øve sig i vilde stunts i forbindelse med en parkour-workshop. Og så havde de unge mulighed for at se en live-transmission af multiracet på tv i loungeområdet på Holme Vestergård. De unge, der ikke selv var med i racet var også med til at gøre dagen mere spændende og hyggelig. De hjalp rundt om ved posterne eller heppede på deres kammerater, der var ude på ruten fortæller vice FU-leder Pernille Refstrup. Læs hele artiklen: På BUnyt App og BUportalen 8 BU Nyt Oktober 2012

9 nyt om navne Tak for indsatsen Leder af Heltidsundervisningen (HU) og Flexskolen, Karin Dyrborg Kjeldsen, går den 1. november på pension. Karin har som først lærer og siden speciallærer, viceungdomsskoleinspektør og FU-leder i Midtbyens Fritidscenter arbejdet for at skabe de bedst mulige vilkår for børnene og de unge i Aarhus Kommune. Tak for dit aldrig svigtende engagement, Karin og for din store indsats. Karin holder afskedsreception den 26. oktober kl , Kroghsgade 3. Med venlig hilsen Kurt Kristensen, områdechef Tillykke med 25 års jubilæet Pædagog Morten Vingtoft, DII Venøvej 7, Tilst, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 29. oktober Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: profil Nyt job Lone Grosen fra koordinator i Ungdommens Uddannelsesvejledning til konstitueret leder af Heltidsundervisningen og Flexskolen i Aarhus frem til sommer Hvad tænkte du, da du blev opfordret til at søge stillingen? At det skulle jeg ikke lige nu. Jeg synes, jeg har et rigtigt godt job i UU. Jeg har de udfordringer, som jeg skal have - fagligt, socialt og projektmæssigt og masser af kontakt med de unge. Men noget tændte mig: Jeg så en mulighed for at prøve noget nyt. Som koordinator i UU har jeg før prøvet at lede at stable noget nyt på benene sammen med kolleger. Så jeg besøgte skolen et par dage efter. Og nu har jeg søgt og fået orlov fra mit job, så jeg kan tage opgaven frem til sommer. Hvad er den største udfordring? Hidtil har jeg hele tiden bevæget mig blandt de unge og i netværket af vejledere, uddannelser, forvaltninger og andre aktører, der har med de unge at gøre. Alt det skal jeg nu bringe med ind i lederfunktionen men med nye øjne. At gå fra at være UU vejleder, til at se på helheden for netop HU og Flex, som leder. Jeg har i mit UU job også cyklet nye steder hen hver eneste dag og nu skal jeg så igen opleve at være en del af en skoledag og det betyder at jeg skal bevæge mig hen til det samme sted hver dag. Men det glæder jeg mig faktisk også til! Hvad bliver dit væsentligste bidrag til HU/Flex? Mit netværk. Netværk er godt, når der skal laves langsigtede planer for de unge der har særlige behov. Målgruppen på HU og Flexskolen er unge, der ikke har kunnet inkluderes i den normale grundskole, gruppen har mange facetter og har mange forskellige ansigter. De unge har måske endnu større behov for at få lavet en virksom plan, der kan understøtte dem videre i deres forløb. Den målgruppe, der er på HU og Flexskolen har brug for masser af faglighed men med en anden tilgang, end det man har mulighed for at tilbyde i den normale grundskolen. De unge, har alle haft en oplevelse af, at være ekskluderet på en eller anden vis af det normale det særlige som HU og Flex kan, er at de unge igen føler sig inkluderet i en faglig og social sammenhæng. Det er en væsentlig faktor, når man senere skal være medborger, og det er jo hele planen med, at have dette tilbud til nogle af de sårbare unge, der bor i Aarhus Om Lone Grosen Lone er ansat som UU-vejleder på Møllevangskolen og Elise Smiths Skole. Hun har været lærer på Møllevangskolen fra 1994 til 2000, hvor hun blev skolevejleder. I 2003 blev hun ungdomsvejleder og i 2004 UUvejleder. Funktionen blev til et fuldtidsjob i 2006, og i 2009 blev hun koordinator med særlige funktioner. For eksempel har hun været med til at udvikle projekt Social Pejling om uddannelsesvalg og Rollemodelkorpset i UU. Læs om HU på: BU Nyt Oktober

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag April 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder PD i læsning

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag - styrk sproget Februar 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland.

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Besøget forgik i to dage på to skoler primo december 2010. Deltagere var fra Vordingborg: Jesper Kjærulf (forvaltningen), Henrik

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Vejlederkonference 2013 Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Den årlige konference for vejledere fra ungdomsuddannelserne, UU-centre og de frie skoler Hotel Svendborg den 2. 3. maj 2013 Konference

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere