Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3"

Transkript

1 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side 7 18 BU nyt oktober 2012 Børns første sprog åbner undervisningen Søndervangskolen bidrager til forskning Læs artiklen på side 4

2 skolestruktur Fusionsskolerne organiserer sig lokalt Med nedsættelse af både fusionsbestyrelse og fusionsmed har fusionsskolerne sat gang i den lokale planlægning. Ambitionen om at sikre en ligeværdig fusionsproces, hvor både medarbejdere, forældre og elever føler sig inddraget og velinformeret, er på fusionsskolerne startet med nedsættelse af fusionsbestyrelser og fusionsmed. Tanken er, at både fusionsmed og fusionsbestyrelserne skal fungerer som en tæt sparringspartner for fusionsledelsen, og være med til at drøfte og kvalificere de mange beslutninger, som fusionsskolerne skal tage, hvis byrådet endeligt vedtager forslaget. De eksisterende lokale MED-udvalg og skolebestyrelser på de enkelte skoler består fortsat indtil slutningen af skoleåret Ingen beslutninger før 19. december I perioden frem til den 19. december, hvor byrådet tager endelig stilling til den fremtidige skolestruktur, vil der ikke blive taget nogen beslutninger om fusionen. Processen er fremadrettet inddelt i tre faser: 1. Planlægning: Fra nu til den endelige beslutning 19. december 2. Implementering: December til august Drift: Fra august 2013 Planlægningsfasen: I planlægningsfasen nedsætter skolerne råd og udvalg, og diskuterer tilrettelæggelsen af de fremtidige processer. Der vil ikke blive planlagt tiltag, som ikke kan rulles tilbage. Alle tiltag i forbindelse med planlægningen af den nye skolestruktur er under forudsætning af byrådets beslutning i december. Implementeringsfasen: Hvis den ny skolestruktur vedtages i december, indbyder skolen alle involverede parter til dialog. Ambitionen er at inddrage elever, forældre og medarbejdere mest muligt, så de i fællesskab kan sikre, at videreføre det bedste fra begge skoler. I implementeringsfasen beslutter fusionskolerne hvilke processer, de ønsker at gennemføre, og børnene får besked om, hvilken skole og klasse, de skal gå i. Driftfasen: De nye fusionsskoler er en realitet. Beslutningskompetencen er som ved alle øvrige skoler delt mellem skolelederen og skolebestyrelsen. Der eksisterer nu en skoleleder, en bestyrelse og et MEDudvalg. Samtidig med at den nye skole er i drift, er der fortsat nogle områder, som kræver særlig opmærksomhed, da det tager tid, før fusionsprocessen er endelig gennemført. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 8. november 2012 Forsiden: Fra venstre: Samira Salehi og Nadia Anjum 2 BU Nyt Oktober 2012

3 fællesskaber 160 medarbejdere samledes 11. oktober for at skabe fælles fodslag om områdets børn. Professor Jan Tønnesvang gav første faglige indspark og satte diskussioner i gang hos den lokale ledergruppe bag initiativet og medarbejderne. Vil binde Møllevangs institutioner og skole bedre sammen I Møllevang er 160 medarbejdere og ledere fra dagtilbud, selvejende institutioner, indskoling, SFO samt Ung i Aarhus gået sammen om at genopfinde deres samarbejde. Målet er at tiltrække flere af områdets børn og forældre til de lokale institutioner. Med Ressourcer, Relationer og Fællesskab i Møllevang skal medarbejderne bringes sammen på tværs af arbejdspladser og skabe et fælles fagligt fodslag om områdets børn fra 0-18 år. Torsdag den 11. oktober søsatte Møllevang sit initiativ med et inspirationsmøde for alle medarbejdere og ledere. Det følges op af et kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejderne sætter fælles mål og får fælles viden samt større forståelse for hinandens arbejde. Ambitionen er at sikre bedre overgange imellem børnehave og indskoling - og mellem SFO og klubber. Initiativet er opstået blandt distriktets egne ledere: Dagtilbudsleder Claus Bossow, SFO-leder Lars Hansen, fritidspædagogisk leder Kurt Lange samt klubleder Hanne Thomsen alle fra Møllevang-distriktet i det vestlige Aarhus. Tiderne og behovene ændrer sig. Det skal vores rammer og tilbud matche, og derfor har vi brug for at nytænke vores samarbejde, fortæller dagtilbudsleder Claus Bossow. Han suppleres af klubleder Hanne Thomsen: Vi vil ikke bare ryste medarbejderne sammen. Vi vil også skabe en rystelse i hverdagen for at skabe bæredygtige fællesskaber blandt vores medarbejdere. Det gør vi ved at lave sprækker i murene mellem de enkelte tilbud og medarbejdere. Vores tese er, at personlige og faglige relationer os voksne imellem kan skabe større sammenhængskraft og i sidste ende medvirke til at løfte børnene og de unge i lokaldistrikt Møllevang. Om Ressourcer, Relationer og Fællesskab i Møllevang Forløbet blev den 11. oktober åbnet med et fagligt indspark fra professor i psykologi Jan Tønnesvang, der talte om fællesskaber anno I alt fire hele fredage byder herefter på hver tre workshops, hvor medarbejderne får faglige oplæg med idéer til fremtidens Møllevang. Medarbejderne er derudover selv med til at generere idéer til rammerne og indholdet af Fremtidens Møllevang. Kompetenceforløbet afrundes med en aften, hvor medarbejderne deltager i en række sociale aktiviteter og samler op på forløbet. Kontakt: SFO-leder Lars Hansen, og fritidspædagogisk leder Kurt Lange, Konsulent Ann Brix Bjerregaard, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: BU Nyt Oktober

4 læsning Børns første sprog kan give adgang til bedre dansk Eleverne i 4. klasse på Søndervangskolen synes at det er sejt at læse og har fine læseresultater. De har siden 0. klasse været med i forskningsprojekt Tegn på Sprog. Forskningsprojekt undersøger tosprogede børns læselyst, når hele deres sproglige repertoire indgår i læse- og skriveundervisningen. Søndervangskolens 4. klasse er med. I fire år har lærere og elever på Søndervangskolen samlet viden om, hvordan læse- og skriveundervisningen kan tilrettelægges, så den tilgodeser tosprogede børns sproglige forudsætninger og behov. For eksempel ved at inddrage børnenes modersmål i undervisningen. Oplever nye ressourcer hos børnene Når børn sammenligner ord og tegn mellem flere sprog, så giver det dem en bevidsthed om hvad sprog er og hvordan man lærer sprog. Det vækker deres nysgerrighed efter at lære deres modersmål og det danske. Nu oplever jeg at eleverne har en større forståelse for undervisningen og det at lære sprog. Tina Nickelsen lærer på Søndervangskolen Det fortæller læsevejleder og lærer på Søndervangskolen, Tina Nickelsen. Hun er en af de lokale drivkræfter i projektet Tegn på Sprog og har erfaret, at hun ved at inddrage børnenes samlede repertoire af sprog kan se nye ressourcer i elever, som hun før har oplevet som svage: Nu oplever jeg at eleverne har en større forståelse for undervisningen og det at lære sprog samt en glæde ved at dele sprog med kammeraterne, fortæller hun. Else Marie Møller-Hansen er dansklærer for den 4. klasse, som er med i de seks år, projektet varer. Hun har oplevet, at et fokus på sproglig mangfoldighed samler børnene og løfter både stærke og svage elever: At fokusere på flere sprog understøtter både elevernes og forældrenes motivation og medvirker til at fastholde og pirre deres fortsatte nysgerrighed, siger hun. Følger op på gode læseresultater Søndervangskolens ledelse følger projektet tæt. Blandt andet fordi 4. klasse klarer sig godt i læsning, fortæller viceskoleleder Martin Bernhard: For 4. klasse har deltagelsen i Tegn på sprog utvivlsomt haft en vis indflydelse på deres resultater, også i de Nationale test i kategorien Læsning. Så projektets resultater kan få væsentlig betydning for, hvordan skolen vælger at prioritere indsatserne for at sikre den faglige kvalitet af undervisningen. Fortsættes 4 BU Nyt Oktober 2012

5 læsning Fakta om Tegn på Sprog: Projektet støttes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Til hver skole er der tilknyttet en forskningsmedarbejder fra en lokal professionshøjskole. I Aarhus i et samarbejde mellem Videncenter for Sprog, Læsning og Læring i VIA UC og Pædagogik og Integration i Børn og Unge. Programmet løber fra Tegn på Sprog forventes blandt andet at medvirke til at kvalificere aarhusskolernes lokale handlingsplaner for læsning i forhold til indsatsen over for børn med dansk som andetsprog. Som den eneste af de fem kommuner har Aarhus Kommune lavet et pilotprojekt for 3-6 års området: Biliteracy i Børnehaven. Her deltager pædagoger og børn fra Idrætsbørnehaven 3 eren i Bispehaven. Læs også: Projektets hjemmeside: uc2/tegpaasprog/ Søndervangskolens 4.klasse har blandt andet arbejdet med: Talemåder - At forstå konkret og abstrakt betydning Kunst og visuelle tekster - At strække sproget og forholde sig aktivt til betydning Tosprogede bøger - At udvide danskundervisningen Skriftsprogsoplevelser - Tøjdyret Fidus som adgang til børns erfaring med sprog Ofte kan du som lærer være bekymret over at skulle arbejde i en klasse, hvor der tales mange forskellige sprog. Du er bange for at miste kontrollen, fordi du ikke ved, hvad børnene siger. Men det er en rig måde for børnene at lære på. Du får børnenes respekt og respekterer dem for det de er og det de ved. Du skaber en reel udveksling imellem lærer og elev. Charmian Kenner, Ph.d. på Goldsmiths University, til danske undervisere på en Temadag om Tegn på Sprog i oktober..at man kan sige [s]-[æ]-[l] er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ved, hvad en sæl er, når man ikke er vokset op med dansk som førstesprog. Det betyder så igen, at man måske i bedste mening kan komme til at fremme den situation, at mange tosprogede børn bliver fremragende tekniske læsere, kan lydere ordene og måske også score rimeligt godt i visse typer af læsetest i de små klasser, men at de får alvorlige vanskeligheder, så snart de forventes at læse for at uddrage informationer og forholde sig til forskellige typer af faglige tekster. Helle Pia Laursen, lektor og Ph.d. på Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU, i artiklen Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Fra Tegn på Sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum, Forlaget UCC 2010 (red. Helle Pia Laursen) Line Møller Daugaard, lektor i VIA UC og forskningsmedarbejder i Tegn på Sprog på Søndervangskolen: Hvilke væsentlige erfaringer har I gjort jer i projekt Tegn på Sprog? Vi har samlet erfaringer, som kan bruges i forhold til tre vækst- eller brændpunkter, som vi har identificeret og offentliggjort i en helt ny statusrapport. De handler om at: - Tilrettelægge undervisningen, så børn kan strække deres sprog også når de kan læse og skrive - Tilrettelægge undervisningen, så børn kan trække på deres samlede sproglige repertoire - Skærpe opmærksomheden på barnets læse- og skriveudvikling og udviklingen af en social identitet. Hvad er det særlige ved at arbejde med Søndervangskolen i projekt Tegn på Sprog? Klassen på Søndervangskolen er kendetegnet ved en meget høj grad af sproglig mangfoldighed. Alle børn er tosprogede, og flere børn bruger flere end to sprog i hverdagen. Desuden er der en række dygtige tosprogede lærere på skolen. Dem har vi kunnet trække på i nogle af undervisningsforløbene, og det udgør en vigtig ressource. Hvad kan du sige om klassens udvikling? I dag synes børnene, at det er sejt at læse. Vores engelske samarbejdspartner i projektet, forskeren Charmian Kenner fra Goldsmiths University i London, besøgte børnene for nyligt og var ved at falde om, da hun oplevede deres læselyst på biblioteket. De kastede sig over bøgerne og gik bare i gang. Klassen har fine læseresultater her i 4. klasse. Både de dygtigste og de svageste har rykket sig. Kontakt: Viceskoleleder Martin Bernhard, Søndervangskolen. Mail: Forskningsmedarbejder Line Møller Daugaard, VIA University College. Mail: Konsulent Karsten Baltzersen, Pædagogik og Integration. Mail: BU Nyt Oktober

6 indkøb Indkøb Ændret indkøbskultur kræver ledelse Lederens fokus på indkøb øger andelen af varer købt over kommunens indkøbsaftale og giver mere e-handel. Det viser indkøbsprojektet i område Oddervej. Men det kræver et opgør med indkøbskulturen. Siden foråret har område Oddervej afprøvet en række prototyper på indkøbsfællesskaber, hvor flere tilbud i fællesskab har organiseret og revideret deres procedurer for indkøb. Målet er at gøre indkøb mere smidigt og øge brugen af kommunens indkøbsaftale og muligheden for at e-handle. Skåde dagtilbud har deltaget i projektet i samarbejde med Malling dagtilbud. For dagtilbudsleder Camilla Moldt i Skåde dagtilbud har projektet været anledning til at koble indkøb med det pædagogiske arbejde og dreje fokus fra den enkelte afdeling til dagtilbuddet som helhed. Ved at tænke indkøb som en del af den pædagogiske praksis øger vi fokus på, hvad vi rent faktisk ønsker at prioritere. Dagtilbudsleder Camilla Moldt i Skåde dagtilbud pædagogiske praksis øger vi fokus på, hvad vi rent faktisk ønsker at prioritere. Kvaliteten i for eksempel et pædagogisk temaforløb kan forbedres, hvis vi har de rette materialer og redskaber, og det kræver planlægning og prioritering, siger Camilla Moldt, der har oplevet, at tankegangen giver mening for de pædagogiske ledere. Del af et større fællesskab En del af arbejdet har også været at flytte fokus fra den enkelte afdeling til dagtilbuddet som helhed. Isoleret set er det svært at forstå, hvorfor man skal bruge indkøbsaftalerne og ikke slagtilbuddet i Salling, hvor man kan spare 70 procent. Vi skal fastholde det større perspektiv, så den enkelte afdeling ikke ser sig selv som en isoleret enhed med eget husholdningsbudget men som en del af den kommunale drift og en større sammenhæng. Afdelingen ville nok kunne spare penge, hvis de ser sig selv som en ø, og benytter sig af slagtilbud uden for indkøbsaftalerne. Men de er ikke en ø men en del af et større fællesskab, hvor der er andre regler og også gevinster, som når det i flere omgange lykkes for os i samarbejde med Indkøb at få bedre indkøbsaftaler hjem, siger Camilla Moldt Kræver tid og tålmodighed Opskriften på en ændring af indkøbskulturen er ikke mindst ledelsesmæssig fokus. Det er vigtigt at holde fast ledelsesmæssigt, for det tager tid og kræver tålmodighed at ændre indkøbskulturen. Samtidig er der brug for tæt parløb mellem lederen og den administrative medarbejder om at skabe klare og synlige procedurer. Og så skal de gode historier fortælles igen og igen, så de kommer til at leve blandt medarbejderne, siger Camilla Moldt. Tidligere var afdelingernes indkøb ikke en del af de fire årlige økonomimøder i dagtilbuddet. Det er de i dag, hvor de pædagogiske ledere og deres medarbejdere sammentænker planlagte pædagogiske temaer med indkøb. Ved at tænke indkøb som en del af den Gratis lottokupon med sikker gevinst INDKØB 6 BU Nyt Oktober 2012

7 kort nyt Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: Arbejdsmiljøtemamøde Område Skanderborgvej Arbejdsmiljøtemamøde om frisættende ledelse og kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser OmrådeMED Skanderborgvej sætter fokus på betydningen af høj ledelseskvalitet og relationen mellem ledelse og medarbejdere. Der tages afsæt i et spændende pilotprojekt på Langagerskolen, som med stor succes har afprøvet ideerne omkring frisættende ledelse. Kom og hør Langagerskolens og Perspektivgruppens spændende og inspirerende oplæg om frisættende ledelse i teori og praksis. Tirsdag den 18-12, kl. 8:30-12, Aarhussalen Tilmelding i kursusbasen - Find temamødet under kategorien, Arbejdsmiljøtemamøde. Nye muligheder og perspektiver for Skolekirkesamarbejdet i Aarhus Fhv. skoleinspektør Jørgen Hulgaard, fhv. skoleleder og områdechef i Børn og Unge, Aarhus Kommune, Linda Oddershede og domprovst P.H.Bartholin skriver i en ny artikel om Skole-kirkesamarbejdet og om ny-orientering og nye vedtægter. Læs et uddrag her: Skole-kirkesamarbejdet vil i de kommende år i stigende grad orientere sit arbejde mod at inddrage andre religioner i samarbejdet. Formålet er at styrke kristendomskundskab eller bedre: religionsfaget i folkeskolen. Oplysning er vejen til bedre forståelse af det, der er sammenligneligt, og af det, der er forskelligt. Alle religioner er levende religioner i og med at der er nogen, som lever med dem i hverdagen. Religionerne er altså ikke stillestående, deres hellige tekster fortolkes og anvendes, deres ritualer bruges i hverdagen og i alle de afgørende livssituationer. Religionerne og deres plads i vores fælles liv ændrer sig. De er som et gruppefoto, hver eneste på billedet er en suveræn person, der indgår i en masse forskellige fællesskaber. Det ophæver ikke vores særpræg eller selvstændighed. Skole-kirkesamarbejdet i Aarhus har med de nye vedtægter og den ny-orientering i arbejdet, der vil ske, lagt op til et nyt fagligt fællesskab for at bevare et vigtigt fag i folkeskolen. Det sker ikke for folkekirkens skyld men for menneskers skyld og for at fastholde livsoplysningen som en dimension i Folkekirkens arbejde. RULL nu på film Hvordan kombinerer du pædagogik med arkitektur og byggeprocesser? Se et godt bud i fem små film om RULL og arbejdet med at fremtidssikre rum til leg og læring i skoler, dag- og fritidstilbud. Du finder filmene på Aarhus Kommunes hjemmeside under Organisation > Børn og Unge > Administrativ Afdeling > Planlægning > RULL og RULL Processer. Eller find filmene på BUnyt App. Kontakt: Lene Vestervang Olsen,koordinerende projektleder. Mail: Læs hele artiklen: På BUnyt App og BUportalen BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune BU Nyt Oktober

8 kort nyt Skolelederne diskuterer udvikling Den 25. og 26. oktober holder Skolelederforeningen atter konference for skoleledelser i Aarhus Kommune. Blandt de emner, som lederne diskuterer er Skolelederen i udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat, Hvordan leder man en uren pædagogik og Når ledelsesrummet træder ind i læringsrummet. Konferencen foregår på Scandic Bygholm Park i Horsens. MULTIRACE med masser af unge Ledelse gør en forskel Hvordan skaber vi en skole med kvalitet i tider, hvor der spares? sagde formand for Århus Skolelederforening Stefan Møller Christiansen på en konference om kvalitet i folkeskolen. Skoleledelserne i Aarhus Kommune mødes den 25. og 26. oktober til årets konference, arrangeret af Skolelederforeningen. Denne gang om Kvalitet i folkeskolen. Til stede er såvel stort set alle kommunens skoleledelser og repræsentanter for Lærerforeningen, forvaltningen og øvrige samarbejdspartnere. Ny international forskning dokumenterer, at ledelse gør en forskel, sagde formand for Århus Skolelederforening, Stefan Møller Christiansen, i sin velkomst og opfordrede skolernes ledelser til at udnytte og udfordre det lokale råderum samt at gøre mere af, hvad danskerne er så gode til: At udøve loyal civil ulydighed. Der var vind i håret og sved på panden, da unge fra sydbyen deltog i Ung I Aarhus - Fritidscenter Horsensvejs MULTIRACE. Omkring 100 unge fra Ung I Aarhus - Fritidscenter Horsensvej var tirsdag med til MULTIRACE, hvor de kæmpede om at blive de bedste af de bedste gennem de fem poster. Og de unge blev udfordret, for de skulle ride på hest gennem en forhindringsbane, forcere klatrevæggen, samarbejde over walkie-talkie, dykke i en svømmehal og køre BMX-ræs. Det hele foregik med start og mål på Klubberne Holme Vestergård, hvor der også var masser af aktiviteter, som de unge kunne deltage i, når de var færdig med selve racet. De kunne være med til at male graffiti og deltage i en rapbattle, og udenfor fik de mulighed for at træne motorikken og øve sig i vilde stunts i forbindelse med en parkour-workshop. Og så havde de unge mulighed for at se en live-transmission af multiracet på tv i loungeområdet på Holme Vestergård. De unge, der ikke selv var med i racet var også med til at gøre dagen mere spændende og hyggelig. De hjalp rundt om ved posterne eller heppede på deres kammerater, der var ude på ruten fortæller vice FU-leder Pernille Refstrup. Læs hele artiklen: På BUnyt App og BUportalen 8 BU Nyt Oktober 2012

9 nyt om navne Tak for indsatsen Leder af Heltidsundervisningen (HU) og Flexskolen, Karin Dyrborg Kjeldsen, går den 1. november på pension. Karin har som først lærer og siden speciallærer, viceungdomsskoleinspektør og FU-leder i Midtbyens Fritidscenter arbejdet for at skabe de bedst mulige vilkår for børnene og de unge i Aarhus Kommune. Tak for dit aldrig svigtende engagement, Karin og for din store indsats. Karin holder afskedsreception den 26. oktober kl , Kroghsgade 3. Med venlig hilsen Kurt Kristensen, områdechef Tillykke med 25 års jubilæet Pædagog Morten Vingtoft, DII Venøvej 7, Tilst, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 29. oktober Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: profil Nyt job Lone Grosen fra koordinator i Ungdommens Uddannelsesvejledning til konstitueret leder af Heltidsundervisningen og Flexskolen i Aarhus frem til sommer Hvad tænkte du, da du blev opfordret til at søge stillingen? At det skulle jeg ikke lige nu. Jeg synes, jeg har et rigtigt godt job i UU. Jeg har de udfordringer, som jeg skal have - fagligt, socialt og projektmæssigt og masser af kontakt med de unge. Men noget tændte mig: Jeg så en mulighed for at prøve noget nyt. Som koordinator i UU har jeg før prøvet at lede at stable noget nyt på benene sammen med kolleger. Så jeg besøgte skolen et par dage efter. Og nu har jeg søgt og fået orlov fra mit job, så jeg kan tage opgaven frem til sommer. Hvad er den største udfordring? Hidtil har jeg hele tiden bevæget mig blandt de unge og i netværket af vejledere, uddannelser, forvaltninger og andre aktører, der har med de unge at gøre. Alt det skal jeg nu bringe med ind i lederfunktionen men med nye øjne. At gå fra at være UU vejleder, til at se på helheden for netop HU og Flex, som leder. Jeg har i mit UU job også cyklet nye steder hen hver eneste dag og nu skal jeg så igen opleve at være en del af en skoledag og det betyder at jeg skal bevæge mig hen til det samme sted hver dag. Men det glæder jeg mig faktisk også til! Hvad bliver dit væsentligste bidrag til HU/Flex? Mit netværk. Netværk er godt, når der skal laves langsigtede planer for de unge der har særlige behov. Målgruppen på HU og Flexskolen er unge, der ikke har kunnet inkluderes i den normale grundskole, gruppen har mange facetter og har mange forskellige ansigter. De unge har måske endnu større behov for at få lavet en virksom plan, der kan understøtte dem videre i deres forløb. Den målgruppe, der er på HU og Flexskolen har brug for masser af faglighed men med en anden tilgang, end det man har mulighed for at tilbyde i den normale grundskolen. De unge, har alle haft en oplevelse af, at være ekskluderet på en eller anden vis af det normale det særlige som HU og Flex kan, er at de unge igen føler sig inkluderet i en faglig og social sammenhæng. Det er en væsentlig faktor, når man senere skal være medborger, og det er jo hele planen med, at have dette tilbud til nogle af de sårbare unge, der bor i Aarhus Om Lone Grosen Lone er ansat som UU-vejleder på Møllevangskolen og Elise Smiths Skole. Hun har været lærer på Møllevangskolen fra 1994 til 2000, hvor hun blev skolevejleder. I 2003 blev hun ungdomsvejleder og i 2004 UUvejleder. Funktionen blev til et fuldtidsjob i 2006, og i 2009 blev hun koordinator med særlige funktioner. For eksempel har hun været med til at udvikle projekt Social Pejling om uddannelsesvalg og Rollemodelkorpset i UU. Læs om HU på: BU Nyt Oktober

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag April 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder PD i læsning

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag - styrk sproget Februar 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

I forhold til forslagets forskellige elementer har vi følgende bemærkninger.

I forhold til forslagets forskellige elementer har vi følgende bemærkninger. Blivhoert.dk HØRING Sprog og Integration KLF støtter den kommunale målsætning om, at alle børn skal have lige muligheder. Ligeledes deler vi vurderingen af, at de tosprogede elever, især drengene, klarer

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre København August 2017 Jobprofil HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

KOPRA informationsmøde for ledere

KOPRA informationsmøde for ledere KOPRA informationsmøde for ledere 1. Velkomst og rammesætning v/ Dennis Møller Hansen, sektionsleder, Læring og Udvikling, Pædagogisk Afdeling. 2. Om KOPRA v/ Tine Nørregaard Jacobsen, konsulent 3. KOPRA

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling KONFERENCE Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling Torsdag 5. april 2018 kl. 9.00-15.30 Vingsted Hotel & Konferencecenter Få indsigt og se muligheder i det skolepolitiske

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN PROGRAM Velkomst Spurvelundskolen - ved Stefan Kelstrup, skoleleder Spurvelundskolen Forårs SFO - ved Helle Jørgensen, pædagog i

Læs mere

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/17. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER København, september 2017 Jobprofil HVIDOVRE KOMMUNE PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder til Præstemoseskolen.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Samarbejdspartner Emner Kontaktperson Borgmesterens Afdeling Kontaktperson i forhold til generelle sager, der vedrører borgmesteren Medborgerskabsudvalget

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere