AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7"

Transkript

1 AUGUST MÅNED Indhold: Sammenfatning (side 2) Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke nye tal) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets mål (kun delvist nye tal) Udenlandsk arbejdskraft august

2 Ledighed og Indsats er denne gang præget af, at Arbejdsmarkedsstyrelsen er ved at flytte jobindsats.dk til nye servere. Der er derfor mange data, der ikke er blevet opdateret. Ledigheden Ledigheden er opgjort i faktiske tal faldet fra juli til august. I Randers er den faldet med 20 fuldtidsledige fra i juli til i august. I august 2012 var ledigheden og den er således frem til august 2013 faldet med 155 fuldtidsledige. Opgjort som procent af arbejdsstyrken en er ledigheden faldet i Randers med 0,1 procentpoint. I Østjylland er procentandelen uændret fra juli til august, mens den i Midtjylland og landet som helhed også har været på 0,1 procentpoint. Der er således tale om beskedne fald i perioden. Langtidsledigheden har siden november 2012 været faldende i Randers. Men fra juli til august er den steget. I juli var der 585 fuldtidspersoner, som i august var steget med 70 fultidspersoner til 655. Arbejdsfordelinger I august var der ingen på arbejdsfordeling. Bort set fra marts har der indtil nu været mellem 26 og 89 personer på fordeling. Ministermålene Der er ikke nye data til ministermål 1 (uddannelsesgraden) og ministermål 2 (virksomhedskontakten) Ministermål 2 - begrænse tilgangen til førtidspension: I august og de foregående 11 måneder var der i alt tildelt 164 nye pensioner. Der er tale om en fin udvikling og målet forventes at kunne opfyldes. Ministermål 3 begrænse antallet af langtidsledige personer: Antallet af langtidsledige personer var i august 714, hvilket er over målet på 683. Langtidsledigheden har indtil nu haft en faldende tendens og var i juli med 637 personer under målet. Det kan være vanskeligt i øjeblikket at afgøre om målet kan opfyldes. august

3 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto) Tabel 1 Randers aug-12 jul-13 aug-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 5,3 5,0 4,9 Kilde: Danmarks Statistik Figur 1 og tabel 1: Fuldtidsledige i Randers i faktiske bruttotal. Der er fra juli til august 2013 sket et fald i ledigheden på 20 fuldtidspersoner, svarende til 0,1 procentpoint. Sammenlignet med augusti 2012 er ledigheden 155 fuldtidspersoner lavere. Figur 2: Fuldtidsledige i Østjylland (brutto) Tabel 2 Østjylland aug-12 jul-13 aug-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 4,9 4,7 4,7 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2 og tabel 2: Fuldtidsledige i Østjylland i faktiske bruttotal. Ledigheden er faldet fra juli til august 2013 med 229 fuldtidspersoner. I forhold til august 2012 er ledigheden i august fuldtidspersoner lavere. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden august

4 Figur 3: Fuldtidsledige i Midtjylland (brutto) Tabel: 3 Midtjylland aug-12 jul-13 aug-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 4,7 4,5 4,4 Kilde: Danmarks Statistik Figur 3 og tabel 3: Fuldtidsledige i faktiske bruttotal i Midtjylland. Ledigheden er faldet fra juli til august med 394 fuldtidsledige. I forhold til august 2012 er ledigheden fuldtidspersoner lavere. Figur 4: Fuldtidsledige i Danmark (brutto) Tabel 4 Hele landet aug-12 jul-13 aug-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 5,4 5,1 5 Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 og tabel 4: Fuldtidsledige i faktiske bruttotal for hele landet. Ledigheden er faldet fra juli til august med fuldtidspersoner. I forhold til august 2012 er ledigheden fuldtidspersoner lavere. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden august

5 Figur 5: Udviklingen i bruttoledigheden endelige tal 2007 december 2012 Kilde: Danmarks statistik Figur 5: Figuren viser udviklingen i bruttoledigheden i Randers, Midtjylland og Hele landet. Indekset er beregnet på baggrund af de endelige ledighedstal fra Danmarks Statistik. Disse tal kommer med nogle måneders forsinkelse, og grafen medtager derfor kun udviklingen til og med februar Figur 6: Antal fuldtidsledige i Randers Figur 6: figuren viser det samlede antal fuldtidsledige brutto i Randers pr. år. Det vil sige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ledigheden i 2012 var den laveste i Randers i tre år. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden august

6 Figur 7: Bruttoledigheden i Randers fordelt på køn Figur 9: Bruttoledigheden i Randers fordelt på matchgrupper Figur 8: Bruttoledigheden i Randers fordelt på alder Figur 7: Ledigheden har siden januar været faldende. Mændenes ledighed har siden april været lavere end kvindernes. Det kan hænge sammen med at der inden for mange traditionelle mandefag er et højere aktivitetsniveau om sommeren. Fra juli til august er ledigheden faldet for begge køn, men mest for mændene. Figur 8: Ledigheden er fra juli til august faldet for alle aldersgrupper. Procentvis er der tale om næsten ens fald. Dog lidt mere for seniorerne end de andre. Figur 9: Udviklingen i ledigheden fordelt på matchgrupper. Ledigheden er fra juli til august faldet i alle kategorier. Der er dog tale om små fald. Bruttoledigheden august

7 Figur 10: Antal langtidsledige i Randers Figur 11: Udviklingen i langtidsledigheden i Randers, Midtjylland og Landet som helhed. Figur 12: Langtidsledige som andel af bruttoledige i de enkelte a-kasser i Randers oktober og november 2011 Langtidsledigheden august 2013 Figur 10 og 11 viser udviklingen i langtidsledigheden. Langtidsledigheden har siden slutningen af 2012 været faldende som følge af et fald for de forsikrede ledige. For kontanthjælp match 1 har den været jævnt stigende siden december Fra juli til august er der sket en stigning i langtidsledige a-dagpengemodtagere. Stigningen i langtidsledigheden ses også i Midtjylland og landets om helhed. Figur 12 Viser andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige i de enkelte a- kasser. Der er ikke nogen klar tendens i udviklingen fra juli til august. De manglende tal for ingeniørernes a- kasse hænger formentlig sammen med, at den er fusioneret med akademikernes a-kasse. 7

8 Figur 13 Tilgang og afgang forsikrede ledige Figur 13 viser påbegyndte og afsluttede a-dagpengeforløb, samt status ultimo måneden. Der har fra juni til juli været en stigning i antallet af afsluttede sager, men også en stigning i påbegyndte sager. Der afsluttes dog fortsat flere sager end der påbegyndes. Figur 14: Tilgang og afgang arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 14 Viser tilgang og afgang af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der har fra juni til juli været et fald i antal afsluttede sager og en stigning i påbegyndte forløb således, at der næsten afsluttes og påbegynde lige mange forløb. Der er dog fortsat et lille overskud af afsluttede forløb. Tilgang og afgang af ledighedsforløb juli

9 Figur 15 Bruttoledige fordelt på a-kasser i Randers Figur 15 viser de forsikrede ledige i Randers opgjort i fuldtidspersoner brutto fordelt på udvalgte a-kasser. Der har fra juli til august været et samlet fald i ledigheden for de udvalgte a-kasser på 2,5 %. Tallet dækker over variationer blandt a- kasserne. Størst procentvis fald har der været i byggefagene (-22 %) og NNF (-12 %). Størst procentvis stigning har der været på AC området med 15 %. Brutto ledige fordelt på udvalgte a-kasser Juli

10 Figur 16: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Randers Figur 17: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med arbejde i Randers Beskæftigelsen 2013 Figur 16: Figuren viser antal personer med en lønindkomst og med bopæl i Randers omregnet til fuldtidsbeskæftigede (160,33 timer / måned). Fra 2008 til 2012 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere faldet med 8 %. Årsagerne kan være både mindre aktivitet på arbejdspladserne og netto afgang fra arbejdsmarkedet som følge af alder. Tallet for 2013 omfatter perioden januar til juli. Figur 17: Figuren viser indekseret antal personer med en lønindkomst fra en arbejdsplads beliggende i Randers Kommune omregnet til fuldtidspersoner (160,33 timer / måned) og sammenlignet med Midtjylland og hele landet. Der er en usikkerhed i tallene, da virksomhederne placeres geografisk efter lønkontorets geografiske placering og ikke efter arbejdspladsen. Virksomheder med et lønkontor uden for Randers bliver således ikke registreret i Randers. Problemet vil blive mindre efterhånden som flere virksomheder oplyser lønoplysninger med p-nummer (underopdeling af CVR registret.) Figuren viser overordnet, at der er blevet færre arbejdspladser i Randers i de senere år, men også mange mindre udsving. I 1. kvartal har der været et fald i beskæftigelsen, mens det i 2. kvartal er steget med 5 fuldtidspersoner. 10

11 Figur 18 Det gennemsnitlige daglige antal stillinger på jobnet i Randers Figur 18: Viser det gennemsnitlige daglige antal ledige stillinger i Randers opslået på jobnet. Jobnet er ikke et fuldstændigt billede af efterspørgselen på arbejdskraft, men må ses som en indikator for udviklingen på arbejdsmarkedet. I 1. kvartal 2013 er det gennemsnitlige antal på niveau med 2. kvartal 2010, og det er dermed det højeste antal i næsten 2 år. Den positive udvikling er fortsat i 2. kvartal, som er på det højeste niveau siden 2. kvartal Efterspørgselen på arbejdskraft 2. kvartal

12 Figur 19: Antal personer på arbejdsfordeling i Randers Figur 19 viser samtlige personer på arbejdsfordeling i Randers. I årene (april) var præget af mange fordelinger, mens der i de efterfølgende år har været væsentligt færre. I 2010 og 11 var der meget få på fordeling, mens der har været en stigende tendens i I 2013 har der været relativt få fordelinger, og i august er der ikke registreret nogen på fordeling. Arbejdsfordelinger benyttes når en virksomhed har svært ved at fastholde aktivitetsniveauet, men endnu ikke ønsker at afskedige medarbejderne. I maj. Juni og juli har der været 26 personer på fordeling. Alle er fra industrien. Arbejdsfordelinger august

13 Figur 20 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Figur 21 Ministermål 2 Færre personer på førtidspension Figur 20: viser udviklingen i ministermål 1. Målgruppen er unge mellem 15 og 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som er på kontanthjælp eller a- dagpenge. Ministermålet opgøres som uddannelsesgraden, som er den andel af perioden, hvor målgruppen har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagenge- eller kontanthjælpsforløb. Målet er, at uddannelsesgraden i december 2013 er på 25,8%. I perioden januar til april var den i Randers på 11,5 % Beregningen af uddannelses graden bygger på en kompliceret samkøring af statistikker, som ikke foreligger i den endelige version. De aktuelle tal vil derfor på et tidspunkt blive justeret. Der er ikke nye data. Figur 21: Viser udviklingen i ministermål 2. Formålet er at nedbringe tilgangen til førtidspension. Målet opgøres som tilgangen i det seneste år. Målet er, at der i 2013 højest må være en tilgang på 180 personer. Tilgangen var i august på 164. Det vil sige, at der i juli og i de foregående 11 måneder er tildelt i alt 164 førtidspensioner. Målet forventes at blive opfyldt. Ministermål beskæftigelsesplan

14 Figur 22 Ministermål 3 Antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt. Figur 23 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Figur 22 viser udviklingen i langtidsledigheden. Målet er, at antallet af langtidsledige begrænses til 683 personer i december Fra juli til august er langtidsledigheden i Randers steget med 12 %. Bag tallet ligger en stigning i både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Størst stigninger der for forsikrede ledige (22 %), mens stigningen er på 8 % for kontanthjælpsmodtagerne. Hvorvidt målet kan indfries, vil afhænge af udviklingen i resten af året. Figur 23: Viser udviklingen i ministermål 4. Målet er at øge antallet af virksomheder, der har praktik eller løntilskudspladser til 912 i december Målingen opgøres som antal virksomheder med minimum to ansatte der i perioden har haft minimum en kontanthjælps- og eller a-dagpengemodtager i praktik eller løntilskud. Virksomhederne tælle kun med én gang pr. ydelseskategori. Der har altså ingen betydning, hvor mange pladser den enkelte virksomhed har. I april var der 421 virksomheder. Der er ikke nye data. Ministermål beskæftigelsesplan

15 Figur 24: Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder. Figur 24 viser det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder. Jobcentret har som mål, at det gennemsnitlige antal sager skal være under 100. Det aktuelle tal er 131 i august. Med de nye mikrofleksjob forventes antallet af sager over 18 måneder at falde. Ledige der er startet i mikrofleksjob i august vil først indgå i opgørelsen i september. Kilde: Jobcentret Figur 25 Udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger. Figur 25 viser udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet i 2013 er under 240 sager i gennemsnit. Antallet af sager har fra uge 27 været under målet. Det forventes derfor i øjeblikket, at målet kan indfries. Kilde: Jobcentret Jobcentermål beskæftigelsesplan

16 Figur 26 Udviklingen i sygedagpengesager 5 52 uger Figur 26 Viser antallet af sygedagpenge mellem 5 og 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet af sager skal ligge under i 2013 Antallet af sager er under målet, og der er fra starten af året en god udvikling. Det forventes derfor i øjeblikket, at målet vil kunne indfries. Kilde: Jobcentret Figur 27 Andelen af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Figur 27 Jobcentret har som mål, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 3 højest må udgøre 15% af alle kontanthjælpsmodtagere. I august er andelen 3,3 %, og tendensen er faldende. Jobcentermål beskæftigelsesplan

17 Figur 28: Kontanthjælpsmodtagere i matchs 2, der er i virksomhedstilbud Figur 28: Jobcentret har et mål om, at der i 2013 skal være 250 helårspersoner fra kontanthjælpskategori 2 i virksomhedstilbud. I juli var der i løntilskud aktiveret et antal personer svarende til 18 helårspersoner i løntilskud og 161 i virksomhedspraktik. Fra januar til juli er antal helårspersoner i virksomhedsrettet aktivering steget med 20 % Der er dog et efterslæb, som skal hentes i resten af året, og det kan ikke forventes at målet bliver opfyldt helt. Der er ikke nye data Jobcentermål beskæftigelsesplan

18 Figur 29: Andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau. Figur 28 viser andelen af befolkningen i henholdsvis Randers og Midtjylland med en uddannelse over grundskoleniveau. Andelen har begge steder været stigende. Randers Kommune har et mål om at være på niveau med Midtjylland i Figur 30: Udviklingen i andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau. Figur 29 viser udviklingen i andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau i henholdsvis Randers Kommune og Midtjylland. Andelen har været stigende i både Randers og Midtjylland. Men udviklingen er svagere i Randers end i Midtjylland. Opkvalificeringsmål status

19 Figur 31 Den udenlandske arbejdskraft i Randers fordelt på geografisk baggrund. Tabel 5 Top 10 over beskæftigede udenlandske borgere i Randers i marts Top 10 Antal beskæftigede udenlandske borgere i Randers Polen 183 Rumænien 83 Tyskland 73 Letland 63 Litauen 58 Bosnien-Hercegovina 58 Ukraine 54 Thailand 46 Norge 40 Storbritannien 38 Figur 31 viser den udenlandske arbejdskraft i Randers i juni 2013 fordelt på geografiske baggrund. Opgørelsen omfatter udenlandske statsborgere med en arbejdsindkomst i Randers. 46,4 % kommer EU/EØS/EFTA og 35,8% kommer fra 3. lande. 7 % kommer fra nordiske lande. Blandt borgere fra 3. lande er det især borgere fra Ukraine, Bosnien-Hercegovina og Thailand. Tabel 5 viser top 10 over udenlandske borgere med beskæftigelses i Randers i marts Polske borgere udgør den største enkeltgruppe. Udenlandsk arbejdskraft juni

20 Tabel 6: Udenlandske borgeres opholdsgrundlag Opholdsgrundlag i alt Opholdsgrundlag til erhverv jun-12 jun Lønarbejde og selvst. erhv. (EU) Lønarbejde og selvst. erhv. (Udenfor EU) Positivlisten og jobkortordningen 7 4 Specialister 0 0 Trainee 0 0 Green Card 7 12 Beløbsordningen Koncernopholdstilladelse 0 0 Øvrige ophold til erhverv Opholdsgrundlag til studie Uddannelse Praktikanter Øvrige ophold til studier 8 5 Udstationerede (RUT) Øvrige med lønindkomst Tabel 6 viser opholdsgrundlaget for de udenlandske borgere i Randers. Der er i juni færre udlændinge i Randers end i juni Udenlandsk arbejdskraft juni

21 jun-12 jun-13 ændring Branche i alt % Landbrug, skovbrug og fiskeri % Råstofindvinding 0 0 0% Industri % Energiforsyning % Vandforsyning og renovation 1 1 0% Bygge og anlæg % Handel % Transport % Hoteller og restauranter % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring % Ejendomshandel og udlejning % Videnservice % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service % Offentlig administration, forsvar og politi % Undervisning % Sundhed og socialvæsen % Kultur og fritid % Andre serviceydelser mv % Uoplyst aktivitet 1 0 Tabel 7 Udenlandsk arbejdskraft i Randers fordelt på brancher Tabel 7 viser hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft i Randers er beskæftiget i. Fra juni 2012 til juni 2013 har der været et fald i beskæftigede personer på 7 %. Tallet dækker dog over variationer inden for de enkelte brancher. Udenlandsk arbejdskraft juni

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8 SEPTEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal)

Læs mere

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets

Læs mere

JULI M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 7

JULI M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 7 JULI M NED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l december 2011 og januar

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 2 December 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

SEPTEMBER M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 9

SEPTEMBER M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 9 SEPTEMBER M NED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen (ikke opdateret) Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 3 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 2 december 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 4 Januar 21 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsmarkedsregnskabet Ledighedstal for Randers september

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar 2017-2 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden november 2016 Lønmodtagerbeskæftigelsen oktober 2016 Efterspørgsel på arbejdskraft 3. kvartal 2016 Arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 2 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Modtagere af uddannelseshjælp

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Oktober 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Oktober 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Oktober 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 8 november 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 8 november 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 8 november 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l 1 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto)

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 / Politik og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

- Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

- Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Opdateret april 2019 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst 7. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 7. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 7. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 4. kvartal 2016

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

/ Analyse Arbejdsmarkedsrapport, februar 2014

/ Analyse Arbejdsmarkedsrapport, februar 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, februar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, A-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

AMK-Øst 24. januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 24. januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 24. januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere