KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM Jacob Mosekilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Københavns Museum 2011

3 Indhold 1 Resume English resume Arkæologisk - Kulturhistorisk baggrund og topografi Kulturhistorisk potentiale og mål Metode Resultater Fremtidigt arbejde Referencer

4 1 Resume I forbindelse med anlæggelse af en ny kloak førte Københavns Museum tilsyn med ledningsomlægninger ved Nikolaj kirke. Årsagen til tilsynet skal findes i, at der i tilknytning til Nikolaj kirke findes en nu nedlagt kirkegård. Da der var en reel mulighed for at påtræffe humant knoglemateriale i forbindelse med arbejdet 1, førtes der tilsyn for primært at registrere begravelser og dele af sådanne samt indsamle humant knoglemateriale til osteologisk analyse og videre sikre en gennedlæggelse på Bispebjerg kirkegård. Der blev ikke påtruffet in situ begravelser i forbindelse med arbejdet, materialet bestod af sekundært deponeret humane knogler. I betragtning af tidligere fund af højtliggende børnebegravelser og massegrave på Københavns nedlagte kirkegårde 2 bør fremtidigt arbejde i området stadigvæk underlægges arkæologisk tilsyn. Perioder: 1200tallet til 1795 Anlæg: Kirkegård. Nøgleord: Humant knoglemateriale, kirkegårdsjord. 1.1 English resume Due to the upgrading of the utility lines at St. Nikolaj church the Museum of Copenhagen supervised the work. The reason for the oversight is due to fact that there is an old abandoned graveyard around the church building. Since there was a valid prospect of finding human bone material the museum followed the excavation so that human burials, parts of burials and human bone material could be collected for osteological analysis and further ensures reinhumation at Bispebjerg cemetery. There were no in situ burials at the site, only secondarily deposited human bones were found. Given past experience with shallow children burials and mass graves in abandoned cemeteries in Copenhagen, future work should still be subject to archaeological supervision. Periods: 13 th century to Features: Underground Keywords: Cemetery, early medieval, natural underground. 1 Se KBM 3999 Kultorvet 2 ibid. 5

5 Figur 2 Kort over den nu nedlagte kirke Skt. Nikolaj. De gravede grøfter er markerede som røde rektangler på nord siden af kirketårnet. Københavns Museum

6 2 Arkæologisk - Kulturhistorisk baggrund og topografi Den nuværende Skt. Nikolaj kirke 3 er måske anlagt på en endnu ældre kirke, kirken omtales første gang i skriftlige kilder den 22. marts Den ophørte officielt med at fungere som kirke i 1805, efter at have henligget som ruin siden Københavns brand i I 1914 afdækkede undersøgelser dele af den middelalderlige kirke og begravelser, disse lå i en anseelig dybde. Kulturlagene er dybe, måske over 4 meter, og der har så vidt vides ikke været andre anlæg af ældre karakter end kirkegård på pladsen. Figur 3 Tegning af Skt. Nikolaj kirke set fra vest, Københavns Museum. På Figur 3. ses til højre de to nicher i tårnet, der blev gravet i. Den lille bygning, der ligger indkilet imellem de 2 sydligste tårnstøtter, er et såkaldt benhus, hvor løse knogler blev opbevaret. Levn fra dette anlæg blev ikke observeret. 3 Eller det der er tilbage efter branden i

7 3 Kulturhistorisk potentiale og mål Formålet med tilsynet var at sikre registreringen af begravelser i forbindelse med anlægsarbejdet. Tidligere gravninger ved københavnske kirkegårde har resulteret i fremkomsten af begravelser så højt som 60 cm under nuværende belægning, oftest i forbindelse med massegrave fra de mange epidemier, der har ramt byen igennem tiden. Det var derfor forventeligt, at arbejdet ved Nikolaj kirke ville bringe levn fra gravlæggelser og knogler i større mængder for dagen. Endvidere er der ved tidligere arbejder på københavnske kirkegårde påtruffet anselige antal af begravelser af fostre og nyfødte, ofte begravet op imod selve kirkens mure. Disse er notorisk svære at erkende for entreprenøren, når der graves med maskine Begge aspekter, både massegrave og børnebegravelser, er vigtige for forståelsen af begravelses ritualer, epidemier og datidens omgangsform med døden. Afsluttende er en sikring af materiale for fremtidigt forskning, specielt inden for det voksende felt af DNA-analyse af humant materiale men også bakterielle- og viruskultur, åbenlys. 8

8 4 Metode Det arkæologiske arbejde forgik som tilsyn. Udgravning og dokumentationen fulgte de normer, som Københavns museum har fastsat i sine strategidokumenter for udgravning inden for museets ansvarsområde Tilsynsmetode Gravearbejdet forgik på hverdage fra 0700 til 1100, Museet havde god dialog med bygherre og entreprenør, så afgravningen skete under hensyntagen til eventuelle arkæologiske forekomster Udgravningsmetode Udgravningsmetoden var tillempet single kontekst. Fjernelse af lag med maskine skete under arkæologisk overvågning. Da stratigrafien på pladsen ikke er synderlig kompleks skabte denne fremgangsmåde ikke tolkningsmæssige problemer senere i arbejdet. Der var fra bygherres side indledende blevet informeret om, at der skulle graves til en dybde af 1,5 meter. Den maksimale dybde, der blev nået i felten, var 90 centimeter. Dette medfører, måske, en diskrepans mellem det formodede potentiale, og hvad der faktisk blev fundet Dokumentationsmetode Alle udgravede områder blev opmålt med målebånd ud fra faste punkter på Nikolaj kirke. Efterfølgende blev konteksterne fotograferet og derpå udgravet. Kontekster blev tolket som henholdsvis: Jordlag, raseringslag, primært deponeret lag, sekundært deponeret lag Diverse, moderne anlæg, kabler og ledninger Arkivmateriale Der blev brugt et Nokia 920 Lumia til fotografering I feltet. Billederne blev overført til en database på Københavns Museum og er at finde under sagsmappen: KBM4014 Skt. Nicolaj Plads Fundindsamling og registeringsparametre Alt humant knoglemateriale blev indsamlet til analyse og senere gennedlæggelse på Bispebjerg kirkegård. Animalt knoglemateriale blev kasseret i felten. Der var ingen keramikfund Bevaringsgrad Generelt var bevaringsgraden udmærket for knoglematerialet. Det humane knoglemateriale var tydeligt forstyrret ved etableringen af den defekte kloak, der skulle skifte ved gravningen. 9

9 Dyreknogler havde få mærker af slidspor eller gnavmærker fra dyr. Langt hovedparten af knoglerne bar ingen spor efter solblegning eller opflækning af de yderste knoglelag, hvilket indikerer en hurtig og primær deponering af knoglerne efter slagt og konsumtion. Teglsten og tagtegl var halve eller kvarte og bar tydelige spor efter at være kasseret længe før, de blev deponeret i jorden på kirkegården Prøvetagningsmetode Der blev ikke indsamlet naturvidenskabelige prøver, da ingen intakte grave blev udgravet, og der ikke blev nået intakte jordlag. Normalt udtages der jordprøver fra bækkenregionen på intakte grave med henblik på fremtidige analyser af kost, parasitter eller dna fra enten individet eller diverse organismer, der har levet i individet. En sådan fremgangsmåde blev ikke nødvendig her. 10

10 5 Resultater Der blev gravet 2 grøfter. Disse blev gravet til en dybde af 90 cm under nuværende overflade, formålet var at udskifte 2 drænrør. De øverste 15 cm bestod af brosten, derpå fulgte 30 cm fint sand og de sidste 45 cm bestod af gråbrunt jordopfyld med anseelige mængder knust tegl, både røde og gul. En ikke utypisk sammensætning af jorden på Københavnske kirkegårde. Det humane knoglematerialet har en rammedatering, der følger de år, hvor kirkegården omkring Skt. Nikolaj var i funktion, dvs. fra 1200-tallet til 1795, hvor kirkegården ophører med at modtage nye begravelser. Den østlige grøft indeholdt betydeligt mere disartikuleret humant knoglemateriale end den vestlige 4. Arme-, ben-, hofte- og kraniemelementer blev indsamlet og medtaget til gennedlæggelse. Knoglerne var enten fragmenterede eller manglede epifyser og egner sig ikke til videre undersøgelser. Der blev registeret et minimum antal af individer på 3 (MNI:3), hvoraf et individ var juvenilt. Det var ikke muligt at kønsbedømme elementerne. Det humane knoglemateriale er tydeligt sekundært deponeret og formodes at stamme fra begravelser, der er blevet forstyrret ved anlæggelsen af de første kloakrør. Der var ingen indikationer på bevarede begravelser af fostre eller spædbørn op imod kirkens mur, som det blandt andet forekommer på Trinitatis kirken 5. Figur 4 Det humane knogleelementer der blev til varetaget til gennedlæggelse. Københavns Museum, Se kap. 3, hvor der anmærkes at der har ligget et benhus i den sydligste niche. 5 KBM3959 Kultorvet, Københavns Museum. 11

11 Figur 5 Arbejdsfoto fra den nordlige af de to anlagte grøfter ved skt. Nikolaj kirke. Københavns Museum,

12 5.1 Fremtidigt arbejde Anlægsarbejde i området bør medføre arkæologiske arbejder. Undertegnede har ved selvsyn registrerede murpartier nord for det nuværende skib i en dybde af 50 cm. i forbindelse med fjernvarmearbejde, og muligheden for at afdække, blandt andet, højtliggende begravelser på den ældre kirkegård bør absolut tages alvorligt ved kommende anlægsarbejder i området. 5.2 Referencer Danmarks kirker: KBM3999 Kultorvet, udgravningsrapport. Jacob Mosekilde. Københavns Museum

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Grave fra Østersøområdet i Boreal og tidlig Atlantisk tid

Grave fra Østersøområdet i Boreal og tidlig Atlantisk tid Grave fra Østersøområdet i Boreal og tidlig Atlantisk tid - Et multiregionalt studie Figur 1: Solnedgang over Østersøen. Taget på Gotland i foråret 2012. Billedet er taget af forfatteren. 1 Högskolan på

Læs mere

Arkæologi som Forretning

Arkæologi som Forretning Arkæologi som Forretning om en diskurs med uheldige konsekvenser af Jette Rostock I 2002 trådte den nuværende museumslov i kraft og som noget nyt skal den arkæologiske undersøgelse betales af bygherre.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere