Læringscenterets nye rolle og funktion. Parkvejens Skole i Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringscenterets nye rolle og funktion. dorte.halberg@odder.dk maja@holdorf.org Parkvejens Skole i Odder"

Transkript

1 Læringscenterets nye rolle og funktion Parkvejens Skole i Odder

2 Agenda Præsentation af Parkvejens Skole Læringscenterets rolle og funktion Ledelsens rammesætning og vision Praksiseksempler: Sådan gør vi på Parkvejens Skole i Odder! Spørgsmål

3 Ny virkelighed - nye udfordringer Folkeskolereform HVORDAN???? Bekendtgørelse for læringscentret Pejlemærker for kompetenceudvikling

4 PARKVEJENS SKOLE I ODDER En folkeskole i Odder Kommune 650 elever og 100 lærere og pædagoger Udvikling af læringscenter 1:1 ipad skole - En digital realitet siden januar 2012 Ny didaktik

5 Eleven som producent og formidler - Aktiv Anvend Anvend Anvend - Brug og vis din viden - Kommunikerer til en modtager - Vidensopbyggelse Anvend Gøren Kunnen - Varierede tilgange til bearbejdningen Viden - Problemløsende undervisning - ipad som læringsredskab

6 Ledelsens visioner Lærernes læring skal prioriteres og projektledes/faciliteres af læringsvejledere Læringsvejlederne skal fungere som team, der arbejder sammen med ledelsen om at planlægge, gennemføre og evaluere veltilrettelagte kompetenceudviklingsforløb i tilknytning til indsatsområder Alle vejledere skal kunne lidt mere end kollegaen - men sætter viden og ressourcer i spil Højere grad af elevinddragelse Fleksibilitet Udfordringsbaseret læring og ipad som kulturredskab skal være omdrejningspunktet for alles læring

7 Parkvejens Skoles Læringscenter

8 Læringscenteret - hvem er vi? Mads Remvig Naturfag Matematik Maja Holdorf Dansk Hum fag Koordinator Dorte Halberg Sprog Repræsentant fra ledelsen Martin Vinter Matematik Naturfag Carsten Schou Praktisk musisk Rikke Søgaard Matematik Line Kok Naturfag Rikke Stoldt Dansk Praktisk musisk Anders Steensen Teknisk medarbejder

9 Skolens ledelse Skolebibliotekar + it-vejleder Fagudvalg Lærere Elever Traditionelt skolebiblioteket Få frø - langsom spredning

10 Læringscenteret Mange frø - stor/hurtig spredning Faglige læringsvejledere Lærere Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg Lærere Lærere Lærere Lærere Lærere Elever Elever Lærere

11 Læringsvejlederens roller Læringsvejlederen som distributør Læringsvejlederen som instruktør Læringsvejlederen som facilitator Læringsvejlederen som produkt-vejleder

12 Udfordring... Hvordan designer man nye veje til medarbejdere, der skal designe nye veje?

13 Ledelsens rammesætning af lærernes læring og læringsvejlederens roller heri - Fagteammøder - Årgangsteam

14 Læringscenterets facilitering i årgangsteams Fra Skoleårets planlægning

15 Læringscenteret som team Mål og plan-møder: Koordinering af skolens indsatsområder, skolens behov, tiltag, evaluering og rollefordeling Refleksionsmøder: Drøftelse af vejleder-udfordringer i forhold til lærer/ elev - sparring Læringsmøde: Fordybelse, oplæg, supervision

16 Fokus på samarbejde!!! Nye samarbejdsformer! Ny kompetenceudviklings-tilgang!!

17

18 Hvad er din største udfordring som læringsvejleder lige nu? Eksempler: - at vejlede ind i praksis - at stilladsere elever og læreres læreproces - at synliggøre vigtigheden af mit arbejde overfor ledelsen og kolleger - at arbejde med forandringsmodstand MEN HVORDAN????

19 Idégenerering - udvikling af mulige løsningsforslag Metode: idéstafet, gruppe på 4. 1) Individuelt: Formuler din udfordring til en overskrift og kom med ideer til løsningsforslag /5 min. 2) Papiret går videre til personen til venstre for dig og kollegaen udvikler nu videre på din idé. 3) Det gentages til alle ideer har været bordet rundt 4) Gennemlæs dine kollegaers svar - er der nogle ideer, du kan bruge? Skriv til

20 Tydelig ledelse og følgeskab er en forudsætning! - Hvordan kan du som leder sætte dine læringsvejledere i spil i skolens virke? - Hvordan sætter du dig som læringsvejleder i spil?

21 SKOLENS INDSATSOMRÅDER Eleven som producent og formidler - i fagteamet (på langs) Udfordringsbaseret læring (CBL) - et projekt i indskoling - mellemtrin - udskoling (på tværs i årgangsteams) Faglig læsning - et projekt for 3. og 7. årgang Krop Kost Bevægelse - events for hele skolen Leadusers - for særligt kreative og it-interesserede elever

22 Læringscenterets facilitering i fagteams - fokus på eleven som producent MÅLET ER: Eksempel at drøfte og inddrage digitale læremidler og den didaktiske metode Eleven som producent og formidler at arbejde med at udvikle en progression gennem skolens undervisning at drøfte fagdidaktiske problemstillinger fra Skoleårets planlægning

23 Udvikling af digital undervisning - et hvordan? d. 4/9 d. 27/11 Undersøgelse Løsningsforslag Ny praksis Eksperiment d. 9/4 d. 22/1

24 Indsamling af viden Interesse/behov Oplæg om Eleven som producent med lærernes praksiseksempler Udvælgelse af udfordring i praksis: Multimodalitet Undersøgelse Målsætning for fagteamets arbejde Ressourcer internt og eksternt Hvad skal vi vide? Hvad skal vi kunne? Hvordan kan vi se, at vi har nået målene? Hvad skal vi gøre for at nå målene? Hvem ved noget? Erfaringsudveksling

25 TAVS AF CAMILLA HÜBBE GRAPHIC NOVEL SOM BOG - MEN OGSÅ SOM APP

26 Lærernes vidensprodukt Stilladseret læringssti til 9. årgang Brainstorm Storyboard Modaliteter Redigér og saml Publicér TEKST - LYD - BILLEDE - VIDEO

27 Multimodal produktion Den grafiske roman TAVS i 9. klasse

28 Årgangsteams - Planlægning af CBL fælles planlægning af CBLforløb Eksempel udgangspunkt i udfordringer i praksis - lærernes behov og udviklingszone videndeling anvende ipad med mulighed for meningsfuld transfer

29 Formålet med teamsamarbejdet Møderne skal være løsningsfokuseret og alle forpligter sig på at afprøve nye tiltag i klasserne At understøtte eleverne i at udvikle elevkompetencer - altså at lære at lære Fra Skoleårets planlægning

30 ELEVKOMPETENCER LÆRINGSMÅL Elevkompetenc er Eleven som nysgerrig undersøger Eleven som analyserende og kritisk modtager Eleven som kreativ og handlekraftig producent Eleven som kompetent formidler Eleven som ansvarlig og aktiv deltager Eleven som selvstyrende evaluator 1. fase Stille gode og undrende spørgsmål Genkende deforskellige virkemidler og deres betydning. Få og udvælge ideer ud fra erfaringer, fantasi og kombinationer af viden. Formidle kort, præcist og tydeligt såvel mundtligt og skriftligt som visuelt og auditivt. Forholde sig til egne roller i samarbejdsrelatio ner og arbejdet med disse. Opstille egne læringsmål samt evaluere egen indsats 2. fase 3. fase Udforske deres omgivelser Få øje på interessante problemfelter i deres omgivelser Redegøre for modtager, afsender forhold og deres forbundede fælles tredje Analysere og vurdere det modtagede og dens måde at repræsentere verden på Anvende tilegnet viden og teknikker fx idéudvikling og - udvælgelse til konkrete løsninger/ produkter. Kunne vurdere og begrunde valg af idé og/eller løsning og medier, så det giver værdi for andre. Kende til forskellige formidlingsformer og -medier og kender deres forskellige styrker. Bevare det faglige overblik, skabe struktur og prioritere i budskaberne i forhold til målgruppe og situation. Kan målsætte samarbejdet med klassekammerater og har en forståelse af hinandens ressourcer og roller. Forholde sig reflekterende til gruppens arbejde og på baggrund af dette danne og indgå i reflekterede gruppearbejder. Planlægge læreprocessen fra idé til produkt på baggrund af opstillede læringsmål Forholde sig til andres og egne fejltagelser og successer og agerer hensigtsmæssigt på baggrund af dette

31

32 7.årgang Har Ikke har Ønsker Bevare Udvikle Temaerne Gøre viden tilgængelig Organisering Evaluering Ikke ønsker Afvikle Tidspres At lave projekter for tidligt på skoleåret i 7.klasse Undgå Alt for frie og løse rammer - at det bliver CBL for CBLs egen skyld Model og teoriforståelsen bliver for svær - for mange kan ikke være med FØLT BEHOV Golde Grid i Padlet

33 Værdikompas

34 Planlægning af eksperiment Collaborativ samarbejde i Trello

35 Didaktiske udfordringer: At stille opgaver, der er virkelighedsnære -anvende viden i et autentisk miljø At give god og konstruktiv feedback At stilladsere elevernes læreprocesser - synlige læringsstier

36 Lærernes vidensprodukter Nye opgavetyper der er virkelighedsnære og handlingsrettede Ungdomskultur Udfordring: Sæt spor på Parkvejens Skoles ungdomsliv Jordens udvikling Udfordring: Fra storenørd til lillenørd Identitet Udfordring: gør kunst til en prioritet Den globale markedsplads Udfordring: Anvend kreativitet til at løse et problem Fordomme Udfordring: Hjælp dit lokalsamfund med at værdsætte forskellighed Internatinalisering Udfordring: Connect people! Veje til fremtiden -naturfagsfestival Udfordring: Find din vej til fremtiden

37 Sæt spor på Parkvejens skoles ungdomsliv

38 FlashMob Gør kunst til en prioritet 8. årgang

39 Energijagt på Parkvejens Skole - konkurrence med kommunens miljøudvalg som dommere

40

41 Lærernes vidensprodukter Arbejde med løbende evaluering og feedback - feedforward (loops) => Klippekort til brug ved kortfilms-forløb på 7. og 9. årgang

42 Lærernes vidensprodukter Synlige læringsstier

43 Eksempel Faglig læsning Indsatsområde for Parkvejens Skole

44 Afklaring af udfordring Målsætning - Hvilke udforinger står I med, når I vil arbejde med faglig læsning? - Hvordan påvirker udfordringerne jer? - Hvad har I forsøgt? - Har der været tidspunkter, hvor I synes, I er lykkedes med faglig læsning? - Kan I bruge nogle af de gode erfaringer? - Hvad er vigtigst at tage fat på først? - Hvordan tænker I, vi kan hjælpe hinanden? - Hvad vil være anderledes, når vi har været igennem dette forløb? - Hvilke mål er vigtigst for jer at arbejde med nu? Spørgsmål

45 Løsning - Hvilke af de nævnte løsninger tror I mest på og hvorfor? - Hvilke erfaringer har I med netop at gøre sådan? - I hvilke situationer har I oplevet, at det havde positiv effekt? - Planlægning af løsningsforslaget. Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Spørgsmål

46 Refleksion over eksperiment - Hvad ville du med dagens lektion i forhold til udfordringer og eksperimenter? - Hvad gjorde du? - Hvad gjorde eleverne? - Hvad skete der? - Hvordan vurderer du, at lektionen forløb sammenholdt med dine intentioner? - Hvordan vurderer du resultatet af eksperimentet? - Hvordan tror du, at eleverne oplevede lektionen? Spørgsmål til didaktisk samtale

47 Evaluering 1) her-og-nu-forhandling - Er vi klar til at gå videre i processen? 2) løbende evaluering, justering, tilpasning - Hvad skal der til, for at vi når til næste skridt i processen? 3) Afsluttende evaluering - Hvordan kan faglig læsning understøtte dine elevers læring? - Hvad virkede? Spørgsmål

48 Understøtte skolens indsatsområder Eksempel Krop - Kost - Bevægelse

49 Uddrag af årsplanen Krop Kost Bevægelse i januar I januar måned vil Læringscenteret gå helt i hopla, da emnet er sundhed og livsstil med særligt fokus på kropslige bevægelse. Der er inspiration at hente til alle både elever og lærere:! Læringscenteret kommer til at dufte himmelsk, da Valgfagene KKB og Hjemkundskab vil stå for at tilberede lækre og sunde snacks inde i selveste læringscenteret. Kom og smag og lad dig inspirere til, hvordan man kan ernæringsforbedre gængse madopskrifter. Og tag et gratis inspirationshæfte med hjem, så du selv kan gå i gang...! I enkelte frikvarterer vil Læringscenteret danne rammerne for danseshows til musik der hitter. HH og 3. Klasserne sætter fut i danseskoene og indbyder alle elever og lærere til at danse med.! Kom og lån en læringsvejleder til dig og din klasse. Vi foreslår forløb der kan omhandle: - prøv nogle nye idrætsaktiviteter sammen med dine elever. Eleverne kan lære at spille Kin-ball, Rollespil, Snaggolf, Fun-battle, Balleball, Rope-skipping m.m.m., og hermed blive inspireret til nye måder at bevæge sig på. Her er alle på lige fod, for ingen kender reglerne på forhånd. - DJEEO Education indeholder GPS-sendere og en webbaseret spilleplatform, hvilket skaber rammerne for indlæring gennem spil kombineret med motion og brug af IT i undervisningen. Spillene baserer sig på GPS live tracking via internet. Eleverne kan koncentrere sig om de faglige udfordringer, mens de spiller. Opgaverne løses undervejs fra post til post i det "virtuelle orienteringsløb". Det at finde posterne er sekundært, takket være den anvendte GPS-teknologi og Google Maps. Spillene afvikles via PC, hvor eleverne kan se præcist hvor deres holdkammerater befinder sig ude i terrænet. Idræts-læremidlerne samt DJEEO Education kan selvføgelig også udlånes uden en vejleder.! Bliv inspireret til hvordan du får bevægelse ind i undervisningen. - Der vil stå en inspirationsmappe med gode konkrete ideer til bevægelse i undervisningen inde og ude. - Lån møbler, hvor urolige elever måske kan finde roen. - Inspirationsforedrag for lærere Kontakt MJ

50 Leadusers Formål At anvende elevers kompetencer til at løse udfordringer i klassen, på skolen og i kommunen At understøtte en demokratisk kultur på skolerne, hvor eleverne har indflydelse og ansvar At understøtte en inklusionskultur, hvor børn og voksne anerkender forskelligheder. At bidrage til at skabe innovative miljøer på skolerne

51

52 Gode råd Læringscenteret skal fungere som et team, der arbejder sammen med ledelsen om at planlægge, gennemføre og evaluere (designe) veltilrettelagte forløb i forhold til skolens indsatsområder.

53 Gode råd Prioritér at arbejde med læringsvejlederen som facilitator og produktvejleder

54 Gode råd Ledelsen skal afsætte tid og rammer til, at lærere og læringsvejledere i fællesskab kan skabe ny didaktik og eksperimentere med mulige løsninger i praksis.

55 Gode råd Læringscenterteamet skal have en udviklingskoordinator, der sammen med ledelsen, sætter retning for læringscenterets udvikling. Der skal skabes rum til refleksion over vejledernes udfordringer

56 Spørgsmål

57 Tak for i dag!! qr-kode med inspiration, keynote og artikler

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere