Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8."

Transkript

1 v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier 8. oktober, 2013 Konferencen er støttet af Friluftsrådet og TrygFonden

2 VELKOMMEN Kære deltager, Det er med stor glæde at Skovskolen og Red Barnet byder velkommen til den første nationale konference med fokus på Natur og sociale indsatser. Arbejdet med at forbedre mulighederne og vilkårene for udsatte børn og unge er ikke enkelt og kalder på en særlig opmærksomhed, som vi ønsker at udfolde på konferencen. Det socialpædagogiske arbejde i naturen er under udvikling og gemmer på et stort potentiale i arbejdet med sårbare børn og unge. Vores mål er, at konferencen kan være med til at inspirere, udnytte og afdække de mange muligheder naturen rummer til både frivillige og professionelle samt organisationer og kommuner i jeres arbejde med en sårbar målgruppe, der har behov for en særlig indsats. Det er derfor med stor glæde at vi byder velkommen til alle jer deltagere, der sammen repræsenterer et bredt felt, og som giver grobund for deling af mange spændende erfaringer og ikke mindst for en fortsat udvikling af området i et tværfagligt samarbejde. På konferencen kan du høre hovedtalere samt deltage i en række workshops, der spænder over spændende erfaringer og undersøgelser fra praksis, udviklingsprojekter og udviklingsarbejde til præsentation fra forskere og konsulenter. Vi håber at få nogle livlige drøftelser og erfaringsdelinger gennem workshops, der indeholder en blanding af præsentation og teori med inddragelse af deltagerne gennem aktiviteter, dialog og diskussion. Vi ser frem til at møde jer. Med venlig hllsen Poul Hjulmann Seidler Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling Rasmus Dylov og Thor Hjarsen Red Barnet EN ANDERLEDES AFTEN Forud for konferencen, er der mulighed for at deltage i en aften med friluftsovernatning i Skovskolens shelters den 7. oktober I samarbejde med Mathilde Vædele Haugaard Jensen, studieleder på friluftsvejlederuddannelsen på Skovskolen og Rasmus Dylov, friluftsvejleder i Red Barnet, er vi i gode hænder til en aften, hvor programmet er: Kl deltagelse i praksiseksempler på anvendelse af friluftslivet Kl laver vi selv dejlig bålmenu, med råvarer fra Skovskolens køkken og efterfølgende bålhygge På denne anderledes og hyggelige aften, vil der i høj grad være mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse! Der vil være adgang til badefaciliteter og opbevaring af bagage. Ankomst kl med henvendelse i kantinen. Tilmelding: temadage og konferencer Side 2

3 VELKOMMEN PROGRAM FOR NATUR OG SOCIALE INDSATSER D. 8. OKTOBER 2013 KL. PROGRAMPUNKTER Registering, tilmelding til workshops og en morgenbolle Velkomst Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen og Institutleder Niels Elers Koch, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Frivillige og socialt arbejde en ny undersøgelse Forsker Niels Ejbye Ernst, KU Lille energizer Workshop, runde I - A Workshop, runde I - B Frokost Fælles læring sammen med naturen Professor Peter Berliner, IUP Workshop, runde II A Workshop, runde II B Kaffe og kage Afslutning og afrunding Uddannelseschef Anders Bülow, Skovskolen, KU PROFESSOR PETER BERLINER PH.D. OG FORSKER NIELS EJBYE ERNST FÆLLES LÆRING SAMMEN MED NATUREN Med afsæt i to eksempler fra Grønland og to eksempler fra Danmark vil det blive vist, hvordan social og økologisk bæredygtighed er vævet ind i hinanden. Fælles oplevelser i naturen bringer en særlig form for ansvarsfuldt fællesskab frem. Vi er natur og naturen er en aktiv del af det menneskelige liv. kan skabe læring i naturen. En sådan læring i naturen vil styr ke børn og unges modstandskraft over for modgang i livet og dermed øge deres livsglæde. FRIVILLIGE OG SOCIALT ARBEJDE - EN NY UNDER- SØGELSE I oplægget fremlægges evalueringsarbejdet med Red Barnets familieoplevelsesklubber, udsatte familier og inddragelse af naturen i forbindelse med frivilligt arbejde med udsatte familier. Red Barnets projekt sammenholdes med forskning om udsatte familiers fritidsaktiviteter og naturbrug. Niels Ejbye Ernst er forsker, konsulent og underviser på Center for Friluftsliv og Naturformidling. Peter Berliner forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på helende læring i samfund. Peter Berliner deltager desuden i et internationalt samarbejde om forskning i resiliens (modstandskraft), hvor han varetager den del af forskningen som omhandler de læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community resiliens. Han har bl.a. været involveret i et større evaluerings- og dokumentationsarbejde på et tre-årigt projekt, som Red Barnet har gennemført gennem midler fra Trygfonden og Frilufts rådet. Det har omfattet etablering af en række familieklubber, hvor frivillige tilbyder aktiviteter til udsatte børn og deres forældre. VELKOMMEN side 3

4 WORKSHOPS FRIVILLIGHED, FORSKNING, AKTIVITETER, POLITIK, BØRN OG UNGE Konferencen vil rumme en række workshops under de ovenstående fem temaer. De enkelte workshops varer 45 min. med efterfølgende 15 min. til pause og rokade. TILMELDING TIL WORKSHOPS OVERSIGT OVER WORKSHOPS Frivillighed 10:15 Naturen som social løftestang? Hvilke der? Niels Ejbye-Ernst Forskning Unges friluftsliv ligheder og forskelle mellem etnisk danskere og unge indvandrere Sandra Gentin Aktiviteter i naturen Politik Et politisk mål: Naturen som social løftestang Stephan Sprinborg og Lars Bendix Poulsen Børn og unge Pilehaveskolens Udeskoleprojekt og dets betydning for elevernes indlæring og trivsel Mette Karlsson og Ero Lund PHOTO: COPYRIGHT PIGIO1958/FOTOLIA.COM 11:15 I skoven med ondt i sjælen Trauma- familier, friluftsliv og frivillighed Jan Due-Christensen og Knud Eschen Udeskole og udvikling af sociale relationer blandt elever fra Naturklassen på Rødkilde Skole Rikke Hartmeyer Fortællingens kraft i arbejdet med trivsel og identitet Poul Hjulmann Seidler Omsæt din praksis til at tale udsatte børns sag Jesper K. Larsen Besøgslandbrug med køkkenhaver et unikt læringsrum for udsatte børn Carsten Dragsbæk 13:30 Undervisning og læring gennem fælles oplevelser i naturen Peter Berliner Digitale oplevelser i friluftslivet Bie Andersen Integration og socialt arbejde i naturen, Friluftsrådets nye strategi Thomas Larsen Schmidt til livsbekræftende oplevelser for udsatte børn og unge Gordon P. Henriksen 14:30 Børn og familier i naturen socialpolitiske vinkler Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen Friluftsliv og funktionshæmmede et forskningsoverblik og god praksis Tine Soulie og Bjørn Christensen Undervisning af udsatte børn og unge i naturen Thomas Olsen og Morten Andersen Dyrevelfærd, etik og moral i specialundervisningen Nanna Gleerup og Trine Pedersen Page Side 4 WORKSHOP

5 TEMA: FRIVILLIGHED NATUREN SOM SOCIAL LØFTESTANG? HVILKE MULIGHEDER FINDERS DER? Baggrunden er en vidensopsamling af udsatte gruppers brug af naturen. Der vil blive diskuteret, hvilke indsatser der forekommer at være relevante for institutioner, skoler, offentlige tiltag og inden for frivilligt arbejde. udsatte gruppers brug af naturen. Det er baggrunden for debat omkring behovet og indholdet for fremtidig indsats. Niels Ejbye Ernst Ph.d, konsulent Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU I SKOVEN MED ONDT I SJÆLEN TRAUMA- TISEREDE FLYGTNINGE FAMILIER, FRILUFT- SLIV OG FRIVILLIGHED sig i en dansk skov? Hvordan reagerer sårbare tortur og traumeoverlevere, når de involverer sig i lejraktiviteter? Hvad udspiller sig i mødet med frivillige og familier, som har ar på sjælen efter krig og ulykker? Det er nogle af de spørgsmål, som er i spil på baggrund af erfaringer med en familieoplevelsesklub for traumatiserede Torturoverlevere i Odense har etableret. Formålet er at vise, hvorledes naturen kan inddrages i be- styrke relationerne i den enkelte familie. Jan Due-Christensen Regional Frivilligkonsulent Red Barnet, Syddanmark Mob Knud Eschen Socialrådgiver/familieterapeut Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Direkte tlf BØRN OG FAMILIER I NATUREN SOCIALPOLITISKE VINKLER På denne workshop præsenterer vi resultater fra den evaluering, CASA har udarbejdet for Red Barnet om familieoplevelsesklubberne. Vi fremlægger, hvad børn og familier umiddelbart og på længere sigt oplever at få ud af at deltage. Det er fx: oplevelser i nærområdet, netværk og opbygning af ressourcer i et frirum. Børnenes erfaring er bl.a. indsamlet ved, at de på ture har taget fotos af det, som betyder noget for dem. Denne metodes anvendelighed kan vi drøfte på workshoppen. Vi kommer også ind på, hvad der karakteriserer den gode tur, set fra børnenes perspektiv og drøfter de socialpolitiske vinkler af den frivillige indsats i de lokale familieoplevelsesklubber. Formålet er at få belyst hvad udsatte familier får ud af, at tage på naturture med frivillige i Red Barnet samt at vende, hvad der for børnene gør en god tur. Samtidig er formålet at få drøftet de socialpolitiske vinkler ved det lokale frivillige arbejde. Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA PHOTO: COPYRIGHT PIGIO1958/FOTOLIA.COM Derudover er formålet at vise, hvorledes gruppen af frivillige er af afgørende betydning for inddragelse af naturen samt i Side 5 WORKSHOP

6 TEMA: FORSKNING UNGES FRILUFTSLIV LIGHEDER OG FOR- SKELLE MELLEM ETNISK DANSKERE OG UNGE INDVANDRERE I workshoppen vil vi få et grundigt indblik i ligheder og forskelle mellem unge danskere og unge indvandreres friluftsliv og natursyn. Hvad skyldes lighederne, og hvad skyldes forskellene? Vi vil diskutere betydningen af lighederne og forskellene i relation til planlægning (fx særlige indsatser eller ej?) Derudover vil vi se på, hvad vi ved fra andre Europæiske lande, som vi kan sammenligne os med og forsøge at trække nyttig viden ud af eksemplerne. Formålet er at give deltagerne en indsigt i, og forstå konsekvenserne af, nogle af de mest betydningsfulde ligheder og forskelle i unge danskere og indvandreres friluftsliv og natursyn. Hvordan kan vi højne kvaliteten af naturoplevelser for unge? Har vi behov for mere viden på området? Sandra Gentin, ph.d.-studerende, Msc. Landskabsforvaltning Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Tlf. (dir): // , UDESKOLE OG UDVIKLING AF SOCIALE RELATIONER BLANDT ELEVER FRA NATURKLASSEN PÅ RØDKILDE SKOLE Workshoppen tager udgangspunkt i et retrospektivt studie af sociale relationer i tilknytning til Rødkildeprojektet. Workshoppen vil bestå af et kort oplæg, der beskriver de vigtigste faktorer, der har vist sig at påvirke udviklingen af positive sociale relationer blandt eleverne under projektet og i deres efterfølgende folkeskoleforløb. Derefter en diskussion af, hvordan konklusionerne kan indtænkes i valg af organisering og indhold i undervisning. Et fælles idégrundlag udarbejdes i samarbejde med deltagerne. Formålet med workshoppen er at give deltagerne indsigt i væsentlige konklusioner fra ovennævnte studie samt skabe mulighed for diskussion og erfaringsudveksling i relation til udviklingen af positive sociale relationer, organisering af og indhold i undervisning i naturen. Rikke Hartmeyer, ph.d.-studerende i uddannelsesforskning i folkeskolen, Institut for Skole og Læring, tlf , UNDERVISNING OG LÆRING GENNEM FÆLLES OPLEVELSER I NATUREN I workshoppen vil der blive givet konkrete eksempler på, hvordan læring sammen med naturen kan styrke modstandskraft overfor modgang i livet. Det vil blive vist, hvordan unge i udsatte livsvilkår kan bidrage til en socialt bæredygtig udvikling. Workshoppen vil præsentere og diskutere aktuel forskning inden for området. Der vil blive åbnet for en fælles overvejelse over, hvordan økologisk og social bæredygtighed kan fremmes gennem læring hos børn og unge i det fri. Formålet er at præsentere og diskutere aktuel forskning omkring sammenhængen mellem læring og natur, som kan styrke modstandskraft over for modgang i livet for unge udsatte. Peter Berliner, Professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, FRILUFTSLIV OG FUNKTIONSHÆMMEDE ET FORSKNINGSOVERBLIK OG GOD PRAKSIS I workshoppen vil vi give et samlet overblik over de forskningsresultater, der har evidens for positive resultater, når man anvender friluftsliv i det terapeutiske/pædagogiske arbejde med funktionshæmmede personer (børn, unge og voksne). Desuden vil vi komme med eksempler på god praksis, samt diskutere hvad der skal til, for at værdierne har transferværdi til andre områder af livet, når man lever med en funktionsnedsættelse. Formålet er at vise deltagerne hvordan friluftslivet kan give mening for mennesker med funktionsnedsættelse, og at det er et felt, der både praktisk og teoretisk er interessant at arbejde med. Dette kan udvikles praksis på mange niveauer og med forskellige perspektiver (f.eks. et pædagogisk-, didaktisk-, design-, adgangs- og tilgængelighedsperspektiv). Og det skal ske ved at gøre feltet til genstand for forskning. Bjørn Christensen, konsulent Grønne Spirer / Spring ud i naturen, Tlf , Tine Soulié, konsulent i tilpasset idræt og friluftsliv, Handicapidrættens Videnscenter, tlf , Page Side 6 WORKSHOP

7 TEMA: AKTIVITETER I NATUREN FORTÆLLINGENS KRAFT I ARBEJDET MED TRIVSEL OG IDENTITET naturen. Herunder indgå i en dialog om, hvordan udsatte børn og unge med fordel kan inddrages via Woop. Ud fra en narrativ og systemisk tænkning kan man sige, at et menneske ikke er, hvad han er, ud fra de erfaringer han har, men gennem de fortællinger han fortæller om sig selv, og som er vigtige for ham at fortælle. Derved bliver menneskets egne fortællinger vigtige og afgørende for hans skabelse af mening og identitet. At arbejde med en professionel narrativ vinkel i natur og friluftsliv kan derigennem understøtte den deltagendes me ningsdannelse og identitet som en væsentlig faktor for den daglige trivsel. Dette betyder at det ikke kun er natur- og friluftsaktiviteter, der er afgørende det er primært de historier som deltagerne efterfølgende fortæller om sig selv til andre. Og de kan være vidt forskellige fra deltager til deltager. I dette lys bliver det at arbejde med og skabe rammer for deltagerens fortælling en væsentlig kraft, som er vigtig at være opmærksom på. Workshoppens formål er at udfolde lidt teori omkring den narrative vinkel og at give et lille indblik i hvordan, der kan arbejdes med narrative metoder i naturformidlingen. Poul Hjulmann Seidler, konsulent og kursusleder Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling Tlf / , Bie Andersen, projektleder, Det Danske Spejderkorps, tlf / , UDESKOLE MED FLYGTNINGEBØRN Workshoppen vil starte med et kort oplæg om arbejdet i naturen med elever i asylfasen. Oplægget tager udgangspunkt i egne erfaringer. Gennem de sidste 8 år har jeg været lærer på Skolen på Bakken. Skolen har undervist elever fra asylcentre på hele Sjælland. I efteråret 2005 startede jeg de første skovprojekter for elever med lange opholdstider i asylcentrene. Dette medførte et længerevarende samarbejde med naturvejleder Thor Hjarsen fra Red Barnet. Vi har gjort os erfaringer med klasseprojekter, specialtilrettelagt undervisning, teambuilding mm. De sidste to år har vi haft et skovhold på skolen, der dagligt har lavet undervisning med et naturfagligt perspektiv. Efter oplægget vil der være en samarbejdsøvelse, hvortil deltagerne vil blive delt ind i mindre grupper. Øvelsen: (som et rollespil) Du spiller et barn der havner i en ny verden, hvor du på tværs af, sprogbarriere, skolebaggrund, motorik mm., sammen med de andre skal klare en given opgave. DIGITALE OPLEVELSER I FRILUFTSLIVET Workshoppen handler om at inddrage børn og unge i friluftslivet ved hjælp af det digitale univers. Ved at gøre brug af digitale redskaber, som de unge kender i forvejen, tror vi på, at vi nedbryder barriererne for at komme ud i naturen. Med det digitale univers er der skabt en række muligheder for, at de unge kan foretage sig noget, de ikke Woop App er en gratis app udviklet af Spejderne i Danmark. Efter et kort oplæg foregår workshoppen i grupper udendørs. Formålet er at introducere Woop og de ideer, der ligger bag Erfaringen er, at elever i asylfasen får følgende ud af samarbejdsøvelser: - I fællesskab får de en succesoplevelse - Dette styrker børnenes sociale kompetencer - Styrker selvværd - Skaber sociale relationer - Øger muligheden for læring Formålet er at få et indblik i asylbørns udfordringer omkring skolegang i et nyt land, samt hvordan naturen tages i anvendelse til undervisning. Thomas Sletting Olsen, lærer, Dansk Røde Kors, Morten Andreas Lindegaard, lærer, Dansk Røde Kors, WORKSHOP side 7

8 TEMA: POLITIK ET POLITISK MÅL: NATUREN SOM SOCIAL LØFTESTANG Red Barnet opnår sine største resultater gennem fortalerarbejde. Indsatsen for det enkelte barn styrkes, når den konkrete viden, vi har, omsættes til varige forandringer, der gælder alle børn i samme situation. Men hvad er fortalervirksomhed egentlig for en størrelse, og er det at tale børns sag vigtigt, når det gælder børns brug af naturen? Et af otte pejlemærker i Danmarks første nationale friluftspolitik bliver formentlig Naturen som social løftestang. Det er i hvert fald midtvejs-resultatet af en åben politisk proces, hvor blandt andre 700 organisationer, personer mv. har bidraget med input. Pejlemærket går på, at friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet. Naturen giver særligt gode muligheder for at invitere alle grupper i samfundet til at være en del af fællesskabet, fordi naturen har højt til loftet og kan rumme alle. Udsatte børn og familier kan få positive oplevelser sammen med andre i samme situation og få styrket deres sociale relationer. Vi skal sprede de gode eksempler og tænke nyt, så hverdag. Under workshoppen vil konkrete metoder til at tænke fortalervirksomhed blive fremlagt, så deltagerne får redskaberne til at tænke det ind i deres egen praksis. Workshoppens dobbelte formål går på, at sætte deltagerne i stand til at tænke fortalervirksomhed ind i egen praksis, samt at bidrage med idéer til, hvordan Red Barnet kan lave fortalervirksomhed i børnehøjde med naturen som ramme. Jesper Kurdahl Larsen, National Chef, Red Barnet tlf I workshoppen vil vi fortælle om den friluftspolitiske proces, der har ledt frem til pejlemærket og det arbejde, der har været med at nytænke den sociale vinkel i forbindelse med friluftspolitikken. Vi vil derudover komme omkring konkrete erfaringer på Miljøministeriets naturområder. Men hvordan kommer vi endnu videre, og er der områder, vi helt har overset i dag? Formålet er, at vi i fællesskab deler erfaringer om hvilke muligheder, der er for at inddrage friluftslivet og naturens rammer til at give socialt udsatte en bedre hverdag. Og at vi får tænkt ud af boksen om nye veje, vi kan gå på det område i Danmark. Stephan Springborg, naturvejleder, Dir tlf.: (+45) , Lars Bendix Poulsen, specialkonsulent Syvstjernen, tlf.: (+45) , INTEGRATION OG SOCIALT ARBEJDE I NA- TUREN, FRILUFTSRÅDETS NYE STRATEGI I workshoppen vil vi præsentere Friluftsrådets nye strategi og særligt den del omhandlende naturen og udsatte. Oplægget vil komme ind på, og præsentere, de organisations- og udviklingsmål i strategien, der omhandler særlige målgrupper. Præsentationen vil lægge op til aktiv inddragelse af deltagernes idéer til potentielle samarbejder om de forskellige udviklingsmål. Formålet er at formidle viden om indholdet i Friluftsrådets nye strategi for potentielle samarbejdspartnere og bidragsydere. Dette vil forhåbentligt inspirere samarbejdspartnere og bidragsydere til at udvikle idéer samt give Friluftsrådet idéer, der kan arbejdes videre med i udmøntningen af den nye strategi. Thomas Larsen Schmidt, konsulent, Friluftsrådets programafdeling, tlf , OMSÆT DIN PRAKSIS TIL AT TALE UDSATTE BØRNS SAG Page WORKSHOP 8 side 8

9 TEMA: BØRN OG UNGE PILEHAVESKOLENS UDESKOLEPROJEKT OG DETS BETYDNING FOR ELEVERNES INDLÆRING OG TRIVSEL For 4 år siden startede Udeskoleprojektet op i Pilehaveskolens mellemgruppe, hvor klassen havde undervisning ude i naturen mindst 2 dage om ugen. Vi vil i workshoppen fortælle om projektets udvikling og dele ud af vores erfaringer samt fortælle om, hvad projektet har betydet for elevernes indlæring og trivsel. Pilehaveskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning og ele verne læring, hvor kroppen og sanserne bringes i spil. Formålet med workshoppen er igennem konkrete eksempler at skabe en fortælling om, hvor betydningsfyldt det er at etablere et læringsrum, hvor eleverne får et højt selvværd og bliver i stand til at arbejde med ting, som gør dem livsduelige i deres eget liv og ikke mindst vigtigt, de får det overskud, der skal til for at danne venskaber. Ero Lund, pædagogisk assistent og medarbejder i Mellem B på Pilehaveskolen LYSTFISKERI: VEJEN TIL LIVSBEKRÆFTENDE OPLEVELSER FOR UDSATTE BØRN OG UNGE de naturlige omgivelser omkring os. Det er en helt speciel og meget livsbekræftende oplevelse i de magiske øjeblik- visse evner, og når det hele så endelig lykkedes, giver det tilsvarende også en enorm glæde og selvværd for fangeren. Formålet er at give deltagerne en indsigt i, hvordan vi bedst samarbejder og involverer forskellige ressourcer med det rigtige knowhow for at give udsatte børn og unge succesoplevelser ved vandet. Hvis vi først får forenet disse parter tilbyde helt unikke succesoplevelser i naturen. Gordon P. Henriksen, projektleder, Fishing Zealand tlf , Mette Karlsson, skoleleder på Pilehaveskolen BESØGSLANDBRUG MED KØKKENHAVER ET UNIKT LÆRINGSRUM FOR UDSATTE BØRN At bruge dyr og planter i arbejdet med udsatte børn rummer særlige potentialer. Med afsæt i en kort præsentation af resultater fra et toårigt udviklingsarbejde, vil vi diskutere styrker, svagheder og barrierer ved pædagogiske aktiviteter med husdyr og køkkenhaver. Natursamarbejdet gennemførte i et udviklingsarbejde med fokus på udsatte børn. Det økologiske dyrehold med køkkenhaver udgjorde den fysiske ramme for aktiviteterne, som blev udført af pædagoger fra en kreds af tilknyttede dagtilbud. Se materialet her. DYREVELFÆRD, ETIK OG MORAL I SPECIAL- UNDERVISNINGEN Vores ide med workshoppen er at give eksempler på, hvordan vi arbejder med vores elever. Vi vil tage udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor vi arbejdede med etik og moral i forhold til dyrevelfærd. Er det synd at spise dyrene? Vi arbejder meget konkret og vil gerne vise vores elever, hvor vores mad kommer fra. I workshoppen vil vi komme med et oplæg, fortælle om læring gennem det vi kalder forstyrrelser, måske bliver man også selv lidt forstyrret? Formålet er at drøfte og vise eksempler på læring til udsatte børn, blandt andet gennem forstyrrelser. unikke læringsrum i naturen for udsatte. Nanna Gleerup, specialklasselærere ved Kompetencecenter Grønnevang, tlf Carsten Drasbæk, leder, natuvejleder, tlf , NATURSAMARBEJDET, Trine Pedersen, specialklasselærere ved Kompetencecenter Grønnevang, tlf WORKSHOP side 9

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER VIGTIG VIDEN ET KOMPENDIUM STED Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Nødebo DATO 8. oktober 2013 Knyttet til konferencen udarbejdes og uddeles et kompendium, som giver et overblik over eksisterende viden inden for området. Denne viden, håber vi, vil inspirere og ruste de forskellige interessenter, og ikke mindst konferencedeltagerne, til deres fortsatte arbejde. PRIS 575,00 kr. ekskl. moms TILMELDING temadage og konferencer TILMELDINGSFRIST 1. oktober 2013 PARKERING OFFENTLIG TRANSPORT Det er meget nemt at komme til Skovskolen med offentlig transport. Tag S-togs rute B eller E til Hillerød st. Fra Hillerød st. kører Bus 307 lige til Skovskolen. Der er en afgang kl med ankomst ved Skovskolen kl YDERLIGERE INFORMATION Rasmus Dylov Friluftsvejleder og projektmedarbejder Red Barnet Mobil: ARRANGØRERNE Red Barnet har siden 2006 arbejdet med det nationale program Natur & Fællesskab. I dette program har Red Barnets arbejde med natur og friluftsliv som rammen for en social indsats, med en række forskellige målgrupper og samarbejdspartnere. Senest i en landsomfattende frivillig, social indsats i udsatte boligområder. Læs mere her: Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling hører til på Skovskolen under institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Videncenteret arbejder med den nyeste viden inden for formidling, friluftsliv, læring og sundhed. Det sker gennem forskning, udviklingsprojekter og praksisarbejde samt uddannelser i friluftsliv og naturformidling på alle niveauer. Læs mere på: Poul Hjulmann Seidler Konsulent Center for Friluftsliv og Naturformidling Mobil: Side 10

NUSSA. konference program. november

NUSSA. konference program. november NUSSA konference program 20 november 2014 NUSSA I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traumeog Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Friluftsliv i Skolen Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Program for mødet 1. Velkomst 2. Præsentation af deltagerne 3. Information om projektet 4. Pause

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Digidagi Programmet

Digidagi Programmet Digidagi 2017 Programmet Velk om m en Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til den første af forhåbentligt mange årlige tilbagevendende konferencer med fokus på dagtilbud og digitale medier. En

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Præsentation. Jes Aagaard Ute är inne, 18. september 2015 i Linköping

Præsentation. Jes Aagaard Ute är inne, 18. september 2015 i Linköping Præsentation Jes Aagaard Ute är inne, 18. september 2015 i Linköping Dagens tekst Hvorfor udeskole? politiske ønsker og læringsmæssige potentialer Den moderne naturvejleder Strukturer der støtter udeskole

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Integration i naturen

Integration i naturen Integration i naturen Af lektor Lis Reinholdt Kjeldsen, Pædagoguddannelsen i Horsens akademisk medarbejder i projektet Outdoor Learning for Integration through Nature and Cultural Encounters Nytilkomne

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Dansk Trivselsforum 2017

Dansk Trivselsforum 2017 7. september 2017, Odeon, Odense Dansk Trivselsforum 2017 Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Program 09.00-09.30 Ankomst og morgenmad Grundskolen er et

Læs mere

Niels Ejbye Ernst lærer- naturvejleder- forsker. VIAUC Videncenter for friluftsliv og naturformidling KU

Niels Ejbye Ernst lærer- naturvejleder- forsker. VIAUC Videncenter for friluftsliv og naturformidling KU Niels Ejbye Ernst lærer- naturvejleder- forsker VIAUC Videncenter for friluftsliv og naturformidling KU Empirisk materiale? 4 kurser for eksterne formidlere 64 deltagere med et frafald på ca. 20 % 3 kurser

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Anne Marie Hviid Larsen Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at skabe grundlaget for de bedste

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus

Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus Temadag for inklusionsvejledere og ledere i dagtilbud og UngIAarhus Medarbejder som procesansvarlige på vores personaledag Susanne Buch Jepsen, pædagogisk leder og inklusionsvejleder og Tobias Daugaard,

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

DRØM. vi har en. Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00. invitation

DRØM. vi har en. Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00. invitation invitation vi har en DRØM Afsluttende konference Drengeklubprojektet Dansk Flygtningehjælp Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, DK 1553 København V Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10:00 Formål:

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

KONFERENCE. Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien

KONFERENCE. Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien KONFERENCE Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien Konference Det er et centralt ønske i Psykiatrien, at erfaringerne fra de enkelte indsatser under Pårørendeindsatsen 2012, så vidt muligt skal spredes

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Projekt Skulk. Fra fravær til fremmøde. Udviklingsprojekt Projekt Skulk. Kontakt. Projekt Skulk. et skridt på vejen mod 95% målsætningen

Projekt Skulk. Fra fravær til fremmøde. Udviklingsprojekt Projekt Skulk. Kontakt. Projekt Skulk. et skridt på vejen mod 95% målsætningen Udviklingsprojekt er et ud af 4 projekter i Aarhus Kommune, som er blevet til på baggrund af midler fra puljen Styrket indsats Socialministeriet. Styrket indsats er en social og forebyggende indsats i

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Åbent Hus 26. februar 2015

Åbent Hus 26. februar 2015 Åbent Hus 26. februar 2015 Friluftsvejlederuddannelsen - en kompetencegivende uddannelse i friluftsliv V/Studieleder Mathilde Vædele Haugaard Jensen Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Samt

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere