Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8."

Transkript

1 v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier 8. oktober, 2013 Konferencen er støttet af Friluftsrådet og TrygFonden

2 VELKOMMEN Kære deltager, Det er med stor glæde at Skovskolen og Red Barnet byder velkommen til den første nationale konference med fokus på Natur og sociale indsatser. Arbejdet med at forbedre mulighederne og vilkårene for udsatte børn og unge er ikke enkelt og kalder på en særlig opmærksomhed, som vi ønsker at udfolde på konferencen. Det socialpædagogiske arbejde i naturen er under udvikling og gemmer på et stort potentiale i arbejdet med sårbare børn og unge. Vores mål er, at konferencen kan være med til at inspirere, udnytte og afdække de mange muligheder naturen rummer til både frivillige og professionelle samt organisationer og kommuner i jeres arbejde med en sårbar målgruppe, der har behov for en særlig indsats. Det er derfor med stor glæde at vi byder velkommen til alle jer deltagere, der sammen repræsenterer et bredt felt, og som giver grobund for deling af mange spændende erfaringer og ikke mindst for en fortsat udvikling af området i et tværfagligt samarbejde. På konferencen kan du høre hovedtalere samt deltage i en række workshops, der spænder over spændende erfaringer og undersøgelser fra praksis, udviklingsprojekter og udviklingsarbejde til præsentation fra forskere og konsulenter. Vi håber at få nogle livlige drøftelser og erfaringsdelinger gennem workshops, der indeholder en blanding af præsentation og teori med inddragelse af deltagerne gennem aktiviteter, dialog og diskussion. Vi ser frem til at møde jer. Med venlig hllsen Poul Hjulmann Seidler Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling Rasmus Dylov og Thor Hjarsen Red Barnet EN ANDERLEDES AFTEN Forud for konferencen, er der mulighed for at deltage i en aften med friluftsovernatning i Skovskolens shelters den 7. oktober I samarbejde med Mathilde Vædele Haugaard Jensen, studieleder på friluftsvejlederuddannelsen på Skovskolen og Rasmus Dylov, friluftsvejleder i Red Barnet, er vi i gode hænder til en aften, hvor programmet er: Kl deltagelse i praksiseksempler på anvendelse af friluftslivet Kl laver vi selv dejlig bålmenu, med råvarer fra Skovskolens køkken og efterfølgende bålhygge På denne anderledes og hyggelige aften, vil der i høj grad være mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse! Der vil være adgang til badefaciliteter og opbevaring af bagage. Ankomst kl med henvendelse i kantinen. Tilmelding: temadage og konferencer Side 2

3 VELKOMMEN PROGRAM FOR NATUR OG SOCIALE INDSATSER D. 8. OKTOBER 2013 KL. PROGRAMPUNKTER Registering, tilmelding til workshops og en morgenbolle Velkomst Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen og Institutleder Niels Elers Koch, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Frivillige og socialt arbejde en ny undersøgelse Forsker Niels Ejbye Ernst, KU Lille energizer Workshop, runde I - A Workshop, runde I - B Frokost Fælles læring sammen med naturen Professor Peter Berliner, IUP Workshop, runde II A Workshop, runde II B Kaffe og kage Afslutning og afrunding Uddannelseschef Anders Bülow, Skovskolen, KU PROFESSOR PETER BERLINER PH.D. OG FORSKER NIELS EJBYE ERNST FÆLLES LÆRING SAMMEN MED NATUREN Med afsæt i to eksempler fra Grønland og to eksempler fra Danmark vil det blive vist, hvordan social og økologisk bæredygtighed er vævet ind i hinanden. Fælles oplevelser i naturen bringer en særlig form for ansvarsfuldt fællesskab frem. Vi er natur og naturen er en aktiv del af det menneskelige liv. kan skabe læring i naturen. En sådan læring i naturen vil styr ke børn og unges modstandskraft over for modgang i livet og dermed øge deres livsglæde. FRIVILLIGE OG SOCIALT ARBEJDE - EN NY UNDER- SØGELSE I oplægget fremlægges evalueringsarbejdet med Red Barnets familieoplevelsesklubber, udsatte familier og inddragelse af naturen i forbindelse med frivilligt arbejde med udsatte familier. Red Barnets projekt sammenholdes med forskning om udsatte familiers fritidsaktiviteter og naturbrug. Niels Ejbye Ernst er forsker, konsulent og underviser på Center for Friluftsliv og Naturformidling. Peter Berliner forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på helende læring i samfund. Peter Berliner deltager desuden i et internationalt samarbejde om forskning i resiliens (modstandskraft), hvor han varetager den del af forskningen som omhandler de læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community resiliens. Han har bl.a. været involveret i et større evaluerings- og dokumentationsarbejde på et tre-årigt projekt, som Red Barnet har gennemført gennem midler fra Trygfonden og Frilufts rådet. Det har omfattet etablering af en række familieklubber, hvor frivillige tilbyder aktiviteter til udsatte børn og deres forældre. VELKOMMEN side 3

4 WORKSHOPS FRIVILLIGHED, FORSKNING, AKTIVITETER, POLITIK, BØRN OG UNGE Konferencen vil rumme en række workshops under de ovenstående fem temaer. De enkelte workshops varer 45 min. med efterfølgende 15 min. til pause og rokade. TILMELDING TIL WORKSHOPS OVERSIGT OVER WORKSHOPS Frivillighed 10:15 Naturen som social løftestang? Hvilke der? Niels Ejbye-Ernst Forskning Unges friluftsliv ligheder og forskelle mellem etnisk danskere og unge indvandrere Sandra Gentin Aktiviteter i naturen Politik Et politisk mål: Naturen som social løftestang Stephan Sprinborg og Lars Bendix Poulsen Børn og unge Pilehaveskolens Udeskoleprojekt og dets betydning for elevernes indlæring og trivsel Mette Karlsson og Ero Lund PHOTO: COPYRIGHT PIGIO1958/FOTOLIA.COM 11:15 I skoven med ondt i sjælen Trauma- familier, friluftsliv og frivillighed Jan Due-Christensen og Knud Eschen Udeskole og udvikling af sociale relationer blandt elever fra Naturklassen på Rødkilde Skole Rikke Hartmeyer Fortællingens kraft i arbejdet med trivsel og identitet Poul Hjulmann Seidler Omsæt din praksis til at tale udsatte børns sag Jesper K. Larsen Besøgslandbrug med køkkenhaver et unikt læringsrum for udsatte børn Carsten Dragsbæk 13:30 Undervisning og læring gennem fælles oplevelser i naturen Peter Berliner Digitale oplevelser i friluftslivet Bie Andersen Integration og socialt arbejde i naturen, Friluftsrådets nye strategi Thomas Larsen Schmidt til livsbekræftende oplevelser for udsatte børn og unge Gordon P. Henriksen 14:30 Børn og familier i naturen socialpolitiske vinkler Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen Friluftsliv og funktionshæmmede et forskningsoverblik og god praksis Tine Soulie og Bjørn Christensen Undervisning af udsatte børn og unge i naturen Thomas Olsen og Morten Andersen Dyrevelfærd, etik og moral i specialundervisningen Nanna Gleerup og Trine Pedersen Page Side 4 WORKSHOP

5 TEMA: FRIVILLIGHED NATUREN SOM SOCIAL LØFTESTANG? HVILKE MULIGHEDER FINDERS DER? Baggrunden er en vidensopsamling af udsatte gruppers brug af naturen. Der vil blive diskuteret, hvilke indsatser der forekommer at være relevante for institutioner, skoler, offentlige tiltag og inden for frivilligt arbejde. udsatte gruppers brug af naturen. Det er baggrunden for debat omkring behovet og indholdet for fremtidig indsats. Niels Ejbye Ernst Ph.d, konsulent Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU I SKOVEN MED ONDT I SJÆLEN TRAUMA- TISEREDE FLYGTNINGE FAMILIER, FRILUFT- SLIV OG FRIVILLIGHED sig i en dansk skov? Hvordan reagerer sårbare tortur og traumeoverlevere, når de involverer sig i lejraktiviteter? Hvad udspiller sig i mødet med frivillige og familier, som har ar på sjælen efter krig og ulykker? Det er nogle af de spørgsmål, som er i spil på baggrund af erfaringer med en familieoplevelsesklub for traumatiserede Torturoverlevere i Odense har etableret. Formålet er at vise, hvorledes naturen kan inddrages i be- styrke relationerne i den enkelte familie. Jan Due-Christensen Regional Frivilligkonsulent Red Barnet, Syddanmark Mob Knud Eschen Socialrådgiver/familieterapeut Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Direkte tlf BØRN OG FAMILIER I NATUREN SOCIALPOLITISKE VINKLER På denne workshop præsenterer vi resultater fra den evaluering, CASA har udarbejdet for Red Barnet om familieoplevelsesklubberne. Vi fremlægger, hvad børn og familier umiddelbart og på længere sigt oplever at få ud af at deltage. Det er fx: oplevelser i nærområdet, netværk og opbygning af ressourcer i et frirum. Børnenes erfaring er bl.a. indsamlet ved, at de på ture har taget fotos af det, som betyder noget for dem. Denne metodes anvendelighed kan vi drøfte på workshoppen. Vi kommer også ind på, hvad der karakteriserer den gode tur, set fra børnenes perspektiv og drøfter de socialpolitiske vinkler af den frivillige indsats i de lokale familieoplevelsesklubber. Formålet er at få belyst hvad udsatte familier får ud af, at tage på naturture med frivillige i Red Barnet samt at vende, hvad der for børnene gør en god tur. Samtidig er formålet at få drøftet de socialpolitiske vinkler ved det lokale frivillige arbejde. Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA PHOTO: COPYRIGHT PIGIO1958/FOTOLIA.COM Derudover er formålet at vise, hvorledes gruppen af frivillige er af afgørende betydning for inddragelse af naturen samt i Side 5 WORKSHOP

6 TEMA: FORSKNING UNGES FRILUFTSLIV LIGHEDER OG FOR- SKELLE MELLEM ETNISK DANSKERE OG UNGE INDVANDRERE I workshoppen vil vi få et grundigt indblik i ligheder og forskelle mellem unge danskere og unge indvandreres friluftsliv og natursyn. Hvad skyldes lighederne, og hvad skyldes forskellene? Vi vil diskutere betydningen af lighederne og forskellene i relation til planlægning (fx særlige indsatser eller ej?) Derudover vil vi se på, hvad vi ved fra andre Europæiske lande, som vi kan sammenligne os med og forsøge at trække nyttig viden ud af eksemplerne. Formålet er at give deltagerne en indsigt i, og forstå konsekvenserne af, nogle af de mest betydningsfulde ligheder og forskelle i unge danskere og indvandreres friluftsliv og natursyn. Hvordan kan vi højne kvaliteten af naturoplevelser for unge? Har vi behov for mere viden på området? Sandra Gentin, ph.d.-studerende, Msc. Landskabsforvaltning Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Tlf. (dir): // , UDESKOLE OG UDVIKLING AF SOCIALE RELATIONER BLANDT ELEVER FRA NATURKLASSEN PÅ RØDKILDE SKOLE Workshoppen tager udgangspunkt i et retrospektivt studie af sociale relationer i tilknytning til Rødkildeprojektet. Workshoppen vil bestå af et kort oplæg, der beskriver de vigtigste faktorer, der har vist sig at påvirke udviklingen af positive sociale relationer blandt eleverne under projektet og i deres efterfølgende folkeskoleforløb. Derefter en diskussion af, hvordan konklusionerne kan indtænkes i valg af organisering og indhold i undervisning. Et fælles idégrundlag udarbejdes i samarbejde med deltagerne. Formålet med workshoppen er at give deltagerne indsigt i væsentlige konklusioner fra ovennævnte studie samt skabe mulighed for diskussion og erfaringsudveksling i relation til udviklingen af positive sociale relationer, organisering af og indhold i undervisning i naturen. Rikke Hartmeyer, ph.d.-studerende i uddannelsesforskning i folkeskolen, Institut for Skole og Læring, tlf , UNDERVISNING OG LÆRING GENNEM FÆLLES OPLEVELSER I NATUREN I workshoppen vil der blive givet konkrete eksempler på, hvordan læring sammen med naturen kan styrke modstandskraft overfor modgang i livet. Det vil blive vist, hvordan unge i udsatte livsvilkår kan bidrage til en socialt bæredygtig udvikling. Workshoppen vil præsentere og diskutere aktuel forskning inden for området. Der vil blive åbnet for en fælles overvejelse over, hvordan økologisk og social bæredygtighed kan fremmes gennem læring hos børn og unge i det fri. Formålet er at præsentere og diskutere aktuel forskning omkring sammenhængen mellem læring og natur, som kan styrke modstandskraft over for modgang i livet for unge udsatte. Peter Berliner, Professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, FRILUFTSLIV OG FUNKTIONSHÆMMEDE ET FORSKNINGSOVERBLIK OG GOD PRAKSIS I workshoppen vil vi give et samlet overblik over de forskningsresultater, der har evidens for positive resultater, når man anvender friluftsliv i det terapeutiske/pædagogiske arbejde med funktionshæmmede personer (børn, unge og voksne). Desuden vil vi komme med eksempler på god praksis, samt diskutere hvad der skal til, for at værdierne har transferværdi til andre områder af livet, når man lever med en funktionsnedsættelse. Formålet er at vise deltagerne hvordan friluftslivet kan give mening for mennesker med funktionsnedsættelse, og at det er et felt, der både praktisk og teoretisk er interessant at arbejde med. Dette kan udvikles praksis på mange niveauer og med forskellige perspektiver (f.eks. et pædagogisk-, didaktisk-, design-, adgangs- og tilgængelighedsperspektiv). Og det skal ske ved at gøre feltet til genstand for forskning. Bjørn Christensen, konsulent Grønne Spirer / Spring ud i naturen, Tlf , Tine Soulié, konsulent i tilpasset idræt og friluftsliv, Handicapidrættens Videnscenter, tlf , Page Side 6 WORKSHOP

7 TEMA: AKTIVITETER I NATUREN FORTÆLLINGENS KRAFT I ARBEJDET MED TRIVSEL OG IDENTITET naturen. Herunder indgå i en dialog om, hvordan udsatte børn og unge med fordel kan inddrages via Woop. Ud fra en narrativ og systemisk tænkning kan man sige, at et menneske ikke er, hvad han er, ud fra de erfaringer han har, men gennem de fortællinger han fortæller om sig selv, og som er vigtige for ham at fortælle. Derved bliver menneskets egne fortællinger vigtige og afgørende for hans skabelse af mening og identitet. At arbejde med en professionel narrativ vinkel i natur og friluftsliv kan derigennem understøtte den deltagendes me ningsdannelse og identitet som en væsentlig faktor for den daglige trivsel. Dette betyder at det ikke kun er natur- og friluftsaktiviteter, der er afgørende det er primært de historier som deltagerne efterfølgende fortæller om sig selv til andre. Og de kan være vidt forskellige fra deltager til deltager. I dette lys bliver det at arbejde med og skabe rammer for deltagerens fortælling en væsentlig kraft, som er vigtig at være opmærksom på. Workshoppens formål er at udfolde lidt teori omkring den narrative vinkel og at give et lille indblik i hvordan, der kan arbejdes med narrative metoder i naturformidlingen. Poul Hjulmann Seidler, konsulent og kursusleder Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling Tlf / , Bie Andersen, projektleder, Det Danske Spejderkorps, tlf / , UDESKOLE MED FLYGTNINGEBØRN Workshoppen vil starte med et kort oplæg om arbejdet i naturen med elever i asylfasen. Oplægget tager udgangspunkt i egne erfaringer. Gennem de sidste 8 år har jeg været lærer på Skolen på Bakken. Skolen har undervist elever fra asylcentre på hele Sjælland. I efteråret 2005 startede jeg de første skovprojekter for elever med lange opholdstider i asylcentrene. Dette medførte et længerevarende samarbejde med naturvejleder Thor Hjarsen fra Red Barnet. Vi har gjort os erfaringer med klasseprojekter, specialtilrettelagt undervisning, teambuilding mm. De sidste to år har vi haft et skovhold på skolen, der dagligt har lavet undervisning med et naturfagligt perspektiv. Efter oplægget vil der være en samarbejdsøvelse, hvortil deltagerne vil blive delt ind i mindre grupper. Øvelsen: (som et rollespil) Du spiller et barn der havner i en ny verden, hvor du på tværs af, sprogbarriere, skolebaggrund, motorik mm., sammen med de andre skal klare en given opgave. DIGITALE OPLEVELSER I FRILUFTSLIVET Workshoppen handler om at inddrage børn og unge i friluftslivet ved hjælp af det digitale univers. Ved at gøre brug af digitale redskaber, som de unge kender i forvejen, tror vi på, at vi nedbryder barriererne for at komme ud i naturen. Med det digitale univers er der skabt en række muligheder for, at de unge kan foretage sig noget, de ikke Woop App er en gratis app udviklet af Spejderne i Danmark. Efter et kort oplæg foregår workshoppen i grupper udendørs. Formålet er at introducere Woop og de ideer, der ligger bag Erfaringen er, at elever i asylfasen får følgende ud af samarbejdsøvelser: - I fællesskab får de en succesoplevelse - Dette styrker børnenes sociale kompetencer - Styrker selvværd - Skaber sociale relationer - Øger muligheden for læring Formålet er at få et indblik i asylbørns udfordringer omkring skolegang i et nyt land, samt hvordan naturen tages i anvendelse til undervisning. Thomas Sletting Olsen, lærer, Dansk Røde Kors, Morten Andreas Lindegaard, lærer, Dansk Røde Kors, WORKSHOP side 7

8 TEMA: POLITIK ET POLITISK MÅL: NATUREN SOM SOCIAL LØFTESTANG Red Barnet opnår sine største resultater gennem fortalerarbejde. Indsatsen for det enkelte barn styrkes, når den konkrete viden, vi har, omsættes til varige forandringer, der gælder alle børn i samme situation. Men hvad er fortalervirksomhed egentlig for en størrelse, og er det at tale børns sag vigtigt, når det gælder børns brug af naturen? Et af otte pejlemærker i Danmarks første nationale friluftspolitik bliver formentlig Naturen som social løftestang. Det er i hvert fald midtvejs-resultatet af en åben politisk proces, hvor blandt andre 700 organisationer, personer mv. har bidraget med input. Pejlemærket går på, at friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet. Naturen giver særligt gode muligheder for at invitere alle grupper i samfundet til at være en del af fællesskabet, fordi naturen har højt til loftet og kan rumme alle. Udsatte børn og familier kan få positive oplevelser sammen med andre i samme situation og få styrket deres sociale relationer. Vi skal sprede de gode eksempler og tænke nyt, så hverdag. Under workshoppen vil konkrete metoder til at tænke fortalervirksomhed blive fremlagt, så deltagerne får redskaberne til at tænke det ind i deres egen praksis. Workshoppens dobbelte formål går på, at sætte deltagerne i stand til at tænke fortalervirksomhed ind i egen praksis, samt at bidrage med idéer til, hvordan Red Barnet kan lave fortalervirksomhed i børnehøjde med naturen som ramme. Jesper Kurdahl Larsen, National Chef, Red Barnet tlf I workshoppen vil vi fortælle om den friluftspolitiske proces, der har ledt frem til pejlemærket og det arbejde, der har været med at nytænke den sociale vinkel i forbindelse med friluftspolitikken. Vi vil derudover komme omkring konkrete erfaringer på Miljøministeriets naturområder. Men hvordan kommer vi endnu videre, og er der områder, vi helt har overset i dag? Formålet er, at vi i fællesskab deler erfaringer om hvilke muligheder, der er for at inddrage friluftslivet og naturens rammer til at give socialt udsatte en bedre hverdag. Og at vi får tænkt ud af boksen om nye veje, vi kan gå på det område i Danmark. Stephan Springborg, naturvejleder, Dir tlf.: (+45) , Lars Bendix Poulsen, specialkonsulent Syvstjernen, tlf.: (+45) , INTEGRATION OG SOCIALT ARBEJDE I NA- TUREN, FRILUFTSRÅDETS NYE STRATEGI I workshoppen vil vi præsentere Friluftsrådets nye strategi og særligt den del omhandlende naturen og udsatte. Oplægget vil komme ind på, og præsentere, de organisations- og udviklingsmål i strategien, der omhandler særlige målgrupper. Præsentationen vil lægge op til aktiv inddragelse af deltagernes idéer til potentielle samarbejder om de forskellige udviklingsmål. Formålet er at formidle viden om indholdet i Friluftsrådets nye strategi for potentielle samarbejdspartnere og bidragsydere. Dette vil forhåbentligt inspirere samarbejdspartnere og bidragsydere til at udvikle idéer samt give Friluftsrådet idéer, der kan arbejdes videre med i udmøntningen af den nye strategi. Thomas Larsen Schmidt, konsulent, Friluftsrådets programafdeling, tlf , OMSÆT DIN PRAKSIS TIL AT TALE UDSATTE BØRNS SAG Page WORKSHOP 8 side 8

9 TEMA: BØRN OG UNGE PILEHAVESKOLENS UDESKOLEPROJEKT OG DETS BETYDNING FOR ELEVERNES INDLÆRING OG TRIVSEL For 4 år siden startede Udeskoleprojektet op i Pilehaveskolens mellemgruppe, hvor klassen havde undervisning ude i naturen mindst 2 dage om ugen. Vi vil i workshoppen fortælle om projektets udvikling og dele ud af vores erfaringer samt fortælle om, hvad projektet har betydet for elevernes indlæring og trivsel. Pilehaveskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning og ele verne læring, hvor kroppen og sanserne bringes i spil. Formålet med workshoppen er igennem konkrete eksempler at skabe en fortælling om, hvor betydningsfyldt det er at etablere et læringsrum, hvor eleverne får et højt selvværd og bliver i stand til at arbejde med ting, som gør dem livsduelige i deres eget liv og ikke mindst vigtigt, de får det overskud, der skal til for at danne venskaber. Ero Lund, pædagogisk assistent og medarbejder i Mellem B på Pilehaveskolen LYSTFISKERI: VEJEN TIL LIVSBEKRÆFTENDE OPLEVELSER FOR UDSATTE BØRN OG UNGE de naturlige omgivelser omkring os. Det er en helt speciel og meget livsbekræftende oplevelse i de magiske øjeblik- visse evner, og når det hele så endelig lykkedes, giver det tilsvarende også en enorm glæde og selvværd for fangeren. Formålet er at give deltagerne en indsigt i, hvordan vi bedst samarbejder og involverer forskellige ressourcer med det rigtige knowhow for at give udsatte børn og unge succesoplevelser ved vandet. Hvis vi først får forenet disse parter tilbyde helt unikke succesoplevelser i naturen. Gordon P. Henriksen, projektleder, Fishing Zealand tlf , Mette Karlsson, skoleleder på Pilehaveskolen BESØGSLANDBRUG MED KØKKENHAVER ET UNIKT LÆRINGSRUM FOR UDSATTE BØRN At bruge dyr og planter i arbejdet med udsatte børn rummer særlige potentialer. Med afsæt i en kort præsentation af resultater fra et toårigt udviklingsarbejde, vil vi diskutere styrker, svagheder og barrierer ved pædagogiske aktiviteter med husdyr og køkkenhaver. Natursamarbejdet gennemførte i et udviklingsarbejde med fokus på udsatte børn. Det økologiske dyrehold med køkkenhaver udgjorde den fysiske ramme for aktiviteterne, som blev udført af pædagoger fra en kreds af tilknyttede dagtilbud. Se materialet her. DYREVELFÆRD, ETIK OG MORAL I SPECIAL- UNDERVISNINGEN Vores ide med workshoppen er at give eksempler på, hvordan vi arbejder med vores elever. Vi vil tage udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor vi arbejdede med etik og moral i forhold til dyrevelfærd. Er det synd at spise dyrene? Vi arbejder meget konkret og vil gerne vise vores elever, hvor vores mad kommer fra. I workshoppen vil vi komme med et oplæg, fortælle om læring gennem det vi kalder forstyrrelser, måske bliver man også selv lidt forstyrret? Formålet er at drøfte og vise eksempler på læring til udsatte børn, blandt andet gennem forstyrrelser. unikke læringsrum i naturen for udsatte. Nanna Gleerup, specialklasselærere ved Kompetencecenter Grønnevang, tlf Carsten Drasbæk, leder, natuvejleder, tlf , NATURSAMARBEJDET, Trine Pedersen, specialklasselærere ved Kompetencecenter Grønnevang, tlf WORKSHOP side 9

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER VIGTIG VIDEN ET KOMPENDIUM STED Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Nødebo DATO 8. oktober 2013 Knyttet til konferencen udarbejdes og uddeles et kompendium, som giver et overblik over eksisterende viden inden for området. Denne viden, håber vi, vil inspirere og ruste de forskellige interessenter, og ikke mindst konferencedeltagerne, til deres fortsatte arbejde. PRIS 575,00 kr. ekskl. moms TILMELDING temadage og konferencer TILMELDINGSFRIST 1. oktober 2013 PARKERING OFFENTLIG TRANSPORT Det er meget nemt at komme til Skovskolen med offentlig transport. Tag S-togs rute B eller E til Hillerød st. Fra Hillerød st. kører Bus 307 lige til Skovskolen. Der er en afgang kl med ankomst ved Skovskolen kl YDERLIGERE INFORMATION Rasmus Dylov Friluftsvejleder og projektmedarbejder Red Barnet Mobil: ARRANGØRERNE Red Barnet har siden 2006 arbejdet med det nationale program Natur & Fællesskab. I dette program har Red Barnets arbejde med natur og friluftsliv som rammen for en social indsats, med en række forskellige målgrupper og samarbejdspartnere. Senest i en landsomfattende frivillig, social indsats i udsatte boligområder. Læs mere her: Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling hører til på Skovskolen under institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Videncenteret arbejder med den nyeste viden inden for formidling, friluftsliv, læring og sundhed. Det sker gennem forskning, udviklingsprojekter og praksisarbejde samt uddannelser i friluftsliv og naturformidling på alle niveauer. Læs mere på: Poul Hjulmann Seidler Konsulent Center for Friluftsliv og Naturformidling Mobil: Side 10

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Mere natur og flere naturfænomener i de små børns hverdag

Mere natur og flere naturfænomener i de små børns hverdag Mere natur og flere naturfænomener i de små børns hverdag En konference for politiske og administrative beslutningstagere, ledere, undervisere og andre med interesse i daginstitutionsområdet Landstingssalen,

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige

Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige Red Barnets uddannelsesdag 2013 for frivillige Lørdag den 13. april kl. 9.00 17.30, Dalum Landbrugshøjskole, Odense Lørdag den 20. april kl. 9.00 17.30, Gymnastik og Idrætshøjskolen, Viborg Uddannelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Skov, Landskab, Park og Friluftsliv Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Enestående kursusfaciliteter på Københavns Universitets skovcampus i Nordsjælland det natur- og biovidenskabelige fakultet

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

TEMADAG for lærere, pædagoger og andre interesserede samt PAS KONSULENTERNE

TEMADAG for lærere, pædagoger og andre interesserede samt PAS KONSULENTERNE Temadag - Anerkendelse TEMADAG for lærere, pædagoger og andre interesserede samt PAS KONSULENTERNE På Munkholm Kursuscenter, Vongevej 5, 7300 Jelling Tlf. 75 87 33 11 20.05.2010 kl. 9.30 15.30 Hovedtemaet:

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Temamøde 3 Den åbne skole

Temamøde 3 Den åbne skole Temamøde 3 Den åbne skole Program Velkomst og rammesætning v./caroline Hegelund, KL Oplæg om skolevirksomheds-samarbejde v./ konsulent i Københavns Kommune Thomas Geiker og lærer Henrik Vesterløkke, Sønderbro

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere