Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)"

Transkript

1 Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 3. semester Forår 2019 Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

2 Kolofon Dato 13. december 2018 Semesterbeskrivelse for sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 3. semester Studieordning 2016 Uddannelsesleder Lene Just Studieårskoordinatorer Mette Elisabeth Nielsen Annette Walsøe Torup

3 Indhold 1. Semesterets overordnede tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Semesterets struktur Fokusområder Semesterets indhold Tema 1: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i relation til patient/borger med psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse Tema 2: Patienten/borgeren med nedsat mental sundhed samt patienten/borgeren med neurologisk lidelse Tema 3: Patienten/borgeren med psykisk lidelse Undervisningstilrettelæggelse på semesteret Studieaktivitetsmodellen Teoretisk undervisning Klinisk undervisning Fokusområder i klinisk undervisning Studiesamtaler og individuel studieplan Logbog i medicinhåndtering Feedback og feedforward Semesterets obligatoriske studieaktiviteter OSA-komm OSA-tvær OSA-case Semesterets prøver Prøveformer Rammer og kriterier for prøve A Rammer og kriterier for prøve B Feedback og feedforward efter prøven Sygdom Reeksamen/omprøve Evaluering Anbefalet litteratur Bilag 1: Læringsudbytte for 3. semester Bilag 2: Studieaktivitetsmodellen for teoretisk- og klinisk undervisning

4 Semesterbeskrivelse 1. Semesterets overordnede tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Det samlede læringsudbytte kan ses i bilag 1. Semestret består af et teoretisk undervisningsforløb svarende til 18 ECTS og et klinisk undervisningsforløb svarende til 12 ECTS. Der er tre obligatoriske studieaktiviteter samt to interne prøver. Undervisningsområde Teori Klinik 18 ECTS 12 ECTS Sygdomsfaglighed og patient-/borgerforløb 7 3 Forskning, metodologi og videnskabsteori 2 2 Personcentreret pleje / patient-/borgerinvolvering 7 4 Det samlede sundhedsvæsen 1 2 Teknologi / dokumentation / kvalitetsudvikling -og sikring Semesterets struktur Semesteret afvikles i 2 spor efter nedenstående struktur: Uge Spor 3.1 Hold b,c,d,e,v Teoretisk undervisning Klinisk undervisning Studiedage Teoretisk undervisning Prøve Spor 3.2 Hold f,h,i,j,k Teoretisk undervisning Studiedage Klinisk undervisning Teoretisk undervisning Prøve 4

5 2. Fokusområder Fokusområderne er udarbejdet ud fra læringsudbyttet i Studieordning Fokusområderne viser på hvilket niveau du skal opnå viden, færdigheder og kompetencer. Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab udgør en overordnet ramme for læringsudbyttet i alle semestre. Klinisk beslutningstagen defineres som: sygeplejerskens professionelle beslutninger og handlinger, der træffes på baggrund af identificerede patientaktuelle og potentielle plejeproblemer 1. Klinisk lederskab defineres som: selvstændig at kunne danne sig et overblik over plejesituationen og planlægge plejen i den mest hensigtsmæssige rækkefølge i stabile og komplekse patientforløb 2. Læringsudbyttet og fokusområderne illustrerer den progression, der er ift. tidligere semestre og angiver det forventede udbytte efter afslutning af semesterets teoretiske og kliniske undervisning. Det vil sige: 1. Du har viden om, kan beskrive, anvende og reflektere over klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i relation til udvalgte sundhedsudfordringer, sygdomssammenhænge og rehabilitering, i samspil med patient og borger i og på tværs af professioner og sektorer. 2. Du kan beskrive, anvende, reflektere over samt formidle udvalgt sygdomsfaglig viden i relation til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i udvalgte patient- og borgersituationer. 3. Du har viden om medicinhåndtering samt kan anvende, vurdere og reflektere over metoder, procedurer og redskaber til medicinhåndtering samt varetage medicinhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. 4. Du har viden om, kan beskrive og reflektere over patienter/borgeres mentale sundhed, oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge og kan planlægge, indgå i samt reflektere over den professionelle relation i vanskelige og konfliktfyldte situationer. 5. Du har viden om og kan tage ansvar for at planlægge, udføre samt reflektere kritisk over situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner rettet mod patient/borger og pårørende 6. Du har viden om og kan beskrive kvalitetskrav til vurdering af kvalitativ forskning samt vurdere og anvende udvalgt kvalitativ forskning og data i klinisk beslutningstagen. 7. Du har viden om og kan beskrive etiske perspektiver og aktuel lovgivning samt kan identificere og reflektere over etiske dilemmaer og juridiske problemstillinger inden for udvalgte områder af sygeplejerskens virksomhedsområde. 8. Du har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling mellem professioner i og på tværs af sektorer. 9. Du har viden om, kan beskrive, reflektere, anvende og formidle udvalgte teknologier og dokumentationsformer samt har viden om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 1 Dansk Sygeplejeselskab Og Dansk Sygeplejeråd, Dokumentation af Sygepleje En Statusrapport. 2 Katrine Haase m. fl (2016): Nye begreber i sygeplejerskeuddannelsen. Uddannelsesnyt nr. 3, s Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker 5

6 3. Semesterets indhold Semesterets temaer er professionsrettede og har alle fokus på situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Inden for temaerne arbejdes der gennem semestrets teoretiske og kliniske undervisning med klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. Du opnår kompetencer til at varetage klinisk lederskab af egen sygeplejevirksomhed og systematisk at anvende klinisk beslutningstagen i samspil med patient/borger og pårørende i relation til patientens/borgerens sundhedsudfordringer, sygdomssammenhænge og rehabilitering i og på tværs af professioner og sektorer. Dette med udgangspunkt i forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. 3.1 Tema 1: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i relation til patient/borger med psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse I dette tema arbejder du og din gruppe med at udvikle en case, der bygges op omkring en patient/borger med lidelse inden for psykiatri og/eller neurologi. Du og din gruppe arbejder systematisk med klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab på baggrund af semesterets fag-og fokusområder. Forløbet med case-arbejde udgør desuden semesterets teoretiske obligatoriske studieaktivitet (OSA-case). 3.2 Tema 2: Patienten/borgeren med nedsat mental sundhed samt patienten/borgeren med neurologisk lidelse Udgangspunktet i dette tema er fokusområderne i relation til mental sundhed og neurologisk lidelse. Undervisningen er tilrettelagt med afsæt i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab og elementer i dette tema kan også relateres til patienten med psykisk lidelse. I dette tema arbejder du med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge relateret til mental sundhed samt de oplevelser og reaktioner, som patienter/borgere/pårørende kan have som følge af psykisk og neurologisk lidelse. Med afsæt i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab arbejder du med nervesystemets anatomi og fysiologi samt apopleksi og andre neurologiske lidelser. I relation til disse sygdomme arbejder du også med ernæring og farmakologi, herunder medicinhåndtering. Du arbejder med at forstå sundhedsudfordringer samt planlægge, udføre og evaluere personcentrerede sygeplejefaglige interventioner, herunder anvende og vurdere metoder, tilgange, procedurer og redskaber til håndtering af sundhedsudfordringer i relation til neurologisk lidelse. Herudover træner du kritisk refleksion over situationsbestemt kommunikation og udvalgte pædagogiske interventioner. I gennem temaet arbejder du desuden med kvalitative forskningsmetoder, etik, sundhedsvæsnets organisering, dokumentation og kvalitetssikring. 3.3 Tema 3: Patienten/borgeren med psykisk lidelse Udgangspunktet i dette tema er fokusområderne i relation til psykisk lidelse. Undervisningen er tilrettelagt med afsæt i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab og elementer i dette tema kan også relateres til patienten/borgeren med nedsat mental sundhed og/eller neurologisk lidelse. 6

7 Med afsæt i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab arbejder du med psykisk lidelse, herunder skizofreni, depression, bipolar lidelse, angst samt relevante lægemidler. Du arbejder med at forstå patienter/borgers sundhedsudfordringer samt planlægge, udføre og evaluere personcentrerede sygeplejefaglige interventioner, herunder anvende og vurdere metoder, tilgange, procedurer og redskaber til håndtering af sundhedsudfordringer relateret til psykisk lidelse. Herudover træner du kritisk refleksion over situationsbestemt kommunikation og udvalgte pædagogiske interventioner. Derudover arbejder du med aktuel lovgivning, etik og samfundsmæssige vilkår i forhold til patientforløb og overgange i sundhedsvæsenet, herunder tværsektorielle overgange. 4. Undervisningstilrettelæggelse på semesteret Dine læringsmæssige forløb i semestret sker i samarbejde med undervisere, kliniske vejledere og medstuderende og kræver en høj grad af studieintensitet og ansvar. Din egen forberedelse, dit engagement i undervisningen og din evne til at samarbejde med andre er vigtige forudsætninger for både kvaliteten af undervisningen og for din egen læring. 4.1 Studieaktivitetsmodellen Studieaktivitetsmodellen viser, hvordan 3. semester består af forskellige studieaktiviteter, og hvor meget de forskellige studieaktiviteter fylder. Studieaktivitetsmodellen viser hvordan 3. semesters studieaktiviteter er fordelt, så du i gennemsnit har en studieaktivitet på 41,25 timer om ugen. Du kan se en uddybning af studieaktiviteterne i den teoretiske og kliniske undervisning i bilag 2. 7

8 4.2 Teoretisk undervisning Semestrets undervisnings- og arbejdsformer veksler mellem holdundervisning, simulationsbaseret undervisning, klyngeundervisning, gruppearbejde samt vejledning. Undervisningen er baseret på patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden og kan være tilrettelagt digitalt. 4.3 Klinisk undervisning Den kliniske undervisning har en varighed af otte uger og foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i psykiatrien i Region Hovedstaden. I det kliniske forløb sætter du fokus på de relationelle og kommunikative aspekter af den psykiatriske sygepleje i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Semesterets temaer forløber parallelt i den kliniske undervisning. Forudsætning for at påbegynde klinisk undervisning er gennemførte e-learnings kurser. Du kan finde information om disse kurser, deltagelsespligt og hvilke andre rammer og krav der er til den kliniske undervisning i dokumentet Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb Fokusområder i klinisk undervisning Den kliniske undervisning tager afsæt i det overordnede tema for 3. semester. I den kliniske undervisning indgår du i planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for semesterets læringsudbytte og temaer. Klinikstedet kan være et åbent/skærmet/intensivt eller retsligt psykiatrisk døgnafsnit, psykiatrisk akutmodtagelse, ambulatorium, distriktspsykiatri, opsøgende team, bosted eller andre socialpsykiatriske tilbud Du møder patienter/borgere med forskellige sundhedsudfordringer som reaktion på psykosociale problemer eller psykiatriske sygdomme/lidelser, samt deres pårørende Målgruppen kan omfatte børn, unge, voksne eller ældre Du lærer om sygeplejerskens ansvar i det tværprofessionelle/ tværsektorielle samarbejde på det konkrete kliniksted. Patienten/borgerens/pårørendes oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i udvalgte livssituationer: Du arbejder med forskellige perspektiver på personcenteret sygepleje ved at indgå i udvalgte patient/borgerforløb i samarbejde med klinisk vejleder/underviser med fokus på: den enkelte patient/borgers oplevelser af og reaktioner på sundhedsudfordringer og psykiatriske sygdomssammenhænge set ud fra dennes aktuelle livssituation at udforske og inddrage forskellige perspektiver på mental sundhed eksempelvis udviklingspsykologiske, socialpsykologiske og psykopatologiske perspektiver at videreudvikle situationsbestemte kommunikative færdigheder i samspil med den enkelte patient/borger og de pårørende kritisk refleksion over de anvendte metoders og interventioners betydning for patient /pårørende/netværk Professionelle relationer og sygeplejefaglige interventioner i samspil med patienter/borgere og pårørende i udvalgte livssituationer: Du får mulighed for at: 8

9 tilegne dig og forholde dig kritisk reflekterende til de sygeplejefaglige vurderingsredskaber og interventionsmuligheder, der kan indgå i klinisk beslutningstagen og klinisklederskab forberede, indlede, udvikle, afslutte og evaluere professionelle relationer informere/vejlede/undervise patient/borger/pårørende om udvalgte behandlende, sundhedsfremmende, rehabiliterende og/eller lindrende tiltag med udgangspunkt i patientens perspektiv deltage i/varetage medicinhåndtering til egne patienter/borgere dokumentere indsamlede data samt planlagt og udført sygepleje i gældende dokumentationssystemer med anvendelse af relevant fagsprog identificere og reflektere over etiske perspektiver på professionelle relationer og sygeplejefaglige interventioner Patientforløb og tværprofessionalitet i udvalgt klinisk praksis: Med udgangspunkt i den enkelte patients situation kan du arbejde med at: inddrage udvalgte metoder i klinisk lederskab og koordination af sygeplejen for at skabe kontinuitet i konkrete patientforløb indgå i sygeplejerskens/de sundhedsprofessionelles professionsrettede funktioner sætte fokus på de patientforløbsmæssige og organisatoriske rammer og strukturer, der er gældende på klinikstedet indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med fokus på overgange i patientforløb identificere og reflektere over etiske dilemmaer og juridiske problemstillinger Studiesamtaler og individuel studieplan Studiesamtalerne gennemføres i et samarbejde mellem den kliniske vejleder/underviser og dig som studerende. Studiesamtalerne kan afvikles individuelt eller i grupper af studerende. Der afvikles 3 studiesamtaler i klinik efter anvisninger i Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb. I dette dokument kan du også læse om rammer og krav til den individuelle studieplan Logbog i medicinhåndtering Logbog i medicinhåndtering er et studie- og læringsredskab, der understøtter din læring inden for medicinhåndtering i den kliniske undervisning gennem hele uddannelsen. Læs mere om Logbog i medicinhåndtering. 4.4 Feedback og feedforward Feedback og feedforward er en integreret del af semestrets læringsaktiviteter. Feedback og feedforward kan være tilrettelagt og givet af undervisere, kliniske vejledere/undervisere eller medstuderende (peer-feedback). Særligt i de obligatoriske studieaktiviteter er du i dialog med medstuderende og underviser med fokus på dit læringsforløb. 5. Semesterets obligatoriske studieaktiviteter Der er tre obligatoriske studieaktiviteter (OSA) på 3. semester, som skal gennemføres og godkendes som forudsætning for, at du kan gå til semesterets afsluttende prøver. 1. OSA-komm: Obligatorisk studieaktivitet i den kliniske undervisning med fokus på situationsbestemt kommunikation 9

10 2. OSA-tvær: Obligatorisk studieaktivitet i samarbejde mellem den teoretiske og den kliniske undervisning med fokus på tværprofessionelle og tværsektorielle aspekter 3. OSA-case: Obligatorisk studieaktivitet i den teoretiske undervisning med fokus på udarbejdelse af case 5.1 OSA-komm I klinikken skal du gennemføre en studieaktivitet, hvor du udvælger, planlægger og gennemfører/indgår i en situationsbestemt kommunikation relateret til en sygeplejeintervention rettet mod patienten/borgerens sundhedsudfordringer. Du skal kritisk reflektere over samt analysere kommunikationsforløbet og sygeplejeinterventionen. Fremgangsmåde I samarbejde med klinisk vejleder/underviser vælges en situation, hvor du har/har haft mulighed for at gennemføre/deltage i en målrettet kommunikation med patient/borger/pårørende. Du indsamler data om den udvalgte patients/borgers/pårørendes aktuelle situation og sundhedsudfordringer. Drøft sammen med klinisk vejleder/underviser kommunikationens/sygeplejeinterventionens formål og indhold. Kommunikationen /sygeplejeinterventionen med patient/ borger/pårørende evalueres og dokumenteres i gældende dokumentationssystem. Udarbejd en kortfattet præsentation af hovedpunkter fra kommunikationsforløbet. Udvælg 1-2 perspektiver 3 (patient, pårørende eller sygeplejerskens) på den situationsbestemte kommunikation og sygeplejeinterventionen til videre analyse og kritisk refleksion. Inddrag relevant patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og/eller forskningsbaseret viden. Udarbejd en disposition/mindmap/poster eller anden illustration til fremlæggelsen. Upload din disposition/mindmap/poster eller anden illustration samt anvendt litteratur til OSA-komm 2 dage inden afholdelse på Praktikportalen I et refleksionsforum fremlægger hver studerende deres valg af perspektiver (max. 5 min). Herefter faciliterer klinisk(e) vejleder(e)/underviser(e) en fælles analyse og kritisk refleksion i gruppen med afsæt i præsentationerne og med inddragelse af relevant patient-/borgerviden, erfaringsbaseret og/eller forskningsbaseret viden. Der påregnes max. 20 min. pr. studerende. Hvis en studerende udfører OSA komm individuelt anvendes maks.15 min inkl. feedback. Den kliniske vejleder/underviser godkender din gennemførelse af OSA-komm i Praktikportalen. Hvis du ikke gennemfører OSA-komm i løbet af den kliniske undervisning, skal du kontakte det kliniske undervisningssted og aftale et nyt tidspunkt. 5.2 OSA-tvær I klinikken skal du gennemføre en obligatorisk studieaktivitet med fokus på tværprofessionelle- og/eller tværsektorielle aspekter i et konkret patientforløb. Fremlæggelse af studieaktiviteten gennemføres i et samarbejde mellem den teoretiske- og den kliniske undervisning i et refleksionsforum bestående af en gruppe medstuderende, klinisk vejleder/underviser samt teoretisk underviser. OSA-tvær kan gennemføres individuelt eller i grupper efter aftale med klinisk vejleder/underviser. Fremgangsmåde: 3 Jf. studieordning 2016 side 30 10

11 Udvælg i samarbejde med klinisk vejleder/underviser et konkret patientforløb, hvor sygeplejersken/studerende kan indgå/ har indgået i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde På baggrund heraf udarbejdes en illustration/mindmap/tekstside (1 side) som skal indeholde en kort præsentation af patientforløbet, samt de tværprofessionelle og/eller tværsektorielle aspekter, som indgår heri. Udvælg derpå 2-3 perspektiver til videre analyse og refleksion. Det kan f.eks. være patientens-, borgerens-, pårørendes-, fagprofessionelles-, tværprofessionelles og/eller sundhedsvæsenets perspektiv. Det ene perspektiv skal være tværprofessionelt og/eller sundhedsvæsenets perspektiv Søg og anvend relevant patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og/eller forskningsbaseret viden, herunder mindst 1 kvalitativ forskningsartikel. Upload din disposition/mindmap/poster eller anden illustration samt anvendt litteratur til OSA-tvær, 2 dage inden afholdelse på Praktikportalen I et planlagt refleksionsforum har hver studerende max. 5 minutter til at fremlægge, uddybe, begrunde og reflektere over de valgte perspektiver med afsæt i den medbragte illustration/mindmap/tekstside og med inddragelse af relevant patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og/eller forskningsbaseret viden. Forskningsartikel inddrages Efterfølgende faciliteter klinisk vejleder/underviser, teoretisk underviser samt gruppen af medstuderende en fælles analyse og kritisk refleksion med fokus på at relatere de valgte tværprofessionelle/tværsektorielle perspektiver til klinisk beslutningstagen i fællesskab med patient/borger samt pårørende og med inddragelse af relevant patient /borger-/erfarings-/forskningsbaseret viden. Refleksionsforum afsluttes med en kort, konstruktiv feedback på de enkelte fremlæggelsers faglige indhold. Feedback skal indeholde at der nævnes to faglige elementer, der står stærk og to faglige elementer, der kan arbejdes videre med. Der er afsat 15 minutter pr. studerende inklusive feedback til gennemførelsen af OSA-tvær ved individuelle gennemførsler, og der er afsat 10 min pr. studerende i grupper, således at en gruppe på fx. 6 studerende har max. en time til afviklingen. Samtlige studerende skal deltage aktivt i fremlæggelse, fælles analyse, kritisk refleksion og feedback for at opfylde krav til OSA-tvær. Den kliniske vejleder/underviser godkender OSA-tvær i Praktikportalen. Ved manglende gennemførelse skal du aftale nyt tidspunkt med dit kliniske undervisningssted. 5.3 OSA-case OSA-case er et forløb gennem den teoetiske del af 3. semester og gennemføres ved aktiv deltagelse i følgende undervisningsgange: Case-arbejde 1 Case-arbejde 2 Case-arbejde 3 Case-arbejde 5 Indhold og krav til case-arbejde samt forberedelse fremgår af lektionsplanen for de enkelte undervisningsgange. Formålet med case-arbejdet er, at opnå semesterets læringsudbytte og opøve dine kompetencer i forpligtende samarbejde samt give og modtage feedback. Læs mere om gruppearbejde på intrapol > Information og vejledning > Studieteknik > Gruppearbejde. Udarbejdelsen af casen foregår i grupper á 4-6 studerende. Gruppedannelsen finder sted i case-arbejde 1, hvor hele holdet er samlet. 11

12 Selve casen bygges op omkring en patient/borger med lidelse inden for psykiatri og/eller neurologi. Der arbejdes løbende gennem semesteret med at udvikle casen, der ved semesterets afslutning danner grundlag for semesterets interne prøve. I case-arbejdet arbejder du sammen med din gruppe med at integrere semesterets fagområder og faglige perspektiver med henblik på at arbejde anvendelsesorienteret med teorier, metoder og begreber inden for semesterets fokusområder. Dokumentation for gennemført OSA-case. Underviseren dokumenterer for din gennemførelse umiddelbart efter forudsætningskravet er opfyldt for hhv. case-arbejde 1, 2, 3 og 5. Fravær i forbindelse med OSA-case Ved fravær i forbindelse med OSA-case skal du hurtigst muligt melde dette til din underviser og din gruppe. Du aftaler med underviseren hvordan du indhenter dit fravær. Hvis du er fraværende ved case-arbejde 1 bliver du placeret i en ikke selvvalgt gruppe. Hvis du er fraværende ved hele forløbet er det studieårskoordinatorer og/eller uddannelsesleder der afgør, hvordan du kan gennemføre forløbet, så du kan få godkendt OSAcase og blive indstillet til intern prøve. 6. Semesterets prøver Semesteret afsluttes med to prøver. Du er automatisk tilmeldt semestrets prøver ved semesterstart jf. Eksamensbekendtgørelsen 4. Alle semesterets tre obligatoriske studieaktiviteter skal være gennemført og dokumenteret som en forudsætning for at gå til prøven, ligesom deltagelsespligt i den kliniske periode skal være opfyldt. Du kan kun melde fra til prøven ved dokumenteret sygdom eller barsel jf. Eksamensbekendtgørelsen Prøveformer Prøve A udgør 4 ECTS: Prøven afholdes som en intern, individuel skriftlig prøve i medicinhåndtering. Prøve B udgør 26 ECTS: Prøven afholdes som en intern, individuel mundtlig prøve og omfatter semestrets læringsudbytte med fokus på situationsbestemt kommunikation og pædagogisk intervention i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. 6.2 Rammer og kriterier for prøve A Prøven afvikles i WISEflow. Prøven varer 1½ time og afholdes på uddannelsesstedet. Introduktion til prøven indgår i undervisningen i farmakologi. Du skal medbringe egen computer. Da det er en prøve, hvor du ikke må benytte digitale hjælpemidler, skal du installere en særlig browser kaldet FLOWlock, inden du kan tilgå 4 BEK nr af 02/12/2016 og BEK om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 28/11/ BEK nr af 02/12/2016 og BEK om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 28/11/

13 prøven. Du skal hente FLOWlock, før prøven starter. Find vejledning til hvordan du installerer FLOWlock under min uddannelse > hjælp til > eksamen > eksamen i WISEflow. Du må medbringe lommeregner samt kopi af formler/regnetrekanter/omregningscirkler og egne noter i papirform 6. Du må ikke anvende bøger samt net-baserede hjælpemidler som smartphone, tablet og lign 7. I forhold til bedømmelseskriterier, kræves der minimum 80% korrekt besvarelse for at opnå karakteren 02. Prøven bliver bedømt af uddannelsens undervisere 8 og der gives karakter efter 7-trinsskalaen 9. Prøven skal bestås inden for uddannelsens første to år som forudsætning for at fortsætte på uddannelsens 3. år Rammer og kriterier for prøve B Prøve B er en intern individuel mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i fokusområderne samt jeres case, som er udarbejdet gennem case-arbejdet (tema 1). Prøvens afvikling: Du uploader din case på WISEflow fredag 14. juni kl Du tildeles et til to spørgsmål i WISEflow 24 timer før din mundtlige prøve. Spørgsmålene ligger inden for fokusområderne og du skal forberede 5 minutters oplæg på baggrund af spørgsmålene Til den mundtlige prøve afholder du 5 minutters oplæg, hvor du fremlægger, uddyber, begrunder og reflekterer over det/de tildelte spørgsmål i relation til din case Du skal inddrage en kvalitativ forskningsartikel i oplægget Du skal inddrage et perspektiv fra dit kliniske undervisningsforløb Du kan understøtte dit oplæg med en disposition/illustration/mindmap/tekstside el.lign. Derefter følger 10 minutters eksamination med udgangspunkt i samtlige fokusområder 10 minutter til votering samt feedback og feedforward Bedømmelse Bedømmelse efter 7-trins-skalaen 11. Karakteren 12 gives når den studerende på fremragende vis, samlet set, opfylder kriterierne for bedømmelse. Karakteren opnås når den studerende på udtømmende vis og med ingen eller få væsentlige fejl: Fremlægger, uddyber, begrunder og reflekterer over det/de udtrukne spørgsmål i relation til den udarbejdede case og inddrager kliniske perspektiver samt relevant kvalitativ forskning. Demonstrerer opnåelse af det samlede læringsudbytte Karakteren 02 gives når den studerende på tilstrækkelig vis, samlet set, opfylder kriterierne for bedømmelse. Karakteren opnås når den studerende på minimalt acceptabelt vis: 6 Egne noter kan fx være håndskrevne noter eller print af noter du selv har skrevet. Egne noter er IKKE kopi af tekst fra bøger. 7 BEK nr af 02/12/2016 og BEK om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 28/11/ BEK nr. 804 af 17/06/ stk. 3 9 BEK nr. 114 af 03/02/ BEK nr. 804 af 17/06/ stk BEK nr. 114 af 03/02/

14 Fremlægger, uddyber, begrunder og reflekterer over det/de udtrukne spørgsmål i relation til den udarbejdede case og inddrager kliniske perspektiver samt relevant kvalitativ forskning. Demonstrerer opnåelse af det samlede læringsudbytte 6.4 Feedback og feedforward efter prøven Prøve A: Der tilbydes fælles feedback og feedforward. Der gives besked via Intrapol om tid og sted. Prøve B: Der gives feedback og feedforward ifm. karaktergivning. 6.5 Sygdom Ved sygdom skal du aflevere lægefaglig dokumentation efter gældende regler i Studieservice senest tre hverdage efter prøvens afholdelse. Se yderligere information på Intra- Pol > Information og vejledning > Hjælp til > Syg til eksamen. Du har ved sygdom mulighed for at gå til prøven snarest 12. Vedrørende sygeeksamen skal du kontakte Studieservice 6.6 Reeksamen/omprøve Hvis prøve A og/eller B bedømmes som ikke bestået, bliver du automatisk tilmeldt næste planlagte syge- eller omprøve. Tidspunkter kan ses på Intrapol og oplyses ved henvendelse til Studieservice eller Studieårskoordinatorerne. 7. Evaluering På Sygeplejerskeuddannelsen lægger vi stor vægt på, at få de studerendes vurderinger af både undervisning og prøver. Du kan bidrage med din vurdering ved at besvare evalueringen, der gennemføres som afslutning på semestret. Evalueringen gennemføres som et elektronisk spørgeskema, som du får adgang til i IntraPol via tilsendt link på din Intrapol mail. Ved afslutningen af den kliniske periode modtager du også et spørgeskema. 8. Anbefalet litteratur Semesterets litteratur fremgår af tillæg til semesterbeskrivelsen og findes på hjemmesiden samt i lektionsplanen. 12 BEK nr af 02/12/

15 Bilag 1: Læringsudbytte for 3. semester Det samlede læringsudbytte beskrives i form af viden, færdigheder og kompetencer og er et udtryk for, hvad du skal vide og kunne, når semestret afsluttes. Du har efter gennemført semester opnået følgende læringsudbytte: Viden Har viden om og kan beskrive klinisk beslutningstagen samt kan reflektere over udvalgte sundhedsudfordringer, sygdomssammenhænge og rehabilitering i samspil med patient/borger og i forhold til patient/borgers individuelle, kulturelle, religiøse og sociale forhold og vilkår. Dette med udgangspunkt i forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden Har viden om, kan beskrive og reflektere over udvalgte emner inden for sygdomsfag-lighed, anatomi, fysiologi, patofysiologi, farmakologi, medicinhåndtering, ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse relateret til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Har viden om, kan beskrive og reflektere over medicinhåndtering Har viden om, kan beskrive og reflektere over patienter/borgeres mentale sundhed, oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer, sygdomssammenhænge og på tab samt har viden om, kan beskrive og reflektere over at indgå i en professionel relation med patient/borger og pårørende i vanskelige og konfliktfyldte situationer Har viden om, kan beskrive og reflektere over situationsbestemt kommunikation, undervisning og vejledning som pædagogisk intervention rettet mod sygepleje til patient/borger og pårørende i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge tværprofessionelt og tværsektorielt Har viden om, kan beskrive og reflektere over anvendelsen af udvalgte teknologier, dokumentationsformer, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i og på tværs af sektorer Har viden om og kan beskrive etiske retningslinjer og aktuel lovgivning og kan reflektere over juridiske problemstillinger og etiske dilemmaer inden for udvalgte områder af sygeplejerskens virksomhedsområde Har viden om sundhedsvæsenets organisering, virkemåder og ansvarsfordeling i og mellem professioner i og på tværs af sektorer ud fra aktuel lovgivning, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår Har viden om og kan beskrive kvalitetskrav til udvalgt forskning, herunder viden om krav til og vurdering af kvalitativ forskning 15

16 Færdigheder Kan systematisk anvende klinisk beslutningstagen i samspil med patient/borger samt pårørende i relation til patienten/borgerens sundhedsudfordringer, sygdoms sammenhænge og rehabilitering i og på tværs af professioner og sektorer Kan varetage klinisk lederskab af egen sygeplejevirksomhed rettet mod patient- /borgerforløb i og på tværs af professioner og sektorer i samspil med patient/borger samt pårørende Kan anvende og formidle viden inden for udvalgte emner af sygdomsfaglig viden, anatomi, fysiologi, patofysiologi, farmakologi, medicinhåndtering, ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse relateret til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Kan anvende og vurdere metoder, procedurer og redskaber til medicinhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan planlægge og indgå i professionel relation og professionel kommunikation til patient/borger samt pårørende om den enkeltes mentale sundhed, oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan anvende situationsbestemt kommunikation, undervisning og vejledning som pædagogisk intervention rettet mod sygepleje til patient/borger samt pårørende i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge tværprofessionelt og tværsektorielt Kan identificere og reflektere over etiske dilemmaer og juridiske problemstillinger i relation til patient-/borgerforløb i og på tværs af professioner og sektorer Kan anvende og formidle udvalgte teknologier, dokumentationsformer, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i og på tværs af sektorer Kan søge, sammenfatte og vurdere udvalgt national/international forskningsviden og anvende udvalgte kvalitative metoder Kan anvende og vurdere udvalgt kvalitativ forskning og kvalitative data i klinisk beslutningstagen Kompetencer Kan selvstændigt anvende viden om udvalgte emner inden for sygdomsfaglig viden, anatomi, fysiologi, patofysiologi, farmakologi, medicinhåndtering, ernæring, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering relateret til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i udvalgte patient/borgersituationer Kan varetage medicinhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan tage ansvar for og kritisk reflektere over at planlægge, varetage, vurdere og argumentere for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner 16

17 Bilag 2: Studieaktivitetsmodellen for teoretisk- og klinisk undervisning Teoretisk undervisning Klinisk undervisning 17

18

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

3. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019

3. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019 Tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Professionsbachelor i sygepleje. Semesterbeskrivelse for 3. semester. Hold SYDE 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Professionsbachelor i sygepleje. Semesterbeskrivelse for 3. semester. Hold SYDE 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Hold SYDE 2016 Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemesteret 2019

3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemesteret 2019 3. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemesteret 2019 Tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Hold SYDE 2017 Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Semesterbeskrivelsen

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje August 2016 rev. august 2018 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Hold SYDF 2017 Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Professionsbachelor i sygepleje. Semesterbeskrivelse for 3. semester. Hold SYDE 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Professionsbachelor i sygepleje. Semesterbeskrivelse for 3. semester. Hold SYDE 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Hold SYDE 2016 Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret 2019

5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret 2019 5. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemestret 2019 Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 4. semester Efteråret 2018 Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Kolofon Dato 27. juni 2018

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Professionsbachelor i sygepleje Semesterbeskrivelse for 3. semester Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Semesterbeskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 4. semester Forår 2019 Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Kolofon Dato 12. december 2018

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 4. semester Efterår 2019 Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Kolofon Dato 12. juni 2019

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

5. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019

5. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019 5. semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole Gældende for efteråret 2019 Udkast 6. maj 2019 Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med patienter,

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab

Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Temadag for kliniske vejledere Københavns Kommune, SUF Gitte K. Jørgensen Lektor,

Læs mere

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 2. semester Efterår 2019 Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

6 semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019

6 semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019 6 semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole Tema: Selvstændig sygeplejepraksis UDKAST 6. MAJ 2019 Gældende for efteråret 2019 Kolofon Dato 6. maj 2019 Semesterbeskrivelse for sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis

6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Gældende for efterårssemestret TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis 6. SEMESTER SYGEPLEJERSKE- UDANNELSEN KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Gældende for efterårssemestret 2019 TEMA: Selvstændig sygeplejepraksis Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Institut for

Læs mere

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol)

Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) 2. semester Efteråret 2018 Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 16.11.2018 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Temadag torsdag den 30 november 2017

Temadag torsdag den 30 november 2017 Gør tanke til handling VIA University College Temadag torsdag den 30 november 2017 Karakterskala / 7- trins skala Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 27.03.2019 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 3. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb August 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 4. semester 17 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 4. semester Indhold 1. Semesterets tema, indhold og tilrettelæggelse 4 2. Fagområder og fag 5 3. Studieaktiviteter 6 4. Mål for

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

2. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for foråret 2020 Udkast 6. maj 2019

2. semester. Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Professionshøjskole. Gældende for foråret 2020 Udkast 6. maj 2019 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole Gældende for foråret 2020 Udkast 6. maj 2019 Tema: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Maj 2019

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold Efterår 15

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold Efterår 15 Semesterbeskrivelse 5. semester Hold Efterår 15 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Tema 4 3 Semesterstruktur og opbygning 4 4 Fagområder og fag 5 5 Studieaktivitetsmodellen 5 6 Læringsudbytte 6 7 Indhold 7 8 Undervisnings-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold Efterår 15

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold Efterår 15 Semesterbeskrivelse 5. semester Hold Efterår 15 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del.

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del. SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester For studerende på udlandsophold i den kliniske del Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Januar 208 Udarbejdet november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Formål at vise faglig argumentation og klinisk beslutningstagen I samarbejde med klinisk vejleder udvælger

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 23. august 2017 og gælder fra 1. september 2017. Revideret 20/11-2017 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Udarbejdet af: Bente Rubow (Aarhus kommune); Lilian Gade Abrahamsen (Voksenpsykiatrien);

Læs mere

6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis. Efteråret 2019 Hold BSF17

6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Selvstændig sygeplejepraksis. Efteråret 2019 Hold BSF17 6. semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Selvstændig sygeplejepraksis Efteråret 2019 Hold BSF17 Kolofon Dato 05.07. 2019 Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere