Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018"

Transkript

1 Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal

2 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 22 %... 6 Mål 3: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal reduceres med 6 %... 8 Mål 4: Antallet af sygedagpengemodtagere skal holdes på nuværende niveau Mål 5: Antallet af langtidsledige skal reduceres med 20 % Mål 6: Den uddannelsespolitiske målsætning Mål 7: Mindre frafald på ungdomsuddannelserne Jobafklaring Revalidering Integrationsydelse Ressourceforløb Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Udvikling i resultaterne for aktuel investering Refusion og medfinansiering

3 Introduktion Kvartalsstatistikken er udarbejdet for at skabe overblik over Jobcenterets indsatser og resultater for de forskellige målgrupper, der modtager ydelser fra Jobcenteret. Statistikken giver et aktuelt billede på, hvordan det går i Jobcenteret, herunder overblik over, hvor stor del af arbejdsstyrken de enkelte ydelsesområder repræsenterer. Derudover gives der status i forhold til opnåelse af de mål, der er sat i Beskæftigelsesplan samt status på resultaterne baseret på Kommunalbestyrelsens investering for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Endelig præsenteres de aktuelle procenter for refusion og medfinansiering i forhold til igangværende forløb og ydelser. Tal og statistikker er hentet fra jobindsats.dk, og suppleres med tal fra kommunens fag- og økonomisystemer. Det er tilstræbt at anvende så aktuelle tal som muligt, men aktualiteten afhænger dog af opdateringsfrekvensen i de systemer, hvorfra oplysningerne er trukket. Grundet den store population (arbejdsstyrken) kan antallet af fuldtidspersoner variere inden for meget små procentmarginer, hvorfor antallet af fuldtidspersoner ved de forskellige ydelsesgrupper oplyses som et gennemsnit. 3

4 Resultatopfølgning Nedenfor oplistes figurer, der viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken for alle målgrupper tilknyttet Jobcenteret. Udover tallene fra Glostrup vises tallene fra den klynge 1, der er tilknyttet den respektive målgruppe samt nabojobcentrene (Brøndby, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Høje Taastrup samt Ishøj/Vallensbæk). Derudover afrapporteres der på de 7 mål, der er sat i Beskæftigelsesplan For de fire store målgrupper - dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge samt uddannelseshjælp - gennemgås udviklingen i forhold til de mål, der er fastsat i Beskæftigelsesplanen, og derudover gives en status på langtidsledigheden samt på de to mål vedrørende unge- og uddannelsesområdet. Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Grafen her giver et billede af det samlede andel fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken, når alle Jobcenterets målgrupper medtages. Som det fremgår, er tallet for Glostrup lavere end for både klynge og nabojobcentre. I marts 2018 udgjorde alle målgrupper 21,20 % (fuldtidspersoner) af arbejdsstyrken i Glostrup, mens de tilsvarende tal fra klynge og nabojobcentrene er på henholdsvis 21,75 % og 24,01%. 30 Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Dec 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre 1 Kommuner og jobcentre kan sammenligne beskæftigelsesindsatsen med indsatsen i kommuner/jobcentre med samme rammevilkår for at kunne vurdere kvaliteten af sin egen indsats. Den enkelte kommune/jobcenter indgår i forskellige klynger afhængigt af, hvilket af fem nedenstående ydelsesområder, der betragtes:1) A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse), 2) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering og ressourceforløb), 3) Sygedagpenge, 4) Permanente ydelser (inkl. ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5) Alle ydelser under ét. 4

5 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 % Dagpengemodtagere er ledige borgere, der er forsikret via en A-kasse. Dagpengemodtagerne får vejledning og samtaler hos en arbejdsmarkedskonsulent med fokus på jobsøgning, kompetenceafklaring, brancheskift og muligheder på det lokale arbejdsmarked. Særligt for ufaglærte er der fokus på kompetenceudvikling. Dagpengemodtagerne kan være i virksomhedspraktik, løntilskud eller i opkvalificerende tilbud hos en ekstern leverandør, hvor de eksempelvis modtager sparring i forhold til deres jobsøgning. 400 Forsikrede ledige Prognose Jobindsats Som det fremgår af figuren, er der relativt store udsving i antallet af dagpengemodtagere opgjort på kalendermåneder. Det skyldes, at der er er et flow henover året, idet der er flere ledige, der modtager dagpenge i vintermånederne, hvilket bl.a. skyldes sæsonarbejde. Målet, der er sat i Beskæftigelsesplanen er, at antallet af dagpengemodtagere skal reduceres med 6 % fra 375 fuldtidspersoner i december 2016 til 355 personer i december Forventningen er, at vi når målet. For at give et retvisende billede af udviklingen i antal dagpengemodtagere siden december 2016, og for at kunne følge op på målet, har vi valgt at udregne kvartalsgennemsnit, fordi afrapporteringer på månedsbasis ikke giver det rette billede af udviklingen. Samtidig skal det nævnes, at der hos Jobindsats.dk altid foretages efterreguleringer af tallene, og da dette er sket, er der er en diskrepans mellem de tal, der fremgår af Beskæftigelsesplan og de aktuelle tal. Gennemsnit 4. kvartal Gennemsnit 1. kvartal Gennemsnit 2. kvartal Gennemsnit 3. kvartal Gennemsnit 4. kvartal Gennemsnit 1. kvartal

6 Dagpenge, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Andelen af dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken i Glostrup er faldet 0,2 procentpoint fra starten af 2016 til starten af I samme periode er der sket en lille stigning i antallet af dagpengemodtagere både i klyngen og i nabojobcentrene. Mål 2: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 22 % Kontanthjælpsmodtagere er opdelt i jobparate og aktivitetsparate. De jobparate kontanthjælpsmodtagere står i udgangspunktet klar og til rådighed for job. Der er imidlertid i gruppen personer, der har flere års ledighed bag sig, hvilket i sig selv kan blive en udfordring. Jobparate kontanthjælpsmodtagere er tilknyttet en arbejdsmarkedskonsulent, der vejleder og støtter i forhold til jobsøgning, herunder også tæt samarbejde med virksomhedskonsulent om virksomhedspraktik og anden virksomhedsnær aktivering, herunder formidling til ordinære stillinger. Samtidig er der fokus på kompetenceudvikling, eksempelvis kurser målrettet byggebranchen. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er kendetegnet ved at have udfordringer udover ledighed. Det kan være psykiske, fysiske og/eller sociale problemstillinger, og en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager er ofte i en indsats, der fokuserer på andet end blot ledigheden. Det kan være et motivationsforløb hos en mentor eller et mestringsforløb med fokus på, at borgeren får redskaber til eksempelvis at mestre sin angst, typisk kombineret med en virksomhedsrettet indsats. Der er altid opstillet beskæftigelsesrettede mål og delmål i indsatsen. I Beskæftigelsesplan er opstillet mål for nedjustering af antal kontanthjælpsmodtagere til 387 fuldtidspersoner i december

7 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Kontanthjælp 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 Prognose med investering Ifølge Jobindsats Prognose uden investering Ovenstående graf viser processen mod Beskæftigelsesplanens mål, og det ses, at allerede i december blev målet nået, idet der på dette tidspunkt var 386 kontanthjælpsmodtagere. Den gode udvikling fortsætter, og i marts 2018 var der 371 fuldtidspersoner på kontanthjælp i Glostrup Kommune. I grafen kan ligeledes aflæses forskellen for prognosen for antal kontanthjælpsmodtagere med og uden investering. Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken, der modtager kontanthjælp. I starten af 2016 var der 4,3% kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Glostrup. Dette omfatter både jobparate og aktivitetsparate borgere. Der er siden sket et stort fald i gruppen, og andelen i begyndelsen af 2018 var på 3,5 %. 7

8 Kontanthjælp, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere i Glostrup hænger sammen med Kommunalbestyrelsens investering i indsatsen -18, som har medført en intensiveret indsats for både (langtidsledige) jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, med opnormering af medarbejdere og øget fokus på den virksomhedsrettede indsats. Disse tiltag har givet gode resultater for både jobparate og aktivitetsparate, der er stoppet på kontanthjælp. Se side 19 for uddybning af dette. Mål 3: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal reduceres med 6 % Ledige unge under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælp er på SU-niveau. Der sondres mellem, om den unge er (åbenlyst) uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Alle unge der modtager uddannelseshjælp får et uddannelsespålæg, der sætter rammen for den unges proces henimod uddannelse. Den unge tilknyttes Unge- og Uddannelsesenheden, hvor sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og mentorer samarbejder om og med den unge, ligesom der samarbejdes tæt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen. 8

9 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Uddannelseshjælp Prognose Jobindsats Grafen ovenfor viser målet i Beskæftigelsesplan målet er, at antal uddannelseshjælpsmodtagere skal være reduceret fra 150 fuldtidspersoner i december 2016 til 141 fuldtidspersoner i december Som det fremgår af grafen, har Jobindsats.dk efterreguleret tallene, og udgangspunktet i december 2016 ser derfor anderledes ud nu, end det gjorde da Beskæftigelsesplan blev skrevet. I marts 2018 var der 144 fuldtidspersoner, der modtog uddannelseshjælp. Målet i Beskæftigelsesplanen forventes indfriet. Grafen nedenfor viser udviklingen i andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken. Det ses, at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere har været faldende siden ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 1,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre 9

10 Mål 4: Antallet af sygedagpengemodtagere skal holdes på nuværende niveau En sygemeldt borger, der enten har et job eller er berettiget til dagpenge, modtager sygedagpenge under sin sygeperiode. Man kan modtage sygedagpenge i 22 uger. Herefter bliver sagen revurderet, og perioden kan forlænges, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Hvis ikke den sygemeldte borger opfylder kravene for forlængelse af sygedagpengeperioden er en anden mulighed, at borgeren overgår til jobafklaring (se side 13). En sygemeldt borger modtager vejledning og støtte fra Jobcenterets sygedagpengeteam. Borgeren kan evt. henvises til beskæftigelsesrettede tilbud, der kan hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, herunder eksempelvis mestringsforløb. 3,0 Sygedagpenge, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabokommuner Der ses for sygedagpengeforløb nogle af de samme tendenser som for dagpenge, idet antallet af sager stiger i vinterhalvåret. Denne tendens kan aflæses i både ovenstående og nedenstående graf. Grafen nedenfor refererer til det mål, der er sat i Beskæftigelsesplanen , om at antallet af sygedagpengemodtagere skal holdes på 240 fuldtidspersoner frem til december Som det fremgår, lå antallet af sygedagpengemodtagere under 240 fra februar til august, mens tallet fra august og frem til februar 2018 har ligget over. Disse udsving dækker over de førnævnte sæsonbestemte udsving, idet der er flere sygemeldte om vinteren end om sommeren. Målet i Beskæftigelsesplanen forventes indfriet. 10

11 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 Sygedagpenge Prognose Jobindsats For at give et mere retvisende billede af flowet i antal dagpenge, er udregnet kvartalsgennemsnit. Gennemsnit 4. kvartal Gennemsnit 1. kvartal Gennemsnit 2. kvartal Gennemsnit 3. kvartal Gennemsnit 4. kvartal Gennemsnit 1. kvartal Mål 5: Antallet af langtidsledige skal reduceres med 20 % En langtidsledig er defineret som en person, der har været ledig i minimum 80 pct. af de seneste 52 uger. Målet i Beskæftigelsesplanen er et fald på 34 langtidsledige fuldtidspersoner, fra 169 i december 2016 til 135 i december Grundet efterreguleringer hos Jobindsats.dk er tallet fra december 2016 ifølge den nyeste opgørelse på 155 fuldtidspersoner. I marts 2018 lå tallet på 146 fuldtidspersoner. Der er usikkerhed omkring, hvorvidt vi når at få indfriet målet, men vi sætter ind med en intensiveret indsats i resten af Figuren nedenfor viser fordelingen af de langtidsledige i Glostrup Kommune på henholdsvist dagpenge og kontanthjælp. 11

12 Antal langtidsledige fuldtidspersoner Dec 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Langtidsledigheden steg i Glostrup fra juli til november, hvorefter den stagnerede. Fra januar 2018 har antallet af langtidsledige fuldtidspersoner været faldende. Langtidsledigheden er steget for dagpengemodtagere, mens den er faldet for kontanthjælpsmodtagere. Dette kan skyldes, at antallet af dagpengemodtagere grundet det gunstige arbejdsmarked er faldet, og mange af dem der er tilbage nu, er personer med færre ressourcer og kvalifikationer, som kan have vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Faldet i andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med den ekstra investering, der er tilført området, og som har udmøntet sig i en intensiveret indsats. Indsatsen i forhold til både at forebygge og afhjælpe langtidsledighed er generelt højt prioriteret i Jobcenteret. Mål 6: Den uddannelsespolitiske målsætning Afrapportering i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse, afventer at reformen af det forberedende område bliver vedtaget. Dette forventes at ske i juni Mål 7: Mindre frafald på ungdomsuddannelserne I Beskæftigelsesplanen er det fremsat som et mål at styrke indsatsen for, at de unge gennemfører deres ungdomsuddannelser. 12

13 I Unge- og Uddannelsesenheden arbejder de målrettet og præventivt for at sikre, at de unge fastholder deres uddannelse. Blandt de tiltag, der formodes at have haft en effekt på de unges fastholdelse i deres uddannelse, er brobygningsforløb, der gennemføres inden uddannelsesstart for dels at sikre det rette uddannelsesvalg og dels for at sikre, at den unge er velinformeret og forberedt inden uddannelsesstart. Når den unge afsluttes i Jobcenteret vurderer sagsbehandleren den unges behov for fortsat at have en livlinje. Den unge tilbydes støtte i form af enten en frivillig mentor eller en såkaldt rejsefælle en kontaktperson i det kommunale tilbud Varmeværket, der arbejder med opsøgende pædagogisk arbejde. Herved skabes en bevidsthed hos den unge om, at der fortsat er en tilgængelig voksen støtte, som den unge kan bruge, hvis der opstår udfordringer omkring uddannelsesforløbet. Jobafklaring En sygemeldt borger, der ikke er klar til at vende tilbage til arbejde, og som ikke opfylder betingelserne for at blive forlænget i sygedagpenge, kan komme i et jobafklaringsforløb. Borgeren får tilknyttet en sagsbehandler, der skal støtte borgeren i at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eksempelvis via virksomhedspraktik, ligesom alle borgere, der fortsat er i beskæftigelse, får en fastholdelseskonsulent tilknyttet. Et jobafklaringsforløb kan vare op til to år, og under forløbet modtager borgeren ressourceforløbsydelse. I grafen nedenfor ses udviklingen for fuldtidspersoner i jobafklaring i procent af arbejdsstyrken. Andelen af fuldtidspersoner har ligget rimelig stabilt mellem 0,5 og 0,6 % af arbejdsstyrken siden slutningen af 2015, svarende til gennemsnitligt 62 fuldtidspersoner i perioden. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Jobafklaring, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre 13

14 Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i arbejdsevnen kan revalidering være en mulighed, for at støtte borgeren i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Revalidering kan gives, hvis det vurderes realistisk, at borgeren ved at blive revalideret kan blive selvforsørgende. Revalideringen vil typisk bestå af uddannelse, omskoling eller optræning. 0,25 Revalidering, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 0,2 0,15 0,1 0,05 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Andelen af fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken, der er i revalidering i Glostrup Kommune, har ligget stabilt på 0,1 % siden efteråret Det svarer til et gennemsnit på 11 fuldtidspersoner i perioden. Integrationsydelse Målgruppen for integrationsydelse omfatter primært flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, men det kan også være borgere, der har opholdt sig i Danmark mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Grafen på næste side viser, at siden slutningen af 2015 har andelen af borgere på integrationsydelse ligget stabilt på 0,3 % af arbejdsstyrken, svarende til gennemsnitlig 33 fuldtidspersoner for perioden. 14

15 Integrationsydelse, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre I 2016 kom der 13 flygtninge til Glostrup Kommune. I ankom 5 flygtninge til Glostrup Kommune. Hertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som også modtager integrationsydelse. Glostrup Kommune er sat til i 2018 i alt at modtage 4 flygtninge; indtil nu er der kommet én. Ressourceforløb Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft , og med den blev ressourceforløb indført som en indsats for borgere med komplekse problemstillinger. Et ressourceforløb er beskæftigelsesrettet, og målet er at støtte borgeren i på sigt at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Borgeren modtager et tværfagligt og helhedsorienteret forløb, hvor der ud over beskæftigelse er fokus på udvikling af sociale og helbredsmæssige problematikker. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Ressourceforløb, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre 15

16 Der er sket en stigning i andelen af fuldtidspersoner i ressourceforløb i procent af arbejdsstyrken fra 0,6 % i slutningen af 2015 til 0,8 % i starten af 2018, svarende til en stigning fra 73 til 96 fuldtidspersoner i perioden. Denne stigning kan tilskrives en implementeringsperiode, da reformen blev vedtaget, og herefter et styrket arbejde med ressourceforløb fra 2016 og frem. Flere sager er blevet afklaret i rehabiliteringsteamet, og borgere fra andre målgrupper, herunder aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jobafklaring og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, er vurderet til at være i målgruppen for ressourceforløb grundet komplekse problemstillinger. Ledighedsydelse Borgere der er visiteret til fleksjob, men som ikke er ansat i et fleksjob, er berettiget til at modtage ledighedsydelse. Ydelsen er på samme niveau som kontanthjælp. Borgere, der modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende, og de er som udgangspunkt tilknyttet en virksomhedskonsulent, der bistår med at finde jobåbninger. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Ledighedsydelse, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Siden slutningen af 2015 er der sket en relativt stor stigning i fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken, der, i Glostrup Kommune, modtager ledighedsydelse. Fra 0,3 % i slutningen af 2015 til 0,6 % i starten af Dette svarer til en stigning fra 39 til 64 fuldtidspersoner. Stigningen hænger sammen med, at flere borgere har fået afklaret deres sag i rehabiliteringsteamet og er blevet visiteret til fleksjob. Grundet den store tilgang af fleksjobvisiterede borgere er ledigheden blandt målgruppen øget. Der er aktuelt stort fokus i Jobcenteret på indsatsen for at finde fleksjob til ledighedsydelsesmodtagere, blandt andet ved at alle Jobcenterets virksomhedskonsulenter har øget fokus på fleksjob ligesom der er øget samarbejde med andre aktører. 16

17 Fleksjob Borgere hvis arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i alle erhverv kan bevilges fleksjob. Ofte har borgeren været i ressourceforløb, og sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, hvor der er taget stilling til borgerens helbred og arbejdsevne. Et fleksjob tager hensyn til borgerens skånebehov, og vil ofte være på nedsat ugentligt timetal. Arbejdsgiveren betaler løn for de effektive arbejdstimer medarbejderen leverer, mens kommunen supplerer borgeren med fleksløntilskud for de timer, der ikke er lønindkomst. Der kan etableres fleksjob indenfor alle erhverv. En borger, der er ansat i fleksjob, har tilknyttet en fastholdelseskonsulent fra Jobcenteret, der har fokus på at yde bistand til såvel borger som virksomhed med henblik på arbejdsfastholdelse. 3,0 Fleksjob, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Andelen af fuldtidspersoner i fleksjob er steget fra 1,5 % af arbejdsstyrken i slutningen af 2015 til 1,7% i starten af 2018, svarende til en stigning fra 173 til 187 fuldtidspersoner. Stigningen dækker over, at flere borgere i perioden har fået afklaret deres sag i rehabiliteringsteamet, og derved er blevet visiteret til fleksjob grundet varigt nedsat arbejdsevne. Førtidspension En borger, der ikke er i stand til at forsørge sig selv grundet varig nedsat arbejdsevne, kan tilkendes førtidspension. Ofte har borgeren været igennem et ressourceforløb og i alle tilfælde er sagen blevet forelagt rehabiliteringsteamet. Borgerens udfordringer er dokumenteret både lægeligt og i forhold til arbejdsevne. Som udgangspunkt kan man ikke få førtidspension, hvis man er under 40 år. 17

18 Førtidspension, fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 1kv16-4kv16 2kv16-1kv17 3kv16-2kv17 4kv16-3kv17 1kv17-4kv17 2kv17-1kv18 Glostrup Gennemsnit, klynge Gennemsnit, nabojobcentre Som det fremgår af ovenstående graf, har andelen af førtidspensionister i procent af arbejdsstyrken (fuldtidspersoner) i Glostrup Kommune ligget relativt stabilt siden slutningen af 2015, dog er der sket et fald fra 5,7 % til 5,5% af arbejdsstyrken, hvilket svarer til et fald fra 648 til 626 fuldtidspersoner. 18

19 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Helårspersoner Udvikling i resultaterne for aktuel investering Nedenfor gennemgås mål og status på udviklingen i afgang fra kontanthjælp i forhold til Kommunalbestyrelsens investering i -18. Målet for jobparate kontanthjælpsmodtagere Fra januar til oktober 2018 forventes antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere at falde med 45 helårspersoner som følge af investeringen. Det forventes, at der i første halvår afsluttes 12 personer, i andet halvår afsluttes 12 personer, i første halvår 2018 også afsluttes 12 personer, mens forventningen er en nedgang på 9 personer i andet halvår Målet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Som følge af investeringen forventes antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere at falde med 50 helårspersoner fra januar til oktober Det forventes, at der i første halvår afsluttes 9 personer, i andet halvår afsluttes 9 personer, i første halvår 2018 afsluttes 18 personer samt at der i andet halvår 2018 afsluttes 14 personer. 100 Udvikling i afgangen fra kontanthjælp i forhold til investering Samlet resultatmål Udvikling i afgang jobparate Udvikling i afgang kontanthjælp, samlet Udvikling i afgang aktivitetsparate I marts måned 2018 var der samlet siden januar (akkumuleret resultat) afsluttet 90 kontanthjælpssager. Heraf er 53 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er afgået fra ydelsen og hvoraf nogle er i ordinært arbejde, mens andre er overgået til ressourceforløb eller fleksjob, og 34 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i ordinær beskæftigelse. 19

20 Refusion og medfinansiering I det følgende præsenteres den gennemsnitlige refusions- og medfinansieringsprocent for forskellige ydelser sammenlignet med klyngen. Refusionsprocenten viser, hvor stor en andel af en given ydelse der tilbagebetales i refusion og her er det således målet at få procenten så høj som muligt. Medfinansieringsprocenten viser, hvor stor en andel af dagpengeydelsen (samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) kommunen medfinansierer, hvorfor målet her er at få procenten så lav som muligt. Refusions- og medfinansieringsprocenten er afhængig af varigheden af borgernes forløb på de enkelte ydelser. Jo længere varighed des lavere refusionsprocent eller des højere medfinansiering. Refusionstrappen ser ud som følger: 80 pct. i de første 4 uger. 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 20 pct. fra den 53. uge og frem. Medfinansieringstrappen ser ud som følger: 20 pct. i de første 4 uger. 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 80 pct. fra den 53. uge og frem. Refusions- og medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen De nedenstående diagrammer viser den gennemsnitlige refusionsprocent for udvalgte ydelser i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen i marts Gennemsnitlige refusionsprocent marts 2018 Kontanthjælp Gennemsnitlige refusionsprocent marts 2018 Uddannelsehjælp Gennemsnitlige refusionsprocent marts 2018 Sygedagpenge 40,00 40,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 21,60 21,90 Klyngen Glostrup 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 25,80 Klyngen 25,90 Glostrup 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 37,30 Klyngen 39,60 Glostrup 20

21 Ovenstående søjlediagram (til venstre) viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for kontanthjælp ligger 0,3 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. I forhold til uddannelseshjælp (figuren i midten) ligger Glostrup Kommune 0,1 procentpoint højere end gennemsnittet for klyngen. Figuren til højre viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for sygedagpenge ligger 2,3 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. Gennemsnitlig Medfinansieringsprocent marts 2018 dagpenge 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 65,20 66,10 Klyngen Glostrup Figuren ovenfor viser, at den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for dagpenge ligger 0,9 procentpoint højere i Glostrup Kommune end for gennemsnittet i klyngen. Det kan heraf udledes, at der er flere dagpengesager af længere varighed i Glostrup end gennemsnittet i klyngen. 21

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet af

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 5 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet

Læs mere

Jobcenteret samlet status 2018

Jobcenteret samlet status 2018 Jobcenteret samlet status 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 5 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere