Velkommen til Lægedage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Lægedage"

Transkript

1 Velkommen til Lægedage Grundlæggende vaccinationsprincipper Undervisning for praksispersonale november 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen for infektionsepidemiologi Statens Seruminstitut.

2 Program: Vaccinernes historie Hvilke sygdomme vaccinerer vi imod og er det stadig aktuelt? Primær og sekundær immunitet kort Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Administration og intervaller Bivirkninger, herunder problematik med HPV. Tilpasning til programmet af børn vaccineret på anden måde. DDV (Det Danske vaccinationsregister) Di-Te profylakse. Influenza-vaccination Pneumokok vaccination til risikopatienter. Lægedage

3 Udviklingen 1100 f.kr. Tidligst kendte beskrivelse af vaccination stammer fra Kina Edward Jenner introducerede kokoppevaccination 1870 Louis Pasteur fremstillede den første levende, svækkede vaccine (brugte ordet: Vaccination i sine dyreforsøg) ~1900 Vacciner mod bl.a. tuberkulose, tyfus, kighoste, difteri og stivkrampe.

4 Udviklingen 1902 Anti-difteri serum 1910 Anti-tetanus serum

5 Udviklingen

6 Udviklingen 1950 Børnevaccinationsprogram (Difteri- Tetanus-BCG) 1955 Poliovaccine (IPV)

7 VACCINATIONER TIL BØRN Børnevaccinationsprogrammet Vaccine mod Introduceret Difteri (Di/di) 1943 Stivkrampe (Te) 1950 Polio (Pol) 1955 Kighoste (Ki/ki) 1961 Mæslinger (M) 1987 Fåresyge (F) 1987 Røde hunde (R) 1987 Hib (meningitis) 1993 Pneumokok (PCV7) 2007 HPV 2008/9 Lægedage

8 Er sygdommene i børnevaccinationsprogrammet stadig et problem? Difteri I 2008 stadig ca 7000 cases i verden. Sidste cases i DK i Juli case DK Tetanus Vil aldrig kunne udryddes. Jordbakterie. Sidste anmeldte cases i DK : 3 i 2007, 2 i 2008, 1 i Lægedage

9 Hvilke lande er der polio i? Lægedage

10 Kighoste Antal anmeldte tilfælde af kighoste hos børn under 2 år i Danmark

11 Kighoste i Danmark Lægedage Kilde: Tine Dalby, SSI

12 Hæmofilus influenzae type B Få tilfælde om året af meningitis hos børn efter indførelsen af vaccination (1994)

13 Invasiv pneumokoksygdom i Danmark fra 1980 til 2013 Før vaccination var der 1-2 dødsfald/ år i aldersgruppen under 5 år, efter har der ikke været dødsfald.

14 Mæslinger: Forekomst i Danmark Lægedage

15 Mæslingetilfælde i Europa april 2014-maj 2015 Lægedage

16 Fåresyge i Danmark 1994-juli 2015 Lægedage

17 Fåresyge Øget risiko for komplikationer med stigende alder ( i 2013 har >10% betændelse i testis og der har været ét tilfælde af serøs meningitis) kun ca. 85 % dannede beskyttende antistoffer efter én vaccination på den tidligere MFR vaccine, på den vi bruger nu danner 98% beskyttende antistoffer efter én vaccination. Smitter med dråbeinfektion. Inkubationstid: 2-3 uger. Smitter fra 5 dage efter smitteudsættelse til 5 dage efter sygdomsdebut Røde hunde Meget få cases i DK siden 94 98% danner beskyttende antistoffer efter èn vaccination Sidste cases 2008:3

18 Human papilloma-virus vaccine. Andel vaccineret med Human papillomavirus-vaccine (HPV) 2, Fødselsår: , Køn: Kvinder

19 Human Papilloma virus Danmark har den højeste forekomst af livmoderhalskræft blandt de nordiske lande. Ca. 375 danske kvinder får livmoderhalskræft om året Halvdelen af de kvinder, der får diagnosen er under 45 år. Ca. 100 personer dør af sygdommen om året Ca kvinder får hvert år foretaget keglesnitoperation pga.celleforandringer på livmoderhalsen. Ca. 50 % af cervixcancer i DK findes hos kvinder som ikke har deltaget i screeningsprogrammet.

20 HPV sættes årligt i forbindelse med, at: ca. 400 kvinder får livmoderhalskræft ca. 270 får tonsil-kræft. Heraf er 3/4 mænd. ca. 100 får kræft i endetarmsåbningen. Heraf er 2/3 kvinder. ca. 70 kvinder får kræft i vulva ca. 16 mænd får peniskræft ca. 16 kvinder får kræft i skeden

21 Passiv og aktiv immunisering og overordnede vaccinetyper Aktiv immunisering Passiv immunisering Infektion Immunglobulin Zostavax Di-Te-Ki-Pol-hib pneumokok Hepatitis A og B JE Meningokok Tyfus til inj. TBE HPV Influenza Rabies Kolera Tilført Tetanus Hepatitis A Hepatitis B Mæslinger Variceller Rabies Medfødt

22 Hvad må man give samtidig? Lægedage

23

24 Intervaller i børnevaccinationsprogrammet Vaccine Alder ved vaccination Interval Anbefalet Minim um Maksimum DiTeKiPol/ Act-Hib Pneumokok (PCV) 3 mdr. mellem 1. og 2. injektion 2 mdr. 1 md. intet 5 mdr. mellem 2. og 3. injektion 7 mdr. 6 mdr. intet 12 mdr. 3 mdr. mellem 1. og 2. 2 mdr. 1 md. intet injektion 5 mdr. mellem 2. og 3. 7 mdr. 2 mdr. intet 12 mdr. injektion ca. 2½ år 1 md. intet injektion 4 år fra sidste 4 år 4 år intet 5 år DiTeKiPol/Act- Hib fra DiTeKiPol hvert 10. år 10 år intet Booster MFR 15 mdr. mellem 1. og 2. DiTeKiPol Booster DiTe Booster HPV (4-valent) 12 år mellem 1. og 2. injektion mellem 2. og 3. injektion 2 mdr. 4 mdr. 1 md. 3 mdr. alle 3 doser tilstræbes givet inden for ét år

25 Intervaller: Ø Ingen vacciner bør gives tidligere end anbefalet Ø De anbefalede intervaller for vaccination bør så vidt muligt overholdes Ø Overholdes punkt 1. og 2. ikke, bør den eller de manglende vacciner gives snarest muligt med de kortest mulige intervaller Ø Man skal altså aldrig begynde forfra i en vaccinationsserie Ø Overhold altid minimum intervaller

26 HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK Man må aldrig blande noget i sprøjten, hvis ikke det specifikt bliver anbefalet. Husk at blande HIB i DiTeKiPol-væsken. Husk at blande MFR tørstof og solvens. Husk at checke både når du tager vaccinen ud af køleskabet, når du tager den ud af pakningen og når du blander den: at det er den rigtige vaccine. Husk at checke om intervaller er overholdt. Husk at smide vacciner med overskredet udløbsdato ud. Lægedage

27 Hvornår må man ikke vaccinere? Er barnet syg? Feber under 38 ingen kontraindikation. Ikke udredt neurologisk sygdomme udsæt vaccination til sygdom er udredt. Har barnet haft alvorlig allergisk reaktion på lægemidler, vacciner, indholdsstoffer i vaccinen eller andet? Hvis alvorlig straks-reaktion, så sædvanligvis kontraindikation. Hvis allergi for æg, kan barnet godt MFR vaccineres, Se EpiNyt uge xx/2015 Får barnet noget medicin, som trykker immunforsvaret eller har sygdom som svækker immunsystemet? Har barnet fået blodtransfusioner eller immunglobuliner inden for de sidste måneder Hvis barnet får prednisolon, kortison, cellegifte m.m. så må der IKKE gives levende svækkede vacciner Hvis ja, så må man udsætte at give levende svækkede vacciner Har barnet fået levende svækket vaccine inden for de sidste 4 uger? Kun et problem hvis der skal gives en levende svækket vaccine mere.

28 Intramuskulær injektion til spædbørn 0-12 mdr Det anbefalede injektionssted er forrest på siden af låret. Der tages et fast greb om musklen (m. vastus lateralis), således at denne danner en fold mellem tommelen og de øvrige fingre. OBS! Vær opmærksom på, at folden skal indeholde musklen og ikke kun subkutant væv.

29 Subcutan injektion Hos børn under 12 måneder er det foretrukne injektionssted ydersiden af låret. Hos børn over 12 måneder og hos voksne anbefales øvre yderside af tricepsområdet, maveskindet kan evt. også bruges

30 Intramuskulær injektion til børn >1 år og voksne Det anbefalede injektionssted er midt på den store skuldermuskel, hvor den er tykkest.

31 Hvor længe skal personer observeres efter vaccination Vacciner kan som anden medicin en sjælden gang føre til akut allergisk reaktion. Det skyldes reaktion på indholdsstofferne i vaccinen. Hvilke indholdsstoffer vaccinerne indeholder kan ses i brugsanvisningen (indlægssedlen eller produktresume). De alvorligste reaktioner kommer som reglen straks efter vaccination og viser sig ved akut opstået rødt udslet, evt. med kløe og blærer, såkaldt nældefeber. Desuden kan ses angioødem, astma, allergisk rhinitis eller anafylaktisk shock. Det anbefales at observere personer min. efter vaccination

32 BIVIRKNINGER Der skelnes dels mellem forventelige reaktioner: Milde symptomer, som er så hyppige, at de på et tidspunkt vil kunne ses hos de fleste børn, der følger et børnevaccinations-program. I nogle tilfælde som ved naturlig infektion, men med mindre intensitet og af kortere varighed.

33 BIVIRKNINGER og dels uventede og/eller alvorlige reaktioner: Meget sjældne. Enten reaktioner, der ikke tidligere er observeret, og som ikke kan udelukkes at skyldes vaccination, eller alvorlige reaktioner, som kan tilskrives vaccinen. Kendt allergi mod et indholdsstof i vaccinen bør altid betragtes som en relativ kontraindikation mod vaccination.

34 Hvordan anmelder jeg en bivirkning: Lægedage

35 Af tabellen kan ses, hvad 1 million børn med de naturlige virussygdomme kan få af komplikationer, sammenholdt med 1 million børn, som er MFR-vaccineret. (Børnevaccinationsprogrammet i Danmark SST) Virussygdom MFR Vaccine- studier fra udlandet Anmeldt efter MFR Vaccina- tion i Dan- mark Hjernebetændelse H øretab Feberkramper M ening itis Blodplademangel T estik elbetændelse Unge/voksne *se tek st Dødsfald

36 Hvad så med HPV vaccinen? Lægedage

37 Case nr. 1 VACCINATIONER TIL BØRN Et 3-mdr. barn er vaccineret med DiTeKiPol- /acthib. Fik efterfølgende feber op til 40 C. Skal der gives ½ dosis næste gang? Vurdering: Ø Feber er en forventelig reaktion efter DiTeKiPol-act Hib Ø Feber er ikke en kontraindikation for videre vaccination. Konklusion: ü Feberen er forventelig, og der gives aldrig ½ doser (med mindre det er en anbefaling fra producenten, fx influenza, BCG). Lægedage

38 Hvor kan jeg læse mere? Dette er en meget god oversigt over vaccinerne, intervaller, bivirkninger, osv.

39 Hvor kan jeg læse mere?

40 Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram Hvad har barnet fået? Hvor gammelt var barnet ved vaccinationen? Hvilke intervaller er der mellem de enkelte vacciner i serien? Der medregnes kun vacciner med tilfredsstillende skriftlig eller mundlig dokumentation. Alle vaccinekomponenter betragtes hver for sig. Epi-Nyt uge 5a/2015

41 Case nr. 2 Hvad gør vi nu: Syrisk barn, 10 mdr, vaccineret med: BCG ved fødslen DTaPHIB ved 2 mdr, 4 mdr og 6 mdr. IPV ved 2 mdr og 4 mdr. OPV ved 6 mdr. Mæslinge ved 9 mdr. Hep B ved fødsel, 2 mdr og 6 mdr. EPI-NYT Uge 5a Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram Lægedage

42 Hvor finder jeg de forskellige landes vaccinationsprogrammer?

43 Case nr. 2 Hvad gør vi nu? Syrisk barn, 10 mdr, vaccineret med flg: BCG ved fødslen DTaPHIB ved 2 mdr, 4 mdr og 6 mdr. IPV ved 2 mdr og 4 mdr. OPV ved 6 mdr. Mæslinge ved 9 mdr. Hep B ved fødsel, 2 mdr og 6 mdr Skal have: 1 x DiTeKiPol/Hib mindst 6 mdr. fra sidste vaccination. Prevenar x 3 med minimumsintervaller. MFR til vanlig tid ved 15 mdr og ved 4 år.

44 Det Danske Vaccinationsregister. Lægedage

45

46 Hvad kan man se: Børnevacciner givet tilbage til Influenza-vacciner givet til risikopatienter. HUSK: Gul feber Meningokok ACWY /Mekka kræver internationalt vaccinationsbevis

47 Påmindelsesbrevene: Mulig fejlkilder: Vaccinen er givet men der er ikke taget regning. Vaccinen er givet inden for de sidste 3 måneder Vaccinen er givet i udlandet

48 Case nr 3 VACCINATIONER TIL BØRN Et ungt menneske på 14 år er vaccineret med: - 3 mdr.: DiTeKiPol /act Hib - 5 mdr.: DiTeKiPol /act Hib -4 år MFR - 5 år: ditekipol booster Hvordan vaccineres videre? Epi-Nyt uge 5a/2015 En ditekipol booster nu, MFR og ny 5 års booster om 4 år Er man over 10 år, kan man anvende ditekipol booster eller di-te til at grundvaccinere med

49 Tetanusprofylakse hos patienter med sårskade Børn over 5 mdr. er dækket indtil vaccine i 12 mdr. alderen Børn over 12 mdr. alderen er dækket indtil 5 års booster Gravide skal vaccineres som alle andre TIG, TAT og VAT? TIG = Tetanus Immun Globulin TAT = Tetanus Anti Toxin = TIG VAT = Vaccine Anti Tetanus

50 Tetanusprofylakse hos patienter med sårskade. For videre vaccination, se Epi-Nyt 5B/2015 Fuld vaccineret, mindre end 10 år siden Ingen vaccine, ingen immunglobulin Tetanusrisiko Lille risiko Stor risiko Vaccination Status. Hvad har patienten fået tidligere? Vaccination Status Hvad har patienten fået tidligere? Fuld vaccineret mere end 10 år siden 2 vacciner inden for det sidste år. 2 vacc. for mere end et år siden. 1 vacc. eller ingen Usikker vaccinafonsstatus. Fuld vaccineret, mindre end 10 år siden Fuld vaccineret, mere end 10 år siden 2 vacc. uansat Fd 1 vacc. eller ingen. Usikker vaccinafonsstatus Vaccine, ingen immunglobulin Vaccine + immunglobulin Ingen vaccine, ingen immunglobulin Vaccine + immunglobulin Lægedage Ekstremt stort blodtab Vaccine + immunglobulin Frit eger: Mathias Amdi Hertz & Signe Maj Sørensen: Tetanus can sfll be found in Denmark Ugeskr Læger 2014;176:V

51 Antistoffer mod difteri og/eller tetanus Ø >1 IE/ml: revaccination kan vente 10 år. Ø >0,5: revaccination kan vente fem år. Ø <0,1: revaccination bør gives inden for få år. Ø <0,01: personen er ubeskyttet. Enten pga. manglende primærvaccination, eller fordi det er meget længe siden, at personen sidst blev vaccineret. Antistofniveauet målt en måned efter en Di-Te eller DiTeKiPol booster som er under 0,1 IE/ml for tetanus eller difteri, tyder på manglende primærvaccination.

52 Influenza-vaccination Influenza er en virus sygdom, typisk i vinter halvåret. Typisk A-influenza i starten af sæsonen, B- influenza i slutning af sæsonen. Under de store epidemier regner man med ca 1 mill. danskere får influenza. Der dør i gennemsnit danskere hvert år som følge af komplikationer til influenza Lægedage

53 Hvem anbefales vaccination: Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år Førtidspensionister Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering: - kroniske lungesygdomme - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) - diabetes 1 eller 2 - medfødt eller erhvervet immundefekt - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft - kronisk lever- og nyresvigt - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko Svært overvægtige (vejl. BMI> 40) efter lægelig vurdering Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko Gravide i 2. og 3. trimester Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

54 Pneumokokvacciner Prevenar 13 Indeholder 13 forskellige typer T-celle respons Konjugeret vaccine danner langvarige antistoffer. Gives kun én gang til voksne. Forebygger invasiv pneumokoksygdom OG pneumokoklungebetændelse. Pneumovax 23 Indeholder 23 forskellige typer. B-celle respons. Polysakkarid vaccinedanner antistoffer, som klinger af Skal evt.gentages Forebygger 74 % af invasiv pneumokoksygdom Lægedage

55 Hvad er invasiv pneumokoksygdom egentlig? Husk ved invasiv pneumokoksygdom mulighed for klausuleret tilskud til pneumokokvaccination, både den 13- og den 23 valente vaccine

56 Pneumokok-vaccination af risikogrupper på 18 år eller derover. Med klausuleret tilskud til både Prevenar 13 og Pneumovax. Personer på 18 år og derover med: udført/planlagt splenektomi, organeller cochleaimplantation manglende miltfunktion (fx efter stråling) likvorlækage tidligere invasiv pneumokoksygdom (IPS) immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom) Klausuleret tilskud kun til Prevenar 13: Personer ældre end 65 år med KOL KOL pt uanset alder med nedsat lungefunktion med FEV1 mindre end 40% af forventet. Tidligere vaccineret med PPV 23 JA Gives én PCV 13 Dog minimum et år efter tidligere PPV 23. NEJ Gives én PCV 13 Efter minimum 8 uger gives PPV 23 For klausuleringsregler for personer under 18 år, se Epi-Nyt uge 51/2012. Hvis der overvejes revaccination med PPV23 inden for 10 år, anbefales det at kontrollere antistofniveauet.

57 Hvornår skal man måle og revaccinere med den 23-valente pneumokokvaccine? Lægedage Kilde: :Statens Serum Instituts forslag til brug af pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet Rapport 2014

58 TAK FOR OPMÆRKSOM- HEDEN!

59 Postural Ortostatisk Takykardi Syndrom (POTS) og HPV-vaccination Symptombilledet varierer typisk hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, besvimelse symptomer over en længere periode POTS nyere diagnose: Høj puls målt ved vippelejetest; diagnosticeres kun få steder Baggrundshyppighed ukendt primært unge kvinder Mekanisme ikke klarlagt - ændring i det autonome nervesystem som følge af en autoimmun proces? På verdensplan er der registreret i alt 66 indberetninger om POTS som formodet bivirkning efter vaccination med HPV-vaccinen. Størstedelen af indberetningerne stammer fra Danmark og USA

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut.

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut. VACCINATION Forskellige typer af vacciner. intervaller mellem vaccinerne Praktisk gennemgang vedr. børnevaccination. Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2016 INDHOLD Indledning Vaccinationsprogrammet Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? Sygdommene Difteri Stivkrampe Kighoste Polio (børnelammelse) Meningitis og strubelågsbetændelse

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Sundhedsstyrelsen november 2001 Kolofon Titel Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Udgiver/forlægger Sundhedsstyrelsen Copyright Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Influenzavaccination 2015

Influenzavaccination 2015 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Influenzavaccination 2015 Dato 1. oktober 2015 Svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende vaccination mod influenza Som bekendt er influenzavaccination ikke en del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: Information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Svar på SUU spørgsmål 496 vedr. skader efter vaccinationer anmeldt til Patienterstatningen 5. marts 2015

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 339 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 9. marts 2009 Sags.nr.: 0902140 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 14612 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER

PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER Alle beløb i Profylakseaftalen er angivet i 01-10-2017-niveau. Aftalen er udformet på grundlag

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 153 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad Resumé

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Sundhedsstyrelsen Vaccinationsprogrammet Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. Di-Te-Ki-Pol 1 og Hib 2 5 mdr. Di-Te-Ki-Pol

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på www.ssi.dk/data og indeholder data

Læs mere

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM 2007 Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Anbefaling om indførelse

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsstyrelsen, maj 2007 Sammenfatning Børn vaccineres

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 0,5 ml, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Aktivt stof: Konjugeret meningokok gruppe C polysakkarid (adsorberet) Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner

Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 179 Offentlig Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner Bilaget beskriver de seneste års udvikling på det internationale vaccinemarked og SSI s rolle på

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 022-11 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27. september 2013, kl. 13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Søren Brostrøm, Jens Ole Nielsen, Carsten Heilmann,

Læs mere

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi SSI vaccinedag 14. september 2015 USIKKERHED OM FREMTIDEN SSI s vaccinefabrik

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-10 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) Læs hele denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: OPLYSNINGER TIL BRUGEREN Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) Læs hele denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Vaccine mod skovflåtbåren encephalitis (hele virus, inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med

Læs mere

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Anne Rygaard Hjorthøj, FOBS National konference for seksuel sundhed Nyborg Strand 20.11.13 Siden sidst Forebyggelsespakken for seksuel sundhed og Center

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM Dette er en vejledning til at udfylde den internationale Health Form. Vi anbefaler at man som minimum FØRSTE gang barnet rejr med CISV bruger barnets egen læge, således

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) Indlægsseddel: Information til brugeren Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Pneumovax injektionsvæske, opløsning i et hætteglas. pneumokokpolysaccharidvaccine

Indlægsseddel: Information til brugeren. Pneumovax injektionsvæske, opløsning i et hætteglas. pneumokokpolysaccharidvaccine Til voksne og børn på 2 år og derover. Indlægsseddel: Information til brugeren Pneumovax injektionsvæske, opløsning i et hætteglas pneumokokpolysaccharidvaccine Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel Bilag III Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel 43 Tilføjelser, som skal inkluderes i de relevante punkter i produktresuméet for monovalente mæslinge-vacciner.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 037-13 Ændring af børnevaccinationsprogram Statens Serum

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet 997 Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet Thilde Nordmann Winther & Birthe Høgh Den 1. oktober 2007 blev vaccination mod pneumokokker en del af det danske børnevaccinationsprogram. Læs her om

Læs mere

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet)

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Den 4. oktober 2007 Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Indledning Vacciner mod humant papillomavirus (HPV) er ganske nyudviklede,

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + + 0 Til mødre i undersøgelsen: Børns

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Gardasil 9 suspension til injektion i en forfyldt sprøjte Human papillomavirusvaccine, 9-valent (rekombinant, adsorberet) Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere