den 6. nationale Instruktørsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den 6. nationale Instruktørsamling"

Transkript

1 den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den oktober 2012

2 Den 6. nationale Instruktørsamling

3 Den 6. nationale instruktørdag Komiteen for Sundhedsoplysning 2013 Manuskript: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning Tegning: Bigger Picture/Cav Bøgelund Layout: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Du kan altid finde denne og tidligere års konferencehæfter på

4 Forord Siden Komiteen for Sundhedsoplysning begyndte at udbrede kurser til mennesker med langvarig sygdom i 2006, har over danskere deltaget i et kursus. Disse mennesker har fået styrket deres personlige ressourcer, så de bedre kan håndtere hverdagen med en sygdom: De har fået redskaber til at magte de daglige udfordringer, de har fået en bedre livskvalitet og en oplevelse af mere kontrol over deres situation. Dette er i høj grad de mange frivillige instruktørers fortjeneste. Det er vigtigt, at man som instruktør er ekspert i at afholde kurser, så de mange deltagere får det bedst mulige udbytte med fra de timer, som de bruger på kurserne. På den 6. nationale instruktørsamling var der derfor fokus på, at den enkelte instruktør kunne få pudset sine kompetencer af indenfor lige netop det område, som hun/han havde mest brug for. I dette konferencehæfte opsummeres de enkelte workshops, så alle har mulighed at få et indblik i, hvad der foregik på instruktørsamlingens 8 workshops og på koordinatorworkshoppen. Desuden indeholder det også gode råd om stemmebrug og nærvær givet af skuespiller og sanger Mads Korsgaard. Evalueringsskemaet på denne instruktørsamling var lidt mere omfattende end tidligere og bestod af to dele. Den ene del omhandlede selve instruktørsamlingen og har til formål at give Komiteen viden om, hvad deltagerne har af ønsker til samlingerne fremover, og hvad de fik ud af den aktuelle samling. På den måde kan vi forhåbentligt hele tiden tilpasse arrangementet efter de aktuelle ønsker og behov. Den anden del (omhandlede instruktører og koordinatorer generelt) bruges til at få mere at vide om, hvem instruktørerne er. I konferencehæftet præsenteres et udpluk af undersøgelsens resultater. Hvis du vil vide mere om tallene, er du velkommen til at kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning. Tak til alle, der deltog og var med til at gøre den 6. nationale instruktørsamling til en god oplevelse og god fornøjelse med hæftet her. På gensyn i 2013 til den 7. nationale instruktørsamling. Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning 3

5 Tegninger På dette års instruktørsamling blev der lavet et visuelt referat. Det blev tegnet undervejs og har til formål at hjælpe vores hukommelse til at skabe et overblik over indlæg og workshops. Vi havde en professionel tegner til få det hele ned på store papirer, og undervejs havde alle mulighed for at kommentere og redigere i tegningerne. Der blev tegnet 2 6 meter tegning, som blev gennemgået som det sidste programpunkt på instruktørsamlingen. Tegningerne i årets konferencehæfte er udpluk fra de store tegninger. Tegningerne kan i deres fulde længde findes på 4

6 Workshops På instruktørsamlingen deltog instruktører med både kort og meget lang erfaring. Nogle af udfordringerne som instruktør er ens, uanset erfaring. Andre udfordringer opleves forskelligt afhængigt af, om man er ny instruktør, eller om man har afholdt 20 kurser. Vi anbefaler, at nye og erfarne instruktører underviser sammen i kommunerne, og vi tror på, at alle, der har afholdt kurser, kan støtte hinanden i at blive bedre instruktører. Derfor blev der udbudt 8 workshops, med 8 forskellige fokus som man kan arbejde med som instruktør. Den enkelte instruktør besluttede selv, hvilke områder hun/han gerne ville blive bedre til. Hver instruktør kunne deltage i 4 workshops. De 8 workshops præsenteres på de følgende sider. Evalueringsresultat Jeg er: Instruktør 75 % Koordinator og underviser også som instruktør 13 % Koordinator 12 % 5

7 Workshop Fra presset til rart Første gang man præsenteres for instruktørmanualen er på instruktørkurset. De fleste oplever her, at det kan være lidt uoverskueligt at få overblik over materialet, og man trænes til at følge manualen meget tæt, når man skal ud at undervise. Når man har afholdt nogle kurser, har fået vejledning og er blevet certificeret, er man begyndt at blive fortrolig med manualen, aktiviteterne og processen, og man får sin egen undervisningsstil. Man begynder at have flere redskaber til at tackle de udfordringer, der opstår i gruppen også dem, der ikke er beskrevet i manualen. Hvordan man reagerer i forskellige situationer, afhænger af omstændighederne. 6

8 Workshop Problemløsning og idérunder Problemløsning og idérunder er centrale metoder, og det er vigtigt for deltagernes udbytte af kurset, at instruktørerne er helt fortrolige med metoderne. Hvis en deltager begynder at kommentere eller stille spørgsmål undervejs, så forklar at vi er i gang med at komme med idéer lige nu, men at vi efter idérunden vil diskutere eller afklare idéerne. Husk desuden, at det er mængden af idéer der tæller, frem for hvad du synes om idéerne. Det er altid instruktøren (og aldrig kursisterne), der er ansvarlig for, at idérunder og problemløsninger fungerer efter hensigten. 7

9 Workshop Symptomcirkelen Et af de gennemgående elementer på kurserne er symptomcirklen. Ofte introduceres nye redskaber fra værktøjskassen med en henvisning til, hvordan redskabet kan være med til at bryde negative cirkler. Symptomcirklen introduceres med det budskab, at hos mennesker med kroniske sygdomme kan symptomerne forstærke hinanden, hvilket kan gøre det vanskeligt at mestre sygdommen. Hvis man kan identificere symptomer, der forstærker hinanden negativt (fx smerte giver muskelspændinger, der gør én ekstra træt), så kan man ofte også finde en god strategi (et redskab fra værktøjskassen) til at bryde denne negative effekt. Når man underviser, kan man godt henvise til symptomcirklen, selvom det ikke står i manualen. 8

10 Workshop Den langsigtede handleplan Gennem hele kursusforløbet er der fokus på ugentlige handleplaner. På modul 6 skal kursisterne lave en langsigtet handleplan. Det kan være vanskeligt for både kursister og instruktører at kende forskel på de korte ugentlige handleplaner og de langsigtede mål, som der sigtes mod i de langsigtede handleplaner. For at nå målet i sin langsigtede handleplan skal man gennemføre en række korte handleplaner som trædesten. Disse handleplaner kan den enkelte deltager selv opbygge som ugentlige handleplaner, dvs. handleplaner med sikkerhedsniveau, konkrete svar på de 4 hv-spørgsmål, et realistisk mål og noget, som personen selv ønsker at gøre. 9

11 Workshop Vanskelige situationer Alle instruktører, der har prøvet at undervise, kender til de vanskelige situationer, som kan opstå på et kursus. Når de opstår, så snak med din med-instruktør om, hvordan I tacklede situationen, og hvordan I kan gribe det an, hvis en lignede situation opstår igen. Husk også appendiks III i din instruktørmanual. Her finder du gode råd til at håndtere forskellige typer af situationer og kursister, som du kan møde, når du holder kursus. 10

12 Workshop Samarbejde På baggrund af en workshop på 5. nationale instruktørsamling i 2011 er der blevet lavet en Samarbejdsguide til instruktører. Kommunikation er en kompliceret proces. Når den ene instruktørs oplevelse skal videreformidles til den anden, skal den anden ikke bare høre, hvad der bliver sagt, men skal også kunne bruge det på den måde, som hun forstår det, der bliver sagt. Samarbejdsguiden er lavet for at sikre, at de to instruktører har samme oplevelse af de indgående aftaler. Samtidig skaber den opmærksomhed på, at samarbejdet godt kan fungere fint, selv om instruktørerne måske tænker forskelligt og har forskellige behov. 11

13 Workshop Vanskelige emner Som instruktør kan man komme ud for at skulle forholde sig til, at kursister bringer emner på banen, som kan være vanskelige at tale om for nogle. Det kan fx være sex, selvmordstanker og andre tabuiserede emner. Anerkend deltagerens behov for at tale om dette emne, der kan være relevant for flere. Men overvej også din egen grænse på forhånd, så du ikke kommer til at give mere intime eksempler fra dit eget liv end du egentlig har lyst til. 12

14 Workshop Self-efficacy På instruktøruddannelser gennemgås den teoretiske baggrund for kurserne ganske kort, og der er ikke mulighed for at diskutere den indgående. Men en teoretisk indsigt i, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvornår vi arbejder direkte med teorien som afsæt, kan skabe en god forståelse for, hvorfor det er vigtigt at holde sig til metoderne, og at alt i manualerne er gennemtænkt og har et formål. Manden bag teorien om self-efficacy hedder Albert Bandura. Han er professor i psykologi ved Stanford Universitet. Han mener, at mennesker, der er vant til at sætte mål og nå dem, har bedre forudsætninger for at ændre deres adfærd, også når det handler om sunde vaner. Og oplevelsen af, at man kan gøre det, man sætter sig for, er afgørende for, at man får det gjort! 13

15 Evalueringsresultat Køn: Mand 17 % Kvinde 80 % Ubesvaret 3 % Evalueringsresultat Alderfordeling: Antal respondenter År

16 Stemme og nærvær Som afslutning på den første dag var alle samlet for at modtage gode råd fra skuespiller og operasanger Mads Korsgaard om, hvordan man som instruktør bruger sin krop og stemme til at komme ud over rampen. Dagen kulminerede med flerstemmigt kanon-sang, hvor vi lærte vigtigheden af at være nærværende og lytte til hinanden for at få budskabet ud på den smukkeste mulige måde. På baggrund af sine mange års erfaring med at bruge stemmen til både sang og tale gav Mads et par nyttige råd til god brug af stemmen: opvarmning betyder, at man hæver temperaturen i kroppen for at få muskler og nervebaner til at arbejde hurtigere og smidigere og for at undgå skader. opvarmning og udstrækning er derfor også vigtigt, når man skal bruge sine stemmemuskler som instruktør. Hvis du ikke har tid til at varme hele kroppen op, så fokuser især på hals- og kæbemuskler. hvis du alligevel oplever at blive træt i stemmen, så drik masser af vand. sørg for at hvile din stemme ved at være stille mindst 8 timer i døgnet. Det tørrer ud og slider på stemmebåndene at hviske, så forsøg at undgå dette. lad desuden være med at rømme dig, men host i stedet for, hvis du skal have slim væk fra stemmebåndet. 15

17 Evalueringsresultat Sygdoms varighed: 1-5 år 4 % 6-10 år 27 % Mere end 10 år 67 % Ubesvaret 2 % Evalueringsresultat Årsag til smerter Respondenter Procent Sygdom 48 57,1 % Operation 12 14,3 % Ulykke 11 13,1 % Medfødt lidelse 10 11,9 % Bivirkning af behandling 4 4,8 % Slid/arbejdsskade 20 23,8 % Kendes ikke 5 6,0 % Anden årsag, angiv hvilken 7 8,3 % Ubesvaret 8 9,5 % I alt ,0 % 16

18 Koordinatorworkshops På årets koordinatorworkshop præsenterede Komiteen for Sundhedsoplysning de deltagende koordinatorer om de nyeste tiltag. Der arbejdes blandt andet med et forskningsprojekt med fokus på samarbejdet mellem kommuner og almen praksis, udvikling af en app om handleplaner, en evaluering af langtidseffekten af Lær at tackle kroniske smerter (18-24 måneder efter endt kursus), et projekt om at udvikle en model for netværksdannelse blandt tidligere kursister og et helt nyt kursus med fokus på sygedagpengemodtagere. Desuden blev koordinatorerne præsenteret for en status på projektet om kurset Lær at tackle angst og depression. 17

19 Ledelse af frivillige Fælles for koordinatorer er, at de arbejder med ledelse af frivillige. På koordinatorworkshoppen var alle derfor med til at give hinanden gode idéer til, hvordan man som koordinator kan løfte denne opgave. Her gengives et udvalg af idéer og opmærksomhedspunkter, der blev opstillet: Afklar dine instruktørers forventninger til dig som koordinator og deres forventninger til deres tidsforbrug, eventuel kompensation (fx kørselspenge) og undervisningsrammer. Dette kan fx ske på årlige eller halvårlige medarbejdersamtaler. Husk også den løbende dialog. Vis, at du værdsætter dine instruktørers frivillige indsats ved at have struktur på, hvordan og hvornår i afholder planlægnings- og opfølgningsmøder. Måske giver det mening for jer at underskrive en samarbejdskontrakt (der findes et forslag i Samarbejdsguiden beregnet til samarbejdet mellem koordinatorer og instruktører). Respekter, at instruktørerne yder en frivillig indsat og gør det legalt at sige nej til en opgave. Vær desuden opmærksom på, at andre opgaver kan gå ud over deres vigtigste opgave nemlig undervisningen. Vær klar i din kommunikation både på skrift og tale. Find evt. inspiration i aktiviteten om kommunikation og jeg-budskaber fra kurserne. Evalueringsresultat Jeg er instruktør i følgende kurser: Lær at leve med kronisk sygdom 48 % Lær at tackle kroniske smerter 37 % Aktiv med kronisk sygdom 10 % Lær at tackle angst og depression 4 % Ubesvaret 1 % 18

20 Vær professionel og undgå venskabelige relationer. På den måde gør du det nemmere for dig selv, hvis du en dag skal tage en vanskelig samtale med din instruktør. Instruktørjobbet er ikke et livstidsjob. Husk at sige farvel til instruktører, som ikke længere kan løfte opgaven og sikr på den måde, at borgere får et godt udbytte af deres kursus. Overvej, om du eventuelt kan bruge instruktøren til andre opgaver. Du kan også tilbyde at hjælpe personen med at få kontakt til andre, der kan bruge vedkommendes engagement, fx en patientforening. Gennemfør et modul 0 (et introduktionsmøde forud for kursusstart) sammen med instruktørerne, så både deltagere og instruktører har mødt hinanden, inden kurset for alvor gå i gang. Inddrag instruktørerne i beslutninger om jeres kurser, men vær bevidst om koordinatorens beslutningsansvar. Vær opmærksom på, at der kan være konkurrence mellem instruktørerne. Vær din rolle som koordinator bevidst, hvis det er tilfældet. Fx kan du til en start fortælle, at du forventer, at de kan undervise sammen med flere forskellige. Dette er også med til at styrke deres underviserkompetencer. Anerkend dine instruktørers forskellighed og benyt dig af, at de er gode til noget forskelligt. Husk at bruge dine kollegaer og også gerne koordinatorer fra andre kommuner til at sparre med både når koordinatoropgaven lykkes, og når den volder dig hovedbrud. Evalueringsresultat Baggrund for at være instruktør Respondenter Procent Jeg har selv kroniske smerter 62 64,6 % Jeg har selv en kronisk sygdom 68 70,8 % Jeg er pårørende til en med kronisk sygdom/kroniske smerter 5 5,2 % Jeg er koordinator i en kommune og har ikke selv en kronisk 11 11,5 % sygdom/kroniske smerter Ubesvaret 2 2,1 % I alt ,0 % 19

21 Evalueringsresultat Kroniske sygdomme Respondenter Procent Apopleksi (blodprop i hjernen) 3 3,6 % Astma/allergi 12 14,3 % Kræft 3 3,6 % Diabetes 8 9,5 % Fibromyalgi 10 11,9 % Gigtsygdom 29 34,5 % Hjertesygdom 6 7,1 % Knogleskørhed 7 8,3 % KOL/Lungesygdom 8 9,5 % Psykisk lidelse 9 10,7 % Ryglidelse 27 32,1 % Sclerose 6 7,1 % Anden sygdom 27 32,1 % Ubesvaret 3 3,6 % I alt ,0 % 20

22 På gensyn til 7. nationale instruktørsamling i Middelfart den oktober 2013 på Comwell Middelfart Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling Netværksarrangement for koordinatorer og frivillige instruktører på Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter Middelfart den 3. - 4. november 2011

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Den 1. nationale instruktørdag

Den 1. nationale instruktørdag Den 1. nationale instruktørdag Apotekerfonden af 1991 Den 1. nationale instruktørdag Et dagsseminar for instruktører fra Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Maj 2008 Forfattere Projektleder

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Guide til rekrutteringssamtalen

Guide til rekrutteringssamtalen LÆR AT TACKLE Guide til rekrutteringssamtalen Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører GUIDE TIL REKRUTTERINGSSAMTALEN Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører Copyright

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Tak for det gode samarbejde i 2010 Netværksarrangement for frivillige instruktører 2. - 3. november 2010 Det har været en god dag, fordi man

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Læring og mestring i forskningsprojektet Kompetenceudvikling og samarbejde mellem erfaren patient / bruger og fagperson Implementering i organisationen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør GUIDE TIL DET GODE SAMARBEJDE MELLEM BRUGERORGANISATION OG INSTRUKTØR PATIENTUDDANNELSE Denne guide henvender sig til brugerorganisationer, der udbyder patientuddannelseskurserne Lær at tackle samt til

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne Sociale og etiske værdier er én af

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Evaluering af netværksmodel i forbindelse med

Evaluering af netværksmodel i forbindelse med Evaluering af netværksmodel i forbindelse med LÆR AT TACKLE kurser Kursisterne oplever et behov for at indgå i et netværk efter kursusafslutning Netværksdannelse har en positiv indvirkning på deltagernes

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere