Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S"

Transkript

1 Introduktion til Investeringsselskabet

2 Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling. Vi forventer at skabe gode resultater, selv hvis aktiemarkederne er uændrede. Rationel Aktieinvestering er at investere så intelligent Aktieinvestering A/S vil få et højere langsigtet som muligt og så billigt som muligt. afkast og vil opleve færre og lavere periodevise tab. Risiko og afkast følges ikke ad Sammenhængen mellem afkast og risiko er Hvis vi er ekstra dygtige, kan selv faldende aktie potentielt det mest misforståede forhold i inve markeder være en fordel. steringsverdenen. Vi tilbyder en velovervejet investeringsstrategi med risikostyring i højsædet og en særdeles at Nærværende introduktion kan ikke stå alene, og traktiv omkostningsstruktur. en eventuel beslutning om at investere i Rationel Ekstra sikkerhedsnet Aktieinvestering A/S bør kun ske efter gennem Sammenlignet med andre aktieinvesteringer er læsning af tegningsmaterialet i sin helhed. Direktør Casper Hasse Leth Partner Thomas Berngruber Leth Econometrics Advisors ApS opnå et højt afkast, bidrager kun til irrationel og kortsigtet adfærd. Ved at udnytte mulighederne for løbende at op samle og akkumulere håndfaste, kontante ind det vores påstand, at aktionærerne i Rationel Opfattelsen af, at der kræves en høj risiko for at Risikoen ligger i, at prisen der betales, er højere tægter sikrer vi en ekstraordinær beskyttelse end værdien, der købes. Det betyder også, at mod tab og en høj sandsynlighed for et afkast på afkastpotentialet er størst, når risikoen er lavest et højt, stabilt niveau uanset markedsforholdene. - og omvendt.

3 Hellere tabte muligheder end tabt kapital Omkostninger uden skjult dagsorden En fugl i hånden er bedre end 10 på taget, men Vi tjener ikke på hyppige handler, øget risiko to eller flere i hånden er endnu bedre. eller tillæg ved køb og salg af aktier i selskabet eller ved simpel gearing. Investeringer er og må ikke være for sjov eller chancebetonede. Vi lader andre om at tro og Selskabets samlede omkostninger er af den grund håbe og dermed sætte investorers penge på høj særdeles konkurrencedygtige sammenlignet med 4% eller gratis kant. 4% eller gratis. Sådan kan direktionens lønaftale beskrives. Direktionen aflønnes kvartalsvis med 10% af det skabte afkast, der overstiger 4% p.a. Direktionen får således kun løn, såfremt selskabets afkast overstiger 4% p.a. Aktionærernes afkastkrav akkumuleres over tid. Vi kan og vil gøre det rigtige Derved er incitamentet for direktionen klart, at afkastet skal være stabilt. Over tid skal afkastet således overstige de i tabellen opgjorte afkast, før direktionen får løn. Vi er på alle måder uafhængige og frie af interesse konflikter, der ellers ofte fører til, at der satses med investorers penge i et håb om at skabe kortsigtede Afkast uden performancehonorar gevinster. Interessekonflikter kommer sjældent investorerne til gode og er ofte decideret skadelige på langt sigt. 1 år 4,0% 3 år 12,5% 5 år 21,7% 10 år 48,0% andre investeringsforeninger og investeringssel skaber, der investerer i aktier.

4 Udvalgte fakta Oplysningerne herunder har til formål at redegøre for relevante forhold i forbindelse med tegning af aktier i investeringsselskabet, herefter kaldt Selskabet. Enhver beslutning om investering i Selskabet skal tages ud fra det fuldstændige tegningsmateriale og skal læses i sin helhed. Aarhus, den 8. august 2011 Personkredsen bag Selskabet Udbuddet Aktierne i Selskabet udbydes til DKK pr. aktie à 100 DKK, og aktiekapitalen indbetales fuldt ud. Revision Deloitte A/S Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C Årsrapport Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra den 2. september 2011 til den 31. december Udbytte Selskabet har til hensigt at udbetale et udbytte, der svarer til den på tidspunktet markedskonforme rente. Derudover er der fastsat en række lande-, regions- og sektormæssige begrænsninger vedrørende Selskabets aktieeksponering. Endelig kan selskabet maksimalt have en eksponering mod en enkelt udsteder på 15% af egenkapitalen. For en præcis beskrivelse af Selskabets investeringsrammer henvises til risikodokumentet, der indgår som en del af det fulde tegningsmateriale. Risici Direktion Direktør Casper Hasse Leth, cand. jur., HD i finansiering og kreditvæsen. Bestyrelsesformand Advokat (H) Christian Østergaard, partner hos Dahl Advokatfirma. Bestyrelsesmedlemmer Statsautoriseret revisor og tidligere direktør for Partner Revision, Villy Fiedler. Direktør i CMG Holding ApS, tidl. Green House, Kent Posselt Pedersen. Registreringsnumre CVR nr. oplyses ved Selskabets registrering ISIN Kode: DK Selskabets adresse Trøjborgvej 74 Tegningsperiode og stiftelse Tegningsperioden løber fra mandag den 8. august til og med mandag den 29. august. Selskabet stiftes fredag den 2. september CVR nr.: Advokat Kromann Reumert I/S Sundkrogsgade København Ø CVR nr.: Serviceaftale Selskabet har indgået en serviceaftale med Leth Econometrics Advisors ApS, under ledelse af partner Thomas Berngruber. Leth Econometrics Advisors ApS leverer således blandt andet administrative og regnskabsmæssige ydelser samt investeringsanalyser og investeringsrapporter. Leth Econometrics Advisors ApS modtager et vederlag, som udgør 0,25% pr. kvartal af Selskabets indre værdi ultimo kvartalet. Leth Econometrics Advisors ApS Trøjborgvej 74 CVR nr.: Depotselskab Interactive Brokers (U.K.) Limited One Carey Lane, Fifth floor London EC2 V8AE FSA registrering: Beslutningen omkring udbytteprocenten vil blandt andet ske under hensyntagen til Selskabets overskud, investeringsmuligheder og aktionærernes skatteforhold. Investeringsstrategi er risikostyret aktieinvestering dikteret af markedsforholdene, herunder navnlig værdiansættelsen og niveauet af tillid/usikkerhed. Selskabet følger således en investeringsstrategi, der efter Selskabets opfattelse med en høj grad af sandsynlighed vil resultere i attraktive afkast uafhængigt af aktiemarkedsforholdene. Det er målet og Selskabets forventning, at Selskabets investeringsstrategi, sammenlignet med andre former for aktieinvestering, vil resultere i et væsentligt højere totalafkast målt over en fuld aktiemarkedscyklus. Investeringsrammer Selskabet kan maksimalt påtage sig en positiv nettoeksponering mod aktier på op til 150% af egenkapitalen og en minimal nettoeksponering mod aktier på -50% af egenkapitalen. Den væsentligste risiko for Selskabet er risikoen ved investering i aktier, men Selskabet er også eksponeret mod særligt rente-, valuta-, kredit-, modparts- og finansieringsrisiko. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte aktier, nøje vurdere det fulde tegningsmateriale. Det samlede tegningsgrundlag vil give den bedst mulige vurdering af naturen af selskabets risici, sandsynligheden for, at de indtræffer og med hvilken styrke, de i givet fald måtte indtræffe. Nærværende skal således ikke betragtes som en fyldestgørende og udtømmende beskrivelse af risikoen ved investering i Selskabet. Yderligere spørgsmål Ønsker De at vide mere om Selskabet, kan De kontakte direktør Casper Hasse Leth (tlf ) eller partner Thomas Berngruber (tlf ). De kan også maile til med henblik på at rekvirere det samlede tegningsmateriale eller blot for at stille spørgsmål. Denne beskrivelse er udelukkende beregnet som markedsføring og er udarbejdet af personkredsen bag Selskabet. Den skal ikke opfattes som hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, og det investeringsselskab, der er beskrevet i brochuren, er ikke oprettet endnu. Oplysningerne i brochuren er ikke udtømmende og vil skulle læses i sammenhæng med andet materiale. Eventuelle historiske afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Personkredsen bag Selskabet frasiger sig tillige ethvert ansvar for eventuelle trykfejl heri, og beskrivelsen vil kunne blive ændret uden forudgående varsel. Potentielle investorer vil modtage yderligere materiale, før der evt. kan træffes en investeringsbeslutning, og investorerne opfordres derfor kraftigt til at gøre sig bekendt med sådant yderligere materiale. Personkredsen bag Selskabet påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner, der træffes eller foretages eller undlades at blive truffet på baggrund af oplysninger i denne brochure.

5 Trøjborgvej 74

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere