Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild"

Transkript

1 Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende, som man havde lyst til at arbejde videre med i forhold til emnet at mindske madspild. 1.1 Formulering af et brændende. Det er interessant at bede deltagerne identificere brændende, fordi hvert bærer en række underliggende antagelser i sig antagelser om årsagerne til madspild og antagelser om, hvor løsningerne ligger. Samtidig indeholder et brændende, når man selv har formuleret det, en naturlig energi til at gå i gang med at besvare et - og på den måde bliver det en motiverende invitation til handling - i denne kontekst en handling i forhold til opgaven med at mindske madspild. Det brændende fra hver af de syv grupper blev: 1. Hvordan fremmer man etisk korrekte miljøbeslutninger når det ikke nødvendigvis giver profit? 2. Hvordan skaber vi respekt for mad gennem hele værdikæden? 3. Hvordan ændrer vi holdninger og skaber viden, der medfører en adfærdsændring hos forbrugerne? 4. Hvordan skaber vi bæredygtige forretningsmodeller og samlivsformer? 5. Hvordan får vi gjort ressourcespild til et fælles anliggende? 6. Hvordan øger vi forbrugernes viden om fødevarernes holdbarhed og anvendelse? 7. Hvordan skaber vi respekt for mad maddannelse? Derudover var der, fra gruppernes indledende drøftelser af hvilke brændende der trænger sig på, særligt to som skilte sig ud, og som vi derfor har valgt at tage med: a) Hvordan bevarer vi momentum? (hvordan fastholder vi interessen for at mindske madspild, som opleves at være relativt høj netop nu hvordan undgår vi ulven kommer syndromet) b) Kan mindre madspild medføre mindre vækst? (er der en bagside ved at mindske madspild, som vi bør forholde os til?) Efter arbejdet med at formulere et brændende blev grupperne bedt om at drøfte: Hvad skal der gøres i forhold til det brændende hvad anbefaler gruppen og Hvad kan vi selv gøre? Svarene på disse to er gengivet ordret og ukommenteret i det følgende. Svarene er også sammenfattet i

2 1.2 Hvordan fremmer man etisk korrekte miljøbeslutninger? Hvordan fremmer man etisk korrekte miljøbeslutninger når det ikke nødvendigvis giver profit? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Vi må afveje hensynet til mennesker, profit og planet i det vi foretager os Prisstruktur Synlighed Efterspørgsel Skabe fællesskab Lovgivning Regler for markedsføring Oplysning og vejledning Noget á la WRAP people planet profit Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? a) Udnytte studerende som innovationsressourcer b) Vi hos DAKOFA kunne videreformidle viden bl.a. fra studerende eller forskning via deres netværk c) Vi på TÆNK kan skabe en folkebevægelse, samt påvirke virksomheder, erhverv og lovgivere d) Vi hos Fazer kan både være foregangsvirksomhed i fht. at sætte krav til leverandørerne, samt påvirke brugere og ansatte 1.3 Hvordan skaber vi respekt for mad gennem hele værdikæden? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Der skal skabes respekt for maden gennem hele værdikæden: Forbrugeren Detailhandlen Offentlig/privat bespisning Grossister Producenter a) Industri b) landbrug Affaldsbehandling Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Se illustrationen til højre Se på vækstpotentialer Starte rejse om kvalitet Respekt skaber værdi Uddannelse Illustrere/ personliggøre produktionen giver respekt for produktet 2

3 1.4 Hvordan ændrer vi holdninger og skaber viden? Hvordan ændrer vi holdninger og skaber viden, der medfører en adfærdsændring hos forbrugerne? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Forbrugeroplysninger, der hvor folk handler Kampagne via TV (medierne skal også tage ansvar for at udbrede budskabet) Påvirke via børnene (skoler, børnehaver etc.) Erhvervet skaber fælles front til holdningsskifte hos forbrugerne gerne om fejlmærkede produkter En app som registrerer hvornår du har købt hvad, så du ikke køber noget du allerede har i køleskabet Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Medierne og FVST 1 Forbrugeroplysninger, der hvor folk handler Medierne og FVST Kampagne via TV (medierne skal også tage ansvar for at udbrede budskabet) FVST Påvirke forældrene via børnene (skoler, børnehaver etc.) Kæderne Erhvervet skaber fælles front til holdningsskifte hos forbrugerne gerne om fejlmærkede produkter COOP En app: Registrer hvornår du har købt hvad, så du ikke køber noget, som du allerede har i køleskabet 1.5 Hvordan skaber vi bæredygtige forretningsmodeller og samlivsformer? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Kortlægning af udfordringerne for vores organisering af fødevarekæden samt borgernes spisevaner Fællesspisning (indkøb, organisering etc.) Netværk: Dating for borgere der vil ændre livsform Netværk: Dating for interessenter på området Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Involvering fra kommunale, private og velgøreres side 1 Fødevarestyrelsen 3

4 1.6 Hvordan får vi gjort ressourcespild til et fælles anliggende? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Vi har brugt konferencen til at få en føling med, hvordan feltet omkring madspild ser ud hvor langt eller kort er vi? Lovgivning omkring hvor meget der må kasseres Madspildsregnskab i hjemmet (DTU miljø) Undervisning på alle planer i samfundet (det vil vi gerne selv være med til gennem vores egen uddannelse/dtu miljø) a) Folkeskolen b) Børnehaver c) Sygeplejersker d) Kokkene e) Gymnasiet f) Tekniske skoler Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Det handler om at skabe ringe i vandet. Vi vil stille krav, de steder hvor vi kommer, om at madspild reduceres (for ex. på konferencer som i dag steder med buffet) Vi vil bruge det netværk vi har skabt i dag til bl.a. at styrke et tværfagligt samarbejde a) Sparring mellem hospitaler, da det er en super kompleks størrelse med produktion, bespisning og mange forskellige faggrupper 1.7 Hvordan øger vi forbrugernes viden om fødevarernes holdbarhed og anvendelse? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Miljøministerier samler blog-adresser (links) om madspild/bæredygtig levevis Inddrag bedste-generationen til at formidle gode råd (praksiseksperter) måske sammen med madkørekortet (se nedenfor) Propaganda og hjernevask (á la WRAP) Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Udbyde Madkørekortet (se et kursus der udbydes til skoler, institutioner etc. Udarbejde fakta-fordom-katalog ift. sundhedsaspekter, dato, mug osv. (måske app) 4

5 1.8 Hvordan skaber vi respekt for mad - maddannelse? Hvad skal gøres? Hvad anbefaler vi? Fokus på forbrugeren hvordan hjælper vi forbrugeren? Hvordan kan detailhandlen bidrage (mængder, tilbud, rolle som knudepunkt ml producent og forbruger) Hvordan vender vi fra trussel til respekt? Hvordan kommer vi bagom forbrugerne? For eksempel hvordan skaber vi kontakt fra producent til food service (ex. catering og kantiner), fx om de skæve grøntsager Hvad kan vi (os på konferencen) selv gøre? Ingen besvarelse 1.9 Sammenfatning De brændende, som grupperne formulerede, kan henføres til 3 hovedtemaer: A. Kravet om profit og de eksisterende forretningsmodeller kan være i modsætning til en bæredygtig tankegang, som indgår i indsatsen for mindre madspild B. Forbrugernes dårlige adfærd. som skyldes manglende viden og (ud)dannelse C. Manglende respekt for maden som ressource gennem hele værdikæden at tage et fælles ansvar, gennem alle enkeltinteressenternes ansvarlighed De brændende formuleret af de 7 grupper og svar på følgeene Hvad skal der gøres i forhold til det brændende og Hvad kan vi selv gøre?, er sammenstillet i Oversigt 1 - i forhold til de tre ovenfor nævnte hovedtemaer. 5

6 Oversigt 1 Sammenstilling af brændende, følge og svar Hovedtema for de brændende Gruppernes fælles formulerede brændende Hvad skal der gøres? Hvad anbefaler gruppen? Hvad kan den enkelte deltager selv gøre? A. Kravet om profit og de eksisterende forretningsmodeller kan være i modsætning til en bæredygtig tankegang, som indgår i indsatsen for mindre madspild B. Forbrugernes dårlige adfærd. som skyldes manglende viden og (ud)dannelse - Hvordan fremmer man etisk korrekte miljøbeslutninger når det ikke nødvendigvis giver profit? - Hvordan skaber vi bæredygtige forretningsmodeller og samlivsformer? - Fokus på forbrugeren hvordan hjælper vi forbrugeren? - Hvordan ændrer vi holdninger og skaber viden, der medfører en adfærdsændring hos forbrugerne? - Hvordan øger vi forbrugernes viden om fødevarernes anvendelse og holdbarhed? - Vi må afveje hensynet til mennesker, profit og planet i det vi foretager os - Prisstruktur - Synlighed - Efterspørgsel - Skabe fællesskab - Lovgivning - Regler for markedsføring - Oplysning og vejledning - Noget á la WRAP - Løsninger hvor detailhandlen kan bidrage (mængder, tilbud, rolle som knudepunkt ml producent og forbruger) - Hvordan kommer vi bagom forbrugerne? For eksempel hvordan skaber vi kontakt mellem producenterne og food service (ex. catering og kantiner), eksempelvis om anvendelsen af skæve grøntsager? - Forbrugeroplysninger, der hvor folk handler - Kampagne via TV (medierne skal også tage ansvar for at udbrede budskabet) - Påvirke via børnene (skoler, børnehaver etc.) - Erhvervet skaber fælles front til holdningsskifte hos forbrugerne gerne om fejlmærkede produkter - En app som registrerer hvornår du har købt hvad, så du ikke køber noget du allerede har i køleskabet - Kortlægning af borgernes spisevaner - Fællesspisning (indkøb, organisering etc.) - Netværk: Dating for borgere der vil ændre livsform - Netværk: Dating for interessenter på området - Miljøministerier samler blog-adresser (links) om madspild/bæredygtig levevis - Inddrag bedste-generationen til at formidle gode råd - Udnytte studerende som innovationsressourcer - Vi hos DAKOFA kunne videreformidle viden bl.a. fra studerende eller forskning via deres netværk - Vi på TÆNK kan skabe en folkebevægelse, samt påvirke virksom-heder, erhverv og lovgivere - Vi hos Fazer kan både være foregangsvirksomhed i forhold til at sætte krav til leverandørerne, samt påvirke brugere og ansatte - Medierne og FVST: Forbrugeroplysninger, der hvor folk handler - Medierne og FVST: Kampagne via TV (medierne skal også tage ansvar for at udbrede budskabet) - FVST: Påvirke forældrene via børnene (skoler, børnehaver etc.) - Kæderne: Erhvervet skaber fælles front til holdningsskifte hos forbrugerne gerne om fejlmærkede produkter - Involvering fra kommunale, private og velgøreres side - COOP: En app der registrer hvornår du har købt hvad, så du ikke køber noget du allerede har i køleskabet - Udbyde Madkørekortet (se et kursus der udbydes til skoler, institutioner etc. - Udarbejde fakta-fordom-katalog ift. sundhedsaspekter, dato, mug osv. (måske app) 6

7 Hovedtema for de brændende Gruppernes fælles formulerede brændende Hvad skal der gøres? Hvad anbefaler gruppen? Hvad kan den enkelte deltager selv gøre? C. Manglende respekt for maden som ressource gennem hele værdikæden at tage et fælles ansvar, gennem alle enkeltinteressenternes ansvarlighed - Hvordan skaber vi respekt for mad gennem hele værdikæden? - Hvordan får vi gjort ressourcespild til et fælles anliggende? - Hvordan skaber vi respekt for mad maddannelse? (praksiseksperter) måske sammen med madkørekortet - Propaganda og hjernevask (á la WRAP) - Kortlægning af udfordringerne for vores organisering af fødevarekæden, samt borgernes spisevaner - Der skal skabes respekt for maden hos: Forbrugeren Detailhandlen Offentlig/privat bespisning Grossister Producenter - Industri - Landbrug Affaldsbehandling - Vi har brugt konferencen til at få en føling med, hvordan feltet omkring madspild ser ud: Hvor langt eller kort er vi? Det handler om at skabe ringe i vandet: - Vi vil stille krav, de steder hvor vi kommer, om at madspild reduceres (for ex. på konferencer som i dag steder med buffet) - Vi vil bruge det netværk vi har skabt i dag til bl.a. at styrke et tværfagligt samarbejde: Eksempel: Sparring mellem hospitaler, da det er en super kompleks størrelse med produktion, bespisning og mange forskellige faggrupper - Lovgivning omkring hvor meget der må kasseres - Madspildsregnskab i hjemmet (DTU miljø) - Undervisning på alle planer i samfundet (det vil vi gerne selv være med til gennem vores egen uddannelse/dtu miljø) folkeskolen, børnehaver sygeplejerske, kokkene, gymnasiet, tekniske skoler 7

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer, CASA ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere www.pegasi.dk Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere