Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from..."

Transkript

1 nr. 3 juli årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from... Nordea Mangel på strategi kan koste dyrt

2 Indhold 21. årgang, juli 2006 Redaktion og kursopdatering er afsluttet 30. juni 2006 Artikler Når sandheden skal frem! Jubilæumsreception fejret i nye rammer Spredning er redning Investér friværden i aktier og reducér risikoen Knofedt i gode investeringer Masochister tjener på aktiekorrektioner Børsnotering åbner nye døre With a little help from... Nordea Risikoen der kom tilbage Én beslutning, én investering og kun én gang Aktieafkast kan forudsiges Nyt fra Formuepleje Når guleroden styrer Set & Sket Markeder Aktiemarkedet Obligationsmarkedet Valutamarkedet Investér friværdien i aktier og få lavere risiko Boligejere kan reducere risikoen og opnå højere livsindkomst. Se ny analyse fra Formuepleje. 12 Knofedt i gode investeringer Vi tegner et portræt af Formueplejes investeringschef, Søren Astrup. 26 With a little help from... Nordea Ny undersøgelse viser, at kun 5% af danske investorer har en investeringsstrategi. Alligevel træffer de selv de vigtigste beslutninger om deres investeringer. Det kan koste dyrt. Faktasider Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Adagio Formuemagasinet udgives af Formueplejeselskaberne og Investeringsforeningen Formuepleje. Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag eksemplarer. Magasinets formål er: u at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne og Investeringsforeningen Formuepleje u at valuere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier u at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark u at vurdere investeringsprodukter og faldgruber Redaktion Direktør Erik Møller (ansvarshavende) Kommunikationschef Kristian R. Hansen Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. Grafisk design DeForm, Tilst. Offsettryk Delta Grafisk A/S, Århus V. Fotograf Christoffer Haakansson. Bidragydere Direktør Erik Møller Direktør Brian Leander Investeringschef Søren Astrup Regionschef Torben Vang-Larsen Seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen Formuerådgiver Jakob Madsen Kommunikationschef Kristian R. Hansen Formuerådgiver Henry Høeg Analytiker René Rømer Analytiker Anders Lund Larsen Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. / Formuemagasin Juli 2006

3 Leder Når sandheden skal frem! Kunne vi ikke have forudset det? Dette kvartal blev et wake-up-call for mange investorer. Specielt investorer i meget eksotiske aktier oplevede tab på både 20,30 og 40%, og det globale aktieindeks faldt med 10%. Og da det er mere end 3 år siden, der har været andet end krusninger på aktiemarkedet, har det chokeret en del investorer. Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne Aktietabene i maj måned giver anledning til spørgsmålet, om vi ikke kunne have forudset den negative korrektion på aktiemarkederne. Svaret ligger i sandsynligheden. Aktier har i gennemsnit været billige hele året og på det seneste med yderligere 10% rabat. Men sandsynligheden for, at aktier skulle falde var/er mindre end normalt. Vi skal huske, at P/E (pris/indtjening)-niveauerne i dag stadig er under halvdelen af, hvad vi så under den seneste aktieboble i år 2000, og aktier har ifølge verdensaktieindekset givet 0% i afkast siden sommeren 1998 samtidig med, at indtjeningen er mere end fordoblet i samme periode. >> Formuemagasin Juli 2006 /

4 Leder Mange efterspørger et klart svar på, hvad vi forventer af markederne på kort sigt, og der må jeg skuffe læserne. Hvis De møder en ekspert, der mener at kunne svare på det, så er der tre muligheder: 1) Eksperten er uvidende, 2) Eksperten lyver, 3) Eksperten er småsvindler. 1 FT World månedsafkast Afkast denne måned 20% -10% -20% -20% -10% 0% 10% 20% Afkast forrige måned u 10% 2 u 0% Kilde: Financial Times verdensindeks Dansk aktieindeks Aktieindeks Trendlinje Kilde: Claus Parum, Handelshøjskolen i København, Finans/Invest 1999/3 og egne data. Den lodrette akse er logaritmisk, så hvert trin viser en 10-dobling. Logaritmisk skala anvendes, når meget forskellige størrelser skal bringes sammen i én figur. 51% træfsikkerhed kan gøre dig rigere end Bill Gates Jeg vil kort forklare, hvorfor jeg ikke kan forudsige markedet. Den amerikanske økonom, John Kenneth Galbraith, opstillede engang den hypotese, at hvis én person fandt et system, hvorefter han med blot 51% sandsynlighed kunne forudsige kortsigtede markedsbevægelser, og handelsomkostninger var små, så kunne denne éne person blive verdens rigeste mand. De fleste tilhængere af teknisk analyse vil påstå, at de rammer rigtigt langt mere end 51% af tiden, men de eneste, der er blevet rige af teknisk analyse, er dem, der har skrevet bøger om det. Markedet fortæller dig ingenting Men hjælper dramatiske skift i negativ eller positiv retning os ikke til at forudsige, hvad der sker i den næste måned? I graf 1 er vist, om der er sammenhæng mellem afkastet i en måned og afkastet i måneden lige efter. Og svaret er nedslående: Det er der ikke. Uanset om afkastet har været positivt eller negativt, siger det intet om afkastet i den næste måned. Når sandheden skal frem Det var Einstein, der sagde, at rentes-rentesformlen, var matematikkens mest betydningsfulde, men som en klar nr. 2 kommer reversion to mean eller populært sagt, at kursudviklingen vender tilbage til gennemsnittet. I graf 2 er vist aktieafkastet på danske aktier fra Som det ses vender kursudviklingen altid tilbage til den langsigtede trend. Det er det eneste, jeg kan sige om kursudviklingen på aktier. Hvis jeg sagde andet, var jeg jo en ekspert, der enten var uvidende, løgnagtig eller småsvindler. Så jeg vil nøjes med at fortælle sandheden: Kig på faktasiderne side Her er de matematisk mest sandsynlige 5-års afkast og de værste formuetab, der kan opstå målt med 90% sandsynlighed. / Formuemagasin Juli 2006

5 Nyheder Jubilæumsreception fejret i nye rammer Det blev en hyggelig eftermiddag i selskab med kunder og forretningsforbindelser, da vi hos Formuepleje fejrede 20-års jubilæum, børsnotering og vores nye lokaler. Jubilæet blevet fejret den 21. april og mange mødte op for at fejre dagen sammen med os. Den officielle indvielse af de nye rammer blev foretaget af Nicolai Wammen, der er ny borgmester i Århus. Han udtrykte tilfredshed med Formueplejes rolle i at styrke Århus position på det danske landkort over succesrige virksomheder. Vi er glade for, at mange ville fejre jubilæet med os og ser frem til et fortsat udbytterigt samarbejde i fremtiden. u Den mere uofficielle del af arrangementet tog Carl Ejnar Booking alias Finn Nørbygaard hul på. Ikke kun lattermusklerne blev rørt, der var også andet godt til sanserne i form af buffet, vin og lidt hyggemusik til øret. Formuepleje har skabt et unikt investeringskoncept, hvor værdiskabelsen er i højsædet, og hvor kapitalforvalter og kunde har den samme langsigtede interesse i at skabe det højst mulige afkast inden for en fastlagt risikoramme. Nicolai Wammen Borgmester i Århus Formuemagasin Juli 2006 /

6 Missionen Spredning er redning Formueplejeselskaberne gik ikke ram forbi, da aktieuroen indtraf. Vi mener dog, at korrektionen var en enlig svale og at 2. halvår byder på positive afkast. Søren Astrup Investeringschef, partner Formuepleje A/S Bedst som de økonomiske nøgletal viste positive takter, og virksomhederne kun havde godt at fortælle, meldte den amerikanske centralbank sig på banen med budskabet om, at perioden med rentestigninger ikke er ovre endnu. Det satte gang i frygten for en alvorlig global vækstafmatning og udløste samtidig den største korrektion på de globale aktiemarkeder siden Formueplejeselskaberne blev desværre også negativt påvirket. Særlig hårdt gik det ud over LimiTTellus og Penta, som tabte henholdvis 4,6% og 4,3% i kvartalet. Til sammenligning tabte globale aktier 6,5%. Den fornuftige spredning og sammensætning af porteføljerne sikrede dermed, at selskabernes resultat blev bedre end markedet, omend langt fra tilfredsstillende. Dertil bidrog afdækningen af vores amerikanske aktier positivt, idet USD faldt mere end 5% i kvartalet. 1 Valutabevægelser Valuta Seneste Seneste kvartal 12 mdr. CHF 1,0% -0,7% USD -5,3% -5,2% JPY -2,5% -8,1% Merkur klarede sig som det eneste selskab fri af kursfaldene, hvilket skyldes at selskabet holdt sig til obligationer og Formueplejeaktier før korrektionen indtraf. Som i de øvrige Formueplejeselskaber med obligationer bidrog / Formuemagasin Juli 2006

7 Missionen det således positivt, at obligationsporteføljerne har meget lav renterisiko og i øvrigt er afdækket mod hurtige rentestigninger via futuresmarkedet. På 12 måneders sigt leverer alle selskaber fornuftige positive afkast, både når der sammenlignes med afkastene på aktie- og obligationsmarkedet generelt og med konkurrenterne. Målet er klart Det er fortsat vores klare mission, at Formueplejeselskaberne altid skal være blandt de bedste investeringsprodukter i Danmark, målt over 5-års perioder efter skat. Når vi måler dette i forhold til ca. 220 konkurrerende produkter som udbydes af danske investeringsforeninger er missionen i dette kvartal også opfyldt. Måles på det risikojusterede afkast gælder samme billede, og Formuepleje Merkur er sammen med Dexia Invest danske Small Cap, det produkt i Danmark som har den højeste Sharpe-ratio af alle. De fleste udbydere har i dag mange produkter, hvoraf et eller to i perioder klarer sig betydeligt bedre eller dårligere end gennemsnittet. Retningspilen for hvorvidt udbyderen af produkterne leverer en fornuftig vare, er dog om det gennemsnitlige afkast for produkterne er højere eller lavere end konkurrenternes. For formueplejeselskaberne kan vi konstatere at det gennemsnitlige fem-års afkast efter skat ligger betydeligt over alle konkurrenterne. 3 u 4 u 3 og 12 måneders afkast Årlig vækst i indtjening i % Seneste 12 måneder Seneste kvartal Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Globale aktier i DKK Danske obligationer -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Kilde: Formuepleje og Bloomberg Note: Optimum startede 1/ % 150% 100% 50% 0% -50% -100% Danske kapitalforvaltere, pr. 1/ års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat Alfred Berg Alm. Brand Bankinvest BG Invest Carnegie Danske Invest Kilde: Formuepleje og IFR Dexia Invest Egnsinvest Bedste Formuepleje Jyske Invest Lån & Spar Gennemsnit Midtinvest Nordea Invest Nykredit Invest SEB Invest Sparinvest Dårligste 5 5-års afkast efter skat risikofordelt pr. 1/ % Formueplejeselskaberne Danske investeringsforeninger 150% Sydinvest Valueinvest Bedste afdeling Dårligste afdeling 2 Budgetforventninger pr. medio 2006 Pro anno-afkast Aktier % Obligationer % Valuta: kursbevægelser og lånerenter.. -1% Strategi Aktier: maksimal udnyttelse af risikorammer Obligationer: meget lav varighed Valuta: CHF primær og EUR sekundær u 100% 50% 0% Dexia small cap Pareto Merkur Safe Epikur Penta -50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Risiko (standardafvigelse) Kilde: Formuepleje og IFR Formuemagasin Juli 2006 /

8 Investér friværdien i aktier og reducér risikoen Boligejere kan reducere risikoen og opnå en højere livsindkomst ved at investere en del af friværdien i aktier. Det viser en ny analyse af udviklingen i aktiekurser og boligpriserne siden Forklaringen er, at aktier og boligpriser ikke svinger i takt, og det giver en risikospredningsgevinst. Henry Høeg Formuerådgiver Formuepleje A/S Boligejerne har gyldne år. Aldrig er der opført så mange samtalekøkkener og wellness spabade inde og ude. Og aldrig har det været så svært at få fat i en håndværker. Friværdien skal forbruges, lyder mantraet. Og det er jo dejligt. At forbruge. Maksimal livsindkomst eller her-og-nu forbrug? Den langsigtede boliginvestor bør dog betragte og optimere sin samlede balance med henblik på at maksimere livsindkomsten. Enhver boligejer har ligesom en virksomhed dét, der i bogholderitermer kaldes en balance, en opgørelse af aktiver og passiver. Sidder en boligejer gældfrit i sit hus og uden anden formue eller gæld, svarer det til at have hele formuen placeret i ét eneste aktiv og det er næppe balanceoptimering. Økonomer har for længst påvist, at risikospredning og forsigtig brug af lånekapital kan maksimere virksomheders (og private husholdningers) langsigtede værdiskabelse 1). Bolig og aktier komplementerer hinanden De sidste 50 år er huspriserne i gennemsnit 60-doblet i værdi. Det svarer til, at et parcelhus i en middelstor provinsby, som i 1950 kostede kr. nu handles til 3 millioner kr. Ud over at være rammen om et familieliv har investeringen i eget hus altså også været en ganske fornuftig investering. Men i samme periode er aktiekurserne 300-doblet, og havde de samme kr. været investeret i aktier, ville depotværdien i dag have været 15 millioner kr. Isoleret set altså en bedre investering. Men hvad med risikoen? Aktier er langt mere risikofyldte og svinger tre gange så meget som boligpriser. Men de svinger ikke i takt, aktier stiger ofte i perioder, hvor huspriserne falder og vice versa. Den viden kan udnyttes af den langsigtede bolig- / Formuemagasin Juli 2006

9 og aktieinvestor til at nedbringe den samlede risiko og maksimere livsindkomsten. Analysen af udsvingene på boligpriser og aktiekurser siden 1950 viser således, at kombinationen af bolig og aktier kan være mere sikker og mere givtig end den rene boliginvestering. Hvis formuen for eksempel fordeles med 75% i boligen og 25% i aktier er det sandsynligt, at formuen udvikler sig både mere sikkert og bedre, end hvis hele formuen er placeret i boligen. Kombinationen med 25% aktier har siden 1950 givet negativ formueudvikling i 6 kalenderår. Men boligpriserne har også 6 gange givet negativ udvikling siden For de fleste mennesker er boligkøb ikke en et-års investering. Ligeledes bør det heller aldrig være hensigten at købe aktier for at afhænde dem et år senere. Enhver aktieinvestering bør have minimum 3 års tidshorisont og helst længere. Figur 1 og 2 viser periodens 6 bedste tre-års perioder og 6 dårligste tre-årsperioder ved den rene boliginvestering og kombinationen 75% bolig og 25% aktier. Den kombinerede investering har et worst case tre-års afkast på -12%. Den værste 3 års udvikling på boligpriser er -9,6%. I det lys ser den kombinerede investering mere risikobetonet ud. Men tallet skal holdes op mod afkastmuligheden. Akkumuleret over mange år er afkastet ved at investere i aktier markant højere end boliginvestering. I figur 1 fremtræder dette også ved at se på de bedste tre-års perioder. Den kombinerede investering har et bedste tre-års afkast på 91%. Den bedste treårsperiode for boligpriser er 70%. Men bemærk også, at den rene boliginvestering langt oftere har præsteret et negativt afkast end den kombinerede investering. Antallet af tre-års perioder med tab på boligpriser er indtruffet 6 gange. Set i et historisk perspektiv har der altså været 6 gange højere risiko for tab ved alene at investere i bolig i stedet for at investere i bolig kombineret med aktier, hvis man altid har tre-års horisont for investeringen bedste 3-års perioder % 100% bolig 25% aktier 75% bolig dårligste 3-års perioder % 100% bolig 25% aktier 75% bolig 10 u Kilde: Parum: Historisk afkast på aktier og obligationer, Finans/Invest 99/3 & ToldSkat: Handelspriser for parcelhuse i byer over indb. Boligkrak og aktiekrak udligner hinanden Forklaringen er, at boligpriser og aktiekurser ofte er gået i hver sin retning. Eksempelvis fra 1980 til 1982 hvor huspriserne faldt 10%. Aktieafkastet var 114% i samme periode. Selv med en mindre aktiebeholdning kunne tabet på huset opvejes af gevinsten på aktierne. I årene 2001 til 2003 faldt aktierne 41% i samme periode steg huspriserne 14%. Med 75% af formuen i bolig kunne værdistigningen på huset fuldt ud dække aktietabet. Treårs resultatet blev et samlet 0. Siden 1950 er den værste 3-års periode for huspriserne og er den værste 3-års periode for aktier. I begge perioder gik aktiekurser og boligpriser i hver sin retning. >> Formuemagasin Juli 2006 /

10 Bør boligejere uden aktier belåne huset og købe aktier? Dette spørgsmål skal altid sættes i sammenhæng med eventuel øvrig planlægning af pensionsopsparing. Dyrt at være fattig For husejere uden væsentlig formue og uden væsentlig friværdi i huset er svaret dog klart Nej! Faktum er, at risikoen på aktier ved kortsigtet investering er markant. Et fald på aktiemarkedet vil på kort sigt kunne presse likviditeten eller nattesøvnen så hårdt, at aktier sælges efter kort tid med tab. Betragtningerne ovenfor med tre års horisont når derfor aldrig til praksis. Desuden er beregningerne ovenfor baseret på, at både bolig- og aktieinvestering sker med kontante midler uden lån. Boliger kan belånes med billige realkreditlån det kan aktier ikke. Et investeringslån i en bank har væsentlig højere rente, og værst af alt lånet vil netop opsiges af banken til indfrielse i det tilfælde, at aktierne falder i værdi. Friværdien gør forskellen For boligejere der er næsten gældfrie og uden væsentlige aktiebeholdninger, er svaret derimod et klart Ja! Her kan risikoen nedbringes ved at investere i aktier. Det mest udtalte eksempel er familien med topskat og positiv kapitalindkomst. Et fastforrentet obligationslån i huset kombineret med indbetaling på bankbaseret ratepension er en ideel løsning til at øge afkastet uden at øge risikoen også selvom det medregnes, at aktieafkastet skal kunne betale lånet i huset. Og så lyder det jo væsentligt bedre at sige, at man balanceoptimerer og investerer i fremtiden end investerer for lånte penge. Sådan har vi gjort Den akkumulerede værdi i figur 3 tager udgangspunkt i en startfordeling med 25% aktier og 75% husværdi i Hvad er værdien ultimo 2005, hvis begge værdier har fulgt de angivne indeks. Risikobetragtningerne gælder kun for den investor som holder sig til 25% aktier og 75% hus. Med årene vil ejeren af aktier få det luksusproblem, at værdien af aktier løber fra værdien af huset og kommer til at udgøre meget mere end 25% af formuen. Hvis risikobetragtningen skal holde, skal aktieposten altså løbende nedbringes. Fokus her har dog været risikoen ved at begynde med aktieinvestering. Er der først tjent en formue på aktier, virker det plausibelt, at investoren kan tåle at øge sin risiko. Lejeværdi og afskrivning Husets lejeværdi og afskrivning er ikke medtaget i analysen. Hvis man ikke havde ejet et hus, skulle der lejes en ejendom i stedet for, og denne besparelse ved at eje hus, er ikke medregnet. Desuden skal et hus vedligeholdes for at følge prisudviklingen. Derfor burde der også være medregnet en afskrivning på huset over tid, men dette forhold er heller ikke medtaget. Skat Gevinsten på huspriser er skattefrie, mens gevinsten på aktier beskattes aktuelt med 15%, 28% eller 43%. Fokus i denne artikel er dog risikodelen, og i det lys skal det også nævnes, at det realiserede tab på aktier kan modregnes i senere gevinst. Realiserede tab på husinvestering kan ikke modregnes i senere gevinst på hus. 3 Hvad er 1 krone blevet til? Kr. 25% aktier + 75% bolig 100% aktier 100% bolig ) Økonomen Markowitz fik Nobelprisen i økonomi for i 1952 teoretisk at dokumentere afkastet kan øges uden at øge risikoen. Han påviste, at afkastet kan hæves ved at sprede sine investeringer i flere aktiver, som ikke er korrelerede. For så vidt angår finansielle aktiver har Formuepleje praktiseret modellen i 18 år og bevist dens bæredygtighed i praksis. Men konklusionen er også bæredygtig, når bolig- og aktieinvestering kombineres. Økonomerne Miller & Modigliani påviste i 1956, at værdiskabelse i virksomheder kan øges ved at anvende fremmedkapital, da gældsfinansiering i reglen er billigere end egenkapital. Det skyldes primært, at virksomheden opnår en skatterabat på renteudgiften også betegnet som skatteskjoldet. Samme forhold gælder for boligejeren. u Kilde: Egne data er anslåede tal. 10 / Formuemagasin Juli 2006

11 Historien om Hansen og Jensen Familien Jensen har i 1950 arvet kroner. Det var mange penge dengang faktisk kunne beløbet betale et hus i en større dansk provinsby. Familien Jensen køber et dejligt stort hus til kroner for pengene. Familien Hansen har også arvet kroner i De vælger dog at købe et mindre hus til kun kroner. De resterende kroner investeres i aktier. 55 år senere, ultimo 2005, gør de to familier regnestykket op. Jensens hus er 2 mio. kr. værd. Hansens hus er 1,5 mio. kr. værd og aktierne 2,5 mio. kr. Altså er Hansens formue 4 mio. kr. mod Jensens 2 mio. kr. Første indskydelse kunne være, at Hansen blot har været meget heldig med sin aktieinvestering. Men Hansen har ikke lavet et lucky punch. Deres aktier har blot fulgt det gennemsnitlige indeks for danske aktier for perioden Nemlig et årligt gennemsnitligt afkast på 11,05% p.a. Ligeledes har både Jensens og Hansens hus fulgt de generelle indeks for huspriser i større danske provinsbyer i Danmark. Nemlig et årligt gennemsnitligt afkast på 7,7% p.a. Kan man vide, om andre kunne have fulgt det generelle indeks som disse to familier? Ved boliginvestering kan det være en øvelse, da investeringen sker i ét hus. Man kan være uheldig at investere i et hus, som pludselig får dårlig beliggenhed fx. på grund af ændringer i lokalplan, miljøproblemer eller hvis Hells Angels flytter ind i nabohuset. Var det sket for Jensen eller Hansen, ville deres hus nok ikke have fulgt prisindekset på huse. Hansens aktier kunne også have fået problemer med at følge indekset, hvis de ikke sammensatte aktiekøbet hensigtsmæssigt. Hvis alle aktier var investeret i Nordisk Fjer, var alle penge tabt undervejs. Alternativt kunne Hansen også begå den fejl at have travlt med aktiehandel. Da det er umuligt at skabe merværdi ved hyppig aktiehandel, vil de afledte omkostninger gøre det umuligt at følge indekset for aktier. FlexLån eller fast forrentet lån? På risikosiden er der yderligere et argument for at belåne huset med et fastforrentet obligationslån. Lånet er sandsynligvis med til at fastlåse friværdien i huset. En rentestigning kan ramme huspriserne, men samtidig vil kursværdien af lånet falde og dermed holde formuen intakt. Dette er et sandsynligt scenarium. Men det er også et faktum, at der historisk set er flere perioder, hvor kursværdien af lange obligationer går modsat retning af huspriserne det skete for eksempel over årene , hvor renten var faldende obligationer steg i kurs samtidig med at huspriserne faldt. Dette er en uheldig cocktail, hvis man belåner sit hus med et 5% obligationslån. Effekterne af skattelovgivning og realkreditlovens bestemmelser af lånetype er dog med til at forklare en del af prisudviklingen ud over effekterne fra renteudviklingen og den almindelige økonomiske tilstand. Afdragsfrie lån og lån med variabel rente gør det mere sandsynligt, at den isolerede effekt af en markant rentestigning er fald i huspriserne. Tidligere har politiske indgreb kunnet afbøde effekterne ved fald i huspriserne, men der er ikke mere at tære på. Realkreditlovens bestemmelser om lånetyper og -grænser er brugt op i forhold til at komme med flere lempelser. Kun statsstøtte til at hjælpe med finansieringen af huset er tilbage. Selv om det senest skete med indførelsen af kurstabsfradraget i 1993, vil statsstøtte næppe komme på tale i forlængelse af et markant prisfald på danske ejerboliger. Det er derfor vores vurdering, at den isolerede effekt af en rentestigning vil være prisfald på ejerboliger. Formuemagasin Juli 2006 / 11

12 Knofedt i gode investeringer Formueplejes investeringschef, Søren Astrup, er ikke et omvandrende nervebundt, der konstant frygter morgendagens kursudvikling. Han tager kursernes udsving med ophøjet ro. Han ved, at kontrol er en illusion, men at godt forarbejde er nødvendigt, når de gode investeringer skal spottes. For ingen kommer sovende til gode afkast heller ikke Formuepleje. Ñ Du blev ansat hos Formuepleje i Hvordan har jobbet udviklet sig siden? Gitte Wenneberg Kommunikationsmedarbejder Formuepleje A/S Da jeg startede, var vi otte medarbejdere i firmaet. I dag er vi 24. Formuen under forvaltning er vokset meget kraftigt, og i dag er fem af de syv Formueplejeselskaber børsnoterede. Så jobbet har udviklet sig i retning af et større ansvar både for mig selv og mine kolleger. Samtidig har jeg netop fået nogle ekstremt dygtige kolleger, og vores gode teamwork betyder meget for mig og for Formuepleje. Så mit job har udviklet sig meget siden jeg startede. Jeg husker, at flere tidligere kolleger rystede lidt på hovedet, da jeg annoncerede mit jobskifte i sin tid. Kommentarer som Hvad vil du hos sådan en sidegadevekselerer?, tør du godt det? og får du overhovedet fast løn var nogle af de sjove kommentarer. Sådanne kommentarer hører jeg ikke i dag så på den måde er virksomheden i takt med væksten blevet mere anerkendt i branchen. Ñ Nu er formueplejeselskaberne kendt for lidt konservative investeringer. Bliver det ikke kedeligt i længden? Det bedste er, når det er dødkedeligt bare vi får ret i vores forudsætninger for, hvor vi placerer investorernes penge og afkastet så følger med. Vores investeringer er naturligvis underlagt bevægelserne på markederne så her er det bestemt ikke kedeligt. 12 / Formuemagasin Juli 2006

13 ... ingen kan slå markedet år efter år. Derimod vil vi slå vores konkurrenter år efter år og det er lykkedes fint i min tid her. at vi gerne ser nuanceret på tingene, men samtidig har en klar holdning. Og så er der jo det med at Livet skal leves forlæns og forståes baglæns (endnu et citat). Det gælder i særlig grad de finansielle markeder, hvor afkast jo kun skabes ved at se fremad og aldrig tilbage. Men vi kan bruge de store tænkere og filosoffer som en slags vejledning, når vi skal se fremad. Et eksempel er Warren Buffets: Prisen er det man betaler værdien er det man får et citat som minder mig om, at man altid skal regne tingene ordentligt igennem inden der investeres. Ñ I påstår, at kunne slå markedet år efter år, mens al teori taler imod. Er det ikke naivt? Jo, det er da naivt - ingen kan slå markedet år efter år. Derimod vil vi slå vores konkurrenter år efter år og det er lykkedes fint i min tid her. Vores mål er i øvrigt ikke at slå markedet som sådan. Det er ikke en succes kun at tabe 10%, når markedet taber 20%. Det er fiasko. Vores mål er at skabe et absolut positivt afkast på længere sigt det måler vi med en horisont på fem år. Undervejs er vi naturligvis underlagt markedets luner og bevægelser, og det betyder også, at vi kan have dårlige enkelt år såvel som gode. Ñ Hos Formuepleje citerer I ofte de store økonomer og filosoffer. Har I ikke selv en holdning til tingene? Det er netop for at understrege, at vi har en holdning, at vi af og til anvender citater. Et citat fra en stor tænker eller økonom rammer ofte et synspunkt, en teori, en udregning eller blot en holdning smukt ind på en simpel facon. Så vi anvender netop citater for at understrege, Ñ I er et begrænset antal medarbejdere, hvor tæt kan I følge virksomhederne? Jeg mener, vi følger virksomhederne ganske tæt. Vi har udviklet en lang række modeller, så vi selv kan screene markederne og regne på tingene. Og så har vi som langt de fleste i branchen en god og tæt dialog med en lang række analytikere i diverse investeringsbanker rundt omkring i verden. Vi deltager også i konferencer med virksomheder og analytikerpræsentationer. >> Formuemagasin Juli 2006 / 13

14 Ñ Hvor meget af din tid går med at besøge virksomheder? Virksomhedsbesøg og konferencer kan give dig en større forståelse for, hvordan et selskab er skruet sammen, men dybest set mener jeg ikke, det skaber voldsom stor værdi, at rejse jorden rundt og se hvordan en produktionslinie i Kina eller Silicon Valley fungerer. For det første skal man være bevidst om, at analytikere og direktører, som bruger tid på investorer dybest set blot er sælgere. De har altså noget med i tasken, som de gerne vil have, at du køber. For det andet er kontrol en illusion. Mange kan sikkert nikke genkendende til, at jo mere detailinformation man tilegner sig, jo bedre føler man, at man kender en virksomhed, og jo mere selvsikker bliver man i beslutningen om, hvorvidt det er en god eller dårlig investering. Men det er en fejlslutning, såfremt alle er professionelle og holder sig på den rigtige side af straffeloven vedr. insiderhandel. Er det tilfældet, så får du ikke informationer ved besøg og andet, som strækker sig ud over det, du ville opnå ved at sætte dig ned og læse regnskaberne og fondsbørsmeddelelserne og ellers selv lave en regnearksmodel. Så vi er tilbage ved, at den gode investering findes ved hjælp af knofedt, hvor du regner på tingene, og sammenholder det med prisen i dag. Ñ Markedet har været turbulent de sidste par måneder. Hvordan forventer du, at markedet kommer til at udvikle sig? Aktiemarkederne globalt set har været nervøse siden rentemødet den 9. maj, hvor den amerikanske centralbank (FED) hævede renten for 16. gang i træk, og samtidig bekendtgjorde, at de var noget usikre på væksten i økonomien fremover. I lyset af, at inflationen er steget på det seneste, er flere derfor bange for, at FED hæver renten så meget, at væksten kvæles for hurtigt. Men som jeg ser det, er den globale vækst stadig ganske høj og virksomhederne har fortsat en høj indtjening. At væksten bøjer lidt af, er kun naturligt. Det er vigtigt at huske, at aktiemarkederne på de etablerede markeder i USA, EU og Japan ikke er dyre. Så når den værste nervøsitet har lagt sig, og folk får regnet på tingene, så vil markedet igen udvikle sig fornuftigt. Det er mit bud, at det sker, når regnskaberne for første halvår begynder at tikke ind i løbet af juli. Ñ Hvilken investering er du mest stolt af? Rent professionelt er der mange investeringer, som er lykkedes. Men mest stolt er jeg nok af, at vi i Formuepleje har været i stand til at tøjle væksten, uden at miste fokus på afkastet. Da jeg blev ansat i Formuepleje i 2002, havde vi ca. 8 mia. kr. under forvaltning herunder ca. 380 mio. i globale børsnoterede aktier. I dag er formuen under forvaltning vokset til 50 mia. og placeringen i børsnoterede aktier overstiger 10 mia. Selskabet Formuepleje Penta har i samme periode leveret et afkast på 135%. En investering i globale aktier generelt ville i samme periode have givet et afkast på 37%. Privat er jeg meget tilfreds med, at min kone og jeg i august 2000 købte et sommerhus ved Vesterhavet, som vi bl.a. fik råd til ved at sælge aktier. Forholdsmæssigt en udmærket forretning. Sælgerne af sommerhuset var i øvrigt et selskab, som netop ønskede at sælge, fordi de ville til at investere i aktier, fordi det gik så godt! Ñ Hvilken investering fortryder du mest? Jeg har ingen investeringer, jeg som sådan fortryder men jeg har flere eksempler på investeringer som langt fra har indfriet mine afkastforventninger. I personligt regi strækker det sig over IT-selskaber, som under aktiekrakket gik konkurs til en aktie som Århus Elite, der står bag fodboldklubben AGF. Den aktie har udviklet sig helt på linie med de sportslige resultater til nedrykning! 14 / Formuemagasin Juli 2006

15 Ñ Hvad er omverdenens reaktion på, at du rent faktisk sidder og forvalter mange milliarder kroner hver dag? Da jeg i sin tid startede, syntes både familie og venner, at det var helt vanvittigt mange penge, at have ansvar for og om jeg dog kunne sove roligt om natten. Det er også mange penge, og jeg tror, at mange porteføljeforvaltere før eller siden bliver talblinde. Men sagen er, at vi hele tiden har fokus på at skabe det bedste afkast i forhold til risikoen - og afkast måler vi altså i procenter. Det betyder så også, at den optimale strategi er den samme, uanset om du skal investere 100 kr. eller 1 mia. kr. I den daglige gøren og laden er det derfor forkert kun at have fokus rettet mod, hvor mange penge, det drejer sig om. Fokus skal hele tiden ligge på, at vi får det bedste ud af vores overvejelser og beslutninger. En gang i mellem er det dog underligt at tænke på, at med vores 50 mia. kr. under forvaltning, så er blot en ekstra procent, vi kan lave i afkast lig med 500 mio. kr. Ñ I hvor høj grad agerer du på mavefornemmelse også kaldet intuition? Intuition, fornemmelser og erfaring fra markedet kan man bruge, når tingene skal times. Til at lægge investeringsstrategier og foretage taktiske manøvrer tror jeg ikke, at intuition kan bruges. I udvælgelsen af investeringsmuligheder er det kun knofedt og en systematisk tilgang, der duer. til 12-årig periode. Hvis du leger med tanken om, at en aktieinvestering kan give dig ca. 7% p.a. så vil vokse til på 10 år. Men selvfølgelig er det en irrelevant sammenligning, da de fleste af os jo har et akut transportbehov i det daglige, som også gerne skal foregå nogenlunde sikkert og komfortabelt. To kriterier, som jeg egentlig ikke helt synes min gamle havelåge af en damecykel opfylder Ñ Hvad laver du, når du ikke handler aktier og kører damecykel? Så prøver jeg at give mine tre unger, min kone Merete og vores kat Mister lidt opmærksomhed. Lige nu har jeg ikke plads i kalenderen til mere tidskrævende hobbies - kun til en løbetur ind imellem. Jeg er for nylig blevet censor ved Handelshøjskolen i Århus, efter at jeg i mange år har fungeret som ekstern lektor. Kontakten til uddannelsessystemet er vigtig for mig, fordi jeg løbende kan følge med i hvad der sker og være med på beatet rent fagligt. Ñ Du har ferie og sidder på sommerbænken med en kold øl. Er avisen slået op på aktiekurser? Det er ikke utænkeligt Ñ Jeg har hørt, at du kører på en gammel damecykel til toget hver dag. Har en investeringschef ikke råd til en bil? Jo, og vi har da også en glimrende næsten ny bil på 6 år. Bortset fra det er biler jo som brugsgenstand for almindelige mennesker, en fantastisk elendig pengeanbringelse. En mellemklassebil til ca er højt sat måske ca værd efter år. Så du er faktisk garanteret et tab på 90% på en 10 1 Blå bog: Navn: Søren Astrup, 36 Uddannelse: Cand.oecon fra Århus Universitet Erfaringer: Investeringer og porteføljestyring, bl.a. som porteføljemanager og aktieanalytiker i Sydinvest og Sydbank. Er desuden censor ved Handelshøjskolen i Århus. Ansat i Formuepleje i Familie: Far til tre, gift med én Bopæl: Mårslet Formuemagasin Juli 2006 / 15

16 Masochister tjener på aktiekorrektioner Den langsigtede investor kan fordoble sit afkast ved aktiekøb i perioder med stor uro og overreaktioner, viser en analyse. Men det gælder kun for den masochistiske investor med hang til smerte. Peter Brink Madsen Kapitalforvalter Formuepleje A/S Konklusionen er klar: Investorer, der udnytter en korrektion på aktiemarkedet til at købe aktier, vil i gennemsnit fordoble sit afkast på 1, 2 og 3 års horisonter. Det viser ny analyse af data tilbage til I analysen identificeres perioder, der er sammenlignelige med den udvikling, vi har set på aktiemarkederne i maj og juni måned. I alt har vi identificeret otte perioder, hvor der er sket en korrektion på mere end 10% i en periode, hvor væksten i økonomien er på eller over trenden. Korrektionerne er indtruffet i 1957, 1962, 1966, 1987, 1990, 1994, 1997 og i Siden 1950 har aktier givet et afkast på godt 9% i gennemsnit på 1 års horisont. Køb under en korrektion på et strukturelt stigende marked (se definition i den grå boks side 18) vil derimod i gennemsnit over de otte ovennævnte perioder have givet hele 24%. Målt på 2 og 3 års horisonter gentager billedet sig. 1 S&P500 ( ) og DJ Stoxx50 ( ) Index 100 = 1986, logaritmisk skala S&P DJ Stoxx50 Konklusionen gælder for alle otte perioder Analysen er samtidig entydig, idet ingen af de otte observationer har givet et tab hverken på 1,2 eller 3 års sigt. En omregning af de gennemsnitlige afkast til pro anno afkast viser, at det opnåede merafkast er størst i år 1 efter korrektionen og aftagende i år 2 og år 3. u Kilde: Bloomberg og Formuepleje Prisfastsættelsen ikke afgørende! Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at afkastene på 1, 2 eller 3 års sigt er uafhængige af prisfastsættelsen af aktiemarkedet på tids- 16 / Formuemagasin Juli 2006

17 2 Køb under korrektioner skaber merafkast 60% Gns. aktieafkast siden 1950 Gns. aktieafkast efter korrektion 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 år 2 år 3 år u Kilde: Bloomberg og Formuepleje 3 Otte korrektioner siden 1950 i detaljer Afkast efter År Marked Korrektion 1 år 2 år 3 år 1957 USA -12% 30% 42% 36% 1962 USA -21% 26% 44% 58% 1966 USA -10% 24% 35% 22% 1987 USA -26% 11% 39% 29% 1990 USA -15% 26% 34% 48% 1994 Europa -12% 14% 33% 98% 1997 Europa -13% 30% 73% 122% 1998 USA -12% 29% 44% 18% u Kilde: Bloomberg og Formuepleje punktet for korrektionen. Selv i perioder, hvor aktierne fundamentalt set har været dyre, som tilfældet i 1997 og 1998, giver et køb under en korrektion et markant forbedret afkast på 1, 2 og 3 års sigt. Merafkastet skabes af overreaktion Muligheden for at opnå et merafkast er til stede for investoren, der går mod strømmen og køber, når alle kan se dommedag lige om hjørnet. Men hvorfor reagerer flertallet af investorerne som de gør, selvom det historisk set gælder om at forholde sig til fakta og ikke lade sig gribe af den psykologiske stemning? Det gør fysisk ondt at være Rasmus Modsat James Montier, strateg fra investeringsbanken Dresdner Kleinwort, var den første til at inddrage en analyse foretaget af to neuropsykologer, Eisenberg og Lieberman, i forståelsen af den irrationelle ageren hos investorerne. Eisenberger og Lieberman 1) har påvist, at social smerte, som opstår ved ikke at være en del af flertallet, registreres i præcis samme del af hjernen som reel fysisk smerte. At gå imod markedet og købe aktier, når alle andre trykker panisk på sælg-knappen, vil svare til at få brækket benet. Neuropsykologernes analyse giver os dermed en videnskabelig forklaring >> Formuemagasin Juli 2006 / 17

18 på, hvorfor de private investorer sælger på bunden og køber på toppen altså agerer med retningen i markedet og derigennem sikrer sig et afkast under markedsgennemsnittet. Køb på korrektionen ja, men hvad? Når aktiemarkedet falder, vil der være store forskelle på tværs af geografi og sektorer. Dette har også været tilfældet i 2. kvartal. De kraftigste fald har været på de eksotiske markeder geografisk set, og på sektorerne specielt i materialer, industri og teknologi. Er det så de aktier, der faldet mest man skal købe? Måske på kort sigt, men på lang sigt er det nødvendigt med en mere nuanceret vurdering. Hvad man ikke skal købe... Hvis man ønsker at udnytte en korrektion til at købe aktier, bør den langsigtede investor stadig være opmærksom på én afgørende ting nemlig prisfastsættelsen. Efter vores vurdering er de største kursfald set indenfor sektorer, hvor prisen var meget høj. Sektorer med de største fald har efter vores vurdering været dyrest. Specielt materialer og metaller, hvor de enkelte virksomheder umiddelbart kan synes billige. Men tages den eksplosive udvikling i det underliggende produkt Sådan har vi gjort Ved at analysere månedlige data tilbage fra 1950 for USA (S&P 500) og ugentlige data fra 1986 for Europa (DJ Euro Stoxx 50), har vi identificeret 8 kursmæssige korrektioner af positive aktiemarkeder. Formuepleje definerer en korrektion som: 1) et kursfald på 10 pct. eller mere 2) som sker indenfor en periode af 3 måneder 3) i et langsigtet strukturelt positivt aktiemarked som er karakteriseret ved perioder med vækst i økonomien på eller over trend De efterfølgende afkast på 1,2 og 3 års sigt er beregnet på månedlige observationer og dermed vil afkastene reelt set være større såfremt der måles på daglige afkast. Data er hentet fra Bloomberg samt i betragtning, det være sig kobber, nikkel etc., er der stadig lang vej til en fornuftigt prisfastsættelse. Formueplejeselskaberne har købt aktier for 700 mio. kr. Der er et engelsk ordsprog, der hedder Put your money where your mouth is! Det er præcist, hvad vi har gjort. Formueplejeselskaberne har købt aktier for godt 700 mio. kr. siden 1. maj. Pengene er placeret i aktier, som vi vurderede allerede var billige inden korrektionen, men som alligevel blev ramt af den generelle negative stemning. Det er hovedsageligt store selskaber, som skaber en meget stabil pengestrøm til aktionærerne samt et par selskaber, som gennemgår en restrukturering og som er kommet i modvind på markedet. Vi har blandt andre købt: u u u u u Pfizer Allianz Vivendi Microsoft Siemens Samtidig er et selskab som Unilever (dagligvarer etc.), der sammen med andre selskaber indenfor stabile forbrugsgoder, igennem mange år har været alt for dyrt prisfastsat, igen blevet attraktiv. Unilever og Altria (tobak) har vi købt for at øge Formueplejeselskabernes investering inden for stabilt forbrug på bekostning af materialer og forsyning. Den indre masochist bliver belønnet på sigt Den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet er svær at spå om. Det er ikke sikkert, korrektionen er ovre endnu. Men vi vurderer, at nye fald på markedet vil være en mulighed for at gøre en god langsigtet investering. Vi forventer, at usikkerheden aftager og et billede af fortsat positiv vækst vil danne sig, når regnskaberne for 2. kvartal begynder at tikke ind. Derfor gælder det om at finde den indre masochist frem og bide smerten i sig belønningen kommer på sigt. 1) Eisenberger og Lieberman (2005) Why it hurts to be left out: The neurocognitive overlap between physical and social pain Cambridge University Press 18 / Formuemagasin Juli 2006

19 Aktier Markeder Markeder Anders Lund Larsen Analytiker Formuepleje A/S Den dag frygten tog over USA var arnestedet, da nervøsitet og deraf markante kursfald blev en realitet. Mange investorer har oplevet tab, men læner vi os op af historien, er aktier i dag særdeles attraktive. De globale aktiemarkeder har i 2. kvartal været præget af nervøsitet og markante kursfald. Uroen udsprang af et rentemøde i den amerikanske centralbank 9. maj, hvor kommentarer fra den nyudnævnte direktør Ben Bernanke skabte stor usikkerhed om vækstog inflationsbilledet i USA. Frygten for, at centralbanken ville forsætte med rentestigninger og dermed kvæle væksten, greb markederne verden over, og resultatet blev en lang kø ved udgangen og følgelig kursfald. 1 Kursudvikling for Tyrkiet og USA Indeks Dow Jones (USA) ISE National 100 (Tyrkiet) 130 u dec/05 jan/06 feb/06 mar/06 apr/06 maj/06 jun/06 Kilde: Bloomberg De eksotiske markeder blev hårdest ramt Mens USA således var arnested for den seneste tids kursfald på aktiemarkederne, er det imidlertid de mere eksotiske lande, som er blevet hårdest ramt. Dette skyldes en kombination af, at kursudsvingene generelt er større i de lande og at landenes markeder igennem længere tid har oplevet store stigninger, hvilket har tiltrukket flere og flere spekulative penge. Når folk bliver nervøse trækkes pengene hjem fra de eksotiske markeder til de etablerede markeder. Dette er forklaringen på det tilsyneladende paradoksale i, at frygten for en nedgang i væksten i den amerikanske økonomi fører til større kursfald på aktiemarkeder udenfor USA (se figur 1). Psykologi frem for facts Hos Formuepleje mener vi, at de seneste måneders turbulens på aktiemarkedet har bund i psykologi frem for fundamentale forhold. Længere tids stabile aktiemarkeder har således resulteret i, at investorerne er blevet lullet i søvn og har glemt at aktier også kan falde. Da investorerne igen blev mindet om, at der stadig er noget, der hedder risiko, blev der panik på markederne uden at der blev skelet til prisen. 2. kvartals brandudsalg har imidlertid ikke gjort aktier mindre interessante tværtimod! Ser man på værdiansættelsen i et historisk perspektiv er aktier i dag særdeles attraktive. Balancerne er sunde, og der er fortsat udsigt til en pæn vækst i den globale økonomi. Tyskland og Japan fortsætter med at vise tegn på et opsving, som er ved at bide sig fast, og i USA, hvor væksten er på vej ned i gear, forventes en indtjeningsvækst på 14% for 2006 dette er ikke recession. Frem med kuglerammen Mens det fundamentale således er på plads til fremtidige kursstigninger, mangler markedsdeltagerne stadig at få rystet den seneste tids nervøsitet af sig og i stedet få rettet blikket mod de hårde facts. Vi vurderer, at den igangværende regnskabssæson vil være en kærkommen lejlighed for investorerne til igen at finde kuglerammerne frem og indse, at aktier fortsat er den mest oplagte investering for den langsigtede investor. Formuemagasin Juli 2006 / 19

20 Markeder Obligationer Om jubeloptimister og bedemænd hvem skal man stole på? Formuepleje ser stadig positivt på verdensøkonomien og forudser derfor højere renter fremover. Ikke på grund af frygt for inflation, men fordi vi tror på realrentens come back. René Rømer Analytiker Formuepleje A/S Andet kvartal 2006 bød på en tur i rutschebanen for obligationsinvestoren. Første del af perioden var præget af stigende renter, hvilket skyldes en række positive nøgletal fra både USA, Europa og Japan, og dermed øgede forventninger til centralbankernes rentestramninger. I midten af maj gav rentestigningerne pludselig aktiemarkederne kolde fødder. Det resulterede i den gammelkendte reaktion på usikkerhed, hvor man sælger sine aktier og køber obligationer, på grund af den lavere risiko. Efter en kort periode, hvor aktiemarkederne fik raset færdig, fortsatte rentestigningerne dog, hvilket gør, at de 10-årige renter i USA, Europa og Japan er på det højeste niveau i henholdsvis 4, 2 og 6 år. Alt i alt har det altså ikke været en positiv periode for den gennemsnitlige obligationsejer, og Formueplejes strategi med at kombinere lav renterisiko med afdækning via rentefutures har vist sig udbytterig. Realrenten er genfødt Det højeste renteniveau er blevet tilskrevet stigende inflationsfrygt. Vi mener ikke, at der er grund til bekymring. Den forventede langsigtede inflation (10 år) ligger stadig i niveauet 2,5-2,7%, sådan som den har gjort de seneste par år. Årsagen skal i stedet findes i genkomsten af investors reelle afkastkrav, kaldet realrenten, som er det afkast, investor har tilbage efter inflationens udhulende effekt. Højere realrenter er typisk et udtryk for en forventet fremtidig vækst i verden. Dette kan illustreres ved, at realrenten er den belønning, en investor skal have for at udskyde sin investering, og da vækst giver flere lukrative investeringsmuligheder, vil realrenten være højere op til og under en højkonjunktur. Optimister og pessimister 2003 var året, hvor aktiemarkedet og obligationsmarkedet for alvor gik galt af hinanden. Mens aktierne struttede af optimisme og buld- 20 / Formuemagasin Juli 2006

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Formuepleje Fordele >>

Formuepleje Fordele >> Formuepleje Fordele >> Jeg får som direktør i Formueplejeselskaberne ofte spørgsmålet Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere? Det er naturligvis et spørgsmål, jeg gerne vil svare

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Det kræver mod og mandshjerte at gå mod strømmen og stræbe efter det, man tror på. Afgående direktør Erik Møller fortæller her om mål og myter. af Gitte Wenneberg,

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere