INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1"

Transkript

1

2 Tak fordi du har valg at købe dette Strong bærbare LCD TV. Dette LCD TV indeholder vor nyeste teknologi og det er designet til sikker installation og optimal ydelse. Denne brugsanvisning er gældende for Strong SRT L 300 LCD TV (DVB-T) og relateret tilbehør. Det tilrådes at såvel førstegangs- som erfarne brugere læser denne manual for at opnå en sikker installation. TILBEHØR Check venligst alt tilbehør medfølger. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen INDHOLD TILBEHØR 1 VIGTIGE SIKKERHEDS-INSTRUKTIONER & ADVARSLER 2 FORHOLDSREGLER 4 BATTERIER 5 BETJENINGSPANEL 7 TASTATUR FUNKTIONER 8 MENU 9 KNAPPERNE PÅ DIN FJERNBETJENING 10 FØRSTE-GANGS OPSÆTNING 11 AUTOMATISK KANAL SØGNING 11 FJERNBETJENINGEN 12 ALMINDELIG BETJENING 13 BASIS TILSLUTNING 13 o Audio/Video kabel x 1 FEJLFINDING 14 SPECIFIKATION 15 o Strømforsyning x 1 o Hovedtelefoner x 1 Bruger memo: DATO FOR KØB FORHANDLER MODEL-NUMMER SERIE-NUMMER Model- og serienummeret på denne model kan findes bag på produktet. Noter dem på linierne ovenfor og gem dem til evt. senere brug. Dansk o Omformer til cigartænder-stik o Bærbar antenne o Beskyttelses taske 1

3 VIGTIGE SIKKERHEDS-INSTRUKTIONER & ADVARSLER Lynet i trekanten vises for at advare brugeren mod tilstedeværelsen af uisoleret farlig strøm indeni apparatet som kan udgøre en risiko for elektrisk stød for brugeren. Udråbstegnet i trekanten vises for at fremhæve betydningen af at instruktionerne og vedligeholdelse følges iht. medfølgende brugsanvisning. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER VÆSKE. 1. Læs instruktionerne Alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner skal læses før produktet betjenes. 2. Gem instruktionerne Sikkerheds- og betjeningsinstruktionerne bør gemmes for fremtidig brug. 3. Bemærk advarslerne Alle advarsler på produktet og i betjeningsinstruktionerne skal holdes øje med. 4. Følg instruktionerne Alle betjeningsinstruktioner skal følges. 5. Rengøring Tag strømmen fra produktet før rengøring. Brug ikke sprit eller alkohol. Brug en fugtig klud til rengøring. 6. Tilbehør Brug ikke tilbehør der ikke er anbefalet af producenten da disse kan forårsage skade. 7. Vand og fugt Brug ikke dette produkt i nærheden af vand, fx bad, badekar, køkkenvask, vaskekar, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool o.l. 8. Tilbehør Placer ikke dette produkt på en ustabil vogn, bord, stativ eller konsol. Produktet kan falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen og skade produktet. Enhver montering af produktet skal følge producentens instruktioner og der skal bruges monterings-tilbehør anbefalet af producenten. 9. Ventilation Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og til at forhindre overophedning. Disse åbninger må ikke blokeres eller overdækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille produktet på en sofa, seng, tæppe eller andre lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i et lukket fx. bogskab, rack el. lign. med mindre der er god ventilation. 10. Strømforsyning Dette produkt må kun forsynes med den medfølgende strømforsyning. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strøm der er i dit hjem, kan du kontakte din forhandler eller den lokale strømforsyningsvirksomhed. For produkter beregnet til batterier eller andre kilder - se brugsanvisningen for betjening. 11. Strøm -kabel beskyttelse Strøm-kabler skal føres, så de ikke bliver trådt på eller bliver klemt af ting der står ovenpå eller op ad kablerne. Vær især opmærksom på ledninger og stik og stedet hvor de udgår fra produktet. 12. Højspændingsledninger Et udendørs antenne-system bør ikke placeres i nærheden af højspændingsledninger eller andre elektriske lys eller andre strømkredse. Når en udendørs antenne installeres, skal der passes meget godt på ikke at røre sådanne kabler eller strømkredse, da sådanne berøringer kan være dødbringende. 13. Lyn For yderligere beskyttelse af produktet når det lyner eller når det er efterladt uovervåget og ikke bruges i længere tid, tag stikket ud af vægkontakten og frakobl antennen eller kabel-systemet. Dette vil forhindre ødelæggelser på produktet forårsaget af lyn. 2

4 14. Jordforbindelse Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet produktet, skal du sikre dig at antennen eller systemet er jordforbundet for at beskytte imod strøm og imod at bygge elektriske spændinger op. 15. Overbelastning Du må ikke overbelaste stikkontakter eller forlænger-ledninger da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. 16. Fremmedobjekter Skub aldrig nogen form for genstand ind i produktets åbninger da de kan berøre farlig strøm eller kortslutte dele der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på produktet. 17. Reparation Forsøg ikke selv at reparere dette produk, da fjernelse af låg eller andet kan forårsage farlig strøm eller andre fare. Lad kun kvalificerede værksteder tage sig af reparationer. 18. Skader der kræver reparation Tag stikket fra produktet ud af vægkontakten og overlad reparation af produktet til et kvalificeret værksted under følgende omstændigheder: a) Når strøm-forsyningens ledning eller stik er skadet; b) Hvis væske er spildt eller ting er faldet ind i produktet; c) Hvis produktet har været usat for regn elle vand; d) Hvis produktet ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre som er omfattet af betjeningsvejledningen, da en ukorrekt justering af andre funktioner, kan resultere i skader og vil ofte kræve omfattende arbejde, af en kvalificeret tekniker, for at genskabe produktet til dets normale funktion; e) Hvis produktet har været tabt på nogen måde eller hvis produktet udviser en tydelig ændring i funktion indikerer det at der er behov for service. Dansk 19. Reservedele Når der er behov for reservedele skal du sikre dig at teknikeren bruger reservedele specificeret af producenten eller har samme karakteristika som den originale del. Uautoriserede reservedele kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. 20. Sikkerhedscheck Efter endt service eller reparation af dette produkt anmod teknikeren om at udføre et sikkerhedscheck for at sikre at produktet fungerer korrekt. 21. Loft- eller vægbeslag Produktet må kun monteres på loft eller væg som anbefalet af producenten. 22. Varme Produktet skal placeres på afstand af varmekilder som fx radiatorer, ovne, eller andre produkter (med indbygget forstærker) som producerer varme. 3

5 FORHOLDSREGLER For sikkerhed Brug ikke våde hænder til at trække stikket ud. Det kan forårsage elektrisk stød Hvis produktet ikke virker, så træk stikket ud for en sikkerheds skyld. Kontakt din forhandler for yderligere teknisk support Før produktet flyttes skal du sikre dig at strømforsyningen er trukket ud af vægkontakten Skulle et solidt objekt falde ned på kabinettet, træk stikket ud og få checket produktet af en kvalificeret teknikker før produktet anvendes igen Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du trække stikket fra produktet ud af vægkontakten. For at frakoble strøm-forsyningen, tag fat om selve stikket træk aldrig i ledningen For placering Hold en god afstand mellem produktet og en radio. En god afstand er også nødvendig imellem produktet og andre apparater med elektromagnetisk felt. Placer produktet et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre overophedning i produktet Placer ikke produktet på en blød overflade så som et tæppe, der kan blokere for ventilationshullerne i bunden Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys, omfattende støv eller hvor der forekommer rystelser Placer ikke produktet på et sted, der er udsat for kold luft. Der kan opstå kondensvand og dette kan forårsage at produktet ikke fungerer korrekt For betjening Afspilleren virker måske ikke pga. Forkert betjening. Den begrænsede garanti dækker ikke ved skader forårsaget af ukorrekt brug Sluk afspilleren når du ser almindeligt TV. Ellers kan det forårsage billedforstyrrelser Afspilleren fungerer ikke korrekt hvis den bliver forstyrret af eksterne elementer så som statisk elektricitet. I sådanne tilfælde trækkes strømforsyningen ud og sæt den i igen 4

6 BATTERIER I FJERNBETJENINGEN Indsæt CR2025 type batteri (3 V) i fjernbetjeningen med + opad. Skub batteri-pladen ind I fjernbetjeningen. Pas på: Placer den ikke i nærheden eller udsæt den for ild Skil ikke fjernbetjeningen ad Forsøg ikke at genoplade alkaline eller brunstens-batterier Brug ikke batteriet hvis beskyttelsesfilmen er pillet af Forkert håndtering af batteri kan medføre elektrolyt lækage som kan skade ting og være skyld i brand Hvis elektrolyt lækker fra batteriet, kontakt din forhandler. Vask omhyggeligt med vand, hvis elektrolyt kommer I kontakt med dele af din krop/hud Fjern batteriet hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Opbevar den på et køligt og mørkt sted Udskift batteriet hvis produktet ikke reagerer på fjernbetjeningen selvom den holdes helt tæt på front-panelet BRUG AF FJERNBETJENINGEN Sigt mod sensoren, undgå forhindringer, på en max afstand af 7 m direkte foran produktet Hold sende-øjet og produktets sensor fri for støv Betjeningen kan forstyrres af stærke lyskilder fx som direkte sollys og glas døre på et kabinet Dansk Pas på: Læg ikke tunge ting på fjernbetjeningen Skil ikke fjernbetjeningen ad Spild ikke væske på fjernbetjeningen HÅNDHOLDT TV Remote control signal sensor Med det håndholdte TV kan du se TV uden strømkabel OPLADNING Dette produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Når LED lampen lyser rød, vil batteriet stoppe med at tilføre strøm til systemet. Så skal batteriet oplades. Følg nedenstående punkter. Du kan se TV og genoplade batterierne samtidig. 1. Tilslut produktet til den eksterne strømkilde via AC/DC strøm adapter eller bil cigarlader adapter. Se billeder nedenfor. 2. Når batteriet lades op lyser LED lampen rød. 3. LED lampen vil lyse grøn når batteriet er fuldt opladet. 4. Oplad dit batteri i minimum 4 timer for at få det ladet helt op. Batteri LED indikator 5

7 Tilslutning til AC/DC strøm forsyning Sæt DC stikket ind i Tilslut AC stikket til AC stikket stikket på siden af produktet DC stikket AC stikket Tilslutning til bil cigarladekabel Sæt DC stikket ind i stikket på siden af produktet Sæt stikket fra bil cigarladeren ind i cigarladeren i bilen DC stikket Car cigarette lighter plug Bemærk Brug under INGEN omstændigheder andre modeller af AC ladere eller bil cigarladere til enten at oplade batteriet eller forsyne produktet med strøm. Hvis dette ignoreres kan det resultere i overophedning eller skade på produktet Efter 300 genopladninger er batteriets kapacitet reduceret til 70%. Derfor er det en god ide at udskifte batteriet efter mange opladninger Batteriet kan blive varmt under opladning Genoplad batteriet i et rum med en temperatur på mellem 0 C og 40 C VIGTIGT Det håndholdte TV slukker automatisk når batteriet bliver lavt. Men du kan genoplade batterierne på følgende måde Oplad batterierne i minimum 4 timer for at lade dem helt op Når batterierne lader, vil indikatoren lyse rød Efter endt opladning vil indikatoren lyse grøn Tag batteriet ud når det ikke længere virker Den gennemsnitlige levetid på et lithium genopladeligt batteri er ca. 300 gange genopladning. Efter dette antal genopladning bør du købe nye batterier ADVARSEL Brug kun den medfølgende Udsæt ikke produktet for høj temperatur over 50 C Opbevar produktet mellem 20 C og 35 C 6

8 BETJENINGSPANEL FRONT 1 Antenne 2 LCD-skærm 3 Infrarød fjernbetjeningssensor Tillader fjernbetjeningen at navigere dette produkt 4 Batteri LED indikator Når produkter er tændt vil LED lyse grøn. Når batteriniveauet er lavt vil LED lyse rød. Efter opladning vil LED igen lyse grøn 5 Power LED Når produktet er tændt vil LED lyse grøn 6 MENU/EXIT 7 OK/MUTE 8 Multi vælger (CH+/CH- / VOL+/VOL-) 9 Højttaler 10 Display ON/OFF kontrol 6, 7, 8, 10 se også næste side Dansk SIDER OG BAGSIDE 11 DC power forbindelse Forbindes med AC/DC strømforsyning 12 Video ud forbindelse Udtag til video-signal (billede) 13 Høretelefoner/Audio out forbindelse Udtag til stereo lyd 14 Holder 15 Øje til strop 16 Ekstern antenne forbindelse 17 Power knap 7

9 TASTATUR FUNKTIONER Menu Tryk på denne knap for at komme ind i eller forlade menuen 2 OK/Mute kontrol Tryk på denne knap for at slå lyden fra eller genkalde lyden Vælg I denne menu mode, tryk på denne knap for at vælge 3 Navigation i menuen I menu mode, tryk CH+ knappen og CH- knappen for at flytte cursoren op og ned Tryk VOL- knappen og VOL+ knappen for at flytte cursoren til højre og venstre 4 Lydstyrke justering Tryk VOL- knappen og VOL+ knappen for at justere lydstyrken 5 Kanal vælger Tryk CH+ knappen eller CH- knappen for at vælge TV/Radio kanal 6 Panel kontrol Tryk på denne knap i 1 sekund for at tænde/slukke baggrundslyset 3 8

10 MENU Ved at trykke på VOL- knappen kan du skifte mellem programsiden og systemsiden. Program side 1. Service Type: vælg enten TV eller Radio. 2. Program list: viser informationer om tilgængelige kanaler. 3. Preview: Glimt af op til 9 udvalgte kanaler. 4. Audio channel: valg af hoved- eller sekundær sprog. Dansk 5. Subtitle language: Sprog på undertekster hvis muligt fra operatør, brug CH+/CH- til at vælge sprog. Bekræft dit valg med OK knappen. Undertekster er kun tilgangelig via Video Output. 6. Program info: system parametre og signal information. 7. Automatisk søgning. 8. Manuel søgning. System side 1. Lys. 2. TV system: for at vælge display format. 3. Regional opsætning for dit land. 4. OSD sprog. 5. Tids-zone Du kan bruge CH+ knappen og CH- knappen til at markere punktet og trykke VOL+ eller VOL- knappen for at vælge. Tryk OK for at gemme indstillingerne. 9

11 KNAPPERNE PÅ DIN FJERNBETJENING Elektroniks Program Guide Viser information over alle tilgængelige kanaler. Brug CH+ knappen og CH- knappen for at vælge kanal. Nuværende program Program liste TV scene Næste program Overblik Få et snapshot af 9 programmer samtidig. Audio Valg af hoved-/sekundært sprog. Brug VOL+ og VOL- knapperne for at vælge hvilket sprog du vil høre. Manuel Søgning Foretag program søgning på den pågældende kanal. Fundne programmer bliver tilføjet programlisten. Kanalvælger Kanalinformation Modtager signal information Program information Giver information om system-parametre og signal. Tryk på MENU knappen for at forlade menuen. Systemparametre Modtager signal information 10

12 FØRSTE-GANGS OPSÆTNING Når produktet tændes første gang, følg venligst nedenstående punkter: 1. Tryk på MENU knappen, herefter VOL- knappen for at komme ind i system-konfigurations menuen 2. Tryk på VOL+ knappen for at justere lysstyrken på skærmen. Forlad menuen ved at trykke på OK og tryk herefter på CHknappen for at komme til næste trin. 3. Tryk på VOL+ knappen, vælg TV system udgang. Forlad menuen ved at trykke på OK og tryk herefter på CH- knappen for at komme til næste trin. 4. Tryk på VOL+ knappen og marker dit OSD sprog, tryk på OK knappen. 5. Tryk på VOL+ knappen og marker din region, tryk på OK knappen. 6. Tiden indstilles automatisk. Hvis du har brug for at rette det, tryk på CH+ eller CH- knappen. 7. Gå tilbage til toppen af menuen og tryk på VOL- knappen for at komme til program-menu skærmen. 8. Marker punktet automatisk søgning og tryk på OK knappen. 9. Marker punktet OK og tryk på OK knappen. 10. Kanal-søgningen tager nogle få minutter. 11. Når kanalsøgningen er udført, tryk på CH+ eller CH- for at vælge program. 12. For at justere lydstyrken, tryk på VOL+ eller VOL- AUTOMATISK KANAL SØGNING Når du flytter til en ny region og operatøren er en anden, skal du lave en ny kanal søgning. Følg nedenstående trin: 1. Tryk på MENU knappen for at komme til skærme menuen. 2. Tryk på VOL- knappen, marker din region, vælg land og tryk OK. 3. Marker punktet automatisk søgning og tryk OK. 4. Marker punktet OK og tryk på OK knappen. 5. Kanal-søgningen tager nogle få minutter. 6. Når kanalsøgningen er udført, tryk på CH+ eller CH- for at vælge program. Dansk 11

13 FJERNBETJENINGEN Knapper 1 SOURCE: ingen funktion 2 POWER: power on/off 3 Kanalvælger eller flyt cursoren op 4 MENU: går til opsætningsmenuen 5 OK: vælger det markerede punkt 6 VOL: lydstyrke ned eller flyt cursoren til venstre 7 CH: kanalvælger ned eller flyt cursoren ned 8 EXIT: går ud af nuværende setup 9 Numeriske taster 10 RECALL: tilbage til sidst valgte kanal 11 RØD KNAP: undertekster i normal mode eller genvejstast til FASTTEXT i Tekst TV mode 12 GRØN KNAP: genvejstast til FASTTEXT i Tekst TV mode 13 MUTE: mute kontrol 14 DTV/Radio: skifter mellem TV og radio 15 PIC: ingen funktion 16 EPG: Elektronisk Program Guide 17 VOL: lydstyrke op eller flyt cursoren til højre 18 PREVIEW: glimt af valgte programmer 19 PLAY/PAUSE: afspil/pause 20 AUDIO: andet sprog og stereo valg 21 INFO: DTV system information 22 AUTO: automatisk kanal søgning 23 MANUAL: manuel kanal søgning 24 ENTER: vælger det valgte kanalnummer 25 TTX: Viser tekst tv (skal understøttes af operatør) 26 GUL KNAP: side op i EPG menuen eller genvejstast til FASTTEXT i tekst tv mode 27 BLÅ KNAP: side ned i EPG menuen eller genvejstast til FASTTEXT i tekst tv mode 12

14 ALMINDELIG BETJENING TÆND OG SLUK FOR PRODUKTET For at tænde systemet, tryk knappen på siden af produktet til position ON For at slukke systemet, tryk knappen på siden af produktet til position OFF TILSLUTNING TIL HOVEDTELEFONER Sæt stikket fra hovedtelefonerne ind i stikket på højre side af produktet TILSLUTNING TIL EKSTERN ANTENNE Sæt antennestikket ind i Ext. ANT stikket på venstre side af produktet BASIS TILSLUTNING ADVARSEL: Se også brugervejledninger til det tilsluttede udstyr. Før det håndholdte TV tilsluttes andet udstyr, skal strømmen slås fra og tag alle stik ud af stikkene. TILSLUTNING TIL ET TV Dansk Lyd (grøn) Video (gul) Forbind dit håndholdte TV direkte til et TV. Forbind ikke det håndholdte TV gennem en video, når du stiller dit home entertainemnt system op, da billedet muligvis ikke afspilles korrekt pga. copy guard. Hvis dit TV ikke har de rigtige A/V stik skal du kontakte din forhandler for at købe en video RF modulator. 13

15 FEJLFINDING Før du sender produktet til reparation/service, se venligst følgende tabel som illustrerer mulige grunde til problemer. Simpelt check eller justeringer på dit DTV kan muligvis eliminere problemet og genskabe korrekt funktion. Problem Mulig årsag Løsning Ingen billede, ingen lyd Antallet af DVB-T kanaler er ikke så mange som forventet Alle kanalerne viser No signal eller mosaik brikker vises på skærmen Billedet er fint med lyden mangler Batteriniveauet er for lavt Strømkablet sidder ikke korrekt i stikket Modtageren er slukket Antallet af lagrede kanaler er småt Signal kvaliteten på nogle kanaler er for dårlig Nogle kanaler kan ikke modtages lokalt Der er ingen DVB-T service i området Lydstyrken er sat på lav Lyden er slået fra (mute) Genoplad batteriet Check at stikkene sidder rigtigt i. Tryk på POWER knappen for at tænde modtageren Klik på AUTO knappen eller MANUAL knappen på fjernbetjeningen for at genindlæse alle kanaler Sæt produktet tættere på et vindue for at forøge signalstyrken Du har ikke mulighed for at se disse kanaler Du har ikke mulighed for at se disse kanaler Tryk på VOL+ knappen for at skrue op for lyden Tryk på MUTE knappen for at deaktivere MUTE funktionen Fjernbetjeningen virker ikke Ingen strøm Kontroller batteriet i fjernbetjeningen 14

16 SPECIFIKATION Model nummer: SRT L 300 Skærm: 3 LTPS (Low Temperature Poly Silicon) TFT LCD Tuner Frekvens område: Kanal-båndbredde: 470 ~ 862 MHz (UHF) 6/7/8 MHz Antenne: Indbygget teleskop antenne for UHF modtagelse Supporterer ekstern antenne input (UHF bånd antenne tilladt) Højttaler: Indbygget 0.5 W/8 Ohm højttaler Udgange: 3.5 mm Video connector Interface: 3.5 mm Hovedtelefon/Audio connector LED indikator: Power LED (I drift: grøn) Batteri LED (oplader: rød, opladning færdig: grøn) Betjening: Infrarød fjernbetjening, Power on/off knap, 7 taster Dansk OSD sprog: Engelsk, tysk, fransk, portugisisk, spansk, italiensk, hollandsk Funktioner: DVB-T TV/Radio, auto kanal-søgning, EPG, tekst-tv, undertekster Strømforsyning: 100 ~ 240 V AC strøm adapter med 5 V/1.4 A DC Batteri: Indbygget 3.7 V/2000 ma genopladelig polymer batteri Det estimeres at 70% af kapaciteten er tilbage efter 300 genopladninger. Drifttid: Ca. 3 timer Dimensioner: 115 x 82 x 22 mm Vægt: 210 g (TV + Polymer batteri) Der tages forbehold for tekniske ændringer. 15

17

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere