PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06."

Transkript

1 INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG /SIDE 1

2 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret i VP Beholdningsændring (transaktionsgebyr) 22 kr. Pr. stk. ** Beholdningsændringsmeddelelse 14 kr. Pr. stk. Fondskodegebyr 22 kr. Pr. år ** Kontogebyr pr. VP-konto 45 kr. Pr. år ** Meddelelser 14 kr. Pr. stk. ** - Kapitaludvidelse - Rente - Udbytte - Udtrækning - Øvrige udskrifter Aktier og samtlige investeringsforeninger registreret i Værdipapircentralen Beholdningsændring (transaktionsgebyr) 22 kr. Pr. stk. ** Beholdningsændringsmeddelelse 14 kr. Pr. stk. Danske obligationer og aktier Overførsel til andet pengeinstitut 200 kr. Pr. fondskode, dog maks. 750 kr. Flytning mellem depoter i banken uden handel 200 kr. Pr. fondskode. Maks. 675 kr. pr. depot pr. dag Frigivelse af værdipapirer og penge 150 kr. Registrering af handels-/spørgefuldmagt 150 kr. Notering/registrering af rettigheder fx 150 kr. håndpanthaver Andre fysiske værdipapirer Af nom. værdi < kr. 0,25% Min. 200 kr. ** > kr. 0,15% Beholdningsændringsmeddelelse fysiske 25 kr. Pr. stk. ** effekter Navnenotering af fysiske aktier, pr. aktiebrev Opkræves særskilt, jf. note under kurtage Unoterede kapitalandele Af kursværdien 0,15% Min. 200 kr. ** Ekspeditionsgebyr på kr. investeringstidspunktet Opbevaring af unoterede kapitalandele, Min. 200 kr. ** årligt gebyr pr. fondskode < kr. 0,25% > kr. 0,15% /SIDE 2

3 Udenlandske obligationer og aktier Udenlandske obligationer som kan afvikles/opbevares i Euroclear - beregnes af højeste kursværdi < kr. > kr. Udenlandske obligationer som ikke kan afvikles/opbevares i Euroclear Udenlandske aktier < kr. > kr. Udenlandske obligationer og aktier overført fra andet pengeinstitut Udenlandske obligationer og aktier overført til andet pengeinstitut PRIS BEMÆRKNINGER 0,25% p.a. ** Min. 500 kr. *** 0,15% p.a. p.a. Min. 500 kr. *** 0,35% Pr. år. Min. 250 kr. *** 0,20% ** 0 kr. + udenlandske omkostninger 500 kr. Pr. fondskode + udenlandske omkostninger Udbetaling af rente og udbytte 30 kr. Pr. stk. ** Tilbagesøgning af udbytteskat kr. Tilmelding til ordning gebyr for kr. efterfølgende år Afregning af tilbagesøgt udbytteskat kr. + udenlandske omkostninger pr. tilbagesøgning pr. fondskode ** /SIDE 3

4 PANTEBREVSADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Betales af kreditor Etablering af pantebreve og årligt 200 kr. p.a. Pr. pantebrev ** opbevaringsgebyr Ændring af vilkår for pantebrev 700 kr. Pr. ændring ** (afviklingsforløb) Ekstraordinær indfrielse 300 kr. Påkravsskrivelse 150 kr. ** Ydelsesopkrævning 50 kr. Pr. ydelse ** Betales af debitor Debitorskifte 300 kr. Ekstra fremsendelse om årets renter 200 kr. ** Indfrielsestilbud 300 kr. ** ØVRIGE GEBYRER Ekstra depotudskrift 20 kr. Pr. stk. ** Transaktionsgebyr depot 11,50 kr. Pr. stk. ** Opgørelse af depot 100 kr. ** Forvaltningsdepot af udbytter og renter (herunder StjerneInvest Forvaltningsmidler fuldmagtsaftaler) < kr. > kr. ** Momspligtigt gebyr *** Beregnes og opkræves kvartalsvis af den maksimale kursværdi i kvartalet 6,0% 5,0% ** ** /SIDE 4

5 Fuldmagtsaftaler (Stjerneinvest Fri, Stjerneinvest Pension, Stjerneinvest VSO) Forvaltningshonorar: - For de første kr. - For de næste kr. - For beløb over kr. - For beløb over 3 mio. kr. Kurtage for obligationsbaserede investeringsforeninger Kurtage for aktiebaserede investeringsforeninger Beholdningsændringsgebyr Individuelle fuldmagtsaftaler (PMaftaler) Individuelle fuldmagtsaftaler er for dig, som ønsker minimum 10 mio. kr. af din formue investeret i obligationer, og som ønsker at give fuldmagt til, at porteføljen bliver plejet af professionelle kapitalforvaltere. For yderligere information om individuelle fuldmagtsaftaler, kan du kontakte din rådgiver. ** Momspligtigt gebyr Puljeadministrationsgebyr - For de første kr. - For de næste kr. - For beløb over kr. FORMUEPLEJEAFTALER PRIS BEMÆRKNINGER 0,70% p.a. Min. 375 kr. p.a. ** p.a. 0,25% p.a. 0,125% p.a. 0,10% Ingen minimumskurtage 0,15% Ingen minimumskurtage 15 kr. PENSIONSPULJE p.a. p.a. 0,25% p.a. Pr. konto Pr. konto Pr. konto Kurtage Af kursværdien beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Danske obligationer 0,10% Udenlandske obligationer 0,15% * Virksomhedsobligationer 0,25% * Danske indeksobligationer 0,10% Danske aktier 0,375% Udenlandske aktier 0,70% * Investeringsforeninger 0,375% * Puljeskift 200 kr. Pr. konto. Med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (bankvalg) * Og evt. udenlandske omkostninger Administrationsgebyr Puljeskift mere end 1 gang årligt BØRNEOPSPARINGSPULJE p.a. Pr. konto 200 kr. Pr. konto /SIDE 5

6 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG OBLIGATIONER PRIS BEMÆRKNINGER Danske Obligationer Danske obligationer < 3 mio. kr. > 3 mio. kr. 0,15% 0,10% Min. 175 kr. Maks kr. Netbank Tillæg/fradrag i forhold til bud/udbudskurs på obligationer noteret på NASDAQ OMX København er maksimalt 0,15 kurspoint. Gennemført limiteret ordre Min. størrelse for limiterede ordrer er nom kr. Kurskontrakt indgåelse/forlængelse Virksomhedsobligationer og udenlandske obligationer Virksomhedsobligationer og udenlandske obligationer < 3 mio. kr. > 3 mio. kr. Ved afregning benyttes bud/udbudskurs fra markedet med et tillæg/fradrag på maksimalt 0,25 kurspoint. Handelspoststørrelser er de i prospektet angivne beløb, dog min. modsvarende EUR/USD/GBP. AKTIER Danske aktier Danske aktier 0,10% 0,15 kurspoint 100 kr. 350 kr. 0,25% 0,125% 0,25 kurspoint Min. 29 kr. Min. 400 kr. Maks kr. + evt. udenlandske omk. + evt. udenlandske omk. Min. 175 kr. Maks. 500 kr. Netbank Køb af Spar Nord Aktier < 100 stk. > 100 stk. Tegningsretter 0,15% Min. 29 kr. 0,00% Standard Ingen minimumskurtage 1% Min. 80 kr /SIDE 6

7 Unoterede danske aktier og aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC Danske aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC Netbank Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregning til NASDAQ OMX København "15:30 Gennemsnit - Alle handler" med et tillæg/fradrag på 0,25 procent. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Ved handel med fysiske aktier opkræves eventuelle navnenoteringsomkostninger særskilt. Netbank udenlandske aktier Aktier fra Sverige, Norge og Finland Udvalgte europæiske aktier samt USA (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) Aktier fra Canada og Japan Aktier fra øvrige udland Udenlandske aktier Aktier fra Sverige, Norge og Finland Udvalgte europæiske aktier samt USA (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) PRIS BEMÆRKNINGER 1% Min. 500 kr. 1% Min. 500 kr. 0,25% 0,15% Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,08% min. 100 kr. 0,35% Min. 100 kr. min. 250 kr. 0,45% Min. 100 kr. min. 400 kr. Min. 150 kr. min kr. Min. 175 kr. Maks. 500 kr. Udenlandske omk. 0,08% min. 100 kr. Udenlandske omk. 0,08% min. 100 kr. Min. 250 kr. Maks. 500 kr. min. 250 kr. min. 250 kr /SIDE 7

8 Aktier fra Canada og Japan Aktier fra øvrige udland Udenlandske transaktionsafgifter (Stamp duty og Financial Transaction Tax) opkræves ved handel. Ved deltagelse i betinget emission opkræves almindelig kurtage dog minimum 500 kr. plus eventuelle udenlandske omkostninger. 3. parts handel, hvor der handles med en anden modpart end Spar Nord Bank. INVESTERINGSFORENINGER Obligationsbaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske obligationer og depotgebyr som danske aktier. Aktiebaserede investeringsforeninger: PRIS BEMÆRKNINGER Min. 250 kr. Maks. 500 kr. min. 400 kr. min. 400 kr. Min. 250 kr. Maks. 500 kr. min kr. min kr. Standard Min 500 kr kr. Standard for obligationer/aktier Standard for aktier Kurtage som danske aktier og depotgebyr som danske aktier. ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER Priser for handel med afledte finansielle instrumenter kan oplyses via din rådgiver /SIDE 8

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 10102014 10. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere