Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld"

Transkript

1 Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

2 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne med al ønskelig tydelighed illustreret. Men ved at investere via en garantiobligation, kan risikoen begrænses betydeligt. En garantiobligation er teknisk set sammensat af en obligationsdel og en optionsdel. Dermed får du som investor en pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen (kurs 100), mens optionsdelen leverer det eventuelle Udstedelse Indfrielse afkast på de underliggende aktiver. Er kurserne på de underliggende aktiver faldet frem til obligationens udløb (se figur 1), vil indfrielseskursen altså som minimum være kurs uanset, hvor meget de måtte være faldet. Er kurserne omvendt steget, vil obligationen blive indfriet til en højere kurs. Via en garantiobligation kan du dermed indirekte investere på f.eks. aktiemarkedet, uden at løbe den fulde risiko, der sædvanligvis følger med aktieinvesteringer, eller andre investeringer med fuld risiko. Figur 1. Faldende kurser Figur 2. Stigende kurser Kurs 110 Omkostninger Obligation Kurs 110 Omkostninger Kurs 140 Udstedelse Indfrielse Udstedelse Indfrielse Figur 1. Skulle kurserne på de underliggende aktiver være faldet i garantiobligationens løbetid, vil optionen normalt være værdiløs. Obligationsdelen vil derimod repræsentere en værdi på 100, hvilket sikrer, at garantiobligationen kan indfries til kurs 100. Tabet vil dermed være begrænset til differencen mellem udstedelseskursen (110) og indfrielseskursen (100), uanset hvor meget de underliggende aktier måtte være faldet. Figur 2. Er kurserne på de underliggende aktiver steget i garantiobligationens løbetid, vil optionen også repræsentere en værdi. Jo større kursstigninger, jo større optionsværdi. Obligationsdelen vil samtidig repræsentere en værdi på 100. Indfrielseskursen på garantiobligationerne vil blive beregnet som værdien af obligationsdelen (100) tillagt værdien af optionen i ovenstående eksempel i alt kurs 140. Omkostninger 2» Europæiske Aktier 2018 Kurs 110 Obligation Udstedelse Indfrielse

3 For en sikkerheds skyld Der har generelt været meget at glæde sig over som aktieinvestor i de senere år. Næsten ligegyldigt hvor man har valgt at investere sine penge har aktiekurserne vist sig fra sin bedste side og leveret gode afkast. En spirende økonomisk optimisme gødet af lave energipriser og et historisk lavt renteniveau har skabt et gunstigt investeringsmiljø. I Danmark har aktiekurserne således for nyligt sat en historisk kursrekord, men også i resten af Europa har der blæst positive vinde. Og netop Europa er et af de områder, som de fleste aktiestrateger peger på, når fremtidens investeringer skal tilrettelægges. Efter mange års økonomisk dødvande, er de europæiske økonomier med undtagelse af Grækenland ved at genfinde vækstsporet, og meget tyder på, at kursstigningerne kan fortsætte. Men som altid er der også grund til at tænke på risikoen. Det jo som bekendt ikke givet, at det går som præsten prædiker. Derfor lanceres nu en ny garantiobligation, som gør det muligt at drage fordel af fortsatte kursstigninger samtidig med at risikoen er begrænset. Afkastet følger kursudviklingen på de europæiske aktiemarkeder. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Samtidig er tabsrisikoen begrænset, idet obligationerne som minimum vil blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter tre år. Også selv om aktiekurserne skulle være faldet. De nye garantiobligationer, kan være et attraktivt alternativ til traditionel aktieinvestering, hvor risikoen er betydeligt større. Men også til obligationsinvesteringer, hvor renteafkastet i dag næsten ikke er til at få øje på. På de kommende sider kan du læse mere om de nye garantiobligationer, som vil kunne købes via udvalgte pengeinstitutter i perioden fra den 24. august til og med den 18. september God læselyst! Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Thomas Valentiner Vicedirektør Tlf Fax: Europæiske Aktier 2018» 3

4 Europæiske Aktier 2018 Med de nye garantiobligationer Europæiske Aktier 2018 kan du indirekte investere i europæiske aktier, uden at løbe den fulde kursrisiko. Afkastet afhænger af kursudviklingen på det underliggende aktieindeks - istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index. Jo større kursstigning, jo højere afkast. Omvendt er tabsrisikoen begrænset, hvis indekset i stedet skulle gå hen og falde. Garantiobligationerne vil nemlig som minimum blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter 3 år. Risikoen for tab er dermed begrænset - uden at det ødelægger muligheden for et godt afkast. Det underliggende indeks er udvalgt med henblik på at give investorerne en bred eksponering til det europæiske aktiemarked, på tværs af lande og sektorer, samtidig med at forholdet mellem afkast og risiko optimeres. Indekset istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index sammensættes og beregnes af indeksspecialisten STOXX Ltd. Indekset består af 50 selskaber, som håndplukkes fra aktieindekset STOXX Europe 600. Blandt de selskaber som opfylder et kriterie om en daglig aktie omsætning på min. 10 mio. euro, udvælges den tredje del af selskaberne som har den laveste volatilitet (kurs udsving). Endelig udvælges fra denne gruppe de 50 selskaber, som har kortest tid til næste udbyttebetaling. Indekset justeres én gang om måneden, og indekssammensætningen vil således variere over tid. Den særlige udvælgelsesmetode og den månedlige justering, kan have en negativ indflydelse på det samlede indeksafkast. Omvendt vil udvælgelsesmetoden, alt andet lige, have en gunstig indflydelse på størrelsen af deltagelsesgraden. Sådan opgøres afkastet Garantiobligationerne indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende aktieindeks. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast på aktieindekset, efter at dette er multipliceret med deltagelsesgraden. Deltagelsesgraden forventes at blive fastsat til ca. 75 % 1. Ved en deltagelsesgrad på 75 % vil indfrielseskursen blive beregnet som kurs 100 tillagt 75 % af et eventuelt positivt afkast på aktieindekset. Det betyder, at man som investor ikke vil få fuld gavn af den eventuelle kursstigning på aktie indekset, men kun ca. 75 % af denne. Værdien af aktie indekset beregnes alene på baggrund af kursudviklingen i de selskaber, som indgår i indekset, og eventuelle udbytte betalinger i selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktieindeksets værdi. Garantiobligationerne udstedes af KommuneKredit, og har en løbetid på 3 år. Obligationerne udstedes til kurs 110 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Læs mere om KommuneKredit under afsnittet Hvem står bag?. Europæiske Aktier 2018 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder uden at løbe den fulde risiko. Obligationerne udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. Kursudviklingen i aktieindekset Indfrielsesbeløb ( %) Totalafkast Årligt afkast (IRR) -20,00 % 100,00-9,09 % -3,13 % -10,00 % 100,00-9,09 % -3,13 % 0,00 % 100,00-9,09 % -3,13 % 10,00 % 107,50-2,27 % -0,76 % 20,00 % 115,00 4,55 % 1,49 % 30,00 % 122,50 11,36 % 3,65 % 40,00 % 130,00 18,18 % 5,73 % 50,00 % 137,50 25,00 % 7,72 % 60,00 % 145,00 31,82 % 9,65 % 70,00 % 152,50 38,64 % 11,50 % 80,00 % 160,00 45,45 % 13,30 % 90,00 % 167,50 52,27 % 15,05 % 100,00 % 175,00 59,09 % 16,74 % Beregnet på baggrund af en udstedelseskurs på 110 samt en deltagelsesgrad på 75 % 1 4» Europæiske Aktier 2018

5 Afkasteksempel 1 Afkasteksempel 2 Indfrielseskurs Indfrielseskurs % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursudviklingen i det underliggende aktieindeks Kursudviklingen i det underliggende aktieindeks Afkasteksempel 1 Givet en kursstigning i det underliggende aktieindeks på 40 % og en deltagelsesgrad på 75 %, vil det beregnede afkast på den underliggende aktiekurv udgøre 30 % (40 % x 75 % = 30 %). Indfrielseskursen kan dermed beregnes som følger: = kurs 130,00. Afkasteksempel 2 Har kursudviklingen i den underliggende aktiekurv været negativ, eksempelvis med et gennemsnitligt kursfald på 10 %, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100, uanset hvor meget aktiekurserne er faldet. Historisk kursudvikling i det underliggende aktieindeks samt udviklingen i EuroSTOXX 50 index 160% Figuren illustrerer den historiske kursudvikling (indekseret) i det underliggende aktieindeks samt kursudviklingen i det europæiske aktieindeks EuroSTOXX 50 index. Det skal understreges, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den historiske kursudvikling og den fremtidige. 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% maj 2010 maj 2011 maj 2012 maj 2013 istoxx Next Dividend Low Risk 50 maj 2014 maj 2015 EuroSTOXX 50 Europæiske Aktier 2018» 5

6 Kort og godt Navn Europæiske Aktier 2018 Fondskode Udsteder (rating) DK KommuneKredit (AAA/Aaa) Udstedelsesdato 30. september 2015 Indfrielsesdato 28. september 2018 Underliggende aktiv istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index Startkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 23., 24. og 25. september 2015 Slutkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 11. september 2017, 9. oktober 2017, 13. november 2017, 11. december 2017, 15. januar 2018, 12. februar 2018, 12. marts 2018, 9. april 2018, 14. maj 2018, 11. juni 2018, 9. juli 2018, 13. august 2018 og 10. september Udstedelseskurs 110,00 Indfrielseskurs Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt den eventuelle kursstigning i aktieindekset multipliceret med deltagelsesgraden. Deltagelsesgrad Forventeligt ca. 75 %, men kan blive såvel højere som lavere (dog min. 60 %) 1 Hovedstolsbeskyttelse 100 % Børsnotering Nasdaq OMX Copenhagen A/S Denomineringsvaluta Danske kroner Tegningsperiode 24. august til og med 18. september 2015 Beskatning (private, frie midler) Lagerprincip (finansiel kontrakt) Investering for pensionsmidler Ingen udstederbegrænsninger Stk. størrelse DKK (mindste tegningsbeløb udgør nominelt DKK) Risikomærkning Rød Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 5,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,52 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,91 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,49 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. produktion af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,10 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en call-option på det underliggende aktieindeks. Den indikative værdi af nulkuponobligationen udgør ca. 100,50 %, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 4,50 %. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15,3 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. 6» Europæiske Aktier 2018

7 Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er derfor vigtigt, at potentielle investorer sætter sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder prospektet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investorer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på tre år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på Nasdaq OMX, Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i det underliggende indeks samt renteniveauet. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale anbefales det, at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-og-beholdinvestering. Kurser kan løbende følges på Risikomærkning Med henvisning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (BEK nr. 345 af 15. april 2011) skal det oplyses, at Europæiske Aktier 2018 er risikoklassificeret som rød. Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer, herunder garantiobligationer, pr. definition klassificeret som røde, uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i Europæiske Aktier For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Hvad med risikoen? Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i det underliggende aktieindeks. Hvis værdien af aktieindekset er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen - i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på tre år, svarende til løbetiden på Europæiske Aktier 2018, ville kunne give en effektiv rente på ca. -0,15 % p.a. før skat (negativt afkast) opgjort den 22. juni Er værdien af aktieindekset omvendt steget, vil man som investor ikke få gavn af den fulde kursstigning, hvis deltagelsesgraden bliver fastsat til mindre end 100 %. 1 Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på obli gationsudstederen. Tilbagebetalingen af indfrielses beløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, at udstederen kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller en del af investeringen være tabt. Ud sted erens kreditværdighed er beskrevet under Hvem står bag?. 1 Baseret på markedsforholdene den 22. juni 2015, kan deltagelsgraden opgøres til ca. 75 %. Den endelige deltagelsesgrad vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 22. september Niveauet for deltagelsesgraden vil frem for alt afhænge af renteniveauet samt volatiliteten på det underliggende aktieindeks. Der er ikke noget maksimumniveau for deltagelsesgraden, der således kan blive såvel højere som lavere end det angivne forventede niveau på ca. 75 %. Udstedelsen af obligationerne vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 60 %. Europæiske Aktier 2018» 7

8 Hvem står bag? Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er danske KommuneKredit. KommuneKredit er en finansieringsforening, oprettet ved lov af 19. marts 1898, som er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kommune- Kredits formål er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Aktuelt er alle danske kommuner og regioner medlemmer, og disse hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. KommuneKredits langfristede gældsforpligtelser (herunder obligationsudstedelser) er derfor tildelt den højst opnåelige kreditvurdering (AAA/Aaa), hvilket er på lige fod med eksempelvis den danske stat. Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S indgår i SparInvest koncernen, og garantiobligationerne udbydes igennem de pengeinstitutter som Garanti Invest A/S samarbejder med. Siden 1998 har Garanti Invest-pengeinstitutterne udbudt i alt 107 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 16 mia. kr. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale pengeinstitut for at rekvirere det fulde prospekt- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten i perioden fra den 24. august til den 18. september 2015, begge dage inklusive. Læs mere om Europæiske Aktier 2018 og andre garanti obligationer på Denne brochure er en forenklet fremstilling af Kommune Kredits Informationsmateriale. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse Informationsmaterialet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i Informationsmaterialet være gældende. STOXX Disclaimer STOXX and its licensors (the Licensors ) have no relationship to the KommuneKredit, other than the licensing of the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) and the related trademarks for use in connection with Europæiske Aktier STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote Europæiske Aktier Recommend that any person invest in Europæiske Aktier 2018 or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Europæiske Aktier Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of Europæiske Aktier Consider the needs of the Europæiske Aktier 2018 or the owners of the Europæiske Aktier 2018 in determining, composing or calculating the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) or have any obligation to do so. 3 Løbetid L Underliggende aktivklasse (Aktier) Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) Skat (Lagerprincip) 8» Europæiske Aktier 2018 STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with Europæiske Aktier Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by Europæiske Aktier 2018, the owner of Europæiske Aktier 2018 or any other person in connection with the use of the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) and the data included in the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) ; The accuracy or completeness of the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the istoxx Next Dividend Low Risk 50 Index (ENDLPR Index) or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between KommuneKredit and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Europæiske Aktier 2018 or any other third parties. Garanti Invest 2015

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere