Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter"

Transkript

1 Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

2 Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning af de kontraktmæssige aftaler, som DEGIRO har indgået med dig, under Kundeaftalen og yderligere informationer om dets service og aftaler. I denne kan du også læse, hvilke generelle og specifikke risici, der er forbundet med en investering. Vi opfordrer dig til at tage noter af de yderligere investeringsservice og være vel forberedt på investeringen, så du kan foretage dig dette forsvarligt. De yderligere informationer om investeringsservice er en del af kundeaftalen. Ord i denne videre information, der er skrevet med stort begyndelsesbogstaver, har den betydning, der er defineret i Kundeaftalen, og beskrives yderligere I denne investeringsservice. Kontakt venligst Kundeservice og Ordreafdelingen hos DEGIRO, ved at sende en til ringe , vedr. alle slags spørgsmål, kommentarer og/eller forslag. Vi kan kontaktes fra mandag til fredag, mellem kl. 8 og 22. Documenter De videre informationer om investeringsservice indeholder følgende dokumenter: Webtrader Deltagere Investeringsservice Ordre- og udførelsespolitik Virksomhedsmæssige handlinger Rater Kendeteg og risici ved finansielle instrumenter Sikkerhedsværdi, risici, betalingskort og betalingsdelinger DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 2/14

3 Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter I dette dokument giver vi en introduktion, for hver investeringstype, ang. de vigtigste funktioner og risici. Vi anbefaler at du gennemlæser denne information grundigt, så du forstår dine handlinger og de dertilhørende risici. 1. Viden og erfaring Den største risiko forbudet ved investering, er oftes investorens manglende viden. Viden og erfaring er essentielt, for at kunne investere fornuftigt of påpasseligt uden risici, der ikke er i tråd med dine mål og kapicitet. 1.1 Viden For at investere forsvarligt, skal du have den viden, som gør, at du kan foretage en grundig investeringsbeslutning. Dette indebærer to typer af indsigt. Først skal du forstå præcis, hvad et finansielt instrument (så som en obligation, en aktie eller en derivat) er og hvad dets egenskaber er. Mange brochurer og manualer er skrevet om dette, og du kan også rådføre dig med en ekspert, eller følge et kursus. Et resumé af de hovedsaglige karakteristikker og risici ved forskellige, finansielle instrumenter, er oplistet herunder. BEMÆRK: Det er umuligt at være dybdegående, ved beskrivelsen af karakteristikker og risici for alle typer investeringer. Informationerne i dette dokument refererer til individuelle investeringer, efter kategori af investeringer. Under de forskellige kategorier af investeringer, kan der forekomme meget store forskelligheder. En aktie I et ny-startet biotech-firma har, af gode grunde, andre karakteristikker end de royale olie-aktiebeholdninger. En deltagelse i en ejendoms investeringsfond, har andre karakteristikker og risici, end en investering I en fælles fond, der primært investerer I derivater. Det er derfor vigtigt at du, i forlængelse af den generelle viden, som DEGIRO giver dig, foretager din egen research af karakteristikker og risici ved de individuelle investeringer, du ønsker at gøre. Dernæst, bør du derfor have tilstrækkelig med information omkring en specifik investering, som du ønsker at foretage, eksempelvis som de viste aktier, fra det viste firma X eller Y. Ved de fleste finansielle produkter, er et prospekt udstedt, fra hvilken information omkring produktet og udstedelsesstedet er foretaget fra. Før en investering i et bestemt produkt, anbefaler vi, at du gennemlæser det medfølgende prospekt. Informationen omkring den finansielle position fra udstederen, kan findes i den årlige rapport og lignende publikationer. Prospektet kan findes ved udstederen. Et prospekt er oftest tilgængeligt via hjemmesiden, eller hos udstederen, eller det kan rekvireres direkte fra udbyderen. For nogle såkaldt komplekse produkter, kan udbyderen af det komplekse produkt, være nødt til at tilvejebringe et Key Investor Information Document (EBI). Herudover skal investeringsfonde, der overvåges af AFM, der opererer på det hollandske marked, indsende en EBI. Gennemlæs EBI en grundigt før du investerer I et produkt. 1.2 Erfaringer Viden og erfaring hænger sammen. Du kan ikke kun tilegne dig viden om en investering, ved at researche, men skal også opnås igennem erfaring. Du kan kun opnå erfaring gennem DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 3/14

4 investeringer. Med DEGIROs udfærdigelse, opnår du denne erfaring. Det siger sig selv, at det er klogt at investere forsigtigt - og med små beløb af gangen - med finansielle instrumenter, på områder, hvor du har begrænset erfaring. 2. Generelle risici ved investering Enhver investering har tilhørende risici, i større eller mindre omfang. Ud over specifikke risici ved finansielle instrumenter, inkluderer investeringer og generelle risici. Oftest har investering med højere afkast også en højere risici. De hovedsaglige (generelle) risici for investorer, er listet herunder. 2.1 Udenlandsk valutavekslen / valutarisiko I sær Ved investeringer i ikke-dkk listede, finansielle instrumenter, bør man være opmærksom på valutakurskursrisikoen. Valutakursrisikoen er den risiko, gennem din investering i DKK, overfølsomheden fra DKK mod udenlandsk valuta. Når du gennem DEGIRO har en fremmed valuta, har du en valutakurskursrisiko. Valutakursrisici akommer også af fra investeringer, som er listet i udenlandske valuta eller finansielle instrumenter, der er følsomme over før ændringer i valutakurser. 2.2 Renterisiko Ændringer I både korte og lange renter, kan påvirke værdien af de finansielle instrumenter. En ændring i renten, kan have betydning for alle typer af investeringer i din portefølje. Generelt påvirkes fastforrentede kurser, med en lang varighed, hårdt af udsving i valutakurserne. 2.3 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er afhængig af en stor mængde af både transaktioner i de finansielle instrumenter, i free float. Når likviditeten på markedet er utilstrækkelig, vil investoren løbe den risiko, at denne ikke direkte eller indirekte, er i stand til at sælge sine aktier til markedspris. 2.4 Konkursrisiko / modpartsrisiko Finansielle instrumenter udstedes af virksomheder eller myndigheder, der kan gå konkurs i den periode, som du investerer i dem. Sandsynligheden for konkurs afhænger af om kreditværdigheden fra udstederen. Hvis der opstår en konkurs, kan det ske, at du bliver en kreditor i boet. For at estimere risikoen for fejl, bør du forstå kreditværdigheden fra udstederen og de rettigheder, du har, i tilfælde af konkurs. 2.5 Særlig kursrisiko Det er muligt at handle på forskellige børser via DEGIROs Webtrader. Vær opmærksom på de forskellige regler, der anvendes af de forskellige børser, for eksempel med hensyn til tilladte ordretyper, åbningstider og anvendt handelssystem. Det er muligt, at foretage transaktioner med aktier, der ikke er officielt noteret, men overvåges af Security Exchange Commission. Disse OTCaktier handles på OTC Bulletin Board (OTC BB) eller Pink Sheets. Mange af disse midler var tidligere noteret på en fondsbørs, men da de ikke kunne opfylde kravene, blev de taget af listen. Der er blevet mindre behov for en OTC BB fond end en fond, der er noteret på NASDAQ eller NYSE for eksempel. Der er også kommet færre regler for likviditetsgaranter, hvilket har betydning for likviditeten og forskellen på bud og udbud.. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 4/14

5 Det er fornuftigt at søge oplysninger om disse regler, før du handler på en ny børs eller marked. Disse regler kan blive ændret fra tid til anden. Hvis du ikke handler inden for hovedindekset, er det klogt at være ekstra forsigtig. Navnlig midler uden for hovedindekset handles mindre, hvorfor markedet ofte kan være uroligt og som et resultat heraf er risikoen for katastrofer ofte højere. Denne guide giver dig primært generel information. Hvis du får brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte Kundeervice. Vi anbefaler dig også fra tid til anden at søge information om de forskellige børser, hvilket du ofte kan finde på deres hjemmesider. 2.6 Risici for katastofer: Handelsafbrydelser og fejl Der er en risiko for, at handel med et bestemt finansielt instrument midlertidigt kan være umuligt, alvorligt forsinket eller at du ikke kan investere gennem et specielt kommunikationsmiddel. Der kan også være oplysninger, der ikke er tilgængelige (fx prisinformation eller ordrebekræftelser), hvilket kan forårsage betydelige skader i pågældende tilfælde. Selv om mange på markedet forsøger at beskytte sig mod dette, kan sådanne risici aldrig helt udelukkes. Forsøg at forestil dig, at den tekniske infrastruktur beskadiges af tredjeparter, fx i forbindelse med vejarbejde. Der kan også i forbindelse med de forskellige børsregler være handelsafbrydelser, ofte for at forhindre prisfastansættelser, der ikke er i overensstemmelse med markedet. Ved du, at de forskellige parter, inklusiv DEGIRO, har ekskluderet deres ansvar for katastrofer, så som fejl, handelsafbrydelser og lignende?. Resultatet heraf er, at du skal betale, som kunde. DEGIRO gør imidlertid alt for at gardere sig mod dette. DEGIRO anvender kun tredjeparter, der har et godt ry for deres tjenester. Ikke desto mindre kan DEGIRO også selv komme ud for fejl. Disse kan for eksempel være forårsaget af en computerfejl i Webtrader eller en fejl i forbindelsen til børserne. Opstår der en fejl, kan DEGIRO beslutte at deaktivere placering af en ordre midlertidigt via Webtrader. DEGIRO vil holde dig informeret om fejlen ved meddelelser på hjemmesiden. Videregivelse af dine ordrer og modtagelse af information om dine aktuelle ordrer er altid tilgængelige via og om muligt via kundeservice på tlf Hvis du ikke kan komme i kontakt med kundeservice via telefonen, send venligst en til se sektion 5.6 for yderligere instruktioner om, hvordan du handler i tilfælde af fejl. I forhold til oplysninger om specifikke ordrer, andre spørgsmål og kommentarer eller klager over DEGIRO services, så vil DEGIRO kundeservice rigtig gerne hjælpe dig. Hvis du har en klage, eller hvis du finder uregelmæssigheder, bør du straks rapportere dette til kundeservice (per telefon eller ). 2.7 Andre risici En investors risiko for negativ prisudvikling bestemmes ikke kun af resultaterne for en virksomhed, men også af de generelle markedsvilkår. Mange andre faktorer kan påvirke den samlede prisudvikling for de finansielle instrumenter. Eksempler herpå er blandt andet: likviditetsrisici (risiko for lav likviditet); politiske risici (ændringer af love og regler og andre offentlige foranstaltninger, der kan skade investoren); skattemæssige risici (ændringer i den skattemæssige behandling af dine investeringer som følge af lovændringer eller fortolkningen heraf); inflationsrisici (risiko for, at købekraften af DKK falder); geninvesteringsrisici (risikoen for, at der på indfrielsestidspunktet ikke vil være en tilsvarende geninvesteringsoption); DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 5/14

6 o.s.v. 3. Egenskaber og risici for financielle instrumenter Formålet med dette kapitel er at give et bredt billede af de essentielle egenskaber af de financielle instrumenter, som du kan investere i gennem DeGiro og de risici, der er forbundet med disse investeringer. Kapitlet kan ikke beskrive alle egenskaber eller risici. Informationen i dette kapitel er ikke skræddersyet til din personlige situation, men giver generel information om finansielle instrumenter. Alle investeringsformer involverer risici. Disse risici afhænger af det produkt, du handler med eller investerer i. En investering kan være spekulation i større eller mindre grad. Nogen gange mister du kun dit indskud, og andre gange kan du miste mere end dit oprindelige indskud. Når du for eksempel investerer i futures eller optioner, eller når du anvender tjenesten Kreditfacilitet eller Shorthandler. Normalt vil en investering med et forventet højere afkast indebære større risici. Skulle egenskaberne for et givent finansielt instrument, som du ønsker at investere, ikke være beskrevet i dette kapitel, bør du selv informere dig om investeringsrisiciene inden for disse finansielle instrumenter. Der findes en stor mængde information om disse finansielle instrumenter, der stilles til rådighed af de pågældende udstedere. For eksempel central investeringsinformation, prospekter, regnskaber, rapporter om selskabsret (udbytter, rentebetaling, rettigheder med videre) o.s.v. DEGIRO anbefaler at anvende denne information, når du tager dine investeringsbeslutninger. DEGIRO investment services er begrænset til 'execution-only' (ordreudførelse). Dette betyder, at du selv og på eget initiativ skal beslutte, hvilke ordrer du ønsker at placere. DEGIRO begrænser sig til at udføre disse ordrer uden at yde rådgivning. 3.1 Investeringsfonde Investering i investeringsforeninger giver dig mulighed for nemt at nå en spredning af din investeringsportefølje. Ved hjælp af en investeringsforening, har du også mulighed for at investere (indirekte) i finansielle instrumenter, der ikke er tilgængelige for private investorer på anden vis. Måden som fondens administrator sammensætter investeringsporteføljen på, er beskrevet i detaljer i det relevante prospekt. Fondsadministratoren i en investeringsforening opbygger en portefølje inden for en forudbestemt fordeling mellem de forskellige aktivklasser såsom kontanter, aktier, obligationer, fast ejendom og råvarer. Handel med investeringsforeninger sker via et reguleret udveksling og uden for børsen. Denne skelnen omtales som børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringsforeninger. En skelnen kan foretages mellem åbne og lukkede investeringsforeninger. En tidsubegrænset investeringsforening kan udstede nye aktier i det øjeblik hvor nye penge tilflyder investeringsforeningen, trække aktier tilbage igen, når pengene atter forlader foreningen. Værdien af en tidsubegrænset investeringsforening omhandler den indre værdi (summen af alle investeringer i denne fond). En lukket investeringsforening har ikke mulighed for at udstede nye aktier, hvorfor prisen afhænger af udbud og efterspørgsel på aktier i denne forening på det finansielle marked. Det er vigtigt for alle investeringer, men især når det gælder lukkede investeringsforeninger, at bruge limiterede ordrer. Dette vil forhindre en transaktion udføres ved en uventet høj eller lav hastighed. Risiko ved investeringsforeninger Investeringsforeninger kan investere i næsten alt. Derfor kan der ikke siges meget om risikoen ved investeringsforeninger, uden oplysninger om den konkrete forenings investeringspolitik. En investeringsforening kan selv vælge om den vil gøre brug af lånte penge, Shorthandle og anden handle med derivater for at finansiere investeringer og/eller øge sin eksponering i visse DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 6/14

7 aktivklasser. En sådan konstruktion vil normalt øge prisudsvingene i investeringsforeningen. Denne information kan findes i prospektet. Hvis du ønsker at investere i en investeringsforening, er det vigtigt, at du opnår et mere dybdegående kendskab til investeringspolitikken og investeringsmålsætningen i den pågældende forening. Positioner i ikke-børsnoterede investeringsforeninger, kan i visse tilfælde kun fås gennem abonnementer, hvor du skal indbetale penge på forhånd, for eksempel til foreningens administrator, eller den part, der tager sig af foreningens kundeadministration. Det betyder, at der ikke foregår nogen direkte levering af beviser eller aktier til gengæld for din indbetaling. Investorer der abonnerer på en unoteret investeringsforening skal bemærke, at dette betyder en øget kreditrisiko, fordi der ikke forekommer nogen direkte levering mod betalingen. Risikoen er, at institutionen, der modtager dine penge, går konkurs i løbet af abonnementet, og at indbetalingen til investeringsforeningen går tabt. Den del af abonnementet, som er forbeholdt til betaling for levering af de bestilte beviser, overgår derefter til institutionens konkursbo. I så fald leveres der ingen aktier til investeringsforeningens investor, og betalingsforpligtelsen over for investor vil stadig eksistere. Du kan også ofte finde yderligere oplysninger om en specifik investeringsfond i dokumentet "Central investorinformation". Disse dokumenter kan findes på den konkrete investeringsforenings hjemmeside (se også under produkter og børser på hjemmesiden). Den centrale investorinformation gennemgår kort og i ikke-tekniske termer investeringsprospektet, der tilbydes af investeringsselskabet. Alle regulerede investeringsselskaber i Europa, der tilbyder deltagelse i investeringsforeninger til ikke-professionelle investorer, skal udarbejde og fremlægge det dokument, der kaldes central investorinformation. 3.2 Obligationer En obligation er et gældsbevis udstedt af en offentlig myndighed eller en virksomhed. Køberen af en obligation låner udstederen af en obligation et beløb over en på forhånd aftalt periode, ofte på en fast rente. En undtagelse er nulkuponobligationen. Denne obligation betaler ikke renter i perioden. Afkastet på denne type obligationer opnås ud fra forskellen mellem købsprisen og indfrielseskursen. Der er et bredt udvalg i typer af obligationer, med store forskelle i risiko og afkast. Så vær forsigtig, når du investerer i obligationer og opnå et indgående kendskab til den dokumentation, der er udstedt for den pågældende obligation. Der findes mere specielle typer af obligationer med en kompleks karakter (komplekse obligationer) ud over de mere traditionelle obligationer. Denne karakter kan forholde sig til den måde, betaling af renter foregår på, metoden for tilbagebetaling, emissionsmetoden eller særlige lånebetingelser. Afkastet på obligationen kan fx (også) være afhængig af den gældende rentesats (eksempler er overskydende obligationer og rente-indeks obligationer) eller af overskuddet i den institution, der har udstedt obligationen (såsom obligationer med overskudsdeling og indeksobligationer). I betragtning af de særlige risici ved komplekse obligationer, kan de generelt ikke anses for fastforrentede værdipapirer. Risiko ved obligationer En investering i obligationer medfører risici. Risikoen ved en obligation er blandt andet til udtryk i de gældende markedsrenter og udstederens kreditværdighed. Stigende renter vil generelt føre til et fald i prisen på obligationen, og omvendt. Et fald i udstederens kreditværdighed medfører en øget risiko for manglende overholdelse af betaling af renter og afdrag på obligationen. Dette DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 7/14

8 resulterer også i et prisfald. I tilfælde af en konkurs har obligationsejere prioritet over aktionærer, hvis der er tale om en eventuel betaling til kreditorerne. Ikke desto mindre er der også risiko for at miste hele investeringen, når du investerer i obligationer. Komplekse obligationer tilbyder generelt muligheden for en højere (kupon) rente end traditionelle obligationer, men på den anden side er der større risici forbundet med komplekse obligationer i forhold til traditionelle obligationer. En evig obligation kan betegnes som et tidsubegrænset lån, hvor tilbagebetalingen af lånet er usikker. Der er risiko for, at kuponrenten på evig obligation midlertidigt eller permanent er lavere end på traditionelle obligationer i den samme eller lignende udstedere. For eksempel, hvis prisen på eksisterende obligationer falder, fordi en højere kuponrente er fastsat for nye obligationer, er de følgende kurstab på en evig obligation større end på en traditionel obligation, fordi med en evig obligation er der ingen udsigt til, at lånet vil blive tilbagebetalt, og dermed kan geninvesteres til et bedre afkast. Derudover betyder de evige obligationers uendelige karakter at perioden er længere end for de traditionelle obligationer, hvilket betyder debitor løber en større risiko. En større debitorrisiko er forbundet med efterstillede obligationer, fordi indehaveren af en efterstillet obligation vil være ringere stillet end indehaveren af en traditionel obligation, der kan stå som en konkurrerende kreditor i tilfælde af udstederens konkurs. Som indehaver af en efterstillet obligation accepterer du, at dit lån kun vil blive tilbagebetalt, efter at alle udstederens andre kreditorer er betalt. Når det gælder obligationer med en variabel rente eller "renteswap", er der en risiko for, at kuponrenten på et givet tidspunkt kan være lavere end forventet, hvilket både medfører et lavere udbytte, samt et kurstab. 3.3 Konvertible obligationer De mest almindelige konvertible obligationer er obligationer, der kan konverteres til aktier i en såkaldt omstillingsperioden til en konverteringskurs under særlige vilkår og betingelser (normalt på anmodning fra investor). Der skelnes mellem konvertible og omvendt konvertible obligationer. En konvertibel obligation giver ret til at ombytte obligationen ved udløbet af denne, for en forudbestemt mængde af aktier. Ved en omvendt konvertibel obligation besidder udstederen denne ret, og dermed har investoren en forpligtelse til at købe et bestemt antal aktier til en bestemt pris, såfremt udstederen anvender retten. Risiko ved konvertible obligationer Den konvertible obligation har egenskaber fra både obligationer og aktier. Man henviser derfor til de risici, der er forbundet med disse finansielle instrumenter. Den omvendt konvertible obligation har en større grad af risiko, fordi investor kan tvinges til at købe aktier, og det øjeblik hvor investor skal efterkomme dette ligger uden for hans kontrol. 3.4 Aktier Aktier er en del af et selskabs aktiekapital. Aktionæren modtager stemmerettigheder i selskabet og mulig ret til udbytte. Risiko ved aktier DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 8/14

9 Aktiekursen ændrer sig, eftersom forventningerne til en virksomheds resultater er forbundet med usikkerhed. Kursen er primært afhængig af den makroøkonomiske udvikling, nyheder om virksomheden og/eller sektoren samt udbyttepolitikken. Afkastet af en aktie vil variere meget pr. virksomhedstype. Også når det gælder aktier, kan du risikere at miste hele din investering, og i tilfælde af en eventuel konkurs vil selskabets aktier som regel være værdiløse. 3.5 Aktiebeviser Aktiebeviser er finansielle instrumenter, som repræsenterer de ordinære aktier. Aktierne selv forvaltes typisk af en fond. Bevisindehavere har konkret ret til at få en andel af de underliggende aktier. Ikke alle rettighederne, der er knyttet til selve aktier, gælder for aktiebeviser. Ofte er f.eks. stemmerettighederne der er forbundet med aktiebeviser begrænsede. Risiko ved aktiebeviser Risikoen for aktiebeviser er grundlæggende den samme som den risiko, der er forbundet med ordinære aktier. 3.6 Optioner En option er en kontrakt, hvor den part, der leverer optionen (sælgeren) giver den anden part (køberen) ret til at købe et underliggende aktiv, som fx. en pakke af aktier, i løbet af eller ved afslutningen af en aftalt periode (en såkaldt "call option") eller sælge (en såkaldt "put option") til en pris, der fastsættes på forhånd, eller som man har aftalt, hvorledes vil blive fastlagt. For denne ret, betaler køber normalt et gebyr til sælgeren. Prisen på optionen er normalt en brøkdel af værdien af det underliggende aktiv. Det betyder, at enhver kursudviklingen på det underliggende aktiv medfører øget gevinst eller tab for indehaveren af optionen. Dette kaldes gearing. Optioner er egnet for investorer, der følger deres aktivpositioner dagligt og har tilstrækkelig viden om derivater og handel med de underliggende aktiver, og som har råd til store kursudsving. Køb af optioner (gå langt) Købte (gå langt) optioner Køberen af en optionskontrakt har ret (ikke pligt) til, i løbet af - eller ved afslutningen af en given periode, at købe en mængde af et underliggende aktiv (call option) eller sælge en mængde af et underliggende aktiv (put option) til en forud aftalt pris. Køber betaler en præmie for den ret, som han opnår med optionen. Risikoen ved køb af optioner Det potentielle tab for køberen af en option, er begrænset til den betalte pris (præmie). Optionens gearingseffekt kan dog medføre store udsving i værdien. Risikoen for at miste din investering er større end ved en direkte investering i samme underliggende aktie. Muligheden for at miste hele indskuddet øges når strike-kursen er højere ved en call-option eller lavere ved en put-option. Fordi optioner har en begrænset varighed, er risikoen for at du mister din investering faktisk større. Salg af optioner (gå kort) En sælger af en option påtager sig forpligtelsen (hvis modpart vælger at udnytte optionen) til, at sælge det underliggende aktiv (call option) eller købe det underliggende aktiv (put option) til en forud aftalt pris. Han har derfor accepteret en forpligtelse, for hvilken han modtager en betaling (præmie). For at de kan opfylde de forpligtelser, der kan opstå fra en solgt optionsposition, skal sælgeren af optionen som regel stille sikkerhed (margin). I Holland sker det oftest i form af en ret DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 9/14

10 til et betaling med likvider og/eller værdipapirer. Sikkerheden bevæger sig med prisen på det underliggende aktiv og beregnes dagligt. Hvis sikkerheden, der stilles af sælgeren, ikke længere er tilstrækkelig, skal sælgeren stille ekstra sikkerhed - for eksempel ved at indbetale penge - eller lukke positioner. Risikoen ved at sælge optioner (gå kort) Sikkerheden, som sælgeren af en option skal stille, giver en vis dækning for kurstab, men udelukker ikke, at der kan forekomme større tab end værdien af depositummet. Sælgeren af en option kan stilles overfor (ubegrænsede) tab, som kan være mange gange større end den modtagende præmie/betaling. Ud over at sælge en option, med de relevante værdipapirer som depositum, er det også muligt at sælge (delvist) dækkede købsoptioner, for eksempel ved at sælge call-optioner på aktier, der allerede findes i porteføljen. Risikoen begrænses dermed. 3.7 Futures En future er en terminskontrakt, hvor en handlende sælger en fast mængde af det underliggende aktiv (aktier, obligationer, kartofler, etc.) på forskud til en fast aftalt pris, til køber. Bemærk venligst: med en future opstår der, modsat med en option, forpligtelser for både sælger (som skal sørge for at levere til tiden) samt for køber (der skal sørge for at betale til tiden). Afviklingen af en future er enten baseret på levering af det underliggende aktiv, eller baseret på afviklingen i penge (kontant afregning). I tilfælde af afvikling på grundlag af levering, er parterne rent faktisk forpligtet til, at hhv. at levere det underliggende aktiv til den aftalte pris, og vice versa konkret betale herfor (aktier ved overførsel, kartofler ved fysisk levering). I tilfælde af kontant afregning, afregnes der baseret på prisen på det underliggende aktiv, på tidspunktet for udløbet. Der skal også stilles sikkerhed for forpligtelserne der følger med en position i futures. Eftersom både køber og sælger indgår forpligtelser i en future, skal både køber og sælger stille sikkerhed. I modsætning til optioner, fører prisændringer i det underliggende aktiv, ikke til ændringer i sikkerhedens størrelse, men til daglige betalinger mellem futurens køber og sælger. I modsætning til en option, opbygger en future således ikke nogen værdi. Dette komplekse produkt er velegnet til investorer, der følger deres positioner dagligt på en aktiv basis, og har tilstrækkelig viden om derivater og handel i de underliggende aktiver, og har råd til store udsving i kursen. Risiko ved futures Ved indgåelse af en future, skal der kun stilles en begrænset mængde af sikkerhed, relateret til dens underliggende aktiv. Imidlertid kan selv et begrænset prisudsving føre til store tab (eller overskud) ( gearing). Sikkerheden som investor er nødt til at opretholde i futures giver en vis dækning for disse tab i prisen, men udelukker ikke at der opstår tab som er større end størrelsen af den stillede sikkerhed. Tabet på en future kan være betydeligt. Som en investor i futures bør du nøje overveje, om dette komplekse produkt er velegnet til dig, under hensyntagen til din viden og erfaring, din økonomiske situation og formålet med investeringen. 3.8 CFD er Differencekontrakt (contract for difference) En differencekontrakt (CFD) er et derivat, der giver dig en afregning af kursdifferencer og indkomst. Når du investerer i en CFD, købes og opbevares det underliggende aktiv ikke fysisk til dig, men du vil modtage (for en lang position) eller skulle betale (i tilfælde af en kort position) kursforskellen samt et kontant beløb, svarende til den afregnede indkomst (dividende) fra det underliggende værdipapir mellem tidspunktet for åbningen og lukningen af CFD'en. Der foregår således ikke nogen levering af det underliggende aktiv. Det betyder for eksempel, at du ikke kan DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 10/14

11 kræve stemmeret. Ved hjælp af en CFD er en økonomisk "eksponering" bygget ind i den underliggende værdi, via et finansielt instrument. Aktie-CFD'er har ingen udløbsdato. Dette giver dig friheden til at lukke din position, når som helst du ønsker det. Omkostningerne ved at fastholde CFD'en beløber sig til dag-til-dag renten. DEGIRO har altid ret til at afbryde udstedelsen af visse CFD'er, eller at opsige disse. Fordi kursen både kan gå op og ned, løber du løber en risiko både når du køber CFD'er (går langt) eller sælger CFD'er (går kort). Denne risiko skal du stille sikkerhed for. Fordi værdien af den sikkerhed du skal stille, er begrænset i forhold til værdien af det underliggende aktiv, investeres med gearing. Du kan via DEGIRO CFD'er i en meget bred vifte af markeder og produkter som fx. aktier, valuta, indekser, råvarer samt andre finansielle produkter. CFD'ernes handelstimer er normalt lig med handelstimerne i de underliggende aktiver, der er involveret i de pågældende CFD'er. Men CFD'er på visse produkter kan også handles før og efter børsens åbningstid. Udgifter til CFD s (differencekontrakter) En lang CDF position kan ses som et fiktivt køb af et underliggende aktiv. Hvor du ellers skulle betale prisen for det underliggende aktiv ved et faktisk køb, vil du her blive opkrævet finansieringsomkostninger for lange CDF positioner. Finansieringsomkostninger til låneomkostninger kan kun betales ved "overnight" positioner (fx positioner i mere end én dag). Ud over finansieringsomkostningerne skal du betale transaktionsomkostningerne, når du indgår i lange CFDs. Du kan se finansierings- og transaktionsomkostningerne i prislisten. En kort CFD position kan ses som et fiktivt salg af et underliggende aktiv uden det underliggende aktiv. Hvor du ellers ville modtaget salgsprisen ved et faktisk salg, vil du her modtage et interessebeløb, der relaterer til salgsprisen for en kort CFD position. Din konto vil blive debiteret transaktions- og låneomkostninger (i et salg af et underliggende aktiv, som du ikke ejer, er du jo nødt til at låne det underliggende aktiv). Der er ofte skjulte omkostninger forundet med CFD er vi a et spread, hvor spredningen mellem købsprisen og salgsprisen af CDF er større end forskellen af de underliggende aktiver på børsen. DEGIRO har til formål at opretholde spredningen af CFD i mindst 98 % af tiden, der svarer til spredningen i de underliggende aktiver. I nogle tilfælde kan der være et risikotillæg beregnet til at holde positionerne i CFD erne. I øjeblikket er det ikke tilfældet hos DEGIRO. CDF s risici Ved indgåelse af en CDF skal kun en lille del af værdien af det underliggende aktivs sikkerhed opretholdes. Du kan altså investere med gearing. Et lille prisudsving kan derfor føre til store tab (eller profit). Den sikkerhed, som du skal opretholde, giver nogen dækning for disse pristab, men udelukker ikke at et større tab kan opstå deraf. Tabet på en CFD kan være betydeligt. Som en investor i CDF s skal du omhyggeligt overveje, om dette komplekse produkt er velegnet, når du tager din viden og erfaring, din økonomiske situation samt formålet med investeringen i betragtning. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 11/14

12 Dette komplekse produkt er egnet for investorer, der følger deres positioner på daglig basis og har tilstrækkeligt kendskab til derivater og handel med underliggende aktiver og som har råd til større udsving i kurserne. 3.9 WARRENT s Warrent en har karakter af en optionskontrakt med den vigtige forskel, at en warrent ikke er etableret på fondsbørsen (med en udkendt modpart) men altid indgås med virksomhedens eller (regeringens) institution, der angiver vilkår og betingelser for garantien. Det er ikke muligt at anvende korte warrant s. Warrant-risici Risiciene forbundet med en warrant ligner de risici, der ligger til grund for køb af købsoptioner. En yderligere risiko for warrant s er, at værdien af en warrant afhænger af udstederens solvens Tracker s Tracker s er et investeringsprodukt, der forsøger at følge et bestemt underliggende aktiv eller indeks så tæt som muligt. En tracker, hvor det underliggende aktiv er faktisk til stede (kaldes på markedet "fysisk tracker eller kontantbaseret tracker") kan betragtes som en investeringsfond, hvori aktierne i indekset indgår i samme forhold som selve indekset.. En tracker med en syntetisk struktur kan betragtes som en investeringsfond, der efterligner et bestemt indeks med derivater. Investorernes investering vil for eksempel blive investeret i obligationer med en eller flere modparters derivater (swap s), hvor disse modparter betaler, mod afregning af et fast gebyr, et gebyr relateret til udviklingen af det underliggende aktiv eller indeks. Tracker s kombinerer fordelen ved aktier med dem i en investeringsfond, fordi de tilbyder den dækning som en investeringsfond giver, men i modsætning til investeringsfonde (og det samme med aktier) kan de handles hele dagen. Tracker-risici På grund af muligheden for en bred dækning ved en begrænset investering kan en tracker reducere risikoen for en investor, når trackeren følger et indeks og ikke et enkelt underliggende aktiv. En risiko, der kan opstå med tracker s, er udlån af de finansielle instrumenter. Fondens administratorer kan udlåne de finansielle instrumenter, de har i trackeren, til tredjeparter. Provenuet (lånet), der fremkommer herved, deles ofte mellem fondsadministrator og investor, mens investoren vil skulle betale alle udgifter til risikodækningen. Som en grundregel vil denne risiko være begrænset af vilkårene for sikkerhedsstillelse, men det udelukker ikke en risiko for forringelse af trackeren. Med syntetiske trackere er der en modpartsrisiko. I det øjeblik parten, der har forpligtet sig til at anvende swapkonstruktionen, skal levere ydelsen for det underliggende aktiv eller indeks, der skal følges, går konkurs, vil trackerens værdi falde signifikant. Denne risiko kan muligvis være begrænset af den sikkerhedsstillelse, der foreligger, eller vil ikke blive dækket af parten i swapkonstruktionen. Ulempen ved en tracker med syntetisk konstruktion er, ud over risikoen for prisfald i det underliggende aktiv, også risikoen for modparten og modpartens (modparternes) derivater. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 12/14

13 De ovennævnte risici gælder hovedsageligt også for investeringsfonde, da de i mange tilfælde har mulighed for at arbejde med syntetiske konstruktioner og/eller udlåne finansielle instrumenter Strukturerede produkter Strukturerede produkter er værdipapirer udstedt af banker med en vis tidsbegrænsning. Tilbagebetaling af hovedstolen på afslutningsdatoen og fremskyndede betalinger er bundet til solvensen af den udstedende bank og til eksterne faktorer, såsom prisen på en aktie eller et indeks. Disse produkter handles på fondsbørsen. Der vil altid være et prospekt til rådighed. Strukturede produkter - risici Risikoen bestemmes af kontraktspecifikationerne. I mange tilfælde vil hovedstolen være sikret. I det tilfælde vil risikoen være begrænset til (primært) udsteders konkursrisiko. Strukturerede produkter findes i mange typer og hver type har sine egne betingelser, risici og karakteristika. Det er i alle tilfælde tilrådeligt at læse prospektet. 3:12 Alternative investeringer Alternative investeringer er en samlet betegnelse for ikke-traditionelle investeringskategorier. Eksempler på alternative investeringer inkluderer: ikke-noterede aktier, investeringer i opstartseller højrisikovirksomheder, råvarer, derivater, ejendom, svækkede tilgodehavender og offentlige / private investeringer. For alternative investeringer kan der investeres direkte eller for eksempel ved hjælp af holdingselskaber, hedgefonde, ejendomsfonde, fonde og trackere, hvor der for eksempel kan investeres i råvarer. Alternative investeringer - risici De risici, der er forbundet med alternative investeringer, er lige så mangefoldige som kategorien er fyldt med investeringstyper. Før du foretager en alternativ investering, skal du også altid undersøge de særlige karakteristika for produktet. Der vil ofte være et prospekt tilgængeligt. Risici og begrænsninger, der kan være forbundet med alternative investeringer, er en høj minimuminvestering, begrænsede afslutningsmuligheder (for eksempel kun én gang månedligt eller hvert kvartal, nogle gange efter et par år), relativ høje investerings- og administrationsgebyrer (inklusiv et performance-gebyr) begrænset eller uden likviditet, lav gennemsigtighed samt ingen tilsynsovervågning. I alternative investeringer er dine afkast generelt og normalt usikre, og du vil muligvis kunne miste hele din investering. Alternative investeringer opretholdes ofte på grund af den begrænsede korrelation til prisudviklingen på fondsbørsen og bidrager derfor til at give en bedre fordeling af investeringsporteføljen. På denne måde kan en investering i alternative investeringer i en portefølje, der består af aktier og obligationer, føre til et fald i risikoen for den samlede beholdning Andre derivater med gearing Ud over optioner og futures er der også andre derivater med gearing. Gearingsinstrumenter er spekulations investeringsprodukter og yder ingen eller kun begrænset beskyttelse af investoren. En lille procentvis ændring i det underliggende aktiv, vil give en større procentvis ændring i instrumentværdien. Med andre ord kan prisen på disse produkter stige hurtigt og falde lige så hurtigt igen. Når man køber disse instrumenter kan man spekulere i både prisforhøjelse og fald i det underliggende aktiv. Eksempler på produkter med gearing er Sprinters, Turbos og Speeders. Forskellen på disse optioner er, at de ikke har noget udløbstidspunkt (tidspunkt og forventet DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 13/14

14 værdi), der skal betales. Derudover kan der ikke forekomme ubegrænsede tab, såsom med futures og skriftlige optioner og en sidste forskel ligger i renteudgifterne. Køber betaler ikke det fulde beløb for det underliggende aktiv, men kun en del heraf. Den resterende del finanseres af udstederen. Af denne del betaler hans køber renter. Andre derivater med gearing - risici Risici forbundet med køb af sådanne produkter svarer til de risici, der er forbundet med køb af optioner. På grund af gearingen er disse finansielle instrumenter mere risikable end direkte investering i de underliggende aktiver. Priserne på derivater, hvis underliggende aktiver ikke er angivet i euro, kan desuden påvirkes af ændringer i valutakursen. For nogle andre derivater kan risikoen begrænses til et stop-loss. På grund af stop-loss vil derivaterne automatisk afsluttes, når prisen på det underliggende aktiv når stop-loss niveauet Efficiency-certifikater Efficiency-certifikater er et alternativ til en direkte investering i aktier. De giver investor mulighed for at opnå et attraktivt afkast, selv når prisen på det underliggende aktiv stagnerer eller falder moderat. På forfaldsdagen afhænger udbetalingen af slutkursen på det underliggende aktiv. Efficiency-certifikater udbetaler ikke udbytte. Efficiency-certifikater har tre vigtige karasteristika: 1 et efficiency-certifikat er et struktureret produkt udsted af en udsteder og baserer sig på et specifikt underliggende aktiv (valg af forskellige aktier, indeks med videre); 2 et efficiency-certifikat har et fast afkast, der også er den maksimale effektivitet af efficiency-certifikatet; 3 hvis det underliggende aktiv ligger under den aftalte effektivitetsgrænse, betales kun lukkekursen. Efficiency-certifikater - risici Efficiency-certifikater er investeringsprodukter, som aktier, uden kapitalbeskyttelse. De udsætter investoren for en risiko for delvis eller fuldstændig tab af den investerede kapital. Upsidepotentialet er imidlertid begrænset. Det faste afkast er en maksimal tilbagebetaling på forfaldsdagen, selv når det underliggende aktiv når en højere slutkurs end afkastet (fortjenesten sammenlignet med en direkte investering i det underliggende aktiv). Investor modtager på forfaldsdagen slutkursen for det underliggende aktiv, hvor den aftalte faste renter betragtes som et maksimum. Dette kan således anses for at være et kurstab, hvis prisen på det underliggende aktiv slutter lavere eller fremskyndingen har en lavere sats end købsprisen for certifikatet. Hertil kommer at investorer i efficiency-certifikater løber en kreditrisiko på udsteder og på garantien for udstederen. For yderligere oplysninger se venligst prospektet. Prospektet kan læses på udstederens hjemmeside. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 14/14

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions Yderligere information investeringsservice Corporate actions Indledning I Yderligere informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler, som DEGIRO

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik Yderligere information investeringsservice Ordrer- og ordreudførelsespolitik Indledning I Yderligere Informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler,

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Særlige risici ved værdipapirhandel

Særlige risici ved værdipapirhandel Særlige risici ved værdipapirhandel 2 Bemærk Dette informationsskrift er baseret på den tyske brochure Besondere Risiken im Effektenhandel fra Schweizerische Bankiervereinigung, Basel, udgave fra 2008.

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere