Guide til investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til investering"

Transkript

1 Guide til investering

2 Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil

3 Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence Investeringer gennem Nordea Invest giver en række fordele og muligheder, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Når mange investorer går sammen, kan de sprede investeringerne over mange forskellige virksomheder og brancher. Du kan derfor opnå en lavere risiko, når du investerer i fællesskab med andre, end det er muligt at opnå på egen hånd. Gennem Nordea Invest får du adgang til professionel overvågning og pleje af dine investeringer. Vores danske og udenlandske forvaltere overvåger løbende finansmarkederne for at sikre, at de enkelte afdelinger indeholder en bred vifte af attraktive aktier eller obligationer. Du behøver derfor ikke selv at følge med dagligt for at købe og sælge, når markeder bevæger sig enten op eller ned. Investeringerne i aktier og/eller obligationer gør det muligt for dig at opnå en attraktiv forrentning af dine penge over tid. Investeringer bør altid ses i et længere perspektiv, da markeder kan svinge meget på kort sigt. Nordea Invest er blandt landets største investeringsforeninger. Som investor i Nordea Invest kan du derfor vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig: Både når det gælder din forventning om afkast og risiko. Hvad er en investeringsforening?

4 Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding Valget mellem aktier og obligationer handler om temperament og investeringshorisont En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurserne svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundt om i verden. De stiger eller falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringsshorisont. En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge mellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til mere eksotiske obligationer både i Danmark og i udlandet. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Det er 100 kr. blevet til 600 Indlånsrente Obligationer Aktier 1995 = Grafen illustrerer, hvad 100 kroner investeret i 1995 ville være blevet til i Indlånstrenten er defineret som Nationalbankens reporente, mens obligationer er danske statsobligationer med lang løbetid. Aktier viser udviklingen i indekset over alle danske aktier noteret på OMX Københavns Fondsbørs. Kilde: Nordea. Aktier eller obligationer?

6

7 Det gælder om at finde den rigtige balance mellem aktier og obligationer Aktier svinger generelt mere end obligationer i værdi, så både risiko og afkastpotentiale er større. For de fleste investorer er det optimalt med en kombination af aktier og obligationer. Hos Nordea kan din rådgiver hjælpe dig med at kortlægge, hvilken investeringsprofil der passer dig bedst: Færre aktier og fl ere obligationer Ligelig fordeling mellem aktier og obligationer Flere aktier og færre obligationer Hvad der er bedst for dig, afhænger af dine valg. Jo større kursudsving du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større bør andelen af aktier i din portefølje være. Din rådgiver kan hjælpe dig med at vælge den fordeling og de afdelinger, der passer til dit valg af risiko og din investeringshorisont. Afkast og risiko for porteføljer med 3 års investeringshorisont Startformue kr. Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed Aktier 85% 15% kr Obligationer Lav risiko kr % kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed 40% Middel risiko kr % 60% kr Risikoklasse Forventet formue Lav Middel Høj Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 3 år. Både risiko og muligt afkast afhænger af, hvilken blanding af aktier og obligationer man vælger. (Nordeas anbefaling pr ) Hvilken investeringsprofi l er rigtig for dig?

8 Beskatning af dine investeringer Investering for frie midler eller pensionsopsparing Som udgangspunkt bliver investeringsbeviser beskattet efter samme regler som direkte investering i obligationer eller aktier. Din skat afhænger primært af, om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing. Derudover afhænger skatten af, hvilken type afdeling du vælger: Investering for frie midler (almindelig opsparing) Når du investerer for frie midler som privat investor, afhænger din skat af, om du vælger aktier eller obligationer, samt af dine øvrige skatteforhold. Som udgangspunkt bliver dit udbytte automatisk indberettet til SKAT, men gevinst og tab skal du selv indberette. Investering for pensionsmidler Når du investerer for pensionsmidler, er skatten uafhængig af, hvilke typer afdelinger, du investerer i. Som udgangspunkt står banken for opgørelse og indberetning af skatten. På kan du under de enkelte afdelinger læse mere om skattereglerne. Du kan også downloade brochuren Beskatning af investeringsforeningsandele, der nøje beskriver de gældende regler og principperne for beskatning af investeringsbeviser.

9 10% 20% 60% Lagerbeskattede afdelinger er især interessante, når du vil investere dine pensionspenge, eller du har midler under virksomhedsskatteordningen. Lagerbeskattede afdelinger Lagerbeskattede afdelinger kan indeholde aktier, obligationer eller være blandede afdelinger. Det særlige ved disse afdelinger er, at de bliver beskattet efter det modificerede lagerprincip. Det betyder, at du bliver beskattet af værdiændringen, uanset om du har solgt dine beviser eller ej. Afdelingerne er særligt velegnede til: Bruttobeskattede midler som fx pensionsordninger Midler under virksomhedsskatteordningen Skat

10 Åbn og se afdelingerne Din portefølje skal løbende tilpasses din valgte profil. Du kan gøre det selv eller få din rådgiver til det. Værdien af dine valgte afdelinger svinger som følge af kursudviklingen i de papirer, afdelingerne har investeret i. Derfor skal din portefølje justeres løbende, så din investeringsprofil forbliver uændret. Lad os sige, at du har valgt at investere ligeligt i aktier og obligationer. I tilfælde af at aktierne falder mere i værdi end obligationerne, vil du dermed have en mindre andel af aktier i din portefølje. For at fastholde den risikoprofil, du oprindeligt valgte, er en rebalancering nødvendig. For eksempel ved at sælge nogle af dine obligationsafdelinger og købe aktieafdelinger i stedet. Rebalancering handler om at fastholde din investeringsprofi l, når værdierne af dine valgte afdelinger ændrer sig 8 7

11 Afdelinger Værdiudvikling er beregnet på baggrund af indre værdi med udbyttet geninvesteret Obligationsafdelinger værdiudvikling i procent Nordea Invest * Aktiv Rente Fonde Globale obligationer HøjrenteLande Indeksobligationer Kapitalsikring Korte obligationer Privat Lange obligationer Privat Mellemlange obligationer Pension** Mellemlange obligationer Privat Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Højrente 1,1 2,5 2,3-0,8 4, ,6 4,4 7,1-5,5 0,4 7,8 5,6 9,4 5,6 2,8-14,4 18,8 7,2 1,3-5,5 6,3 4, ,0 1,5 1,7 2,4 3,4 5,6 3,8 4,3-0,2 0,4 5,4 3,8 16,6 4,3 8,0 6,4 5,4 2,9 0,6 1,5 5,4 3,3 4,4-0,8-0,4-0,1 8,5 0,1 5,6 0,5-19,3 30,4 Balancerede afdelinger værdiudvikling i procent Nordea Invest * Stabil Balanceret Stratega Høj Stratega Lav Stratega Middel 1,0 8,6 0,6-10,7 9,4 18,7 5,8 0,4-26,4 14,1 10,0 3,2 1,4-6,9 9,0 14,8 4,3 0,8-16,9 11,9 * År til dato målt den ** Tidligere afdeling Balance, der også indeholdt aktier - Skiftede navn i

12 Aktieafdelinger værdiudvikling i procent Nordea Invest * Aktier Aktier II Danmark Danske aktier Emerging Markets Europa Europa Small Cap Fjernøsten Global Value Global Vækst HealthCare IT Japan Kina Latinamerika Norden Nordic Small Cap Stabile Aktier Stabile Aktier Akkumulerende USA Verden Østeuropa 31,6 12,8 0,8-43,3 19,7 19,2 11,5 0,8-42,3 19,5 45,5 31,3 1,5-47,2 31,2 5,9 31,8 5,8-49,3 31,6 60,5 13,7 27,1-52,3 43,8 24,7 17,0 3,8-42,8 14,3 35,1 27,9 1,3-50,9 26,5 42,8 15,5 18,9-50,9 53,5 21,6 9,4-9,9-35,7 18,3 37,0 0,1 2,8-42,3 17,4 24,5-4,6-7,9-15,5 5,8 14,6-5,3-3,7-45,0 41,2 41,4-6,2-15,3-27,1 5, ,7 41, ,4-46,5 50, ,9-48,5 29,5 48,6 38,5-10,0-44,2 39,4-2,3-6,4-23,0 6, ,8-22,9 5,3 19,9 0,9-5,3-33,8 6,8 29,4 5,8 0,5-39,6 15,7 60,2 27,1 21,6-65,9 51,7 * År til dato målt den Du kan altid se afdelingernes aktuelle afkast på

13 De mest populære Læs mere om afdelingerne på Nordea Invest Mellemlange obligationer Privat Nordea Invest Mellemlange obligationer Privat investerer i danske obligationer med lav kuponrente. Afdelingens formål er at give det højest mulige afkast efter skat. Ved at udnytte kuponrenten opnås en lavere skattebetaling og en skattefri kursgevinst. Afdelingen er udbyttebetalende, og udbyttet beskattes overvejende som kapitalindkomst, hvis du investerer for frie midler. Mellemlange obligationer Privat er især velegnet til investering for frie midler. Afdelingen har en søsterafdeling, Mellemlange obligationer Pension, der er velegnet til investering for pensionsmidler. Nordea Invest Aktier Når du køber Nordea Invest Aktier, investerer du i danske og udenlandske aktier. Afdelingen investerer fortrinsvis i store, velkendte og solide selskaber. Formålet er at give mulighed for et langsigtet, højt afkast. Afkastet varierer betydeligt fra år til år, men det vil være relativt stabilt sammenlignet med aktieafdelinger, der udelukkende investerer i enkeltlande eller sektorer. Afdelingen er udbyttebetalende og udbyttet beskattes primært som aktieindkomst. Investering i denne afdeling er velegnet til langsigtet fleksibel opsparing af såvel frie midler som pensionsmidler. Nordea Invest Stabile Aktier Nordea Invest Stabile Aktier investerer globalt i aktier fra virksomheder med et solidt og stabilt forretningsgrundlag og en fair prisfastsættelse. Investering i aktier udgør altid en vis form for risiko, men Nordea Invest Stabile Aktier sigter mod at give en stabil værdiudvikling og mindske risikoen i de negative år på aktiemarkederne. Afdelingen er velegnet til opsparing af såvel frie midler som pensionsmidler. Afdelingen er udloddende, og udbyttet beskattes primært som aktieindkomst. Du bliver beskattet i forhold til, om det er frie midler eller pensionsmidler, du har investeret. Nordea Invest Emerging Markets Nordea Invest Emerging Markets investerer i såkaldte emerging markets-lande, som oplever stor økonomisk vækst i deres bruttonationalprodukter, fx lande i Latinamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa. Lande som Brasilien, Indien og Kina kan meget vel være blandt verdens ledende økonomier om en generation eller to. Med Nordea Invest Emerging Markets er du altså fri for selv at bruge kræfter på at finde den optimale kombination af investeringer fra forskellige emerging markets-lande du får så at sige det hele i en investeringsforeningsafdeling. Afdelingen er udbyttebetalende, og udbyttet beskattes primært som aktieindkomst. Investering i denne afdeling er velegnet til langsigtet opsparing af såvel frie midler som pensionsmidler. Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente Afdelingen investerer i udenlandske erhvervsobligationer, primært amerikanske virksomhedsobligationer, med en rating i high yield-segmentet. Afdelingen er et godt supplement til investering i afdelinger med danske obligationer. Udbytte bliver beskattet som kapitalindkomst, hvis du investerer for frie midler. Afkast og udbytte vil bestå af renter, kursgevinster og valutagevinster og vil svinge fra år til år. Afdelingen er lagerbeskattet. Du bliver beskattet i forhold til, om det er frie midler eller pensionsmidler, du har investeret. Afdelinger

14 Investering handler både om teknik og god sparring Nordea Invest giver dig adgang til investeringsafdelinger, der løbende bliver plejet af vores investeringseksperter. Derfor kan du investere med større kontrol og bedre risikostyring, end du normalt kan som selvstændig privat investor. Din rådgiver hjælper dig med at finde præcis den rigtige portefølje, uanset om du vælger at investere i de traditionelle hjemlige obligationer og markeder, eller du går efter mere eksotiske, internationale markeder. Inden du går i gang med at investere, bør du være opmærksom på, at investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med en risiko for tab. Du kan købe Nordea Invest investeringsbeviser gennem din rådgiver i banken eller online via fx Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der foretages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse.

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere