Call for Papers Trafikdage 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Call for Papers Trafikdage 2014"

Transkript

1 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

2 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder igen i 2014 til Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen finder sted i dagene august Trafikdage er en årlig konference inden for transport, trafik og dertil relaterede emner. Her mødes trafikforskere og praktikere for at debattere problemer, løsninger og perspektiver for trafik og transport. Trafikdage på Aalborg Universitet har igennem årene sat sig klare spor i den danske trafikdebat og har medvirket til at give trafik- og transportforskningen i Danmark et markant løft. Formål med Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet har til formål at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for transportsektoren. Konferencen retter sig mod Forskere Ansatte på kommune-, regions- og statsniveau Konsulenter og firmaer inden for sektoren Konferencen forløber i parallelle forelæsningsrækker. Der præsenteres såvel forskningsprojekter som mere erfaringsbaserede analyser, udredninger og evalueringer. Artikelpræsentation Både forskere og praktikere opfordres til at indsende forslag til artikelpræsentation til konferencen. Artikler præsenteres i sessioner á 1,5 time. Der er 2-4 præsentationer på hver session. Konferencesprog er skandinavisk og engelsk uden tolkning. Foruden artikelpræsentationer er det muligt at indsende forslag til workshops og special sessions. Workshops En workshop vil typisk handle om et aktuelt emne, hvor der ønskes en faglig debat, men hvor der ikke nødvendigvis foreligger forskningsresultater, analyser eller offentliggjorte erfaringer. En workshop indledes med en række korte oplæg på max. 10 minutter om emnet. Med udgangspunkt i oplæggene gennemføres en debat blandt workshoppens deltagere. Workshoppens oplæg og debat skal opsummeres i et referat fra workshoppen.

3 Forslag til en workshop skal indeholde: Baggrund og formål Debatemner og navne på oplægsholdere Tidsmæssig længde af workshop Forslagsstilleren har ansvaret for tilrettelæggelse, afvikling og afrapportering af workshoppen. Special Sessions En special session kan omhandle et aktuelt emne, hvor der inviteres specifikke foredragsholdere, og hvor emnet ikke nødvendigvis er af forskningsmæssig karakter. Sessionen vil blive programsat for sig, og foredragene vil alle skulle fokusere på emnet for sessionen. Sessionen skal opsummeres i et referat fra sessionen. Forslag til en special session skal indeholde: Emne, baggrund og formål Navne på foredragsholdere Tidsmæssig længe Foredragsholderne opfordres til at indlevere en artikel som dokumentation på deres foredrag. Artikler fra special sessions vil blive udgivet på i Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (ISSN ). Forslagsstilleren har ansvaret for tilrettelæggelse, afvikling og afrapportering af sessionen. Særlige forhold omkring Workshops og Special Sessions Der vil kun blive programsat et begrænset antal workshops og special sessions. I særlige situationer kan der stilles studentermedhjælp til rådighed til referatskrivning fra workshops og special sessions. På Trafikdage betaler alle for deltagelse forslagsstillere skal gøre deres oplægsholderne opmærksom på dette. Der skal både til workshops og special sessions være accept fra oplægsholdere/foredragsholdere inden indsendelse af forslag. Forslag til workshops og special sessions skal tilmeldes på: senest den 14. marts Også i 2014 vil der være mulighed for at foreslå en Special Session, hvortil der betalt af Trafikdage kan suppleres med en eller flere udenlandske topnavne. Den økonomiske ramme for sådanne forslag er max kr., og den tidsmæssige ramme er max. én dag.

4 Emner til Trafikdage 2014 Der efterlyses forslag indenfor hele trafik- og transportsektoren, og om muligt bedes forslagene kate goriseret indenfor nedenstående emner: Trafikpolitik, organisation og økonomi Trafikmodeller og deres anvendelse Mobilitet og adfærd Godstransport og logistik Kollektiv transport Jernbaner Trafikplanlægning, vejudformning og drift Trafiksikkerhed Intelligente Transportløsninger Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Cykeltrafik Det understreges, at også praktisk orienterede præsentationer er velkomne. Tilmelding af artikelpræsentation Tilmelding af artikelpræsentation til konferencen foregår igennem Trafik dages hjemmeside Der skal udarbejdes et resumé på 1-3 sider. Resuméet kan med fordel opdeles i Artiklens baggrund og formål Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde Resultater Forslag til emneindplacering (se ovenfor) Resuméet skal præcisere artiklens nyhedsværdi. Vejledning for tilmelding af artikelpræsentation findes på Forslag til artikelpræsentationer skal tilmeldes på senest den 14. marts Artikel Inden konferencen fremsendes en artikel. Nærmere oplysninger om udformning af artikel findes på Der trykkes ikke nogen konferencerapport. Alle rettidigt indleverede artikler vil være tilgængelige på Trafikdages hjemmeside og på Trafikdages Mobile App inden konferencen. Frist for rettidig fremsendelse af artikel er den 1. august De modtagne artikler bliver efterfølgende udgivet i Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (ISSN ) på Udvalgte artikler Det vil være muligt at få artikler fagfællebedømt. Efter Trafikdage vil man blive opfordret til at indsende artiklen på ny gerne revideret med henblik på fagfællebedømmelse. Deadline for indsendelse til fagfællebedømmelse er 1. oktober 2014.

5 Accepterede artikler vil blive udgivet i Udvalgte artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (ISSN ) på Artikler vil blive markeret som fagfællebedømte (peer reviewed). Organisationskomité Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en orga ni sations komité med repræsentanter fra centrale dele af trafik- og transportsektoren. Komitéen består af: Vagn Lynggaard Bech, Vejdirektoratet Per Gellert, Trafikselskabet MOVIA Henrik Severin Hansen, Trafikstyrelsen Tine Lund Jensen, Transportministeriet Susanne Krawack, Consito Otto Anker Nielsen, DTU Transport Peter Schøller Rasmussen, Frederiksberg kommune Svend Tøfting, Region Nordjylland Harry Lahrmann, Aalborg Universitet Programkomité Modtagne forslag til artikelpræsentation, workshops og special sessions bedømmes af en programkomité, som også fastlægger det faglige program. Programkomitéen består af: Trafikpolitik, organisation og økonomi Annette Christensen, Dansk Industri Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Karoline Lolk, Transportministeriet Claus Hedegaard Sørensen, DTU Transport Trafikmodeller og deres anvendelse Camilla Riff Brems, DTU Transport Christian Hansen Overgård, DTU Transport Goran Vuk, Vejdirektoratet Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Mobilitet og adfærd Malene Freudendal-Pedersen, Roskilde Universitet Helle Huse, Rambøll Claus Lassen, Aalborg Universitet Godstransport og logistik Tom Elmer Christensen, Danske Havne Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Michael Henriques, Incentive Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Ole Kveiborg, COWI A/S

6 Kollektiv transport Jonas Andersen, DTU Transport NN, Trafikstyrelsen Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet Lykke Magelund, TetraPlan Thomas Damkjær Petersen, Trafikselskabet MOVIA Jernbaner Hans Ege Jørgensen, Banedanmark Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark Alex Landex, Rambøll Jesper Mølgaard, DSB Trafikplanlægning, vejudformning og drift Lars Bolet, Aalborg Universitet Anders Rody Hansen, Københavns Kommune Henrik Harder, Aalborg Universitet Niels Græsbøl Olesen,Trekantområdet Ole Svendsen, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark Trafiksikkerhed Lárus Ágústson, COWI A/S Camilla Sloth Andersen, Aalborg Universitet Carlo Prato, DTU Transport Lars Klit Reiff, Rigspolitiet Intelligente Transportløsninger Lars Jørgensen, Rambøll Jørgen Knoop, DTU Diplom Jens Willars, TUS Trafikinfo Udviklings Samarbejdet Martina Zabic Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Jakob Fryd, Vejdirektoratet Steen Solvang Jensen, Inst. for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet Niels-Anders Nielsen, Trafikstyrelsen Lars Overgaard, Teknologisk Institut Michael Rask, Energistyrelsen Cykeltrafik Troels Andersen, Odense Kommune Pablo Celis, Aarhus Kommune Sigal Kaplan, DTU Transport Mette Dam Mikkelsen, Vejdirektoratet

7 Redaktionskomité for fagfællebedømmelsen Alex Landex, Rambøll Otto Anker Nielsen, DTU Transport Malene Freudendal-Pedersen, Roskilde Universitet Tove Hels, DTU Transport Harry Lahrmann, Aalborg Universitet (ansvarshavende redaktør) Tidsfrister 14. marts 2014 Frist for indsendelse af resumé Medio maj 2014 Indbydelse udsendes 1. juli 2014 Frist for tidlig tilmelding 1. august 2014 Frist for fremsendelse af artikel Konferenceafgift i danske kroner 1 dag 2 dage Foredragsholdere m.fl Oplægsholdere Special Sessions/Workshops Deltagere Pensionister Studerende Konferencemiddag 600 Deltagere tilmeldt inden 1/ Konferenceafgiften inkluderer deltagelse i konferencen, konferencemateriale, frokost og kaffe/te. Der gøres opmærksom på, at alle betaler konferencegebyr, også oplægsholdere og foredragsholdere. Konferencested Aalborg Universitet Kroghstræde Aalborg Øst, Danmark Spørgsmål og svar Alle spørgsmål omkring Trafikdage på Aalborg Universitet stiles til: Sekretær Lilli Glad Trafikforskningsgruppen Tlf Mobil:

8 Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet, Sohngårdsholmsvej 57C, 9000 Aalborg

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Høring om fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 4 Indholdsfortegnelse Program... 8 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg 1 Indholdsfortegnelse Program... 3 Foreløbig deltagerliste... 5 Præsentation af oplægsholdere...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

EVALUERING I SAMMENHÆNG

EVALUERING I SAMMENHÆNG ÅRSKONFERENCE 2015 1 2 ÅRSKONFERENCE 2015 VELKOMST OG TEMA 3 DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference. Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni 2010 10. juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan

Læs mere