Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)"

Transkript

1 Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen.

2 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne med al ønskelig tydelighed illustreret. Men ved at investere via en garantiobligation, kan risikoen begrænses betydeligt. En garantiobligation er teknisk set sammensat af en obligationsdel og en optionsdel. Dermed får du som investor en pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen (kurs 100), mens optionsdelen leverer det Udstedelse Indfrielse eventuelle afkast på de underliggende aktiver. Er kurserne på de underliggende aktiver faldet frem til obligationens udløb (se figur 1), vil indfrielseskursen altså som minimum være kurs uanset, hvor meget de måtte være faldet. Er kurserne omvendt steget, vil obligationen blive indfriet til en højere kurs. Via en garantiobligation kan du dermed indirekte investere på f.eks. aktiemarkedet, uden at løbe den fulde risiko, der sædvanligvis følger med aktieinvesteringer, eller andre investeringer med fuld risiko. Figur 1. Faldende kurser Figur 2. Stigende kurser Kurs 110 Omkostninger Obligation Kurs 110 Omkostninger Kurs 140 Udstedelse Indfrielse Udstedelse Indfrielse Figur 1. Skulle kurserne på de underliggende aktiver være faldet i garantiobligationens løbetid, vil optionen normalt være værdiløs. Obligationsdelen vil derimod repræsentere en værdi på 100, hvilket sikrer, at garantiobligationen kan indfries til kurs 100. Tabet vil dermed være begrænset til differencen mellem udstedelseskursen (110) og indfrielseskursen (100), uanset hvor meget de underliggende aktier måtte være faldet. Figur 2. Er kurserne på de underliggende aktiver steget i garantiobligationens løbetid, vil optionen også repræsentere en værdi. Jo større kursstigninger, jo større optionsværdi. Obligationsdelen vil samtidig repræsentere en værdi på 100. Indfrielseskursen på garantiobligationerne vil blive beregnet som værdien af obligationsdelen (100) tillagt værdien af optionen i ovenstående eksempel i alt kurs 140. Omkostninger 2» Kinesiske Aktier 2018 Kurs 110 Obligation Udstedelse Indfrielse

3 Kinesiske Aktier 2018 Kina har gennemgået en bemærkelsesværdig forandring i de seneste årtier, hvor den tidligere så lukkede nation gradvist har åbnet sige mere og mere op for omverdenen. Transformationen har ført til en økonomisk vækst uden sidestykke, som ikke alene har gjort Kina til verdens foreløbig næststørste økonomi kun overgået af USA men som også har givet den almindelige kineser et markant velstandsløft. Millioner af mennesker er blevet løftet ud af fattigdom og op i en efterhånden købestærk middelklasse. Det giver helt nye muligheder for kinesiske såvel som internationale virksomheder, når behovene hos de godt 1,3 milliarder kinesere skal mættes. Det er gået stærkt i Kina og efter nogles mening for stærkt. Bekymringerne har sat sit præg på det kinesiske aktiemarked. Mens aktie kurserne i USA og Europa er steget med ekspresfart, har kursudviklingen i de kinesiske aktier været mere behersket. Og det er jo lidt af et paradoks, eftersom væksten i Kina fortsat er mange gange højere end i Vesten. I Kina har de med andre ord høj vækst og lave aktiekursen, mens vi i USA og Europa har det modsatte lav vækst og høje aktiekurser! Efterslæbet på det kinesiske aktiemarked betyder, at de kinesiske aktier generelt er blevet billige i forhold til aktierne på de øvrige hovedmarkeder. Og det får os til at tro, at det kan være et attraktivt tidspunkt at investere i de kinesiske aktier hvis man tør! For det er naturligvis ikke uden risiko at kaste sig ud i aktieinvestering. Og da slet ikke på fjerne markeder som det kinesiske. Derfor lancerer vi nu en ny garantiobligation Kinesiske Aktier 2018, hvor du indirekte kan investere i udvalgte kinesiske selskaber, men med begrænset risiko. På grund af garantiobligationens særlige egenskaber kan du få et attraktivt afkast, hvis aktiekurserne stiger, samtidig med at risikoen for tab er begrænset, hvis forventningerne ikke skulle holde stik. Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: På de kommende sider kan du læse mere om de nye garantiobligationer, som vil kunne købes via dit lokale pengeinstitut i perioden fra d. 19. til d. 30. maj God læselyst! Thomas Valentiner Vicedirektør Kinesiske Aktier 2018» 3

4 Kinesiske Aktier 2018 Med de nye garantiobligationer Kinesiske Aktier 2018 kan du indirekte investere i 10 kinesiske aktieselskaber, uden at løbe den fulde kursrisiko. Afkastet afhænger af kursudviklingen på de underliggende aktier i obligationernes løbetid. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Omvendt er tabsrisikoen begrænset, hvis aktierne i stedet skulle gå hen og falde. Garantiobligationerne vil nemlig som minimum blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter 4½ år. Risikoen for tab er dermed begrænset - uden at det ødelægger muligheden for et godt afkast. Afkastet relateres til kursudviklingen i 10 udvalgte, kinesiske aktier, som alle er noteret på børsen i Hong Kong. Aktie CHINA MOBILE HUTCHISON WHAMPOA PETROCHINA CHEUNG KONG HOLDINGS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SUN HUNG KAI PROPERTIES HANG SENG BANK HONG KONG & CHINA GAS WHARF HOLDINGS WANT WANT CHINA HOLDINGS Sektor Tele Konglomerat Energi Ejendom Finans Ejendom Finans Energi Ejendom Forbrug Sådan opgøres afkastet Garantiobligationen indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast på aktiekurven. Værdien af aktiekurven beregnes alene på baggrund af kursudviklingen i de 10 selskaber og eventuelle udbyttebetalinger i selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi, ligesom evt. ud sving i aktiernes noteringsvaluta er uden direkte indflydelse på obligationens værdi. Det seneste udbytte i de underliggende aktier udgjorde gennemsnitligt 2,95 %. Afkastet beregnes ved garantiobligationens forfald som hovedstolen, dvs. kurs 100, tillagt den gennemsnitlige kursstigning i den underliggende aktiekurv. Ved beregningen af kursudviklingen, er der fastsat både en bundgrænse og et kursloft for kursudviklingen i de enkelte aktier, der indgår i den underliggende aktiekurv. Hvis en aktie i kurven på opgørelsestidspunktet er faldet mere end 25 %, så erstattes afkastet på aktien med, hvad der svarer til et fald på 25 % uanset, hvor meget mere aktien måtte være faldet. Bundgrænsen betyder, at det er begrænset, hvor meget store kursfald i en enkelt aktie kan få af betydning for det samlede afkast. Kursloftet for kursudviklingen i den enkelte aktie ventes fastsat til ca. 50 % 1. Det betyder, at kursstigninger i de enkelte aktier i aktiekurven, der overgår 50 % 1 ikke medgår, når obligationens værdi skal beregnes. Det betyder også, at indfrielseskursen på obligationerne maksimalt kan blive 150,0 1. Obligationerne udstedes af den svenske bank Svenska Handelsbanken (SHB) og har en løbetid på 4½ år. Obligationerne udstedes til kurs 110 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Tilbagebetalingen af såvel obligationshovedstol, som et evt. afkast afhænger i sidste ende af, om SHB er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser på indfrielsestidspunktet. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af det investerede beløb være tabt. Læs mere om SHB under afsnittet Hvem står bag?. Obligationerne rangerer ligestillet (pari passu) med udsteders øvrige usikrede og ikke efterstillede forpligtelser. En obligationsejer omfattes ikke af den svenske indskydergarantiordning. Kinesiske Aktier 2018 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder uden at løbe den fulde risiko. Obligationerne udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. 4» Kinesiske Aktier 2018

5 Afkastsimulering Aktiekurv afkast Indfrielseskurs Samlet af kast i procent Årligt afkast (IRR) -20 % 100-9,09 % -2,10 % 0 % 100-9,09 % -2,10 % 20 % 120 9,09 % 1,95 % 40 % ,27 % 5,51 % 60 % ,36 % 7,14 % 80 % ,36 % 7,14 % Beregnet på baggrund af en udstedelseskurs på 110 samt et kursloft på 50 %. Historisk kursudvikling i den underliggende aktiekurv samt udviklingen i Hang Seng indekset 255,00 235,00 215,00 195,00 175,00 155,00 135,00 115,00 95,00 75,00 februar 2009 februar 2010 februar 2011 februar 2012 februar 2013 februar 2014 Hang Seng Indeks Aktiekurven Simuleret kursudvikling 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% Afkasteksempel 1 Kursudviklingen på de 10 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. For de aktier hvor kursstigningerne har været større end 50 % erstattes aktiernes afkast med kursloftet på 50 %. På samme måde erstattes afkastet fra aktien, der er faldet med mere end 25 %, med bundgrænsen på minus 25 %. De resterende aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på 35 % (inklusiv justeringer for kursloft og bundgrænse). Indfrielseskursen beregnes som følger: = kurs 135,00-50% Simuleret kursudvikling 90% 70% 50% 30% 10% -10% Afkasteksempel 2 Kursudviklingen på de 10 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. For den aktie, som er steget med mere end 50 %, erstattes aktiekursen med kursloftet på 50 %, og på samme måde erstattes afkastet fra de aktier, der er faldet med mere end 25 % med bundgrænsen på minus 25 %. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på 10 % (inklusiv justeringer for kursloft og bundgrænse). Indfrielseskursen beregnes som følger: = kurs 110,00-30% -50% Kinesiske Aktier 2018» 5

6 Kort og godt Navn Kinesiske Aktier 2018 Fondskode Udsteder (rating) DK Udstedelsesdato 26. juni 2014 Indfrielsesdato 21. december 2018 Underliggende aktiver Svenska Handelsbanken AB (publ) (AA-/Aa3) Aktiekurv bestående af 10 kinesiske aktieselskaber Startkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 4. juni, 5. juni og 6. juni 2014 Slutkurs (aktier) Udstedelseskurs 110,00 Indfrielseskurs Gennemsnit af kurserne den 4. juni, 3. juli, 3. august, 3. september, 3. oktober, 2. november og 3. december 2018 Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt 100 % af den eventuelle kursstigning i aktiekurven, hvor afkastet på hver enkelt aktie dog er begrænset af henholdsvis Kursloft og Bundgrænse. Kursloft Forventeligt ca. 50 %, men kan blive såvel højere som lavere (dog min. 40 %) 1 Bundgrænse Minus 25 % Hovedstolsgaranti 100 % Notering NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tegningsperiode 19. maj til og med 30. maj 2014 Beskatning (private, frie midler) Lagerprincip (finansiel kontrakt) Investering for pensionsmidler Underlagt 20 % placeringsgrænsen Stk. størrelse kr. Mindste tegningsbeløb udgør nominelt kr. Risikomærkning Rød Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,21 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,81 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,26 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,12 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en calloption på den underliggende aktiekurv. Den indikative værdi af nulkuponobligationen udgør ca. 95,25 %, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 8,75 %. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15,3 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er 6» Kinesiske Aktier 2018

7 derfor vigtigt, at potentielle investorer sætter sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder prospektet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investorer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investe ringshorisont. Obligationerne bliver noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i den underliggende aktiekurv samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-og-behold-investering. Kurser kan løbende følges på Risikomærkning Med henvisning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (BEK nr. 345 af 15. april 2011) skal det oplyses, at Kinesiske Aktier 2018 er risikoklassificeret som rød. Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer, herunder garantiobligationer, pr. definition klassificeret som røde, uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanske lige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i Kinesiske Aktier For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Hvad med risikoen? Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på fire og et halvt år, svarende til løbetiden på Kinesiske Aktier 2018, ville kunne give en effektiv rente på ca. 0,55 % p.a. før skat (opgjort den 5. maj 2014). Er værdien af aktiekurven omvendt steget, risikerer man som investor ikke at få gavn af den fulde kursstigning. Det skyldes, at hver enkelt aktier højest kan indgå med en stigning, der modsvarer kursloftet. 1 Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på obligationsudstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, at udstederen kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller en del af investeringen være tabt. Udsted erens kreditværdighed er beskrevet under Hvem står bag?. 1 Baseret på markedsforholdene den 5. maj 2014, kan kursloftet opgøres til ca. 50 %. Det endelige kursloft vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 4. juni Niveauet for kursloftet vil frem for alt afhænge af renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for kursloftet, der således kan blive såvel højere som lavere end det angivne forventede niveau på ca. 50 %. Udstedelsen af obligationerne vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås et kursloft på min. 40 %. Kinesiske Aktier 2018» 7

8 Hvem står bag? Hvem står bag? Obligationerne udstedes af den svenske bank Svenska Handelsbanken AB publ. (SHB). SHB blev etableret i 1871 og er i dag Sveriges næststørste bank. SHB er desuden én af de i alt fire såkaldte systemiske banker i Sverige. Bankens aktiviteter er centreret omkring de nordiske lande samt Storbritannien og Holland. Banken er repræsenteret i i alt 24 lande verden over. Bankens primære forretningsområder omfatter detail og engrosbank samt formue- og kapitalforvaltning. Banken beskæftiger i alt ca medarbejdere (pr. medio 2013). SHB er rated af de tre store kreditvurderingsbureauer og har aktuelt følgende rating: Aa3 (stabil) fra Moody s, AA- (negativ) fra Standard & Poor s og AA- (stabil) fra Fitch. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale pengeinstitut for at rekvirere det fulde prospekt- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra d. 19. til d. 30. maj 2014, begge dage inklusive. Læs mere om Kinesiske Aktier 2018 og andre garantiobligationer på hvor Prospektet også er tilgængeligt. Denne brochure er en forenklet fremstilling af Svenska Handelsbankens. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse Prospektet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i Prospektet være gældende. For yderligere information om SHB kan henvises til Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af 40 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest-pengeinstitutterne udbudt i alt 105 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 16 mia. kr. Underliggende aktivklasse (Aktier) 4½ Løbetid Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) L Skat (Lagerprincip) 8» Kinesiske Aktier 2018 Garanti Invest 2014

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere