Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014."

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014

2 Profil af en kommunal tandpleje Baseret på interview med overtandlæge Anette Petersen. Kalundborg Kommunale Tandpleje begyndte på en centralisering i 2006, hvor tre klinikker blev samlet til én. I 2007 ved kommunesammenlægningen blev to praksis-kommuner og tre klinikkommuner lagt sammen, så der i dag er to klinikker med henholdsvis ni og fem stole. I alt har tandplejen børn og unge tilknyttet udover 63 ældre i omsorgstandplejen Af Lene Outzen Foghsgaard. Fotos: Kalundborg Kommunale Tandpleje. Fakta om Kalundborg Kommune. Lav egenomsorg kendetegner mange borgere i kommunen, hvilket tandplejen mærker i form af ringe mundhygiejne blandt børn og unge. Har forældrene lav egenomsorg, har deres børn det som regel også. Kommunen er generelt kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet af landets kommuner. I Kalundborg bor der forholdsvis mange unge mødre under 25 år. Kommunen ligger dårligere end landsgennemsnittet i KRAM-undersøgelsen (kost, rygning, alkohol og motion), og når det kommer til cariestallene (SCOR). Omsorgstandpleje Kommunen har 63 omsorgstandplejepatienter, og lige nu entreres med firmaet Hjemmetandplejen, da regionen har opsagt aftalen om omsorgstandplejen med seks kommuner fra sommeren Overtandlægen fortæller, at tandplejen ikke har indflydelse på visitationen til omsorgstandplejen og ikke har klinikker på plejehjemmene, som man har andre steder. "For børnenes vedkommende har vi lukket de små satellitter, fordi det ikke er rentabelt at have moderne apparatur stående på små klinikker, der kun bruges lejlighedsvis", fortæller hun. Arbejdsforholdene i hjemmet er heller ikke attraktive for medarbejderne, mener Anette Pedersen og siger, at løsningen med et erfarent team i f.eks. en bus, der kører rundt og varetager opgaven, er dyr, men en god mulighed, hvis flere kommuner gik sammen om opgaven.

3 Tandregulering Også i forbindelse med tandregulering vil Kalundborg meget gerne i samarbejde med nabokommunerne. Som specialtandlæge ønsker man sig en fagfaglig kollega, forklarer overtandlægen, og børn og unge rækker kun til én specialist. Tandplejen så meget gerne en løsning, hvor flere kommuner gik sammen om at etablere et centralt tandreguleringscenter i en af de større byer tættere på hovedstaden. En alternativ mulighed til en fælles kommunal central tandreguleringsklinik kunne være et samarbejde, hvor kommunerne slog sig sammen og ansatte to-tre specialtandlæger, som f.eks. arbejdede en dag i Kalundborg, to dage i en anden kommune og to dage i en tredje kommune. Det kunne give specialtandlægerne faglig sparring og oplevelsen af at være et team. Tandplejen har fået besked af kommunen på at udvide og nyindrette den ene af de to klinikker, så den bliver en fuldt moderne reguleringsklinik. Der er uddannet en tandplejer og klinikassistenter udover to almindelige tandlæger til at hjælpe. Lige nu har Kalundborg to specialtandlægekonsulenter tilknyttet. Forventningen er på sigt at få fastansat specialtandlæger i Kalundborg. Brugerne booker selv Kalundborg Kommune har en målsætning om at være så digital som mulig. Det forventes, at man byder ind med tiltag, der også understøtter de andres område. Kalundborg Kommunale Tandpleje er up to date med helt nyt udstyr og digital røntgen. Der skrives stort set ingen breve længere, men kommunikeres udelukkende via og SMS. Ved brug af nem ID kan folk selv booke deres tider. Anette Petersen har ikke noget tal på, hvor mange, der dagligt booker tider, men det bliver flere og flere. De unge familier er vant til at være meget på nettet, for dem er det naturligt også lige at booke en tid hos tandlægen. Tandplejen kører et web-modul, hvor man kan rette sine personlige oplysninger, og en gang om året sendes en reminder pr. sms og om at brugeren skal opdatere sine anamneseoplysninger over nettet. Udeblivelser Tandplejen sender en indkaldelse 14 dage før tiden til eftersyn både pr. SMS og . Dagen før får brugeren en reminder pr. SMS og , og tandplejen oplever at det hjælper på antallet af udeblivelser. Hvor meget er der endnu ikke tal på, men folk er utrolig glade for tiltaget. Anette Petersen håber, at SMS og -servicen er det hjælpemiddel, der kommer til at ændre på udeblivelserne på sigt. Hverdagen bliver mere og mere digital, fastslår overtandlægen. Man er vant til at få remindere om alt muligt, og den service skal tandplejen også kunne tilbyde.

4 Partnerskabsaftale I Kalundborg Kommune udarbejder alle institutionsledere partnerskabsaftaler, og i tandplejen har man gjort det siden Kommunen har standardiseret dokumentet, så når overtandlægen kommer til MUS-samtale, skal tandplejen have opfyldt de krav, den selv har sat i starten af året. Der er fem medlemmer af direktionen, hvoraf den ene er kommunaldirektøren. Herudover er der mellem partnerskabsholdere. Direktørerne er niveau 1- ledere, og lederne af institutionerne er niveau 2-ledere. På den måde er der tale om et meget fladt kommunalt hierarki. Institutionerne, herunder tandplejen, arbejder meget netværksbaseret og mødes i netværk en gang om måneden med et skiftende tema. Temaerne kan være rygning, unge mødre, indvandring osv. Hvert netværk refererer til en af de fem direktører, og her diskuteres på tværs af fagområder, hvilke udfordringer der er pt., og hvad der er af nyt. Institutionerne gør opmærksom på sig selv og forsøger at koordinere de forskellige tiltag rundt i kommunen. Har tandplejen brug for at mødes med f.eks. børne- og ungeafdelingen i forbindelse med underretningssager, etablerer de selv kontakten. Det kan være, at afdelingen så kommer ud og holder oplæg på klinikken, så parterne sammen kan blive bedre til at opspore de udsatte børn. Det kan også være, at tandplejen kontakter genoptræningen, der kommer på besøg og fortæller om ergonomi i arbejdsstillinger. Fagområderne kan trække på hinanden fagligt, og kommunen forventer, at man selv søger viden og også stiller sin faglighed til rådighed for kolleger fra andre fagområder. Udover de månedlige netværksmøder mødes niveau 1 og 2 ledere, ca. 70 institutionsledere og de fem direktører til fællesmøder, hvor der tales om problemstillinger på tværs af områderne. Samarbejde om unge mødre Tandplejen er med i et samarbejde med sundhedsplejerskerne om kommunens unge mødre. Sammen ser de mødrene og deres børn, indtil børnene er ni måneder gamle. De unge mødre lærer om tandsundhed, mens børnene er små, og senere kan de blive koblet på tandplejen i forbindelse med et job-forløb særligt for unge mødre, hvor de skal ud og besøge en arbejdsplads som led i at komme ud på arbejdsmarkedet. Her trækker kommunen på alle institutioner. Der er store udfordringer i gruppen blandt unge mødre, fortæller Anette Petersen. Røde Kors har et initiativ, hvor de lærer mødrene basale ting om at være mor som f.eks., hvordan man holder fødselsdag for sit barn -at man bager boller og køber gaver. Det kan også være

5 traditioner omkring jul. At her pyntes op med dekorationer og julepynt. De piger, der i en tidlig alder er blevet mødre, har ofte ikke oplevet en mor eller far, der fejrede deres fødselsdag eller gjorde noget ud af julen. De ved ikke, hvordan man gør, og det får de nu hjælp til. Virksomhedspraktik Kommunen har vedtaget, at der i princippet kan tages en medarbejder i jobtræning eller virksomhedspraktik for hver femte medarbejder, der er ansat i en institution. Tandplejen har aftalt, at den maks. kan tage 1-2 praktikanter pr. klinik, og tager gerne imod praktikanter. Tandplejen ser det som en fælles opgave at tage sig af kommunens ledige og har haft stor gavn af den ekstra hjælp. Samarbejde om adfærdsfamilier I et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne får tandplejen udpeget familier som udviser risikoadfærd i kommunen. De får et særligt tilbud om at komme og blive fulgt tidligere end ellers. Børn fra familier, som ikke har udvist risikoadfærd, indkaldes første gang til tandeftersyn ved to-års alderen. Overtandlægen fortæller, at når familierne først er inde, får tandplejen også kontakt med de mindre søskende i familien. Samarbejdet med sundhedsplejersken er systematiseret, så der bliver lavet en henvisningsblanket på de aktuelle familier og børn. De 5-åriges gennemsnitlige carieserfaring falder Målet for 2013 var, at tallet lå under 1,30 tandflade for de femårige, hvilket blev opfyldt. I 2014 hed målet 1,20 flade pr. barn, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Også det mål vil bliver nået. Årsagen er behovsorienteret tandpleje, hvor indsatsen, som det også gælder generelt i kommunal tandpleje, rettes mod de børn og unge, der har det største behov. Tandplejen tager imod småbørnssutter, der hænges på træet ved indgangen.

6 Indkaldeintervaller i tandplejen: 18 mdr. - for børn med god forældresamarbejde og ingen aktiv caries. Seks mdr. - for børn med mindre god forældresamarbejde og nogen aktiv caries. Maks. fire mdr. - for børn med dårlig forældresamarbejde og meget aktiv caries. Kirurgiske opgaver I tandplejen tilstræber vi, forklarer Anette Pedersen, at der er mindst to medarbejdere, som har en given kompetence. Dette gælder også inden for kirurgien. Sidemandsoplæring er den model, der benyttes. Det gode ved at være centraliseret er jo, forklarer hun, at man aldrig står som Palle alene i verden. Det er muligt at kvalitetssikre kirurgien, når der sidder enten to tandlæger sammen eller der altid er en erfaren kollega i baghånden. Behovsorienteret tandpleje I Kalundborg Kommunale Tandpleje arbejder man med individuel behovsorienteret tandpleje. Der er ikke et fast program for tandundersøgelsen, men en palet af muligheder, personalet kan trække på. Er der brug for en solobørste? Er der behov for tandtråd i et bestemt område? I hvert tilfælde skal fagligheden i spil, og der skal vurderes, hvad barnet har brug for. Profylakse er flyttet fra klasseværelset til tandlægestolen, så det er det enkelte barn, der får rådgivningen. Drengen valgte de blå briller, da han skulle behandles (halloween-gebisset kom også i brug - til glæde for fotografen). Langt de fleste børn og unge har forældre med til undersøgelserne, og det er vigtigt for den gode tandsundhed, vurderer overtandlægen. Det er i samarbejdet med barn og forældre, at man har den konstruktive kontakt. Forældrene kan f.eks. se med over skuldrene, når Peter ligger i stolen, og der er steder, hvor tandbørstningen ikke er optimal. I sidste ende er det jo forældrenes ansvar, at børnenes tænder er rene. Tværfaglig information Mange institutioner i kommunen har elektroniske infotavler. Er der en aktivitet for unge mødre i sundhedsenheden, kan tandplejen gøre opmærksom på den i de to klinikker, hvor de unge mødre også kommer. Det kan også være højtlæsning for mindre børn på biblioteket, der oplyses om, eller en anti-ryge-kampagne i niende klasse, iværksat af skolen. Modsat gælder det, at kører tandplejen en kampagne, kan informationerne også bringes andre steder i kommunen. På den måde bæres det samme budskab rundt, hvilket gør budskabet stærkere, fastslår overtandlægen.

7 Kombinationsstillinger Anette Pedersen fortæller, at tandplejen gerne bytter med privat praksis i forbindelse med RSV-stillingerne og faktisk er rigtig glade for kombinationsstillingerne. Tandlæger, der tidligere kun har været i privat praksis, bliver overraskede når de kommer i kommunal tandpleje, ikke mindst på grund af den anderledes pædagogiske tilgang. Samtidig lærer kommunal tandpleje nye behandlingstekniske input. Med kombinationsstillinger får man det bedste fra de to sektorer, mener Anette Petersen. Ud af de ti tandlæger, der i dag er ansat på de to kommunale tandklinikker i Kalundborg, er ca. halvdelen i kombinationsstillinger. I princippet behøver kun de to distriktsledere at have fast base på klinikkerne. De andre kolleger kan fint arbejde halvt i den ene og halvt i den anden sektor, mener overtandlægen. Efteruddannelse Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter efteruddannelse i højsædet og kompetenceudvikler løbende tandlægeteamet, men der sker også en vidensdeling mellem faggrupperne, der gør, at også klinikassistenten kender svar på spørgsmål, tandlægen tidligere kun kendte. Har en medarbejder været på kursus, deler vedkommende ud af sin nye viden, og er der en utilsigtet hændelse, så kommer den frem i lyset. Den kan man lære af. I forhold til uddannelse og videreuddannelse ser tandplejen ikke på, om det er en medarbejder, der vil være de næste ti år i tandplejen. Når der tildeles kurser eller lignende, handler det om tandfagligheden, fastslår Anette Petersen. Hun siger, at det godt kan være, at der er yngre kolleger ansat, der kun bliver et par år, men ved at give dem relevante kurser højnes fagligheden for standen generelt. Hun håber, at kolleger rundt i landet tænker på samme måde. Fællesmøder Hver klinik holder individuelle personalemøder, men to til fire gange om året mødes alle i tandplejen til fællesmøder med et særligt emne. Det kan være mobning, vold mod børn eller hvad der lige rører sig. Herudover afholdes to årlige udflugter for hele tandplejens personale. Gode resultater med fissurforseglinger I dag får flertallet af børn og unge i Kalundborg lakeret deres tænder. Det sker især på de blivende kindtænder, både 6'erne og 7'erne, der de første par års levetid har stor risiko for caries. Kun hvis tænderne er helt glatte og uden furer, lakeres de ikke. Anette Petersen er glad for løsningen og kalder det meget nemmere end at bore, og langt mere effektivt end ikke at lakere. Tandplejen har sammenlignet SCOR-tallene på caries på deres to klinikker og konstateret, at resultatet er bedst på den ene af de to klinikker, hvor der de første par år systematisk blev lakeret.

8 Kasustik: Lotte I Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter vi en ære i at give også ressourcesvage patienter et godt udgangspunkt for deres tænder i voksenlivet. Forhistorie: Lottes mor, som også har været patient hos os, er lillesøster i en akademikerfamilie, der nok havde svært ved at acceptere, at hun ikke levede op til deres forventninger. Hun gik i almindelig folkeskole til 8. kl., hvorefter hun blev flyttet til en specialklasse, som hun blev meget glad for. Lottes far er håndværker. De har kun Lotte, som er født i Lotte hos tandlægen: 2001: Med far. Sent udviklet, men klarer sig godt. Prøver stolen. Har alle mælketænder. Mh middel. Instruktion OK front. 2002: Us. Med mor. - caries. Bruger sut. Ofte indlagt. 2003: Us. - caries. Tendens til gingivahyperplasi. Børsteinstruktion. Får epilepsimedicin. Mor med. 2004: 3 besøg med tandbørsteinstruktioner. Gingivitis. Ingen caries. Mor med. 2005: 4 besøg. 6-6 caries fyldt med Fuji IX. Lattergas uden problemer. Resterende fissurer forseglet med Delton. 2,1-1,2 frembryder i trangstilling. Mor med hver gang. 2006: Startet på specialskole. 2 besøg. Fyldninger -05,6 med lattergas. Kniber med mh. Mor med. 2007: 2 besøg. Ingen caries, men dårlig mh. Mor med. 2008: 1 besøg. - caries. Dårlig mh. Gingivitis. Far med. 2009: 4 besøg. 6+6 fyldt med plast. Lattergas. Supplerende fissurforseglinger. Acc.3. Mh middel. 2010: 2 besøg. -7 plastfyldning. Dårlig tandbørstning. Prøver at motivere mor til stadig at hjælpe. 2011: 4 besøg. Dårlig mh, gingivitis. Instruktioner for mor og mormor. Ny fyldning 6-. Set af specialtandlæge: 7 mm HOB, vent 1 år. 2012: Specialtandlæge: Ex 4+4 og 2-, fast app, hvis mh tillader det. Optaget orto-materiale. 7 profylaksebesøg. 4 besøg til us og 4 fyldninger i kindtænder (med lattergas) 2013: 7 profylaksebesøg 3 besøg til us og 2 fyldninger i -6 og 7+ med lattergas. 2014: Endelig: Mh acceptabel til fast app. 4+4 extraheres med lokalbedøvelse.

9 Der indsættes fast app. OK. Alt suppleres med opfriskning af instruktion. Ny fyldninger +6,7 med lattergas. I alt 10 besøg indtil dato. Vi skylder Lottes mor en varm tak for altid at huske aftalerne, og Lotte for at tage strabadserne flot. 2- vil blive fjernet, når OK står flot. * Profiler landet rundt Den 14. september startede vi et nyt tiltag i nyhedsbrevet, hvor vi hver gang tegner en profil af en kommunal tandpleje. Vi startede turen i Greve. Hvis du ikke allerede har fået læst de forrige profiler, så har du chancen her. Greve find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Helsingør - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Lolland - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Tønder find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Vi lægger løbende profilerne i det faglige arkiv, hvor du altid kan finde dem under Viden, der virker under "fagligt arkiv". Skriv "profil af kommunal tandpleje" i emnefeltet eller søg under "artikeltype". Kommunernes nøgletal finder du under Om os under "Find en kommunal tandpleje" - i kolonnen til venstre.

10 KORT NYT TF vil opsige aftalen om dobbeltmedlemskab I Tandlægebladet nr. 11, der udkom den 31.10, kunne man læse at TF ved KATU (Kommunalt Ansatte Tandlægers Udvalg) på Hovedgeneralforsamlingen den 29. november stiller forslag om, at dobbeltmedlemskabsaftalen mellem de to foreninger bliver ophævet. Går forslaget igennem vil det gælde pr. 1. januar TF sendte for godt en uge siden et brev ud til alle dobbeltmedlemmer, hvor de redegjorde for forslaget, og DOFT sendte i tirsdags en mail ud til alle medlemmer, hvor DOFT fremførte sine synspunkter på TF's overraskende tiltag. DOFT er ikke enig med TF om, at aftalen skal ophæves, men da aftalen ikke er vedtægtsbestemt, kan den ene af parterne, i dette tilfælde TF, vælge at opsige den næsten 30 år gamle samarbejdsaftale med DOFT, uanset hvad vi måtte mene om det. Risiko ved behandling med de ny orale antikoagulantia Patientombuddet har inden for de sidste seks måneder modtaget to hændelser, hvor ældre patienter, i behandling med de nye orale antikoagulantia og med nedsat nyrefunktion, dør af massive blødninger under eller efter operation. Fælles for NOAK-præparaterne Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatranetexilat) og Xarelto (rivaroxaban) er, at der ikke findes specifik antidot, ligesom erfaringer med monitorering og behandling af overdosering/blødning er lille. Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen opfordrer til et øget sikkerhedsfokus på patienter i behandling med antikoagulerende præparater. Alle faktorer, der kan have indflydelse på blødningsrisikoen ved behandlingsstart og kirurgiske indgreb, bør overvejes. På grund af manglende antidot opfordres der desuden til, at behandlingsmuligheder ved blødningskomplikationer for patienter i NOAK- behandling bør tænkes ind i relevante retningslinjer/instrukser. Kilde: Patientombuddet Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside "Kombinationen af hjertemagnyler og blodfortyndende medicin kan give alvorlige blødninger", sådan skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside og fortæller, at der er udgivet nye materialer til patienter med hjerteflimmer og til læger, der beskriver risikoen ved kombinationen. Læs mere på hjemmesiden under nyhedsbrev, Kort nyt.

11 Foråret 2015: kurser i DOFT Kom og sug den nyeste viden til dig! DOFT præsenterer i foråret 2015 en række kurser, der giver dig ny viden og inspiration i din hverdag. Vi har samlet alle kurser her, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen: Vågen sedation med benzodiazepiner Dato: 10. marts 2015, Odense Sundhedsstyrelsen har ændret og skærpet kravene til vågen sedation. Kurset giver dig den fornødne teoretiske viden, du skal have for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsen krav. Du får bl.a. viden om indikationer og kontraindikationer, dosering og administrationsmåde af medicin, og observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri. Varighed: En dag Tilmelding: DOFT s kursuskalender Årsmøde for tandplejens ledere 2015 Dato: april, Vejle Glæd jer til endnu et forårsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi mødes til Årsmøde for tandplejens ledere den april Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt en buket af spændende og alsidige oplægsholdere, der kan inspirere os i vores ligeså spændende og afvekslende hverdag. I buketten finder du brugerperspektiv og tværfaglighed belyst fra forskellige vinkler, patientsikkerhed og ledelse generelt. Program følger. Varighed: To dage med internat Tilmelding: DOFT s kursuskalender Nordisk konference om sårbare børn men helst skal man have en god barndom Dato: 28. og 29. maj 2015, København. Med titlen: Helst skal man have en god barndom lånt fra Børnerådets rapport (2010), ønsker vi at sættes fokus på børns liv, og hvad der sker, hvis man ikke får et godt børneliv. Det er lykkedes at sammensætte et program med nordiske og amerikanske oplægsholdere, der alle er kendetegnet ved at have stor indsigt i netop deres område.

12 Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger afholder i samarbejde den anden nordiske konference om sårbare børn og unge. Med konference ønsker vi at skabe fokus på sårbare børn og unge i de nordiske lande. Program følge Varighed: To dage med internat Tilmelding: Tilmeldingsmuligheder følger Kun for tillidsrepræsentanter og suppleanter: TR-konference 2015 (lukket kursus for Tillidsrepræsentanter Dato: 5. marts 2015, Odense. Forhandlingsudvalget og TR-gruppen i De Offentlige Tandlæger indbyder alle DOFT s tillidsrepræsentanter og suppleanter til konference. Du får en givende dag med input om emner, der klæder dig på til dit arbejde som tillidsrepræsentant. Varighed: En dag Tilmelding: Indbydelse til TR-konferencen med omtale af dagens hovedpunkter samt oplysning om tilmeldingsfrist m.v., bliver udsendt medio januar Hold øje med DOFT s kursuskalender. Ud over vores egne kurser kan du altid finde kurser og arrangementer, der også er relevante for dig der er tandlæge i den offentlige tandpleje.

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Der skal generelt normændringer til, hvis vi vil skabe større lighed i tandsundhed blandt børn og unge. Sådan siger

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009.

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009. Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009 Model 1: En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Besparelse på personale (2 receptionister, frem for 4 der er nu). Større

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

De 02-05-2012 Unge i Tandplejen

De 02-05-2012 Unge i Tandplejen Scandefa, 27. april 2012: DE UNGE I TANDPLEJEN Aktuelle tiltag og fremtidige visioner for en stor tandklinik 02-05-2012 1 02-05-2012 2 Indehaver: Henrik Gutte Koch (58) Cand. Odont 1983, København Henrik

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016.

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år 9.296 Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter Baggrunden: Byrådet besluttede den 13. september 2012, at der inden vedtagelse af budget 2015

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1 Svenborg stahek@svendborg.dk 62 23 40 95 40 heraf 9 tandlæger Pt.grundlag 12.500 Omsorgspt 250 Profylakse, cariesbehandling, kirurgi, omsorgstandpleje, ortodonti. Jammerbugt kry@jammerbugt.dk 72 57 85

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 26.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 26.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 26.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 De fattigste går sjældent

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017.

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. 13.juni 2014 Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. Tandplejens effektmål er formuleret for tre indlæringsområder: viden, færdigheder og holdninger. Målene er formuleret

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere