Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014."

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014

2 Profil af en kommunal tandpleje Baseret på interview med overtandlæge Anette Petersen. Kalundborg Kommunale Tandpleje begyndte på en centralisering i 2006, hvor tre klinikker blev samlet til én. I 2007 ved kommunesammenlægningen blev to praksis-kommuner og tre klinikkommuner lagt sammen, så der i dag er to klinikker med henholdsvis ni og fem stole. I alt har tandplejen børn og unge tilknyttet udover 63 ældre i omsorgstandplejen Af Lene Outzen Foghsgaard. Fotos: Kalundborg Kommunale Tandpleje. Fakta om Kalundborg Kommune. Lav egenomsorg kendetegner mange borgere i kommunen, hvilket tandplejen mærker i form af ringe mundhygiejne blandt børn og unge. Har forældrene lav egenomsorg, har deres børn det som regel også. Kommunen er generelt kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet af landets kommuner. I Kalundborg bor der forholdsvis mange unge mødre under 25 år. Kommunen ligger dårligere end landsgennemsnittet i KRAM-undersøgelsen (kost, rygning, alkohol og motion), og når det kommer til cariestallene (SCOR). Omsorgstandpleje Kommunen har 63 omsorgstandplejepatienter, og lige nu entreres med firmaet Hjemmetandplejen, da regionen har opsagt aftalen om omsorgstandplejen med seks kommuner fra sommeren Overtandlægen fortæller, at tandplejen ikke har indflydelse på visitationen til omsorgstandplejen og ikke har klinikker på plejehjemmene, som man har andre steder. "For børnenes vedkommende har vi lukket de små satellitter, fordi det ikke er rentabelt at have moderne apparatur stående på små klinikker, der kun bruges lejlighedsvis", fortæller hun. Arbejdsforholdene i hjemmet er heller ikke attraktive for medarbejderne, mener Anette Pedersen og siger, at løsningen med et erfarent team i f.eks. en bus, der kører rundt og varetager opgaven, er dyr, men en god mulighed, hvis flere kommuner gik sammen om opgaven.

3 Tandregulering Også i forbindelse med tandregulering vil Kalundborg meget gerne i samarbejde med nabokommunerne. Som specialtandlæge ønsker man sig en fagfaglig kollega, forklarer overtandlægen, og børn og unge rækker kun til én specialist. Tandplejen så meget gerne en løsning, hvor flere kommuner gik sammen om at etablere et centralt tandreguleringscenter i en af de større byer tættere på hovedstaden. En alternativ mulighed til en fælles kommunal central tandreguleringsklinik kunne være et samarbejde, hvor kommunerne slog sig sammen og ansatte to-tre specialtandlæger, som f.eks. arbejdede en dag i Kalundborg, to dage i en anden kommune og to dage i en tredje kommune. Det kunne give specialtandlægerne faglig sparring og oplevelsen af at være et team. Tandplejen har fået besked af kommunen på at udvide og nyindrette den ene af de to klinikker, så den bliver en fuldt moderne reguleringsklinik. Der er uddannet en tandplejer og klinikassistenter udover to almindelige tandlæger til at hjælpe. Lige nu har Kalundborg to specialtandlægekonsulenter tilknyttet. Forventningen er på sigt at få fastansat specialtandlæger i Kalundborg. Brugerne booker selv Kalundborg Kommune har en målsætning om at være så digital som mulig. Det forventes, at man byder ind med tiltag, der også understøtter de andres område. Kalundborg Kommunale Tandpleje er up to date med helt nyt udstyr og digital røntgen. Der skrives stort set ingen breve længere, men kommunikeres udelukkende via og SMS. Ved brug af nem ID kan folk selv booke deres tider. Anette Petersen har ikke noget tal på, hvor mange, der dagligt booker tider, men det bliver flere og flere. De unge familier er vant til at være meget på nettet, for dem er det naturligt også lige at booke en tid hos tandlægen. Tandplejen kører et web-modul, hvor man kan rette sine personlige oplysninger, og en gang om året sendes en reminder pr. sms og om at brugeren skal opdatere sine anamneseoplysninger over nettet. Udeblivelser Tandplejen sender en indkaldelse 14 dage før tiden til eftersyn både pr. SMS og . Dagen før får brugeren en reminder pr. SMS og , og tandplejen oplever at det hjælper på antallet af udeblivelser. Hvor meget er der endnu ikke tal på, men folk er utrolig glade for tiltaget. Anette Petersen håber, at SMS og -servicen er det hjælpemiddel, der kommer til at ændre på udeblivelserne på sigt. Hverdagen bliver mere og mere digital, fastslår overtandlægen. Man er vant til at få remindere om alt muligt, og den service skal tandplejen også kunne tilbyde.

4 Partnerskabsaftale I Kalundborg Kommune udarbejder alle institutionsledere partnerskabsaftaler, og i tandplejen har man gjort det siden Kommunen har standardiseret dokumentet, så når overtandlægen kommer til MUS-samtale, skal tandplejen have opfyldt de krav, den selv har sat i starten af året. Der er fem medlemmer af direktionen, hvoraf den ene er kommunaldirektøren. Herudover er der mellem partnerskabsholdere. Direktørerne er niveau 1- ledere, og lederne af institutionerne er niveau 2-ledere. På den måde er der tale om et meget fladt kommunalt hierarki. Institutionerne, herunder tandplejen, arbejder meget netværksbaseret og mødes i netværk en gang om måneden med et skiftende tema. Temaerne kan være rygning, unge mødre, indvandring osv. Hvert netværk refererer til en af de fem direktører, og her diskuteres på tværs af fagområder, hvilke udfordringer der er pt., og hvad der er af nyt. Institutionerne gør opmærksom på sig selv og forsøger at koordinere de forskellige tiltag rundt i kommunen. Har tandplejen brug for at mødes med f.eks. børne- og ungeafdelingen i forbindelse med underretningssager, etablerer de selv kontakten. Det kan være, at afdelingen så kommer ud og holder oplæg på klinikken, så parterne sammen kan blive bedre til at opspore de udsatte børn. Det kan også være, at tandplejen kontakter genoptræningen, der kommer på besøg og fortæller om ergonomi i arbejdsstillinger. Fagområderne kan trække på hinanden fagligt, og kommunen forventer, at man selv søger viden og også stiller sin faglighed til rådighed for kolleger fra andre fagområder. Udover de månedlige netværksmøder mødes niveau 1 og 2 ledere, ca. 70 institutionsledere og de fem direktører til fællesmøder, hvor der tales om problemstillinger på tværs af områderne. Samarbejde om unge mødre Tandplejen er med i et samarbejde med sundhedsplejerskerne om kommunens unge mødre. Sammen ser de mødrene og deres børn, indtil børnene er ni måneder gamle. De unge mødre lærer om tandsundhed, mens børnene er små, og senere kan de blive koblet på tandplejen i forbindelse med et job-forløb særligt for unge mødre, hvor de skal ud og besøge en arbejdsplads som led i at komme ud på arbejdsmarkedet. Her trækker kommunen på alle institutioner. Der er store udfordringer i gruppen blandt unge mødre, fortæller Anette Petersen. Røde Kors har et initiativ, hvor de lærer mødrene basale ting om at være mor som f.eks., hvordan man holder fødselsdag for sit barn -at man bager boller og køber gaver. Det kan også være

5 traditioner omkring jul. At her pyntes op med dekorationer og julepynt. De piger, der i en tidlig alder er blevet mødre, har ofte ikke oplevet en mor eller far, der fejrede deres fødselsdag eller gjorde noget ud af julen. De ved ikke, hvordan man gør, og det får de nu hjælp til. Virksomhedspraktik Kommunen har vedtaget, at der i princippet kan tages en medarbejder i jobtræning eller virksomhedspraktik for hver femte medarbejder, der er ansat i en institution. Tandplejen har aftalt, at den maks. kan tage 1-2 praktikanter pr. klinik, og tager gerne imod praktikanter. Tandplejen ser det som en fælles opgave at tage sig af kommunens ledige og har haft stor gavn af den ekstra hjælp. Samarbejde om adfærdsfamilier I et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne får tandplejen udpeget familier som udviser risikoadfærd i kommunen. De får et særligt tilbud om at komme og blive fulgt tidligere end ellers. Børn fra familier, som ikke har udvist risikoadfærd, indkaldes første gang til tandeftersyn ved to-års alderen. Overtandlægen fortæller, at når familierne først er inde, får tandplejen også kontakt med de mindre søskende i familien. Samarbejdet med sundhedsplejersken er systematiseret, så der bliver lavet en henvisningsblanket på de aktuelle familier og børn. De 5-åriges gennemsnitlige carieserfaring falder Målet for 2013 var, at tallet lå under 1,30 tandflade for de femårige, hvilket blev opfyldt. I 2014 hed målet 1,20 flade pr. barn, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Også det mål vil bliver nået. Årsagen er behovsorienteret tandpleje, hvor indsatsen, som det også gælder generelt i kommunal tandpleje, rettes mod de børn og unge, der har det største behov. Tandplejen tager imod småbørnssutter, der hænges på træet ved indgangen.

6 Indkaldeintervaller i tandplejen: 18 mdr. - for børn med god forældresamarbejde og ingen aktiv caries. Seks mdr. - for børn med mindre god forældresamarbejde og nogen aktiv caries. Maks. fire mdr. - for børn med dårlig forældresamarbejde og meget aktiv caries. Kirurgiske opgaver I tandplejen tilstræber vi, forklarer Anette Pedersen, at der er mindst to medarbejdere, som har en given kompetence. Dette gælder også inden for kirurgien. Sidemandsoplæring er den model, der benyttes. Det gode ved at være centraliseret er jo, forklarer hun, at man aldrig står som Palle alene i verden. Det er muligt at kvalitetssikre kirurgien, når der sidder enten to tandlæger sammen eller der altid er en erfaren kollega i baghånden. Behovsorienteret tandpleje I Kalundborg Kommunale Tandpleje arbejder man med individuel behovsorienteret tandpleje. Der er ikke et fast program for tandundersøgelsen, men en palet af muligheder, personalet kan trække på. Er der brug for en solobørste? Er der behov for tandtråd i et bestemt område? I hvert tilfælde skal fagligheden i spil, og der skal vurderes, hvad barnet har brug for. Profylakse er flyttet fra klasseværelset til tandlægestolen, så det er det enkelte barn, der får rådgivningen. Drengen valgte de blå briller, da han skulle behandles (halloween-gebisset kom også i brug - til glæde for fotografen). Langt de fleste børn og unge har forældre med til undersøgelserne, og det er vigtigt for den gode tandsundhed, vurderer overtandlægen. Det er i samarbejdet med barn og forældre, at man har den konstruktive kontakt. Forældrene kan f.eks. se med over skuldrene, når Peter ligger i stolen, og der er steder, hvor tandbørstningen ikke er optimal. I sidste ende er det jo forældrenes ansvar, at børnenes tænder er rene. Tværfaglig information Mange institutioner i kommunen har elektroniske infotavler. Er der en aktivitet for unge mødre i sundhedsenheden, kan tandplejen gøre opmærksom på den i de to klinikker, hvor de unge mødre også kommer. Det kan også være højtlæsning for mindre børn på biblioteket, der oplyses om, eller en anti-ryge-kampagne i niende klasse, iværksat af skolen. Modsat gælder det, at kører tandplejen en kampagne, kan informationerne også bringes andre steder i kommunen. På den måde bæres det samme budskab rundt, hvilket gør budskabet stærkere, fastslår overtandlægen.

7 Kombinationsstillinger Anette Pedersen fortæller, at tandplejen gerne bytter med privat praksis i forbindelse med RSV-stillingerne og faktisk er rigtig glade for kombinationsstillingerne. Tandlæger, der tidligere kun har været i privat praksis, bliver overraskede når de kommer i kommunal tandpleje, ikke mindst på grund af den anderledes pædagogiske tilgang. Samtidig lærer kommunal tandpleje nye behandlingstekniske input. Med kombinationsstillinger får man det bedste fra de to sektorer, mener Anette Petersen. Ud af de ti tandlæger, der i dag er ansat på de to kommunale tandklinikker i Kalundborg, er ca. halvdelen i kombinationsstillinger. I princippet behøver kun de to distriktsledere at have fast base på klinikkerne. De andre kolleger kan fint arbejde halvt i den ene og halvt i den anden sektor, mener overtandlægen. Efteruddannelse Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter efteruddannelse i højsædet og kompetenceudvikler løbende tandlægeteamet, men der sker også en vidensdeling mellem faggrupperne, der gør, at også klinikassistenten kender svar på spørgsmål, tandlægen tidligere kun kendte. Har en medarbejder været på kursus, deler vedkommende ud af sin nye viden, og er der en utilsigtet hændelse, så kommer den frem i lyset. Den kan man lære af. I forhold til uddannelse og videreuddannelse ser tandplejen ikke på, om det er en medarbejder, der vil være de næste ti år i tandplejen. Når der tildeles kurser eller lignende, handler det om tandfagligheden, fastslår Anette Petersen. Hun siger, at det godt kan være, at der er yngre kolleger ansat, der kun bliver et par år, men ved at give dem relevante kurser højnes fagligheden for standen generelt. Hun håber, at kolleger rundt i landet tænker på samme måde. Fællesmøder Hver klinik holder individuelle personalemøder, men to til fire gange om året mødes alle i tandplejen til fællesmøder med et særligt emne. Det kan være mobning, vold mod børn eller hvad der lige rører sig. Herudover afholdes to årlige udflugter for hele tandplejens personale. Gode resultater med fissurforseglinger I dag får flertallet af børn og unge i Kalundborg lakeret deres tænder. Det sker især på de blivende kindtænder, både 6'erne og 7'erne, der de første par års levetid har stor risiko for caries. Kun hvis tænderne er helt glatte og uden furer, lakeres de ikke. Anette Petersen er glad for løsningen og kalder det meget nemmere end at bore, og langt mere effektivt end ikke at lakere. Tandplejen har sammenlignet SCOR-tallene på caries på deres to klinikker og konstateret, at resultatet er bedst på den ene af de to klinikker, hvor der de første par år systematisk blev lakeret.

8 Kasustik: Lotte I Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter vi en ære i at give også ressourcesvage patienter et godt udgangspunkt for deres tænder i voksenlivet. Forhistorie: Lottes mor, som også har været patient hos os, er lillesøster i en akademikerfamilie, der nok havde svært ved at acceptere, at hun ikke levede op til deres forventninger. Hun gik i almindelig folkeskole til 8. kl., hvorefter hun blev flyttet til en specialklasse, som hun blev meget glad for. Lottes far er håndværker. De har kun Lotte, som er født i Lotte hos tandlægen: 2001: Med far. Sent udviklet, men klarer sig godt. Prøver stolen. Har alle mælketænder. Mh middel. Instruktion OK front. 2002: Us. Med mor. - caries. Bruger sut. Ofte indlagt. 2003: Us. - caries. Tendens til gingivahyperplasi. Børsteinstruktion. Får epilepsimedicin. Mor med. 2004: 3 besøg med tandbørsteinstruktioner. Gingivitis. Ingen caries. Mor med. 2005: 4 besøg. 6-6 caries fyldt med Fuji IX. Lattergas uden problemer. Resterende fissurer forseglet med Delton. 2,1-1,2 frembryder i trangstilling. Mor med hver gang. 2006: Startet på specialskole. 2 besøg. Fyldninger -05,6 med lattergas. Kniber med mh. Mor med. 2007: 2 besøg. Ingen caries, men dårlig mh. Mor med. 2008: 1 besøg. - caries. Dårlig mh. Gingivitis. Far med. 2009: 4 besøg. 6+6 fyldt med plast. Lattergas. Supplerende fissurforseglinger. Acc.3. Mh middel. 2010: 2 besøg. -7 plastfyldning. Dårlig tandbørstning. Prøver at motivere mor til stadig at hjælpe. 2011: 4 besøg. Dårlig mh, gingivitis. Instruktioner for mor og mormor. Ny fyldning 6-. Set af specialtandlæge: 7 mm HOB, vent 1 år. 2012: Specialtandlæge: Ex 4+4 og 2-, fast app, hvis mh tillader det. Optaget orto-materiale. 7 profylaksebesøg. 4 besøg til us og 4 fyldninger i kindtænder (med lattergas) 2013: 7 profylaksebesøg 3 besøg til us og 2 fyldninger i -6 og 7+ med lattergas. 2014: Endelig: Mh acceptabel til fast app. 4+4 extraheres med lokalbedøvelse.

9 Der indsættes fast app. OK. Alt suppleres med opfriskning af instruktion. Ny fyldninger +6,7 med lattergas. I alt 10 besøg indtil dato. Vi skylder Lottes mor en varm tak for altid at huske aftalerne, og Lotte for at tage strabadserne flot. 2- vil blive fjernet, når OK står flot. * Profiler landet rundt Den 14. september startede vi et nyt tiltag i nyhedsbrevet, hvor vi hver gang tegner en profil af en kommunal tandpleje. Vi startede turen i Greve. Hvis du ikke allerede har fået læst de forrige profiler, så har du chancen her. Greve find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Helsingør - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Lolland - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Tønder find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Vi lægger løbende profilerne i det faglige arkiv, hvor du altid kan finde dem under Viden, der virker under "fagligt arkiv". Skriv "profil af kommunal tandpleje" i emnefeltet eller søg under "artikeltype". Kommunernes nøgletal finder du under Om os under "Find en kommunal tandpleje" - i kolonnen til venstre.

10 KORT NYT TF vil opsige aftalen om dobbeltmedlemskab I Tandlægebladet nr. 11, der udkom den 31.10, kunne man læse at TF ved KATU (Kommunalt Ansatte Tandlægers Udvalg) på Hovedgeneralforsamlingen den 29. november stiller forslag om, at dobbeltmedlemskabsaftalen mellem de to foreninger bliver ophævet. Går forslaget igennem vil det gælde pr. 1. januar TF sendte for godt en uge siden et brev ud til alle dobbeltmedlemmer, hvor de redegjorde for forslaget, og DOFT sendte i tirsdags en mail ud til alle medlemmer, hvor DOFT fremførte sine synspunkter på TF's overraskende tiltag. DOFT er ikke enig med TF om, at aftalen skal ophæves, men da aftalen ikke er vedtægtsbestemt, kan den ene af parterne, i dette tilfælde TF, vælge at opsige den næsten 30 år gamle samarbejdsaftale med DOFT, uanset hvad vi måtte mene om det. Risiko ved behandling med de ny orale antikoagulantia Patientombuddet har inden for de sidste seks måneder modtaget to hændelser, hvor ældre patienter, i behandling med de nye orale antikoagulantia og med nedsat nyrefunktion, dør af massive blødninger under eller efter operation. Fælles for NOAK-præparaterne Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatranetexilat) og Xarelto (rivaroxaban) er, at der ikke findes specifik antidot, ligesom erfaringer med monitorering og behandling af overdosering/blødning er lille. Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen opfordrer til et øget sikkerhedsfokus på patienter i behandling med antikoagulerende præparater. Alle faktorer, der kan have indflydelse på blødningsrisikoen ved behandlingsstart og kirurgiske indgreb, bør overvejes. På grund af manglende antidot opfordres der desuden til, at behandlingsmuligheder ved blødningskomplikationer for patienter i NOAK- behandling bør tænkes ind i relevante retningslinjer/instrukser. Kilde: Patientombuddet Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside "Kombinationen af hjertemagnyler og blodfortyndende medicin kan give alvorlige blødninger", sådan skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside og fortæller, at der er udgivet nye materialer til patienter med hjerteflimmer og til læger, der beskriver risikoen ved kombinationen. Læs mere på hjemmesiden under nyhedsbrev, Kort nyt.

11 Foråret 2015: kurser i DOFT Kom og sug den nyeste viden til dig! DOFT præsenterer i foråret 2015 en række kurser, der giver dig ny viden og inspiration i din hverdag. Vi har samlet alle kurser her, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen: Vågen sedation med benzodiazepiner Dato: 10. marts 2015, Odense Sundhedsstyrelsen har ændret og skærpet kravene til vågen sedation. Kurset giver dig den fornødne teoretiske viden, du skal have for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsen krav. Du får bl.a. viden om indikationer og kontraindikationer, dosering og administrationsmåde af medicin, og observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri. Varighed: En dag Tilmelding: DOFT s kursuskalender Årsmøde for tandplejens ledere 2015 Dato: april, Vejle Glæd jer til endnu et forårsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi mødes til Årsmøde for tandplejens ledere den april Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt en buket af spændende og alsidige oplægsholdere, der kan inspirere os i vores ligeså spændende og afvekslende hverdag. I buketten finder du brugerperspektiv og tværfaglighed belyst fra forskellige vinkler, patientsikkerhed og ledelse generelt. Program følger. Varighed: To dage med internat Tilmelding: DOFT s kursuskalender Nordisk konference om sårbare børn men helst skal man have en god barndom Dato: 28. og 29. maj 2015, København. Med titlen: Helst skal man have en god barndom lånt fra Børnerådets rapport (2010), ønsker vi at sættes fokus på børns liv, og hvad der sker, hvis man ikke får et godt børneliv. Det er lykkedes at sammensætte et program med nordiske og amerikanske oplægsholdere, der alle er kendetegnet ved at have stor indsigt i netop deres område.

12 Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger afholder i samarbejde den anden nordiske konference om sårbare børn og unge. Med konference ønsker vi at skabe fokus på sårbare børn og unge i de nordiske lande. Program følge Varighed: To dage med internat Tilmelding: Tilmeldingsmuligheder følger Kun for tillidsrepræsentanter og suppleanter: TR-konference 2015 (lukket kursus for Tillidsrepræsentanter Dato: 5. marts 2015, Odense. Forhandlingsudvalget og TR-gruppen i De Offentlige Tandlæger indbyder alle DOFT s tillidsrepræsentanter og suppleanter til konference. Du får en givende dag med input om emner, der klæder dig på til dit arbejde som tillidsrepræsentant. Varighed: En dag Tilmelding: Indbydelse til TR-konferencen med omtale af dagens hovedpunkter samt oplysning om tilmeldingsfrist m.v., bliver udsendt medio januar Hold øje med DOFT s kursuskalender. Ud over vores egne kurser kan du altid finde kurser og arrangementer, der også er relevante for dig der er tandlæge i den offentlige tandpleje.

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Rettidig omsorg 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn 1 Redaktion af tekst Hans Bülow (Batavia Media ApS) og Søren Gade Hansen (Børnerådet). Filminstruktion

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere