Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014."

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014

2 Profil af en kommunal tandpleje Baseret på interview med overtandlæge Anette Petersen. Kalundborg Kommunale Tandpleje begyndte på en centralisering i 2006, hvor tre klinikker blev samlet til én. I 2007 ved kommunesammenlægningen blev to praksis-kommuner og tre klinikkommuner lagt sammen, så der i dag er to klinikker med henholdsvis ni og fem stole. I alt har tandplejen børn og unge tilknyttet udover 63 ældre i omsorgstandplejen Af Lene Outzen Foghsgaard. Fotos: Kalundborg Kommunale Tandpleje. Fakta om Kalundborg Kommune. Lav egenomsorg kendetegner mange borgere i kommunen, hvilket tandplejen mærker i form af ringe mundhygiejne blandt børn og unge. Har forældrene lav egenomsorg, har deres børn det som regel også. Kommunen er generelt kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet af landets kommuner. I Kalundborg bor der forholdsvis mange unge mødre under 25 år. Kommunen ligger dårligere end landsgennemsnittet i KRAM-undersøgelsen (kost, rygning, alkohol og motion), og når det kommer til cariestallene (SCOR). Omsorgstandpleje Kommunen har 63 omsorgstandplejepatienter, og lige nu entreres med firmaet Hjemmetandplejen, da regionen har opsagt aftalen om omsorgstandplejen med seks kommuner fra sommeren Overtandlægen fortæller, at tandplejen ikke har indflydelse på visitationen til omsorgstandplejen og ikke har klinikker på plejehjemmene, som man har andre steder. "For børnenes vedkommende har vi lukket de små satellitter, fordi det ikke er rentabelt at have moderne apparatur stående på små klinikker, der kun bruges lejlighedsvis", fortæller hun. Arbejdsforholdene i hjemmet er heller ikke attraktive for medarbejderne, mener Anette Pedersen og siger, at løsningen med et erfarent team i f.eks. en bus, der kører rundt og varetager opgaven, er dyr, men en god mulighed, hvis flere kommuner gik sammen om opgaven.

3 Tandregulering Også i forbindelse med tandregulering vil Kalundborg meget gerne i samarbejde med nabokommunerne. Som specialtandlæge ønsker man sig en fagfaglig kollega, forklarer overtandlægen, og børn og unge rækker kun til én specialist. Tandplejen så meget gerne en løsning, hvor flere kommuner gik sammen om at etablere et centralt tandreguleringscenter i en af de større byer tættere på hovedstaden. En alternativ mulighed til en fælles kommunal central tandreguleringsklinik kunne være et samarbejde, hvor kommunerne slog sig sammen og ansatte to-tre specialtandlæger, som f.eks. arbejdede en dag i Kalundborg, to dage i en anden kommune og to dage i en tredje kommune. Det kunne give specialtandlægerne faglig sparring og oplevelsen af at være et team. Tandplejen har fået besked af kommunen på at udvide og nyindrette den ene af de to klinikker, så den bliver en fuldt moderne reguleringsklinik. Der er uddannet en tandplejer og klinikassistenter udover to almindelige tandlæger til at hjælpe. Lige nu har Kalundborg to specialtandlægekonsulenter tilknyttet. Forventningen er på sigt at få fastansat specialtandlæger i Kalundborg. Brugerne booker selv Kalundborg Kommune har en målsætning om at være så digital som mulig. Det forventes, at man byder ind med tiltag, der også understøtter de andres område. Kalundborg Kommunale Tandpleje er up to date med helt nyt udstyr og digital røntgen. Der skrives stort set ingen breve længere, men kommunikeres udelukkende via og SMS. Ved brug af nem ID kan folk selv booke deres tider. Anette Petersen har ikke noget tal på, hvor mange, der dagligt booker tider, men det bliver flere og flere. De unge familier er vant til at være meget på nettet, for dem er det naturligt også lige at booke en tid hos tandlægen. Tandplejen kører et web-modul, hvor man kan rette sine personlige oplysninger, og en gang om året sendes en reminder pr. sms og om at brugeren skal opdatere sine anamneseoplysninger over nettet. Udeblivelser Tandplejen sender en indkaldelse 14 dage før tiden til eftersyn både pr. SMS og . Dagen før får brugeren en reminder pr. SMS og , og tandplejen oplever at det hjælper på antallet af udeblivelser. Hvor meget er der endnu ikke tal på, men folk er utrolig glade for tiltaget. Anette Petersen håber, at SMS og -servicen er det hjælpemiddel, der kommer til at ændre på udeblivelserne på sigt. Hverdagen bliver mere og mere digital, fastslår overtandlægen. Man er vant til at få remindere om alt muligt, og den service skal tandplejen også kunne tilbyde.

4 Partnerskabsaftale I Kalundborg Kommune udarbejder alle institutionsledere partnerskabsaftaler, og i tandplejen har man gjort det siden Kommunen har standardiseret dokumentet, så når overtandlægen kommer til MUS-samtale, skal tandplejen have opfyldt de krav, den selv har sat i starten af året. Der er fem medlemmer af direktionen, hvoraf den ene er kommunaldirektøren. Herudover er der mellem partnerskabsholdere. Direktørerne er niveau 1- ledere, og lederne af institutionerne er niveau 2-ledere. På den måde er der tale om et meget fladt kommunalt hierarki. Institutionerne, herunder tandplejen, arbejder meget netværksbaseret og mødes i netværk en gang om måneden med et skiftende tema. Temaerne kan være rygning, unge mødre, indvandring osv. Hvert netværk refererer til en af de fem direktører, og her diskuteres på tværs af fagområder, hvilke udfordringer der er pt., og hvad der er af nyt. Institutionerne gør opmærksom på sig selv og forsøger at koordinere de forskellige tiltag rundt i kommunen. Har tandplejen brug for at mødes med f.eks. børne- og ungeafdelingen i forbindelse med underretningssager, etablerer de selv kontakten. Det kan være, at afdelingen så kommer ud og holder oplæg på klinikken, så parterne sammen kan blive bedre til at opspore de udsatte børn. Det kan også være, at tandplejen kontakter genoptræningen, der kommer på besøg og fortæller om ergonomi i arbejdsstillinger. Fagområderne kan trække på hinanden fagligt, og kommunen forventer, at man selv søger viden og også stiller sin faglighed til rådighed for kolleger fra andre fagområder. Udover de månedlige netværksmøder mødes niveau 1 og 2 ledere, ca. 70 institutionsledere og de fem direktører til fællesmøder, hvor der tales om problemstillinger på tværs af områderne. Samarbejde om unge mødre Tandplejen er med i et samarbejde med sundhedsplejerskerne om kommunens unge mødre. Sammen ser de mødrene og deres børn, indtil børnene er ni måneder gamle. De unge mødre lærer om tandsundhed, mens børnene er små, og senere kan de blive koblet på tandplejen i forbindelse med et job-forløb særligt for unge mødre, hvor de skal ud og besøge en arbejdsplads som led i at komme ud på arbejdsmarkedet. Her trækker kommunen på alle institutioner. Der er store udfordringer i gruppen blandt unge mødre, fortæller Anette Petersen. Røde Kors har et initiativ, hvor de lærer mødrene basale ting om at være mor som f.eks., hvordan man holder fødselsdag for sit barn -at man bager boller og køber gaver. Det kan også være

5 traditioner omkring jul. At her pyntes op med dekorationer og julepynt. De piger, der i en tidlig alder er blevet mødre, har ofte ikke oplevet en mor eller far, der fejrede deres fødselsdag eller gjorde noget ud af julen. De ved ikke, hvordan man gør, og det får de nu hjælp til. Virksomhedspraktik Kommunen har vedtaget, at der i princippet kan tages en medarbejder i jobtræning eller virksomhedspraktik for hver femte medarbejder, der er ansat i en institution. Tandplejen har aftalt, at den maks. kan tage 1-2 praktikanter pr. klinik, og tager gerne imod praktikanter. Tandplejen ser det som en fælles opgave at tage sig af kommunens ledige og har haft stor gavn af den ekstra hjælp. Samarbejde om adfærdsfamilier I et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne får tandplejen udpeget familier som udviser risikoadfærd i kommunen. De får et særligt tilbud om at komme og blive fulgt tidligere end ellers. Børn fra familier, som ikke har udvist risikoadfærd, indkaldes første gang til tandeftersyn ved to-års alderen. Overtandlægen fortæller, at når familierne først er inde, får tandplejen også kontakt med de mindre søskende i familien. Samarbejdet med sundhedsplejersken er systematiseret, så der bliver lavet en henvisningsblanket på de aktuelle familier og børn. De 5-åriges gennemsnitlige carieserfaring falder Målet for 2013 var, at tallet lå under 1,30 tandflade for de femårige, hvilket blev opfyldt. I 2014 hed målet 1,20 flade pr. barn, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Også det mål vil bliver nået. Årsagen er behovsorienteret tandpleje, hvor indsatsen, som det også gælder generelt i kommunal tandpleje, rettes mod de børn og unge, der har det største behov. Tandplejen tager imod småbørnssutter, der hænges på træet ved indgangen.

6 Indkaldeintervaller i tandplejen: 18 mdr. - for børn med god forældresamarbejde og ingen aktiv caries. Seks mdr. - for børn med mindre god forældresamarbejde og nogen aktiv caries. Maks. fire mdr. - for børn med dårlig forældresamarbejde og meget aktiv caries. Kirurgiske opgaver I tandplejen tilstræber vi, forklarer Anette Pedersen, at der er mindst to medarbejdere, som har en given kompetence. Dette gælder også inden for kirurgien. Sidemandsoplæring er den model, der benyttes. Det gode ved at være centraliseret er jo, forklarer hun, at man aldrig står som Palle alene i verden. Det er muligt at kvalitetssikre kirurgien, når der sidder enten to tandlæger sammen eller der altid er en erfaren kollega i baghånden. Behovsorienteret tandpleje I Kalundborg Kommunale Tandpleje arbejder man med individuel behovsorienteret tandpleje. Der er ikke et fast program for tandundersøgelsen, men en palet af muligheder, personalet kan trække på. Er der brug for en solobørste? Er der behov for tandtråd i et bestemt område? I hvert tilfælde skal fagligheden i spil, og der skal vurderes, hvad barnet har brug for. Profylakse er flyttet fra klasseværelset til tandlægestolen, så det er det enkelte barn, der får rådgivningen. Drengen valgte de blå briller, da han skulle behandles (halloween-gebisset kom også i brug - til glæde for fotografen). Langt de fleste børn og unge har forældre med til undersøgelserne, og det er vigtigt for den gode tandsundhed, vurderer overtandlægen. Det er i samarbejdet med barn og forældre, at man har den konstruktive kontakt. Forældrene kan f.eks. se med over skuldrene, når Peter ligger i stolen, og der er steder, hvor tandbørstningen ikke er optimal. I sidste ende er det jo forældrenes ansvar, at børnenes tænder er rene. Tværfaglig information Mange institutioner i kommunen har elektroniske infotavler. Er der en aktivitet for unge mødre i sundhedsenheden, kan tandplejen gøre opmærksom på den i de to klinikker, hvor de unge mødre også kommer. Det kan også være højtlæsning for mindre børn på biblioteket, der oplyses om, eller en anti-ryge-kampagne i niende klasse, iværksat af skolen. Modsat gælder det, at kører tandplejen en kampagne, kan informationerne også bringes andre steder i kommunen. På den måde bæres det samme budskab rundt, hvilket gør budskabet stærkere, fastslår overtandlægen.

7 Kombinationsstillinger Anette Pedersen fortæller, at tandplejen gerne bytter med privat praksis i forbindelse med RSV-stillingerne og faktisk er rigtig glade for kombinationsstillingerne. Tandlæger, der tidligere kun har været i privat praksis, bliver overraskede når de kommer i kommunal tandpleje, ikke mindst på grund af den anderledes pædagogiske tilgang. Samtidig lærer kommunal tandpleje nye behandlingstekniske input. Med kombinationsstillinger får man det bedste fra de to sektorer, mener Anette Petersen. Ud af de ti tandlæger, der i dag er ansat på de to kommunale tandklinikker i Kalundborg, er ca. halvdelen i kombinationsstillinger. I princippet behøver kun de to distriktsledere at have fast base på klinikkerne. De andre kolleger kan fint arbejde halvt i den ene og halvt i den anden sektor, mener overtandlægen. Efteruddannelse Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter efteruddannelse i højsædet og kompetenceudvikler løbende tandlægeteamet, men der sker også en vidensdeling mellem faggrupperne, der gør, at også klinikassistenten kender svar på spørgsmål, tandlægen tidligere kun kendte. Har en medarbejder været på kursus, deler vedkommende ud af sin nye viden, og er der en utilsigtet hændelse, så kommer den frem i lyset. Den kan man lære af. I forhold til uddannelse og videreuddannelse ser tandplejen ikke på, om det er en medarbejder, der vil være de næste ti år i tandplejen. Når der tildeles kurser eller lignende, handler det om tandfagligheden, fastslår Anette Petersen. Hun siger, at det godt kan være, at der er yngre kolleger ansat, der kun bliver et par år, men ved at give dem relevante kurser højnes fagligheden for standen generelt. Hun håber, at kolleger rundt i landet tænker på samme måde. Fællesmøder Hver klinik holder individuelle personalemøder, men to til fire gange om året mødes alle i tandplejen til fællesmøder med et særligt emne. Det kan være mobning, vold mod børn eller hvad der lige rører sig. Herudover afholdes to årlige udflugter for hele tandplejens personale. Gode resultater med fissurforseglinger I dag får flertallet af børn og unge i Kalundborg lakeret deres tænder. Det sker især på de blivende kindtænder, både 6'erne og 7'erne, der de første par års levetid har stor risiko for caries. Kun hvis tænderne er helt glatte og uden furer, lakeres de ikke. Anette Petersen er glad for løsningen og kalder det meget nemmere end at bore, og langt mere effektivt end ikke at lakere. Tandplejen har sammenlignet SCOR-tallene på caries på deres to klinikker og konstateret, at resultatet er bedst på den ene af de to klinikker, hvor der de første par år systematisk blev lakeret.

8 Kasustik: Lotte I Kalundborg Kommunale Tandpleje sætter vi en ære i at give også ressourcesvage patienter et godt udgangspunkt for deres tænder i voksenlivet. Forhistorie: Lottes mor, som også har været patient hos os, er lillesøster i en akademikerfamilie, der nok havde svært ved at acceptere, at hun ikke levede op til deres forventninger. Hun gik i almindelig folkeskole til 8. kl., hvorefter hun blev flyttet til en specialklasse, som hun blev meget glad for. Lottes far er håndværker. De har kun Lotte, som er født i Lotte hos tandlægen: 2001: Med far. Sent udviklet, men klarer sig godt. Prøver stolen. Har alle mælketænder. Mh middel. Instruktion OK front. 2002: Us. Med mor. - caries. Bruger sut. Ofte indlagt. 2003: Us. - caries. Tendens til gingivahyperplasi. Børsteinstruktion. Får epilepsimedicin. Mor med. 2004: 3 besøg med tandbørsteinstruktioner. Gingivitis. Ingen caries. Mor med. 2005: 4 besøg. 6-6 caries fyldt med Fuji IX. Lattergas uden problemer. Resterende fissurer forseglet med Delton. 2,1-1,2 frembryder i trangstilling. Mor med hver gang. 2006: Startet på specialskole. 2 besøg. Fyldninger -05,6 med lattergas. Kniber med mh. Mor med. 2007: 2 besøg. Ingen caries, men dårlig mh. Mor med. 2008: 1 besøg. - caries. Dårlig mh. Gingivitis. Far med. 2009: 4 besøg. 6+6 fyldt med plast. Lattergas. Supplerende fissurforseglinger. Acc.3. Mh middel. 2010: 2 besøg. -7 plastfyldning. Dårlig tandbørstning. Prøver at motivere mor til stadig at hjælpe. 2011: 4 besøg. Dårlig mh, gingivitis. Instruktioner for mor og mormor. Ny fyldning 6-. Set af specialtandlæge: 7 mm HOB, vent 1 år. 2012: Specialtandlæge: Ex 4+4 og 2-, fast app, hvis mh tillader det. Optaget orto-materiale. 7 profylaksebesøg. 4 besøg til us og 4 fyldninger i kindtænder (med lattergas) 2013: 7 profylaksebesøg 3 besøg til us og 2 fyldninger i -6 og 7+ med lattergas. 2014: Endelig: Mh acceptabel til fast app. 4+4 extraheres med lokalbedøvelse.

9 Der indsættes fast app. OK. Alt suppleres med opfriskning af instruktion. Ny fyldninger +6,7 med lattergas. I alt 10 besøg indtil dato. Vi skylder Lottes mor en varm tak for altid at huske aftalerne, og Lotte for at tage strabadserne flot. 2- vil blive fjernet, når OK står flot. * Profiler landet rundt Den 14. september startede vi et nyt tiltag i nyhedsbrevet, hvor vi hver gang tegner en profil af en kommunal tandpleje. Vi startede turen i Greve. Hvis du ikke allerede har fået læst de forrige profiler, så har du chancen her. Greve find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Helsingør - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Lolland - find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Tønder find link på hjemmesiden under nyhedsbreve Vi lægger løbende profilerne i det faglige arkiv, hvor du altid kan finde dem under Viden, der virker under "fagligt arkiv". Skriv "profil af kommunal tandpleje" i emnefeltet eller søg under "artikeltype". Kommunernes nøgletal finder du under Om os under "Find en kommunal tandpleje" - i kolonnen til venstre.

10 KORT NYT TF vil opsige aftalen om dobbeltmedlemskab I Tandlægebladet nr. 11, der udkom den 31.10, kunne man læse at TF ved KATU (Kommunalt Ansatte Tandlægers Udvalg) på Hovedgeneralforsamlingen den 29. november stiller forslag om, at dobbeltmedlemskabsaftalen mellem de to foreninger bliver ophævet. Går forslaget igennem vil det gælde pr. 1. januar TF sendte for godt en uge siden et brev ud til alle dobbeltmedlemmer, hvor de redegjorde for forslaget, og DOFT sendte i tirsdags en mail ud til alle medlemmer, hvor DOFT fremførte sine synspunkter på TF's overraskende tiltag. DOFT er ikke enig med TF om, at aftalen skal ophæves, men da aftalen ikke er vedtægtsbestemt, kan den ene af parterne, i dette tilfælde TF, vælge at opsige den næsten 30 år gamle samarbejdsaftale med DOFT, uanset hvad vi måtte mene om det. Risiko ved behandling med de ny orale antikoagulantia Patientombuddet har inden for de sidste seks måneder modtaget to hændelser, hvor ældre patienter, i behandling med de nye orale antikoagulantia og med nedsat nyrefunktion, dør af massive blødninger under eller efter operation. Fælles for NOAK-præparaterne Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatranetexilat) og Xarelto (rivaroxaban) er, at der ikke findes specifik antidot, ligesom erfaringer med monitorering og behandling af overdosering/blødning er lille. Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen opfordrer til et øget sikkerhedsfokus på patienter i behandling med antikoagulerende præparater. Alle faktorer, der kan have indflydelse på blødningsrisikoen ved behandlingsstart og kirurgiske indgreb, bør overvejes. På grund af manglende antidot opfordres der desuden til, at behandlingsmuligheder ved blødningskomplikationer for patienter i NOAK- behandling bør tænkes ind i relevante retningslinjer/instrukser. Kilde: Patientombuddet Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside "Kombinationen af hjertemagnyler og blodfortyndende medicin kan give alvorlige blødninger", sådan skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside og fortæller, at der er udgivet nye materialer til patienter med hjerteflimmer og til læger, der beskriver risikoen ved kombinationen. Læs mere på hjemmesiden under nyhedsbrev, Kort nyt.

11 Foråret 2015: kurser i DOFT Kom og sug den nyeste viden til dig! DOFT præsenterer i foråret 2015 en række kurser, der giver dig ny viden og inspiration i din hverdag. Vi har samlet alle kurser her, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen: Vågen sedation med benzodiazepiner Dato: 10. marts 2015, Odense Sundhedsstyrelsen har ændret og skærpet kravene til vågen sedation. Kurset giver dig den fornødne teoretiske viden, du skal have for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsen krav. Du får bl.a. viden om indikationer og kontraindikationer, dosering og administrationsmåde af medicin, og observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri. Varighed: En dag Tilmelding: DOFT s kursuskalender Årsmøde for tandplejens ledere 2015 Dato: april, Vejle Glæd jer til endnu et forårsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi mødes til Årsmøde for tandplejens ledere den april Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt en buket af spændende og alsidige oplægsholdere, der kan inspirere os i vores ligeså spændende og afvekslende hverdag. I buketten finder du brugerperspektiv og tværfaglighed belyst fra forskellige vinkler, patientsikkerhed og ledelse generelt. Program følger. Varighed: To dage med internat Tilmelding: DOFT s kursuskalender Nordisk konference om sårbare børn men helst skal man have en god barndom Dato: 28. og 29. maj 2015, København. Med titlen: Helst skal man have en god barndom lånt fra Børnerådets rapport (2010), ønsker vi at sættes fokus på børns liv, og hvad der sker, hvis man ikke får et godt børneliv. Det er lykkedes at sammensætte et program med nordiske og amerikanske oplægsholdere, der alle er kendetegnet ved at have stor indsigt i netop deres område.

12 Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger afholder i samarbejde den anden nordiske konference om sårbare børn og unge. Med konference ønsker vi at skabe fokus på sårbare børn og unge i de nordiske lande. Program følge Varighed: To dage med internat Tilmelding: Tilmeldingsmuligheder følger Kun for tillidsrepræsentanter og suppleanter: TR-konference 2015 (lukket kursus for Tillidsrepræsentanter Dato: 5. marts 2015, Odense. Forhandlingsudvalget og TR-gruppen i De Offentlige Tandlæger indbyder alle DOFT s tillidsrepræsentanter og suppleanter til konference. Du får en givende dag med input om emner, der klæder dig på til dit arbejde som tillidsrepræsentant. Varighed: En dag Tilmelding: Indbydelse til TR-konferencen med omtale af dagens hovedpunkter samt oplysning om tilmeldingsfrist m.v., bliver udsendt medio januar Hold øje med DOFT s kursuskalender. Ud over vores egne kurser kan du altid finde kurser og arrangementer, der også er relevante for dig der er tandlæge i den offentlige tandpleje.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Vi bringer denne gang to ledere fra henholdsvis Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Begge tager de udgangspunkt i DOFT's fokus

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere