Forvalter dropper de defensive aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvalter dropper de defensive aktier"

Transkript

1 MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning A/S, anvender stringente regler til at købe og sælge aktier. Lige nu vælger han at vende de defensive aktier ryggen Side 4-7 Foto: Magnus Møller 8 Investorskolen Private investorer kan satse på carry trade-valutahandel 24 Højt spil Papiraktie er guld carnegie worldwide/asien er danmarks førende asien -fond Nu også kåret af morningstar cww.dk/asien morning star fund awards 2015 for bedste a sien-fond i danmark

2 4 investor Redigering Bo Schriver Layout Juan Rodas og Micha Vilslev Mandag 23. marts 2015 Christian Klarskov plukker aktier ud for Investeringsrådgivning A/S. Har har sat en hemmelig formel op, som anvendes, når der skal købes og sælges. Foto: Magnus Møller

3 Mandag 23. marts 2015 investor 5 Slut med at sætte penge i defensive aktier Tiden er inde til cykliske kvalitetsaktier, siger forvalter, som i sjælden grad har hånden på kogepladen og frihed til at vælge frit blandt aktierne Af Mads Gravesen Et afkast tæt på 30 pct. siden nytår. Det giver selv i lyset af den forbløffende stærke start på aktieåret ekstra stor tilfredshed i Investeringsrådgivning A/S fond IR Favoritter. Resultatet er opnået på en beslutning om at købe danske og enkelte nordiske cykliske aktier. Afkastet luner ekstra meget for fondens forvalter Christian Klarskov, for han tager sin egen medicin som investor. Jeg er selv den største aktionær i IR Favoritter, og jeg har en stor del af min formue dér, Dermed har han hånden på kogepladen i to henseender, både som investor og som partner i Investeringsrådgivning A/S, hvor han bestyrer københavnskontoret. IR Favoritter blev startet i august. De første måneder var den kun delvis investeret, helt i tråd med Investeringsrådgivnings løfte til investorerne om kun at være fuldt investeret i aktiemarkedet, når selskabets særlige IR-kvotient er grøn det vil sige positiv. Er den rød, bliver aktierne enten solgt fra eller risikoafdækket med futures for at skærme investoren mod store kursfald. Investeringsrådgivning finder frem til IR-kvotienten ved at regne på forskellige nøgletal for erhvervslivets syn på økonomien. Nogle gange er kvotienten grøn, andre gange er den rød. I efteråret var IR-kvotienten rød, men midt i december skiftede den til grøn, og så blev der købt aktier. Cykliske aktier. Jeg tror, det er slut med de store defensive aktier som Coloplast, Chr. Hansen etc. Efter nogle vilde år handler de til meget høje værdiansættelser. FAKTA IR Favoritter og IR-kvotienten IR Favoritter er den nyeste af Investeringsrådgivning A/S tre aktiefonde, der bruger IR-kvotienten, som på basis af erhvervstillidstal fortæller, om man skal investere i aktier. Er IR-kvotienten negativ, sælger fondene aktierne og går kontant eller i obligationer. Eller de vælger at afdække aktie risikoen med futures. Foreløbig har IR Favoritter tiltrukket investeringer for 70 mio. kr., men venter 500 mio. kr. inden udgangen af 2026, oplyser Christian Klarskov. samlet set forvalter selskabet 1,7 mia. kr. fordelt på 200 kunder i de tre aktiefonde og to fonde med hhv. stats- og virksomhedsobligationer samt diskretionær forvaltning. mag Jeg kalder dem for P/E35-aktier, siger Christian Klarskov. Til gengæld opfatter han de gode cykliske som meget billige. Rabatten på cykliske aktier er lige så stor som i foråret Dengang troede alle, at hele finansverdenen gik nedenom og hjem. Lige nu er defensive kvalitetsaktier meget dyrere end cykliske kvalitetsaktier. Det, synes jeg, er en forkert værdiansættelse, for der er en rimelig forhåbning om et opsving i Europa drevet af kvantitative lempelser, drevet af dollar, drevet af lave energipriser, siger Christian Klarskov. Klassisk arbejde Selve aktieudvælgelsen beskriver han som klassisk professionelt investeringsarbejde, som daytradere og private investorer ikke har tid til. Jeg kigger efter de tre U er: undervurderet, underanalyseret, upopulær. Jeg har 75 pct. danske aktier, resten er nordiske. I alt op til 20 aktier, mere kan jeg ikke overskue, hvis jeg skal følge dem alle godt, siger Christian Klarskov. Han forsøger altid at møde ledelsen bag for at danne sig et indtryk af selskabet. De fleste er fine nok, men der er nogle skurke imellem. Jeg er selv den største aktionær i IR Favoritter, og jeg har en stor del af min formue dér Christian Klarskov, fondsforvalter, Investeringsrådgivning A/S De har optioner og derfor interesse i at fremstille virksomheden på en bestemt måde. Så jeg taler også med kunder, konkurrenter og leverandører, Hans fond har ikke noget bench mark, så porteføljen kan sammensættes frit. Desuden betyder IR-kvotienten, at fonden ikke altid vil være fuldt investeret i aktier, sådan som en investeringsforening skal være. Uden et benchmark, typisk et indeks, som man måler sit afkast op imod, risikerer han heller ikke at blive fyret for at misse sit benchmark. For en aktiv forvalter i en investeringsforening kan det være livsfarligt, forklarer Morten Kongshaug, porteføljemanager i Industriens Pension. Investorerne vil som regel gerne have lidt krydderi, i form af mulighed for merafkast, men de vil ikke have for meget, da der med krydderi følger øget risiko. I nogle år kan effekten af en forvaltning, der tillader store afvigelser fra benchmark, således give betydelige negative overraskelser til investorerne. Det betyder så også, at der er en tendens Fortsætter side 6

4 6 investor Mandag 23. marts slut med at sætte penge... til, at man skifter manageren ud, hvis det går for skidt, siger Morten Kongshaug. Christian Klarskov er godt klar over, at hans afkast på næsten 30 pct. siden nytår er opnået på en meget kort periode, og at nogen kunne finde på at mene, at han blot har været heldig. Han ved også, at der vil komme fejltagelser. Vi går til stålet og tager gerne en tung position. Men vi kommer da også til at tage fejl, og det tager vi med. Jeg kommer også til at lave huller i jorden, men vi har undgået alle ulykkerne i regnskabssæsonen. Den var konge for os, Godt aktieår Han ser et positivt Alt tegner til et godt aktieår: Dollar op, renter ned og ECB s Mario Draghi trykker Her skiller vi os ud fra banker Af Mads Gravesen Efter mere end 20 år i forskellige banker var Christian Klarskov sidste år klar til at fjerne sig fra en verden, hvor benchmark ifølge ham betyder alt. Benchmark er det niveau, en kapitalforvalter måler sig imod, typisk et aktieindeks, som bankerne gerne vil slå. Men som partner i Investeringsrådgivning A/S fokuserer han udelukkende på absolut afkast. Det eneste relevante er, om kunderne tjener penge til at betale regninger med. Derfor har vi kun et absolut afkast som mål. Her skiller vi os ud og siger, at vi er ligeglade med benchmark, men vi vil skabe et stabilt og positivt afkast til vores kunder på lang sigt, siger Christian Klarskov. Han forvalter fonden IR Favoritter med hovedsagelig danske og enkelte nordiske aktier. Han har skudt en del af sin egen formue i fonden, for det er den bedste motivation, mener han. Hovedforskellen mellem bankerne og os er put your money where your mouth is : Jeg investerer sammen med mine kunder i IR Favoritter, og det er vigtigt, at man har et interessefællesskab med sine kunder. Tro mig, jeg gør det så godt, som jeg kan, for jeg har mine egne penge i det, Interessesammenfaldet med kunderne er vigtigt for ham, for i banken kan der altid stilles spørgsmål ved, om ens rådgiver i realiteten er en sælger. Vi er ikke bange for at sige til vores kunder, at de skal tage deres penge ud af aktier... Christian Klarskov Han mener, at bankernes forvaltere er alt for fikserede på benchmark og derfor reelt ikke er aktive i deres forvaltning. De ligger klinet op og ned af benchmark. Jeg kalder dem benchmark-huggere, fordi de knuger benchmark, siger han. Men bankerne har gode grunde til at holde sig tæt på et benchmark, mener Morten Kongshaug, porteføljemanager i Industriens Pension og med lang erfaring, som aktiestrateg, i Danske Bank. De fleste forvaltere har benchmark, og der er på et givent marked ikke stor forskel på valg af benchmark. Det skyldes, at kunderne skal vide, hvad de får, men også at den enkelte porteføljemanager skal sammenlignes med konkurrenter, som benytter lignende benchmarks, og med markedet, for at se om den aktive forvaltning gør en forskel, siger Morten Kongshaug. Stor forskel Desuden skal investeringsforeningerne være fuldt investerede hele tiden og kan ikke bare trække sig ud af aktier i en periode. Det er den store forskel til Christian Klarskovs fond, som netop ikke er en investeringsforening, og som retter sig mod formuende kunder. Vi er ikke bange for at sige til vores kunder, at de skal tage deres penge ud af aktier, for kunderne bliver hos os. Men en bank vil aldrig sige, at kunden skal sælge bankens investeringsforeninger, for kunderne vil sandsynligvis aldrig komme tilbage igen, siger han. Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning A/S, tager kunder ind, som har mere end kr., de ønsker investeret. Foto: Magnus Møller penge. Det er en no-brainer, Firmaet er ikke nogen investeringsforening for små investorer. Den er funderet på velhavende privatkunder, og det er et bevidst valg at være et unoteret investeringsselskab. Man skal have kr. for at blive kunde hos os, og det gør, at mange ikke er kunder. Men vi ser stor interesse fra semiprofessionelle kunder som f.eks. erhvervsdrivende fonde. Vi kan give dem en finansiel værdi, fordi vi ikke samvarierer med deres andre managere, siger Christian Klarskov. Ikke på bankhylderne Nye kunder skal komme via gode resultater og mund til mund, for han er godt klar over, at hans fond ikke ligger

5 Mandag 23. marts 2015 investor 7»Vi går til stålet og tager gerne en tung position. Men vi kommer da også til at tage fejl, og det tager vi med«christian Klarskov, fondsforvalter, Investeringsrådgivning A/S Indiske aktier styrker Sydinvest Fjernøsten fremme på bankernes hylder. Vi har ikke 200 filialer, som propper vores fond ned i halsen på kunderne. Folk skal tilvælge os, Her er hans omtale af nogle af sine aktier: Ledelsesholdet i DFDS er fantastisk dygtigt. De har et utrolig godt fokus på aktionærerne. De køber op, hvis de kan se, at det skaber merværdi, men hvis ikke, så sender de hellere pengene ud til aktionærerne. For mig at se er NKT et af de stærkeste picks på det danske marked en ren nobrainer. Den handler til en P/E på 14, og inden for et år så tror jeg, at de sælger NKT Cables. På dagen vil det sende kursen 100 kr. op. Genmab er interessant på grund af udviklingen i kræftbehandling med kombibehandling. Jeg lytter til analytikere som Michael Novod og Thomas Bowers (Nordea og Danske Bank, red.), der rejser rundt til kræftkonferencer og følger virkelig godt med. Derfor kunne jeg se, at det danske aktiemarked tog fejl af Genmab. Vi købte for alvor ind i Bavarian Nordic, da Ebolaaftalen kom i hus. Da var den allerede steget fra 140 til 170. Men når Johnson & Johnson giver Bavarian milliarder, så er det godt nok for mig til at købe, selvom aktien er steget kraftigt. For de har altså kigget selskabet fuldstændig igennem, inden de laver en aftale, og det rydder risikoen af vejen. En investering i Fjernøsten kan betale sig. Men det er vigtigt at vælge den rigtige investeringspartner og tænke langsigtet, når man går ind på markedet. Sydinvest Fjernøsten præsterede i 2014 et flot merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen gav 23,6 % i afkast, hvilket var 5,9 %-point bedre end benchmark. Og set over en 5 års periode har Sydinvest Fjernøsten med et afkast på 63,5 % også præsteret bedre end benchmark* ). Indisk valg kan sikre vækst Den nye indiske regering har et solidt flertal, og reformprocessen er sat i gang. Samtidig er den lave oliepris en stor hjælp for økonomien. Det kan bringe væksten op på et højere niveau i mange år, så potentialet i indiske virksomheder får lov til at udvikle sig. Filippinerne gennemgår fortsat en flot positiv udvikling. Udlandet benytter i stigende grad Filippinerne til forskellige typer it-service, mens investeringer og øget låntagning fra private sikrer en høj vækst fremadrettet. Sydinvest satte første gang fokus på de fjernøstlige aktiemarkeder i 1994 med lanceringen af Sydinvest Fjernøsten. Mange års erfaring på disse markeder har gjort afdelingen til en af de førende på området. Mere information Der er høj risiko forbundet med investering i Sydinvest Fjernøsten, og afkastet i afdelingen kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler, at du læser mere om investeringen på opsparing.nu, hvor du også finder prospekt og Central Investorinformation. Som investor skal du være opmærksom på, at lande i Emerging Markets ikke har de samme etiske standarder, som vi normalt forventer herhjemme. Læs mere på opsparing.nu Værdiudvikling af 100 kr. i Sydinvest Fjernøsten* ) Sydinvest Fjernøsten Benchmark * ) Pr Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015 ONSDAG 31. DECEMBER NR. 251 / 2014 ÅRGANG 119 PRIS 28,00 KR. Udenlandsk arbejdskraft / 20-21 Topchefers klare ønske til statsministerens nytårstale: Åbn grænserne Helle Ib / 21 Ønskeseddel fra topchefer

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Københavns første rigtige luksushotel. WARREN BUFFEtt. JyskE Invest alpha

Københavns første rigtige luksushotel. WARREN BUFFEtt. JyskE Invest alpha Jyske Invest αmedlemsmagasin Alpha2009 Det lærte vi af finanskrisen Sådan bruger du Morningstars stjerner Københavns første rigtige luksushotel WARREN BUFFEtt 7 vise råd JyskE Invest alpha Indhold 08 03

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere