Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde Hotel Arctic. Ilulissat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde Hotel Arctic Ilulissat

2 Endelig dagsorden: Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Princip og Indsatsprogram 6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 7. Indkomne forslag Pa Nikolaj Jensen: Koordineret kursuskatalog Pb Ando Møller: Oprettelse af særskilt trin for specialklasser Pc Ando Møller: Opdeling af vidtgående specialundervisning Pd Ando Møller: Oprettelse af socialrådgiverstillinger Pe Ando Møller: Krav om at ledere ikke må være politiske aktive Pf Ando Møller: Etablering af forum for lærere til bearbejdelse af oplevelser Pg Fia Kriegel: Sikring af de svage elever Ph Karen Karlsen: Nedsættelse af klassekvotienten Pi Stephen P Andersen: Sikring af et pædagogisk forsvarligt timetal til alle elever Pj Marius Frederiksen: Sikring af et forsvarligt timetal i bygderne så læringsmålene kan opfyldes. Pk Karen Karlsen: Pædagogisk forsvarlig klassedeling i bygderne Pl Nikolaj Jensen: Sagsbehandlingstid og høringsfrister KIIIP Pm Pierre A Krogh: Samfundsdebat om elever er skoleparate og indlæringsklare Pn Fia Kriegel: Forbedringer i lærerarbejdet Po Ando Møller: Retningslinier for skolegang for elever med forskellige handicap Fa Nikolaj Jensen: Udfyldningsskema til brug for timeoptælling Fb Merete Smith- Sivertsen: Sprogkurser for ikke grønlandsksprogede Fc Marie Larsen: Lederredskaber til udarbejdelse af aktivitetsplaner Fd Lars peter Sterling: Hjælp til ledere, der føler sig klemt Fe Fia Kriegel: Landsdækkende funktionsbeskrivelser for afdelingsledere Fr Fia Kriegel: Forhold omkring lærere, der skaber problemer Fg Ando Møller: Undersøgelse af kommunernes tildeling af kurser til lærere Fh Ando Møller: Sikring af at arbejdsgiverne følger arbejdstidsreglerne Oa Ando Møller: IMAKs besøg på skolerne Ob Marie Larsen: Stop for udgivelse af papirudgaven af Ilinniartitsisoq 8. Begravelseskasse 9. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 10. Valg af kongresdelegeret til DLF 11. Eventuelt Side 2

3 Pkt 1. Mødets åbning, og valg af dirigent Søndag den 13. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Emilie Bengtson. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. (Se bilag) Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Nikolaj Jensen, Ando Møller, Marie Larsen og Jutho Wilche Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabet: Marie Larsen, Qaqortoq Pierre A Krogh, Narsaq Johanne Dahl, Paamiut Fia Kriegel, Nuuk Cecilie Vahl, Nuuk Jutho Wilche, Nuuk Erik Christiansen, KIIIN Helena Heilmann, Maniitsoq Merete Smith- Sivertsen, Sisimiut Lena Johnsen, Sisimiut Marius Frederiksen, Kangaatsiaq Frantz Rafaelsen, Aasiaat Nikolaj Jensen, Qasigiannguit Ando Møller, Qeqertarsuaq Titus Berthelsen, Ilulissat Randi Ostermann, Ilulissat Amalie Andersen, Uummannaq Abigael Lennert, Upernavik Karen Karlsen, Upernavik Karen Pollas, Qaanaaq Mala Kuko, Tasiilaq Henrik Lyberth, Tasiilaq Jarl Jensen, Ittoqqortoormiit Lars Peter Sterling, Lederrepræsentant Mikkel Boassen, Lederrepræsentant Stephen P Andersen, Bygdeskolelederrepræsentant Side 3

4 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedlem Mikkel Lybæch, Tasiilaq Bestyrelsesmedlem Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmedlem Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning se bilag. Hilsen fra Landsstyremedlem Tommy Marø overbragt af Ku Fleicher se bilag Hilsen fra Kanukoka ved formand Søren Alaufesen se bilag Hilsen fra Danmarks Lærerforening ved hovedstyrelsesmedlem Lotte Lange, Lotte medbragte hilsen fra formanden og orienteret om det netop indgåede forhandlingsresultat i DK. Lotte takkede for den store opbakning til hovedstyrelsesvalget med ønsket om fortsat godt samarbejde. Dirigenten sagde at vedtægtsændringsforslagene vil blive behandlet efter kaffepausen, hvorefter han suspenderede mødet kl Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den Mødet genoptaget kl Pkt 6 Vedtægtsændringer: Forslag nr. 1 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 2 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 3. Ændringsforslag uddelt. og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 4 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 5 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 6 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Forslag nr. 7 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt Side 4

5 Forslag nr. 8 og forslaget er godkendt af alle medlemmer og tiltrådt. Pkt. 8 Begravelseskasse. Formanden meddelte, at bestyrelsen ved sidste repræsentantskabsmøde blev pålagt at undersøgemulighederne for oprettelse af begravelseskasse, og derfor har bestyrelsen undersøgt forholdene. Medlemmer kan blive medlem af Lærerstandens begravelseskasse, da der er strenge krav til at oprette en selvstændig grønlandsk begravelseskasse, derfor skal man fra bestyrelsen side opfordre medlemmerne til at blive medlem af den danske kasse i stedet. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde. Repræsentantskabsmødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl Herefter blev formandens beretning gennemgået: Pædagogiske forhold Emne Bemærkninger Forslag nr. Sk.del Mu.del IMAK start og historie 2 at vokse i sin gerning selvevaluering 3 -folkekolen 4 2 folkeskoleårgange 4 Vidtgående specialundervisning 5 specialundervisning 5-6 Skolevæsenet Forslag ang. special Pb,Pc,Pg,Po 4 und. m.v. Forslag ang. nedsættelse Ph af klasse kvotienten Forslag ang. socialrådgiverstillinger Pd Forslag ang. politisk Pe aktive Forslag ang. Forum for lærere Pf Side 5

6 Forslag ang. Bygdeskoler Pi,Pj,Pk Forslag ang. arbejdsgange Pl KIIP Forslag ang. skoleparathed Pm Forslag ang. forbedringer Pn i lærerar- bejdet Læreruddannelsen 4-5 Inerisaavik Forslag ang. Kursuskatalog Pa Naleqqiiffik 9-13 Faglige forhold Naleqqiiffik med anbefalinger -lederne -målsætning, evaluering og un. -det omsorgsfulde samfund -psykiske arbejdsmiljø Den decentrale pulje Samarbejdsudvalg 14 Ferierejsefondene 14 Pensionsforhold Forslag i relation til arbejdstid Fa,Fc,Fe,Fh Forslag ang. sprogkurser Fb Forslag ang. kurser Fg Forslag ang. lærere Ff Forslag ang. ledere Fd Organisatoriske forhold Nye kommuner 8 Foreningen og lærernes organisation i Grønland Medlemmer 15 Medlemsmøder Forslag ang. besøg Oa Bestyrelsen 17 TR-kurser og forhand- 17 Side 6

7 lerkursus Skolelederkursus med Lederforeningen Princip- og indsatsprogram 18 Økonomi 18 Sekretariat 19 Danmarks lærerforening og kongres Nordisk lærerorganisationers 19 Samråd Arbejdsmiljø/arbejdsmiljørådet Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige 23 organisationer KANUKOKA KIIP/KIIN (arbejdsgr Ang. lærermangel FTF Andet Forslag ang. papirudgave Ob Jarl Jensen er glad for, at formanden har påpeget nedskæringer af klassetrin Forslag Pb Oprettelse af særskilt trin for specialklasser -Ando Møller fremlagde et ændringsforslag ti PB og uddybede sit forslag. Fia mener, at det er godt, at emnet bliver taget op, selvom man kommer til at arbejde mere. -Sivso sagde, at de bakker op omkring forslaget og vil gerne invitere til samarbejde med KANU- KOKA herom, hvor de sammen kan fremlægge det til hjemmestyret Der er tilslutning til forslaget af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Pc Opdeling af vidtgående specialundervisning -Ando fordybede sit forslag Pc -Sivso mener, at de ikke kan bakke op om forslaget, da ikke alle elever kan grupperes sådan og beder Ando om at tilbagetrække sit forslag -Jarl mener, at klassen skal være rummelig og mener, at forslaget ikke er realistisk. -Fia fortalte, at de har på deres skole har snakket om forkert indstillinger af elever -Marius fortalte, at de fra Kangaatsiaq kommune har debatteret forslaget og ville have bakket det op, og mener, at det er ærgerligt at det bliver trukket tilbage. -Ando trak forslaget. -Sivso er glad for, at Ando trak sit forslag tilbage. Forslag Pg Sikring af de svage elever. -Fia uddybede sit forslag og forklarede, at de fra USK har debatteret dette -Sivso mener, at dette er landsdækkende problem, og vil gerne støtte forslaget, Side 7

8 Forslaget godkendt af deltagerne og er hermed tiltrådt Forslag Po Retningslinier for skolegang for elever med forskellige handicap -Ando uddybede sit forslag -Jarl mener, at handicapforordningen skal overholdes og IMAK skal lægge pres på, så det sker. -Sivso mener, at vi skal huske, at bekendtgørelsen om spec. undervisning ikke er færdigt endnu, IMAK vil henvende sig til KANUKOKA og KIIN om dette. -Marie mener at der skal ændringer til så der kommer til at så feks. i stedet for her tænkes især på - -Sivso sagde, at de kender til problemet og der er en skole for handicappede her i Ilulissat, hvor der er mange der ringer for at få råd. Der er tilslutning til forslaget og er hermed tiltrådt Forslag Ph Nedsættelse af klassekvotient. -Karen uddybede sit forslag, de mener, at det er ærgerligt, at uddannede lærere rejser fra steder, der er mange umulige elever, da mangler ansatte i forvejen. -Fia fremlagde, at de har drøftet forslaget i Nuuk og bakker forslaget op, og har snakket om debatten i radioen om, at der er for mange fravær af lærerne fra Maniitsoq, hvem skal svare for lærerne? -Erik savner en undersøgelse af, hvor mange klasser der er med max elevtal. -Sivso lover, at de vil bakke Karens forslag op og vil videre bringe det til hjemmestyret Han beklager, at medierne laver en ensidig dækning, og derfor har man ikke mulighed for at svare. -Cecilie mener, at klasselokalerne er alt for små og derfor glad for at bestyrelsen bakker forslaget op. -Ando Hun er glad for at bestyrelsen bakker forslaget op, selvom de ikke har haft problemer med antallet af elevkvotienten. Forslaget godkendt og tiltrådt. Forslag Pd Oprettelse af socialrådgiverstillinger. Ando uddybede sit forslag -Amalie bakker forslaget op fra Ukkusissat, også selvom det ikke bliver kaldt som socialrådgiver, men bygdekontaktpersoner. -Marius bakker forslaget op. Merete mener, at man skal bruge de rigtige kommandoveje og indberette -Titus fremlagde, at man har kontaktpersoner i begge skoler i Ilulissat, og derfor bakker forslaget op, da man har gode erfaringer med det -Fia fremlagde, at de i Nuuk har socialrågivere på skolen nogle timer om ugen og gerne vil støtte andre får det. -Sivso kom frem med, at de ny valgte kombest.medlemmer har mulighed for at samarbejde om sådanne løsninger i storkommunen, det er selvfølgelig ikke alle nuværende kommuner der har mulighed for det, og bestyrelsen bakker forslaget op, da man kan lette lærernes arbejde Samtlige deltagere godkender forslaget og som hermed er tiltrådt. Forslag Pe Krav om at ledere ikke må være politisk aktive. -Ando fremlagde sit forslag og kan godt forstå at forslaget bliver trukket tilbage, da det er i strid med grundloven. Side 8

9 Pf Etablering af forum for lærere til bearbejdelse af oplevelser, ( supervision ) -Ando fremlagde sit forslag -Marius bakker forslaget op og mener at det vil være godt for medarbejderne og tillidsfolkene -Fia mener, at man har misforstået begrebet tavshedspligt -Sivso vil have, at man etablerer muligheder for supervision i hver skole, hvor tillidsrepræsentanterne starter arbejdet i samarbejdsudvalget. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og tiltrådt Forslag Pi Sikring af elevernes undervisning i bygderne. -Steffen fremlagde sit forslag og opfordrer bestyrelsen til at handle i henhold til 2 i IMAKs vedtægter. -Sivso meddeler, at man fra bestyrelsen bakker forslaget op, og opfordrer til at være opmærksom på om man følger forordningen, og hvis ikke så giv besked til bestyrelsen. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og tiltrådt. Forslag Pj. Undervisningstimetallet i bygderne. Marius fremlagde sit forslag, og håber at forslaget bakkes op af deltagerne, da eleverne i bygderne har krav på samme undervisning som andre. -Sivso meddeler, at man fra bestyrelsen bakker forslaget op Johan mener, at det er en misforståelse, hvis man bruger de gamle regler. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Pk Pædagogisk forsvarlig klassedeling i bygderne. -Karen fremlagde sit forslag -Sivso meddeler, at bestyrelsen bakker forslaget op og vil sende skrivelse til samtlige kommuner, at den gamle bekendtgørelse ikke gælder mere, efter der er kommet ny forordning. -Lars Peter mener at man skal fleksibel -Jarl mener, at man skal være forsigtig for ikke at ramme sig selv Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Pl Sagsbehandlingstid og høringsfrister fra KIIIP. -Nikolaj fremlagde sit forslag -Marius mener, at det er rigtigt, at mange sager kommer til bygderne alt for sent især om vinteren. Bestyrelsen bakker forslaget op og vil tage kontakt til hjemmestyret Forslaget godkendt af samtlige deltagere og tiltrådt. Forslag Pm Samfundsdebat om elever er skoleparate og indlæringsklare. Ændringsforslag omdeles. -Pierre fremlagde sit forslag og bad dirigenten om, at læse forslaget op. -Sivso meddeler, at bestyrelsen har debatteret forslaget, for at kunne komme frem til hvordan der kan handles på det. -Jarl mener, at børn ser for meget voldelige film. -Fia håber, at vi ikke bliver trætte af hende, da hun har flere bemærkninger, da hun har en del fra kollegerne i Nuuk, og kom frem med spørgsmålet, hvem der har ansvaret for opdragelsen, da man Side 9

10 overdrager en del af opdragelse til skolen, yngste elever plejer at have en god skolegang, men hvad går galt når de bliver store og opfører sig dårligt -Henrik synes godt om forslaget, men mener, at man har fået en del redskaber fra indførelsen af Atuarfitsialak fx CREDE -Sivso fortæller, at man har drøftet forslaget og har lavet en del undersøgelser, Inerisaavik har udgivet pjecer. I forbindelse med kommunaliseringen af ansættelserne blev, der lavet en aftale med kommunerne om, at der laves en interwiev med lærere der fratræder. TRér skal påse at det sker. -Jarl meddeler, at de har fået pjecer fra Narsaq med de 10 bud, det har betydet godt samarbejde. -Sivso kom frem med, at der var en foredragsholder i går, der gav os redskaber til undervisningen via selvevaluering.. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Pn Forbedringer i lærerarbejdet. -Fia fremlagde sit forslag -Sivso sagde, at bestyrelsen bakker forslaget op, men vil have at man også selv arbejder med i det lokalt -Lars Peter mener, at man skal nedlægge de store skoler Jarl mente det modsatte. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Pa Koordineret kursuskatalog. -Nikolaj fremlagde sit forslag -Sivso sagde, at man ikke har mere samarbejde med Inerisaavik og Ilinniarfissuaq om kurserne, da der ikke eksisterer bestyrelse mere og vil som sagt opfordre landstyret til fornyet samarbejde herom. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Afsnittet omkring pædagogiske forhold er enstemmigt godkendt. Kl er der fælles fotogradering ved trappen. Repræsentantskabsmødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl Faglige forhold Bemærkninger: -Jarl mener det er vigtige emner, derfor mener han at det er godt, at bestyrelsen tager disse initiativer. Decentrale pulje: -Marius: Kommune giver ikke tillæggene og bruger ikke puljen, hvad med de andre kommuner? -Fia sagde at kommunen havde meddelt, at man ikke har flere midler til kvalifikationstillæg i Nuuk kommune, TR erne vil have formanden med til de næste forhandlinger. -Sivso har lovet, at han vil deltage til forhandlingerne i Nuup kommunea til næste forhandlinger, repræsentanterne skal vide, at de er forhandlingspersoner. -Pierre vil få oplyst hvilke kommuner det drejer sig om, Lisbeth vil finde det frem til ham senere Side 10

11 Ferierejsefondene Pensionsforhold Forslag Fa Udfyldningsskema til brug for timetælling. -Nikolaj fremlagde sit forslag -Sivso sagde at de har drøftet det i bestyrelsen, og mener at de har svært ved at godkende det, da man skal lave en oplæg til de kommende forhandlinger. Han mener, at det ikke er tiden til at lave skemaet, de kan lave det til tillidsrepræsentanterne, men ikke til andre. -Jarl mener ikke man skal, da det kan skade -Pierre spurgte Sivso om bestyrelsen mener at TR skal udfylde for alle. -Sivso mener at man kun skal udfylde skemaet selv og ikke andre -Ando har nogen gange svært ved at udfylde skabeloner, derfor mener hun at det hun laver lige nu er tilstrækkeligt -Fia, medlemmerne fra Nuuk mener, at man kan komme til at kontrollere alt for meget -Nikolaj mener, at man måske kan misforstå den skriftlige del af forslaget, men kan godt forstå hvis forslaget bliver trukket tilbage. Nikolaj trækker forslaget tilbage. Forslag Fc Lederredskaber til udarbejdelse af aktivitetsplaner. -Marie fremlagde sit forslag -Sivso meddeler, at de vil bakke forslaget op og vil videre sende det til KANUKOKA. Jarl mener, at man meget gerne må spørge nogen. Godkendt og hermed tiltrådt. Forslag Fe Landsdækkende funktionsbeskrivelser for afdelingsledere. -Fia fremlagde sit forslag og har fået at vide at sådanne forslag skal udarbejdes i skolerne, og trækker derfor forslaget tilbage. -Sivso sagde, at der har været en tilsvarende forslag for nogen år siden, og dette er på nettet til inspiration. Forslag Fh Sikring af at arbejdsgiverne følger arbejdstidsregler. Ando fremlagde sit forslag -Sivso, bestyrelsen vil opfordre tillidsrepræsentanterne om at undersøge om lærerne får det rigtige løn, og spørge i sekretariatet, hvis man er i tvivl. Forslaget godkendt af alle deltagere og hermed tiltrådt. Forslag Fb Sprogkurser for ikke-grønlandsksprogede. -Merete fremlagde sit forslag -Sivso meddeler, at bestyrelsen støtter hendes forslag -Jarl mener, at det er spørgsmål om penge -Fia synes, at det også bør være et krav at rent grønlandsksprogede undervises i dansk og derfor opfordrer de, at de også kommer på kursus i dansk. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Side 11

12 Forslag Fg Undersøgelse af kommunernes tildeling af kurser til lærere. -Ando fremlagde sit forslag -Amalie mener, at der er mange kurser, der ikke bliver godkendt, og derfor bakker de forslaget op. Samtlige ansøgninger fra Uummannaq kommune er desværre afslået for i år. - bestyrelsen er af den opfattelse, at der skal laves retningslinier i de enkelte kommuner for, hvordan kurser fordeles Ando bedes om, at tilbagetrække sit forslag, da det er kommunalt men vil opfordre deltagerne til at tage sagen op i deres samarbejdsudvalg. -Abigael er glad for Sivso s forslag. Ando trak forslaget. Forslag Ff Forhold omkring lærere, der skaber problemer. -Fia fremlagde sit forslag, og meddelte, at hun er blevet opfordret til at trække sit forslag tilbage, da det er en ledelsesopgave. Fia trak forslaget. Forslag Fd Hjælp til ledere, der føler sig klemt. -Lars Peter fremlagde et ændringsforslag. -Sivso, bestyrelsen støtter forslaget, man har pligt til at hjælpe medlemmerne, både lærere og ledere. I konfliktsituationer har f.eks DLF stillet en kontaktperson til rådighed for lederen. Lederne skal have redskaber og uddannelse. -Jarl mener, at man skal analysere behovet. Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Afsnittet omkring faglige forhold er enstemmigt godkendt. Organisatoriske forhold Medlemsmøder Forslag Oa IMAK s besøg på skolerne. -Ando fremlagde sit forslag Sivso meddeler, at man vil nå så mange byer og skoler som muligt de næste år, men kan ikke love for meget -Jarl mener at man skal være realistisk -Marius er glad for budskabet, og glæder sig til at få besøg i Niaqornaarsuk Forslaget godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. -Cecilie takker for bestyrelsens arbejde. -Jarl tilslutter sig. Ando tilslutter sig også. Økonomi Sekretariatet Side 12

13 DLF NLF Arb.miljø Kompetencerådet ICC PIP og andre organisationer KANUKOKA KIIP/KIIN FTF Andet Forslag Ob Stop for udgivelsen af papirudgaven af Ilinniartitsisoq. -Marie fremlagde sit forslag -Sivso mener, at man burde udnytte bladet, bl.a. at drøfte arbejdsforhold, Bestyrelsen foreslår, at man udgiver temanumre, bl.a. overenskomster som kan udkomme omkr. 5 gange om året. Der er ikke ret mange lærere, der ikke deltager i debatter i bladet, hvis man afskaffer bladet så er det brud på IMAKs vedtægter, derfor vil han opfordre Marie til at trække forslaget tilbage. -Marie sagde, at man kan bruge bladet bedre. -Pierre siger, at medlemmerne glæder sig til at få bladet og ikke det danske blad. -Marius mener, at Ilinniartitsisoq bliver læst af lærerne, der er ikke så mange der bruger nettet endnu -Jarl mener at Ilinniartitsisoq skal bevares, men kan udgives på nettet. -Mala mener, At der er for mange der bliver smidt ud, derfor opfordrer han om halvering af bladet. -Lars Peter opfordrer alle til at læse folkeskolen, for der er mange gode artikler, som handler om folkeskolen, undervisning, faglige forhold mv. -Ando kan så vidt huske, at der har været en undersøgelse om hvor mange der vil have Folkeskolen Marie trækker forslaget tilbage. Side 13

14 Derefter blev den samlede beretning enstemmigt godkendt. Repræsentantskabsmødet suspenderet kl Mandag den 14. april PKt 5 Princip- og indsatsprogram Poul gennemgik hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til sidst vedtagne princip og indsatsprogram. Løn- og ansættelsesforhold Godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Arbejdstid -Cecilie spurgte om man kan uddybe formuleringen. -Sivso forklarer formuleringen Godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Arbejdsmiljø Godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Personalepolitik og er godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Uddannelsespolitik og er godkendt af samtlige deltagere og hermed tiltrådt. Pkt 5. Regnskab Punktet omfatter: IMAK Årsregnskab 2007 Særlig Fond årsregnskab 2007 Ferierejsefond årsregnskab 2007 Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2007 IMAK Årsregnskab 2007 Lisbeth gennemgik regnskabet. -Lars Peter spurgte om man stadigvæk arbejder på at ansætte en jurist -Sivso meddeler, at man stadigvæk kigger efter en jurist. Kritiske revisorer: har lavet stikprøvekontrol og faldet over bilag vedr. toiletpapir: hvorfor bruge Lambi toiletpapir, er det nødvendigt? Og hvorfor så stort forbrug første halvår i forhold til sidste? -Lisbeth meddeler, at kontordamen er meget økonomisk og derfor køber toiletpapir, når det er på tilbud og så køber hun meget. Regnskabet godkendt af samtlige deltagere. Side 14

15 Særlig Fond årsregnskab 2007 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. og regnskabet er hermed godkendt af samtlige deltagere. Ferierejsefond årsregnskab 2007 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. -Pierre spurgte om man kan får TR erne til at undersøge, hvor mange tjenestemændsansatte der er på skolerne, så man er sikker på de rigtige indbetalinger -Lisbeth mener, at det vil være et stort arbejde, da lærerne kan ansættes med forskellige aftaler og skifter mellem disse, når de flytter. Regnskabet taget til efterretning. Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2007 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. -Pierre spurgte om det kommer an på acciennitet for at opnå tilskud. -Sivso svarede, at den sidste der fik tilskud var ansat i 1996, dem der har været ansat længst kommer i første række. Regnskabet taget til efterretning. 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Lisbeth gennemgik budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i. -Jarl mener, at kontingentet skal hæves. -Sivso kan godt tilslutte sig til Jarls forslag, men gør opmærksom på, at man har en fond og mener derfor, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt. -Marius mener, at medlemmer ikke er klar til, at man hæver kontingentet. -Ando mener det samme som Marius. Budgettet godkendt. Kontingentsatser: Almindelige medlemmer: kr. 375,00 pr. måned Særlige medlemmer: kr. 95,00 pr. måned Pensionister: kr. 60,00 pr. måned Halvt kontingent: kr. 187,50 Pkt. 10 Valg af kongresdelegeret til DLF -Sivso foreslog, Esther Rosing som kongresdelegeret, da Poul har fået andre planer. Forslaget godkendt. Side 15

16 8. Eventuelt Sivso oplyste i forbindelse med Pierre spørgsmål i forbindelse med behandlingen af formandens beretning, at det var kommunerne Qeqertarsuaq og Qaqortoq, der havde indberettet forbrug af den decentrale pulje. Ittoqqortoormiut og yderligere et par kommuner meldt tilbage efter første rykker fra KANUKOKA og Overenskomstafdelingen. KANUKOKA og Overenskomstafdelingen har nu udsendt anden rykker til de resterende kommuner og KIIN incl Inerisaavik og PPR. Flere spurgte til reglerne omkring ferierejseforhold- -Kunuunnguaq takker for sin deltagelse og vil viderebringe budskaber som han modtaget til Landsstyremedlemmet. Mikkel Lybæck oplyste, at han har sagt sin stilling op som lærer i Tasiilaq pr. 15. april og hermed trak sig tilbage fra bestyrelsen. Han takker for inspirerende samarbejde. Ando gør nok en gang opmærksom på problemerne omkring kurserne -Sivso tager hendes kommentarer til efterretning og vil viderebringe de sidste ord til Inerisaavik og Ilinniarfissuaq. -Cecilie vil takke samtlige deltagere for et godt møde og endnu engang tak til bestyrelsen, kontorfolkene vil hun også takke, fordi de er venlige og hun mener, at det dejligt at henvende sig til dem. - Dirigenten giver de sidste ord til formanden til afslutning. Repræsentantskabsmødet afsluttet kl Sivso Dorph Formand for IMAK Mikkel Michelsen Dirigent Side 16

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2015 Hotel Arctic Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Evaluering

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Nuuk Nuuk 18. februar 2016 Side 1 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2009. Hotel Icefiord Ilulissat

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2009. Hotel Icefiord Ilulissat Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2009 Hotel Icefiord Ilulissat Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. SIK s kongres Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat. Dagsorden Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK s kongres 25. 26. Oktober 2017 Hotel Arctic, Ilulissat Dagsorden 1. Velkomst Åbning af kongressen 1.1 Valg af dirigent 1.2 Valg af referent 1.3 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Inerisaaviks Midtvejsevaluering DELTAGERLISTE DELTAGER FORNAVN EFTERNAVN BY

Inerisaaviks Midtvejsevaluering DELTAGERLISTE DELTAGER FORNAVN EFTERNAVN BY LISTE FORNAVN EFTERNAVN BY 1 Regine Nielsen Bidstrup Tasiusaq Ilinniartitsisoq / lærer Qaasuitsup Kommunea 2 Karoline Rosing Upernavik Skoleinspektør Qaasuitsup Kommunea 3 Susi Hinrup Upernavik Ilinniartitsisoq

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere