NunaMinerals 4. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals 4. april 2014"

Transkript

1 Anledning: 2013 årsrapport Sidder på guld, men fattes penge NunaMinerals lever på en kreditfacilitet på DKK 3,5 mio. stillet til rådighed af det grønlandske selvstyre, hvilket ikke er nok til fortsat drift resten af året. NunaMinerals skal derfor sikre sig en mellemfinansiering inden for meget kort tid, der skal række frem til, at der kan opnås en egentlig kapitaltilførsel. Markedet for finansiering af efterforskningsselskaber er dog fortsat svært, så det er usikkert, om finansieringen opnås og driften kan opretholdes. Vi fastholder derfor anbefalingen Salg. På observationslisten NunaMinerals årsrapport er uden revisionskonklusion, da det er usikkert, om selskabet kan fortsætte driften året ud, og dan man ikke har sandsynliggjort, at nogen finansiering kan opnås. Derfor er aktien blevet sat på Fondsbørsens observationsliste. Vagar er nøglen I Vagar har NunaMinerals muligheden for at opnå finansiering til den fortsatte drift. Projektet er et guldprojekt, der pga. af både høj lødighed og størrelse har potentialet til at blive et milliardstort projekt. Vi forventer derfor at eventuel kapital til NunaMinerals primært vil komme i form af en partnerskabsaftale for Vagar/Nanortalik Gold Province frem for en aktieemission. Svære tider, men måske lysner det Det er fortsat globalt set meget svært for efterforskningsselskaber at skaffe finansiering. NunaMinerals står dertil i den yderligere svære situation, at de ikke har noget projekt, der er så langt fremskredent, at de kan påvise en verificeret ressource. Dertil er de mest oplagte investorer canadiske, og disse investorer har en lang række investeringsmuligheder i Canada, som de i modsætning til Grønland har et grundigt kendskab til, herunder myndighedernes ageren. Der er dog spæde tegn på, at investeringslysten hos kapitalfondene er ved at komme tilbage. Aktieemission? Vi anser det for yderst vanskeligt for NunaMinerals at gennemføre en aktieemission før der er opnået en verificeret ressource fra Vagar, og vi forventer derfor ikke en aktieemission inden 1. juli 2014, som selskabet selv forventer. En aktieemission er dertil hæmmet af, at storaktionærerne LD og Nykredit formentlig ikke ønsker at deltage, samt at de øvrige danske, institutionelle investorer ikke har stor appetit på en sådan investering, da de bl.a. ikke har tilstrækkelig forståelse for sektoren. Dvale er en mulighed Vi forventer ikke, at NunaMinerals går konkurs. Dels vil det grønlandske selvstyre formentlig fortsætte at lånefinansiere selskabet, dels vil selskabet i lighed med selskaber i same situation kunne gå i dvale ved at minimere aktiviteterne og omkostningerne til et minimum, indtil det igen er muligt at opnå finansiering. Salg Vi anser fortsat NunaMinerals for overvurderet særligt i betragtning af den finansielle situation - og forventer derfor yderligere pres på aktiekursen mod DKK 4 niveauet. ANBEFALING Kort sigt Langt sigt Salg Salg Kursforventning 0-6 md. DKK 4,0 Kursforventning 6-12 md. DKK 4,0 Aktiekurs, DKK 6,95 BØRS Liste Sektor Nasdaq/OMX, Danmark KURSUDVIKLING 12 måneder OMX Copenhagen 20 NunaMinerals AS Apr Jun Aug Oct Dec Feb Materialer Source: FactSet Prices DKK 3 md. 6 md. 12 md. Høj Lav Udvikling (%) C20 (%) Markedsværdi (DKK mio.) 192 Antal aktier ISIN Reuters kode Bloomberg kode NASDAQ/OMX Shortname DK NUNA.CO NUNA:DC NUNA Næste regnskab: 1. kvt. 15. april 2014 Selskabets forventninger til 2014 ENegativ EBITDA på DKK 5-10 mio. eksklusiv indgåelse af partneraftaler. Anvendelse af DKK 36 mio. til efterforskning, heraf DKK 6 mio. til feltaktiviteter. PRAETORIAN RESEARCH Amagertorv 9 DK-1160 København K Tlf.: Mail: 1/11

2 Milliardpotentiale i Vagar guldprojektet VAgar eneste projekt med en uafhængig ekspertvurdering / NI Men endnu ingen ressource i Vagar Aktieemission inden 1. juli på op til DKK 100 mio.? DKK 100 mio. er meget i disse tider Vi tror, at det bliver svært at gennemføre en aktieemission Forventer kurs under nominel værdi Sidder på guld, men fattes penge Efter opgivelse af det tidligere flagskibsprojekt Storø/Nuuk Gold Province ultimo 2013 pga. af manglende kapital til at opretholde efterforskningslicensen, er NunaMinerals nu reelt et one project company med guldprojektet Vagar/Nanortalik Gold Province som eneste flagskibsprojekt. Til gengæld er Vagar et potentielt meget værdifuldt projekt, der vil kunne generere milliarder i indtægt. NunaMinerals har også andre projekter, herunder særligt sjældne jordarter projektet, Qeqertaasaq, som man har en betinget partneraftale med koreanske KORES med. Vagar er dog det projekt, der har det største potentiale, og det eneste der har en uafhængig ekspertvurdering en såkaldt NI der er nødvendig for at kunne børsnotere projektet og NunaMinerals på TSX børsen i Canada. Typsik vil det også være et minimumskrav fra internationale investorer, at der er en NI rapport. Der er dog kun foretaget meget begrænset efterforskning af Vagar, og en væsentlig og bekostelig efterforskningsindsats via kerneboringer, er nødvendig for at kunne give en tilstrækkelig indikation af forekomsten til, at forekomsten kan klassificeres som en NI ressource. Med en sådan ressource, vil værdien af Vagar også bedre kunne fastsættes. NunaMinerals har dog ikke p.t. nogen finansielle midler til at foretage de boringer for, så uden en relativ væsentlig kapitaltilførsel, er NunaMinerals ikke i stand til at opnå en ressource for Vagar. Selskabet forsøger derfor dels at foretage en aktieemission inden 1. juli, dels at optage en mellemfinansiering, der skal opretholde selskabets drift indtil aktieemissionen. NunaMinerals forventer et højt aktivitetsniveau i 2014, med omskotninger til efterforskning i niveauet DKK 36 mio. En kapitaludvidelse vil derfor formentlig være i størrelsesordenen DKK mio., mens en mellemfinansiering i niveauet DKK 5 mio. formentlig er tilstrækkelig. Små mine- og efterforskningsselskaber, som NunaMinerals, har dog på globalt plan stadig svært ved at rejse kapital fra kapitalmarkederne. DKK mio. er derfor for nuværende et meget stort beløb at rejse, og dertil er der flere faktorer, der gør det endnu sværere for NunaMinerals at rejse kapitalen. Vi er, trods selskabets positive forventning til efterforskningsindsatsen i år, forbeholdne over for, om kapitaltilførslen kan opnås allerede inden 1. juli, men forventer ikke, at NunaMinerals dermed går konkurs. Derimod er der en vis sandsynlighed for, at efterforskningen i år vil være yderst begrænset og at selskabet derfor ikke i år vil kunne komme med positive nyheder fra den kant. Samlet set, fastholder vi vores forventning om yderligere pres på aktiekursen, og en kurs der vil nærme sig og eventuelt falde under den nominelle værdi på DKK 5 pr. aktie. Vi fastholder derfor anbefalingen Salg samt en kursforventning på DKK 4. 2/11

3 Potentiale på milliard oz. guld Guldbæltet i Grønland? Vagar Vagar er en del af det samlede licensområde, som NunaMinerals betegner Nanortalik Gold Province, beliggende i Sydgrønland. Den foreløbige efterforskning indikerer eksistensen af et guldførende bælte tværs over Sydgrønland, hvilket i givet fald vil betyde, at Nanortalik Gold Province måske indeholder mere end en mia. ouncer guld, og Vagar alene flere hundrede millioner ouncer guld. (af en pris p.t. på DKK pr. oz). Kort over Nanortalik Guld Provinsen Eksterm høj lødighed i prøver Vagar kan være moderen til guld i Nanortalik Lighed med Fort Knox smat open pit mine vil give højt afkast Begrundelsen for antagelsen om et væsentligt guldforekomst i Vagar er baseret bl.a. på, at der i borekerner og især i overfladeprøver er fundet meget stor guldlødigheder på op til g guld pr. ton klippe, hvilket skal ses i relation til, at guldproduktion kan være rentabel ved mindre end 1g guld pr. ton. Vagar er beliggende tæt på den hidtil eneste guldmine i Grønland, Nanortalik. Det har været NunaMinerals tese, at guldforekomsterne i og omkring Nanortlik stammede fra en meget stort og oprindelig guldforekomst, som man derfor har søgt efter i flere år. Fundet af de høje lødigheder i Vagar kan derfor være denne moderforekomst, som man har søgt efter. Dertil er der store geologiske ligheder mellem Vagar og Fort Knox minen i Alaska, der har produceret flere mio. ounces guld. Da udvindingen dertil umiddelbart vil kunne ske via open pit, der er den billigste måde at drive en mine, er der potentiale for et meget højt afkast fra en eventuel mine. Kun 2 km er boret Det store potentiale er dog p.t. kun et potentiale. Hidtil er der nemlig kun foretaget 2 km boringer samt overfladerøver og -skæringer. Før man vil kunne være på et stadie hvor en initial beslutning om etablering af en mine, vil der være skullet foretaget boring af mange km. Således har f.eks. London Mining boret over 20 km i forbindelse med deres jernprojekt i Isua, og NunaMinerals har tidligere boret 8 km i Storø. Investeringerne i Vagar vil derfor blive over DKK 100 mio. før der haves en rimelig forståelse af Vagar og Nanortalik Gold Province. Investering på DKK mio. for at nå en ressource Stort potentiale, men fortsat ingen investorer Mindre kan dog gøre det p.t., hvor målet i første omgang er at opnå en ressourceangivelse for en del af Vagar licensen. En sådan initial (inferred) ressource vil formentlig kunne opnås for en investering i niveauet DKK mio. For investorerne er der derfor potentiale for et endda meget stort afkast, men alligevel er NunaMinerals i en situation, hvor der ingen likvider er til at udvikle Vagar. Dette er der flere årsager til. De store Hvor er investorerne? Siden finanskrisens start har små efterforsknings- og mineselskaber på globalt plan 3/11

4 mineselskaber har stoppet for investeringerne har været et hårdt slag for de små selskaber og deres markedsværdi er faldet Ekstra problemer for NunaMinerals haft meget svært ved at opnå finansiering af deres projekter. Grunden hertil er dels, at de store mineselskaber har stoppet deres opkøb af og investering i selskaber og projekter i forbindelse med fokus på bundlinje og optimering af deres investeringer, dels at investorerne er blevet mere risikoaverse. Effekten har været, at efterforskningsselskaberne globalt har måtte neddrosle deres aktiviteter for derved at kunne opretholde eksistensen. Dette har bl.a. medført, at 49% af de over børsnoterede mineselskaber på verdens største børs for mineselskaber, børsen i Toronto, Canada, pr. 1. januar 2014 have en kassebeholdning på DKK 1 mio. eller mindre. Disse 860 selskaber er således ikke i stand til at foretage yderligere efterforskning, i lighed med NunaMinerals. Dette er også tilfældet for et andet efterforskningsselskab, West Melville Metals Inc., med licens i Grønland. West Melville Metals annoncerede i 2013 at de ville sætte deres aktiviteter i bero og minimere omkostningerne til et minimum, indtil det atter ville være muligt at tiltrække investeringer. Manglende fremdrift i efterforskningsaktiviteterne har dertil den konsekvens, at markedsværdien af selskaberne falder. Uden umiddelbar udsigt til en positiv nyhedsstrøm er aktierne ikke attraktive, og selvom selskaberne minimerer omkostningerne, vil der være en risiko for, at de mister deres efterforskningslicenser, da der med licenserne følger en årlig efterforskningsforpligtelse en forpligtelse, som ikke på sigt kan opretholdes uden kapital. På Toronto-børsen har effekten heraf været, at 60% af mineselskabernes aktier pr. 1. januar 2014 handledes til en kurs på under 10 cent (ca. 50 øre). NunaMinerals har dertil følgende forhold, der besværliggør opnåelse af kapitalindskud: Manglen på mineralressource Projekt beliggende uden for de etablerede mineområder Manglende interesse hos lokale investorer Høj prisfastsættelse Ingen ressource Tre kategorier af ressourcer Konkurrence fra projekter med ressourcer Grønland blandt verdens områder med det største minepotentiale, men er fortsat et nyt og ukendt område Mangel på mineralressource Mineralforekomster kan opnå en verificeret ressouceangivelse ved, at en certificeret valuar bekræfter, at efterforskningen er foretaget i henhold til de gældende standarter, og at resultaterne indikerer en forekomst med en så tilstrækkelig sandsynlighed, at der kan gives et estimat på forekomstens udbredelse og lødighed. Jo større en efterforskning, der er foretaget, jo større vil sandsynligheden for forekomstens omfang og lødighed kunne blive. Ressourcer opdeles derfor i tre kategorier; Inferred, Indicated og Measured, hvor Inferred er den mest usikre angivelse og Measured det mest sikre estimat af forekomsten. En bedre ressourceangivelse sker på baggrund af yderligere efterforskning, og indebærer typisk udførelse af mange kilometer boringer, hvorved man opnår en større viden om forekomsten. Værdien af en mineralforekomst vil derfor generelt stige i takt med, at sikkerheden for forekomsten øges, herunder sandsynligheden for det samlede økonomiske potentiale. NunaMinerals har kun boret 2 km i Vagar og kun foretaget nogle få overfladeprøver, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fremvise en tilstrækkelig indikation til at en ressource kan opnås. Selvom Vagar, baseret på den foreløbige efterforskning, er et meget interessant projekt, medfører manglen på en ressource, at investorerne tøver med at investere særligt når der er mange investeringsprojekter med ressourcer at investere i. Projekt beliggende uden for de etablerede mineområder Grønland er et af de områder i verden, som minesektoren anser for at have det største potentiale. Problemet for NunaMinerals består derfor i, at Grønland trods sin internationale bevågenhed, er ukendt land for de fleste mineralinvestorer. Dette skyldes bl.a. at der endnu ikke er igangsat noget storskalaprojekt, der kunne give investorer mulighed for bedre at studere, hvordan de grønlandske myndigheder agerer, herunder i forbindelse med tilladelser og beskatning, samt hvordan det rent 4/11

5 praktisk er at etablere og drive miner i stor skala i Grønland. Investorer holder sig til lokale og kendte områder Manglende forståelse for sektoren i Danmark NunaMinerals kan ikke indgå i en diversificeret portefølje Begrænset antal investorer To af de største aktionærer er ikke interesserede Manglende lokal opbakning er skadeligt for tiltrækningen af internationale investorer NunaMineals er højt prisfastsat Ikke en attraktiv aktieinvestering, men kan være det for projektinvestorer Internationale investorer agerer derfor afventende over for investering i Grønland. Når der dertil ikke er mangel på investeringsmuligheder i de etablerede mineområder som Canada og Australien, er det mere nærliggende, at investere i disse kendte områder. Manglende interesse hos lokale investorer Der er ingen minedrift i Danmark. I modsætning til situationen i Sverige og Norge, har det derfor ikke været påtrængende for de institutionelle investorer at investere i mineselskaber, eller blot at tilegne sig viden herom. Dertil er der meget få danske investorer, der investerer direkte i mine- og mineralprojekter. Uden eksisterende mineinvesteringer i deres porteføljer, vil en investering i NunaMinerals dertil være en meget risikofyldt investering, da investeringen ikke spredes over forskellige mineselskaber, projekter og mineraler, men alene angår ét projekt. Feltet af lokale, danske investorer, der reelt har mulighed for og interesse i at investere i enten NunaMinerals eller direkte i Vagar, er derfor begrænset. De eksisterende, storaktionærer Nykredit og LD synes dertil ikke at være interesserede i at investerer. LD, der har 16,89% af aktierne, er en fond under langvarig afvikling i takt med at pengene trækkes ud af fonden, og det passer derfor ikke ind i LD s strategi at foretage en langsigtet og illikvid investering. Nykredit, med en aktiepost på 9,71%, har arvet deres aktier fra Carsten Bergers konkurs, og har således ikke foretaget en beslutning om at investerer i NunaMinerals, og har ej heller udvist en sådan interesse. Den manglende interesse hos de lokale investorer har dertil den yderligere negative effekt, at den afholder udenlandske investorer fra at investere i NunaMinerals. Udenlandske investorer foretrækker typisk, at lokale investorer investerer først, da de formodes at have større kendskab til selskab/projekt end de udenlandske investorer. Den forventede manglende investeringslyst hos større, danske investorer, medfører formentlig derfor, at udenlandske investorer vil være afventende i forhold til at investere. Høj prisfastsættelse I modsætning til efterforskningsselskaber på børser, hvor prisfastsættelsen af mineselskaber er mere effektiv end på Fondsbørsen, er markedsværdierne af selskaberne faldet markant, og har efterladt en del efterforskningsselskaber med en lav aktiekurs. Selvom NunaMinerals også har tabt markedsværdi, er tabet relativt beskedent særligt i betragtning af, at man måtte opgive det tidligere flagsskibsprojekt, Storø, der havde en bogført værdi på DKK 47 mio., hvormed NunaMinerals mistede mere end 1/3 af sine licensaktiver. Den høje prisfastsættelse har dog ikke umiddelbart nogen betydning for muligheden for at tiltrække investorer til at investerer direkte i selve Vagar, men har en stor betydning for aktieinvestorer. Selv ved en kurs på DKK 5, der er den laveste kurs, NuanMinerals kan udstede nye aktier til, vil markedsværdien af selskabet være DKK 110 mio. og dermed DKK 33 mio. (43%) over den bogførte værdi på DKK 77 mio. I den aktuelle situation for såvel NunaMinerals som sektoren generelt, anser vi derfor ikke NunaMinerals tilbud til en aktieinvestering for at være tilstrækkeligt interessant rent prismæssigt. Manglende investorinteresse har spredt sig men har medført at Mulig bedring i vente? Centralt for finansieringen af efterforskningsselskaberne har været, at de store mineselskaber enten blev projektpartnere og dermed finansierede efterforskningen, eller at de store mineselskaber købte selskabet eller hele projektet. I de sidste par år har de store mineselskaber generelt været fraværende inden for finansiering af de små efterforskningsselskaber, hvilket også har haft den effekt, at andre investorer har holdt sig væk. Dette har dog medført, at der er kommet nye aktører på banen i form af private 5/11

6 nye aktører er kommet til og USD 24 mia. PE fondene fokuserer generelt på andre projekter end NunaMinerals, men der er undtagelser Mulighed for PE interesse allerede i år Dansk-grønlandsk samarbejde om at tiltrække investeringer equity (PE) fonde, der ser muligheden for et stort afkast, nu hvor de traditionelle investorer er fraværende og priserne derfor er lave. I 2013 var der således et rekordstort indskud på USD 24 mia. i PE fonde, der vil investere i mine- og efterforskningsselskaber. Dette har medført, at der er kommet begyndende optimisme i sektoren, og at flere mindre selskaber har opnået finansiering. De fleste PE fonden fokuserer dog på selskaber med projekter, der er tæt på at kunne blive til operationelle miner. Dertil er deres geografiske fokus på de allerede etablerede mineområder som f.eks. USA, Canada og Australien. Der er dog også fonde, der agerer i nicheområder som f.eks. Grønland og med investeringer i projekter i tidlige stadier, da der derved kan skabes et yderligere afkast. Endnu er der ingen fonde, der har foretaget investeringer i nogen af efterforskningsselskaberne med aktiviteter i Grønland, men vi ser mulighed for, at dette vil ske allerede i år måske med en eller anden form for offentlig støtte. I løbet af sommeren 2014 ventes offentliggjort en rapport udarbejdet af Danmark og Grønland omkring hvordan (dansk deltagelse i) finansieringen af de grønlandske mineralprojekter og miner vil kunne ske. Selvom fokus her primært er finansiering af mineprojekterne, der kræver milliardinvesteringer, vil der kunne være en effekt på selskaber som NunaMinerals. Lav konkursrisiko Selvstyret er storaktionær NunaMinerals spydspids i markedsføringen af Grønland Konkursrisiko? Med den yderst anstrengte finansielle situation, som NunaMinerals befinder sig i, er der en øget konkursrisiko. Vi anser dog umiddelbart risikoen for lav. Den største aktionær i NunaMinerals er det grønlandske selvstyre, Sermersooq, med en aktiepost på 33,41%. Det er Sermersooq, der har stillet et ansvarligt lå på DKK 3,5 mio. til rådighed for NunaMinerals, og Sermersooq har tidligere deltaget i alle kapitaltilførslerne i NunaMinerals. NunaMinerals fungerer og har i mange år fungeret som markedsføring af Grønland som mineland. En konkurs vil derfor få stor international bevågenhed, og i særdeleshed en negativ bevågenhed, da det vil kunne opfattes som om, at Grønland ikke længere har et ønske om at blive det næste store mineland. Vi forventer derfor, at Sermersooq også fremover vil holde hånden under NunaMinerals, men dog ikke nødvendigvis mere, end at selskabet blot holdes i live. Dvale er en mulighed, som ikke på kort sigt vil medføre tab af licenser NunaMinerals fortsætter umiddelbart med et efter omstændighederne højt omkostningsniveau, hvilket indikerer en forventning om snarlig finansiering og dermed genoptagelse af efterforskningsaktiviteterne, når feltsæsonen starter. Skulle det ikke lykkes at opnå ny kapital eller anden finansiering, vil NunaMinerals kunne sænke sine omkostninger væsentligt, dels ved midlertidigt at stoppe efterforskningen, dels ved at skære i de administrative omkostninger. Derved vil selskabet kunne fortsætte sin eksistens uden på den korte bane at miste sine licensrettigheder. NunaMinerals handler over indre værdi og markedsværdi af projekterne Bogført værdi af projekterne er DKK 2,7 pr. aktie Prisfastsættelse NunaMinerals har konsekvent haft en markedsværdi, der var væsentligt over såvel den bogførte værdi som værdien af sammenlignelige selskaber. Så længe aktien alene handles på den danske Fondsbørs, forventer vi, at dette scenario vil fortsætte. Vi forventer derfor, at kuren vil fortsætte den sivende trend, men ikke længere ned en kurs DKK 4, selvom vores værdiansættelse indikere en kurs i niveauet DKK 2. NunaMinerals bogførte værdi er på DKK 77 mio., hvoraf værdien af mineralprojekterne udgør DKK 75 mio. svarende til DKK 2,7 pr. aktie. Værdiansættelsen af mineralprojekterne er foretaget af en uafhængig valuar med udgangspunkt i de foretagne investeringer i efterforskningen samt projekternes potentielle pris ved et uforceret salg. 6/11

7 Bogført værdi af projekter Projekt Værdi (DKK mio.) Nanortalik Gold Province (Vagar) 38,5 Thule Province 9,5 REE & diamanter 25,0 Øvrige 2,0 I alt 75,0 Vi anser en værdi af projekterne pr. aktie i niveauet DKK 1,5-2,4 NiunaMinerals handler højere end sammenlignelige selskaber DKK 1,5-2,2 ved relativ prisfastsættelse I 2013 opgav NunaMinerals Storø/Nuuk Gold Province licensen, der var bogført til en værdi af DKK 47 mio. og som der var blevet investeret DKK 55 mio. i. Dette anser vi som en indikation af, at værdiansættelsen af projekterne ligger i den høje ende i forhold til hvad, de aktuelle salgsværdier er. Dertil anser vi primært Nanortalik for at have et salgspotentiale og sekundært Qeqertaasaq REE licensen, som der er indgået en partnerskabsaftale med KORES med. Baseret herpå anser vi en markedsværdi af projekterne for værende i niveauet DKK mio., svarende til en værdi pr. aktie på DKK 1,5-2,4. I forhold til sammenlignelige selskaber er det vores opfattelse, at NunaMinerals fortsat er prisfastsat højere end disse under hensyntagen til, at NunaMinerals endnu ikke har nogen ressource for nogen af projekterne. Således ser vi ikke nogen vægtig begrundelse for, at NunaMinerals skal handle til en højere pris end Carlisle Goldfields, der har en markedsværdi på DKK 57 mio. mod NunaMinerals DKK 192 mio., men som har 1 mio. measured og 1 mio. indicated ressource med en lødighed på knap 2g guld/t. Ligeledes har Moneta Porcupine Mines og PC Gold ressourcer, men har en lavere værdi end NunaMinerals. Baseret herpå anser vi en værdi af NunaMinerals i niveauet DKK mio. for at være mest i niveau med det aktuelle marked, svarende til en værdi pr. aktie på 1,5-2,2. Relativ prisfastsættelse Værdi Kursudvikl. Kursudvikl. Ressource (mio. oz) Pris/BV Forekomst Lødighed DKK mio. 1 år (%) I år (%) Measured Indicated Inferred AU g/ton PC Gold Inc ,3 0,07 Canada 3,9 Acadian Mining Corporation ,4 1,0 - Canada 1,5 Carlisle Goldfields Limited ,0 1,0 0,1 1,06 Canada 1,75-1,99 Moneta Porcupine Mines Inc ,3 3,2 6,26 Canada 1,1-1,2 Corvus Gold Inc ,21 0,8 0,96 USA/Canada 0,38-0,78 NunaMinerals AS ,0 2,50 Grønland n.a. Rare Element Resources Ltd*** ,9 2,46 USA/Canada 0,42 Kaminak Gold Corporation ,2 3,91 Canada 1,5-3,2 International Tower Hill Mines Ltd.**** ,2 4,3 4,1 0,72 Fairbanks, Alaska 0,5-0,55 Pilot Gold Inc.* ,6 1,6 1,08 Tyrkiet * Ressource kun for 40%-ejede NPV USD 1,7 mia. PEA Halilaga projekt i Tyrkiet ** PEA indikerer NPV på USD 166 mio. / produktionsstart i 2014 *** Dertil indicated og inferred REE ressource på 4,9 mio. ton **** Beliggende i umiddelbar nærhed af Fort Knox minen og har samme karakteristika som denne Investorinteressen er tilbage Fair markedsværdi i niveauet DKK 2 pr. aktie Kapitaltilførsel vil ske til kurs DKK 5 Af ovenstående tabel ses det, at alle selskaber med undtagelse af Corvus Gold (og Acadian Mining, der blev overtaget af investeringsselskabet LionGold Corp) på 12- måneders sigt har haft en negativ kursudvikling, mens det alene er NunaMinerals som har haft en negativ kursudvikling i år. Vi taget det som indikation af, at investorinteressen er på vej tilbage til efterforskningsselskaberne, men primært for de selskaber, der har ressourcer og særligt dem, der har en positiv udvikling. I forhold til såvel den relative værdiansættelse og den bogførte værdi, anser vi en fair markedsværdi for NunaMinerals i niveauet DKK 2 pr. aktie. Vi forventer dog ikke, at aktiekursen vil falde til dette niveau, da aktien altid har handlet væsentligt over den fair markedsværdi af projekterne. Såfremt NunaMinerals opnår kapitaltilførsel via en aktieemission, forventer vi, at denne vil ske til den lavest mulige kurs, hvilket er den nominelle værdi på DKK 5 pr. aktie. Opnås kapitaltilførslen ikke inden 1. juli, vil NunaMinerals formentlig ikke 7/11

8 Alternativ til kapital er dvale-tilstand Partneraftale for Vagar nok det mest sandsynlige.. og da til bogført værdi Partneraftale vil være meget positiv nyhed Samlet set ser vi størst sandsynlighed for fortsat sivende kurs mod DKK 4 foretage nogen efterforskning i 2014 pga., at det alene er i sommersæsonen, at der foretages feltarbejde. Dermed vil der ikke komme nogen nyheder fra selskabet i relation til Vagar, og der vil derfor også efter feltsæsonen, være en faldende trend for aktiekursen. Skulle NunaMinerals blive nødsaget til at gå i dvale, forventer vi, at kursudviklingen vil blive endnu mere negativ. Vi anser en partneraftale for Vagar som den mest sandsynlige mulighed for kapitalindskud i NunaMinerals. Ved en sådan aftale vil investoren være sikker på at hele investeringen, foruden finansieringen af selskabets organisation, går til udvikling af Vagar. Dertil vil investoren ikke skulle investere hele beløbet på én gang, men vil kunne afvente resultaterne af efterforskningen og derefter tage beslutning om fortsat investering mod en større ejerandel af projektet. En sådan aftale har NunaMinerals indgået med KORES omkring Qeqertaasaq projektet for sjælde jordarter (REE). Prisfastsættelsen af Qeqertaasaq i den forbindelse var på niveau med den bogførte værdi af projektet. Det kan derfor antages, at en partneraftale angående Vagar også vil bekræfte den bogførte værdi, der er væsentlig lavere end NunaMinerals markedsværdi på børsen. Indgåelse af en partneraftale vil dog være en meget positiv nyhed, som trods den formentlig relativt lave værdiansættelse af Vagar, vil have en positiv kurspåvirkende effekt. Under hensyntagen til, at NunaMinerals ikke hidtil har kunnet tiltrække partnere til Vagar og da der ikke uden ny kapital vil komme yderligere resultater fra Vagar projektet, er det højst usikkert, om en sådan partner nu vil indfinde sig. Samlet set, forventer vi derfor, at aktiekursen vil fortsætte sin negative trend og på 6-12 måneders sigt vil ligge i niveauet DKK 4, forudsat at NunaMinerals ikke opnår nogen finansiering af sine efterforskningskativiteter. 8/11

9 NØGLETAL* DKK ' e 2015e 2016e Kursrelaterede P/S 5,0 12,5 15,4 63,9 63,9 63,9 P/E (markedsværdi/nettoresultat) -4,6-18,3-4,1-35,6-33,3-31,8 K/I (markedsværdi/egenkapital) 1,1 2,4 3,2 2,7 2,9 3,2 EV/Omsætning 4,4 12,9 16,3 71,8 74,0 76,3 EV/EBITDA -28,0-47,6-52,7-62,8-64,7-66,7 EV/EBIT -4,1-19,5-4,4-47,3-48,8-50,3 Afkastrelaterede Afkastgrad 1 (%) -27,7-11,9-52,7-4,8-4,8-4,8 ROE (%) -24,4-12,9-78,8-7,5-8,7-10,1 ROIC (%) -23,2-11,3-53,5-5,1-5,1-5,2 Udbytteafkast (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balancerelaterede Egenkapitalandel (%) 97% 87% 81% 75% 69% 62% Gearing (%) -14% 7% 17% 32% 45% 61% Aktierelaterede Nettoresultat pr. aktie (EPS) -27,1-12,0-2,9-0,2-0,2-0,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enterprise value (EV) Markedsværdi Antal aktier ('000.) Aktiekurs DKK ,95 6,95 6,95 6,95 REGNSKABSTAL OG ESTIMATER* Resultat DKK e 2015e 2016e Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning EBITDA EBITDA-margin (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. EBIT EBIT-margin/overskudsgrad (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Netto finansposter Resultat før skat Resultat efter skat Resultatgrad (%) % -6814% % % % % Balance DKK e 2015e 2016e Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvid beholdning Aktiver i alt Egenkapital Minoriteter Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet rentebærende gæld Leverandørgæld Anden gæld Passiver i alt * Nøgletal og estimater er baseret på finansiering af selskabets negative cash flow/pengestrøm via bankgæld. 9/11

10 INVESTERINGSCASE Som et af de første og førende mineralefterforskningsselskaber i Grønland, der har en lignende mineralstruktur som en af verdens større minelande, Canada, har NunaMinerals en god og stor portefølje af efterforskningslicenser, og er dermed positioneret til at profitere fra potentielt store, kommercielle mineralforekomster, herunder især guld-, jernog wolframforekomster. NunaMinerals projekter er alle i så tidlig en fase, at der ikke er foretaget nogen form for lønsomhedsstudier eller identifikation af reserverne, hvorfor værdiansættelsen af projekterne p.t. er højst spekulativ. De første ressourceangivelser ventes ikke før i 2013 og lønsomhedsstudier ventes ikke påbegyndt før På kort sigt vil værdiansættelsen af selskabets efterforskningsprojekter derfor primært ske med udgangspunkt i de årlige valueringsrapporter tillagt den yderligere markedsværdi, som eventuel indgåelse af partnerskaber vil indikere. Særligt partnerskaber for guld og REE projekterne vil på kort sigt kunne øge værdiansættelsen, der baseret på valuarrapport p.t. formentlig er væsentlig under markedsværdien. MULIGHEDER OG RISICI PÅ KORT SIGT (<12m) Ingen ny kapital og dermed ophør af selskabets aktiviteter Fortegningsemission til nominel kurs Mellemfinansiering/konvertibelt lån Partneraftale for Vagar/Nanortalik Gold Province MULIGHEDER OG RISICI PÅ LANGT SIGT (>12m) Udfaldet af studier for Nanortalik Gold Province, herunder NI ressource Frasalg af licenser og/eller prospekter Guldprisen særligt et kraftigt fald, der vil medføre, at mindre kommercielle forekomster blive urentable Indgåelse af partnerskab for Nanortalik Gold Province eller andre projekter PRISFASTSÆTTELSE Vi baserer vores prisfastsættelse på den bogførte værdi, en estimering af de enkelte projekters markedsværdi samt en værdiansættelse relativt til andre mindre efterforskningsselskaber i Grønland, Norden og selskaber noteret på TSX. Dertil indgår selskabets historiske prisfastsættelse. Kortsigtet kursværdi pr. aktie, DKK 12-måneders kursværdi pr. aktie, DKK 4 4 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE NunaMinerals er et mineralefterforskningsselskab hjemhørende i Grønland og noteret på Nasdaq/OMX i Danmark. Selskabet udforsker den grønlandske undergrund for mineraler, herunder særligt guld, men også bl.a. jern, REE, wolfram og platin indgår i selskabets projektportefølje. Selskabet er et af de efterforskningsselskaber, der har været i Grønland længst, har tidligere stået bag den første grønlandske guldmine og har en stor licensportefølje dækkende områder i Nord, Syd, Øst og Vestgrønland. Selskabets mest interessante (guld) projekt er Vagar, der er indeholdt i det 100% ejede Nanortalik Gold Province. 5 års kursudvikling for guld (USD/oz.) Koncessionsområder 10/11

11 ANBEFALINGSSTRUKTUR Kurs- og anbefalingsstrukturen er baseret på den forventede absolutte udvikling i aktiekursen på henholdsvis 6 måneders og måneders sigt. Anbefalingsstrukturen er som følger: Anbefaling Forventet kursperformance Køb > 10% Neutral -10% - +10% Salg < -10% DISCLAIMER Forholdsregler mod interessekonflikter: Praetorian Research følger regler og anbefalinger fra Den Danske Børsmæglerforening og Den Danske Finansanalytikerforening til imødegåelse af interessekonflikter m.v. Det er således ikke tilladt analytikere i Preatorian Research at investere i selskaber, som Praetorian Research analyserer. Advarsel: Dette notat er ikke og skal ikke opfattes som en fuldstændig analyse af noget selskab, branche eller værdipapir. Notatet er baseret på informationer, der er gennemgået omhyggeligt, men Praetorian Research garanterer ikke for materialets fuldkommenhed og påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af notatets informationer og vurderinger. Vurderinger kan ændres uden varsel. Notatet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir. Research provider: Selskabet, som dette notat vedrører, har indgået en research provider aftale med Praetorian Research, der indebærer, at Praetorian Research modtager et honorar fra selskabet for at udføre aktieanalyse af det. Selskabet har ingen indflydelse på de konklusioner og anbefalinger, som Praetorian Research udtrykker i sin analyse af selskabet. Analysen har være forelagt selskabet til gennemsyn for faktuelle fejl og mangler. Jesper Ilsøe er ansvarlig for udarbejdelse af denne analyse. 11/11

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Gyldendal 19. december 2011

Gyldendal 19. december 2011 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 PRAETORIAN RESEARCH 2012: Endnu et stille år Med et nyhedsfattigt snart ovre, og ringe udsigter til væsentlige begivenheder i, forventer

Læs mere

NunaMinerals 26. februar 2010

NunaMinerals 26. februar 2010 f-09 m-09 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 PRAETORIAN RESEARCH På rette sted på rette tid Med en historisk høj guldpris, first mover advantage i Grønland, som har mulighed for at

Læs mere

Gyldendal 29. november 2013 2013

Gyldendal 29. november 2013 2013 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 PRAETORIAN RESEARCH Gyldendal 29. november Fokus giver fremgang Gyldendals fokus på effektiviseringer, digitalisering og uddannelsessektoren

Læs mere

F.E. Bording 2. april 2013

F.E. Bording 2. april 2013 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport og selskabsmeddelelse Massiv værditilvækst Bording er i færd med at skabe massiv værditilvækst,

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

NunaMinerals søger guldet i Grønland

NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning)

NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning) NUNAMINERALS A/S (under betalingsstandsning) Reg. nr. A/S 247544 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Idégrundlag og målsætning Fremadrettede udsagn Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Gyldendal 2. april 2014

Gyldendal 2. april 2014 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 m-14 PRAETORIAN RESEARCH Pilen peger på foranderligt Med et stærkt resultat og cash flow fra 2013 i ryggen, fokus på effektiviseringer,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere