NunaMinerals 4. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals 4. april 2014"

Transkript

1 Anledning: 2013 årsrapport Sidder på guld, men fattes penge NunaMinerals lever på en kreditfacilitet på DKK 3,5 mio. stillet til rådighed af det grønlandske selvstyre, hvilket ikke er nok til fortsat drift resten af året. NunaMinerals skal derfor sikre sig en mellemfinansiering inden for meget kort tid, der skal række frem til, at der kan opnås en egentlig kapitaltilførsel. Markedet for finansiering af efterforskningsselskaber er dog fortsat svært, så det er usikkert, om finansieringen opnås og driften kan opretholdes. Vi fastholder derfor anbefalingen Salg. På observationslisten NunaMinerals årsrapport er uden revisionskonklusion, da det er usikkert, om selskabet kan fortsætte driften året ud, og dan man ikke har sandsynliggjort, at nogen finansiering kan opnås. Derfor er aktien blevet sat på Fondsbørsens observationsliste. Vagar er nøglen I Vagar har NunaMinerals muligheden for at opnå finansiering til den fortsatte drift. Projektet er et guldprojekt, der pga. af både høj lødighed og størrelse har potentialet til at blive et milliardstort projekt. Vi forventer derfor at eventuel kapital til NunaMinerals primært vil komme i form af en partnerskabsaftale for Vagar/Nanortalik Gold Province frem for en aktieemission. Svære tider, men måske lysner det Det er fortsat globalt set meget svært for efterforskningsselskaber at skaffe finansiering. NunaMinerals står dertil i den yderligere svære situation, at de ikke har noget projekt, der er så langt fremskredent, at de kan påvise en verificeret ressource. Dertil er de mest oplagte investorer canadiske, og disse investorer har en lang række investeringsmuligheder i Canada, som de i modsætning til Grønland har et grundigt kendskab til, herunder myndighedernes ageren. Der er dog spæde tegn på, at investeringslysten hos kapitalfondene er ved at komme tilbage. Aktieemission? Vi anser det for yderst vanskeligt for NunaMinerals at gennemføre en aktieemission før der er opnået en verificeret ressource fra Vagar, og vi forventer derfor ikke en aktieemission inden 1. juli 2014, som selskabet selv forventer. En aktieemission er dertil hæmmet af, at storaktionærerne LD og Nykredit formentlig ikke ønsker at deltage, samt at de øvrige danske, institutionelle investorer ikke har stor appetit på en sådan investering, da de bl.a. ikke har tilstrækkelig forståelse for sektoren. Dvale er en mulighed Vi forventer ikke, at NunaMinerals går konkurs. Dels vil det grønlandske selvstyre formentlig fortsætte at lånefinansiere selskabet, dels vil selskabet i lighed med selskaber i same situation kunne gå i dvale ved at minimere aktiviteterne og omkostningerne til et minimum, indtil det igen er muligt at opnå finansiering. Salg Vi anser fortsat NunaMinerals for overvurderet særligt i betragtning af den finansielle situation - og forventer derfor yderligere pres på aktiekursen mod DKK 4 niveauet. ANBEFALING Kort sigt Langt sigt Salg Salg Kursforventning 0-6 md. DKK 4,0 Kursforventning 6-12 md. DKK 4,0 Aktiekurs, DKK 6,95 BØRS Liste Sektor Nasdaq/OMX, Danmark KURSUDVIKLING 12 måneder OMX Copenhagen 20 NunaMinerals AS Apr Jun Aug Oct Dec Feb Materialer Source: FactSet Prices DKK 3 md. 6 md. 12 md. Høj Lav Udvikling (%) C20 (%) Markedsværdi (DKK mio.) 192 Antal aktier ISIN Reuters kode Bloomberg kode NASDAQ/OMX Shortname DK NUNA.CO NUNA:DC NUNA Næste regnskab: 1. kvt. 15. april 2014 Selskabets forventninger til 2014 ENegativ EBITDA på DKK 5-10 mio. eksklusiv indgåelse af partneraftaler. Anvendelse af DKK 36 mio. til efterforskning, heraf DKK 6 mio. til feltaktiviteter. PRAETORIAN RESEARCH Amagertorv 9 DK-1160 København K Tlf.: Mail: 1/11

2 Milliardpotentiale i Vagar guldprojektet VAgar eneste projekt med en uafhængig ekspertvurdering / NI Men endnu ingen ressource i Vagar Aktieemission inden 1. juli på op til DKK 100 mio.? DKK 100 mio. er meget i disse tider Vi tror, at det bliver svært at gennemføre en aktieemission Forventer kurs under nominel værdi Sidder på guld, men fattes penge Efter opgivelse af det tidligere flagskibsprojekt Storø/Nuuk Gold Province ultimo 2013 pga. af manglende kapital til at opretholde efterforskningslicensen, er NunaMinerals nu reelt et one project company med guldprojektet Vagar/Nanortalik Gold Province som eneste flagskibsprojekt. Til gengæld er Vagar et potentielt meget værdifuldt projekt, der vil kunne generere milliarder i indtægt. NunaMinerals har også andre projekter, herunder særligt sjældne jordarter projektet, Qeqertaasaq, som man har en betinget partneraftale med koreanske KORES med. Vagar er dog det projekt, der har det største potentiale, og det eneste der har en uafhængig ekspertvurdering en såkaldt NI der er nødvendig for at kunne børsnotere projektet og NunaMinerals på TSX børsen i Canada. Typsik vil det også være et minimumskrav fra internationale investorer, at der er en NI rapport. Der er dog kun foretaget meget begrænset efterforskning af Vagar, og en væsentlig og bekostelig efterforskningsindsats via kerneboringer, er nødvendig for at kunne give en tilstrækkelig indikation af forekomsten til, at forekomsten kan klassificeres som en NI ressource. Med en sådan ressource, vil værdien af Vagar også bedre kunne fastsættes. NunaMinerals har dog ikke p.t. nogen finansielle midler til at foretage de boringer for, så uden en relativ væsentlig kapitaltilførsel, er NunaMinerals ikke i stand til at opnå en ressource for Vagar. Selskabet forsøger derfor dels at foretage en aktieemission inden 1. juli, dels at optage en mellemfinansiering, der skal opretholde selskabets drift indtil aktieemissionen. NunaMinerals forventer et højt aktivitetsniveau i 2014, med omskotninger til efterforskning i niveauet DKK 36 mio. En kapitaludvidelse vil derfor formentlig være i størrelsesordenen DKK mio., mens en mellemfinansiering i niveauet DKK 5 mio. formentlig er tilstrækkelig. Små mine- og efterforskningsselskaber, som NunaMinerals, har dog på globalt plan stadig svært ved at rejse kapital fra kapitalmarkederne. DKK mio. er derfor for nuværende et meget stort beløb at rejse, og dertil er der flere faktorer, der gør det endnu sværere for NunaMinerals at rejse kapitalen. Vi er, trods selskabets positive forventning til efterforskningsindsatsen i år, forbeholdne over for, om kapitaltilførslen kan opnås allerede inden 1. juli, men forventer ikke, at NunaMinerals dermed går konkurs. Derimod er der en vis sandsynlighed for, at efterforskningen i år vil være yderst begrænset og at selskabet derfor ikke i år vil kunne komme med positive nyheder fra den kant. Samlet set, fastholder vi vores forventning om yderligere pres på aktiekursen, og en kurs der vil nærme sig og eventuelt falde under den nominelle værdi på DKK 5 pr. aktie. Vi fastholder derfor anbefalingen Salg samt en kursforventning på DKK 4. 2/11

3 Potentiale på milliard oz. guld Guldbæltet i Grønland? Vagar Vagar er en del af det samlede licensområde, som NunaMinerals betegner Nanortalik Gold Province, beliggende i Sydgrønland. Den foreløbige efterforskning indikerer eksistensen af et guldførende bælte tværs over Sydgrønland, hvilket i givet fald vil betyde, at Nanortalik Gold Province måske indeholder mere end en mia. ouncer guld, og Vagar alene flere hundrede millioner ouncer guld. (af en pris p.t. på DKK pr. oz). Kort over Nanortalik Guld Provinsen Eksterm høj lødighed i prøver Vagar kan være moderen til guld i Nanortalik Lighed med Fort Knox smat open pit mine vil give højt afkast Begrundelsen for antagelsen om et væsentligt guldforekomst i Vagar er baseret bl.a. på, at der i borekerner og især i overfladeprøver er fundet meget stor guldlødigheder på op til g guld pr. ton klippe, hvilket skal ses i relation til, at guldproduktion kan være rentabel ved mindre end 1g guld pr. ton. Vagar er beliggende tæt på den hidtil eneste guldmine i Grønland, Nanortalik. Det har været NunaMinerals tese, at guldforekomsterne i og omkring Nanortlik stammede fra en meget stort og oprindelig guldforekomst, som man derfor har søgt efter i flere år. Fundet af de høje lødigheder i Vagar kan derfor være denne moderforekomst, som man har søgt efter. Dertil er der store geologiske ligheder mellem Vagar og Fort Knox minen i Alaska, der har produceret flere mio. ounces guld. Da udvindingen dertil umiddelbart vil kunne ske via open pit, der er den billigste måde at drive en mine, er der potentiale for et meget højt afkast fra en eventuel mine. Kun 2 km er boret Det store potentiale er dog p.t. kun et potentiale. Hidtil er der nemlig kun foretaget 2 km boringer samt overfladerøver og -skæringer. Før man vil kunne være på et stadie hvor en initial beslutning om etablering af en mine, vil der være skullet foretaget boring af mange km. Således har f.eks. London Mining boret over 20 km i forbindelse med deres jernprojekt i Isua, og NunaMinerals har tidligere boret 8 km i Storø. Investeringerne i Vagar vil derfor blive over DKK 100 mio. før der haves en rimelig forståelse af Vagar og Nanortalik Gold Province. Investering på DKK mio. for at nå en ressource Stort potentiale, men fortsat ingen investorer Mindre kan dog gøre det p.t., hvor målet i første omgang er at opnå en ressourceangivelse for en del af Vagar licensen. En sådan initial (inferred) ressource vil formentlig kunne opnås for en investering i niveauet DKK mio. For investorerne er der derfor potentiale for et endda meget stort afkast, men alligevel er NunaMinerals i en situation, hvor der ingen likvider er til at udvikle Vagar. Dette er der flere årsager til. De store Hvor er investorerne? Siden finanskrisens start har små efterforsknings- og mineselskaber på globalt plan 3/11

4 mineselskaber har stoppet for investeringerne har været et hårdt slag for de små selskaber og deres markedsværdi er faldet Ekstra problemer for NunaMinerals haft meget svært ved at opnå finansiering af deres projekter. Grunden hertil er dels, at de store mineselskaber har stoppet deres opkøb af og investering i selskaber og projekter i forbindelse med fokus på bundlinje og optimering af deres investeringer, dels at investorerne er blevet mere risikoaverse. Effekten har været, at efterforskningsselskaberne globalt har måtte neddrosle deres aktiviteter for derved at kunne opretholde eksistensen. Dette har bl.a. medført, at 49% af de over børsnoterede mineselskaber på verdens største børs for mineselskaber, børsen i Toronto, Canada, pr. 1. januar 2014 have en kassebeholdning på DKK 1 mio. eller mindre. Disse 860 selskaber er således ikke i stand til at foretage yderligere efterforskning, i lighed med NunaMinerals. Dette er også tilfældet for et andet efterforskningsselskab, West Melville Metals Inc., med licens i Grønland. West Melville Metals annoncerede i 2013 at de ville sætte deres aktiviteter i bero og minimere omkostningerne til et minimum, indtil det atter ville være muligt at tiltrække investeringer. Manglende fremdrift i efterforskningsaktiviteterne har dertil den konsekvens, at markedsværdien af selskaberne falder. Uden umiddelbar udsigt til en positiv nyhedsstrøm er aktierne ikke attraktive, og selvom selskaberne minimerer omkostningerne, vil der være en risiko for, at de mister deres efterforskningslicenser, da der med licenserne følger en årlig efterforskningsforpligtelse en forpligtelse, som ikke på sigt kan opretholdes uden kapital. På Toronto-børsen har effekten heraf været, at 60% af mineselskabernes aktier pr. 1. januar 2014 handledes til en kurs på under 10 cent (ca. 50 øre). NunaMinerals har dertil følgende forhold, der besværliggør opnåelse af kapitalindskud: Manglen på mineralressource Projekt beliggende uden for de etablerede mineområder Manglende interesse hos lokale investorer Høj prisfastsættelse Ingen ressource Tre kategorier af ressourcer Konkurrence fra projekter med ressourcer Grønland blandt verdens områder med det største minepotentiale, men er fortsat et nyt og ukendt område Mangel på mineralressource Mineralforekomster kan opnå en verificeret ressouceangivelse ved, at en certificeret valuar bekræfter, at efterforskningen er foretaget i henhold til de gældende standarter, og at resultaterne indikerer en forekomst med en så tilstrækkelig sandsynlighed, at der kan gives et estimat på forekomstens udbredelse og lødighed. Jo større en efterforskning, der er foretaget, jo større vil sandsynligheden for forekomstens omfang og lødighed kunne blive. Ressourcer opdeles derfor i tre kategorier; Inferred, Indicated og Measured, hvor Inferred er den mest usikre angivelse og Measured det mest sikre estimat af forekomsten. En bedre ressourceangivelse sker på baggrund af yderligere efterforskning, og indebærer typisk udførelse af mange kilometer boringer, hvorved man opnår en større viden om forekomsten. Værdien af en mineralforekomst vil derfor generelt stige i takt med, at sikkerheden for forekomsten øges, herunder sandsynligheden for det samlede økonomiske potentiale. NunaMinerals har kun boret 2 km i Vagar og kun foretaget nogle få overfladeprøver, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fremvise en tilstrækkelig indikation til at en ressource kan opnås. Selvom Vagar, baseret på den foreløbige efterforskning, er et meget interessant projekt, medfører manglen på en ressource, at investorerne tøver med at investere særligt når der er mange investeringsprojekter med ressourcer at investere i. Projekt beliggende uden for de etablerede mineområder Grønland er et af de områder i verden, som minesektoren anser for at have det største potentiale. Problemet for NunaMinerals består derfor i, at Grønland trods sin internationale bevågenhed, er ukendt land for de fleste mineralinvestorer. Dette skyldes bl.a. at der endnu ikke er igangsat noget storskalaprojekt, der kunne give investorer mulighed for bedre at studere, hvordan de grønlandske myndigheder agerer, herunder i forbindelse med tilladelser og beskatning, samt hvordan det rent 4/11

5 praktisk er at etablere og drive miner i stor skala i Grønland. Investorer holder sig til lokale og kendte områder Manglende forståelse for sektoren i Danmark NunaMinerals kan ikke indgå i en diversificeret portefølje Begrænset antal investorer To af de største aktionærer er ikke interesserede Manglende lokal opbakning er skadeligt for tiltrækningen af internationale investorer NunaMineals er højt prisfastsat Ikke en attraktiv aktieinvestering, men kan være det for projektinvestorer Internationale investorer agerer derfor afventende over for investering i Grønland. Når der dertil ikke er mangel på investeringsmuligheder i de etablerede mineområder som Canada og Australien, er det mere nærliggende, at investere i disse kendte områder. Manglende interesse hos lokale investorer Der er ingen minedrift i Danmark. I modsætning til situationen i Sverige og Norge, har det derfor ikke været påtrængende for de institutionelle investorer at investere i mineselskaber, eller blot at tilegne sig viden herom. Dertil er der meget få danske investorer, der investerer direkte i mine- og mineralprojekter. Uden eksisterende mineinvesteringer i deres porteføljer, vil en investering i NunaMinerals dertil være en meget risikofyldt investering, da investeringen ikke spredes over forskellige mineselskaber, projekter og mineraler, men alene angår ét projekt. Feltet af lokale, danske investorer, der reelt har mulighed for og interesse i at investere i enten NunaMinerals eller direkte i Vagar, er derfor begrænset. De eksisterende, storaktionærer Nykredit og LD synes dertil ikke at være interesserede i at investerer. LD, der har 16,89% af aktierne, er en fond under langvarig afvikling i takt med at pengene trækkes ud af fonden, og det passer derfor ikke ind i LD s strategi at foretage en langsigtet og illikvid investering. Nykredit, med en aktiepost på 9,71%, har arvet deres aktier fra Carsten Bergers konkurs, og har således ikke foretaget en beslutning om at investerer i NunaMinerals, og har ej heller udvist en sådan interesse. Den manglende interesse hos de lokale investorer har dertil den yderligere negative effekt, at den afholder udenlandske investorer fra at investere i NunaMinerals. Udenlandske investorer foretrækker typisk, at lokale investorer investerer først, da de formodes at have større kendskab til selskab/projekt end de udenlandske investorer. Den forventede manglende investeringslyst hos større, danske investorer, medfører formentlig derfor, at udenlandske investorer vil være afventende i forhold til at investere. Høj prisfastsættelse I modsætning til efterforskningsselskaber på børser, hvor prisfastsættelsen af mineselskaber er mere effektiv end på Fondsbørsen, er markedsværdierne af selskaberne faldet markant, og har efterladt en del efterforskningsselskaber med en lav aktiekurs. Selvom NunaMinerals også har tabt markedsværdi, er tabet relativt beskedent særligt i betragtning af, at man måtte opgive det tidligere flagsskibsprojekt, Storø, der havde en bogført værdi på DKK 47 mio., hvormed NunaMinerals mistede mere end 1/3 af sine licensaktiver. Den høje prisfastsættelse har dog ikke umiddelbart nogen betydning for muligheden for at tiltrække investorer til at investerer direkte i selve Vagar, men har en stor betydning for aktieinvestorer. Selv ved en kurs på DKK 5, der er den laveste kurs, NuanMinerals kan udstede nye aktier til, vil markedsværdien af selskabet være DKK 110 mio. og dermed DKK 33 mio. (43%) over den bogførte værdi på DKK 77 mio. I den aktuelle situation for såvel NunaMinerals som sektoren generelt, anser vi derfor ikke NunaMinerals tilbud til en aktieinvestering for at være tilstrækkeligt interessant rent prismæssigt. Manglende investorinteresse har spredt sig men har medført at Mulig bedring i vente? Centralt for finansieringen af efterforskningsselskaberne har været, at de store mineselskaber enten blev projektpartnere og dermed finansierede efterforskningen, eller at de store mineselskaber købte selskabet eller hele projektet. I de sidste par år har de store mineselskaber generelt været fraværende inden for finansiering af de små efterforskningsselskaber, hvilket også har haft den effekt, at andre investorer har holdt sig væk. Dette har dog medført, at der er kommet nye aktører på banen i form af private 5/11

6 nye aktører er kommet til og USD 24 mia. PE fondene fokuserer generelt på andre projekter end NunaMinerals, men der er undtagelser Mulighed for PE interesse allerede i år Dansk-grønlandsk samarbejde om at tiltrække investeringer equity (PE) fonde, der ser muligheden for et stort afkast, nu hvor de traditionelle investorer er fraværende og priserne derfor er lave. I 2013 var der således et rekordstort indskud på USD 24 mia. i PE fonde, der vil investere i mine- og efterforskningsselskaber. Dette har medført, at der er kommet begyndende optimisme i sektoren, og at flere mindre selskaber har opnået finansiering. De fleste PE fonden fokuserer dog på selskaber med projekter, der er tæt på at kunne blive til operationelle miner. Dertil er deres geografiske fokus på de allerede etablerede mineområder som f.eks. USA, Canada og Australien. Der er dog også fonde, der agerer i nicheområder som f.eks. Grønland og med investeringer i projekter i tidlige stadier, da der derved kan skabes et yderligere afkast. Endnu er der ingen fonde, der har foretaget investeringer i nogen af efterforskningsselskaberne med aktiviteter i Grønland, men vi ser mulighed for, at dette vil ske allerede i år måske med en eller anden form for offentlig støtte. I løbet af sommeren 2014 ventes offentliggjort en rapport udarbejdet af Danmark og Grønland omkring hvordan (dansk deltagelse i) finansieringen af de grønlandske mineralprojekter og miner vil kunne ske. Selvom fokus her primært er finansiering af mineprojekterne, der kræver milliardinvesteringer, vil der kunne være en effekt på selskaber som NunaMinerals. Lav konkursrisiko Selvstyret er storaktionær NunaMinerals spydspids i markedsføringen af Grønland Konkursrisiko? Med den yderst anstrengte finansielle situation, som NunaMinerals befinder sig i, er der en øget konkursrisiko. Vi anser dog umiddelbart risikoen for lav. Den største aktionær i NunaMinerals er det grønlandske selvstyre, Sermersooq, med en aktiepost på 33,41%. Det er Sermersooq, der har stillet et ansvarligt lå på DKK 3,5 mio. til rådighed for NunaMinerals, og Sermersooq har tidligere deltaget i alle kapitaltilførslerne i NunaMinerals. NunaMinerals fungerer og har i mange år fungeret som markedsføring af Grønland som mineland. En konkurs vil derfor få stor international bevågenhed, og i særdeleshed en negativ bevågenhed, da det vil kunne opfattes som om, at Grønland ikke længere har et ønske om at blive det næste store mineland. Vi forventer derfor, at Sermersooq også fremover vil holde hånden under NunaMinerals, men dog ikke nødvendigvis mere, end at selskabet blot holdes i live. Dvale er en mulighed, som ikke på kort sigt vil medføre tab af licenser NunaMinerals fortsætter umiddelbart med et efter omstændighederne højt omkostningsniveau, hvilket indikerer en forventning om snarlig finansiering og dermed genoptagelse af efterforskningsaktiviteterne, når feltsæsonen starter. Skulle det ikke lykkes at opnå ny kapital eller anden finansiering, vil NunaMinerals kunne sænke sine omkostninger væsentligt, dels ved midlertidigt at stoppe efterforskningen, dels ved at skære i de administrative omkostninger. Derved vil selskabet kunne fortsætte sin eksistens uden på den korte bane at miste sine licensrettigheder. NunaMinerals handler over indre værdi og markedsværdi af projekterne Bogført værdi af projekterne er DKK 2,7 pr. aktie Prisfastsættelse NunaMinerals har konsekvent haft en markedsværdi, der var væsentligt over såvel den bogførte værdi som værdien af sammenlignelige selskaber. Så længe aktien alene handles på den danske Fondsbørs, forventer vi, at dette scenario vil fortsætte. Vi forventer derfor, at kuren vil fortsætte den sivende trend, men ikke længere ned en kurs DKK 4, selvom vores værdiansættelse indikere en kurs i niveauet DKK 2. NunaMinerals bogførte værdi er på DKK 77 mio., hvoraf værdien af mineralprojekterne udgør DKK 75 mio. svarende til DKK 2,7 pr. aktie. Værdiansættelsen af mineralprojekterne er foretaget af en uafhængig valuar med udgangspunkt i de foretagne investeringer i efterforskningen samt projekternes potentielle pris ved et uforceret salg. 6/11

7 Bogført værdi af projekter Projekt Værdi (DKK mio.) Nanortalik Gold Province (Vagar) 38,5 Thule Province 9,5 REE & diamanter 25,0 Øvrige 2,0 I alt 75,0 Vi anser en værdi af projekterne pr. aktie i niveauet DKK 1,5-2,4 NiunaMinerals handler højere end sammenlignelige selskaber DKK 1,5-2,2 ved relativ prisfastsættelse I 2013 opgav NunaMinerals Storø/Nuuk Gold Province licensen, der var bogført til en værdi af DKK 47 mio. og som der var blevet investeret DKK 55 mio. i. Dette anser vi som en indikation af, at værdiansættelsen af projekterne ligger i den høje ende i forhold til hvad, de aktuelle salgsværdier er. Dertil anser vi primært Nanortalik for at have et salgspotentiale og sekundært Qeqertaasaq REE licensen, som der er indgået en partnerskabsaftale med KORES med. Baseret herpå anser vi en markedsværdi af projekterne for værende i niveauet DKK mio., svarende til en værdi pr. aktie på DKK 1,5-2,4. I forhold til sammenlignelige selskaber er det vores opfattelse, at NunaMinerals fortsat er prisfastsat højere end disse under hensyntagen til, at NunaMinerals endnu ikke har nogen ressource for nogen af projekterne. Således ser vi ikke nogen vægtig begrundelse for, at NunaMinerals skal handle til en højere pris end Carlisle Goldfields, der har en markedsværdi på DKK 57 mio. mod NunaMinerals DKK 192 mio., men som har 1 mio. measured og 1 mio. indicated ressource med en lødighed på knap 2g guld/t. Ligeledes har Moneta Porcupine Mines og PC Gold ressourcer, men har en lavere værdi end NunaMinerals. Baseret herpå anser vi en værdi af NunaMinerals i niveauet DKK mio. for at være mest i niveau med det aktuelle marked, svarende til en værdi pr. aktie på 1,5-2,2. Relativ prisfastsættelse Værdi Kursudvikl. Kursudvikl. Ressource (mio. oz) Pris/BV Forekomst Lødighed DKK mio. 1 år (%) I år (%) Measured Indicated Inferred AU g/ton PC Gold Inc ,3 0,07 Canada 3,9 Acadian Mining Corporation ,4 1,0 - Canada 1,5 Carlisle Goldfields Limited ,0 1,0 0,1 1,06 Canada 1,75-1,99 Moneta Porcupine Mines Inc ,3 3,2 6,26 Canada 1,1-1,2 Corvus Gold Inc ,21 0,8 0,96 USA/Canada 0,38-0,78 NunaMinerals AS ,0 2,50 Grønland n.a. Rare Element Resources Ltd*** ,9 2,46 USA/Canada 0,42 Kaminak Gold Corporation ,2 3,91 Canada 1,5-3,2 International Tower Hill Mines Ltd.**** ,2 4,3 4,1 0,72 Fairbanks, Alaska 0,5-0,55 Pilot Gold Inc.* ,6 1,6 1,08 Tyrkiet * Ressource kun for 40%-ejede NPV USD 1,7 mia. PEA Halilaga projekt i Tyrkiet ** PEA indikerer NPV på USD 166 mio. / produktionsstart i 2014 *** Dertil indicated og inferred REE ressource på 4,9 mio. ton **** Beliggende i umiddelbar nærhed af Fort Knox minen og har samme karakteristika som denne Investorinteressen er tilbage Fair markedsværdi i niveauet DKK 2 pr. aktie Kapitaltilførsel vil ske til kurs DKK 5 Af ovenstående tabel ses det, at alle selskaber med undtagelse af Corvus Gold (og Acadian Mining, der blev overtaget af investeringsselskabet LionGold Corp) på 12- måneders sigt har haft en negativ kursudvikling, mens det alene er NunaMinerals som har haft en negativ kursudvikling i år. Vi taget det som indikation af, at investorinteressen er på vej tilbage til efterforskningsselskaberne, men primært for de selskaber, der har ressourcer og særligt dem, der har en positiv udvikling. I forhold til såvel den relative værdiansættelse og den bogførte værdi, anser vi en fair markedsværdi for NunaMinerals i niveauet DKK 2 pr. aktie. Vi forventer dog ikke, at aktiekursen vil falde til dette niveau, da aktien altid har handlet væsentligt over den fair markedsværdi af projekterne. Såfremt NunaMinerals opnår kapitaltilførsel via en aktieemission, forventer vi, at denne vil ske til den lavest mulige kurs, hvilket er den nominelle værdi på DKK 5 pr. aktie. Opnås kapitaltilførslen ikke inden 1. juli, vil NunaMinerals formentlig ikke 7/11

8 Alternativ til kapital er dvale-tilstand Partneraftale for Vagar nok det mest sandsynlige.. og da til bogført værdi Partneraftale vil være meget positiv nyhed Samlet set ser vi størst sandsynlighed for fortsat sivende kurs mod DKK 4 foretage nogen efterforskning i 2014 pga., at det alene er i sommersæsonen, at der foretages feltarbejde. Dermed vil der ikke komme nogen nyheder fra selskabet i relation til Vagar, og der vil derfor også efter feltsæsonen, være en faldende trend for aktiekursen. Skulle NunaMinerals blive nødsaget til at gå i dvale, forventer vi, at kursudviklingen vil blive endnu mere negativ. Vi anser en partneraftale for Vagar som den mest sandsynlige mulighed for kapitalindskud i NunaMinerals. Ved en sådan aftale vil investoren være sikker på at hele investeringen, foruden finansieringen af selskabets organisation, går til udvikling af Vagar. Dertil vil investoren ikke skulle investere hele beløbet på én gang, men vil kunne afvente resultaterne af efterforskningen og derefter tage beslutning om fortsat investering mod en større ejerandel af projektet. En sådan aftale har NunaMinerals indgået med KORES omkring Qeqertaasaq projektet for sjælde jordarter (REE). Prisfastsættelsen af Qeqertaasaq i den forbindelse var på niveau med den bogførte værdi af projektet. Det kan derfor antages, at en partneraftale angående Vagar også vil bekræfte den bogførte værdi, der er væsentlig lavere end NunaMinerals markedsværdi på børsen. Indgåelse af en partneraftale vil dog være en meget positiv nyhed, som trods den formentlig relativt lave værdiansættelse af Vagar, vil have en positiv kurspåvirkende effekt. Under hensyntagen til, at NunaMinerals ikke hidtil har kunnet tiltrække partnere til Vagar og da der ikke uden ny kapital vil komme yderligere resultater fra Vagar projektet, er det højst usikkert, om en sådan partner nu vil indfinde sig. Samlet set, forventer vi derfor, at aktiekursen vil fortsætte sin negative trend og på 6-12 måneders sigt vil ligge i niveauet DKK 4, forudsat at NunaMinerals ikke opnår nogen finansiering af sine efterforskningskativiteter. 8/11

9 NØGLETAL* DKK ' e 2015e 2016e Kursrelaterede P/S 5,0 12,5 15,4 63,9 63,9 63,9 P/E (markedsværdi/nettoresultat) -4,6-18,3-4,1-35,6-33,3-31,8 K/I (markedsværdi/egenkapital) 1,1 2,4 3,2 2,7 2,9 3,2 EV/Omsætning 4,4 12,9 16,3 71,8 74,0 76,3 EV/EBITDA -28,0-47,6-52,7-62,8-64,7-66,7 EV/EBIT -4,1-19,5-4,4-47,3-48,8-50,3 Afkastrelaterede Afkastgrad 1 (%) -27,7-11,9-52,7-4,8-4,8-4,8 ROE (%) -24,4-12,9-78,8-7,5-8,7-10,1 ROIC (%) -23,2-11,3-53,5-5,1-5,1-5,2 Udbytteafkast (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balancerelaterede Egenkapitalandel (%) 97% 87% 81% 75% 69% 62% Gearing (%) -14% 7% 17% 32% 45% 61% Aktierelaterede Nettoresultat pr. aktie (EPS) -27,1-12,0-2,9-0,2-0,2-0,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enterprise value (EV) Markedsværdi Antal aktier ('000.) Aktiekurs DKK ,95 6,95 6,95 6,95 REGNSKABSTAL OG ESTIMATER* Resultat DKK e 2015e 2016e Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning EBITDA EBITDA-margin (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. EBIT EBIT-margin/overskudsgrad (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Netto finansposter Resultat før skat Resultat efter skat Resultatgrad (%) % -6814% % % % % Balance DKK e 2015e 2016e Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvid beholdning Aktiver i alt Egenkapital Minoriteter Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet rentebærende gæld Leverandørgæld Anden gæld Passiver i alt * Nøgletal og estimater er baseret på finansiering af selskabets negative cash flow/pengestrøm via bankgæld. 9/11

10 INVESTERINGSCASE Som et af de første og førende mineralefterforskningsselskaber i Grønland, der har en lignende mineralstruktur som en af verdens større minelande, Canada, har NunaMinerals en god og stor portefølje af efterforskningslicenser, og er dermed positioneret til at profitere fra potentielt store, kommercielle mineralforekomster, herunder især guld-, jernog wolframforekomster. NunaMinerals projekter er alle i så tidlig en fase, at der ikke er foretaget nogen form for lønsomhedsstudier eller identifikation af reserverne, hvorfor værdiansættelsen af projekterne p.t. er højst spekulativ. De første ressourceangivelser ventes ikke før i 2013 og lønsomhedsstudier ventes ikke påbegyndt før På kort sigt vil værdiansættelsen af selskabets efterforskningsprojekter derfor primært ske med udgangspunkt i de årlige valueringsrapporter tillagt den yderligere markedsværdi, som eventuel indgåelse af partnerskaber vil indikere. Særligt partnerskaber for guld og REE projekterne vil på kort sigt kunne øge værdiansættelsen, der baseret på valuarrapport p.t. formentlig er væsentlig under markedsværdien. MULIGHEDER OG RISICI PÅ KORT SIGT (<12m) Ingen ny kapital og dermed ophør af selskabets aktiviteter Fortegningsemission til nominel kurs Mellemfinansiering/konvertibelt lån Partneraftale for Vagar/Nanortalik Gold Province MULIGHEDER OG RISICI PÅ LANGT SIGT (>12m) Udfaldet af studier for Nanortalik Gold Province, herunder NI ressource Frasalg af licenser og/eller prospekter Guldprisen særligt et kraftigt fald, der vil medføre, at mindre kommercielle forekomster blive urentable Indgåelse af partnerskab for Nanortalik Gold Province eller andre projekter PRISFASTSÆTTELSE Vi baserer vores prisfastsættelse på den bogførte værdi, en estimering af de enkelte projekters markedsværdi samt en værdiansættelse relativt til andre mindre efterforskningsselskaber i Grønland, Norden og selskaber noteret på TSX. Dertil indgår selskabets historiske prisfastsættelse. Kortsigtet kursværdi pr. aktie, DKK 12-måneders kursværdi pr. aktie, DKK 4 4 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE NunaMinerals er et mineralefterforskningsselskab hjemhørende i Grønland og noteret på Nasdaq/OMX i Danmark. Selskabet udforsker den grønlandske undergrund for mineraler, herunder særligt guld, men også bl.a. jern, REE, wolfram og platin indgår i selskabets projektportefølje. Selskabet er et af de efterforskningsselskaber, der har været i Grønland længst, har tidligere stået bag den første grønlandske guldmine og har en stor licensportefølje dækkende områder i Nord, Syd, Øst og Vestgrønland. Selskabets mest interessante (guld) projekt er Vagar, der er indeholdt i det 100% ejede Nanortalik Gold Province. 5 års kursudvikling for guld (USD/oz.) Koncessionsområder 10/11

11 ANBEFALINGSSTRUKTUR Kurs- og anbefalingsstrukturen er baseret på den forventede absolutte udvikling i aktiekursen på henholdsvis 6 måneders og måneders sigt. Anbefalingsstrukturen er som følger: Anbefaling Forventet kursperformance Køb > 10% Neutral -10% - +10% Salg < -10% DISCLAIMER Forholdsregler mod interessekonflikter: Praetorian Research følger regler og anbefalinger fra Den Danske Børsmæglerforening og Den Danske Finansanalytikerforening til imødegåelse af interessekonflikter m.v. Det er således ikke tilladt analytikere i Preatorian Research at investere i selskaber, som Praetorian Research analyserer. Advarsel: Dette notat er ikke og skal ikke opfattes som en fuldstændig analyse af noget selskab, branche eller værdipapir. Notatet er baseret på informationer, der er gennemgået omhyggeligt, men Praetorian Research garanterer ikke for materialets fuldkommenhed og påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af notatets informationer og vurderinger. Vurderinger kan ændres uden varsel. Notatet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir. Research provider: Selskabet, som dette notat vedrører, har indgået en research provider aftale med Praetorian Research, der indebærer, at Praetorian Research modtager et honorar fra selskabet for at udføre aktieanalyse af det. Selskabet har ingen indflydelse på de konklusioner og anbefalinger, som Praetorian Research udtrykker i sin analyse af selskabet. Analysen har være forelagt selskabet til gennemsyn for faktuelle fejl og mangler. Jesper Ilsøe er ansvarlig for udarbejdelse af denne analyse. 11/11

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse:

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: 2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer Af Mads Ilum, advokat, LL.M. og Jonas Drachmann Gram, advokat Artiklen redegør kort for statsfondenes form og kendetegn og beskriver de seneste års opblomstring af disse fonde. Endvidere redegøres der

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere