Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG"

Transkript

1 Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR ÅRGANG

2 Per Hansen Egsmarken Ringe Privat: Mobil: Mail: Formand og ansvarshavende Næstformand Helge Hansen Fårevejle Kanalvej Fårevejle St. Privat: Mobil: Arbejde: Bestyrelse Finn Nielsen Sønder Ringvej 48, 2, Roskilde Mobil: Mail: Bestyrelse Dennis Karlsen Bøgevangen Dronninglund Mobil: Mail: Bestyrelse redaktør Ole Kristiansen Holmehusvej 82 1.tv Odense C Mobil: Mail: Bestyrelse Anders Stuhr Pedersen Hillerødholms Allé 25 1.tv Hillerød Mobil: Mail: Bestyrelse Steen Barløse Lange Gyde Hårby Privat: Mobil: Mail: Kasserer Mogens Thomsen for Bøgevej 24 Landsklubben 6600 Vejen Mobil: Mail: 2

3 Gode kollegaer Vinteren har været mild så tagdækkerne har, kunne komme på taget næsten hele perioden med undtagelse af vores Nordjyske kollegaer. Der har været pænt meget at lave takket været stormene i efteråret, først 28 oktober i Syddanmark som gjorde at alle mand var i job da stormen 5 til 6 december ramte hele landet. Det skønnes at de tilsammen har givet arbejde svarende til 6400 årsværk. De offentlige byggerier er årsagen til at arbejdsløsheden ikke er større da nybyggeri af private boliger er historisk lavt samt farbrikker og værksteder er på laveste niveau i 25 år, samtidig er ledige kontorkvadratmeter historisk højt. Vi har igen haft 4 lærlinge til DM i SKILLS som i år blev afviklet i Ålborg, de 4 var gode repræsentanter for faget og vi kan håbe på at de sammen med den Lærlinge kampagne for tagdækkere som sparkes i gang sidst i februar kan skabe flere praktikpladser. Der er mange virksomheder som stadig tager ufaglærte ind som tagdækkere og tror de kan kører som fuldbefaren efter et halvt år, det giver branchen et skidt ry. Hvis vi kan få et samarbejde med disse virksomheder og give dem forståelsen for vigtigheden i at deres virksomhed uddanner lærlinge vil det højne hele branchen har igen givet nogle grimme faldulykker i op til 5 meters højde, med svære skader til følge. Landsklubben vil sammen med vores miljøudvalg prøve i samarbejde med Dansk Byggeri Tagsektion påvirke Arbejdstilsynet til at forstå at tagarbejdere kommer lige meget til skade som andre bygningsarbejdere som kun må arbejde i højde på 2 meter uden rækværk. Jeg håber at se mange af jer til konferencens den 21 marts for Tagdækkere og Asfalt folk, som sætter fokus på nedslidning i bevægeapparatet og den 22 marts hvor landsklubben holder Generalforsamling. Med kammeratlig hilsen Per Hansen 3

4 Vores valg har konsekvenser, hver eneste gang. Det har en kollega i det midtjyske erfaret. Kort fortalt har han oplevet det som også alle vi andre har (eller har været tæt på).han faldt ned fra taget og kom til skade. Det er jo en kendt erhvervs risiko i vores branche og man kan ikke bare gå på arbejde uden at bruge den indvendige side af hovedet (det kommer jeg tilbage til). Jeg kender ikke hverken personen eller firmaet han arbejdede i, da den dom fra Vestre Landsret jeg sidder med foran mig simpelthen ikke indeholder navne. Der står blot person 1 eller virksomhed. Men alene det forhold at én enkelt person først går i byretten og siden anker til landsretten, kan kun betyde én ting. Nemlig at vedkomne Tagdækker ikke har været medlem af fagets forening (3F selvfølgelig) og at han ej heller har været i en af de alternative. Han står helt alene og eneste mulighed er at hyre en advokat eller repræsentere sig selv. Han valgte det sidste og det er heller ikke at bruge den indvendige side. Havde han været medlem ville det nemlig være (3F) der havde kørt sagen på vegne af ham. Det havde også været 3F der havde båret risikoen og taget omkostningen ved at tabe en sådan sag. Det er jo hele grundstenen i vores fællesskab der bærer på et eneste princip, solidaritet. Vi betaler vores kontingent og det betyder også at vi nogle gange betaler for hinanden. Kommer én i klemme, så bakker vi alle op igennem kontingentet. Forbundets advokater overtager i et tilfælde som dette. Af sagen at læse var der flere sammenhængende årsager til ulykken. For det første at stigen ikke var fastgjort til udhænget og at stigen blev brugt fordi det øjensynligt var hurtigere end at samle det rullestillads der lå på jorden ved siden af. Under alle omstændigheder skal det jo være arbejdsgiverens indirekte skyld at ulykken sker, for at en dom kan give os tagdækkere medhold. Dette har vores kollega ikke kunnet sandsynliggøre, hvorfor arbejdsgiveren bliver frikendt i både byret og landsret. Taberen betaler omkostninger (egne og modpartens) og det har kostet vores kollega ,- i det her tilfælde, alene til modparten. Hans egne omkostninger kendes ikke. Det kunne have dækket et par måneders kontingent. Del gerne denne historie i skurvognen. Bo Riis-Nielsen 4

5 OK 2014 er i gang Af Helge Hansen Som det plejer har industriens parter startet overenskomstforhandlingerne og så snart de er enige forventes det at Byggegruppen kommer til deres forhandlinger, så i starten af marts er der måske gang i forhandlingerne. Flere 3f afdelinger, Landsklubben og lokalklubber har sendt forslag til forhandlingerne både til Bygge og Anlægsoverenskomsten og Tidskuranten. Af forslag til Bygge og Anlægsoverenskomsten kan nævnes: Højere mindstebetaling Akkordafsavnstillæg på 20 kr. der tillægges 23 Forskudsbeløbene på SH/FF. Hæves til 1000 kr. Kortere anciennitet ved for sygdom og barsel. Arbejdstøj passende til årstiden samt andre personlige værnemidler udleveres, renses og vedligeholdes af virksomheden. Overenskomstdækning når entreprenør bruger underentreprenører (kædeansvar) Forslag til Tidskuranten som der har været forhandlet om med Tagpapsektionen på 3+3 møder gennem året. Indførelse af priser på arbejde med APP papper i priskuranten Udlægning og forankring af isolering over 300 mm Pris på montering af Rygningsudluftning Pris på montering og inddækning Klipfisk Kørsel ud over 50 km Dette er nogle af de væsentlige krav der er fremsat fra tagdækkere fra det ganske land, om vi kommer til forhandlingsbordet under overenskomstforhandlingerne med punkterne under tidskuranten og får lukkes nogle af punkterne er nok tvivlsomt men man ved aldrig. Dette er nogen af de punkter der berører tagdækkerne 5

6 3+3 udvalgsmøde 19. Dec Et lille resume af sidste 3+3 udvalgsmøde med Dansk Byggeris Tagpap Sektion i Odense. Forhandlingssekretær Ivan Bak spurgte indtil DB holdning til det materiale som de var blevet præsenteret for på forrige møde, nemlig om at tage endelig stilling til de priser vi havde udarbejdet ved hjælp fra mange forskellige lokalaftaler og på kurser og møder med Tagdækkere som arbejder med materialerne til dagligt, og som vi mener, er realistiske blev forelagt DB Tagpap sek. Forslagene er som følgende: App. Papper, Forankring over 300 mm og pr. påbegyndt 150 mm derover Isoleringsstave, isoleringspris på ½ m2 Kørsel over 50 km Fjernelse af 60% tillægget på broskinne Fast pris på Klipfisk inc. montering og inddækninger med mere Ivan afviste DB udspil på app. Papper som også var rimelig useriøst efter vores bedste overbevisning. Kørepengene over 50 km forslaget Ivan forelagde, kunne ikke imødekommes af DB Ivan gav DB en pris forslag på isolering pr.1/2 m2 og en pris forankring over 300 mm med kontinuerlig stigning pr 150 mm, mod at fjerne 60 % tillægget på Broskinnen. Prisen på klipfisken kunne DB godt nikke til men ville ikke lave en aftale med os. 6

7 Opstillingen på klipfisken er som følger, og vi håber I vil gøre brug af den når I får jeres arbejde opmålt. Nr Post Tekst Mænge Enhed min antal Total Opmåle klipfisk 1 T Tilskæring i finer 1 Stk. 2,05 2,05 2 T Montering 1 Stk. 2,05 2,05 3 T Forstryg./støvbinde 1 Stk. 0,48 0,48 4 T Udskæring i pap 4 Stk. 1,02 4,08 5 T Vandret inddækning flange 1 Stk. 1,84 1,84 6 T Vandret inddækning flange 1 Stk. 2,80 2,80 7 T Lodret inddækning hætte 1 Stk. 4,10 4,10 8 T Hjørner 2 Stk. 3,85 7,70 9 T Fugning 1 Stk. 1,77 1,77 10 T Tilskæring af lap 2 Stk. 1,02 2,04 Løbende Total Samlet antal minutter 28,91 Forklaring på arbejdets udførelse: 1: opgave hulboring i finér 2: opgave Montering af hætter og brønde 3: opgave Grunding/støvbinding 4: opgave 1 stk. vandret inddækning i understrimmel 5: opgave 1 vandret inddækning i overstrimmel 6: opgave 4 udskæring i overpap 7: opgave 1 stk. lodret inddækning af hætte 8: opgave 2 stk. hjørner 9: opgave 1 stk. fugning 10:opgav 2 stk. tilskæring af lap Kedde opmåler Sønderjylland Tagdækker 7

8 Asfaltkonference Asfaltarbejdernes Landsklub og Tagdækkernes Landsklub har gennem efteråret og vinteren samarbejdet på at lave en asfaltkonference, hvor der sættes Focus på nogle af de udfordringer vores krop bliver udsat for ved vores fysiske arbejde som asfaltarbejder og tagdækker. Tagdækkernes Landsklub Fredag den 21 og lørdag den 22. marts 2014 Vester Ringvej Silkeborg Vi får besøg af folk der arbejder og ser disse problemer i deres daglige arbejde: Arbejdsmiljørådgiver, Ergotera-peut, Diætist, Pension Danmark og Bambus. De vil alle prøve at give os en bedre viden om hvordan vi forebygger arbejdsskader og nedslidning i vores daglige arbejde. Skulle det have din interesse skal du kontakte og tilmelde dig i din lokale 3F afdeling Kursus nr. der skal bruges ved tilmelding FIU nr

9 Tagdækkernes Landsklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab for årene 2013 og Indkomne forslag. (Redaktionelle ændringer til vedtægter, bestyrelsen) 6. Valg til bestyrelsen 6.1 Bestyrelsesmedlemmer. Mogens Thomsen. Kasserer Helge Hansen. København Anders Pedersen. Sjælland Dennis Karlsen. Jylland 6.2 Suppleanter. Per F Jensen. København. 2 nye. Jylland. 6.3 Revisor Curt Johansen. 6.4 Revisorsuppleant. Per Fredegaard Jensen 6.5 Bladudvalget. Ole Kristiansen Gert Bo Riis Nielsen Søren Bo Andersen 7. O K 2014 Ved forhandlingssekretær Ivan Bak 10. Eventuelt Generalforsamling Lørdag den 22. marts kl Langsøhus Vester Ringvej Silkeborg Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. marts 9

10 Branchevejledning om TAGDÆKNING Under revidering Af Helge Hansen B A R Branche Arbejdsmiljø Rådet har haft vores branchevejledning til gennemsyn og der er arbejdet med en revidering af den da den sidst er opdateret i Fra Tagdækkernes Landsklub har Finn Nøhr, Aage Jensen og Helge Hansen sammen med Jesper Nielsen Bam - Bus og Andre Breindal 3f kikket den igennem og fundet en del illustrationer der ikke er hensigtsmæssige og har derfor indstillet at billederne gennemgås og opdateres til at overholde regler for arbejdsmiljøet, og der bør tilføjes et afsnit på tagdækning af tage med så stor en hældning at arbejde og færdsel besværliggøres af denne hældning. Herunder brug af tekniske hjælpemidler, muligheder mm. Branchevejledning bør ligeledes tilføjes, at ved anvendelse af ballast justerbare rækværker, skal sikres at man kan flytte kontravægte så at der, fx ved svejsning under rækværk, ikke er behov for at demontere rækværket. Stoffer og materialer. Der mangler beskrivelser omkring brænding ovenpå eksisterende coatninger mm. Projekterende/bygherre skal forestå forundersøgelse af de produkter der er på det pågældende arbejdssted og er der risici for giftige dampe eller afgasning mm. Ligeledes ønskes der afsnit om rodhæmmende pap. (indeholder forskellige ukrudtsmidler, og hvad sker der med disse ved opvarmning) Branchevejledningen mangler afsnit om ventilation fx arbejde i teltoverdækninger, i parkeringshuse- /kældre. Afsnittet bør beskrive hvilke foranstaltninger der skal træffes ved sådanne arbejder. Branchevejledningen side 19. Ergonomi og tunge løft revideres i forhold til metoder og vægt grænser som der anvendes i dag. Der ønskes en tydeliggørelse af ovennævnte. Fx en omformulering af tekst om vægt af ruller på 25 kg. Disse forslag og forslag fra Dansk byggeri er nu indskrevet og har været til høring, hvorefter de er sendt til Arbejdstilsynet der har den endelige afgørelse inden branchevejledningen sendes til trykning, MEN Tagdækkernes Landsklub har gjort indsigelser på flere punkter i det nye udkast bl.a. ved krav til rækværk m.m., regelen om arbejde i op til 5 m og til afsnittet om tunge og skadelige løft. Men som sagt skal den godkendes af A T inden den kan bringes i anvendelse. 10

11 Dansk mester i tagdækning for lærlinge blev i 2014 Kasper Johannesen Nielsen Et stort tillykke fra Tagdækkernes Landsklub 11

12 Social løndumpning Er det kun når arbejdskraften kommer øst fra? Helge Hansen På rigtig mange byggepladser foregår der social løndumpning hver eneste dag, også selv om der ikke er udenlandsk arbejdskraft på pladsen, det er ligesom at der er blevet en stensikker måde at kunne dumpe lønningerne på inden for tagdækningsbranchen, Brug arme og ben (falske selvstændige) og vikarer så er der helt sikkert penge at spare og lad så vær med at få grimme tanker om faglig stolthed og kvalitet, for det er blevet udskiftet med kvantitet til en lav løn. Er det social løndumpning når flere arme og ben tagdækkere ofte fra 4 til 6 stk. arbejder sammen på tagentrepriser, uden adskillelse af entrepriser for 83kr. pr, m2 alt inkl.(52 kr.+ sociale omkostninger efter den sorte for ansatte tagdækkere) Nogle enkelte af dem har endda ansatte, der lige som dem selv skal have løn, feriepenge, pension og sh/ff, derudover skal de drive en virksomhed og betale forsikringer, drift, sygeløn, men det er her de fleste springer over hegnet, for hvor mange betaler f.eks. pension, det er jo ikke noget der behøves før man bliver gammel og til den tid er der ingen der ved hvad der sker, eller brandforsikringer, her er der tagdækningsvirksomheder der forsikrer deres underentreprenører. At overholde arbejdsmiljøloven er ikke nemt for arme og ben folk der er i lommen på de større virksomheder, hverken når det gælder sikkerhed eller arbejdstid, en arbejdsuge kan nemt blive 5o timer måske mere uden overtidsbetaling. Eller hvad kan det kaldes når en arme og ben mand har åbnet munden for højt og bliver klemt af tagentreprenøren og derved inviterer alle sine venner til at hjælpe med tagdækningen om lørdagen og søndagen for at kunne levere til tiden, og derved i første omgang rede røven. Der må være mange bygherrer der må føle sig snydt, hvis de vidste hvad der foregår på deres byggepladser, størstedelen er jo af den overbevisning at de har en aftale med et firma, men det er andre firmaer der udfører arbejdet, men hvad skal de tro, i nogle tilfælde blive arme og ben folk gemt i tagentreprenørens firma tøj så det ser legalt ud. Er det social løndumpning når en hjemsendt/arbejdsløs tagdækker efter 4til 6 mdr. arbejdsløshed sendes ud i jobpraktik i 4 uger og derefter får et job med løntilskud på op til 50 kr. i timen i 6 til 10 mdr. eller er det bare skjult statsstøtte til erhvervslivet.? Er det social løndumpning når tagdækker virksomheder ind lejer vikarer til forefaldende arbejde, som vandsugning, afrivning af gl. pap, oprydning og så lader dem udlægge isolering, underpap og befæstelse af dette, til løn der ligger lagt fra det tagdækkerne får på samme byggeplads, er det mester eller svendende der scorer kassen ved denne form billig arbejdskraft.? Social løndumpning kan være mange ting, men et er helt sikkert det er for at nedsætte omkostningerne ved byggeriet så fortjenesten bliver større til virksomhederne, ikke for at gøre byggeriet billigere 12

13 Håndtering af flaskegas Tagdækningssektionens Arbejdsmiljøudvalg og 3F Byggegruppen Tagdækningssektionens Arbejdsmiljøudvalg under Dansk Byggeri og 3F har udarbejdet denne pjece for at beskrive, hvordan farlige situationer og tunge løft kan undgås i forbindelse med oplag, håndtering og transport af gasflasker. Pjecen er et uddrag af velkendte regler og vejledninger, og tanken er at den skal fungere som et praktisk værktøj, som kan benyttes i forbindelse med planlægning af arbejdet, instruktion til medarbejderne, og som opslagsværk ude på arbejdspladserne. Der er samtidig blevet udviklet en gasflaskevogn, med denne vogn er der arbejdet med væltesikring og op hejsning af flasker til tag, som vognen er godkendt til, ligeledes er der fremstillet et bur til op hejs af gasflasker, DA DET STADIG ER FORBUDT AT HEJSE GASFLAS- KER I HÅNDTAG OG KRAVE. Pjecen vil kunne fås i 3F afdelinger og på Landsklubbens hjemmeside 13

14 Få støtte til efteruddannelse Efteråret er her og vinteren er på vej og vi ved at vejret og årstiden lægger en dæmper på vores arbejde, vi ved også at der i perioder skal neddrosles i virksomhederne da arbejdsmængden i perioder lille, så hvorfor ikke komme tage på kursus og få lidt efteruddannelser i stedet for at blive hjemsendt, også i vores branche er der flere kurser det er muligt at deltage i hvor der ydes støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens udviklingsfond. Støtte kan søges af medlemmer af bl.a. 3f, Blik og Rør, Dansk Metal og Dansk El- forbund der er ansat på overenskomster med Dansk Byggeri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil. Tilskuddet fra fonden: Er for hver medarbejder på 65 kr. pr. time. Hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 136,50 kr. i timen og fra 1. oktober 2013 er der ikke længere et begrænset antal dage man kan få støtte til. Der gives tilskud til: Relevant efteruddannelse inden for overens-komstområdet: Alle AMU-kurser - Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik - Almen voksenuddannelse - Byggeriets Lederuddannelse - AMU- kontraktuddannelser for flere faggrupper og GVUplaner. Hvordan? Det er virksomheden der søger om tilskud. Når virksom-heden tilmelder medarbejderen et AMU- kursus på EfterUddannelse.dk oprettes automatisk en ansøgning om tilskud fra fonden og når virksomheden har godkendt ansøgningen vil støtten blive udbetalt Dette bør være en god grund til at blive opgraderet / videreuddannet i stedet for at blive hjemsendt og giver en god mulighed for at fastholde gode medarbejdere i virksomheden i perioder med lav beskæftigelse. 14

15 Sådan bliver du medlem Hvis du er tagdækker og samtidig medlem af 3F, kan du blive medlem af Tagdækkernes Landsklub. Du kan melde dig ind ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved at henvende dig i din lokale 3F-afdeling. Tagdækkeren Landsklubbens medlemsblad Tagdækkeren udkommer 3 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer og 3F-afdeIinger. Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under 3F Jeg vil gerne være medlem af Tagdækkernes Landsklub: Navn: Adresse: Postnr.: By: Medlem af 3F-afdeling: 15

16 Tagdækkernes Landsklub Mølle Allé Valby Returneres ved varig adresseændring Deadline Næste nummer 1. JUNI Porto som brev TAGDÆKKERNES LANDSKLUB 3F Bygningsarbejdernes Fagforening Lumbyvej 11 A 5000 Odense

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 30. ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Skænket til afdelingen af bygningsrestaurerings holdet 2003 Foto lånt fra miljørapport BST 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere