Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897"

Transkript

1 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR:

2 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning 13 Forventninger og forudsætninger til Mobile 16 Agile 18 Cloud Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo juni 2013, havde Trifork 262 medarbejdere fordelt i 8 lande og på 12 kontorer i Aarhus, Esbjerg, København, Zürich, Amsterdam, London, Stockholm, Krakow, Budapest og San Francisco. I første halvår af 2013 blev over 50% af Triforks omsætning på DKKm 127 generet fra internationale aktiviteter. Trifork har altid været overskudsgivende. I 2012 opnåede selskabet den hidtil bedste totalindkomst på DKKm 22. Triforks konferenceaktiviteter er en vigtig inspirationskilde for både kunder og medarbejdere. I 2013 forventes det at få over deltagere på selskabets konferencer, world-wide. Koncernregnskab 20 Indhold / Noteoversigt 21 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 24 Egenkapitalsopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse 26 Noter

3 CEO-letter Trifork fokuser på global udvikling af software og virksomheden Det første halvår af 2013 har været et spændende men også udfordrende år for Trifork. Mobile Overordnet ser vi fortsat et stort potentiale i at ekspandere forretningen indenfor udvikling af forretningskritiske, mobile apps. I det første halvår af 2013 er det lykkedes os at indgå samarbejde med 3 nye strategiske kunder, som vi forventer os meget af i fremtiden. Vi ser stadig den mobile bølge bevæge sig ind i flere og flere brancher og medvirke til en øget efterspørgsel efter mobile løsninger til gavn for virksomhedens kunder og medarbejdere. I det første halvår af 2013 har selskabet brugt en del ressourcer på international markedsføring og profilering af Triforks kompetencer indenfor Mobile. Trifork er gået forrest i etableringen af både Danish og Swiss App Award og har høstet stor anerkendelse på dette område. Det har været medvirkende til en lidt lavere EBITDA-margin i det første halvår. Udgangspunktet for andet halvår af 2013 ser godt ud. Der er udsigt til en række spændende nye projektlanceringer i ind- og udland. Agile Trifork er fortsat med at udvikle og etablere nye konferencer. Disse er strategisk vigtige som spydspidser for vores øvrige forretning og er med til at sikre, at vi får skabt netværk, relationer og indblik i nye markeder. Qcon London blev i 2013 endnu engang afviklet med stor succes og planlægningen af næste års konference er allerede i gang. GOTO Chicago og GOTO Zürich blev begge gennemført for første gang i første halvår af Konferencerne havde stor succes og fik meget fine tilbagemeldinger fra alle deltagere og sponsorer. Resultatmæssigt, kunne de dog ikke leve helt op til vores forventninger til omsætning og indtjening. Konferencerne krævede større investeringer end oprindeligt forventet, men har til gengæld skabt et godt grundlag for de næste års konferencer og Triforks videre vækst på disse markeder. GOTO Berlin bliver den tredje nye konference, som vi lancerer i andet halvår af Cloud Cloud aktiviteterne udvikler sig stadig fornuftigt og vi har i første halvdel af 2013 fastholdt de samme vækstrater som i Trifork er nu anerkendt som ekspert på mange forskellige cloud-teknologier. For at uddanne virksomhedsledere og softwareudviklere i hvordan man kan udnytte fordelene ved Cloudcomputing og for at markedsføre vores kompetencer på området, har vi afholdt tre NoSQL-seminarer i løbet af det første halvår af 2013 (München, København og Berlin). Fem yderligere seminarer er planlagt i andet halvår af Alle aktiviteterne har givet Trifork en god international markedsføring og styrket vores internationale varemærke, men har også krævet en del ressourcer i perioden. I den pris-vindende festival-app Roskilde benyttede vi igen cloud-teknologi på server- og klientdelen af løsningen - med stor succes. Global udvikling Efter en langsom start har vores udenlandske enheder måned for måned skabt bedre og bedre resultater og udsigterne for den resterende del af året ser lovende ud. I det første halvår af 2013 udgør omsætningen i koncernens internationale aktiviteter for første gang lidt over 50% af den samlede omsætning. Med vores konferencer som spydspids og med udgangspunkt i vores internationale enheder er det vores vurdering, at denne udvikling bliver yderligere forstærket i de kommende år og at den største vækst vil komme fra vore internationale aktiviteter. Skalerbar omsætning Ledelsen i Trifork er meget fokuseret på, at vi skal øge vores omsætning på skalerbare aktiviteter, for at virksomheden kan fastholde sine vækstrater. Det har taget længere tid end oprindeligt forventet at implementere produktfokus i forretningen og dette område har endnu ikke udviklet sig helt så hurtigt som forventet. Vores mål er, at skalerbar omsætning kommer til at udgøre over 50% af koncernens samlede årlige omsætning inden afslutningen af Resultater og forventninger i 2013 Alle i Trifork har gjort en stor indsats i det første halvår af Med en vækst på over 25% nåede vi en samlet omsætning på DKKm 126,7, hvilket vi anser for tilfredsstillende. EBITDA udgjorde DKKm 9,2. Dette var 30,6% under resultatet for samme periode i 2012, hvor vi opnåede DKKm EBITDA er acceptabelt, men betragtes ikke som tilfredsstillende. Baseret på resultaterne for det første halvår af 2013 fastholder selskabet sine forventninger om at nå en samlet omsætning for året på DKKm 245. Dette svarer til en stigning på 10% i forhold til Derimod nedjusteres forventningerne til EBITDA-resultatet fra tidligere annonceret DKKm 37 til DKKm 32 svarende til en stigning på 5% i forhold til Jørn Larsen CEO, Trifork 3

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal for koncernen DKK Omsætning Bruttoresultat Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat (EBT) Årets resultat Årets totalindkomst Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer Pengestrøm fra finansiering Årets nettopengestrøm Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin 52,0% 53,1% 56,9% EBITDA-margin 7,3% 13,1% 13,6% Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,3% 9,6% 9,5% Egenkapitalandel 34,5% 44,4% 34,5% Egenkapitalforrentning 5,3% 12,2% 27,2% Afkastningsgrad 2,1% 7,5% 10,7% Gennemsnitligt antal ansatte Aktiebaserede nøgletal Udbytte % 0% 0% 25% Udbytte i DKK Udbytte i DKK pr. aktie - - 0,25 Resultat i DKK pr. aktie (EPS Basic) 0,20 0,39 1,03 Udvandet resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 0,15 0,35 1,02 Indre værdi i DKK pr. aktie 4,06 3,62 4,12 Antal aktier (DKK 1.000) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner side 49 i selskabets årsrapport for

5 Første halvår i hovedtræk Finansiel udvikling i første halvår 2013 Trifork har i første halvdel af 2013 indfriet sine vækstmål med en omsætning på DKKm 126,7. Dette svarer til en vækst på 25,3% i forhold til samme periode i Væksten var fordelt med 7% organisk vækst og 18% vækst fra opkøbte enheder. EBITDA-resultatet for første halvår af 2013 blev på DKKm 9.2, svarende til en EBITDA-margin på 7,3%. Resultatet er 30,6% mindre i forhold til samme periode i EBIT-resultat blev på DKKm 4,1 for det første halvår af 2013, svarende til en EBIT-margin på 3,3% og en tilbagegang på 57,3% i forhold til samme periode i EBT (resultat før skat) for perioden er opgjort til DKKm 4,6, hvilket er en tilbagegang på 47,2% i forhold til den samme periode i Resultatet efter skat for første halvår af 2013 blev på DKKm 3,5, hvilket er en tilbagegang på 49,9% i forhold til samme periode i Periodens totalindkomst er opgjort til DKKm 3,8, hvilket er en tilbagegang på 50,5% i forhold til samme periode i Egenkapitalen er pr opgjort til DKKm 73,1, svarende til en soliditet på 34,5%. I første halvår af 2013 er Triforks omsætning fra internationale aktiviteter igen vokset markant og er blevet fordoblet i forhold til samme periode i De internationale aktiviteter stod i perioden for en omsætning på DKKm 63,5 og udgjorde over 50% af koncernens samlede omsætning. Omsætningen pr. medarbejder er opgjort til DKKm 0,615, hvilket er 13,8% under niveauet i samme periode i Hovedbegivenheder I første halvår af 2013 har Trifork i alle forretningsområder fokuseret på udvikling af de eksisterende aktiviteter. Tid og ressourcer er blevet investeret i at skabe rammerne for den fortsatte fremtidige vækst. Som et resultat af dette er EBITDA-marginen i perioden blevet mindre end oprindeligt forventet. I første halvdel af 2013 er der gjort en stor indsats i forbindelse med opstarten og lanceringen af to nye GOTO-konferencer og en serie af NoSQL events. Flere af de nye konferencer har stadig ikke nået et niveau, hvor de er profitable, og har på denne led bevirket, at resultaterne for det første halvår på dette område er blevet lavere end planlagt. Det forventes at udbyttet af indsatsen vil vise sig i de kommende år, hvor de tre nye GOTO-konferencer (Berlin, Chicago og Zürich) er mere etablerede. I første halvdel af 2013 etablerede Trifork et nyt kontor i Budapest (Ungarn) med fokus på produktudvikling og support baseret på Erlang udviklingssproget. Forventninger til 2013 Trifork forventer en omsætning på DKKm 245, svarende til en vækst på 10% i forhold til Omsætningsvæksten forventes at ske ligeligt fordelt mellem organisk vækst og vækst fra opkøbte enheder. Trifork forventer i 2013 at nå et EBITDA-resultat på DKKm 32, svarende til en vækst på 5%i forhold til Forventningerne er baseret på en EBITDAmargin på 13%. Trifork har et mål om, at 45% af den samlede koncernomsætning i 2013 skal komme fra internationale aktiviteter. Triforks målsætning er at øge omsætningen pr. medarbejder med minimum 10% i forhold til FØRSTE HALVÅR I HOVEDTRÆK 5

6 Finansiel udvikling FINANSIEL UDVIKLING Finansielle udmeldinger DKKm Omsætning 245,0 245,0 EBITDA 37,0 32,0 Finansiel redegørelse Triforks ledelse er tilfreds med den opnåede vækst af koncernens aktiviteter i det første halvår af 2013, men ikke tilfreds med den opnåede EBITDA-margin. Udvikling i omsætning Trifork fik i første halvdel af 2013 en omsætning på DKKm 126,7, hvilket svarer til en vækst på 25,3% set i forhold til samme periode i 2012, hvor selskabet realiserede en omsætning på DKKm 101,1. Dette overstiger virksomhedens generelle ønsker om at nå en omsætningsvækst på 15-25% pr. år og over ambitionen om en samlet vækst på 10% i Da dette er sket i et marked, som har været udfordret på mange områder, er dette tilfredsstillende. Fordeling af vækst Omsætningsvæksten kan opdeles i organisk vækst og vækst skabt gennem selskabets opkøb. I den første halvdel af 2013 blev den organiske vækst på samlet DKKm 7,1. Dette svarer til en vækst på 7% i forhold til den samme periode i Væksten fra opkøb stammer i det første halvår af 2013 fra indregningen af Trifork B.V. i Q1 og Q2. Dette bidrog med en omsætning på DKKm 20,1. International vækst Trifork har i 2013 haft en ambition om at nå en omsætningsandel fra udenlandske aktiviteter på 45%. Efter det første halve år af 2013 med opstarten af flere nye internationale konferencer og igangsætningen af nye internationale projekter er dette blevet mere end opfyldt. Trifork realiserede i den første halvdel af 2013 en samlet international omsætning på DKKm 63,5 mod DKKm 33 i samme periode i Dette svarer til en vækst på 97% og betyder en samlet omsætningsandel på internationale aktiviteter på lige over 50% OMSÆTNING / KVARTAL DKK Den fortsatte store vækst i international omsætning ses som en klar styrkelse af Trifork. Dette både i forhold til en spredning af aktiviteter på flere markeder med deraf mindre risiko, men også som en klar mulighed for at kunne opnå endnu større fremtidig vækst Q Q Q Q Q Q OMSÆTNING / HALVÅR DKK % International REVENUE SPLIT H H H H H H % Denmark 6

7 Omsætning fordelt på segmenter Omsætningen indenfor de enkelte segmenter udviklede sig i det første halve år af 2013 som følger: Mobile stod for 28% af den samlede omsætning i Trifork. I 2012 blev de internationale aktiviteter på mobil-området forberedt i England og Holland. Disse har dog endnu ikke bidraget med nogen væsentlig omsætning. Omsætningen i den første halvdel af 2013 blev på DKKm 35,3 svarende til en stigning på 13,8% i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 31,1. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Agile stod for 18% af den samlede omsætning i Trifork. Agile har primært skabt sin vækst på internationale aktiviteter. I den første halvdel af 2013 blev der i segmentet samlet omsat for DKKm 22,5, hvilket er en stigning på 17,8% i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 19,1. På trods af omsætningsstigningen er ledelsen ikke fuldt tilfreds med resultatet. Dette set i lyset af de mange aktiviteter der er igangsat i forbindelse med opstart af nye internationale konferencer. Cloud stod for 54% af den samlede omsætning. I den første halvdel af 2013 blev der i segmentet omsat for DKKm 68,4, hvilket svarer til stigning på 35,4% i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 50,5. En væsentlig andel af stigningen kommer fra de internationale aktiviteter i Erlang Solutions Ltd. og Trifork B.V., der primært er funderet i dette segment. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Omsætning pr. medarbejder Trifork opnåede i første halvår af 2013 en omsætning pr. medarbejder på DKKm 0,615 hvilket er 13,8% under niveauet i den samme periode i Den væsentligste forklaring på denne nedgang ses i de udenlandske enheder, hvor det i første halvår af 2013 endnu ikke er lykkedes at komme helt så langt med komponent- og produktsalgsforretningen som i den danske del af koncernen. Yderligere har den første halvdel af 2013 stadig været præget af investeringer i nye fremtidige produktmuligheder, der endnu ikke har bidraget i væsentlig grad til omsætningen samt lanceringen af to nye konferencer der endnu ikke har nået det krævede niveau for at være profitable. Det er selskabets forventning at dette nøgletal vil blive forbedret i andet halvår af Trifork er tilfreds med væksten i omsætningen, men ønsker at forbedre EBITDAmarginen. Omsætningen er øget med 25,3% fra første halvår af 2012 til samme periode i FINANSIEL UDVIKLING 54% Cloud OMSÆTNING / MEDARBEJDER DKK SEGMENT OMSÆTNING H % Agile 28% Mobile 576 H H H H H

8 FINANSIEL UDVIKLING Udvikling i EBITDA Trifork opnåede et EBITDA-resultat på DKKm 9,2 for det første halvår af 2013, hvilket var et fald på 30,6% i forhold til den samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 13,2. Den første halvdel af 2013 har været kendetegnet ved et fokus på at udvikle nye forretningsmuligheder og der er blevet investeret tid og penge i at styrke platformen for den fremtidige vækst. Dette både i forhold til udvikling af produkter, men ligeledes i forhold til markedsføring og udvikling af nye internationale konferencer. Selskabet har på denne led i det første halvår af 2013 ikke opnået en EBITDA-margin på det forventede og ønskede niveau. Baseret på de opnåede EBITDA resultater for det første halvår af 2013 nedsættes selskabets forventninger til årets EBITDA-resultat fra DKKm 37 til DKKm 32. De opnåede resultater for det første halvår af 2013 svarer til en EBITDA-margin på 7,3% mod 13,1% i samme periode i De opnåede EBITDA-resultater er acceptable set i forhold til de gennemførte investeringer, men ikke tilfredsstillende. Omkostningsniveau Triforks væsentligste omkostning er personaleomkostninger. I den første halvdel af 2013 var der gennemsnitligt 206 fuldtids-medarbejdere ansat mod 142 i samme periode i De samlede personaleomkostninger i det første halvår af 2013 var på DKKm 56,7 mod 40,4 i samme periode i Personaleomkostningerne pr. medarbejder er således faldet med 3,3% i forhold til samme periode i Personaleomkostningerne pr. omsætningskrone er opgjort til 45% i første halvår af 2013 i forhold til 40% i samme periode i Triforks fortsatte vækst internationalt samt udvikling i forhold til øget salg af produkter vurderes at være den væsentligste faktor i den fremtidige udviklingen i disse nøgletal. Udvikling i EBIT I første halvdel af 2013 realiserede Trifork et EBITresultat på DKKm 4,1, hvilket er et fald på 57,3% i forhold til samme periode i 2012, hvor det realiserede resultat var på DKKm 9,7. Resultatet for den første halvdel af 2013 svarer til en EBIT-margin på 3,3% i forhold til 9,6% i samme periode i EBITDA / KVARTAL DKK Resultatet har været påvirket med DKKm 1,0 som en ekstraordinær udgift, der er afsat som følge af den bøde som Trifork blev tilkendt i retsagen mod selskabets tidligere bestyrelsesformand (se note 5 for yderligere oplysninger). Det opnåede EBIT-resultat er ikke tilfredsstillende Q Q Q Q Q Q EBITDA / HALVÅR DKK EBIT / HALVÅR DKK H H H H H H H H H H

9 Udvikling i EBT - Resultat før skat Trifork opnåede i den første halvdel af 2013 et samlet resultat før skat på DKKm 4,6, hvilket svarer til et fald på 47,2% i forhold til samme periode i 2012, hvor selskabet realiserede DKKm 8,7. Resultatet på de finansielle poster blev på DKKm 0,5 mod DKKm -0,9 i den samme periode i De væsentligste finansielle poster var følgende: Revurdering af earn out aftaler i forbindelse med opkøb af Trifork B.V. Samlet positiv effekt på DKKm 0,5. Ledelsen betragter resultatet før skat for det første halvår af 2013 som acceptabelt men ikke tilfredsstillende i forhold til det opnåede EBIT-resultat. Periodens resultat I første halvår af 2013 blev periodens samlede resultat efter skat på DKKm 3,5, hvilket svarer til et fald på 49,9% i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 7,1. Resultatet svarer til resultat pr. aktie på DKK 0,20 (EPS Basic) og et udvandet resultat pr. aktie på DKK 0,15 (EPS-D). Ledelsen betragter dette resultat som acceptabelt men ikke tilfredsstillende. DKKm 0,9 af det opnåede resultat for 2012 tilhører minoritetsinteresser. Selskabet har i perioden indregnet en effektiv skat på 18%. Resultatet giver en afkastningsgrad på 5,3%. Dette niveau betragter ledelsen som acceptabelt, set i forhold til de mange nye investeringer, der er foretaget i det første halvår af 2013 samt de ekstraordinære hensættelser i perioden. FINANSIEL UDVIKLING RESULTAT FØR SKAT / HALVÅR DKK RESULTAT EFTER SKAT / HALVÅR DKK H H H H H H H H H H

10 FINANSIEL UDVIKLING Periodens totalindkomst Periodens totalindkomst blev for det første halvår af 2013 på DKKm 3,8, hvilket svarer til et fald på 50,5% i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev realiseret DKKm 7,6. Resultatet for det første halvår af 2013 betragtes som acceptabelt. De væsentligste poster på anden totalindkomst var: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske selskaber på DKKm 0,2. Balance og egenkapital SAMLEDE AKTIVER De samlede aktiver faldt med 2,2% fra DKKm 198,3 pr til DKKm 194,0 pr I første halvår af 2013 har Trifork erhvervet aktier i selskabet Orchestrate Inc. for DKKm 1,2 samt solgt aktieandelen i Lesspainful ApS for DKKm 0,5. Tilvæksten i materielle anlægsaktiver har i perioden været på DKKm 1,2. IMMATERIELLE AKTIVER Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver er samlet faldet med DKKm 1,3. DKKm 1,1 er blevet aktiveret som produktudvikling i perioden. Ser man på produktudviklingens samlede andel af de immaterielle anlægsaktiver, er denne post faldet samlet set med DKKm 0,4 til DKKm 8,3 pr Faldet er sket via ordinære afskrivninger, der har været højere end nye aktiveringer i produktudvikling. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgør DKKm 73,1 pr , hvilket er DKKm 1 lavere end niveauet ultimo 2012, hvor egenkapitalen var på DKKm 74,1. Egenkapitalen er i det første halvår af 2013 blevet forrentet med 5,3% mod 12,4% i samme periode i Det er koncernens mål at øge denne forrentning. Egenkapitalandelen var ultimo første halvår 2013 på 34,5%. 10

11 Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i det første halvår af 2013 DKKm 14,1 mod DKKm 3,5 i samme periode i En del af denne stigning skyldes en normalisering af selskabets debitorudeståender, der var unormal høj ultimo Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKKm -4,9 mod DKKm -0,5 i samme periode i De væsentligste poster har her været investeringer i selskabet Orchestrate Inc. på DKKm 1,2 samt DKKm 2,3 på indretning af lejede lokaler samt hardware. Trifork har i perioden ligeledes solgt sine aktier i selskabet Lesspainful ApS for DKKm 0,5. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKKm -11,9 mod DKKm -9,2 i den samme periode i De væsentligste poster har her været tilbagebetaling af lån på DKKm 5,0 samt udbyttebetaling til selskabets aktionærer på DKKm 4,9. Koncernens likvide beholdninger er samlet faldet med DKKm 2,3 i løbet af det første halvår af 2013 og udgjorde DKKm -19,1 pr i forhold til DKKm pr Tiltale mod selskabet Den 13. juni 2013 blev Triforks stifter og CEO, Jørn Larsen, frikendt for anklagerne mod ham for markedsmanipulation. Trifork blev samtidigt tilkendt en bøde på DKKm 1,0 baseret på, at retten vurderede, at EBH bank i 2007 fejlhåndterede en med Trifork indgået marketmaker ordning. Dette i forbindelse med instruktioner som den daværende EBH bank direktør Jens Nielsen har givet til en anden EBH bank medarbejder på et tidspunkt, hvor Jens Nielsen netop var nyvalgt bestyrelsesformand for Trifork. Retten fandt Jens Nielsen skyldig. Trifork har ikke appeleret rettens afgørelse og bøden er afsat i halvårsregnskabet som en ekstraordinær udgift. Jens Nielsen har appeleret afgørelsen. Såfremt Jens Nielsen frikendes vil der være mulighed for at Trifork ligeledes får omstødt bøden, da denne alene er baseret på Jens Nielsens dom. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Efter periodens udløb er der ikke indtruffet begivenheder, der vurderes at kunne forandre selskabets økonomiske eller finansielle situation væsentligt. FINANSIEL UDVIKLING 11

12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2013 for Trifork A/S. Halvårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Trifork A/S, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2012, herunder international Financial Standards som er godkendt af EU. Vi anser ledelsesberetningen for at give et et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og koncernens finansielle stilling som helhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Halvårsrapporten er ikke revideret. Aarhus, d. 29. august 2013 LEDELSESPÅTEGNING Direktion Jørn Larsen CEO, Trifork Kresten Krab Thorup CTO, Trifork Bestyrelsen i Trifork A/S Johan Blach Petersen Birthe Hjortlund Andersen Jeppe Opstrup Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 12

13 Forventninger og forudsætninger til 2013 International tilstedeværelse 2013 er et spændende år for Trifork. I den første halvdel af året fortsatte væksten i koncernens internationale aktiviteter og disse opnåede i perioden en samlet niveau, der for første gang i virksomhedens historie overgik omsætningen fra aktiviteter i Danmark. I det første halvår af 2013 har de nye internationale konferencer spillet en vigtig rolle i det internationale fokus - med udforskningen af nye markeder, placeringer, forretningspartnere og potentielle kunder. I løbet af det første halvår af 2013 er profit-marginerne måned for måned blevet forbedret i de internationale enheder og ved udgangen af halvåret var disse på et acceptabelt niveau. Den solide internationale tilstedeværelse er af vigtig betydning for den fremtidige udvikling af koncernens marked. Specielt aktiviteterne i England forventes at vokse betydeligt i løbet af En endnu tættere integration af de internationale enheder betyder også, at Trifork nu har nye ydelser at sælge på det danske marked. Effekt af produkt fokus I den første halvdel af 2013 har Trifork fortsat arbejdet med processerne omkring etablering af salg af services og produkter, der kan generere skalerbar omsætning. Dette arbejde vil blive fortsat i andet halvår, hvor vi forventer, at dette fokus vil begynde at vise finansielle resultater. I 2013 er målet, at minimum 45% af Triforks samlede omsætning skal genereres fra denne type af aktiviteter, og at vi opnår en højere profit-margin på dette end i Omsætning af denne type defineres og måles som A-omsætning. I den første halvdel af 2013 var 26% af den samlede omsætning af denne type. Denne type omsætning vil gøre Trifork i stand til at accelerere den fremtidige vækst, øge omsætningen pr. medarbejder og hæve profit-marginerne i koncernen. Finansielle resultater og vækst Trifork forventer i 2013 en vækst i omsætningen på 10% i forhold til 2012 svarende til en samlet omsætning i niveauet DKKm 245. Trifork forventer et EBITDA-resultat på DKKm 32. Dette er stigning på 5% i forhold til 2012 og svarer til en EBITDA-margin på 13%. Omsætningsvæksten forventes at komme fra udvidelser af den eksisterende forretning med et fokus på leverancer indenfor de tre segmenter Mobile, Agile og Cloud. MOBILE Mobile er nu ved at få gennembrud på de nye internationale markeder, hvor Trifork er repræsenteret. I det første halvår af 2013 er der igangsat flere nye projekter og 2013 forventes at være året, hvor Triforks ydelser på dette område for alvor vil komme igang på det engelske og det hollandske marked. For Mobile er den største risiko, at opstarten af de nye internationale projekter tager længere tid end planlagt. AGILE I den første halvdel af 2013 blev to nye GOTO-konferencer lanceret for første gang (Chicago og Zürich). Endnu en ny GOTO-konference vil blive lanceret i andet halvår i Berlin, ligesom den tilbagevendende GOTO konference gennemføres i Aarhus. Samtidigt afholdes 5 NoSQL seminarer fordelt over hele verden i løbet af andet halvår. For Agile er den største risiko, at den økonomiske udvikling ikke viser tegn på forbedring. Dette vil kunne betyde, at mange selskaber igen vil være tilbageholdende med udgifter til konferencedeltagelse og efteruddannelse. Der vil også være en risiko for større ressourceforbrug end forventet til at gennemføre de nyetablerede konferencer for første gang. CLOUD I 2013 forventer Trifork Cloud segmentet, der har fokus på at udvikle løsninger baseret på NoSQL-platfor- og 5% vækst i EBITDA- 10% vækst i omsætning me, forventes også i 2013 at være området resultat i forhold til med størst vækstpotentiale i Trifork. Efter i flere år at have arbejdet intenst med Cloudog NoSQL-teknologier har Trifork nu fået etableret tætte partnerskaber med nogle af de ledende og mest interesante teknologileverandører på dette område. Dette giver en meget favorabel position for den videre udvikling. For forretningsområdet Cloud er den største risiko væsentlige ændringer af politisk og organisatorisk art, som vil kunne resultere i forsinkelser af såvel eksisterende som planlagte offentlige it-projekter. I den første halvdel af 2013 blev EBITDA-marginen lavere end forventet. Specielt de nye internationale konferencer havde svært ved at holde indtjeningen på et acceptabelt niveau. På denne led slog de forventede forbedringer ift ikke igennem i det første halvår af Baseret på et højt aktivitetsniveau i starten af andet halvår og en forventning om at de internationale enheder vil vise en god indtjening i andet halvår, har Trifork en forventning om, at EBITDA-marginen vil blive forbedret i løbet af andet halvår, hvor målet er at nå et samlet EBITDA-resultat på DKKm 32. Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valutakurser, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold kan have en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. FORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER TIL

14 Mobile MOBILE Mobile står for 28% af den samlede forretning i Trifork og udvikler nu nye komplekse mobilløsninger til en række markante virksomheder i hele verden. Trifork har pt. udviklet og lanceret mere end 100 apps, og mobilområdet er på kort tid blevet en vigtig del af vores forretning. En færdig leverance af en app tager typisk 3-6 måneder fra det første møde med kunden og til distribution af app en. Trifork allokerer 2-7 medarbejdere og leverer projekterne enten baseret på timefakturering eller som fastprisopgaver. Prisen varierer fra ca. DKK til DKKm 5. Forretningsudvikling I den første halvdel af 2013 har vi fortsat udviklet flere nye typer af mobile løsninger og produkter. IPhone app en MobilePay, der er udviklet til Danske Bank, er en af de mest succesfulde. Som beskrevet i case-historien på side 15 er denne app blevet downloadet mere en gange efter de første 10 uger på markedet - og bliver nu anvendt af et bredt udsnit af danskere, der er kunder i mange forskellige banker. At udvikle nye og innovative løsninger sammen med vores kunder er altid en fornøjelse og giver os stor værdi og inspiration. I første halvår af 2013 var MobilePay løsningen et rigtigt godt eksempel på dette. Triforks emobility- platform er et andet eksempel på et produkt, som store organisationer kan bruge til at levere single-sign-on til en række mobilapps og den øvrige infrastruktur. Denne løsning sælges nu som et decideret produkt. Alt i alt udgør salget af produkter stadig mindre end 5% af den samlede omsætning i Mobile, men de viser vejen frem for den fremtidige strategi om produktsalg med mulighed for en mere skalerbar omsætning. I 2012 blev der primært leveret mobile projekter i Danmark og Schweiz, men vi ser nu en stigende interesse for denne type af projekter i både England og Holland, og vi forventer, at de første vil blive gennemført i For at øge styrken af vores virksomhed vil Trifork fremadrettet gøre en endnu stærkere indsats for at øge den skalerbare omsætning. Dette betyder et fortsat fokus på udvikling af produkter og komponenter, der kan lanceres på markedet enten direkte eller som indbyggede dele af kundeløsninger. Marked Trifork har tidligt positioneret sig som markedsledende inden for mobile applikationer til den finansielle sektor i Danmark, og vi har hjulpet vores kunder med at lancere nogle af de bedste applikationer på markedet. I løbet af 2012 fik Trifork sig ligeledes etableret og positioneret internationalt som et kompetencecenter for udvikling af applikationer til mobile enheder. Smartphones og tablet-markedet vokser betydeligt og de teknologiske muligheder udvikler sig hele tiden. I løbet af 2012 blev salget af smartphones øget med over 50%, og forudsigelserne er, at salget af tablets vil overgå salget af almindelige PC ere i løbet af Derfor er markedet for komplekse mobile applikationer utvivlsomt tilstede og Trifork forventer en øget vækst indenfor dette område. Den økonomiske udvikling og forventninger til fremtiden I første halvdel af 2013 blev den samlede omsætning i Mobile på DKKm 35,5, hvilket svarer til en vækst på 13,8% i forhold til samme periode i EBITDA endte på DKKm 3,1 svarende til en EBITDAmargin på 8,8% i forhold til 16,2% i samme periode i Baggrunden for den lavere indtjeningsmargin skal primært findes i forhold til de investeringer, der i perioden er gennemført på nye mobile produkter, hvor disse endnu ikke i første halvår af 2013 har givet nogen betydende omsætning. Yderligere er der brugt en del ressourcer på at skabe nye strategiske kunder. Som resultat af dette er der indgået to nye væsentlige kontrakter i løbet af første halvår af Forventningerne til andet halvår af 2013 er, at de gennemførte investeringer begynder at give resultater og at den samlede omsætning i Mobile for 2013 vil vokse til DKKm 62 med en EBITDA-margin på 16% svarende til et samlet EBITDA-resultat på DKKm 10. Trifork Mobile Nøgletal halvår (DKKm) Omsætning 35,5 31,2 EBITDA 3,1 5,0 EBITDA-margin (%) 8,8 16,2 EBIT 2,6 4,4 EBIT-margin (%) 7,4 14,3 FTE (medarbejdere) DK, CH, NL, PL 14

15 MobilePay As easy to send money as to send a text message The financial industry in the Nordic market is known for a strong infrastructure that all participating banks can benefit from. For instance the payment infrastructure is very well developed in the market and makes it possible for customers, consumers as well as companies, to easily exchange payments and money across accounts. The risk is that many financial services become commodities and make it difficult for banks to differentiate themselves in the market. In order to become more distinct in the Nordic market Danske Bank decided to go solo with a mobile payment solution, Mobile- Pay. The reason also being that it would be possible to launch a convenient solution fast and ahead of competition. The MobilePay app allows you to send and receive money via iphone or Android mobile phones and the service is open for Danske Bank and non-danske Bank customers. The user transfers the money by selecting the mobile number of the person, who is to receive the money. Without thinking about exchanging account or card numbers or using NemID (Danish sign-on procedure). Danske Bank already offers state-of-the-art mobile banking services for its current customers and with the newly released MobilePay solution, which is accessible for all customers, the bank is reaching out to a much broader audience. Mobile Banking for ipad and Smartphones for Personal Banking Mobile Business for ipad and Smartphone for Business Banking Market Research and Equities ipad solution Jesper Nielsen MobilePay a huge success for Danske Bank In May 2013 MobilePay was launched in Denmark. 10 weeks after public launch the MobilePay solution was downloaded almost Head of Danske Bank Business Development, Personal Banking Collaborating with Trifork gives us excellent access to both trend setting technology and business development experts who inspire and challenge us before under and after we bring new solutions to our markets. The long term strategic mobile partnership with Trifork is very important to us. times. This highly rated mobile solution was developed as a cocreation project between Danske Bank, Trifork and In2media. Trifork being responsible for the UI implementation of the Mobile Apps and the technical infrastructure used for secure transactions. Danske Bank thinks mobile first Thinking mobile first in our digital channels changes the way Danske Bank does business and forces us to focus on what our customers really want, says Jesper Nielsen, Head of Business Development, Personal Banking. MobilePay is our first, but not last mobile payment solution. Short term, we focus on split-the-bill service, a Windows Phone version of MobilePay, and not least making MobilePay available in selected stores. Long term Danske Bank wants to be the leading provider of mobile banking and payments solution. We have to because mobile impacts our market logic and we have to defend our payment market and also create new income streams. With MobilePay we have succeeded in delivering a simple and innovative app that shortly after launch was rated no. 1 in AppStore and received top ratings with 5 out of the 5 stars. By now, two months after public launch, we have almost unique users of which 48% are non-danske Bank customers. We track all our new digital services to measure user satisfaction, adaption and utilization. By combining tracking data and collecting new ideas from our users we are able to prioritize our future investments in new services, Jesper Nielsen concludes. MOBILE CASE 15

16 Agile AGILE Agile står for 18% af den samlede forretning i Trifork. Forretningsudvikling Triforks mission er at være en katalysator, der skaber vækst og innovation i softwarebranchen. Dette gør vi blandt andet ved at organisere konferencer med fokus på softwareudvikling, hvor vi placerer os selv i midten af videnstransformeringen imellem professionelle softwareudviklere. I denne agile proces får Trifork en dyb indsigt og vi holder os samtidig opdaterede med de nyeste metoder og teknologier i softwarebranchen. Dette er en af de ting, der gør Trifork til en unik virksomhed. Triforks konferencer vil også i fremtiden blive spredt til nye geografiske lokationer, og vi vil forstærke vores indsats i forhold til at afdække nye internationale vækstmuligheder. Talerne eller underviserne på konferencerne er ofte nogle af de mest anerkendte internationale eksperter og trendsettere. Formålet med konferencerne er at udbrede best-practice, at præsentere fremtidens teknologier og skabe en aktiv dialog imellem professionelle it-udviklere. Den økonomiske udvikling og forventning til fremtiden De største årlige konferencer bliver afholdt i Aarhus, Berlin, Amsterdam, Chicago, London, San Francisco, Zürich, Brisbane and Melbourne. Siden grundlæggelsen af virksomheden har Trifork altid brugt agile metoder i alle processer af vores arbejde og i vores tilgang til software-udvikling. Ud over at arrangere konferencer gennemfører vi ligeledes undervisning i agile processer og teknologier, og vi rådgiver om, hvordan softwareprojekter kan planlægges og gennemføres så effektivt og succesfuldt som muligt. Ved af afholde teknologiske konferencer verden over er Trifork altid tæt på dem, der sætter dagsordenen inden for informationsteknologien. Vores kunder tilkendegiver ofte deres begejstring for at bruge agile principper i vores fælles udviklingsprojekter. De mener samtidig, at dette er en væsentlig forklaring på et godt samarbejde og projekternes succes. De agile metoder gør vores kunder i stand til at se en løbende fremdrift i projekterne og hele tiden at følge den aktuelle status i form af fungerende systemer. Der vil være et konstant fokus på agile projekter og den fortsatte udvikling af Triforks viden omkring komplekse migreringsprojekter, således at de erfaringer og metoder, som Trifork har opnået, kan komme vores kunder til gode. Agile udvidede i det første halvår af 2013 sine aktiviteter med to nye GOTO-konferencer i Zürich og Chicago. Den samlede omsætning endte dermed på DKKm 22,5, hvilket svarer til 17,8% vækst i forhold til samme periode i På baggrund af den store andel af nye konferencer i perioden kom EBITDA-resultatet under pres og endte på DKKm -3,9 i forhold til DKKm 0,6 i samme periode i Forventningerne til 2013 er at omsætningen i dette segment bliver øget med 5% til en samlet omsætning på DKKm 48. Da der også i andet halvår af 2013 er en ny GOTO-konference i Berlin, der gennemføres for første gang, forventes det ikke at EBITDA-marginen kan forbedres i forhold til Det forventes at denne vil blive i niveauet omkring 2% svarende til et EBITDA-resultat på DKKm 1. Ambitionen er samlet at få over deltagere på Triforks konferencer i løbet af Marked Trifork konkurrerer med andre spillere på dette marked, men har et konstant fokus på at være i front. Vores ambition er at skabe de mest innovative og uddannende konferencer og et professionelt netværk af it-eksperter, der også i fremtiden kan være med til at positionere Trifork på dette område. År efter år øges antallet af deltagere på vores konferencer, og vi oplever et stigende antal henvendelser fra virksomheder, som ønsker at komme videre med deres tanker om agile principper. Trifork Agile Nøgletal halvår (DKKm) Omsætning ,5 19,1 EBITDA -3,9 0,6 EBITDA-margin (%) -17,3 3,3 EBIT -4,0 0,6 EBIT-margin (%) -17,8 3, FTE (medarbejdere) DK, CH, UK, US, NL 2013

17 Aarhus Berlin London Zürich San Francisco Amsterdam Chicago ZÜRICH Training : April 8-9 // Conference : April 10-11, 2013 STAY IN TOUCH... AARHUS Conference : Sept 30, Oct 1-2 // Training : Oct 3-4, 2013 BERLIN Training : Oct // Conference : Oct 17-18, 2013 FLOWCON, SAN FRANCISCO Conference : NOV 1, 2013 QCON, LONDON on Follow us t wit ter Training : March 3-4 // Conference : March 5-7, 2014 CHICAGO Conference : April // Training : April 25-26, AMSTERDAM Conference and Training : June 18-20,

18 Cloud CLOUD Cloud står for 54% af den samlede forretning i Trifork. Trifork har altid arbejdet med de usynlige systemer, der befinder sig i store it-operationscentre fyldt med servere. I de seneste år er trenden med at etablere egne uafhængige operationscentre skiftet til, at der i højere grad er fokus på at dele it-infrastrukturen med andre for at opnå højere effektivitet. Denne bevægelse mod at dele og afvikle data-services hvor som helst i stedet for in-house i de enkelte virksomheder er kendt som cloud-computing. Trifork er i dag på forkant med denne udvikling og tilbyder Cloud-teknologi i en lang række af vores løsninger og produkter. Vi har indgået et strategisk partnerskab med flere af cloud-virksomheder, som f.eks. Basho, Neo Technology og ElasticSearch. Disse betragtes af mange som værende blandt de ledende teknologileverandører på området. Den teknologiske udvikling Med forankringen af internettet som en integreret teknologikomponent er fokus skiftet til de såkaldte 24/7-systemer, der er tilgængelige på alle tidspunkter i døgnet. Det er en naturlig konsekvens af en globalisering, hvor kunder og brugere tilgår systemer fra hele verden fra alle tidszoner. Den seneste udvikling fokuserer via cloud-løsninger på at genbruge de store data-centre på tværs af virksomheder, for på den måde at kunne tilbyde højere kapacitet og tilgængelighed til en væsentligt lavere pris. Marked En række store, internationale virksomheder, leverer i dag en service, man kalder: Public Clouds. Dette er gigantiske data-centre drevet af Amazon, Google og Microsoft, der tilbyder billige løsninger over internettet. Dette marked er som udgangspunkt ikke interessant for Trifork, men vi ser til gengæld et behov for løsninger og specialister, som kan hjælpe virksomhederne med at opnå det fulde udbytte af Public Clouds. Tilsvarende er der en hastigt voksende interesse for de såkaldte Private Clouds. Disse tilbyder de samme fordele som Public Clouds i forhold til enorm kapacitet og billig drift, men giver samtidig virksomhederne større sikkerhed for beskyttelse af deres forretningskritiske data. Trifork kan håndtere både Public og Private Clouds og vi forventer en kraftig vækst i efterspørgslen efter kompetencer og løsninger på begge områder. Forretningsudvikling I 2013 vil Triforks fokus være på private og globale virksomheder, der vil kunne udnytte cloud-baserede løsninger og vi forventer en væsentlig vækst på dette område. Et nyt kontor blev i første halvår af 2013 åbnet i Budapest (Ungarn) med fokus på udvikling af Erlangbaserede løsninger og produkt support. Den økonomiske udvikling og forventninger til fremtiden Cloud-segmentet, som hos Trifork inkluderer den største del af Erlang Solutions Ltd. og Trifork B.V., viste i den første halvdel af 2013 den største vækst blandt Triforks segmenter. Den samlede omsætning blev på DKKm 68,4, svarende til en vækst på 35,4% i forhold til den samme periode i Dette betragtes som tilfredsstillende. På baggrund af udfordringer i to store projekter hvor scopet blev ændret, kom EBITDA-marginen dog under pres. Det samlede EBITDA-resultat for det første halvår endte således på DKKm 9,0, hvilket svarer til en stigning på DKKm 1,0 i forhold til samme periode i 2012, men med et fald i EBITDA-marginen fra 15,8% til 13,2%. Baseret på de gennemførte tiltag for at afslutte de to udfordrede projekter forventes det, at indtjeningsmarginerne igen vil blive forbedret i andet halvår af Forventningerne til 2013 er, at omsætningen i dette segment i alt vil stige med omkring 15% til en samlet omsætning på DKKm 135 med et EBITDA på 14% svarende til et EBITDA-resultat på DKKm 19. Trifork Cloud Nøgletal halvår (DKKm) Omsætning 68,4 50,5 EBITDA 9,0 8,0 EBITDA-margin (%) 13,2 15,8 EBIT 5,9 6,1 EBIT-margin (%) 8,6 12,1 FTE (medarbejdere) DK, UK, US, CH, SE, PL, NL, H 18

19 High data quality through one point of entry Sparinvest is a Danish investment company offering long-term investment products to private and institutional customers as well as financial advisers. The organization manages a total capital of about DKK 70 billion and operates in 14 European countries. Sparinvest has experienced periods of rapid growth, which has partly led to the choice of many different internal IT-systems. These systems only had little or no connection between them. As a result, in 2012 the organization was facing the challenge of improving their data quality by developing a master database that could handle all incoming data from various systems and ensure excellent data quality for stakeholder reporting. Master Data Hub A joint team of developers from both Trifork and Sparinvest was established with the purpose of developing a solution that would prevent inconsistency of data, minimize the administrative workload when reporting, decrease the maintenance level of IT-systems and avoid manual typing of data in various systems. The solution that Trifork proposed and which now is implemented includes a Master Data Hub that contains instant data from all systems. Through a message handler, registered data in particular systems are validated and transferred after approved compliance, thereby ensuring consistency of data across systems and in the Master Data Hub, from which data can be pulled when reporting. Our data quality has been upgraded significantly and our departments have finally taken ownership of the systems and processes in their daily work. We are now able to offer our departments and our customers trustworthy and precise data at any time, states Jan Christiansen, CIO and Product Owner at Sparinvest. One point of entry One point of entry was the working title of the project and is the method that will be used to ensure a high data quality and availability in the future projects at Sparinvest. We constantly strive towards implementing the best systems available to support our business, and with the Master Data Hub we now smoothly can replace existing systems with new and improved ones. We are simply more capable of and responsive to change, says Jan Christiansen. Trifork was chosen as the preferred partner due to their extensive knowledge about Microsoft Platforms,.Net and Message Queuing. At the same time, Trifork are experts in doing Agile development projects and with Sparinvest being used to working agile, Trifork matched the most important criteria. Close teamwork and high involvement Jan Christiansen reflects upon the choice of Trifork as business partner. We have had an unusually close collaboration with Trifork during this project. The setup with Trifork developers working at our location has resulted in a high involvement from all team members. Also, during the transit from development to operation, Trifork has been able to prepare our people for the future operation to perfection. This has made us feel very content about our choice of business partner. Trifork was chosen as the preferred partner due to their extensive knowledge about Microsoft platforms,.net and Message Queuing. We have been very content about our choice Jan Christiansen, CIO, Sparinvest CLOUD CASE 19

20 Koncernregnskab Indhold side Totalindkomstopgørelse 21 Balance 22 Aktiver 22 Passiver 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 25 Noter Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige skøn og vurderinger i koncernregnskabet Risikostyringspolitik Segmentoplysninger Særlige poster 26 INDHOLD KONCERNREGNSKAB/ NOTEOVERSIGT 20

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har den 25. august 2011 behandlet og godkendt halvårsrapporten for Trifork A/S koncernen for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897

International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897 International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897 CEO-letter Trifork i et internationalt perspektiv Triforks ledelse finder de opnåede resultater for første halvår af

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere