Bestyrelsesmøde - referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde - referat"

Transkript

1 Mødedato: Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april Introduktion til foreningen og bestyrelsens arbejdsform Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens ansvarsområder Handleplan for Danske Sportsfaciliteters Brancheforening 3. Evaluering af årsmødet og SportsFair 2015 a. Årsmøde og SportsFair 2016: form, dato, samspil ml. messe og konference 4. Siden sidst Henvendelse fra Patrick Nielsen, Fitness Education (www.fit-education.com) Henvendelse fra Glad Fonden vil det have værdi for os? 5. Økonomi Status januar april 2015 samt sekretariatsaftale 6. Politisk arbejde Forberedelse af møder med KL, Kulturministeriet, HI, DIF og HI 7. Profilering/markedsføring 8. Medlemsrekruttering Nuværende medlemmer Situationen 9. Aktiviteter 2015 Temadage 9/6, 20/8, 3/9 samt studietur til Valencia 10. Bladet Sportsfaciliteter Forslag til indhold samt redaktionsgruppe Forslag til lay out Strategi for salg af annoncer Økonomi 11. Eventuelt Næste møder Deltagere - bestyrelsen: Niels Bækgård Gitte Nørgaard Morten Menné Jakob Sander Otto Skak Rune Bille Holger Kortbek Carsten Larsen (tilforordnet) Afbud: Axel Lindgren (tilforordnet) Alf Christensen Erik Hansen Sekretariatet: Karin Rye Caspersen (KRC)

2 1. Godkendelse af referater fra Begge referater godkendes uden bemærkninger Proceduren er således, at referater fra bestyrelsesmøder fremsendes senest en uge efter mødet er afholdt. Derefter har bestyrelsesmedlemmerne en uge til at gøre indsigelse mod referatet hvorefter det betragtes som godkendt og må offentliggøres på hjemmeside mv. Referaterne skal dog af formelle årsager godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 2. Introduktion Niels Bækgård byder velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer og der laves præsentationsrunde rundt om bordet. Alle glæder sig til det fremtidige samarbejde og de nye kræfter, der nu er kommet til bestyrelsen. NB henviser kort til bestyrelsens forretningsorden, foreningens vision, handleplan mv. Bestyrelsen fordeler de mange ansvarsområder mellem sig, så hvert område har en ansvarlig og 1 eller 2 medvirkere alt efter hvor meget arbejde/prioritet området har. De ansvarlige skal sørge for, at der sker fremdrift på området, og at opgaverne løses, men bestyrelsesmedlemmerne skal ikke nødvendigvis selv være meget operationelle og udførende. Foreningen har lavet aftale med et professionelt sekretariat (Dit Sekretariat ApS), som varetager den praktiske del af arbejdet samt kontakten til medlemmer mv. Det er vigtigt at sekretariatet involveres så meget som muligt, og orienteres om tiltag, aftaler o.lign. Det er også vigtigt at tage fat i sekretariatet, hvis man har ansvaret for en opgave, og ikke har tid eller mulighed for at løse den alligevel så kan sekretariatet gå videre med det, og der er ikke noget, der glider ud i sandet på grund af manglende tid/overskud. Bestyrelsen skal være med til at sætte en retning og påvirke branchen politisk. Bestyrelsen arbejder ud fra en handleplan, der sætter retningen med både 3-5 årige mål og 1- årige målsætninger papiret er dog i første omgang udarbejdet umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, og trænger derfor til at blive opdateret i forhold til de erfaringer man har gjort sig i det første år. NB foreslår at man nedsætter en gruppe på 3 personer, der kan udarbejde forslag inden næste bestyrelsesmøde, og så tage stilling der. Den efterfølgende diskussion om foreningens formål og strategi er refereret i bilag 1, der kan fungere som inspiration til gruppen. Konklusion på debatten: Strategien skal være 2-delt så vi er attraktiv over for både de små haller og de store anlæg og kommunerne. Strategien over for DSI: vi må forberede en fusion ved at give deres bestyrelse mulighed for at vise medlemmerne, at det vil give en merværdi for dem at være medlem af Sportsfaciliteter.dk. En fusion med DSI er vigtig for at vi kan indlemme deres forholdsvise mange medlemmer i vores forening. Gruppe: Niels, Rune, Alf mødes inden næste bestyrelsesmøde og udarbejder oplæg til ny handleplan.

3 3. Evaluering af årsmøde og Sportsfair 2015 Overordnet set var messen meget flot, og med en god bredde i de udstillede emner. Produkter målrettet svømmehaller, fyldte ca. 50 % af udstillerlisten (men måske havde nogle af dem større stande, og det synede derfor af mere??). Man kunne selvfølgelig altid ønske sig flere besøgende til messen, men deltagertallet var tilfredsstillende (mellem 750 og 800 personer var igennem dørene på de to dage). I perioder synede gangene dog meget tomme, hvilket er ærgerligt. Flere udstillere har givet udtryk for, at det var de rigtige personer (beslutningstagerne) der var til stede, og det er mere værd end en masse tilskuere uden beslutningskompetence. Selve messen tåler fint sammenligning med eksempelvis Svenska Messan i Göteborg, hvilket vi godt kan være stolte af. Til gengæld kan det diskuteres om vi skal køre konference på samme måde samtidig med messen. Indlæggene i år var nok for overordnede (målrettet direktører o.lign.) og ikke så meget for den lille halinspektør. I og med alle oplæg var interessant for alle, blev messehallen tømt, når der var oplæg, hvilket var frustrerende for udstillerne. Det er måske en bedre idé at lave en række mindre, mere fagspecifikke indlæg, som kun vil være af interesse for en del af tilskuerne. Dermed kan man måske tiltrække flere personer, der kan kombinere faglighed med besøg på udstillingen, og dermed forsvare at bruge en arbejdsdag på det. Konklusion: Vi bør gå efter at lave messen som to-dages arrangement, der kombinerer udstilling med korte, faglige indlæg, der sætter fokus på flere forskellige temaer i løbet af arrangementet. Samtidig kan vi så lave storstilet konference med årsmøde, netværksaften og overnatning på et andet tidspunkt. IDAN er eksempelvis interesseret i at lave noget sammen med os (de kan også se visionen i at lave SportsFair til stor skandinavisk messe, der trækker folk fra hele Norden). I 2016 kan vi evt. fokusere på leverandører til landsbyhaller, der hjælper de helt små haller med LED, harpiksfjerning, cafeteria mv. og så have isstadions som et andet tema dagskonferencen skal så være målrettet de to grupper. 4. Siden sidst Vi har fået en henvendelse fra Fitness Education, der ønsker at indgå et samarbejde omkring kurser. Alf, der har modtaget henvendelsen, har lovet at tage kontakt, for at høre nærmere. Vi har fået henvendelse fra GLAD Fonden, der ønsker vores hjælp til at sprede budskabet om en ny app, der skal gøre det lettere for handicappede at finde de steder, hvor der er god tilgængelighed. Vi vil gerne hjælpe evt. med at omtale app en i bladet eller på Facebook Karin tager videre kontakt. NB har derudover været i kontakt med Odense Kommune omkring urimelige krav fra specialforbund. Det er et område, hvor foreningen gerne vil gå ind og støtte de enkelte anlæg ved at indgå i dialog med forbundene. 5. Økonomi Ser fornuftig ud for første kvartal (overskud på knap ). I april er der kommet endnu i kontingent (bl.a. DSF og DSI) og så er der mange udgifter vedr. årsmødet, som vi endnu ikke har afholdt. Selve konferencedelen af årsmødet bør give et lille overskud på ca ,- Udstillingen (vores messestand, deltagernet mv.) har kostet ,- Der kommer en afregning fra MESSE C på vores del af overskuddet på messen, men det ved vi endnu ikke hvor stort bliver. Pr er der udskrevet kontingenter for ,- GN og NB skal have afklaring med sekretariatet omkring aftalen, så vi ikke betaler for timer, vi ikke bruger (eller har råd til).

4 Ved en evt. fusion med DSF får vi automatisk en bedre økonomi, og der bør derfor nedsættes en gruppe, der arbejder målrettet med at forberede en fusion, så den bliver spiselig og attraktiv for DSFs medlemmer. Vi skal vide at sælge det, så DSFs medlemmer kan se sig selv have et ståsted i den nye forening. Vi skal have svømmebadene ind for at få pondus. De to foreninger kan ikke undvære hinanden der skal være plads til alle. DSF er et genialt forum for medarbejderne i svømmehallerne, og vi skal derfor søge at bibeholde denne forenings særkende også efter en fusion. CL er ked af at Sportsfaciliteter.dk evt. nedprioriterer oprettelse af fagben, da det i høj grad er denne struktur, der kan give hans medlemmer en fornemmelse for at en fusion kan give merværdi for DSF. (Dette kan ifølge NB dog også vendes til noget positivt, da det vil give svømmebadene en særlig status). 6. Politisk arbejde Den 7. maj har vi fået foretræde for KL, Kulturministeriet og DIF. NB, MM og JS tager de tre møder med det formål at introducere foreningen, gøre opmærksom på vores eksistens og forklare KL og Kulturministeriet, at vi arbejder på at sikre, at der fremover kun er én organisation, der varetager faciliteternes interesse. Vi vil bl.a. forklare, at vi arbejder på at blive den eneste brancheforening i Danmark på området, og de vil derfor høre vores navn mange gange i de kommende år. Derudover har NB og CL aftalt med Jørgen Mosbæk fra HI, at de tre formænd skal mødes sammen med yderligere to bestyrelsesmedlemmer fra hver forening og de tre sekretariater for at afdække muligheder for samarbejde de tre foreninger imellem. Vi skal naturligvis tale om messerne, og derudover uddannelse, temadage, netværksdannelse og koordinering af aktiviteter. EH er OK med at vi samarbejder med dem, så længe vi ikke kan associeres med HI s faglige arbejde. Mødet finder sted den 2. juni i Solrød, og det bliver NB, AC og EH, der deltager. Vi har behov for et godt forhold til HI, da de reelt kan modarbejde vores medlemsrekruttering. Vi skal have gjort klart at det ikke er et valg mellem HI eller Sportsfaciliteter man kan sagtens være medlem af begge dele. NB mangler at få en snak med Team Danmarks nye direktør. Vi skal have skabt kontakt til Lokale og Anlægs Fonden (Holger?). NB tager fat i Efterskoleforeningen igen for at få sat gang i noget aktivt (kan dette evt. kombineres med Højskolforeningen?). MM skal nok tage sig sammen og kontakte Dansk Skole Idræt. NB havde god kontakt med Dansk Firma Idræt under SportsFair, og han var bestemt positivt indstillet (NB følger op). JS og NB har møde med Dansk Handicap Idræt omkring den 20. maj. Sekretariatet sammenskriver liste over kontakter, aftaler mv. inden 7. maj. 7. Profilering/markedsføring Erling Madsen arbejder på at færdiggøre den kronik, som han vil forsøge at få bragt i Politiken. Den omhandler vision og vores rolle branche som branche i forhold til den vision. EM arbejder desuden på at gøre JP interesseret i en artikelserie om urbanisering, mindre hallers vanskeligheder mv. Det kan være en interessant vinkel, at der nu pludselig er kommet 2½ mia. norske kroner ind i danske sportsfaciliteter (Fitness World). Vi skal hele tiden huske at gøre opmærksom på det politiske arbejde vi laver, så potentielle medlemmer også kan se, hvad vi bruger tiden på.

5 8. Medlemsrekruttering Edvard fra Slotssøbadet i Kolding er gået i gang med at skaffe medlemmer han er ihærdig og allerede i gang med at arbejde på flere forskellige. Der er sendt mails ud til alle på vores lister vigtigt at han enten sorterer vores nuværende medlemmer fra eller tager forbehold for det i mailen. Otto tager en snak med Edvard om strategien. 9. aktiviteter Programmet til temadag om Idrætshallens store udfordring er stort set afsluttet. Der mangler lidt detaljer. Da programmet er målrettet DSIs medlemmer er det afgørende at vi får deres medlemsliste. JS tager kontakt til Axel for at høre, om de vil være medarrangør på dagen, så det også ser ud som om programmet kommer fra dem (det vil de gerne). Gruppen arbejder videre i den retning, der er påbegyndt. Derudover har vi planlagt: 21. august: Temadag med fokus på udearealer Gitte, Holger og Niels arrangerer 3. september: Temadag om større begivenheder/events Gitte og Niels arrangerer sept.: Studietur til Valencia om byudvikling Erik arrangerer (5-6 best.medl. Deltager) Disse skal være meldt ud med program mv. inden 15. juni af hensyn til sommerferien. 10. Bladet Sportsfaciliteter Svømmebadet laves fra næste nummer til et vendeblad, således at Sportsfaciliteter får sit eget talerør. Det vil give bedre muligheder for profilering af foreningen. Sekretariatet trækker det store læs med at indsamle redaktionelt materiale og sælge annoncer, men der er behov for en redaktionsgruppe, der kan komme med idéer og inputs samt sparring til sekretariatet. Ligesom Svømmebadet vil vi i høj grad benytte free-lance journalister til selve skrive arbejdet og sekretariatet skriver det meste af materialet om og fra foreningen. Svært at nå at sælge annoncer inden næste torsdag, men vi har tilbudt udstillerne at de kan få en gratis annonce i det første nummer, hvis de melder sig ind i foreningen. (vi kan også ringe til HI s annoncører). Otto vil gerne ind i redaktionsgruppen, der bliver en fælles redaktionsgruppe med Svømmebadet. Svømmebadet er efter en årrække mere eller mindre finansieret af annoncer. Der skal selvfølgelig laves en form for fordeling af udgifter og indtægter, men DSF er villig til at hjælpe Sportsfaciliteter i gang. 11. Eventuelt Næste møder: kl efterfulgt af spisning i Vejen IdrætsCenter. 20. august kl i Slotssøbadet i Kolding december: BS-møde kl inkl. let frokost, fælles møde med DSF kl , derefter social aktivitet efterfulgt af spisning og hygge med DSFs bestyrelse. Overnatning - slut efter morgenmad næste morgen.

6 Bilag 1: Debat om strategi VI skal prioritere det politiske arbejde, så vi kan sætte dagsordenen samtidig med at vi skal huske at lave aktiviteter og skabe værdi for også de mindre haller. Medlemmerne skal se det vi skal hele tiden huske at informere og orientere om hvad vi laver, så alle kan følge med i at der sker noget Vigtigt at vi laver et godt fundament og får foreningen bygget rigtigt op fra bunden også selv om måske ikke har haft den eksplosive vækst, som vi havde håbet på fra begyndelsen. Vi har fået hul igennem og har fået god kontakt til vægtige organisationer og aktører i branchen. Vigtigt at vi har de små med, så vi kan skabe en brancheforening, der kan tale på alle idrætsfaciliteters vegne strategi på rigtigt højt plan samtidig med at vi tænker operationelt for også de helt små haller. Vi skal have de små med. Kommunerne har et udækket behov, de store anlægs behov er udækket for de helt små haller er deres behov er dækket af DSI og HI (spørgsmålet er om det er dækket af DSI??). Det kan være afgørende at få opbygget en kursusafdeling, der kan hjælpe de små haller med deres behov for efteruddannelse det må være den nemmeste måde at få fat på de små haller, fordi vi der kan dække et behov som de ellers ikke får dækket. Vi må dække den professionelle tilgang til efteruddannelse mv. for at sikre at vi har noget at tilbyde de små og mellemstore haller. Problematik omkring hvem det egentlig er der er medlem? Er det kommunen eller er det de kommunale anlæg? Definitionen skal tydeliggøres og der skal tænkes over hvordan tilgangen til medlemsrekrutteringen skal være. Det er svært at lave en uddannelse selv vi skal måske mere læne os af nogen, der allerede tilbyder noget, ellers bliver det for svært så kan vi præges den uddannelse. Skøjtehaller kunne sagtens være et særligt fagben, da driften af ishaller er mindst lige så kompliceret som drift af svømmehaller. Otto føler alligevel at vi kan tilbyde de små haller en stemme ved mange forhold (fx sager om certificering af teltopstilling). Rune: strategien er nok rigtig med at få fat i de 98 kommuner først, men vi skal ikke glemme også at satse på de små haller overbevist om at det er vigtigt at have dem med på langt sigt. Vi må spille bestyrelsens forskellige kompetencer i spil. Der skal fokuseres sideløbende om ikke 100% parallelt på de to ben. Værdig nedlukning af de små haller vi kan også være medvirkende til en fornuftig ende for nogle af de mindre haller, der ikke KAN klare sig. Vi skal have nogle medlemmer og selvfølgelig tager vi imod alt hvad der er derude. Målet må være at få kunder i butikken. Det er ikke nok at bestyrelsen dækker en masse medlemskaber det skal være sådan at vores potentielle medlemmer kan se værdien i at være medlem af foreningen. Kultur- og Fritidskonferencen i Helsingør vi er ikke på programmet, men vil være det om 2 år.

7 Bilag 2: Bestyrelsens ansvarsområder Denne revideres på mødet den! Opg Beskrivelse Ansvarlig Medvirker Sekretariatet deltager 1 Vision, værdier, mål, strategier og handlingsplaner NB AC + Vedtægter, organisering mv. 2 PR, informations- og kommunikationsaktivitet, kontakt til NB OL/CL + medlemmer, hjemmeside og sociale medier 3 Medlemsrekruttering OL MM (og alle) + 4 Kompetenceudvikling, uddannelse AC EH/CL + 5 Årsmøde, udstilling NB/CL OL + Evnt. Otto Skak 6 Konferencer, ERFA-møder, studieture, temamøder og netværk NB GN + Samt faggrupperne 7 Internationalt arbejde Udskydes 8 Kontakt til myndigheder, beslutningstagere og øvrige MM AC interessenter 9 Kontakt til samarbejdspartnere JS NB, GN, AL + 10 Kontakt til faggrupper EH OL, CL, AL + 11 Økonomi og budget herunder kontingentsammensætning GN NB + 12 Kontakt til og instruktion af sekretariatet, rådgivning, viden og innovation og øvrige stabsfunktioner NB (CL) Med mindre andet er aftalt, varetages alle udtalelser til pressen af formanden.

8 Bilag 3: Aktionsliste Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 1 Politisk arbejde: Møde med KL Møde med Kulturministeriet Kontakt til Dansk Skole Idræt Fortsat kontakt til Team Danmark Kontakt til DGI og DIF Møde med Dansk Handicap Idræt Indledende kontakt til DHF om faciliteter/krisen i sporten Genoptage kontakt til Efterskoleforeningen (mulig kombo med Højskoleforeningen) Tage kontakt til Lokale og AnlægsFonden Følge op med Dansk Firma Idræt 7. maj 7. maj I gang (7. maj) 22. maj? NB/MM/JS MM/NB/JS MM NB/HK? NB JS/NB EH NB NB og HK NB 2 Profilering/markedsføring Kronik om foreningens formål/vision Artikel/tema i Jyllands-Posten Kontakt til Århus Universitet Synliggøre det politiske arbejde på hjemmeside, FB mb. Afventer Løbende NB/Erling Madsen NB/Erling Madsen MM Sekretariatet 3 Medlemsrekruttering Personlig kontakt til kommunerne (dem, der er fordelt) Edvard laver opsøgende arbejde på andre muligheder Hurtigst muligt Bestyrelsen Edvard Køhrsen 4 Aktiviteter Temadag den målrettes små og mellemstore haller Efterårets arrangementer planlægges i detaljen Studietur til Valencia Tema og dato for SportsFair maj (invitation ud) 31. maj 15. maj 1. maj (27. maj) GN, JS, RB og OS GN, NB og sekretariat (+ medvirkere EH og sekretariatet MESSE C, NB og sekretariatet 5 Bladet Bidrage med historier og emner Hjælpe med at sælge annoncer i vores del af bladet Indhold og lay out første nummer Løbende Løbende 7. maj Alle Alle Sekretariat, CL og OS

9 Bilag 3: Aktionsliste fortsat Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 6 Handleplan Revidering af handleplan Nedsætte gruppe, der arbejder på at forberede fusion med DSF? NB, RB og AC NB og CL 7 Uddannelse og kurser Kontakt til Fitness Education Andre tiltag? Hurtigst muligt AC AC, EH og CL

10 Bilag 3: Aktiviteter 2015 Dato Beskrivelse Sted Ansvarlig : Temadag: Den lille sportshals store udfordring Vejen Idrætscenter GN, JS, RB, OS 19. august: Temadag med fokus på udearealer?? GN, HK og NB 3. september: Større begivenheder/events i faciliteter hvad må man og hvad kan de bruges til? GN og NB september: Studietur til Valencia (Sportsfaciliteter arrangerer) Valencia Erik 6. oktober: ERFA-møde om belægning på atletikstadions (deltagerne fra vil gerne have noget med mere teoretisk information om konkret emne). 22. oktober: Alle kommuner inviteres i samarbejde med Team Danmark til ERFA-dag om rammerne for eliteidræt og talentudvikling (i samarbejde med Team Danmark) oktober: Dansk Svømmebadsteknisk Forening arrangerer studietur til Sport. Bäder. Freizeit i Köln, hvor det ville være muligt for vores medlemmer at koble sig på. 17. november: Er de lovgivningsmæssige rammer for sportsfaciliteter uanset ejerskab tidssvarende? Hvad er idealsituationen? Kan evt. udvides med spor om cafeteriadrift?? Köln Alf Niels DSF november: Der er EM i curling i Esbjerg. Niels foreslår derfor temadag for isstadions én af de dage med efterfølgende adgang til EM-kamp. Sport & Event Park Esbjerg Niels Idéer til emner: Cafeteriadrift Energi (Luna Nordic omkring LED) Svendborg Kommune er årets Idrætskommune

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere