Bestyrelsesmøde - referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde - referat"

Transkript

1 Mødedato: Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april Introduktion til foreningen og bestyrelsens arbejdsform Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens ansvarsområder Handleplan for Danske Sportsfaciliteters Brancheforening 3. Evaluering af årsmødet og SportsFair 2015 a. Årsmøde og SportsFair 2016: form, dato, samspil ml. messe og konference 4. Siden sidst Henvendelse fra Patrick Nielsen, Fitness Education ( Henvendelse fra Glad Fonden vil det have værdi for os? 5. Økonomi Status januar april 2015 samt sekretariatsaftale 6. Politisk arbejde Forberedelse af møder med KL, Kulturministeriet, HI, DIF og HI 7. Profilering/markedsføring 8. Medlemsrekruttering Nuværende medlemmer Situationen 9. Aktiviteter 2015 Temadage 9/6, 20/8, 3/9 samt studietur til Valencia 10. Bladet Sportsfaciliteter Forslag til indhold samt redaktionsgruppe Forslag til lay out Strategi for salg af annoncer Økonomi 11. Eventuelt Næste møder Deltagere - bestyrelsen: Niels Bækgård Gitte Nørgaard Morten Menné Jakob Sander Otto Skak Rune Bille Holger Kortbek Carsten Larsen (tilforordnet) Afbud: Axel Lindgren (tilforordnet) Alf Christensen Erik Hansen Sekretariatet: Karin Rye Caspersen (KRC)

2 1. Godkendelse af referater fra Begge referater godkendes uden bemærkninger Proceduren er således, at referater fra bestyrelsesmøder fremsendes senest en uge efter mødet er afholdt. Derefter har bestyrelsesmedlemmerne en uge til at gøre indsigelse mod referatet hvorefter det betragtes som godkendt og må offentliggøres på hjemmeside mv. Referaterne skal dog af formelle årsager godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 2. Introduktion Niels Bækgård byder velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer og der laves præsentationsrunde rundt om bordet. Alle glæder sig til det fremtidige samarbejde og de nye kræfter, der nu er kommet til bestyrelsen. NB henviser kort til bestyrelsens forretningsorden, foreningens vision, handleplan mv. Bestyrelsen fordeler de mange ansvarsområder mellem sig, så hvert område har en ansvarlig og 1 eller 2 medvirkere alt efter hvor meget arbejde/prioritet området har. De ansvarlige skal sørge for, at der sker fremdrift på området, og at opgaverne løses, men bestyrelsesmedlemmerne skal ikke nødvendigvis selv være meget operationelle og udførende. Foreningen har lavet aftale med et professionelt sekretariat (Dit Sekretariat ApS), som varetager den praktiske del af arbejdet samt kontakten til medlemmer mv. Det er vigtigt at sekretariatet involveres så meget som muligt, og orienteres om tiltag, aftaler o.lign. Det er også vigtigt at tage fat i sekretariatet, hvis man har ansvaret for en opgave, og ikke har tid eller mulighed for at løse den alligevel så kan sekretariatet gå videre med det, og der er ikke noget, der glider ud i sandet på grund af manglende tid/overskud. Bestyrelsen skal være med til at sætte en retning og påvirke branchen politisk. Bestyrelsen arbejder ud fra en handleplan, der sætter retningen med både 3-5 årige mål og 1- årige målsætninger papiret er dog i første omgang udarbejdet umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, og trænger derfor til at blive opdateret i forhold til de erfaringer man har gjort sig i det første år. NB foreslår at man nedsætter en gruppe på 3 personer, der kan udarbejde forslag inden næste bestyrelsesmøde, og så tage stilling der. Den efterfølgende diskussion om foreningens formål og strategi er refereret i bilag 1, der kan fungere som inspiration til gruppen. Konklusion på debatten: Strategien skal være 2-delt så vi er attraktiv over for både de små haller og de store anlæg og kommunerne. Strategien over for DSI: vi må forberede en fusion ved at give deres bestyrelse mulighed for at vise medlemmerne, at det vil give en merværdi for dem at være medlem af Sportsfaciliteter.dk. En fusion med DSI er vigtig for at vi kan indlemme deres forholdsvise mange medlemmer i vores forening. Gruppe: Niels, Rune, Alf mødes inden næste bestyrelsesmøde og udarbejder oplæg til ny handleplan.

3 3. Evaluering af årsmøde og Sportsfair 2015 Overordnet set var messen meget flot, og med en god bredde i de udstillede emner. Produkter målrettet svømmehaller, fyldte ca. 50 % af udstillerlisten (men måske havde nogle af dem større stande, og det synede derfor af mere??). Man kunne selvfølgelig altid ønske sig flere besøgende til messen, men deltagertallet var tilfredsstillende (mellem 750 og 800 personer var igennem dørene på de to dage). I perioder synede gangene dog meget tomme, hvilket er ærgerligt. Flere udstillere har givet udtryk for, at det var de rigtige personer (beslutningstagerne) der var til stede, og det er mere værd end en masse tilskuere uden beslutningskompetence. Selve messen tåler fint sammenligning med eksempelvis Svenska Messan i Göteborg, hvilket vi godt kan være stolte af. Til gengæld kan det diskuteres om vi skal køre konference på samme måde samtidig med messen. Indlæggene i år var nok for overordnede (målrettet direktører o.lign.) og ikke så meget for den lille halinspektør. I og med alle oplæg var interessant for alle, blev messehallen tømt, når der var oplæg, hvilket var frustrerende for udstillerne. Det er måske en bedre idé at lave en række mindre, mere fagspecifikke indlæg, som kun vil være af interesse for en del af tilskuerne. Dermed kan man måske tiltrække flere personer, der kan kombinere faglighed med besøg på udstillingen, og dermed forsvare at bruge en arbejdsdag på det. Konklusion: Vi bør gå efter at lave messen som to-dages arrangement, der kombinerer udstilling med korte, faglige indlæg, der sætter fokus på flere forskellige temaer i løbet af arrangementet. Samtidig kan vi så lave storstilet konference med årsmøde, netværksaften og overnatning på et andet tidspunkt. IDAN er eksempelvis interesseret i at lave noget sammen med os (de kan også se visionen i at lave SportsFair til stor skandinavisk messe, der trækker folk fra hele Norden). I 2016 kan vi evt. fokusere på leverandører til landsbyhaller, der hjælper de helt små haller med LED, harpiksfjerning, cafeteria mv. og så have isstadions som et andet tema dagskonferencen skal så være målrettet de to grupper. 4. Siden sidst Vi har fået en henvendelse fra Fitness Education, der ønsker at indgå et samarbejde omkring kurser. Alf, der har modtaget henvendelsen, har lovet at tage kontakt, for at høre nærmere. Vi har fået henvendelse fra GLAD Fonden, der ønsker vores hjælp til at sprede budskabet om en ny app, der skal gøre det lettere for handicappede at finde de steder, hvor der er god tilgængelighed. Vi vil gerne hjælpe evt. med at omtale app en i bladet eller på Facebook Karin tager videre kontakt. NB har derudover været i kontakt med Odense Kommune omkring urimelige krav fra specialforbund. Det er et område, hvor foreningen gerne vil gå ind og støtte de enkelte anlæg ved at indgå i dialog med forbundene. 5. Økonomi Ser fornuftig ud for første kvartal (overskud på knap ). I april er der kommet endnu i kontingent (bl.a. DSF og DSI) og så er der mange udgifter vedr. årsmødet, som vi endnu ikke har afholdt. Selve konferencedelen af årsmødet bør give et lille overskud på ca ,- Udstillingen (vores messestand, deltagernet mv.) har kostet ,- Der kommer en afregning fra MESSE C på vores del af overskuddet på messen, men det ved vi endnu ikke hvor stort bliver. Pr er der udskrevet kontingenter for ,- GN og NB skal have afklaring med sekretariatet omkring aftalen, så vi ikke betaler for timer, vi ikke bruger (eller har råd til).

4 Ved en evt. fusion med DSF får vi automatisk en bedre økonomi, og der bør derfor nedsættes en gruppe, der arbejder målrettet med at forberede en fusion, så den bliver spiselig og attraktiv for DSFs medlemmer. Vi skal vide at sælge det, så DSFs medlemmer kan se sig selv have et ståsted i den nye forening. Vi skal have svømmebadene ind for at få pondus. De to foreninger kan ikke undvære hinanden der skal være plads til alle. DSF er et genialt forum for medarbejderne i svømmehallerne, og vi skal derfor søge at bibeholde denne forenings særkende også efter en fusion. CL er ked af at Sportsfaciliteter.dk evt. nedprioriterer oprettelse af fagben, da det i høj grad er denne struktur, der kan give hans medlemmer en fornemmelse for at en fusion kan give merværdi for DSF. (Dette kan ifølge NB dog også vendes til noget positivt, da det vil give svømmebadene en særlig status). 6. Politisk arbejde Den 7. maj har vi fået foretræde for KL, Kulturministeriet og DIF. NB, MM og JS tager de tre møder med det formål at introducere foreningen, gøre opmærksom på vores eksistens og forklare KL og Kulturministeriet, at vi arbejder på at sikre, at der fremover kun er én organisation, der varetager faciliteternes interesse. Vi vil bl.a. forklare, at vi arbejder på at blive den eneste brancheforening i Danmark på området, og de vil derfor høre vores navn mange gange i de kommende år. Derudover har NB og CL aftalt med Jørgen Mosbæk fra HI, at de tre formænd skal mødes sammen med yderligere to bestyrelsesmedlemmer fra hver forening og de tre sekretariater for at afdække muligheder for samarbejde de tre foreninger imellem. Vi skal naturligvis tale om messerne, og derudover uddannelse, temadage, netværksdannelse og koordinering af aktiviteter. EH er OK med at vi samarbejder med dem, så længe vi ikke kan associeres med HI s faglige arbejde. Mødet finder sted den 2. juni i Solrød, og det bliver NB, AC og EH, der deltager. Vi har behov for et godt forhold til HI, da de reelt kan modarbejde vores medlemsrekruttering. Vi skal have gjort klart at det ikke er et valg mellem HI eller Sportsfaciliteter man kan sagtens være medlem af begge dele. NB mangler at få en snak med Team Danmarks nye direktør. Vi skal have skabt kontakt til Lokale og Anlægs Fonden (Holger?). NB tager fat i Efterskoleforeningen igen for at få sat gang i noget aktivt (kan dette evt. kombineres med Højskolforeningen?). MM skal nok tage sig sammen og kontakte Dansk Skole Idræt. NB havde god kontakt med Dansk Firma Idræt under SportsFair, og han var bestemt positivt indstillet (NB følger op). JS og NB har møde med Dansk Handicap Idræt omkring den 20. maj. Sekretariatet sammenskriver liste over kontakter, aftaler mv. inden 7. maj. 7. Profilering/markedsføring Erling Madsen arbejder på at færdiggøre den kronik, som han vil forsøge at få bragt i Politiken. Den omhandler vision og vores rolle branche som branche i forhold til den vision. EM arbejder desuden på at gøre JP interesseret i en artikelserie om urbanisering, mindre hallers vanskeligheder mv. Det kan være en interessant vinkel, at der nu pludselig er kommet 2½ mia. norske kroner ind i danske sportsfaciliteter (Fitness World). Vi skal hele tiden huske at gøre opmærksom på det politiske arbejde vi laver, så potentielle medlemmer også kan se, hvad vi bruger tiden på.

5 8. Medlemsrekruttering Edvard fra Slotssøbadet i Kolding er gået i gang med at skaffe medlemmer han er ihærdig og allerede i gang med at arbejde på flere forskellige. Der er sendt mails ud til alle på vores lister vigtigt at han enten sorterer vores nuværende medlemmer fra eller tager forbehold for det i mailen. Otto tager en snak med Edvard om strategien. 9. aktiviteter Programmet til temadag om Idrætshallens store udfordring er stort set afsluttet. Der mangler lidt detaljer. Da programmet er målrettet DSIs medlemmer er det afgørende at vi får deres medlemsliste. JS tager kontakt til Axel for at høre, om de vil være medarrangør på dagen, så det også ser ud som om programmet kommer fra dem (det vil de gerne). Gruppen arbejder videre i den retning, der er påbegyndt. Derudover har vi planlagt: 21. august: Temadag med fokus på udearealer Gitte, Holger og Niels arrangerer 3. september: Temadag om større begivenheder/events Gitte og Niels arrangerer sept.: Studietur til Valencia om byudvikling Erik arrangerer (5-6 best.medl. Deltager) Disse skal være meldt ud med program mv. inden 15. juni af hensyn til sommerferien. 10. Bladet Sportsfaciliteter Svømmebadet laves fra næste nummer til et vendeblad, således at Sportsfaciliteter får sit eget talerør. Det vil give bedre muligheder for profilering af foreningen. Sekretariatet trækker det store læs med at indsamle redaktionelt materiale og sælge annoncer, men der er behov for en redaktionsgruppe, der kan komme med idéer og inputs samt sparring til sekretariatet. Ligesom Svømmebadet vil vi i høj grad benytte free-lance journalister til selve skrive arbejdet og sekretariatet skriver det meste af materialet om og fra foreningen. Svært at nå at sælge annoncer inden næste torsdag, men vi har tilbudt udstillerne at de kan få en gratis annonce i det første nummer, hvis de melder sig ind i foreningen. (vi kan også ringe til HI s annoncører). Otto vil gerne ind i redaktionsgruppen, der bliver en fælles redaktionsgruppe med Svømmebadet. Svømmebadet er efter en årrække mere eller mindre finansieret af annoncer. Der skal selvfølgelig laves en form for fordeling af udgifter og indtægter, men DSF er villig til at hjælpe Sportsfaciliteter i gang. 11. Eventuelt Næste møder: kl efterfulgt af spisning i Vejen IdrætsCenter. 20. august kl i Slotssøbadet i Kolding december: BS-møde kl inkl. let frokost, fælles møde med DSF kl , derefter social aktivitet efterfulgt af spisning og hygge med DSFs bestyrelse. Overnatning - slut efter morgenmad næste morgen.

6 Bilag 1: Debat om strategi VI skal prioritere det politiske arbejde, så vi kan sætte dagsordenen samtidig med at vi skal huske at lave aktiviteter og skabe værdi for også de mindre haller. Medlemmerne skal se det vi skal hele tiden huske at informere og orientere om hvad vi laver, så alle kan følge med i at der sker noget Vigtigt at vi laver et godt fundament og får foreningen bygget rigtigt op fra bunden også selv om måske ikke har haft den eksplosive vækst, som vi havde håbet på fra begyndelsen. Vi har fået hul igennem og har fået god kontakt til vægtige organisationer og aktører i branchen. Vigtigt at vi har de små med, så vi kan skabe en brancheforening, der kan tale på alle idrætsfaciliteters vegne strategi på rigtigt højt plan samtidig med at vi tænker operationelt for også de helt små haller. Vi skal have de små med. Kommunerne har et udækket behov, de store anlægs behov er udækket for de helt små haller er deres behov er dækket af DSI og HI (spørgsmålet er om det er dækket af DSI??). Det kan være afgørende at få opbygget en kursusafdeling, der kan hjælpe de små haller med deres behov for efteruddannelse det må være den nemmeste måde at få fat på de små haller, fordi vi der kan dække et behov som de ellers ikke får dækket. Vi må dække den professionelle tilgang til efteruddannelse mv. for at sikre at vi har noget at tilbyde de små og mellemstore haller. Problematik omkring hvem det egentlig er der er medlem? Er det kommunen eller er det de kommunale anlæg? Definitionen skal tydeliggøres og der skal tænkes over hvordan tilgangen til medlemsrekrutteringen skal være. Det er svært at lave en uddannelse selv vi skal måske mere læne os af nogen, der allerede tilbyder noget, ellers bliver det for svært så kan vi præges den uddannelse. Skøjtehaller kunne sagtens være et særligt fagben, da driften af ishaller er mindst lige så kompliceret som drift af svømmehaller. Otto føler alligevel at vi kan tilbyde de små haller en stemme ved mange forhold (fx sager om certificering af teltopstilling). Rune: strategien er nok rigtig med at få fat i de 98 kommuner først, men vi skal ikke glemme også at satse på de små haller overbevist om at det er vigtigt at have dem med på langt sigt. Vi må spille bestyrelsens forskellige kompetencer i spil. Der skal fokuseres sideløbende om ikke 100% parallelt på de to ben. Værdig nedlukning af de små haller vi kan også være medvirkende til en fornuftig ende for nogle af de mindre haller, der ikke KAN klare sig. Vi skal have nogle medlemmer og selvfølgelig tager vi imod alt hvad der er derude. Målet må være at få kunder i butikken. Det er ikke nok at bestyrelsen dækker en masse medlemskaber det skal være sådan at vores potentielle medlemmer kan se værdien i at være medlem af foreningen. Kultur- og Fritidskonferencen i Helsingør vi er ikke på programmet, men vil være det om 2 år.

7 Bilag 2: Bestyrelsens ansvarsområder Denne revideres på mødet den! Opg Beskrivelse Ansvarlig Medvirker Sekretariatet deltager 1 Vision, værdier, mål, strategier og handlingsplaner NB AC + Vedtægter, organisering mv. 2 PR, informations- og kommunikationsaktivitet, kontakt til NB OL/CL + medlemmer, hjemmeside og sociale medier 3 Medlemsrekruttering OL MM (og alle) + 4 Kompetenceudvikling, uddannelse AC EH/CL + 5 Årsmøde, udstilling NB/CL OL + Evnt. Otto Skak 6 Konferencer, ERFA-møder, studieture, temamøder og netværk NB GN + Samt faggrupperne 7 Internationalt arbejde Udskydes 8 Kontakt til myndigheder, beslutningstagere og øvrige MM AC interessenter 9 Kontakt til samarbejdspartnere JS NB, GN, AL + 10 Kontakt til faggrupper EH OL, CL, AL + 11 Økonomi og budget herunder kontingentsammensætning GN NB + 12 Kontakt til og instruktion af sekretariatet, rådgivning, viden og innovation og øvrige stabsfunktioner NB (CL) Med mindre andet er aftalt, varetages alle udtalelser til pressen af formanden.

8 Bilag 3: Aktionsliste Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 1 Politisk arbejde: Møde med KL Møde med Kulturministeriet Kontakt til Dansk Skole Idræt Fortsat kontakt til Team Danmark Kontakt til DGI og DIF Møde med Dansk Handicap Idræt Indledende kontakt til DHF om faciliteter/krisen i sporten Genoptage kontakt til Efterskoleforeningen (mulig kombo med Højskoleforeningen) Tage kontakt til Lokale og AnlægsFonden Følge op med Dansk Firma Idræt 7. maj 7. maj I gang (7. maj) 22. maj? NB/MM/JS MM/NB/JS MM NB/HK? NB JS/NB EH NB NB og HK NB 2 Profilering/markedsføring Kronik om foreningens formål/vision Artikel/tema i Jyllands-Posten Kontakt til Århus Universitet Synliggøre det politiske arbejde på hjemmeside, FB mb. Afventer Løbende NB/Erling Madsen NB/Erling Madsen MM Sekretariatet 3 Medlemsrekruttering Personlig kontakt til kommunerne (dem, der er fordelt) Edvard laver opsøgende arbejde på andre muligheder Hurtigst muligt Bestyrelsen Edvard Køhrsen 4 Aktiviteter Temadag den målrettes små og mellemstore haller Efterårets arrangementer planlægges i detaljen Studietur til Valencia Tema og dato for SportsFair maj (invitation ud) 31. maj 15. maj 1. maj (27. maj) GN, JS, RB og OS GN, NB og sekretariat (+ medvirkere EH og sekretariatet MESSE C, NB og sekretariatet 5 Bladet Bidrage med historier og emner Hjælpe med at sælge annoncer i vores del af bladet Indhold og lay out første nummer Løbende Løbende 7. maj Alle Alle Sekretariat, CL og OS

9 Bilag 3: Aktionsliste fortsat Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 6 Handleplan Revidering af handleplan Nedsætte gruppe, der arbejder på at forberede fusion med DSF? NB, RB og AC NB og CL 7 Uddannelse og kurser Kontakt til Fitness Education Andre tiltag? Hurtigst muligt AC AC, EH og CL

10 Bilag 3: Aktiviteter 2015 Dato Beskrivelse Sted Ansvarlig : Temadag: Den lille sportshals store udfordring Vejen Idrætscenter GN, JS, RB, OS 19. august: Temadag med fokus på udearealer?? GN, HK og NB 3. september: Større begivenheder/events i faciliteter hvad må man og hvad kan de bruges til? GN og NB september: Studietur til Valencia (Sportsfaciliteter arrangerer) Valencia Erik 6. oktober: ERFA-møde om belægning på atletikstadions (deltagerne fra vil gerne have noget med mere teoretisk information om konkret emne). 22. oktober: Alle kommuner inviteres i samarbejde med Team Danmark til ERFA-dag om rammerne for eliteidræt og talentudvikling (i samarbejde med Team Danmark) oktober: Dansk Svømmebadsteknisk Forening arrangerer studietur til Sport. Bäder. Freizeit i Köln, hvor det ville være muligt for vores medlemmer at koble sig på. 17. november: Er de lovgivningsmæssige rammer for sportsfaciliteter uanset ejerskab tidssvarende? Hvad er idealsituationen? Kan evt. udvides med spor om cafeteriadrift?? Köln Alf Niels DSF november: Der er EM i curling i Esbjerg. Niels foreslår derfor temadag for isstadions én af de dage med efterfølgende adgang til EM-kamp. Sport & Event Park Esbjerg Niels Idéer til emner: Cafeteriadrift Energi (Luna Nordic omkring LED) Svendborg Kommune er årets Idrætskommune

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 06 09.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 08/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 30. april 2015 2.

Læs mere

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse Mødedato: 19.05.2014 Sted: Vejen Idrætscenter Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 01/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Præsentation og konstituering 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 20.08.2015 Sted: Gladsaxe Sportscenter Vandtårnsvej 57 2860 Søborg Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 09/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 9. juni 2015 2.

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 27. april Holgers kontor Gladsaxevej Søborg. Kl

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 27. april Holgers kontor Gladsaxevej Søborg. Kl Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Referat Bestyrelsesmøde 27. april 2016 Holgers kontor Gladsaxevej 200 2860 Søborg Kl. 15.00 18.00 Karin Rye Riddermann 03-05-2016 Mødedato: 27.01.2016 Sted: Gladsaxe

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 1. juni Slotssøbadet Hospitalsgade Kolding. Kl

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 1. juni Slotssøbadet Hospitalsgade Kolding. Kl Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Referat Bestyrelsesmøde 1. juni 2016 Slotssøbadet Hospitalsgade 15 6000 Kolding Kl. 11.30 15.00 Karin Rye Riddermann 06-06-2016 Mødedato: 01.06.2016 Sted: Slotssøbadet,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde 26. januar Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Toldboden 3, 2. sal, D Viborg. Kl

Referat. Bestyrelsesmøde 26. januar Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Toldboden 3, 2. sal, D Viborg. Kl Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Referat Bestyrelsesmøde 26. januar 2016 Toldboden 3, 2. sal, D18 8800 Viborg Kl. 9.00 13.00 Mødet afholdes i Mødelokalet i stueetagen Karin Rye Riddermann 02-02-2016

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 05.11.2014 Sted: Fredericia Idrætscenter Vestre Ringvej 100 7000 Fredericia Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 03/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 0. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 28.01.2015 Sted: Grøndalcenteret Hvidkildevej 64 2400 København NV Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 04/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 0. Godkendelse af

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 31. august Midtfyns Fritidscenter Søvej Ringe. Kl

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Referat. Bestyrelsesmøde 31. august Midtfyns Fritidscenter Søvej Ringe. Kl Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Referat Bestyrelsesmøde 31. august 2016 Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5750 Ringe Kl. 10.00 13.00 Karin Rye Riddermann 05-09-2016 Mødedato: 31.08.2016 Sted: Midtfyns

Læs mere

04.09.2014. Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 58/2014

04.09.2014. Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 58/2014 Mødedato: 04.09.2014 Sted: Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 58/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt

Læs mere

Hvordan forholder vi os til beslutningerne på Generalforsamlingen vedr. projekter.

Hvordan forholder vi os til beslutningerne på Generalforsamlingen vedr. projekter. Mødedato: 03.05.2016 Sted Hotel Comwell Middelfart Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 71/2016 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 14. og 15. marts 2016 1. Siden sidst a. Ind-

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

0. Godkendelse af referat Referatet godkendes uden bemærkninger

0. Godkendelse af referat Referatet godkendes uden bemærkninger Mødedato: 10.06.2016 Sted Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 72/2016 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referat fra den 3. maj 1. Kort orientering siden sidst

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

26.11.2014. Hotel Sauntehus, Hornbæk. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 59/2014

26.11.2014. Hotel Sauntehus, Hornbæk. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 59/2014 Mødedato: 26.11.2014 Sted: Hotel Sauntehus, Hornbæk Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 59/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. september

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mødedato: 06.12.2017 Sted FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 83/2017 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden:

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO ÅFO er interesseorganisation for forældre i Århus med børn i dagtilbud, SFO og klub. Vi varetager forældrenes

Læs mere

Referat til IKA's Kompetenceudvalg. Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop. Tirsdag den 11. august til onsdag den 12. august.

Referat til IKA's Kompetenceudvalg. Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop. Tirsdag den 11. august til onsdag den 12. august. Referat til IKA's Kompetenceudvalg Sted: Tid: Deltagere: Afbud fra: Ordstyrer: Referent: Bemærkninger: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Tirsdag den 11. august til onsdag den 12.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mødedato: 23.01.2018 Sted Niras, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 84/2018 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Dato: 9. juni Tidspunkt: Kl Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej Terndrup

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Dato: 9. juni Tidspunkt: Kl Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej Terndrup REFERAT Bestyrelsesmøde Dato: 9. juni 2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.00 Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej 7 9575 Terndrup Til stede: Birgit Christensen Carsten Bojesen Jørgen Nielsen Lene Nygaard Lilli Brunø

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Tegning: Årstiderne Arkitekter Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Et overblik over investeringer i superligaklubber og håndboldligaklubbers

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Konklusionsreferat af 4. Bestyrelsesmøde 2010 den 12. april, kl. 19:30 22:00.

Konklusionsreferat af 4. Bestyrelsesmøde 2010 den 12. april, kl. 19:30 22:00. Konklusionsreferat af 4. Bestyrelsesmøde 2010 den 12. april, kl. 19:30 22:00. 20. APR 2010 Indkaldt: Mødt: Afbud: Referent: Mødeleder: Bestyrelsen : Peter Surrow, PS Formand X X X Finn P. Nielsen, FPN

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 01-2014 27. januar 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 16. januar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår.

Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår. Nyhedsbrev Januar 2017 Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår. Vi har fokus på forskellige aktiviteter i 2017 2017 bliver året hvor Nedsatsyn.dk for alvor kommer ud til alle

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet. Ordinære medlemmer: Lasse Rørbæk, formand (LR) Rasmus Lundgaard Christensen, næstformand (RL) Paw Leon Andersen, kasserer (PA) Andreas

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere