Bestyrelsesmøde - referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde - referat"

Transkript

1 Mødedato: Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april Introduktion til foreningen og bestyrelsens arbejdsform Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens ansvarsområder Handleplan for Danske Sportsfaciliteters Brancheforening 3. Evaluering af årsmødet og SportsFair 2015 a. Årsmøde og SportsFair 2016: form, dato, samspil ml. messe og konference 4. Siden sidst Henvendelse fra Patrick Nielsen, Fitness Education (www.fit-education.com) Henvendelse fra Glad Fonden vil det have værdi for os? 5. Økonomi Status januar april 2015 samt sekretariatsaftale 6. Politisk arbejde Forberedelse af møder med KL, Kulturministeriet, HI, DIF og HI 7. Profilering/markedsføring 8. Medlemsrekruttering Nuværende medlemmer Situationen 9. Aktiviteter 2015 Temadage 9/6, 20/8, 3/9 samt studietur til Valencia 10. Bladet Sportsfaciliteter Forslag til indhold samt redaktionsgruppe Forslag til lay out Strategi for salg af annoncer Økonomi 11. Eventuelt Næste møder Deltagere - bestyrelsen: Niels Bækgård Gitte Nørgaard Morten Menné Jakob Sander Otto Skak Rune Bille Holger Kortbek Carsten Larsen (tilforordnet) Afbud: Axel Lindgren (tilforordnet) Alf Christensen Erik Hansen Sekretariatet: Karin Rye Caspersen (KRC)

2 1. Godkendelse af referater fra Begge referater godkendes uden bemærkninger Proceduren er således, at referater fra bestyrelsesmøder fremsendes senest en uge efter mødet er afholdt. Derefter har bestyrelsesmedlemmerne en uge til at gøre indsigelse mod referatet hvorefter det betragtes som godkendt og må offentliggøres på hjemmeside mv. Referaterne skal dog af formelle årsager godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 2. Introduktion Niels Bækgård byder velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer og der laves præsentationsrunde rundt om bordet. Alle glæder sig til det fremtidige samarbejde og de nye kræfter, der nu er kommet til bestyrelsen. NB henviser kort til bestyrelsens forretningsorden, foreningens vision, handleplan mv. Bestyrelsen fordeler de mange ansvarsområder mellem sig, så hvert område har en ansvarlig og 1 eller 2 medvirkere alt efter hvor meget arbejde/prioritet området har. De ansvarlige skal sørge for, at der sker fremdrift på området, og at opgaverne løses, men bestyrelsesmedlemmerne skal ikke nødvendigvis selv være meget operationelle og udførende. Foreningen har lavet aftale med et professionelt sekretariat (Dit Sekretariat ApS), som varetager den praktiske del af arbejdet samt kontakten til medlemmer mv. Det er vigtigt at sekretariatet involveres så meget som muligt, og orienteres om tiltag, aftaler o.lign. Det er også vigtigt at tage fat i sekretariatet, hvis man har ansvaret for en opgave, og ikke har tid eller mulighed for at løse den alligevel så kan sekretariatet gå videre med det, og der er ikke noget, der glider ud i sandet på grund af manglende tid/overskud. Bestyrelsen skal være med til at sætte en retning og påvirke branchen politisk. Bestyrelsen arbejder ud fra en handleplan, der sætter retningen med både 3-5 årige mål og 1- årige målsætninger papiret er dog i første omgang udarbejdet umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, og trænger derfor til at blive opdateret i forhold til de erfaringer man har gjort sig i det første år. NB foreslår at man nedsætter en gruppe på 3 personer, der kan udarbejde forslag inden næste bestyrelsesmøde, og så tage stilling der. Den efterfølgende diskussion om foreningens formål og strategi er refereret i bilag 1, der kan fungere som inspiration til gruppen. Konklusion på debatten: Strategien skal være 2-delt så vi er attraktiv over for både de små haller og de store anlæg og kommunerne. Strategien over for DSI: vi må forberede en fusion ved at give deres bestyrelse mulighed for at vise medlemmerne, at det vil give en merværdi for dem at være medlem af Sportsfaciliteter.dk. En fusion med DSI er vigtig for at vi kan indlemme deres forholdsvise mange medlemmer i vores forening. Gruppe: Niels, Rune, Alf mødes inden næste bestyrelsesmøde og udarbejder oplæg til ny handleplan.

3 3. Evaluering af årsmøde og Sportsfair 2015 Overordnet set var messen meget flot, og med en god bredde i de udstillede emner. Produkter målrettet svømmehaller, fyldte ca. 50 % af udstillerlisten (men måske havde nogle af dem større stande, og det synede derfor af mere??). Man kunne selvfølgelig altid ønske sig flere besøgende til messen, men deltagertallet var tilfredsstillende (mellem 750 og 800 personer var igennem dørene på de to dage). I perioder synede gangene dog meget tomme, hvilket er ærgerligt. Flere udstillere har givet udtryk for, at det var de rigtige personer (beslutningstagerne) der var til stede, og det er mere værd end en masse tilskuere uden beslutningskompetence. Selve messen tåler fint sammenligning med eksempelvis Svenska Messan i Göteborg, hvilket vi godt kan være stolte af. Til gengæld kan det diskuteres om vi skal køre konference på samme måde samtidig med messen. Indlæggene i år var nok for overordnede (målrettet direktører o.lign.) og ikke så meget for den lille halinspektør. I og med alle oplæg var interessant for alle, blev messehallen tømt, når der var oplæg, hvilket var frustrerende for udstillerne. Det er måske en bedre idé at lave en række mindre, mere fagspecifikke indlæg, som kun vil være af interesse for en del af tilskuerne. Dermed kan man måske tiltrække flere personer, der kan kombinere faglighed med besøg på udstillingen, og dermed forsvare at bruge en arbejdsdag på det. Konklusion: Vi bør gå efter at lave messen som to-dages arrangement, der kombinerer udstilling med korte, faglige indlæg, der sætter fokus på flere forskellige temaer i løbet af arrangementet. Samtidig kan vi så lave storstilet konference med årsmøde, netværksaften og overnatning på et andet tidspunkt. IDAN er eksempelvis interesseret i at lave noget sammen med os (de kan også se visionen i at lave SportsFair til stor skandinavisk messe, der trækker folk fra hele Norden). I 2016 kan vi evt. fokusere på leverandører til landsbyhaller, der hjælper de helt små haller med LED, harpiksfjerning, cafeteria mv. og så have isstadions som et andet tema dagskonferencen skal så være målrettet de to grupper. 4. Siden sidst Vi har fået en henvendelse fra Fitness Education, der ønsker at indgå et samarbejde omkring kurser. Alf, der har modtaget henvendelsen, har lovet at tage kontakt, for at høre nærmere. Vi har fået henvendelse fra GLAD Fonden, der ønsker vores hjælp til at sprede budskabet om en ny app, der skal gøre det lettere for handicappede at finde de steder, hvor der er god tilgængelighed. Vi vil gerne hjælpe evt. med at omtale app en i bladet eller på Facebook Karin tager videre kontakt. NB har derudover været i kontakt med Odense Kommune omkring urimelige krav fra specialforbund. Det er et område, hvor foreningen gerne vil gå ind og støtte de enkelte anlæg ved at indgå i dialog med forbundene. 5. Økonomi Ser fornuftig ud for første kvartal (overskud på knap ). I april er der kommet endnu i kontingent (bl.a. DSF og DSI) og så er der mange udgifter vedr. årsmødet, som vi endnu ikke har afholdt. Selve konferencedelen af årsmødet bør give et lille overskud på ca ,- Udstillingen (vores messestand, deltagernet mv.) har kostet ,- Der kommer en afregning fra MESSE C på vores del af overskuddet på messen, men det ved vi endnu ikke hvor stort bliver. Pr er der udskrevet kontingenter for ,- GN og NB skal have afklaring med sekretariatet omkring aftalen, så vi ikke betaler for timer, vi ikke bruger (eller har råd til).

4 Ved en evt. fusion med DSF får vi automatisk en bedre økonomi, og der bør derfor nedsættes en gruppe, der arbejder målrettet med at forberede en fusion, så den bliver spiselig og attraktiv for DSFs medlemmer. Vi skal vide at sælge det, så DSFs medlemmer kan se sig selv have et ståsted i den nye forening. Vi skal have svømmebadene ind for at få pondus. De to foreninger kan ikke undvære hinanden der skal være plads til alle. DSF er et genialt forum for medarbejderne i svømmehallerne, og vi skal derfor søge at bibeholde denne forenings særkende også efter en fusion. CL er ked af at Sportsfaciliteter.dk evt. nedprioriterer oprettelse af fagben, da det i høj grad er denne struktur, der kan give hans medlemmer en fornemmelse for at en fusion kan give merværdi for DSF. (Dette kan ifølge NB dog også vendes til noget positivt, da det vil give svømmebadene en særlig status). 6. Politisk arbejde Den 7. maj har vi fået foretræde for KL, Kulturministeriet og DIF. NB, MM og JS tager de tre møder med det formål at introducere foreningen, gøre opmærksom på vores eksistens og forklare KL og Kulturministeriet, at vi arbejder på at sikre, at der fremover kun er én organisation, der varetager faciliteternes interesse. Vi vil bl.a. forklare, at vi arbejder på at blive den eneste brancheforening i Danmark på området, og de vil derfor høre vores navn mange gange i de kommende år. Derudover har NB og CL aftalt med Jørgen Mosbæk fra HI, at de tre formænd skal mødes sammen med yderligere to bestyrelsesmedlemmer fra hver forening og de tre sekretariater for at afdække muligheder for samarbejde de tre foreninger imellem. Vi skal naturligvis tale om messerne, og derudover uddannelse, temadage, netværksdannelse og koordinering af aktiviteter. EH er OK med at vi samarbejder med dem, så længe vi ikke kan associeres med HI s faglige arbejde. Mødet finder sted den 2. juni i Solrød, og det bliver NB, AC og EH, der deltager. Vi har behov for et godt forhold til HI, da de reelt kan modarbejde vores medlemsrekruttering. Vi skal have gjort klart at det ikke er et valg mellem HI eller Sportsfaciliteter man kan sagtens være medlem af begge dele. NB mangler at få en snak med Team Danmarks nye direktør. Vi skal have skabt kontakt til Lokale og Anlægs Fonden (Holger?). NB tager fat i Efterskoleforeningen igen for at få sat gang i noget aktivt (kan dette evt. kombineres med Højskolforeningen?). MM skal nok tage sig sammen og kontakte Dansk Skole Idræt. NB havde god kontakt med Dansk Firma Idræt under SportsFair, og han var bestemt positivt indstillet (NB følger op). JS og NB har møde med Dansk Handicap Idræt omkring den 20. maj. Sekretariatet sammenskriver liste over kontakter, aftaler mv. inden 7. maj. 7. Profilering/markedsføring Erling Madsen arbejder på at færdiggøre den kronik, som han vil forsøge at få bragt i Politiken. Den omhandler vision og vores rolle branche som branche i forhold til den vision. EM arbejder desuden på at gøre JP interesseret i en artikelserie om urbanisering, mindre hallers vanskeligheder mv. Det kan være en interessant vinkel, at der nu pludselig er kommet 2½ mia. norske kroner ind i danske sportsfaciliteter (Fitness World). Vi skal hele tiden huske at gøre opmærksom på det politiske arbejde vi laver, så potentielle medlemmer også kan se, hvad vi bruger tiden på.

5 8. Medlemsrekruttering Edvard fra Slotssøbadet i Kolding er gået i gang med at skaffe medlemmer han er ihærdig og allerede i gang med at arbejde på flere forskellige. Der er sendt mails ud til alle på vores lister vigtigt at han enten sorterer vores nuværende medlemmer fra eller tager forbehold for det i mailen. Otto tager en snak med Edvard om strategien. 9. aktiviteter Programmet til temadag om Idrætshallens store udfordring er stort set afsluttet. Der mangler lidt detaljer. Da programmet er målrettet DSIs medlemmer er det afgørende at vi får deres medlemsliste. JS tager kontakt til Axel for at høre, om de vil være medarrangør på dagen, så det også ser ud som om programmet kommer fra dem (det vil de gerne). Gruppen arbejder videre i den retning, der er påbegyndt. Derudover har vi planlagt: 21. august: Temadag med fokus på udearealer Gitte, Holger og Niels arrangerer 3. september: Temadag om større begivenheder/events Gitte og Niels arrangerer sept.: Studietur til Valencia om byudvikling Erik arrangerer (5-6 best.medl. Deltager) Disse skal være meldt ud med program mv. inden 15. juni af hensyn til sommerferien. 10. Bladet Sportsfaciliteter Svømmebadet laves fra næste nummer til et vendeblad, således at Sportsfaciliteter får sit eget talerør. Det vil give bedre muligheder for profilering af foreningen. Sekretariatet trækker det store læs med at indsamle redaktionelt materiale og sælge annoncer, men der er behov for en redaktionsgruppe, der kan komme med idéer og inputs samt sparring til sekretariatet. Ligesom Svømmebadet vil vi i høj grad benytte free-lance journalister til selve skrive arbejdet og sekretariatet skriver det meste af materialet om og fra foreningen. Svært at nå at sælge annoncer inden næste torsdag, men vi har tilbudt udstillerne at de kan få en gratis annonce i det første nummer, hvis de melder sig ind i foreningen. (vi kan også ringe til HI s annoncører). Otto vil gerne ind i redaktionsgruppen, der bliver en fælles redaktionsgruppe med Svømmebadet. Svømmebadet er efter en årrække mere eller mindre finansieret af annoncer. Der skal selvfølgelig laves en form for fordeling af udgifter og indtægter, men DSF er villig til at hjælpe Sportsfaciliteter i gang. 11. Eventuelt Næste møder: kl efterfulgt af spisning i Vejen IdrætsCenter. 20. august kl i Slotssøbadet i Kolding december: BS-møde kl inkl. let frokost, fælles møde med DSF kl , derefter social aktivitet efterfulgt af spisning og hygge med DSFs bestyrelse. Overnatning - slut efter morgenmad næste morgen.

6 Bilag 1: Debat om strategi VI skal prioritere det politiske arbejde, så vi kan sætte dagsordenen samtidig med at vi skal huske at lave aktiviteter og skabe værdi for også de mindre haller. Medlemmerne skal se det vi skal hele tiden huske at informere og orientere om hvad vi laver, så alle kan følge med i at der sker noget Vigtigt at vi laver et godt fundament og får foreningen bygget rigtigt op fra bunden også selv om måske ikke har haft den eksplosive vækst, som vi havde håbet på fra begyndelsen. Vi har fået hul igennem og har fået god kontakt til vægtige organisationer og aktører i branchen. Vigtigt at vi har de små med, så vi kan skabe en brancheforening, der kan tale på alle idrætsfaciliteters vegne strategi på rigtigt højt plan samtidig med at vi tænker operationelt for også de helt små haller. Vi skal have de små med. Kommunerne har et udækket behov, de store anlægs behov er udækket for de helt små haller er deres behov er dækket af DSI og HI (spørgsmålet er om det er dækket af DSI??). Det kan være afgørende at få opbygget en kursusafdeling, der kan hjælpe de små haller med deres behov for efteruddannelse det må være den nemmeste måde at få fat på de små haller, fordi vi der kan dække et behov som de ellers ikke får dækket. Vi må dække den professionelle tilgang til efteruddannelse mv. for at sikre at vi har noget at tilbyde de små og mellemstore haller. Problematik omkring hvem det egentlig er der er medlem? Er det kommunen eller er det de kommunale anlæg? Definitionen skal tydeliggøres og der skal tænkes over hvordan tilgangen til medlemsrekrutteringen skal være. Det er svært at lave en uddannelse selv vi skal måske mere læne os af nogen, der allerede tilbyder noget, ellers bliver det for svært så kan vi præges den uddannelse. Skøjtehaller kunne sagtens være et særligt fagben, da driften af ishaller er mindst lige så kompliceret som drift af svømmehaller. Otto føler alligevel at vi kan tilbyde de små haller en stemme ved mange forhold (fx sager om certificering af teltopstilling). Rune: strategien er nok rigtig med at få fat i de 98 kommuner først, men vi skal ikke glemme også at satse på de små haller overbevist om at det er vigtigt at have dem med på langt sigt. Vi må spille bestyrelsens forskellige kompetencer i spil. Der skal fokuseres sideløbende om ikke 100% parallelt på de to ben. Værdig nedlukning af de små haller vi kan også være medvirkende til en fornuftig ende for nogle af de mindre haller, der ikke KAN klare sig. Vi skal have nogle medlemmer og selvfølgelig tager vi imod alt hvad der er derude. Målet må være at få kunder i butikken. Det er ikke nok at bestyrelsen dækker en masse medlemskaber det skal være sådan at vores potentielle medlemmer kan se værdien i at være medlem af foreningen. Kultur- og Fritidskonferencen i Helsingør vi er ikke på programmet, men vil være det om 2 år.

7 Bilag 2: Bestyrelsens ansvarsområder Denne revideres på mødet den! Opg Beskrivelse Ansvarlig Medvirker Sekretariatet deltager 1 Vision, værdier, mål, strategier og handlingsplaner NB AC + Vedtægter, organisering mv. 2 PR, informations- og kommunikationsaktivitet, kontakt til NB OL/CL + medlemmer, hjemmeside og sociale medier 3 Medlemsrekruttering OL MM (og alle) + 4 Kompetenceudvikling, uddannelse AC EH/CL + 5 Årsmøde, udstilling NB/CL OL + Evnt. Otto Skak 6 Konferencer, ERFA-møder, studieture, temamøder og netværk NB GN + Samt faggrupperne 7 Internationalt arbejde Udskydes 8 Kontakt til myndigheder, beslutningstagere og øvrige MM AC interessenter 9 Kontakt til samarbejdspartnere JS NB, GN, AL + 10 Kontakt til faggrupper EH OL, CL, AL + 11 Økonomi og budget herunder kontingentsammensætning GN NB + 12 Kontakt til og instruktion af sekretariatet, rådgivning, viden og innovation og øvrige stabsfunktioner NB (CL) Med mindre andet er aftalt, varetages alle udtalelser til pressen af formanden.

8 Bilag 3: Aktionsliste Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 1 Politisk arbejde: Møde med KL Møde med Kulturministeriet Kontakt til Dansk Skole Idræt Fortsat kontakt til Team Danmark Kontakt til DGI og DIF Møde med Dansk Handicap Idræt Indledende kontakt til DHF om faciliteter/krisen i sporten Genoptage kontakt til Efterskoleforeningen (mulig kombo med Højskoleforeningen) Tage kontakt til Lokale og AnlægsFonden Følge op med Dansk Firma Idræt 7. maj 7. maj I gang (7. maj) 22. maj? NB/MM/JS MM/NB/JS MM NB/HK? NB JS/NB EH NB NB og HK NB 2 Profilering/markedsføring Kronik om foreningens formål/vision Artikel/tema i Jyllands-Posten Kontakt til Århus Universitet Synliggøre det politiske arbejde på hjemmeside, FB mb. Afventer Løbende NB/Erling Madsen NB/Erling Madsen MM Sekretariatet 3 Medlemsrekruttering Personlig kontakt til kommunerne (dem, der er fordelt) Edvard laver opsøgende arbejde på andre muligheder Hurtigst muligt Bestyrelsen Edvard Køhrsen 4 Aktiviteter Temadag den målrettes små og mellemstore haller Efterårets arrangementer planlægges i detaljen Studietur til Valencia Tema og dato for SportsFair maj (invitation ud) 31. maj 15. maj 1. maj (27. maj) GN, JS, RB og OS GN, NB og sekretariat (+ medvirkere EH og sekretariatet MESSE C, NB og sekretariatet 5 Bladet Bidrage med historier og emner Hjælpe med at sælge annoncer i vores del af bladet Indhold og lay out første nummer Løbende Løbende 7. maj Alle Alle Sekretariat, CL og OS

9 Bilag 3: Aktionsliste fortsat Opgave Beskrivelse Deadline Ansvarlig(e) 6 Handleplan Revidering af handleplan Nedsætte gruppe, der arbejder på at forberede fusion med DSF? NB, RB og AC NB og CL 7 Uddannelse og kurser Kontakt til Fitness Education Andre tiltag? Hurtigst muligt AC AC, EH og CL

10 Bilag 3: Aktiviteter 2015 Dato Beskrivelse Sted Ansvarlig : Temadag: Den lille sportshals store udfordring Vejen Idrætscenter GN, JS, RB, OS 19. august: Temadag med fokus på udearealer?? GN, HK og NB 3. september: Større begivenheder/events i faciliteter hvad må man og hvad kan de bruges til? GN og NB september: Studietur til Valencia (Sportsfaciliteter arrangerer) Valencia Erik 6. oktober: ERFA-møde om belægning på atletikstadions (deltagerne fra vil gerne have noget med mere teoretisk information om konkret emne). 22. oktober: Alle kommuner inviteres i samarbejde med Team Danmark til ERFA-dag om rammerne for eliteidræt og talentudvikling (i samarbejde med Team Danmark) oktober: Dansk Svømmebadsteknisk Forening arrangerer studietur til Sport. Bäder. Freizeit i Köln, hvor det ville være muligt for vores medlemmer at koble sig på. 17. november: Er de lovgivningsmæssige rammer for sportsfaciliteter uanset ejerskab tidssvarende? Hvad er idealsituationen? Kan evt. udvides med spor om cafeteriadrift?? Köln Alf Niels DSF november: Der er EM i curling i Esbjerg. Niels foreslår derfor temadag for isstadions én af de dage med efterfølgende adgang til EM-kamp. Sport & Event Park Esbjerg Niels Idéer til emner: Cafeteriadrift Energi (Luna Nordic omkring LED) Svendborg Kommune er årets Idrætskommune

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 06 09.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 08/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 30. april 2015 2.

Læs mere

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse Mødedato: 19.05.2014 Sted: Vejen Idrætscenter Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 01/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Præsentation og konstituering 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere