PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors"

Transkript

1 PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors

2 TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et signifikant afkast på disse investeringer. Formålet med TradingAGRO A/S er at profitere på de store prisudsving på afgrødebørserne verden over. Vi ønsker nu at udvide vores engagement med investering i afgrødefutures. Til dette søger vi investorer til et nyt selskab TradingAGRO A/S. Målet er at generere en egenkapital i omegnen af kroner til handel med afgrødefutures gennem tegning af aktier hos: Landmænd Selskaber Private FORMÅL MED SELSKABET Formålet med TradingAGRO A/S er at genere profit via investering i afgrøder. Handel med afgrødefutures indeholder muligheden for store afkast, på baggrund af en relativt lille kapital. Men handel med afgrødefutures er også komplekst og meget risikofyldt. Få evner at udnytte de muligheder, der er for gevinst på dette marked et marked, der omfatter alt fra vejr og vind til makro økonomiske forhold. Prisen for afgrødefutures bevæger sig dobbelt så hurtigt, som prisen for f.eks. aktier og obligationer volatiliteten er således dobbelt så høj, som den er ved handel med traditionelle børsinstrumenter. Det er denne store volatilitet, der gør det muligt at generere et stort afkast på futuresmarkedet. Men det er også denne volatilitet, der øger risikoen for tab. Fåhardekompetencer,dentidogerfaring,derskaltil,foratoptimeremulighedenfor gevinst og minimere risikoen for tab, når der handles afgrødefutures. Man skal være en god trader, man skal besidde stærke analytiske evner, være disciplineret og tænke rationelt, også selvom markedet går imod ens position. Disse egenskaber har personerne bag selskabet Anders Dahl og Peter Arendt, bevist at de besidder gennem mere end 10 års succesfuld handel med futures.

3 investering i TradingAGRO A/S er både for virksomheden og landmanden,dervilhaveetekstrabenatståpåogfordenprivate investor, der ønsker et alternativ til de traditionelle investeringsinstrumenter(aktier, obligationer og valuta) MÅLGRUPPEN FOR TradingAGRO A/S Landmænd For landmænd er en investering i TradingAGRO A/S relevant, fordi landmandens dækningsbidrag i forvejen er påvirket af de store prisudsving, der er på markedet for afgrødefutures. De færreste landmænd har dog den tid, og de kompetencer det kræver, for at kunne håndtere disse udsving. Ved at investere i TradingAGRO A/S får landmanden medejerskab i et selskab, der besidder de kompetencer, der skal til, for at agere professionelt på afgrødebørsen. En investering i TradingAGRO A/S kan derfor opfattes som et supplement, til landmandens eksisterende bedrift et ekstra ben at stå på. Virksomheder Virksomheder, der direkte eller indirekte påvirkes af afgrødeprisernes udvikling, kan også med fordel investere i TradingAGRO A/S. På den måde kan virksomheden få medejerskab i og drage nytte af - et selskab, der har de rigtige forudsætninger og kompetencer for, at kunne agere ansvarligt og profitabelt på afgrødebørsen. Private For private investorer, er TradingAGRO A/S en relevant investering, som alternativ til de traditionelle finansielle instrumenter aktier, obligationer og valuta. Således giver en investering i TradingAGRO A/S den private investor adgang til afgrødemarkedet, der indeholder muligheden for store gevinster men også risikoen for tab.

4 SELSKABSSTRUKTUR Investeringen i afgrøder og det ledelsesmæssige samt praktiske arbejde i TradingAGRO A/S, håndteres alt sammen af AgroConsultor Aps det vil sige eksperterne Anders Dahl og Peter Arendt. Dette sker formelt via en selskabsadministrationsaftale mellem TradingAGRO A/S og AgroConsultors Aps. Selskabsadministrationsaftalen giver følgende fordele for TradingAGRO A/S AgroConsultors tager sig af alt det praktiske ved investeringen i afgrøder Sikkerhedsstillelse, Positionsstørrelser, handel på termin, og så videre. AgroConsultors eksperter overvåger konstant TradingAGRO's positioner AgroConsultors har via stor volumen opnået en god handelspris (kurtage) AgroConsultors bliver primært afregnet på basis af performance. Kontakt os venligst hvis du ønsker nærmere information om administrationsaftalen. Administrationsaftale AgroConsultors Aps TradingAGRO A/S Investor 1 Investor 2 Investor 3 Investor

5 FAKTA OM INVESTERINGEN Kapitalbehov: cirka kroner Mindste indskud: kroner Udbytte: Fastsættes på den årlige generalforsamling Hæftelse: Ingen (ud over investeret kapital) Administration: AgroConsultors FAKTA OM SELSKABET TradingAgro A/S er fuldt tegnet, når selskabet har en egenkapital i omegnen af kroner. Minimumsindskuddet per investor er kroner. Al handel og administration foretages af selskabet AgroConsultors. AgroConsultors aflønnes med et årligt administrationshonorar ( kroner pr kroner i egenkapital) og på baggrund af den profit selskabet genererer (20% af årets overskud på handel med futures). Der udbetales udbytte til aktionærerne hvert år, såfremt selskabet har genereret et overskud og såfremt aktionærerne måtte ønske dette. Udbyttesatsen vil blive endeligt fastsat på den årlige generalforsamling. Selskabets bestyrelse vil ligeledes blive valgt af aktionærerne på den stiftende generalforsamling. SAMLEDE OMKOSTNINGER SominvestoriTradingAgroA/Srisikererman somudgangspunkt ikkemere,endde penge, selskabet har investeret på råvarebørsen. Det vil sige, at den maksimale risiko svarer til den investerede kapital. Administration: kroner/årligt Konsulent honorar: 20% af opnået profit Advokat: Cirka kroner ex. moms til stiftelse Revisor: Cirka kroner ex. moms årligt SAMLEDE OMKOSTNINGER Selskabets omkostninger begrænser sig til aflønning af AgroConsultors,og til betaling af revisor og advokat. Administrationsgebyr Selskabet betaler et årligt administrationsgebyr til AgroConsultors på kroner (pr kroner i egenkapital). Pengene skal dække omkostninger til kontor, telefon, internet og fast aflønning af personale. Konsulenthonorar Derudover aflønnes AgroConsultors i henhold til den profit, der genereres i selskabet. Konsulenthonoraret udgør 20% af den profit, der genereres over året. Advokat og revisor Til advokathonorar er der fastsat et samlet beløb på cirka kroner ex. moms i forbindelse med stiftelse. Revisorhonorar estimeres til cirka kroner årligt ex. moms.

6 PERSONERNE BAG SELSKABET Afgrødefutures er som nævnt behæftet med en stor risiko for tab, men også med en stor mulighed for gevinst. I den forbindelse har personerne bag selskabet TradigAGRO A/S Anders Dahl og Peter Arendt handlet med afgrødefutures og andre såkaldte commodity-futures imereend10år.deharendnuikkehaftetårmedtab. Ikke mange har de kompetencer, det kræver for at tjene penge påfutures detharpersonernebagtradingagroa/sbevistatde har gennem mere end 10 års professionel handel på børser verden over indtilviderehardeendnuikkehaftetårmedtab Detteerselvfølgeligikkeengarantifor,atårmedtabikkekanforekomme,mendeter en indikation for at personerne bag selskabet, over en længere periode har bevist, at de kan håndtere de risici og de muligheder, der er tale om på markedet for afgrødefutures. Personerne bag TradingAGRO A/S har tidligere hjulpet danske landmænd med at risikostyre deres bedrift ved hjælp af afgrødefutures. Ingen af disse landmænd har oplevet tab på deres futureshandler. Til gengæld har hovedparten opnået en meget stor profit. Den erfaring og de kompetencer, kan danske landmænd såvel som selskaber eller private investorer nu få adgang til via en investering i TradingAGRO A/S. Personerne bag selskabet TradigAGRO A/S baggrund for at handle afgrødefutures er følgende: Anders Dahl Trading Manager ved AarhusKarlshamn A/S(tidligere Århus Oliefabrik) Har siden 1999 handlet futures og arbejdet med risikostyring på råvarebørsen HD i Supply Chain Management fra Aarhus Universitet Peter Arendt Trader ved AarhusKarlshamn A/S (tidligere Århus Oliefabrik) Selvstændig analytiker af afgrøder, valuta og aktier siden 2004 (minagro.dk) Har arbejdet med råvarefutures siden 2000 Uddannet Cand. Merc. fra handelshøjskolen i København Forfatter til bog om teknisk og fundamental analyse (Aktiehandel og aktieanalyse, 2007, Forlag: Gjellerup).

7 VI SPEKULERER BÅDE I OP OG NEDTURE Går man lang, så køber man en afgrødefuture. Man spekulerer således i prisstigninger. Går man kort, så sælger man derimod en future. Man spekulerer således i prisfald. Den afgrødefuture man sælger, sælges på en fremtidig termin og købes tilbage inden terminens udløb. OM INVESTERING I AFGRØDER For få år siden var prisudviklingen på afgrødemarkedet relativ stabil. Afgrødeprisen var således et resultat af den fysiske afgrødesituationen først og fremmest høst og lager. Derudover bestod markedet stort set kun af aktører med interesse i fysiske afgrøder. Men meget har ændret sig i de seneste år. Således er efterspørgslen efter afgrøder steget markant som følge af Kina, Indien og hele biofuel markedet. Den stigende efterspørgsel har gjort prisudsvingene meget store, hvilket investorer har fået øjnene opfor.detharviogsåhostradingagroa/s. TradingAGRO A/S investerer i afgrøder, med udgangspunkt i en kort tidshorisont. Investeringerne sker primært via råvarebørsen i Paris (MATIF) og i Chicago (CME). Afgrøderne på disse børser er kendetegnet ved store prisudsving og ved at være gearet op til 25 gange. Derudover er der mulighed for både at spekulere i at afgrødeprisen skal stige og i at afgrødeprisen skal falde. En stram og disciplineret handelstaktik, kombineret med erfaring, er en forudsætning for succes på markedet for afgrødefutures, blandt andet via de rette "stops" og opdeling af positionsstørrelser. Det forventede afkast vil normalt svinge "i takt med markedets generelle udvikling. I den forbindelse er det vigtigt, at du som investor, har gjort dig klart, at TradingAGRO A/S vil kunne opleve såvel positive som negative udsving. Åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt for TradingAGRO's investorer. Derfor vil du en gang i kvartalet modtage statusopgørelser over TradingAGRO A/S' afgrødeinvesteringer.

8 AgroConsultors Aps Skådehøjen Højbjerg Telefon:

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere