STRATEGI FOR JAZZDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR JAZZDANMARK"

Transkript

1 STRATEGI FOR JAZZDANMARK INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser... 8

2 Justeret strategi for JazzDanmark Side 2 af 12 FORMÅL JazzDanmark øger mulighederne for jazzen i Danmark og dansk jazz i udlandet for musikere, spillesteder og den øvrige branche således at jazzen når ud til et voksende publikum, som får stadig bedre oplevelser. AKTUELLE POLITISKE MÅLSÆTNINGER Den overordnede politiske målsætning for genreorganisationerne er defineret i Musikloven og uddybet i Statens Kunstråds Musikudvalgs formål for genreorganisationerne: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. De aktuelle politiske målsætninger for kunst- og kulturområdet er defineret i bl.a. Kulturministerens Musikhandlingsplan, Statens Kunstråds Handlingsplan og Det Internationale Kulturpanels Handlingsplan og tæller en bred vifte af såvel generelle som mere konkrete mål. Fra flere instanser bl.a. Kulturministeren - er defineret et ønsket fokus på kønsbalancen i og omkring kultur- og musiklivet. Det konkluderes bl.a., at der er behov for initiativer målrettet børn og unge piger med henblik på at skabe og synliggøre rollemodeller i forhold til at nuancere pigers og kvinders instrumentvalg og musikalske karrierevalg. Både Statens Kunstråd og Det Internationale Kulturpanel nævner børn og unge og deres møde med, tilgang til samt forbrug af kunst og kultur som et fokus-punkt. Her beskrives bl.a. et ønsket fokus på kønsbalance i og omkring musiklivet, en indsats for at tiltrække og fastholde børn og unge som både forbrugere, skabere og udøvere af kultur. UDFORDRINGER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet seks konkrete udfordringer for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Et begrænset mediebillede Én af jazzgenrens og dermed JazzDanmarks største udfordringer er fortsat den manglende synlighed i mediebilledet, hvilket gør det svært at tiltrække nyt publikum til genren. Det er desværre de færreste danskere forundt at stifte bekendtskab med jazzmusik gennem medierne, med mindre det er selvvalgt, og det skaber en udfordring i forhold til, hvordan disse mennesker så kan nås. Synlighed på sociale medier og den digitale platform generelt er ekstremt vigtigt, særligt fordi det er her, det unge publikum færdes og kan nås. Også nytænkning hvad angår produktion af indhold til TV (både traditionelt TV og web-tv), radio såvel som trykte medier, samt en generel påvirkning af og dialog med disse medier er nødvendig. Det er vigtigt, at JazzDanmark indgår i en dialog, hvorigennem der forhåbentlig kan findes modeller og metoder, der er interessante for alle parter og dermed levedygtige. Nye finansieringsformer Med JazzDanmarks økonomiske råderum er det nødvendigt at arbejde målrettet og kreativt for at sikre nye finansieringsformer til jazz-relaterede projekter, som kan være til gavn for genren generelt såvel som for de enkelte aktører. Organisationen har igennem en længere årrække i varierende grad nydt godt af tilskud fra diverse puljer og fonde, såvel offentlige som private, imens finansieringen fra private virksomheder i form af for eksempel sponsorater har været relativt begrænset. JazzDanmark skal arbejde for i samarbejde med enkelte aktører inden for såvel jazzen som relaterede genrer/områder at skabe projekter og aktiviteter, som kan være lukrative for private aktører at indgå økonomisk i for derigennem at få jazzmusikken ud til et bredere publikum.

3 Justeret strategi for JazzDanmark Side 3 af 12 Tiltrækning af nyt publikum Jazz-genren har traditionelt set været en genre, hvor publikummets gennemsnitsalder har været en del højere end inden for mainstream genrerne, hvilket konkret betyder, at der er en risiko for, at en substantiel del af genrens publikum er væk i løbet af år. Parallelt er der blandt yngre publikumsgrupper et stadigt blomstrende eklektisk forhold til musiklytning; hvor lyttere tidligere havde behov for at høre til en specifik genre og identificere sig med denne, har flere lyttere i dag intet særligt tilhørsforhold til en genre, end at det er god (eller dårlig) musik. For jazz-genren må dette betragtes som en mulighed, og JazzDanmark skal være med til at synliggøre jazzen og gøre den attraktiv over for det unge og potentielt fremtidige publikum, bl.a. ved at forstå dette publikum og deres musikforbrug. Fastholdelse af voksne musikere Der er i dagens Danmark en mangfoldighed af aktører, der arbejder for at gøde vækstlaget, hjælpe de unge frem og støtte op om upcoming-scenen. Dette arbejde skal fastholdes, men samtidig skal der også arbejdes for at fastholde de voksne musikere, der har brugt mange år på at dygtiggøre sig og skabe en stærk musikalsk identitet. Mange musikere oplever at virkeligheden banker på, når de når en alder på 30+, og ting som børn, fremtid, boligsituation og sågar pensionsopsparing begynder at fylde mere, end de gjorde, da man var ung og studerende. Det er naturligt at unge mennesker har skiftende interesser, og ambitionen skal ikke være at fastholde alle, der nogensinde er begyndt at spille et instrument men JazzDanmark skal som den bredtfavnende jazz-organisation i Danmark også tilgodese de mere modne musikere og støtte op om en videre udvikling af deres karriere for at sikre, at der ikke går et stort musikalsk potentiale tabt her. Kønsbalancen i jazzen Som inden for mange andre genrer er kønsbalancen i jazzen skæv. Det er en udfordring, som hver enkelt genreområde må arbejde med, men som også i allerhøjeste grad lægger op til genrebredt samarbejde. Særligt gennem de seneste par år har JazzDanmark været opmærksomme på kønsbalancen i afviklede projekter og aktiviteter, men der er samtidig en nødvendighed i at fokusere på kønsbalancen i vækstlaget at tiltrække flere unge, kvindelige musikere til scenerne. En presset live-scene I en tid, hvor tilbuddene på den kulturelle scene aldrig har været flere og mere mangfoldige, oplever flere jazzspillesteder større såvel som mindre at det er svært at tiltrække publikum og få de økonomisk hjul til at køre rundt. JazzDanmark vil tage en aktiv rolle i at assistere spillestederne i arbejdet med nye indtjeningsmuligheder og publikumsudvikling, både på et generelt og individuelt plan og over hele det brede spektrum af stilarter inden for jazzmusikken. MULIGHEDER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet fire konkrete muligheder for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Jazzens internationale format og dansk jazz internationale niveau Jazz er et internationalt tonesprog, og skønt Danmark ikke er jazzens oprindelsesland, viser omtale af dansk jazz i udlandet såvel udgivelser som reportager fra fx Copenhagen Jazz Festival at jazz har internationalt niveau, som gang på gang imponerer udenlandsk publikum såvel som meningsdannere. Danske jazzmusikere begår sig scenevant på de udenlandske spillesteder og festivaler, og den stadigt stigende søgning på JazzDanmark-puljen vidner om en stigende efterspørgsel efter dansk jazz i udlandet. Samtidig ser JazzDanmark, fx på Summer Session-stævnet, danske musikere begå sig side om side og på niveau med udenlandske kapaciteter, ofte så overbevisende, at nye samarbejder opstår på tværs af landegrænserne. JazzDanmark har derfor gode muligheder for at promovere dansk jazz i udlandet og over for udenlandske samarbejdspartnere og meningsdannere. Samtidig giver en tæt forbindelse til udenlandske

4 Justeret strategi for JazzDanmark Side 4 af 12 samarbejdspartnere god mulighed for at arbejde med promovering af dansk jazz med afsæt i kulturel udveksling med andre lande og regioner. Jazzens mange stilarter og indpakninger Det er JazzDanmarks opfattelse, af lysten til at lege med jazzens indpakning, og måden den serveres på over for publikum, aldrig har været større. På trods af en generel afmatning af pladebranchen, registreres et stadigt højt antal af udgivelser inden for genren, og den stilistiske spredning er imponerende. Samtidig er der flere og flere jazzmusikere, der rider med på den digitale bølge og fx udgiver deres plader digitalt, livestreamer koncerter over internettet eller kommunikerer med fans over hele verden gennem sociale medier o. lign. Koncertrækker, festivaler i festivaler og andre græsrodsinitiativer skyder op, og JazzDanmark ønsker at støtte op, om den mulighed denne initiativrigdom fra miljøet giver for at præsentere jazzen for nye og interesserede publikumsgrupper. Stor tilslutning til JazzDanmarks aktiviteter Fra kunstnerne og andre aktørers side ses en stabil og stor tilslutning til JazzDanmarks projekter både dem som kan betyde direkte indtjening til kunstnerne, og dem som kræver en indsats nu og her for måske på sigt at kunne give afkast. Det betyder at JazzDanmark i så godt som alle projekter og aktiviteter har mulighed for at tegne et bredt og varieret og dermed retvisende billede af den danske jazzscene, hvad enten det drejer sig om en stand på en tysk messe, koncertfremstød i udlandet eller indenlandske aktiviteter. Denne tilslutning fra miljøet er essentiel, for at JazzDanmark med oprejst pande kan påstå at repræsentere dansk jazz som helhed, og den vidner samtidig om en stor opbakning til de valgte arbejdsmetoder og prioriteringer. Mange potentielle samarbejdspartnere Det danske kulturelle landskab består af et væld af organisationer, spillesteder og andre aktører. Således er der gode muligheder for at arbejde sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere om organisationens opgaver. JazzDanmark oplever en stor velvilje fra i særdeleshed de øvrige organisationer (genreorganisationer, faglige organisationer og interesseorganisationer) og aktører (pladeselskaber o. lign) til at samarbejde og også til at bakke op om JazzDanmarks arbejde. Men også hos spillestederne, såvel de regionale som de honorarstøttede, ligger en række potentielt meget stærke samarbejdspartnere. JazzDanmark kan og vil assistere spillestederne i deres formidlingsopgaver, og dermed medvirke til at jazzen når ud til et større publikum samtidig med, at det eksisterende publikum fastholdes på deres egne præmisser. Ydermere har JazzDanmark gennem det sidste års arbejde erfaret, at projekter i udlandet kan styrkes yderligere ved at samarbejde med danske spillesteder, som kan lægge scene til i forbindelse med kulturelle udvekslingsprojekter. Samarbejde med andre genreorganisationer JazzDanmark har i en årrække samarbejdet med de andre genreorganisationer i Danmark for at skabe tværgående projekter til fordel for begge parter. Eksempler inkluderer JazzDanmarks tilstedeværelse på SPOT Festivalen, koncerter i samarbejde med Wundergrund Festival, PR-samarbejde omkring DMA Jazz, World og Folk og samarbejde med World Music Denmark om fx Projekt Pressekit, det internationale fremstød Danish Vibes og en række administrative løsninger i de fælles lokaler på Blegdamsvej 4. Der gemmer sig store muligheder i samarbejde genreorganisationerne iblandt, og denne mulighed vil JazzDanmark fortsat arbejde med på tværs af opgaveområderne i de kommende år. VISION JazzDanmarks vision for perioden er delt op i to dele én del som omhandler JazzDanmarks position i jazzmiljøet, og én del som omhandler jazzmusikkens position i samfundet:

5 Justeret strategi for JazzDanmark Side 5 af 12 Internt i jazzmiljøet er det JazzDanmarks vision at aktørerne i jazzmiljøet ved præcis hvad JazzDanmark tilbyder, og værdsætter JazzDanmark som sparringspartner, aktørerne opfatter JazzDanmark som en transparent organisation, organisationen får styrket sin unikke position, sin særlige profil og sine professionelle kompetencer. For jazzmusikken er det JazzDanmarks vision at et øget antal publikum, lyttere, læsere og seere på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag stifter bekendtskab med jazz enten live eller gennem forskellige medier, jazz-genren udøves og præsenteres af en mangfoldighed af aktører, både hvad angår køn, alder, etnicitet og geografisk baggrund, samt at disse aktører arbejder stærkt sammen og skaber synergi i og omkring jazzen, jazzen bestandigt formår at placere sig i nytænkende og overraskende sammenhænge og betragtes som en innovativ genre, kvaliteten i musikken samt dansk jazz position på den internationale scene bevares og styrkes over tid. RESULTATMÅL OG METODER JazzDanmarks arbejde kan inddeles i følgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed, (2) Netværksvirksomhed, (3) Rådgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed omhandler profilering af dansk jazz i udlandet, internationale kulturudvekslingsprojekter, festivalsamarbejder, vækstlagspleje, videreuddannelse og karriereudvikling. Resultatmålene for projekterne kan variere alt efter projektets konkrete karakter og den benyttede metode, men en fælles målsætning for alle projekter, JazzDanmark er involveret i, er at projektet skal involvere de mest muligt kvalificerede partnere for dermed at opnå den størst mulige effekt og kvalitet. Denne involvering af andre partnere kan være på rent og skær rådgivnings- og netværksplan, såvel som den kan engagere partnere mere direkte i afviklingen af et konkret projekt. Dette går hånd i hånd med Musikudvalgets vision om, at genreorganisationerne skal være kraftcentre JazzDanmark ønsker ikke at være verdensmestre i alt, men ønsker først og fremmest at være verdensmester i at kende den helt rigtige balance mellem, hvornår organisationen selv skal producere, og hvornår der bør hentes hjælp ind udefra for at opnå det bedst mulige resultat. Ofte vil en kombination være den rigtige løsning med en bred involvering af eksterne arrangører, som respekterer og ønsker at arbejde sammen med JazzDanmark, og som kan bidrage til et projekts kvalitet og professionalisme for på den måde, at opnå den størst mulige effekt. Resultatmål 1.1) JazzDanmarks projekter bevirker at et mangfoldigt og øget antal publikum præsenteres for dansk jazz af en høj kvalitet og oplever bredden i den danske jazzscene. 1.2) JazzDanmarks internationale projekter baner vejen for musikere med internationale ambitioner og bidrager derigennem til at styrke dansk jazz position på den internationale scene. 1.3) JazzDanmarks projekter kommunikeres, forberedes og formidles på et niveau, der sætter standarden for den øvrige branche, hvorved JazzDanmarks position i miljøet styrkes. Metoder: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse

6 Justeret strategi for JazzDanmark Side 6 af 12 Karriereudvikling (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmark udøver netværksvirksomhed dels som en del af projektvirksomhed (da projekterne ofte vil have en netværksmæssig tillægseffekt) og dels som separate, dedikerede aktiviteter. For JazzDanmarks netværksvirksomhed er den overordnede målsætning, at netværksaktiviteterne skal have professionel karakter, en dybdegående og langvarig effekt, samt at aktiviteterne opfylder et reelt behov fx at de deltagende parter i et givent netværk ville have ringe mulighed for at mødes uden JazzDanmarks deltagelse i og arbejde med netværket. Derudover vil JazzDanmark arbejde for at facilitere netværk og møder på tværs af såvel genrer som kunstformer, for at plante frø fra jazzen så mange steder som muligt, og samtidig samle impulser til fremtidens jazzmusik fra så mange steder som muligt. Dermed kan netværksaktiviteter også være med til at tiltrække nyt publikum. Resultatmål: 2.1) Gennem JazzDanmarks netværksaktiviteter etableres frugtbare samarbejdsrelationer med henblik på at skabe øget interesse for dansk jazz og/eller øget synergi blandt aktørerne på den danske jazzscene. 2.2) JazzDanmark faciliterer møder på tværs af genrer og kunstformer, for derigennem at give en mangfoldighed af musikere og øvrige aktører nye muligheder for at præsentere, samt publikum nye muligheder for at opleve musikken. Metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen (3) Rådgivning: For JazzDanmarks rådgivningsvirksomhed er den overordnede ambition, at aktørerne opfatter JazzDanmark som det naturlige første kontaktpunkt for rådgivning uanset emnet. JazzDanmark vil kunne rådgive om nogle emner og områder selv, og hvad angår andre områder, vil det være nødvendigt at henvise videre til andre, mere specifikke kapaciteter. Internt vil JazzDanmark arbejde med at kortlægge og strukturere organisationens viden samt blive klar på, hvilke kompetenceområder organisationens sekretariat bevæger sig indenfor. Samtidig vil JazzDanmark fortsat søge og pleje strategiske alliancer og deltage i netværk, som kan danne den bedst mulige ballast for at få dirigeret rådgivningssøgende det helt rigtige sted hen med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over miljøet og tilstødende miljøer. Resultatmål: 3.1) JazzDanmark assisterer miljøets andre aktører ved at yde målrettet rådgivning med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over jazzmiljøet såvel som tilstødende miljøer. Metoder: Online vejledning Personlig rådgivning (4) Formidling: Historien og mentaliteten bag jazzen er en integreret del af formidlingen af alle organisationens projekter. Det er JazzDanmarks opfattelse, at der er en god mulighed for at kombinere fx koncerter med artist-talks og andre elementer, som kan give publikum jazz-vante såvel som nybegyndere en øget indsigt i og bagom musikken. Såfremt dette gøres med behørig skelen til det konkrete publikum, mener vi, at man med enkle virkemidler kan bidrage til en forøget forståelse af, hvad musikken kan og gør for og ved samfundet.

7 Justeret strategi for JazzDanmark Side 7 af 12 Det er også i høj grad i arbejdet med formidling, at udfordringen med at tiltrække nyt publikum tages op. Jazzgenrens lidt støvede ry, særligt blandt de yngre potentielle publikumsgrupper, fordrer nytænkning og et kritisk blik indad for at konkurrere med kulturelle tilbud, der på overfladen virker mere attraktive, og som måske er lettere at fordøje. I JazzDanmarks arbejde med formidling af genren tages der derfor også højde for det brogede medielandskab samt de allestedsnærværende digitale medier. JazzDanmark prioriterer fortsat en stærk tilstedeværelse på internettet både på egen hjemmeside samt på aktuelle, stærke sociale platforme og en del af organisationens arbejde med formidling af genren indebærer et kontinuerligt arbejde med levering af indhold til disse platforme. Desuden prioriterer JazzDanmark at udvikle og pleje stærke relationer til og dialoger med såvel små som større medier alt fra streaming-tjenester til landsdækkende tv-kanaler for i fællesskab med disse at kunne skabe det rigtige indhold for en øget synlighed for genren på de enkelte platforme. Resultatmål: 4.1) JazzDanmarks medvirker til en innovativ og fornyet formidling af dansk jazzmusik af international standard til publikum på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag i både ind- og udland. 4.2) JazzDanmark skaber øget opmærksomhed omkring jazzen ved at assistere andre aktører i hele landet i at formidle viden om deres kulturelle tilbud, både lokalt og nationalt. Metoder: JazzDanmark.dk Live Jazz Danmark app Medieproduktion (5) Tilskudsvirksomhed: Den overordnede målsætning med JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er, at de uddelte midler skal hjælpe modtager til at realisere projekter af høj kunstnerisk kvalitet, som JazzDanmark ikke selv kunne have stået for. Tilskudsvirksomhed, der ydes til større eksterne projekter (ofte større portioner), skal altid på et strategisk plan være i tråd med JazzDanmarks øvrige arbejde (fx hvad angår territorier) og vil som ofte betyde et vidst engagement fra JazzDanmarks side, ud fra en tese om at JazzDanmark i sådanne tilfælde vil have relevant viden, knowhow og/eller netværk at byde ind med. Når tilskud gives som rejsestøtte i mindre portioner til enkelte kunstnere, er den overordnede målsætning, dels at der hele vejen igennem holdes et kunstnerisk niveau, der kan præsentere Danmark og dansk kunst på bedst mulige vis i udlandet, og dels at disse tilskudsmodtagere når så vidt omkring i verden som muligt, og således repræsenterer dansk jazz over hele jorden. Resultatmål: 5.1) Gennem JazzDanmark-puljen medvirker JazzDanmark til at realisere kunstneriske projekter der sikrer til en fortsat og øget formidling af dansk jazz internationalt og er dermed medvirkende til at fastholde og udvikle dansk jazz position på det internationale marked. 5.2) Kriterierne for uddeling fra JazzDanmarks tilskudspuljer er nemme at forstå, og ansøgningsproceduren såvel som den øvrige sagsgang er brugervenlig. 5.3) JazzDanmark supplerer økonomiske tilskud med relevant rådgivning og netværksdeling. Metode: JazzDanmark-puljen

8 Justeret strategi for JazzDanmark Side 8 af 12 METODEBESKRIVELSER (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed kan overordnet inddeles i fem forskellige metoder som alle understøtter nærværende strategi: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse Karriereudvikling I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, som JazzDanmark enten nyligt har anvendt, eller står for at anvende, indenfor de fem ovenstående metoder: Internationalt fremstød Danish Delight i Polen, november 2012 Projektet Danish Delight blev til i samarbejde med pladeselskabet Stunt Records. Stunt Records havde et stort græsrodsnetværk i Polen, og kombineret med JazzDanmarks netværk og kontakter resulterede det i et projekt, hvor både pladeselskaber, festivaler, promotere/arrangører, presse, ambassade og kulturinstitut i Polen tog del i at promovere dansk jazz over hele landet. Med medfinansiering fra de deltagende pladeselskaber, støtte fra en række danske organisationer (samt JazzDanmark) og en egenbetaling fra såvel publikum som spillesteder i Polen, fik JazzDanmark mangedoblet investeringen i at promovere dansk jazz i Polen, og med Stunt Records såvel som de øvrige danske aktørers engagement og netværk, blev der skabt de bedst mulige forudsætninger, for at musikken nåede ud til dem, som efterfølgende skal forbruge den fremfor kun til det officielle Polen og andre begrænsede kredse. En vigtig brik i engageringen af de polske samarbejdspartnere var, at projektet blev indledt med et fokus på polsk jazz under Copenhagen Jazz Festival. Dette element bidrog dels til at give projektet karakter af kulturel udveksling og brobygning mellem de to lande, og samtidig blev der vist en gensidig respekt og interesse, som kom JazzDanmark til gode i afviklingen af projektet i Polen. Internationalt fremstød Danish Vibes i Tyskland, 2013 I samarbejde med World Music Denmark og med støtte fra den internationale fællespulje afvikler JazzDanmark i 2013 projektet Danish Vibes, som er målrettet mod det tyske marked. Projekter tager udgangspunkt i de mange fællesnævnere, der gør sig gældende for de to genrer og samspillet mellem musikere og branche. Projektet, som er nærmere beskrevet i ansøgning til International Fællespulje, april 2012, sigter mod en forankring af høstede erfaringer og indsamlet viden hos såvel organisationerne som de involverede aktører, herunder musiker. Målet er således, at musikerne udover nogle konkrete kontakter og muligheder også vil få en styrket metodik i forhold til arbejdet med internationale relationer fremadrettet. Festivalsamarbejder Strøm Festival Den overordnede idé med JazzDanmarks festivalsamarbejder er at positionere jazzen i nogle sammenhænge, hvor publikum måske ikke havde forventet at se den. Således også da JazzDanmark sammen med Copenhagen Jazz Festival var en del af Strøm Festival JazzDanmark arrangerede med støtte fra DJBFA to workshops, hvor elektroniske musikere/producere stiftede bekendtskab med nogle af grundelementerne i jazzen nærmere bestemt forholdet mellem improvisation og struktur samt idéen om at kende sit harmoniteoretiske grundlag for derefter at forsøge at arbejde frit omkring det. Workshopsne blev afholdt af fremtrædende navne på den danske jazzscene, og som kronen på værket blev der afholdt en stort anlagt koncert, hvor de samme musikere spillede sammen med et af de helt store navne inden for den elektroniske musik. Projektet var således i høj grad genrenedbrydende, og skønt det er svært at måle, er det vores absolutte opfattelse, at det var ét af den slags projekter, der kan være med til at bringe jazzen ind i fremtiden, både musikalsk, og hvad angår publikumstilstrømning.

9 Justeret strategi for JazzDanmark Side 9 af 12 Videreuddannelse Summer Session Fyrtårnet i JazzDanmarks arbejde med videreuddannelse er det årlige Summer Session-stævne, som i en årrække har været afholdt på Vallekilde Højskole. I en uformel stemning møder danske etablerede jazzmusikere hinanden såvel som 8-12 kapaciteter fra den tunge ende af den internationale jazzscene. Højskolens uformelle rammer, den gensidige glæde ved musikken samt god planlægning og afvikling er tre af hovedingredienserne i stævnet, der har været katalysator for en lang række danske jazzmusikeres senere samarbejder med store internationale navne. Endvidere giver stævnet de danske musikere mulighed for at mødes på kryds og tværs og skabe nye forbindelser (samt få genopfrisket gamle), og vigtigst af alt forlader langt de fleste deltagere stævnet med en kæmpe portion ny, kunstnerisk energi. Afsøgning af muligt samarbejde med Music Export Denmark I Danmark findes nogle få aktører, der arbejder med jazzkunstnere på et kommercielt niveau, der minder om det, vi kender inde for popmusikken. Disse aktører må betragtes som vigtige for eksponeringen af jazzmusik til et bredere publikum, idet de ofte kommunikerer gennem nogle platforme, der når langt flere mennesker, end de fleste andre aktører inden for jazzen gør. JazzDanmarks projektvirksomhed indbefatter ikke i skrivende stund aktiviteter, der understøtter disse aktørers arbejde på samme måde, som man ser det inden for fx pop/mainstream-området. Derfor vil JazzDanmark i 2013 indgå i en nær dialog med Music Export Denmark for at afsøge, om der er mulige samarbejdsflader de to organisationer imellem, som kan supplere JazzDanmarks øvrige aktiviteter med en mere forretningspræget tilgang til det at formidle jazzmusik. Såfremt det lykkes at komme frem til nogle konkrete, mulige samarbejdsflader, er JazzDanmark indstillet på at afprøve et sådant samarbejde i (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmarks netværksvirksomhed kan overordnet inddeles i tre forskellige metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, JazzDanmark har anvendt, og fortsat vil anvende, indenfor de tre ovenstående metoder: Netværksaktivitet for branche LiveJazz-konferencer Hvert efterår afvikler JazzDanmark LiveJazz-konference for arrangører af jazzkoncerter af alle størrelser og fra hele landet. Ca repræsentanter fra alt fra små lokale jazzklubber til store regionale festivaler og spillesteder samles og diskuterer, med udgangspunkt i et tema og en række oplæg arrangeret af JazzDanmark, muligheder for samarbejde og andre emner der kan være med til skabe synergi og fornyet energi blandt de danske livejazz-arrangører. Konferencerne er dels en god måde for JazzDanmark at holde forbindelsen til (et bredt udsnit af) de mange forskellige arrangører landet over og dels en lejlighed for arrangørerne til at mødes, skabe nye kontakter og hente ny inspiration. Konferencerne er ikke tænkt som konkurrerende med fx Dansk Lives konference, men er jazzspecifikke og søger at appellere til fællesnævneren hos alle der arbejder med at arrangere jazzkoncerter, helt fra den store festival til den lille lokale jazzklub (som ofte ikke har ressourcer til at være medlem af Dansk Live). Netværksaktivitet for branche og musikere - International Corner besøgsprogram I en årrække har JazzDanmark i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival inviteret en række internationale journalister og programlæggere til CJF for at stifte indgående bekendtskab med den danske jazzscene. Gennem bl.a. speed-meeting sessions, netværksreceptioner og seminarer får disse udenlandske branchepersoner mulighed for at møde hinanden, møde danske ligesindede samt at møde de danske musikere, både på og bagved scenen. Der samles hvert år op på, hvad besøgende konkret har kastet af sig, og

10 Justeret strategi for JazzDanmark Side 10 af 12 hvert år konstateres et anseeligt antal presseomtaler, cd-anmeldelser og internationale bookinger af danske artister. Netværksaktivitet for musikere - Artist in Residence Under Kulturstyrelsens DIVA Developing Artist In Residence -program har JazzDanmark i en årrække søgt og fået bevilget penge til internationale musikeres ophold i København. Med tre afviklede besøgsophold og et fjerde i planlægningsfasen, kan det konstateres, at programmerne har en både umiddelbar og langsigtet effekt. Under kunstnerens ophold skabes ofte et buzz, og den pågældende kunstner er meget ombejlet. Dette skaber dynamik og udvikling på den danske scene, og mange herboende musikere får en inspirationsindsprøjtning. Endvidere har samtlige DIVA-kunstnere besøgt Danmark efterfølgende som følge af et dansk netværk etableret under opholdet, og flere danske musikere har efterfølgende turneret både i og udenfor Europa med DIVA-kunstnere som sidemen for disse. Netværksaktiviteter for organisationen - Strategiseminarer med de øvrige genreorganisationer JazzDanmark ønsker i videst mulige omfang at understøtte Musikudvalgets vision om også i fællesskab at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. Dette gøres bl.a. gennem løbende kontakt med de øvrige organisationer og samarbejde om enhver aktivitet, hvor det skønnes formålstjenstligt. Endvidere har genreorganisationerne en erklæret hensigt om i perioden at afvikle minimum ét årligt fælles strategiseminar, hvor organisationernes daglige ledere samt bestyrelsesformænd og - næstformænd mødes for at drøfte fælles dagsordener og interesser, mulige samarbejdsflader og andre emner, der kan være medvirkende til samarbejde på tværs af genrerne. Det første møde afholdes i foråret 2013, og planlægges i fællesskab blandt genreorganisationerne. (3) Rådgivning: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet rådgivning: Online vejledning Gennem JazzDanmark.dk, herunder sitets jazz-database (indeholdende oplysninger om spillesteder, festivaler, organisationer osv.) synliggøres relevant information for rådgivningssøgende, herunder information om booking, støtte-ansøgning m.m. Personlig rådgivning For kunstnere eller andre aktører der ønsker rådgivning om en turné, en udgivelse, fundraising til et projekt, er JazzDanmarks sekretariat altid klar til et personligt møde. De ansatte i JazzDanmarks sekretariat har til sammen en bred viden inden for en lang række områder (fx pladeudgivelser og fundraising) og med JazzDanmarks kendskab til, hvad der rører sig i resten af jazzmiljøet, kan organisationen ofte hjælpe aktører med kontaktpunkter og samarbejdspartnere, der kan hjælpe til med at realisere deres projekter. (4) Formidling: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet formidling: JazzDanmark.dk JazzDanmark.dk er gennem de seneste år blevet udviklet og er i dag én af de mest aktive danske kilder til jazzrelaterede nyheder. Vi kan måle en støt stigende interesse for hjemmesiden og bliver løbende forsynet med nyheder fra alle dele af jazzmiljøet. Samtidig har vi lanceret forskellige sektioner, der retter sig mod specifikke målgrupper; en online jazzhistorie som giver en overskuelig men alligevel dybdegående indføring i den danske jazzhistorie (til brug for fx gymnasieklasser), og en jazz-database der gør det nemt at lokalisere

11 Justeret strategi for JazzDanmark Side 11 af 12 spillesteder og festivaler i hele verden til brug for fx bookingarbejde (rettet mod fx musikere men også anvendelig for jazz-turister). Live Jazz Danmark app I efteråret 2012 lancerede JazzDanmark hjemmesiden livejazz.dk, som er koblet til smartphone applikationen Live Jazz Danmark. På hjemmesiden kan danske jazzarrangører helt gratis indtaste deres koncerter, hvorefter de bliver synlige i den gratis Live Jazz Danmark app. App en er tilgængelig til både iphone og Android og udviklingen af en ipad-version er påbegyndt. App en kan også facilitere information om danske jazzmusikeres koncerter i udlandet, således at turister der har været i Danmark og har downloadet app en, når de kommer hjem, har mulighed for nemt at finde oplysninger om danske musikeres koncerter i deres nærområde. I 2013 bliver alle koncerter der har modtaget støtte gennem JazzDanmarkpuljen indtastet i app en, og også musikere der turnerer uden støtte fra puljen har mulighed for at indtaste deres koncerter. Medieproduktion JazzDanmark har fra 2013 afsat et beløb til medieproduktion. Ordet medie skal her forstås i bredest mulige betydning, for puljen til medieproduktion kan både facilitere produktion af radioudsendelser, video egnet til internet og filmproduktion til visning på fx TV. Med puljen ønsker JazzDanmark at være med til at skabe indhold, der kan formidle jazzen så bredt som muligt. Produktionerne kan være egenproduktioner, eller de kan være samarbejdsproduktioner, og de kan være projekter i sig selv eller de kan formidle historier, der binder sig op på nogle af de projekter, JazzDanmark i forvejen afvikler. (5) Tilskudsvirksomhed: JazzDanmark-puljen JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er som udgangspunkt begrænset til JazzDanmark-puljen. Her uddeles årligt mere end kr. i transportstøtte til danske jazzmusikeres turneer i udlandet (ca. 80%) samt til danske jazzmusikere, der ønsker at bringe internationale kapaciteter til Danmark for at spille med dem (ca. 20%). Hvert år støttes mere end 125 projekter hvilket er med til at muliggøre i omegnen af 500 koncerter med danske jazz-kunstnere verden over. Støtten er essentiel for kunstnernes mulighed for at realisere deres udenlandske ambitioner, skabe nye indtægtskilder udenfor landets grænser samt at hente inspiration og skabe netværk der kan være med til at inspirere kunstnernes produktion og yderligere højne kvaliteten af dansk jazz. Danmark er et lille land, og selvom det er vigtigt at vi har et godt og stærkt jazzmiljø herhjemme, så er det også vigtigt at hjælpe de musikere der har internationale ambitioner med at realisere dem. Med en gennemsnitlig støtte der over de sidste år har nærmet sig ,- pr. koncert, giver JazzDanmarkpuljen i høj grad value-for-money og er med til at fastholde og underbygge dansk jazz position på det kulturelle landkort, verden over. JazzDanmark-puljen er desuden med til at støtte op om JazzDanmarks øvrige aktiviteter, i særdeleshed de projekter der har international karakter. Med en konstant monitorering af søgningen på JazzDanmarkpuljens midler, samt de indsendte afrapporteringer fra tilskudsmodtagere, har JazzDanmark mulighed for at spore og reagere på en evt. opblomstring af nye markeder, hvor en større og mere samlet indsats eventuelt måtte kunne bidrage til at styrke dansk jazz position. Således spillede en øget dansk aktivitet i Polen over de seneste år en vigtig rolle i JazzDanmarks beslutning om at satse på projektet Danish Delight i Polen i Startende fra 2013 vil JazzDanmark i højere grad registrere og dokumentere JazzDanmark-puljens betydning. Således vil der i afrapporteringen fra kunstnere blive registreret fx hvor mange penge, der bliver udbetalt i honorarer ved koncerter, der har modtaget rejsestøtte fra JazzDanmark. En mere dybdegående indsamling af data fra puljen vil muliggøre en bedre kortlægning af en række forhold for turnerende jazzmusikere ift. bl.a. honorarer, rejseomkostninger o. lign.

12 Justeret strategi for JazzDanmark Side 12 af 12 Øvrige tilskud JazzDanmark yder som udgangspunkt ikke andre direkte tilskud end dem, der hører under JazzDanmarkpuljen. Aktører, der har projekter af anden karakter, og som ønsker at involvere JazzDanmark i disse, opfordres til at gøre dette allerede i projektets planlægningsfase, således at organisationen får de bedst mulige forudsætninger for at guide aktøren med henblik på at danne de rigtige strategiske partnerskaber og skabe et succesfuldt og bæredygtigt projekt. Såfremt JazzDanmark vælger at gå økonomisk ind i et projekt, vil beslutningen altid træffes af bestyrelsen. Endvidere vil JazzDanmarks sekretariat indgå i arbejdet med projektet, hvorved JazzDanmark tager en form for ejerskab over det givne projekt, og således bliver medafviklere af projektet. I sådanne tilfælde vil metodevalget for projektet lægge sig op af de principper, der benyttes for afvikling af projekter initieret af JazzDanmark selv, som beskrevet ovenfor (Metoder: (1) Projektvirksomhed).

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere