STRATEGI FOR JAZZDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR JAZZDANMARK"

Transkript

1 STRATEGI FOR JAZZDANMARK INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser... 8

2 Justeret strategi for JazzDanmark Side 2 af 12 FORMÅL JazzDanmark øger mulighederne for jazzen i Danmark og dansk jazz i udlandet for musikere, spillesteder og den øvrige branche således at jazzen når ud til et voksende publikum, som får stadig bedre oplevelser. AKTUELLE POLITISKE MÅLSÆTNINGER Den overordnede politiske målsætning for genreorganisationerne er defineret i Musikloven og uddybet i Statens Kunstråds Musikudvalgs formål for genreorganisationerne: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. De aktuelle politiske målsætninger for kunst- og kulturområdet er defineret i bl.a. Kulturministerens Musikhandlingsplan, Statens Kunstråds Handlingsplan og Det Internationale Kulturpanels Handlingsplan og tæller en bred vifte af såvel generelle som mere konkrete mål. Fra flere instanser bl.a. Kulturministeren - er defineret et ønsket fokus på kønsbalancen i og omkring kultur- og musiklivet. Det konkluderes bl.a., at der er behov for initiativer målrettet børn og unge piger med henblik på at skabe og synliggøre rollemodeller i forhold til at nuancere pigers og kvinders instrumentvalg og musikalske karrierevalg. Både Statens Kunstråd og Det Internationale Kulturpanel nævner børn og unge og deres møde med, tilgang til samt forbrug af kunst og kultur som et fokus-punkt. Her beskrives bl.a. et ønsket fokus på kønsbalance i og omkring musiklivet, en indsats for at tiltrække og fastholde børn og unge som både forbrugere, skabere og udøvere af kultur. UDFORDRINGER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet seks konkrete udfordringer for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Et begrænset mediebillede Én af jazzgenrens og dermed JazzDanmarks største udfordringer er fortsat den manglende synlighed i mediebilledet, hvilket gør det svært at tiltrække nyt publikum til genren. Det er desværre de færreste danskere forundt at stifte bekendtskab med jazzmusik gennem medierne, med mindre det er selvvalgt, og det skaber en udfordring i forhold til, hvordan disse mennesker så kan nås. Synlighed på sociale medier og den digitale platform generelt er ekstremt vigtigt, særligt fordi det er her, det unge publikum færdes og kan nås. Også nytænkning hvad angår produktion af indhold til TV (både traditionelt TV og web-tv), radio såvel som trykte medier, samt en generel påvirkning af og dialog med disse medier er nødvendig. Det er vigtigt, at JazzDanmark indgår i en dialog, hvorigennem der forhåbentlig kan findes modeller og metoder, der er interessante for alle parter og dermed levedygtige. Nye finansieringsformer Med JazzDanmarks økonomiske råderum er det nødvendigt at arbejde målrettet og kreativt for at sikre nye finansieringsformer til jazz-relaterede projekter, som kan være til gavn for genren generelt såvel som for de enkelte aktører. Organisationen har igennem en længere årrække i varierende grad nydt godt af tilskud fra diverse puljer og fonde, såvel offentlige som private, imens finansieringen fra private virksomheder i form af for eksempel sponsorater har været relativt begrænset. JazzDanmark skal arbejde for i samarbejde med enkelte aktører inden for såvel jazzen som relaterede genrer/områder at skabe projekter og aktiviteter, som kan være lukrative for private aktører at indgå økonomisk i for derigennem at få jazzmusikken ud til et bredere publikum.

3 Justeret strategi for JazzDanmark Side 3 af 12 Tiltrækning af nyt publikum Jazz-genren har traditionelt set været en genre, hvor publikummets gennemsnitsalder har været en del højere end inden for mainstream genrerne, hvilket konkret betyder, at der er en risiko for, at en substantiel del af genrens publikum er væk i løbet af år. Parallelt er der blandt yngre publikumsgrupper et stadigt blomstrende eklektisk forhold til musiklytning; hvor lyttere tidligere havde behov for at høre til en specifik genre og identificere sig med denne, har flere lyttere i dag intet særligt tilhørsforhold til en genre, end at det er god (eller dårlig) musik. For jazz-genren må dette betragtes som en mulighed, og JazzDanmark skal være med til at synliggøre jazzen og gøre den attraktiv over for det unge og potentielt fremtidige publikum, bl.a. ved at forstå dette publikum og deres musikforbrug. Fastholdelse af voksne musikere Der er i dagens Danmark en mangfoldighed af aktører, der arbejder for at gøde vækstlaget, hjælpe de unge frem og støtte op om upcoming-scenen. Dette arbejde skal fastholdes, men samtidig skal der også arbejdes for at fastholde de voksne musikere, der har brugt mange år på at dygtiggøre sig og skabe en stærk musikalsk identitet. Mange musikere oplever at virkeligheden banker på, når de når en alder på 30+, og ting som børn, fremtid, boligsituation og sågar pensionsopsparing begynder at fylde mere, end de gjorde, da man var ung og studerende. Det er naturligt at unge mennesker har skiftende interesser, og ambitionen skal ikke være at fastholde alle, der nogensinde er begyndt at spille et instrument men JazzDanmark skal som den bredtfavnende jazz-organisation i Danmark også tilgodese de mere modne musikere og støtte op om en videre udvikling af deres karriere for at sikre, at der ikke går et stort musikalsk potentiale tabt her. Kønsbalancen i jazzen Som inden for mange andre genrer er kønsbalancen i jazzen skæv. Det er en udfordring, som hver enkelt genreområde må arbejde med, men som også i allerhøjeste grad lægger op til genrebredt samarbejde. Særligt gennem de seneste par år har JazzDanmark været opmærksomme på kønsbalancen i afviklede projekter og aktiviteter, men der er samtidig en nødvendighed i at fokusere på kønsbalancen i vækstlaget at tiltrække flere unge, kvindelige musikere til scenerne. En presset live-scene I en tid, hvor tilbuddene på den kulturelle scene aldrig har været flere og mere mangfoldige, oplever flere jazzspillesteder større såvel som mindre at det er svært at tiltrække publikum og få de økonomisk hjul til at køre rundt. JazzDanmark vil tage en aktiv rolle i at assistere spillestederne i arbejdet med nye indtjeningsmuligheder og publikumsudvikling, både på et generelt og individuelt plan og over hele det brede spektrum af stilarter inden for jazzmusikken. MULIGHEDER FOR JAZZGENREN Nedenfor er (i ikke-prioriteret/vægtet rækkefølge) beskrevet fire konkrete muligheder for jazzgenren og JazzDanmarks arbejde. Jazzens internationale format og dansk jazz internationale niveau Jazz er et internationalt tonesprog, og skønt Danmark ikke er jazzens oprindelsesland, viser omtale af dansk jazz i udlandet såvel udgivelser som reportager fra fx Copenhagen Jazz Festival at jazz har internationalt niveau, som gang på gang imponerer udenlandsk publikum såvel som meningsdannere. Danske jazzmusikere begår sig scenevant på de udenlandske spillesteder og festivaler, og den stadigt stigende søgning på JazzDanmark-puljen vidner om en stigende efterspørgsel efter dansk jazz i udlandet. Samtidig ser JazzDanmark, fx på Summer Session-stævnet, danske musikere begå sig side om side og på niveau med udenlandske kapaciteter, ofte så overbevisende, at nye samarbejder opstår på tværs af landegrænserne. JazzDanmark har derfor gode muligheder for at promovere dansk jazz i udlandet og over for udenlandske samarbejdspartnere og meningsdannere. Samtidig giver en tæt forbindelse til udenlandske

4 Justeret strategi for JazzDanmark Side 4 af 12 samarbejdspartnere god mulighed for at arbejde med promovering af dansk jazz med afsæt i kulturel udveksling med andre lande og regioner. Jazzens mange stilarter og indpakninger Det er JazzDanmarks opfattelse, af lysten til at lege med jazzens indpakning, og måden den serveres på over for publikum, aldrig har været større. På trods af en generel afmatning af pladebranchen, registreres et stadigt højt antal af udgivelser inden for genren, og den stilistiske spredning er imponerende. Samtidig er der flere og flere jazzmusikere, der rider med på den digitale bølge og fx udgiver deres plader digitalt, livestreamer koncerter over internettet eller kommunikerer med fans over hele verden gennem sociale medier o. lign. Koncertrækker, festivaler i festivaler og andre græsrodsinitiativer skyder op, og JazzDanmark ønsker at støtte op, om den mulighed denne initiativrigdom fra miljøet giver for at præsentere jazzen for nye og interesserede publikumsgrupper. Stor tilslutning til JazzDanmarks aktiviteter Fra kunstnerne og andre aktørers side ses en stabil og stor tilslutning til JazzDanmarks projekter både dem som kan betyde direkte indtjening til kunstnerne, og dem som kræver en indsats nu og her for måske på sigt at kunne give afkast. Det betyder at JazzDanmark i så godt som alle projekter og aktiviteter har mulighed for at tegne et bredt og varieret og dermed retvisende billede af den danske jazzscene, hvad enten det drejer sig om en stand på en tysk messe, koncertfremstød i udlandet eller indenlandske aktiviteter. Denne tilslutning fra miljøet er essentiel, for at JazzDanmark med oprejst pande kan påstå at repræsentere dansk jazz som helhed, og den vidner samtidig om en stor opbakning til de valgte arbejdsmetoder og prioriteringer. Mange potentielle samarbejdspartnere Det danske kulturelle landskab består af et væld af organisationer, spillesteder og andre aktører. Således er der gode muligheder for at arbejde sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere om organisationens opgaver. JazzDanmark oplever en stor velvilje fra i særdeleshed de øvrige organisationer (genreorganisationer, faglige organisationer og interesseorganisationer) og aktører (pladeselskaber o. lign) til at samarbejde og også til at bakke op om JazzDanmarks arbejde. Men også hos spillestederne, såvel de regionale som de honorarstøttede, ligger en række potentielt meget stærke samarbejdspartnere. JazzDanmark kan og vil assistere spillestederne i deres formidlingsopgaver, og dermed medvirke til at jazzen når ud til et større publikum samtidig med, at det eksisterende publikum fastholdes på deres egne præmisser. Ydermere har JazzDanmark gennem det sidste års arbejde erfaret, at projekter i udlandet kan styrkes yderligere ved at samarbejde med danske spillesteder, som kan lægge scene til i forbindelse med kulturelle udvekslingsprojekter. Samarbejde med andre genreorganisationer JazzDanmark har i en årrække samarbejdet med de andre genreorganisationer i Danmark for at skabe tværgående projekter til fordel for begge parter. Eksempler inkluderer JazzDanmarks tilstedeværelse på SPOT Festivalen, koncerter i samarbejde med Wundergrund Festival, PR-samarbejde omkring DMA Jazz, World og Folk og samarbejde med World Music Denmark om fx Projekt Pressekit, det internationale fremstød Danish Vibes og en række administrative løsninger i de fælles lokaler på Blegdamsvej 4. Der gemmer sig store muligheder i samarbejde genreorganisationerne iblandt, og denne mulighed vil JazzDanmark fortsat arbejde med på tværs af opgaveområderne i de kommende år. VISION JazzDanmarks vision for perioden er delt op i to dele én del som omhandler JazzDanmarks position i jazzmiljøet, og én del som omhandler jazzmusikkens position i samfundet:

5 Justeret strategi for JazzDanmark Side 5 af 12 Internt i jazzmiljøet er det JazzDanmarks vision at aktørerne i jazzmiljøet ved præcis hvad JazzDanmark tilbyder, og værdsætter JazzDanmark som sparringspartner, aktørerne opfatter JazzDanmark som en transparent organisation, organisationen får styrket sin unikke position, sin særlige profil og sine professionelle kompetencer. For jazzmusikken er det JazzDanmarks vision at et øget antal publikum, lyttere, læsere og seere på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag stifter bekendtskab med jazz enten live eller gennem forskellige medier, jazz-genren udøves og præsenteres af en mangfoldighed af aktører, både hvad angår køn, alder, etnicitet og geografisk baggrund, samt at disse aktører arbejder stærkt sammen og skaber synergi i og omkring jazzen, jazzen bestandigt formår at placere sig i nytænkende og overraskende sammenhænge og betragtes som en innovativ genre, kvaliteten i musikken samt dansk jazz position på den internationale scene bevares og styrkes over tid. RESULTATMÅL OG METODER JazzDanmarks arbejde kan inddeles i følgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed, (2) Netværksvirksomhed, (3) Rådgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed omhandler profilering af dansk jazz i udlandet, internationale kulturudvekslingsprojekter, festivalsamarbejder, vækstlagspleje, videreuddannelse og karriereudvikling. Resultatmålene for projekterne kan variere alt efter projektets konkrete karakter og den benyttede metode, men en fælles målsætning for alle projekter, JazzDanmark er involveret i, er at projektet skal involvere de mest muligt kvalificerede partnere for dermed at opnå den størst mulige effekt og kvalitet. Denne involvering af andre partnere kan være på rent og skær rådgivnings- og netværksplan, såvel som den kan engagere partnere mere direkte i afviklingen af et konkret projekt. Dette går hånd i hånd med Musikudvalgets vision om, at genreorganisationerne skal være kraftcentre JazzDanmark ønsker ikke at være verdensmestre i alt, men ønsker først og fremmest at være verdensmester i at kende den helt rigtige balance mellem, hvornår organisationen selv skal producere, og hvornår der bør hentes hjælp ind udefra for at opnå det bedst mulige resultat. Ofte vil en kombination være den rigtige løsning med en bred involvering af eksterne arrangører, som respekterer og ønsker at arbejde sammen med JazzDanmark, og som kan bidrage til et projekts kvalitet og professionalisme for på den måde, at opnå den størst mulige effekt. Resultatmål 1.1) JazzDanmarks projekter bevirker at et mangfoldigt og øget antal publikum præsenteres for dansk jazz af en høj kvalitet og oplever bredden i den danske jazzscene. 1.2) JazzDanmarks internationale projekter baner vejen for musikere med internationale ambitioner og bidrager derigennem til at styrke dansk jazz position på den internationale scene. 1.3) JazzDanmarks projekter kommunikeres, forberedes og formidles på et niveau, der sætter standarden for den øvrige branche, hvorved JazzDanmarks position i miljøet styrkes. Metoder: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse

6 Justeret strategi for JazzDanmark Side 6 af 12 Karriereudvikling (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmark udøver netværksvirksomhed dels som en del af projektvirksomhed (da projekterne ofte vil have en netværksmæssig tillægseffekt) og dels som separate, dedikerede aktiviteter. For JazzDanmarks netværksvirksomhed er den overordnede målsætning, at netværksaktiviteterne skal have professionel karakter, en dybdegående og langvarig effekt, samt at aktiviteterne opfylder et reelt behov fx at de deltagende parter i et givent netværk ville have ringe mulighed for at mødes uden JazzDanmarks deltagelse i og arbejde med netværket. Derudover vil JazzDanmark arbejde for at facilitere netværk og møder på tværs af såvel genrer som kunstformer, for at plante frø fra jazzen så mange steder som muligt, og samtidig samle impulser til fremtidens jazzmusik fra så mange steder som muligt. Dermed kan netværksaktiviteter også være med til at tiltrække nyt publikum. Resultatmål: 2.1) Gennem JazzDanmarks netværksaktiviteter etableres frugtbare samarbejdsrelationer med henblik på at skabe øget interesse for dansk jazz og/eller øget synergi blandt aktørerne på den danske jazzscene. 2.2) JazzDanmark faciliterer møder på tværs af genrer og kunstformer, for derigennem at give en mangfoldighed af musikere og øvrige aktører nye muligheder for at præsentere, samt publikum nye muligheder for at opleve musikken. Metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen (3) Rådgivning: For JazzDanmarks rådgivningsvirksomhed er den overordnede ambition, at aktørerne opfatter JazzDanmark som det naturlige første kontaktpunkt for rådgivning uanset emnet. JazzDanmark vil kunne rådgive om nogle emner og områder selv, og hvad angår andre områder, vil det være nødvendigt at henvise videre til andre, mere specifikke kapaciteter. Internt vil JazzDanmark arbejde med at kortlægge og strukturere organisationens viden samt blive klar på, hvilke kompetenceområder organisationens sekretariat bevæger sig indenfor. Samtidig vil JazzDanmark fortsat søge og pleje strategiske alliancer og deltage i netværk, som kan danne den bedst mulige ballast for at få dirigeret rådgivningssøgende det helt rigtige sted hen med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over miljøet og tilstødende miljøer. Resultatmål: 3.1) JazzDanmark assisterer miljøets andre aktører ved at yde målrettet rådgivning med udgangspunkt i organisationens unikke viden om og overblik over jazzmiljøet såvel som tilstødende miljøer. Metoder: Online vejledning Personlig rådgivning (4) Formidling: Historien og mentaliteten bag jazzen er en integreret del af formidlingen af alle organisationens projekter. Det er JazzDanmarks opfattelse, at der er en god mulighed for at kombinere fx koncerter med artist-talks og andre elementer, som kan give publikum jazz-vante såvel som nybegyndere en øget indsigt i og bagom musikken. Såfremt dette gøres med behørig skelen til det konkrete publikum, mener vi, at man med enkle virkemidler kan bidrage til en forøget forståelse af, hvad musikken kan og gør for og ved samfundet.

7 Justeret strategi for JazzDanmark Side 7 af 12 Det er også i høj grad i arbejdet med formidling, at udfordringen med at tiltrække nyt publikum tages op. Jazzgenrens lidt støvede ry, særligt blandt de yngre potentielle publikumsgrupper, fordrer nytænkning og et kritisk blik indad for at konkurrere med kulturelle tilbud, der på overfladen virker mere attraktive, og som måske er lettere at fordøje. I JazzDanmarks arbejde med formidling af genren tages der derfor også højde for det brogede medielandskab samt de allestedsnærværende digitale medier. JazzDanmark prioriterer fortsat en stærk tilstedeværelse på internettet både på egen hjemmeside samt på aktuelle, stærke sociale platforme og en del af organisationens arbejde med formidling af genren indebærer et kontinuerligt arbejde med levering af indhold til disse platforme. Desuden prioriterer JazzDanmark at udvikle og pleje stærke relationer til og dialoger med såvel små som større medier alt fra streaming-tjenester til landsdækkende tv-kanaler for i fællesskab med disse at kunne skabe det rigtige indhold for en øget synlighed for genren på de enkelte platforme. Resultatmål: 4.1) JazzDanmarks medvirker til en innovativ og fornyet formidling af dansk jazzmusik af international standard til publikum på tværs af køn, alder, etnicitet og samfundslag i både ind- og udland. 4.2) JazzDanmark skaber øget opmærksomhed omkring jazzen ved at assistere andre aktører i hele landet i at formidle viden om deres kulturelle tilbud, både lokalt og nationalt. Metoder: JazzDanmark.dk Live Jazz Danmark app Medieproduktion (5) Tilskudsvirksomhed: Den overordnede målsætning med JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er, at de uddelte midler skal hjælpe modtager til at realisere projekter af høj kunstnerisk kvalitet, som JazzDanmark ikke selv kunne have stået for. Tilskudsvirksomhed, der ydes til større eksterne projekter (ofte større portioner), skal altid på et strategisk plan være i tråd med JazzDanmarks øvrige arbejde (fx hvad angår territorier) og vil som ofte betyde et vidst engagement fra JazzDanmarks side, ud fra en tese om at JazzDanmark i sådanne tilfælde vil have relevant viden, knowhow og/eller netværk at byde ind med. Når tilskud gives som rejsestøtte i mindre portioner til enkelte kunstnere, er den overordnede målsætning, dels at der hele vejen igennem holdes et kunstnerisk niveau, der kan præsentere Danmark og dansk kunst på bedst mulige vis i udlandet, og dels at disse tilskudsmodtagere når så vidt omkring i verden som muligt, og således repræsenterer dansk jazz over hele jorden. Resultatmål: 5.1) Gennem JazzDanmark-puljen medvirker JazzDanmark til at realisere kunstneriske projekter der sikrer til en fortsat og øget formidling af dansk jazz internationalt og er dermed medvirkende til at fastholde og udvikle dansk jazz position på det internationale marked. 5.2) Kriterierne for uddeling fra JazzDanmarks tilskudspuljer er nemme at forstå, og ansøgningsproceduren såvel som den øvrige sagsgang er brugervenlig. 5.3) JazzDanmark supplerer økonomiske tilskud med relevant rådgivning og netværksdeling. Metode: JazzDanmark-puljen

8 Justeret strategi for JazzDanmark Side 8 af 12 METODEBESKRIVELSER (1) Projektvirksomhed: JazzDanmarks projektvirksomhed kan overordnet inddeles i fem forskellige metoder som alle understøtter nærværende strategi: Internationale fremstød Festivalsamarbejder Vækstlagspleje Videreuddannelse Karriereudvikling I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, som JazzDanmark enten nyligt har anvendt, eller står for at anvende, indenfor de fem ovenstående metoder: Internationalt fremstød Danish Delight i Polen, november 2012 Projektet Danish Delight blev til i samarbejde med pladeselskabet Stunt Records. Stunt Records havde et stort græsrodsnetværk i Polen, og kombineret med JazzDanmarks netværk og kontakter resulterede det i et projekt, hvor både pladeselskaber, festivaler, promotere/arrangører, presse, ambassade og kulturinstitut i Polen tog del i at promovere dansk jazz over hele landet. Med medfinansiering fra de deltagende pladeselskaber, støtte fra en række danske organisationer (samt JazzDanmark) og en egenbetaling fra såvel publikum som spillesteder i Polen, fik JazzDanmark mangedoblet investeringen i at promovere dansk jazz i Polen, og med Stunt Records såvel som de øvrige danske aktørers engagement og netværk, blev der skabt de bedst mulige forudsætninger, for at musikken nåede ud til dem, som efterfølgende skal forbruge den fremfor kun til det officielle Polen og andre begrænsede kredse. En vigtig brik i engageringen af de polske samarbejdspartnere var, at projektet blev indledt med et fokus på polsk jazz under Copenhagen Jazz Festival. Dette element bidrog dels til at give projektet karakter af kulturel udveksling og brobygning mellem de to lande, og samtidig blev der vist en gensidig respekt og interesse, som kom JazzDanmark til gode i afviklingen af projektet i Polen. Internationalt fremstød Danish Vibes i Tyskland, 2013 I samarbejde med World Music Denmark og med støtte fra den internationale fællespulje afvikler JazzDanmark i 2013 projektet Danish Vibes, som er målrettet mod det tyske marked. Projekter tager udgangspunkt i de mange fællesnævnere, der gør sig gældende for de to genrer og samspillet mellem musikere og branche. Projektet, som er nærmere beskrevet i ansøgning til International Fællespulje, april 2012, sigter mod en forankring af høstede erfaringer og indsamlet viden hos såvel organisationerne som de involverede aktører, herunder musiker. Målet er således, at musikerne udover nogle konkrete kontakter og muligheder også vil få en styrket metodik i forhold til arbejdet med internationale relationer fremadrettet. Festivalsamarbejder Strøm Festival Den overordnede idé med JazzDanmarks festivalsamarbejder er at positionere jazzen i nogle sammenhænge, hvor publikum måske ikke havde forventet at se den. Således også da JazzDanmark sammen med Copenhagen Jazz Festival var en del af Strøm Festival JazzDanmark arrangerede med støtte fra DJBFA to workshops, hvor elektroniske musikere/producere stiftede bekendtskab med nogle af grundelementerne i jazzen nærmere bestemt forholdet mellem improvisation og struktur samt idéen om at kende sit harmoniteoretiske grundlag for derefter at forsøge at arbejde frit omkring det. Workshopsne blev afholdt af fremtrædende navne på den danske jazzscene, og som kronen på værket blev der afholdt en stort anlagt koncert, hvor de samme musikere spillede sammen med et af de helt store navne inden for den elektroniske musik. Projektet var således i høj grad genrenedbrydende, og skønt det er svært at måle, er det vores absolutte opfattelse, at det var ét af den slags projekter, der kan være med til at bringe jazzen ind i fremtiden, både musikalsk, og hvad angår publikumstilstrømning.

9 Justeret strategi for JazzDanmark Side 9 af 12 Videreuddannelse Summer Session Fyrtårnet i JazzDanmarks arbejde med videreuddannelse er det årlige Summer Session-stævne, som i en årrække har været afholdt på Vallekilde Højskole. I en uformel stemning møder danske etablerede jazzmusikere hinanden såvel som 8-12 kapaciteter fra den tunge ende af den internationale jazzscene. Højskolens uformelle rammer, den gensidige glæde ved musikken samt god planlægning og afvikling er tre af hovedingredienserne i stævnet, der har været katalysator for en lang række danske jazzmusikeres senere samarbejder med store internationale navne. Endvidere giver stævnet de danske musikere mulighed for at mødes på kryds og tværs og skabe nye forbindelser (samt få genopfrisket gamle), og vigtigst af alt forlader langt de fleste deltagere stævnet med en kæmpe portion ny, kunstnerisk energi. Afsøgning af muligt samarbejde med Music Export Denmark I Danmark findes nogle få aktører, der arbejder med jazzkunstnere på et kommercielt niveau, der minder om det, vi kender inde for popmusikken. Disse aktører må betragtes som vigtige for eksponeringen af jazzmusik til et bredere publikum, idet de ofte kommunikerer gennem nogle platforme, der når langt flere mennesker, end de fleste andre aktører inden for jazzen gør. JazzDanmarks projektvirksomhed indbefatter ikke i skrivende stund aktiviteter, der understøtter disse aktørers arbejde på samme måde, som man ser det inden for fx pop/mainstream-området. Derfor vil JazzDanmark i 2013 indgå i en nær dialog med Music Export Denmark for at afsøge, om der er mulige samarbejdsflader de to organisationer imellem, som kan supplere JazzDanmarks øvrige aktiviteter med en mere forretningspræget tilgang til det at formidle jazzmusik. Såfremt det lykkes at komme frem til nogle konkrete, mulige samarbejdsflader, er JazzDanmark indstillet på at afprøve et sådant samarbejde i (2) Netværksvirksomhed: JazzDanmarks netværksvirksomhed kan overordnet inddeles i tre forskellige metoder: Netværksaktiviteter for branche Netværksaktiviteter for musikere Netværksaktiviteter for organisationen I det følgende beskrives kort et par eksempler på projekter, JazzDanmark har anvendt, og fortsat vil anvende, indenfor de tre ovenstående metoder: Netværksaktivitet for branche LiveJazz-konferencer Hvert efterår afvikler JazzDanmark LiveJazz-konference for arrangører af jazzkoncerter af alle størrelser og fra hele landet. Ca repræsentanter fra alt fra små lokale jazzklubber til store regionale festivaler og spillesteder samles og diskuterer, med udgangspunkt i et tema og en række oplæg arrangeret af JazzDanmark, muligheder for samarbejde og andre emner der kan være med til skabe synergi og fornyet energi blandt de danske livejazz-arrangører. Konferencerne er dels en god måde for JazzDanmark at holde forbindelsen til (et bredt udsnit af) de mange forskellige arrangører landet over og dels en lejlighed for arrangørerne til at mødes, skabe nye kontakter og hente ny inspiration. Konferencerne er ikke tænkt som konkurrerende med fx Dansk Lives konference, men er jazzspecifikke og søger at appellere til fællesnævneren hos alle der arbejder med at arrangere jazzkoncerter, helt fra den store festival til den lille lokale jazzklub (som ofte ikke har ressourcer til at være medlem af Dansk Live). Netværksaktivitet for branche og musikere - International Corner besøgsprogram I en årrække har JazzDanmark i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival inviteret en række internationale journalister og programlæggere til CJF for at stifte indgående bekendtskab med den danske jazzscene. Gennem bl.a. speed-meeting sessions, netværksreceptioner og seminarer får disse udenlandske branchepersoner mulighed for at møde hinanden, møde danske ligesindede samt at møde de danske musikere, både på og bagved scenen. Der samles hvert år op på, hvad besøgende konkret har kastet af sig, og

10 Justeret strategi for JazzDanmark Side 10 af 12 hvert år konstateres et anseeligt antal presseomtaler, cd-anmeldelser og internationale bookinger af danske artister. Netværksaktivitet for musikere - Artist in Residence Under Kulturstyrelsens DIVA Developing Artist In Residence -program har JazzDanmark i en årrække søgt og fået bevilget penge til internationale musikeres ophold i København. Med tre afviklede besøgsophold og et fjerde i planlægningsfasen, kan det konstateres, at programmerne har en både umiddelbar og langsigtet effekt. Under kunstnerens ophold skabes ofte et buzz, og den pågældende kunstner er meget ombejlet. Dette skaber dynamik og udvikling på den danske scene, og mange herboende musikere får en inspirationsindsprøjtning. Endvidere har samtlige DIVA-kunstnere besøgt Danmark efterfølgende som følge af et dansk netværk etableret under opholdet, og flere danske musikere har efterfølgende turneret både i og udenfor Europa med DIVA-kunstnere som sidemen for disse. Netværksaktiviteter for organisationen - Strategiseminarer med de øvrige genreorganisationer JazzDanmark ønsker i videst mulige omfang at understøtte Musikudvalgets vision om også i fællesskab at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. Dette gøres bl.a. gennem løbende kontakt med de øvrige organisationer og samarbejde om enhver aktivitet, hvor det skønnes formålstjenstligt. Endvidere har genreorganisationerne en erklæret hensigt om i perioden at afvikle minimum ét årligt fælles strategiseminar, hvor organisationernes daglige ledere samt bestyrelsesformænd og - næstformænd mødes for at drøfte fælles dagsordener og interesser, mulige samarbejdsflader og andre emner, der kan være medvirkende til samarbejde på tværs af genrerne. Det første møde afholdes i foråret 2013, og planlægges i fællesskab blandt genreorganisationerne. (3) Rådgivning: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet rådgivning: Online vejledning Gennem JazzDanmark.dk, herunder sitets jazz-database (indeholdende oplysninger om spillesteder, festivaler, organisationer osv.) synliggøres relevant information for rådgivningssøgende, herunder information om booking, støtte-ansøgning m.m. Personlig rådgivning For kunstnere eller andre aktører der ønsker rådgivning om en turné, en udgivelse, fundraising til et projekt, er JazzDanmarks sekretariat altid klar til et personligt møde. De ansatte i JazzDanmarks sekretariat har til sammen en bred viden inden for en lang række områder (fx pladeudgivelser og fundraising) og med JazzDanmarks kendskab til, hvad der rører sig i resten af jazzmiljøet, kan organisationen ofte hjælpe aktører med kontaktpunkter og samarbejdspartnere, der kan hjælpe til med at realisere deres projekter. (4) Formidling: I det følgende beskrives kort et par eksempler på metoder, JazzDanmark anvender, indenfor opgaveområdet formidling: JazzDanmark.dk JazzDanmark.dk er gennem de seneste år blevet udviklet og er i dag én af de mest aktive danske kilder til jazzrelaterede nyheder. Vi kan måle en støt stigende interesse for hjemmesiden og bliver løbende forsynet med nyheder fra alle dele af jazzmiljøet. Samtidig har vi lanceret forskellige sektioner, der retter sig mod specifikke målgrupper; en online jazzhistorie som giver en overskuelig men alligevel dybdegående indføring i den danske jazzhistorie (til brug for fx gymnasieklasser), og en jazz-database der gør det nemt at lokalisere

11 Justeret strategi for JazzDanmark Side 11 af 12 spillesteder og festivaler i hele verden til brug for fx bookingarbejde (rettet mod fx musikere men også anvendelig for jazz-turister). Live Jazz Danmark app I efteråret 2012 lancerede JazzDanmark hjemmesiden livejazz.dk, som er koblet til smartphone applikationen Live Jazz Danmark. På hjemmesiden kan danske jazzarrangører helt gratis indtaste deres koncerter, hvorefter de bliver synlige i den gratis Live Jazz Danmark app. App en er tilgængelig til både iphone og Android og udviklingen af en ipad-version er påbegyndt. App en kan også facilitere information om danske jazzmusikeres koncerter i udlandet, således at turister der har været i Danmark og har downloadet app en, når de kommer hjem, har mulighed for nemt at finde oplysninger om danske musikeres koncerter i deres nærområde. I 2013 bliver alle koncerter der har modtaget støtte gennem JazzDanmarkpuljen indtastet i app en, og også musikere der turnerer uden støtte fra puljen har mulighed for at indtaste deres koncerter. Medieproduktion JazzDanmark har fra 2013 afsat et beløb til medieproduktion. Ordet medie skal her forstås i bredest mulige betydning, for puljen til medieproduktion kan både facilitere produktion af radioudsendelser, video egnet til internet og filmproduktion til visning på fx TV. Med puljen ønsker JazzDanmark at være med til at skabe indhold, der kan formidle jazzen så bredt som muligt. Produktionerne kan være egenproduktioner, eller de kan være samarbejdsproduktioner, og de kan være projekter i sig selv eller de kan formidle historier, der binder sig op på nogle af de projekter, JazzDanmark i forvejen afvikler. (5) Tilskudsvirksomhed: JazzDanmark-puljen JazzDanmarks tilskudsvirksomhed er som udgangspunkt begrænset til JazzDanmark-puljen. Her uddeles årligt mere end kr. i transportstøtte til danske jazzmusikeres turneer i udlandet (ca. 80%) samt til danske jazzmusikere, der ønsker at bringe internationale kapaciteter til Danmark for at spille med dem (ca. 20%). Hvert år støttes mere end 125 projekter hvilket er med til at muliggøre i omegnen af 500 koncerter med danske jazz-kunstnere verden over. Støtten er essentiel for kunstnernes mulighed for at realisere deres udenlandske ambitioner, skabe nye indtægtskilder udenfor landets grænser samt at hente inspiration og skabe netværk der kan være med til at inspirere kunstnernes produktion og yderligere højne kvaliteten af dansk jazz. Danmark er et lille land, og selvom det er vigtigt at vi har et godt og stærkt jazzmiljø herhjemme, så er det også vigtigt at hjælpe de musikere der har internationale ambitioner med at realisere dem. Med en gennemsnitlig støtte der over de sidste år har nærmet sig ,- pr. koncert, giver JazzDanmarkpuljen i høj grad value-for-money og er med til at fastholde og underbygge dansk jazz position på det kulturelle landkort, verden over. JazzDanmark-puljen er desuden med til at støtte op om JazzDanmarks øvrige aktiviteter, i særdeleshed de projekter der har international karakter. Med en konstant monitorering af søgningen på JazzDanmarkpuljens midler, samt de indsendte afrapporteringer fra tilskudsmodtagere, har JazzDanmark mulighed for at spore og reagere på en evt. opblomstring af nye markeder, hvor en større og mere samlet indsats eventuelt måtte kunne bidrage til at styrke dansk jazz position. Således spillede en øget dansk aktivitet i Polen over de seneste år en vigtig rolle i JazzDanmarks beslutning om at satse på projektet Danish Delight i Polen i Startende fra 2013 vil JazzDanmark i højere grad registrere og dokumentere JazzDanmark-puljens betydning. Således vil der i afrapporteringen fra kunstnere blive registreret fx hvor mange penge, der bliver udbetalt i honorarer ved koncerter, der har modtaget rejsestøtte fra JazzDanmark. En mere dybdegående indsamling af data fra puljen vil muliggøre en bedre kortlægning af en række forhold for turnerende jazzmusikere ift. bl.a. honorarer, rejseomkostninger o. lign.

12 Justeret strategi for JazzDanmark Side 12 af 12 Øvrige tilskud JazzDanmark yder som udgangspunkt ikke andre direkte tilskud end dem, der hører under JazzDanmarkpuljen. Aktører, der har projekter af anden karakter, og som ønsker at involvere JazzDanmark i disse, opfordres til at gøre dette allerede i projektets planlægningsfase, således at organisationen får de bedst mulige forudsætninger for at guide aktøren med henblik på at danne de rigtige strategiske partnerskaber og skabe et succesfuldt og bæredygtigt projekt. Såfremt JazzDanmark vælger at gå økonomisk ind i et projekt, vil beslutningen altid træffes af bestyrelsen. Endvidere vil JazzDanmarks sekretariat indgå i arbejdet med projektet, hvorved JazzDanmark tager en form for ejerskab over det givne projekt, og således bliver medafviklere af projektet. I sådanne tilfælde vil metodevalget for projektet lægge sig op af de principper, der benyttes for afvikling af projekter initieret af JazzDanmark selv, som beskrevet ovenfor (Metoder: (1) Projektvirksomhed).

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere