DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED"

Transkript

1 DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED NOV. 2013, CO-CREATED MELLEM HTX AARHUS MIDT & ORACLE Pigepraktikken blev udviklet med inspiration fra undersøgelser i projektet <XX-it> 1, i samspil mellem undervisere fra Teknisk Gymnasium Aarhus Midt og uddannelsesansvarlig fra Oracle Denmark. Undervisere fra HTX Herningsholm blev tilknyttet. Pigepraktikken blev gennemført med 18 piger fra HTX Aarhus Midt og 2 piger fra HTX Herningsholm. Pigerne kom fra i alt 4 forskellige kom/it-hold (1. g) og kendte ikke nødvendigvis hinanden på forhånd. Forløbet blev afholdt over 3 dage i Oracles danske afdeling i Ballerup. Den fælles idéudvikling foregik som co-creation 2, hvor HTX og virksomheden hver især afdækkede egne interesser og man dernæst identificerede fælles mål, med udvikling af pigernes faglige og personlige kompetencer som centralt fælles fokus. Alt i alt falder pigepraktikken under kategorien virksomhedsforlagt undervisning. Pigepraktikken blev udviklet og gennemført i rammerne af projektet <XX-it>. Både Oracle, HTX Aarhus Midt og Herningsholm vil imidlertid bygge videre på de gode erfaringer, i form af anvendelsesorienterede, praksisbaserede forløb også med andre samarbejdspartnere. Forløbet er beskrevet gennem nedenstående didaktisk model (inspireret af Gynther 3 m.fl.). Kompetencemål s. 2 Læringsaktiviteter s. 4 Læringsprodukter s. 2 Adgang til viden s. 2 Stilladsering s. 3 Evaluering s

2 KOMPETENCEMÅL Pigernes kompetencemål refererer til 1. g s læreplan for faget kommunikation & it. Dermed skulle pigerne efter forløbet kunne: bearbejde en tekst journalistisk forholde sig til kommunikationsteori ud fra praktiske øvelser med produktion af enkelte kommunikationsprodukter foretage grafisk layout af kommunikationsprodukter ADGANG TIL VIDEN Forudsætning: Af hensyn til forretningshemmeligheder, lukkede systemer og specialprogrammel var Oracle nødt til at begrænse elevernes brug af Oracles programmel på egne devices hhv. elevernes eget software til fremstilling af læringsprodukterne. Pigerne havde ellers adgang til: Data fra Oracle i form af baggrundshistorier, Ny programmel til app-udvikling, Den fornødne hardware blev stillet til rådighed En step-by-step guide, Tekniske data En lukket billeddatabase til arbejdet med layout Fri adgang til internet Oracle s medarbejdere / instruktører inddrog bevidst pigernes eget kendskab til sociale medier, som pigerne for i øvrigt udvidede deres forståelse af undervejs. LÆRINGSPRODUKTER Kompetencemålene blev konkretiseret i form af de læringsprodukter, som alle piger arbejdede med i løbet af de 3 dage praktik: 1. Produktion af mobil-app i grupper á 2 piger 2. Præsentationsprodukter for målgrupperne forældre og Oracles medarbejdere 3. Analyseprodukt som grundlag for Oracle s kundes behov hos deres kunder 4. Idégenerering 5. Pressemeddelelse Her var stærkt fokus på web 2.0-praksisformer. Eleverne fremstillede læringsprodukter næsten helt fra bunden eller fra skabeloner. Kendte rutiner blev koblet med nye arbejdsformer i de nye rammer og i et praksisforum. Tematikkerne i workshops var valgt ud fra den faglige ekspertise hos Oracles medarbejdere, ud fra Oracles interesse i pigernes umiddelbare synspunkter og ud fra undervisernes kendskab til unges interesser. 2

3 STILLADSERING & ELEVERNES MEDDESIGN Stilladsering af den virksomhedsforlagte undervisning blev foretaget af den centralt involverede underviser fra HTX Aarhus Midt. Før forløbet Den intensive forberedende dialog mellem undervisere og Oracle indeholdt en udveksling om læringsmål, om indhold af præsentationer, om former og pædagogiske virkemidler. Dermed fik pigepraktikken bevidst en elevinddragende fremfor en formidlingsorienteret tilgang. Underviserne stillede deres ekspertise og kildematerialer til rådighed og fungerede ellers som konsulenter mere end som vidensformidlere. Internt på HTX fandt en løbende dialog sted mellem kom/it underviserne om fagets indhold i forhold til pigepraktikken. De involverede undervisere udbød forløbet til fri tilmelding hos pigerne under supplerende information. Man havde forældrekontakt via to fysiske breve og en invitation af forældre til den afsluttende præsentation i virksomheden. Yderligere blev der foretaget en omfattende rejseorganisation, med bl.a. fritidsaktiviteter, der også kunne byde på faglig inspiration. Under forløbet 5 af virksomhedens faglige eksperter fungerede som instruktører, deraf 4 kvinder, som samtidigt bevidst indtog rollemodelfunktioner. HTX-underviseren var hele vejen igennem til stede, udviste aktivt stor interesse og deltog i workhops på tilbageholdende vis. Denne deltagelse i forløbet - også med bevidsthed om at være rollemodel for de unge - sikrede en høj grad af professionalisme i de unges tilgange til læring. I kraft af underviserens kendskab til de unge og unges generelle karakteristika, kunne han støtte pigerne i at træde frem med deres egne realkompetencer og deres tavse viden i brug af medier. I dialog med Oracles instruktører gjorde underviseren opmærksom på unge pigers præferencer for læring. Som arbejdsformer valgte man deraf følgende at lade pigerne arbejde i grupper og at give dem god tid. Det skulle vægtes, at pigerne kunne være selv producerende, i anvendelsesorienteret sammenhæng med ægte cases fra virksomhedens praksis. Underviseren filmede pigerne, og instruktørerne gav dem løbende individuelt feedback, hvilket skabte en høj grad af koncentration hos de aktive piger og hos de piger, der lyttede til fremlæggelserne. Efter forløbet Der var enighed blandt alle involverede, at man burde have foretaget en bevidst og målrettet opsamling efter forløbet for at få et endnu større udbytte af elevernes læring og det indbyrdes samarbejde. Desuden vil der fremtidigt finde en decentral opsamling sted i de klasser, der har haft sendt piger afsted. Også dialogen med de 3 fremmødte forældrepar kunne være blevet udvidet yderligere, fx med kontakt til de ikketilstedeværende forældre. Pigerne fulgte selv op via en artikel i skolebladet Face-it, HTX Aarhus Midt. 3

4 Oracle fulgte op fra en faglig vinkel ved at lade elevernes slutprodukter indgå i Oracles forretningsmæssige overvejelser om videreudvikling. Elevernes meddesign Elevernes meddesign har i denne omgang spillet en underprioriteret rolle for planlægning og gennemførelse af forløbet. I dette forløb var eleverne udelukkende involveret i selvstændigt design af fritidsarrangementerne. Fremtidigt ønskes en større medindflydelse fra eleverne. LÆRINGSAKTIVITETER Læringsaktiviteterne blev gennemført som planlagt if. nedenstående program: Pigepraktik for HTX piger uge (3 dage) Onsdag d. 13. nov Torsdag d. 14. nov Fredag d. 15. nov Workshop med udvikling af en Mobil App Pernille tager imod praktikanterne. Velkomst og morgenmad. Introduktion af hele praktikteamet Intro til virksomheden og hvad Oracle laver Præsentation af Oracles kvinder (jobroller & baggrund) FROKOST FROKOST FROKOST Coaching Workshop Customer Experience Journey Mapping (Workshoppen vil bringe deltagerne ud i situationer, hvor de opdager, hvilke forskellige it-midler de pludselig har brug for, for at kunne klare den situation, de står i. Resten af ugens indhold er baseret på denne workshop) Kommunikationsworkshop, hvor pigerne får prøvet en del aktiviteter, som hører med til at arbejde i en moderne global itvirksomhed. Denne workshop vil have en flavour af salg, kommunikation, it og media, så den er meget relevant i forhold til dagligdagen i en moderne global it virksomhed som Oracle. Pigerne får bl.a prøvet at skrive en pressemeddelelse, video-konference, undervisning i præsentationsteknik m.m Workshop om Social Media Forberede lille præsentation om Oracle eller om det, som de har lært hos Oracle PAUSE PAUSE PAUSE Workshop fortsat Social Media Workshop (fortsat) Åbent hus for forældre, involverede Oracler, evt. lærere/vejledere og øvrige interesserede Oracler, hvor eleverne hver især kort fremlægger en lille præsentation. Te/kaffe og kage serveres Tak for denne gang v/ Pernille 4

5 EVALUERING Evaluering blev foretaget på flere måder: Faglig evaluering af pigernes præstationer - Løbende via instruktørernes feedback - HTX-underviserens filmoptagelser af pigernes arbejdsprocesser - Afsluttende via pigernes faglige præsentationer med feedback fra professionel journalist Personlig udvikling Løbende individuel dialog med HTX-underviseren om pigernes trivsel Pigernes evaluering af pigepraktikken Online survey De fagprofessionelles evaluering af pigepraktikken - Dialog med konklusioner fra Oracles uddannelsesansvarlig og den ansvarlige HTXunderviser - HTX-rektorens vurdering af det samlede udbytte, med beslutning om fremtidige tilsvarende aktiviteter - Virksomhedsintern vurdering af udbyttet for Oracle, med beslutning om fremtidige tilsvarende aktiviteter Yderligere konklusioner i forbindelse med dette forløb Den didaktiske helhed synes samlet set at have været velfungerende, inkl. de disponerede 3 dage som ramme. Pigepraktikken har haft en socialt inkluderende effekt, indikeret af samspillet pigerne imellem og understøttet af den anerkendende pædagogiske tilgang. It-fagligt har pigerne toppræsteret, hvor selv piger med en svagere faglig baggrund (ca. 10 % af gruppen) overraskede positivt. Pigepraktikken har åbnet pigernes indbyrdes debat mod fremtidsperspektiver, hvor pigerne inspirerede hinanden. De kvantitative evalueringsresultater har i denne sammenhæng udvist en overraskende høj grad af åbenhed og ny interesse i it-jobs, men samtidigt også en umiddelbar tilbageholdenhed over for reelle valg. Pigepraktikken kan altså ikke stå alene, hvad angår at få piger til at foretage ukonventionelle karrierevalg. Forløbet har skabt en fælles referenceramme for dialogen mellem undervisere og pigerne. Her har filmoptagelserne påvirket pigernes arbejdsindsats positivt. Det bør undersøges nærmere, hvordan denne metode virker. Det er vigtigt at stille krav til samarbejdet mellem virksomheder og HTX. For undervisernes vedkommende skal fremhæves, at man ikke bør kaste egne erfaringer fra undervisningen bort. Underviserne kommer med en pædagogisk ekspertise, der bidrager konstruktivt i virksomhedsforlagt undervisning. I virksomhedssamarbejdet er det vigtigt at bruge tid på opfølgning, mere end en hit and run tilgang, således at forløbet ikke forbliver indkapslet. 5

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

E portfolio i Anlægsgartnerfaget

E portfolio i Anlægsgartnerfaget E portfolio i Anlægsgartnerfaget Indledning... 2 Første del... 3 I. Projektets mål og realisering... 3 Projektets mål... 3 Aktiviteter og resultater... 3 Dialog i branchen... 5 Valorisering... 6 Anden

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere