LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat"

Transkript

1 Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. Understregning viser personer med en opgave. Afbud Michael er syg Mødedeltagere Inge, Sarah, Henning, Thomas, Magnus, Lars Indledning Bibellæsning og bøn v/inge 1 Thess 5,12-24: Der er en vekselvirkning i dette at leve helligt mens vi ser frem mod målet. Referater Referat fra 10. juni er vedlagt som bilag og skal underskrives. Referat fra 26. august er vedlagt som bilag og skal underskrives. Bilag A referat fra 10. juni Bilag B referat fra 26. august Referaterne er underskrevet og bliver efterfølgende lagt på lmu.dk og lm-kids.dk Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår 4. oktober i København (i forlængelse af LederForum) Næste LederForum foregår oktober på Esajasskolen i Hvidovre Rammerne for LederForum: Begynder fredag kl. 18 med fællesspisning for alle, programpunkterne begynder kl. 19. Lederforum slutter lørdag eftermiddag og LB fortsætter lørdag aften til kl. 22 (max). (Nye LB ere er velkomne fredag) Program-indhold: Fredag 1) Samtale om AU s rolle og samarbejde med konsulenter. Evt. kort oplæg v/lars. Forretningsorden er bilag og udgangspunkt for drøftelserne fredag aften. 2) Sang og bibelvers Lørdag formiddag 3 x AU holder egne møder sammen med egne konsulenter Lørdag eftermiddag Fællessamling. Forslag til indhold: Orientering om missionsprojekter i 2015; Lars orienterer om, hvad diverse LMBU-projekter; Evaluering af Lederkursus hvordan får vi flere med i 2015? Opdatering af «Parkeringspladsen» 1) Parkeringspladsen Beskrivelse: I LB s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Beslutning: Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? a. I løbet af efteråret ønsker LB en drøftelse om forkyndelse i LMBU b. Hvad kan AU og hvordan er samarbejdet/forbindelsen med konsulenterne? Hvad er opgaverne? (bliver en fredagssamtale på LederForum) Orientering 2) Lars kalender Orientering: Ud over 2 konferencer på Island og i London (se punkt 3 og 4) deltager Lars i efteråret disse steder: sep. Nordisk Kontaktmøde med LM s søsterorganisationer på LMH sep. LMBU Lederkursus i Holstebro Side 1 af 6

2 23. sep. Samarbejdsmøde i Vestjylland 3. okt. Konsulentmøde i København okt. LederForum i København okt. LM s Rådsmøde i Hillerød 27. okt. Møde med landslederne for KFS, IMU og ELU i Ødsted nov. NSN-konference på Island 10. nov. Styregruppemøde for Projekt God Forkyndelse i København 11. nov. Lederkonference om mission i Odense nov. Mission14 på LMH 4. dec. Konsulentmøde og julefrokost i Vejle dec. NIMBU-konference i London 3) Nordic SundaySchool Network (NSN) Orientering: november 2014 tager Lars, Susanne Sjælland og Maria Legarth til Island, hvor de deltager på NSN. I programmet står der: Through prayer, Bible talks, lectures, worship, debate will we focus on our common need: the Gospel to children in Scandinavia. Et af debatoplæggene handler f.eks. om søndagsskoler i Island før, nu og i fremtiden og et andet handler om rekruttering af frivillige ledere. Derudover er et væsentligt element samtaler med og inspiration fra børnekonsulenter i de andre nordiske lande. 4) Nordisk Indre Missions Barn & Unge (NIMBU) Orientering: december 2014 tager Lars til London og deltager på årets NIMBU-konference. Programmet er endnu ikke fastlagt, men vil bl.a. indeholde møder med Lucy Moore (idekvinden bag Messy Church) og Chris Wright (forfatter til bogen Guds folks mission Lohse, 2013). Samlet respons på punkt 2-4: Tak for orienteringen Visioner, retning og langsigtede tanker 5) LMBU logo og grafisk identitet Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud bl.a. på grund af midler afsat til udvikling af nyt logo for LMBU. Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om et nyt logo eller skal ideen justeres? Se Bilag F & G Konklusion: Arbejdet er stadig i gang, Lars og Magnus arbejder videre sammen med grafikeren. Beslutningen fra 26/8 gælder fortsat, men af hensyn til budgetunderskuddet nedjusteres posten til kr i næste budgetudkast. 6) LMBU hjemmeside Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud bl.a. på grund af midler afsat til udvikling af en ny samlet hjemmeside for hele LMBU. Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om ny hjemmeside eller skal ideen justeres? Se Bilag F & G Konklusion: Det er vigtigt for LMBU s identitet og for baglandet at der er en fælles hjemmeside. Af hensyn til budgetunderskuddet nedjusteres posten dog til kr i næste budgetudkast. En mulighed er at projektansætte en studerende til at producere hjemmesiden i løbet af sommeren En anden mulighed er, at Lars kontakter den tidligere vikar for Andreas Ipsen med henblik på at undersøge om han kunne være interesseret i at få opgaven med at producere ny hjemmeside og hvad prisen i så fald vil være. I produktion indgår også selve tastedelen for at flytte tekst ind på den ny hjemmeside. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 7) LMBU LederKursus Beskrivelse: Andreas Ipsen og Susanne Sjælland planlægger kurset og har styr på de praktiske forhold. Drøftelse: Har LB kommentarer til kurset og generalforsamlingen? Konklusion: To dage før tilmeldingsfristen (fredag 5/9) var der kun tilmeldt 23 personer, hvilket er langt under forventet. Mandag 8/9 er der dog tilmeldt 65 personer og kurset bliver derfor afholdt. (10/9 runder antallet af deltagere 89) 8) Kandidater til Landsbestyrelse og 3 x Arbejdsudvalg Beskrivelse: Der er ved at blive fundet kandidater til LB og AU Drøftelse: Hvordan er status på opstilling af kandidater? Skal der gøres yderligere? Drøftelse: Lars opdaterer stemmesedlen på baggrund af tilbagemeldinger. Side 2 af 6

3 Thomas sprøger Between kandidater Frist mandag 15/9 til kandidater, for Lars opdaterer stemmesedler derefter. Alle kandidater skal skrive en kort introtekst om sig selv + et billede Se dokumentet med stemmesedler, hvor der er en oversigt 9) Landsgeneralforsamling 2014 Beskrivelse: Fordi der i 2013 ikke var ret mange lokalbestyrelsesmedlemmer, som kunne stemme ved valgene til AU Kids og AU Between, så stillede LB forslag om at dispensere fra vedtægternes afstemningsregler. Beslutning: Ønsker LB at stille samme forslag på LGF 2014? Bilag C Eventuelt forslag til dispensation ved LGF-afstemning Ja! 10) Digitale børneattester Beskrivelse: Sammen med Gert Svendsen og Mogens Højgaard har Lars udarbejdet beslutningsoplæg til LB vedrørende den fremtidige fremgangsmåde for indhentning af børneattester. Oplægget nævner 2 forhold, som LB skal træffe beslutning om: Beslutning: 1) Hvor ofte skal der indhentes børneattester? 2) Skal registreringen 1. november begynde fra scratch eller fortsætte fra papir-attesterne? Bilag D Digital børneattest udkast til arbejdsgang og beslutningsoplæg Spørgsmål 2) Vi begynder forfra evt. afdelingsvis fra begyndelsen) Spørgsmål 1) LB beslutter, at børneattester kun indhentes ved nyansættelser (Skal-opgaven ikke kan-opgaven) Forslag: arbejd med 1 region ad gangen fra Scrath (Lars vender løsningen med Gert/Mogens) Alle nye medarbejdere er digitalt. Gamle medarbejdere bliver Vejledning vedr. LMU: Kun best.medlemmer over 18 år skal indhente attest, hvsi der er medlemmer under 15 år. En principiel overvejelse: Hvor hører lejrarbejdet til? I LM s afdelinger eller i LMBU s afdelinger? Hvad mener LS/LB? 11) Samarbejde med LME om tur til Tanzania Beskrivelse: Turen har været behandlet i DUF s Tipsudvalg med henblik på at afgøre om LMBU kan søge økonomisk tilskud. DUF konkluderer, at turen ikke er tilskudsberettiget fordi de vurderer, at den i højere grad er en LMEtur end en LMBU-tur. Beslutning: Tager LB DUF s afgørelse til efterretning eller ønsker LB at anke afgørelsen? Ønsker LB fortsat at gennemføre turen sammen med LME eller er forudsætningerne ændret? Bilag E DUF s afgørelse Beslutning: afgørelsen er klar, så LB ønsker ikke at anke afgørelsen. Glade for at afgørelsen er kommet inden turen. LMBU kan ikke støtte turen økonomisk, men LB tilbyder, at LME fortsat kan låne erik som turleder. LMBU trækker sig ikke deltager heller ikke i turen med deltagere, det er kun en LME tur. Kommunikation: det afhænger af LMEs kommunikation, hvordan LMBU kommunikerer (i samarbejde med Tro og mission) Punkt. 11 Efter hvad jeg kunne læse i afgørelsen, tror jeg vi tager afgørelsen til efterretning, da jeg ikke mener det giver mening at anke den. Jeg er meget i tvivl om hvor vidt vi skal fortsætte med samarbejdet. Hvis vi skal, synes jeg vi skal kunne forsvare det, og have gennemtænkt hvad vi siger når den næste ansøgning om sådan en tur kommer. Side 3 af 6

4 Jeg synes ikke vi har talt nok om hvad LMBU bidrager til på denne tur. Så skal vi fortsætte synes jeg vi skal have en mere klar arbejdsbeskrivelse. LM Kids 12) Referat fra børneudvalget Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Intet nyt er godt nyt LM Between 13) Referat fra junior-teen udvalget Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Intet nyt er godt nyt LMU 14) Referat fra ungeudvalget Beskrivelse: Magnus orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox LMU arbejder fortsat på udbrede konceptet med smågrupper. Der er blevet gjort erfaringer det sidste års tid, som AU gerne vil arbejde videre med i B) Missionsprojekt 2015 Beslutning: LB og AU bakker op om projektskitsen. Det er en anden type missionsprojekt end vi er vant til og derfor kan det både lykkes og ende i ingenting. Hvordan skal samarbejdet melllem projetkgruppe/konsulenter/mission14 og projektet være? Hvad skal indsamlingsbeløbet være hvem skal anvende beløbet, skal der overføres et beløb til LM også (evt. tværkulturelt arbejde)? AU skal være samarbejdspartner med Louise i det her projekt. Skal KFS konsulteres i om lskdjf Økonomi 15) Budget 2015 Beskrivelse: På baggrund af LB s input har Mogens og Lars udarbejdet 1. udkast til Budget Budgetudkastet indeholder et underskud på kr , som især skyldes ønskerne om at opnormere medarbejderstaben og udvikle en ny hjemmeside, der signalerer at LMBU er ét. Drøftelse: Hvordan vurderer LB budgetudkastet. Skal der justeres på nogle af posterne? Bilag F Budgetudkast med hovedtal Bilag G Budgetudkast med detaljer Bilag H Takstbilag_Tilskudsrammer fra DUF Beslutning: Et budgetteret underskud på kr er for stort. Vi kan ikke ansætte en ny fuldtidskonsulent fra 1/7 fordi der allerede er skruet op for ansættelsegraden med Maria Udvidelsen med 50% er heller ikke realistisk med de nuværende tal Per kan ikke blive lovet noget alligevel, fordi budgettet er stramt. Hvis det senere viser sig i budgettet, at der er plads en personaleudvidelser, så ønserk LB at prioritere/overveje de typer opgaver som konsulenterne efterspørger. Evt. deltidisansættelser 0 kr. til personaleudvidelse i udkast 2. Side 4 af 6

5 besl Lars: hvorfor er der underskud, når udvidelsen er sløjfet? Hjemmeside: kr Grafisk identitet og logo: måske kan det vise sig, at det reelle beløb bliver mindre, når Lars får prisen tilbage. Sæt kr kr. i udkast to Budgetteret underskud i udkast 2. LB vælger budgetteret underskud i tro på, at flere lokalforeninger senere vil udløse øget tilskud. ldjlkd LB har tidligere besluttet, at kørsel i LMBU dækker vi selv ligesom i LMU-dagene. Det kan overvejes om LMBU vil bede afdelingerne dække kørselsudgifter igen der kan evt. hentes nogle penge til et stramt budget BLR-projektet med ny App er sat til kr i 2015 og derefter kr de næste 3 år (se note 10) Personale og Landsbestyrelse 16) Udvidelse af medarbejderstaben Beskrivelse: 1. Budgetudkast for 2015 viser et stort underskud bl.a. på grund af midler afsat til udvidelse af medarbejderstaben med 1,5 medarbejder. Beslutning: Ønsker LB at fastholde målsætningen om udvidelse af medarbejderstaben eller skal ideen justeres? Se Bilag F & G Jeg synes vi skal arbejde videre med tanken. Eventuelt 17) Den der kommer til mig - En lille bog om tro Beskrivelse: Andreas Ipsen har skrevet en bog på 80 sider og indsendt manuskriptet til Lohse. Bogen er skrevet med LMU erne i tanke. For at få bogen ud til mange LMU ere kan LMBU vælge at yde et tilskud, så salgsprisen bliver så lav som muligt. Drøftelse: Hvordan ser LB på den mulighed? LB er åbne overfor muligheden Alt efter hvad budgettet tillader så synes jeg det er en god ide, og mener vi skal finde en pose penge til dette, men også på en eller anden måde reklamere for den. 18) LMU Missionsprojekt 2015 Jeg glemte at sætte dette punkt på Det er mission og ikke indsamling! Grundideen med projektet er netop, at lmu erne ikke bare skal støtte mission ved blot at give 100 kr. Det handler om at støtte, opmuntre og udfordre til mission i sin egen by, sit eget lokalområde. Derfor kan projekt-skitsen måske anvendes alligevel ellers laver Lars og Louise et krisemøde, for så skal der også sammensættes en anden type projektgruppe end den nuværende. Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Side 5 af 6

6 Orientering om Parkeringspladsen Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Side 6 af 6

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere