29. januar 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. januar 2014 kl. 9.00 15.30"

Transkript

1 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye spændende muligheder. Målgruppen for informationsdagen er beslutningstagere, it-nøglepersoner, it-vejledere m.fl. ITS egne medarbejdere vil også være til stede. På dagen vil vi blandt andet præsentere følgende: ITS portal sms-tjeneste distribution af programmer til elever ITS- Login og Uni-Login web-tv Office 365 FirstClass 12 Moodle Det nærmere program for informationsdagen bliver udsendt i begyndelsen af det nye år. Men allerede nu bør I reservere datoen hos jeres relevante medarbejdere. Der vil være interessant informationer for alle der arbejder med, de der planlægger anvendelse, de der har brug for et grundigt systemkendskab og de der skal træffe beslutninger. Hver skole er derfor velkommen til at deltage med de der har lyst. Alle ITSsupportere vil deltage i informationsdagen. Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægning og forplejning har vi brug for en tilmelding. Tilmelding til informationsdagen modtages allerede nu på Seneste frist for tilmelding er mandag den 20. januar På de følgende sider er der information om nogle af de nye tjenester der bliver programsat på dagen.

2 ITS-portal ITS har lanceret en ny portal på adressen portal.supportcenter.dk. Planen er, at denne portal på sigt skal erstatte mit.supportcenter.dk. Portalen er udviklet i en teknologi der gør den tilgængelig fra såvel almindelige computere som tablets og smartphones. Filosofien bag ITS-portalen er, at skolernes lærere og elever kun skal opsøge deres informationer ét sted. ITS-portalen vil derfor både indeholde en række tjenester, men den vil også være port til andre af skolens eksisterende it-tjenester. I den første version af ITS-portalen er der bl.a. indbygget en smstjeneste, UNI-Login samt online adgang til programmer som skolen stiller til rådighed for eleverne. SMS-tjenesten gør det muligt for skolens medarbejdere at sende sms-beskeder til udvalgte grupper på skolen. Det kan fx være alle elever eller elever knyttet til et bestemt hold, hvilket kan være hjælpsomt i forbindelse med aflysninger. Alle grupperne er hele tiden ajourført fra ITS brugerdatabase og afspejler dermed til enhver tid de elever og hold der er i skolens studieadministrative system. En del af sms-tjenesten giver også mulighed for at skolen kan vælge at lade eleverne vedligeholde deres eget mobiltelefonnummer. Allerede nu kan elever og medarbejdere logge på portalen med deres ITS-login. Standardopsætningen giver brugerne mulighed for at skifte password, uploade deres billede og få oplyst deres UNI-Login (hvis skolen har fået dette sat op). Først efter nærmere aftale med skolen lukkes der op for flere funktioner. På informationsdagen vil ITS-portalen blive gennemgået. Der vil blive givet information om de hvordan de enkelte moduler på portalen fungerer og hvordan de kan tilpasses til den enkelte skole. Den enkelte skole vil efter informationsdagen vide hvordan de kommer i gang med at anvende den nye ITS-portal. Gennemgang af opbygningen af ITS-portal Gennemgang af de enkelte moduler i portalen (bl.a. sms-tjenesten og distribution af programmer til elever) Opsætning af portalen på den enkelte skole. Sådan kommer skolen i gang med at bruge portalen.

3 ITS 365 ITS 365 baserer sig på Microsoft Office 365. Tjenesten giver medarbejdere og elever/studerende online adgang til portaler, klasserum mm. 24/7 hvor der tilbydes både synkron og asynkron produktion, og deling af dokumenter, nyheder, undervisningsmaterialer og meget mere. Vi kalder det ITS 365 fordi løsningen er integreret med ITS brugerdatabase. Det er derfor enkelt at lave Office 365 afspejle skolens hold og brugersammensætning uden en stor administrativ byrde. ITS har lavet en integration til Office 365. Denne integration betyder, at løsningen integrerer med ITS tjenester og der er adgang til Office 365 med brugernes ITS-login. Med ITS Office 365 fås den standardløsning som den leveres til alle kunder i verden. Derved får skolen en række fordele ift. at kunne anvende et meget stort antal vejledninger, tutorials, kurser, eksterne leverandører, og ikke mindst - få adgang til ny funktionalitet gennem SharePoint Store. Grundopsætningen i ITS 365 rummer følgende tjenester til både medarbejdere og elever/studerende: Logon til Office 365 med personligt ITS-login. SkyDrive Pro. Personligt fildrev på 25 GB. Brugeren kan vælge at dele materiale med andre. Online kommunikation (skrift, tale, video) med Lync. Mail og kalender med Outlook (50 GB postkasse) Holdwebsteder og andre websteder, fx intranetsider. Et holdwebsted kan igen udformes med fx dokumentbiblioteker, forums, wiki mv. Office web app. Alle dokumenter kan oprettes og vedligeholdes i Office 365 med webbaseret Office-pakke (Word, Excel, PowerPoint og OneNote) Office klient. Alle elever/kursister kan uden beregning downloade og anvende den fulde version af Office Gennemgang af ITS Office 365 Muligheder og begrænsninger Hvordan kommer den enkelte skole i gang Eksempel på hvordan Office 365 kan bygges op for en ITS-skole

4 Webtv ITS har lanceret en ny portal til streaming af videoer og tvudsendelser. Portalen har adressen webtv.supportcenter.dk. Portalen skal afløse den velkendte og meget populære tjeneste video.supportcenter.dk. Foruden alle de velkendte tv-udsendelser fra DR1, DR2 og TV2 er webtv desuden også skolens egen portal til distribution af egenproduceret materiale. Både lærere og elever kan uploade videoklip til portalen og dele dem med udvalgte personer eller hele skolen. Disse videoklip kan uploades fra webtv.supportcenter.dk eller de kan optages og uploades direkte fra en mobil enhed, fx en smartphone eller en tablet. Alle elever og medarbejdere kan tilgå webtv fra enten deres egne private eller fra skolens computere eller mobile enheder (tablets/smartphones). Alle brugere logger på med det velkendte ITSlogin. Når webtv giver adgang for at alle brugere på skolen kan uploade egenproduceret materiale, så er der behov for, at den enkelte skole er bekendte med de muligheder der er for at sætte systemet op. Der gives nærmere informati0on om dette på informationsmødet. Gennemgang af webtv.supportcenter.dk Workshop: Prøv at anende portalen (upload og afspil) Sådan er opsætningen og mulighederne for tilpasning.

5 ITS-Login og UNI-Login Fordelen med ITS-Login er, at alle elever og medarbejdere har ét brugernavn og kodeord til hovedparten af de it-systemer der anvendes på skolen. Der kommer dog løbende flere tjenester der kræver, at skolerne i større eller mindre omfang tilbyder elever og lærere et UNI-Login. Dermed bliver kompleksiteten i antallet af brugernavne som den enkelte bruger skal holde styr på større. Dertil kommer, at det kan være en administrativ byrde at foretage en manuel oprettelse og vedligeholdelse af disse UNI-Logins. For at imødekomme ovenstående problemstillinger, så har ITS udviklet en integration mellem ITS brugerdatabase og UNI-Login som gør, at ITS kan automatisere oprettelsen og vedligeholdelsen af brugernes UNI-Login. Med ITS synkronisering er det også muligt, at den enkelte brugers password til brugerens personlige ITS-login også automatisk synkroniseres til brugerens UNI-Login. Det betyder, at når brugeren skifter password på mit.supportcenter.dk, så kommer passwordet til at gælde for både brugerens ITS-Login og brugerens UNI-Login. ITS tilbyder også, at det brugernavn eleverne får til ITS tjenester (ITS- Login) bliver baseret på UNI-Login. Det betyder, at skolens ITS-Login vil have samme skabelon som UNI-Login, og for brugeren vil det dermed se ud som om, at ITS-Login og UNI-Login er det samme. Brugeren skal så her kun huske ét brugernavn og password. Ulempen ved denne løsning er, at skolen ikke selv har indflydelse på hvordan brugernavnet sammensættes (nogle skoler har fx startår og klassebetegnelse indbygget som en del af brugernavnet). Nærmere gennemgang af ITS-Login og UNI-Login Eksempel på hvordan det kan sættes op for en skole Information om hvad den enkelte skole skal gøre hvis de ønsker at få automatiseret oprettelse og vedligeholdelsen af UNI-Login.

6 Moodle Flere skoler har vist interesse for at anvende Moodle til gennemførelse af quizzer og tests overfor eleverne. En udfordring når der skal gennemføres elektroniske prøver er, at alle brugerne skal logge på it-systemerne på samme tid. Derfor har ITS bygget en Moodle-løsning som er skaleret til, at flere skoler på samme tid kan afholde tests. Løsningen er bygget, så hver skole kan have op til samtidige brugere på løsningen. ITS etablerer synkronisering fra brugerdatabasen til Moodle. Det betyder, at både lærere og elever kan få adgang til Moodle med deres ITS-Login. Moodle er et open source system. Det betyder, at det er let tilgængeligt at dele materiale både inden for den enkelte skole, men også skoler imellem. Mulighederne for at dele gør også, at skolerne kan have stor gavn af at samarbejde og videndele omkring anvendelsen af Moodle. ITS har derfor nedsat en Moodle erfa-gruppe. I denne gruppe deler skolerne erfaringer med anvendelsen af Moodle, og der kan laves planer for hvordan skolerne i fællesskab kan udvikle nye tests. Sådan er ITS Moodleløsning designet Hvad kan en skole anvende Moodle til ITS Moodle erfa-gruppe. Sådan kommer skolen i gang med Moodle

7 FirstClass 12 FirstClass er kommet i en ny version. Denne nye version er væsentlig anderledes opbygget end den FirstClass de fleste i dag kender til. FirstClass har traditionelt været opdelt i FirstClass-klienten og den webbaserede FC-Communities. I den nye version FirstClass 12 er disse to dele smeltet sammen. Konferencer og Communities har fået en fælles betegnelse collaborative container. Her er der mulighed for at arbejde med de funktioner der i forvejen er i FirstClass og Communities: dokumentsamarbejde, wiki og sociale tjenester. Derudover tilbyder FirstClass 12 bl.a. også mulighed for at integrere eksterne applikationer som fx YouTube, Facebook og Twitter. Der er også mulighed for at integrere egne applikationer i FirstClass ligesom det er muligt at integrere nogle af de elementer der er i FirstClass 12 i andre applikationer. Så selv om FirstClass i det store hele vil være genkendeligt for de fleste, så er der en række nye funktioner og muligheder der gør, at den enkelte skole bør være opmærksom på inden der opgraderes til FirstClass 12. Det kan være en lejlighed for den enkelte skole til at revidere måden FirstClass anvendes på. Hvad er nyt i FirstClass 12 Hvad er anderledes i FirstClass 12 end tidligere Eksempel på revision af en skoles struktur på FirstClass Sådan kommer en skole i gang med FirstClass 12

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Maj 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder...

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Din egen hjemmeside Netværksfamilien Din kalender på nettet Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Markedspladsen Dagbog og billeder Forum og debat OdderWeb - en gave til alle, som bor i Odder

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, at bruge sociale

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere