Status på Vækstplan kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014"

Transkript

1 på Vækstplan kvartal

2 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat, når de nye sygehuse står færdige. Vi vil nemlig gøre det nemt at vælge Aabenraa Kommune til som et attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. Eksisterende styrkepositioner danner fundamentet for Sund Vækst i Aabenraa Kommune: Sundhed og læring i centrum Byer i bevægelse Vilje til virksomhed Frem mod 2018 vil vi udbygge vores styrkepositioner med de mange projekter, der er samlet i Vækstplan To gange årligt samler vi op og gør status på fremdriften i de enkelte projekter i Vækstplan Denne status er den anden, der er udarbejdet siden Vækstplan 2018 blev besluttet af et enigt byråd i december indeholder både en tilbagemelding fra projektlederne på projekterne i Vækstplan 2018 samt en status på 11 udvalgte indikatorer. Indikatorerne er udvalgt indenfor kriterier bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring samt image. Ved at måle på indikatorerne får vi et overordnet billede af udviklingen inden for de områder, som projekterne i Vækstplanen skal styrke. på projekterne i Vækstplan 2018 viser: At 6 projekter er gennemført og i drift At 21 projekter er i proces At 5 projekter endnu ikke er igangsat. på indikatorerne viser: At bosætningen falder både i forhold til antal borgere i den erhvervsaktive alder samt andelen af personale på akutsygehuset i Aabenraa, der er bosat i Aabenraa Kommune. At erhvervsklimaet er stabilt og følger udviklingen i forhold til udviklingen i antal arbejdspladser i Region Syddanmark. Dog er virksomhedernes opfattelse af erhvervsklimaet faldet i forholdet til året før. At læring hos de unge i folkeskolen er stabilt og følger udviklingen på landsplan i forhold til karaktergennemsnittet ved 9. klassernes afgangseksamen. Opfattelsen af Aabenraa som en sund og aktiv kommune er kendt blandt 48% af borgerne i kommunen, men meget lidt kendt hos de sundhedsfaglige studerende i Odense og Aarhus. Projekternes indvirkning på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring Projekterne i Vækstplan 2018 er udvalgt for at styrke Aabenraa kommunes konkurrenceevne i forhold til bosætning og erhvervsklima samt skabe en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner. For at vurdere i hvor høj grad de enkelte projekter bidrager til at styrke bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring har projektlederne i denne status vurderet deres projekt op mod kriterierne på en skala fra 1 til 4. 1 angiver, at projektet ikke har nogen særlig betydning for kriteriet, mens 4 angiver at projektet bidrager direkte til kriteriet. Billedet af projekternes bidrag til kriterierne er meget varierende. 2

3 Sundhed og læring i centrum Bosætning Bevægelsesprojekt Aabenraa Multiarena Læring 1 0 Erhvervsklima Sundhed og bevægelse på skoleskemaet Moderne folkeskoler Børnefællesskaber Det nære sundhedsvæsen Sundhed Byer i bevægelse Vilje til virksomhed Bosætning 4 3 Karrierebrandig 2 Virksomhedsbarometer 1 Opkvalificering Læring 0 Erhvervsklima Unge i uddannelse og job Forebyggelse af sygemelding Partner Jobmatch Netværk for jobtilflyttere Sundhed 3

4 En mere fokuseret projektportefølje i Vækstplan 2018 For i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes konkurrenceevne på bosætning og erhvervsklima, sundhed og læring anbefaler Vækstsekretariatet, at Vækstplan 2018 revideres. I den reviderede Vækstplan 2018 anbefales: At projekter, der i mindre grad har indflydelse på kriterierne, udgår af Vækstplan Projekter, der i mindre grad har indflydelse på kriterierne, defineres her som projekter, der har ingen eller kun har et kriterium, der ligger på skala 3 eller 4 ud af de fire kriterier. Det betyder, at 12 projekter vil udgå af Vækstplan 2018: o Opkvalificering af ledige indenfor sundhed, fødevare og transport o Digitalt virksomhedsbarometer o Krydstogtskibe til Aabenraa o Adgang til naturen via stier o Sikker færden i trafikken o Det nære sundhedsvæsen o Sygeplejeklinikker o Samarbejde med sygehuse og praktiserende læger o Forskningsbaseret viden omsættes til trivsel og udvikling for børn o Klar til ungdomsuddannelse o Synlig sundhedspleje o Børnehandicapområde som videnscenter i Sønderjylland o Ny stiforbindelse til Hjelm Skov At projekter, der er gennemført og i drift udgår af den reviderede Vækstplan Det betyder, at der ikke følges op på følgende 6 projekter: o Netværk for jobtilflyttere o Partner Jobmatch o Hurtigt tilbage på job efter sygemelding o Unge i uddannelse og job o Digitalt virksomhedsbarometer o Halvtimesdrift på bybusser mellem Rødekro og Aabenraa At der tilføjes projekter i Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes konkurrenceevne på bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner. Forslag til nye projekter i Vækstplan 2018 skal alle vurderes op mod vækstpotentialet indenfor de fire kriterier. Det betyder, at der for alle nye forslag til projekter skal udarbejdes en projektbeskrivelse inden projektet kan besluttes igangsat. 4

5 på projekter Side Projekt Ikke startet op I proces Gennemført Centrum for sundhed & læring 10 Bevægelsesprojekt 12 En ny idrætshal ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 13 Sundhed & Bevægelse på skoleskemaet 14 Nye moderne folkeskoler 16 Børnefællesskaber skal udvikle vores børn kompetencer 17 Det nære sundhedsvæsen 19 Sygeplejeklinikker 20 Styrket samarbejde med praktiserende læger og sygehusene 21 Børnehandicapområdet som videnscenter i Sønderjylland 22 Ny viden omsættes til mere trivsel for børnene 24 Klar til ungdomsuddannelse 25 En synlig og tilgængelig sundhedspleje Byer i bevægelse 26 Arkitektkonkurrence om Fremtidens Købstad 28 Udvidelse af Brundlund Slot 29 Etablering af Strandpromenade i Aabenraa 31 Forskønnelse af Rådhusgade og Markedspladsen i Aabenraa 33 Nye boliger i Aabenraa Midtby 34 Ny attraktiv parcelhusgrundsudstykning - Langhus i Aabenraa 36 Halvtimesdrift med bybusser mellem Rødekro og Aabenraa 38 Grænseoverskridende kulturaktiviteter 40 Krydstogtskibe til Aabenraa 41 Cykelsuperstier gennem Aabenraa bymidte 42 Ny stiforbindelse til Hjelm Skov 43 Bedre adgang til naturen i kommunens landsbyer 44 Sikker færden i trafikken Vilje til virksomhed 45 Karrierebranding 47 Digitalt virksomhedsbarometer 48 Opkvalificering af ledige til job indenfor Sundhed, Fødevarer og Transport 49 Unge i uddannelse og job 50 Hurtigt tilbage på job efter sygemelding 52 Partner Jobmatch 54 Netværk for jobtilflyttere 5

6 på indikatorer Bosætning I 2018 er andelen af beskæftigede på akutsygehuset samt psykiatrisk sygehus, der bor i Aabenraa Kommune, på 45 %. (Tallet opgøres i 2014 alene for akutsygehuset og udgjorde en fremgang fra 281 til 395 medarbejdere) opfyldelse 41,4 41,6 41, ,2 42,4 42,6 42, ,2 Andel af beskæftigede med bopæl i Aabenraa Kommune I 2018 er antallet af personer i den erhvervsaktive alder (mellem år), der er bosat i Aabenraa Kommune, øget i forhold til antallet i Antal erhvervsaktive personer i Aabenraa Kommune I 2018 er andelen af hjemvendte og tilflyttere til Aabenraa Kommune med en kompetencegivende uddannelse forbedret i forhold til antallet i Tilflyttere med komptencegivende uddannelse Hjemvendte med komptencegivende uddannelse Erhvervsudvikling I 2018 ligger andelen af arbejdspladser pr årige over gennemsnittet for Region Syddanmark (både private og offentlige arbejdspladser samlet under et) Andel arbejdspladser i Region Syddanmark opfyldelse Andel arbejdsplader i Aabenraa Kommune I 2018 ligger andelen af private arbejdspladser pr årige på samme niveau eller over landsgennemsnittet Andel af private arbejdspladser i Region Syddanmark Andel af private arbejdspladser i Aabenraa Kommune 58, , ,5 6

7 Sundhed & læring Antallet af borgere over 16 år i Aabenraa Kommune, der dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden, øges fra 24,8% i 2010 til 28% i afventer svar fra den regionale undersøgelse Andel i Aabenraa Kommune der dyrker moderat eller fysisk aktivitet opfyldelse 24 24, , ,5 Antallet af svært overvægtige borgere i Aabenraa Kommune over 16 år reduceres fra 16,3% i 2010 til 12% i afventer svar fra den regionale undersøgelse Andel i Aabenraa Kommune der er svært overvægtige 16 16,1 16,2 16,3 16,4 Eleverne fra Aabenraa Kommune har i 2018 et karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, der ligger lige på eller over landsgennemsnittet. 2012/2013 Aabenraa Kommune 2011/2012 Landsgennemsnittet 6,55 6,6 6,65 6,7 6,75 Image I 2018 er Aabenraa Kommunes omdømme som en sund og aktiv kommune både hos borgere i Aabenraa Kommune og hos udvalgte specifikke målgrupper udenfor Aabenraa Kommune øget i forhold til Medicin- og sygeplejestuderende i Odense og Århus Borgere i Region Syddanmark 7% 14% 2013 opfyldelse Borgere i Aabenraa Kommune 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I den årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima gennemført af Dansk Industri er Aabenraa Kommune placeret inden for de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark Aabenraa Kommunens placering i DI undersøgelse I den årlige undersøgelse af danske erhvervs- og byggevenlige kommuner gennemført af Dansk Byggeri er Aabenraa placeret inden for de 5 mest erhvervs- og byggevenlige kommuner Aabenraa Kommunens placering i Dansk Byggeri undersøgelse Tilbagegang siden 2012 Fremgang siden 2012, men målet er ikke nået et for indikatoren er indfriet 7

8 Image-undersøgelse af Aabenraa Kommune dkljasdjfsafjl Der dfsdfdsg Kommunens omdømme har stor betydning for fastholdelse og tiltrækning af borgere og virksomheder. Omdømmet beskriver opfattelsen af kommunen og kan være i skarp kontrast til kendskabet til kommunen. En kommune kan godt have et højt kendskab, men et neutralt omdømme. I Aabenraa Kommune har vi spurgt borgere i Region Syddanmark samt medicin- og sygeplejestuderende i Odense og Århus om deres kendskab til og opfattelse af Aabenraa Kommune. Deres svar indikerer, at der er et begrænset kendskab til kommunen og flere forholder sig neutralt til Aabenraa Kommunens attraktivitet. Borgere i Region Syddanmark Studerende i Århus Studerende i Odense Spørger man borgere bosat i Aabenraa Kommune finder mere end halvdelen kommunen attraktiv at bo i. Borgerne i kommunen er de bedste ambassadører for Aabenraa Kommune og deres opfattelse af kommunen som attraktiv er derfor meget vigtigt. At kommunen på dette spørgsmål scorer højt er derfor et rigtig godt udgangspunkt i forhold til den fremadrettede branding af kommunen som et attraktivt sted at flytte til og bo. 8

9 Samtidig har mange af borgerne en positivt opfattelse af kommunen som en sund, aktiv og børnevenlig kommune. Der imod er der en negativ opfattelse af ungdomsmiljøet i kommunen, kulturaktiviteter og jobmuligheder. Image-undersøgelsen giver et billede af kendskabet til og opfattelsen af Aabenraa Kommune både set i forhold til de borgere, der bor i kommunen og de borgere, som vi ønsker at tiltrække. Undersøgelsens resultater kan vi bruge fremadrettet i forhold til prioriteringen af projekter i Vækstplan For løbende at vurdere, hvorvidt vi er på rette spor, gennemføres image-analysen hvert år frem til

10 Centrum for sundhed & læring Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet har til formål at få folk til at bevæge sig mere. Folk er os alle, der bor i kommunen. Bevægelsesprojektet er opdelt i to spor: Spor1. Borgerrettede aktiviteter. Spor2: Institutionsrettede aktiviteter. Grundtanken i spor 1 er, at kommunen skal understøtte borgernes bevægelsesaktiviteter. et med spor 1 er, at få: Dem, der ikke bevæger sig, til at bevæge sig Dem, der bevæger sig lidt, til at bevæge sig mere Dem, der elsker at gøre en forskel, til at sætte deres by i bevægelse. Det er således ikke kommunen, der skal stå for bevægelsesaktiviteterne, men det er kommunens opgave at understøtte at der bliver skabt bevægelsesaktiviteter. Der bliver allerede skabt meget bevægelse igennem aktiviteter i de organiserede foreninger og i uorganiseret regi. Tanken er at støtte op om og skabe synlighed omkring de forskellige aktiviteter og skabe platforme, der gør det nemt og tilgængeligt for borgerne at deltage i bevægelsesaktiviteter i deres lokalområde og evt. også i aktiviteter i andre lokalområder. Grundtanken i spor 2 er, at der skal igangsættes aktiviteter, som styrker bevægelse i den daglige opgaveløsning indenfor alle kommunens områder. Tanken er, at bevægelse skal være en del af arbejdsdagen og den daglige praksis i alle forvaltningers institutioner. Bevægelsesprojektet forventes afsluttet til december Der er følgende mål for indsatsen: Spor 1: Understøtte en organisering, der igangsætter og fremmer lokale bevægelsesinitiativer i lokalområderne. Oprette en digital platform, der skal give alle borgere et overblik over, hvor det er muligt at finde en bevægelsesaktivitet, der passer til den enkeltes ønsker på et givet tidspunkt. Spor 2: 80 % af alle kommunens institutioner har prioriterede mål i deres virksomhedsaftale, der fremmer bevægelse fra Kortlægning af nuværende aktiviteter. Udvikling af nye aktiviteter, der kan bidrage til aktiviteter i kommunens institutioner. 10

11 Alle borgere i kommunen. Institutioner og virksomheder i kommunen. Spor1: Spor2: Bevægelsesprojektet er døbt Læt a rumpet og der er udvalgt logo. I september måned 2013 er der afholdt konference med 56 deltagere, hvor fokus har været input til synlighed og organisering omkring bevægelsesaktiviteterne. Der er udviklet en app til synliggørelse af bevægelsesaktiviteter og arbejdet med udarbejdet af en digital platform er igangsat. Til projektets frikløvere udleveres der jakker og T-shirts for at synliggøre projektet Instruktører til senioridræt der afholdes kurser for ældre, der ønsker at være frivillige instruktører Der er udarbejdet en oversigt over hvilke bevægelsesaktiviteter, der sker på nuværende tidspunkt på kommunens institutioner. Oversigten viser, at der er stor forskel på aktivitetsgraden i forbindelse med det egentlige arbejde på de enkelte institutioner. Der er udarbejdet forslag til bevidst mulig merbevægelse, som den enkelte medarbejder kan udføre i sit daglige arbejde. Der er udarbejdet inspirationskatalog til institutioner og virksomheder i kommuner, der udsendes til ledere og medarbejderne. Instruktører til senioridræt Inden det sendes ud til virksomheder og institutioner drøftes materialet i styregruppen for udmøntning af Sundhedspolitikken. Udviklings- og anlægsomkostninger: Udvalget har afsat kr. til gennemførelse af indsatsen i 2014 og Fundraising: Læt æ Rumpet har som en del af ansøgningen KUM/Nordea Fonden omkring Breddeidrætsprojektet søgt og fået bevilliget i forhold til yderligere udvikling af platform, app s og touchscreens, til projektledelse samt servicering af platformen og til evaluering. Der ud over har fonden bevilliget til Månedens Aktivitet, til yderligere aktiviteter og til evaluering. Social- og Sundhedsudvalget 11

12 Centrum for sundhed & læring Aabenraa Multiarena udvidelse af Svømme- og Idrætscenter Denne indsats skal skabe et sammenhængende center, der kan fungere som samlingspunkt og mødested i byen. Udover at varetage de naturlige idrætsmæssige funktioner skal centeret også danne ramme om et socialt fællesskab, som både kan rumme organiseret foreningsliv og spontane aktiviteter. Der er kort sagt en fælles vision om at skabe dagligt liv og atmosfære i hele centeret. For at indfri formålet har Aabenraa Kommune igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri af nye faciliteter til centret. Det skal herunder blandt andet sikres, at centret kan stille de nødvendige lokaler og faciliteter til rådighed for foreninger og institutioner. Centret forventes ibrugtaget i Lokale foreninger Brugerne af Aabenraa Svømme- og idrætscenter DGI Skoler Der er gennemført 3 workshopforløb med projektets interessenter og der er udarbejdet et visionsoplæg, som skal danne baggrund for et byggeprogram. Der afholdes prækvalifikation i forbindelse med projektkonkurrencen i marts 2014, hvor der forventes udvalgt 5-6 teams til at deltage i selve konkurrencen. Lokalplan forventes vedtaget i efteråret 2014, hvorefter projektet kan opstartes. Udviklings- og anlægsomkostninger: Aabenraa Byråd godkendte den 30. oktober 2013, at der kan arbejdes videre med et projekt A+ til 83,814 mio.kr., parallelt med at den resterende finansiering søges tilvejebragt. Det betyder, at selvom der i første omgang alene er bevilliget en anlægsramme på 46,4 mio. kr., forventer kommunen, at der i forbindelse med projektkonkurrencen bliver udarbejdet en masterplan for opgradering af de eksisterende idrætsfaciliteter, hvor nuværende haller, cafe- og foyerområde samt ude arealer indgår. Fundraising: Kommunen er i dialog med fonde, private investorer, m.fl. om at blive en del af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget 12

13 Centrum for sundhed & læring Sundhed og bevægelse på skoleskemaet Denne indsats skal integrere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i de enkelte fag i skoleundervisningen. Dette skal ske ved at integrere mere bevægelse i de enkelte fag i skoleundervisningen. Indsatsen er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, Sønderborg og Haderslev kommuner. Projektgruppen Sundhed & trivsel i undervisningen udarbejder undervisningsidéer til inddragelse af mere bevægelse i den almindelige undervisning. Hver kommune har valgt en bestemt skolefase samt fag. I Aabenraa Kommune er det Tinglev Skoles udskolingsfase og deres tysklærere, der indgår i forskningsprojektet. Dette samarbejde skal føre til videndeling med andre skoler via CFU. Haderslev og Sønderborg arbejder med samme koncept med hhv. matematik og dansk, og det bliver efterfølgende også viderebragt til de andre kommuner via CFU. At børn i folkeskolen får den daglige anbefalede motionsmængde 60 minutter om dagen. Endvidere er målet at styrke indlæringen i det enkelte fag og øge trivslen generelt i folkeskolen. Folkeskoleelever Folkeskolelærere I skoleåret udvikles denne indsats ved at omfatte kursusafholdelse for andre skoler, der tilbyder tysk. I skal bevægelsesprojektet udvides til andre fag og faser i folkeskolen. I foråret 2014 afholdes kurset Tysk og Bevægelse allerede fra 5. klasse, hvor Tinglev Skoles tysklærere inden har afprøvet forskellige aktiviteter med udgangspunkt i en bevægelseskasse, der er fremstillet til tyskfaget. Hver skole vil få denne materialekasse udleveret på kursusdagen. Som supplement til tysk-undervisningen har Pædagogisk Udviklingscenter Aabenraa (PUC) lavet inspirationsmateriale til inddragelse af mere bevægelse i den almindelige undervisning Bevæg Klassen i alle fag på alle klassetrin. Dette materiale er blevet præsenteret for samtlige skoler i Materialet ligger også som et elektronisk arbejdsrum på skolernes Fællesnet, hvor det løbende vil blive opdateret. PUC Aabenraa afholder et årligt kursus i materialet Bevæg Klassen, der lægger op til Dansk Skoleidræts årlige aktivitetskampagne Sæt Skolen i Bevægelse. PUC Aabenraa har indkøbt Djeeo et digitalt læringsmiddel, der fremmer læring, bevægelse og kommunikation. Der blev afholdt et kursus i brugen af Djeeo i 1. kvartal 2013 for folkeskolelærerne i Aabenraa Kommune. Der er indkøbt to Djeeo-sæt til udlån til skolerne. Udviklings- og anlægsomkostninger: Fremstilling af bevægelseskasser til tyskundervisningen samt kursusafholdelse: kr. Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget 13

14 Centrum for sundhed & læring Nye, moderne folkeskoler Multisal/ hal ved Kongehøjskolen, Dronnings Margretes Vej 60 Byrådet besluttede i april 2011 en ny skolestruktur, hvilket betyder, at der skabes større og bedre folkeskoler ved sammenlægning af en række skoledistrikter i de 3 største byområder i kommunen: Aabenraa, Padborg-Bov-Kruså samt Rødekro. et er at skabe optimale læringsmiljøer for folkeskoleeleverne. Indsatsen medfører, at der skabes moderne og fremtidssikrede skolebygninger og undervisningsmiljøer, der vil give de bedste muligheder for at arbejde med nye læringsstile og undervisningsformer samt for at fremme fysisk udfoldelse og bevægelse. Kongehøjskolen i Aabenraa forventes færdigbygget i august 2014, inklusiv mustisal/ hal Lyreskovskolen i Padborg-Bov-Kruså forventes færdigbygget i august 2015 Hærvejsskolen i Rødekro forventes færdigbygget i Beslutningen om den nye skolestruktur medførte endvidere at der til Stubbæk Skole bygges et nyt, selvstændigt overbygningsafsnit til de ældste elever, der tages i brug i august Folkeskoleelever og forældre i Aabenraa Kommune. Skolebestyrelserne og skolernes medarbejdere. Brugerne af skolebygningerne og skolefaciliteterne uden for normal skoletid. Det kan dreje sig om idrætsforeninger, folkeoplysning, fritidsaktiviteter af enhver art, ungdomsskole, sundhed, borgere i lokalområdet generelt m.fl. 14

15 I august 2013 blev det nye overbygningsafsnit til Stubbæk Skole taget i brug. For Kongehøjskolens vedkommende blev selve byggeriet igangsat i begyndelsen af oktober 2013 og er nu i fuld gang. I forbindelse med Lyreskovskolen er man nu inde i en udbudsrunde i et begrænset udbud i fagentreprise. Byggestart vil være i april Byggeriet af tilbygningen til Høje Kolstrup skole forventes opstart i begyndelsen af februar Planlægningen af en brugerinddragelsesproces med henblik på udarbejdelsen af et byggeprogram er opstartet. Udviklings- og anlægsomkostninger: Anlægsbudgettet til den ny skolestruktur er på opfølgningstidspunktet 225 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget 15

16 Centrum for sundhed & læring Børnefællesskaber De fællesskaber, som børn og unge indgår i, er rum for udvikling af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Dermed bliver fællesskaberne bestemmende for børn og unges muligheder for at begå sig i livet og gennemføre en uddannelse, som svarer til deres forudsætninger, potentialer og ønsker. Mulighederne for udvikling og læring i fællesskabet er essentielle. Ønsket om udvikling af fællesskaber for børn og unge er grundlaget for den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. et med indsatsen er at skabe de bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn kommunens borgere. I Sund Opvækst er formuleret en række målsætninger og principper for hvert af de 7 temaer. Det overordnede mål for indsatsen for udvikling af fællesskaber for børn og unge er, at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn og unge i Aabenraa Kommune De voksne omkring dem Indsatsen er en udmøntning af politikken Sund Opvækst, der dækker barnets opvækst fra det fødes til det bliver voksen. Idet indsatsen dækker flere stadier i barnets udvikling, vil indsatsen også indeholde flere forskellige delprojekter. Implementeringen af delprojekterne er i gang, herunder: Aabenraa Kommune er blevet udvalgt til at indgå i et tæt samarbejde med det nationale rådgivningsteam for inklusion med fokus på bl.a.: o Kompetenceudvikling i forhold til inklusion hos de medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge o Inddragelse af forældrene som ressource i udviklingen af børne- og ungefællesskaber LP-modellen er et fælles strategisk redskab til at arbejde med udvikling af læringsmiljøet for børn og unge. LP er indført på alle skoler og implementeringen på dagtilbudsområdet er i gang. Der er udviklet en model for en tværgående og helhedsorienteret Familieindsats for udvalgte familier. Der er søgt midler hos Arbejdsmarkedsstyrelsen til afprøvning af modellen Aabenraa Kommune har indgået et samarbejde med VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen) om udarbejdelse af en kriminalitetsforebyggende plan baseret på en analyse af det, vi allerede gør. Der er udviklet og delvist implementeret nye fælles redskaber til tidlig opsporing på 0-6 årsområdet. Redskaberne omfatter et trivselsskema til systematisk observation af børns trivsel og et overgangsskema, der skal medvirke til overlevering af relevant viden ved overgange mellem dagtilbud og til skolen. Udviklings- og anlægsomkostninger: Indsatsen indgår som en del af Børn & Skoles budget. Andre forvaltninger bidrager jf. handleplanen. Børne- og Uddannelsesudvalget 16

17 Centrum for sundhed & læring Det nære sundhedsvæsens fyrtårn i Rødekro - Special- og rehabiliteringscenter Special- og Rehabiliteringscentret er et center, hvor vi med en hurtig og effektiv rehabiliterende indsats vil skabe et samarbejde med den enkelte borger om at løfte borgerens funktionsniveau. Der arbejdes tværfagligt med borgerens mestringsevne indenfor den realistiske målsætning, som sættes med borgeren selv i rehabiliteringsforløbet. Forløbene skal være gensidigt forpligtigende. Special- og Rehabiliteringscentret bliver spydspids for den rehabiliterende tilgang til ældreområdet i Aabenraa Kommune. Centret bliver en synlig samarbejdspartner for både Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger. Der er en omfattende evalueringsplan for det treårige projekt, der skal dokumentere og kvalificere indsats og effekt. Planen forelægges Socialudvalget og Sundhedsudvalget juni Borgere i Aabenraa Kommune Pårørende til brugere af Special- og Rehabiliteringscentret Den 1. januar 2013 blev Rødekro Ældrecenter til Special- og Rehabiliteringscenter. Aflastningspladser fra hele kommunen indfases løbende i perioden herefter, indtil normering på 24 midlertidige og 3 akutpladser er opnået. Samtidig udfases plejeboligpladser indtil normeringen på 14 pladser er nået. Centeret er renoveret og blev indviet i september Renoveringen skabte mulighed for etablering af 5 værelser mere end oprindelig planlagt. De ekstra værelser bliver anvendt til 3 akutpladser og 2 ekstra midlertidige pladser, der til dels kompenserer for de plejehjemspladser, der ikke er blevet konverteret til midlertidige pladser i det tempo der var forventet. Der er desuden etableret træningscenter i centrets lokaler, der benyttes af både centrets beboere og af borgere udefra. Der er etableret virtuel platform, der blandt andet betyder elektroniske kaldesystemer hos beboerne, iptelefoni og wi fii, der gør det muligt for personalet at tilgå journaler på beboerne uanset hvor man befinder sig. Der arbejdes fremadrettet på at etablere virtuelle træningsformer for beboerne, hvor beboerne kan fortsætte deres træning efter de har afsluttet deres ophold på Special- og 17

18 Rehabliteringscenteret og er kommet hjem. Udviklingen af de virtuelle træningsformer forventes integreret i et OPI samarbejdsprojekt. Udviklings og anlægsomkostninger: 7,3 mio Forventede årlige driftsomkostninger: Bruttodriftsbudget på 16,6 mio i 2014 Social- og Sundhedsudvalget 18

19 Centrum for sundhed & læring Sygeplejeklinikker Oprettelsen af sygeplejeklinikker i Aabenraa Kommune udspringer af flere forskellige forhold. Der opleves et øget pres på sygeplejeopgaver med flere forskelligartede og komplekse opgaver. Sygeplejeklinikkerne er med til at effektivisere sygeplejeresurserne (sygeplejersken kan løse flere opgaver på en arbejdsdag, når borgeren kommer til klinikken, frem for at sygeplejersken kommer til borgeren) og bidrager dermed til at kunne løse den generelt øgede opgavemængde. Derudover er en væsentlig faktor for oprettelsen af sygeplejeklinikker, at borgeren oplever frihed og mulighed for selv at kunne planlægge sit besøg hos sygeplejersken. Traditionelt sidder borgeren hjemme og venter til sygeplejersken kommer. Med etablering af klinikker vil borgeren i langt højere grad være uafhængig og medbestemmende i forhold til egen behandling. et med sygeplejeklinikkerne er, at støtte en fleksibel borgerrelateret opgaveløsning. Borgere kan nu f.eks. komme på arbejde som planlagt, fordi behandlingen på klinikken kan foregå inden eller efter arbejdstid. Klinikkerne vil på sigt gerne være foregangssteder, hvor borgeren kan få undervisning, vejledning, rådgivning om generelle sundhedsrelaterede emner. Klinikkerne er også stedet, hvor ny teknologi kan indgå i opgaveløsningen. At der i 2013 er etableret 4 sygeplejeklinikker fordelt i kommunen. Borgere i Aabenraa Kommune Pårørende til brugere af sygeplejeklinikkerne Medarbejdere Der er på nuværende tidspunkt etableret 3 klinikker: klinik i Bov klinik i Tinglev klinik i Rødekro Der arbejdes med at få etableret yderligere klinik i Aabenraa. Det har været en udfordring at finde egnede lokaler. Nettobudget Udviklings- og anlægsomkostninger: Indsatsen finansieres inden for forvaltningens budget. Social- og Sundhedsudvalget 19

20 Centrum for sundhed & læring Styrket samarbejde med praktiserende læger og sygehusene Kommunen har i dag et velfungerende samarbejde med praktiserende læger via Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU). Samarbejdet har baggrund i et ønske om at styrke Det Nære Sundhedsvæsen. Endvidere er der i regi af Det lokale Samordningsfora (SOF i Syd) og Det Psykiatriske Samordningsforum (SOF Psyk.) etablerede og formaliserede samarbejder mellem de fire sønderjyske kommuner, praksis og Sygehus Sønderjylland (SOF i Syd), samt de fire sønderjyske kommuner, praksis og den regionale psykiatri (SOF Psyk.). Samarbejdet med praktiserende læger og sygehusene styrkes via etablering af et konkret projekt: ACCESS. I projektet indgår de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg, sammen med almen praksis i samme område og Sygehus Sønderjylland. et med projektet er, at tilbyde borgere behandling i nærområdet. Projekt ACCESS bidrager at afprøve og evaluere et tilbud om en akut vurdering i et medicinsk speciallægeambulatorium på Sygehus Sønderjylland for de borgere, der er i risiko for akut indlæggelse. Der sættes fokus på at skabe og sikre sammenhæng, kvalitet og nærhed for borgerne, når de møder de enkelte sundhedssektorer. Projektet gennemføres i 2013 og forventes afsluttet til Borgere i Aabenraa Kommune Patienter Sundhedsprofessionelle Projekt ACESS er udfordret på tid, jf. den lægefalige konflikt i foråret. Følgerne af konflikten har fået betydning for projektet indhold og form. Udfordringerne søges løst gennem ændringer, hvorfor projektet er i proces fortsat. På et styregruppemøde i februar 2014 træffes der beslutning om de videre plan for projektet, således at fokus fortsat er på at skabe og sikre sammenhæng, kvalitet og nærhed for borgerne, når de møder de enkelte sundhedssektorer. Kommunalt lægeligt udvalg (KLU) har afholdt den planlagte møderække i 2014, herunder behandlet emner der rækker ind i KL s udspil om Det nære sundhedsvæsen. De lokale samordningsfora i somatik og psykiatri har afholdt møder med fokus på bl. sammenhænge over i arbejdsmarkedsområdet og Børnog Familie. Det har bidraget til øget fokus på at sikre sammenhæng på tværs at sektorer til gavn for borgeren. Udviklings- og anlægsomkostninger: Omkostninger til anlæg er en del af etablering af Special- og Rehabiliteringscenteret i Rødekro. Forventede årlige driftsomkostninger: De forventede årlige driftsomkostninger er 1. mio. kr. Social- og sundhedsudvalget 20

21 Centrum for sundhed & læring Børnehandicapområdet som videnscenter i Sønderjylland Aabenraa Kommune overtog store institutioner med tilbud til børn med handicap fra Sønderjyllands Amt. Det betyder, at der på børnehandicapområdet er et højt fagligt niveau blandt medarbejdere inden for det sundhedsfaglige felt. Det skaber bedre muligheder for børn med handicap, ligesom det giver et højt fagligt arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Børnehandicapområdet kan på baggrund af sine faglige styrker både tilbyde pladser til børn i kommunen og til børn fra andre kommuner. For at bevare og udvikle positionen som et stærkt videnscenter i Sønderjylland, skal der leveres en bevidst og vedholdende indsats. et med indsatsen er, at fastholde og udbygge antallet af vidensarbejdspladser i Aabenraa Kommune. At fastholde positionen med store, veldrevne institutioner, der bliver brugt af nabokommunerne. Børn og unge med handicap. Forældre til børn og unge med handicap. Andre kommuner. Videns- og uddannelsesinstitutioner. På børnehandicapområdet er der ansat ny institutionsleder pr. 1. november Udvikling af Børnehandicapområdet indgår i fælles udvikling af hele Børn og Familie-området, der er politiks besluttet 4. december I udviklingen af børnehandicapområdet er samarbejdet til andre med opgaver for handicappede centralt herunder STU, Fjordskolen, Voksenområdet og samarbejdet med andre kommuner mv. Børnehandicapområdet skal endvidere udvikle samarbejdet med normalområder: Sundhedsplejen, dagstilbud, skoler mv. Udviklings- og anlægsomkostninger: Budgettet er på 35 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget. 21

22 Centrum for sundhed & læring Forskningsbaseret viden omsættes til trivsel og udvikling for børn I Aabenraa Kommune har vi fokus på at udvikle børnefællesskaber. Evnen til at bruge sproget er her vigtig for at kunne indgå i relationer og fællesskaber. Vi ønsker at bruge den nyeste forskningsbaserede viden til at udvikle og tilrettelægge den pædagogiske praksis i daginstitutionerne til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. Dagtilbud i Aabenraa Kommune deltager i forskningsprojektet Fart på Sproget finansieret af Socialstyrelsen. Fart på Sproget er et pædagogstyret program, baseret på strukturerede legeaktiviteter, som kan styrke sprogtilegnelsen hos børn i 3-6 års alderen. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca børn i 144 daginstitutioner i 8 udvalgte kommuner, heriblandt Aabenraa Kommune. Projektet gennemføres i 18 af kommunens 28 institutioner halvdelen deltager efterår 2012/forår 2013 og den anden halvdel deltager i efterår 2013/foråret et med at deltage i forskningsprojektet er at udvikle en pædagogisk praksis, der understøtter børns sprog og tidlige læseforudsætninger. Indsatsen forventes gennemført i 2015, hvor resultaterne samles og formidles. De deltagende institutioner får erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre sprogstimulerende forløb. Dagtilbud har efterfølgende til opgave at sikre, at den erfaring som de deltagende daginstitutioner opnår ved at deltage i projektet, også bliver formidlet til de 8 institutioner i kommunen, der ikke deltager. Hvem får gavn i indsatsen Børn mellem 3-6 år i kommunens daginstitutioner Forældre Medarbejdere Fase 1 efterår 2012: Projektgruppen og de to pilotinstitutioner fra Aabenraa Kommune deltager sammen med de øvrige 7 kommuner i en projektudviklingsgruppe. 22

23 Fase 2 fra 4. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013: Arbejde med Fart på Sproget i halvdelen af de deltagende institutioner. Projektet følger tidsplanen, hvor halvdelen af de deltagende institutioner er ved at gennemføre de planlagte aktiviteter med børnene og afslutter deres del af projektet med sprogvurderingerne i uge 26. Fase 3 fra 3. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014: Projektet følger tidsplanen, hvor den anden halvdel af de deltagende institutioner er ved at gennemføre de planlagte aktiviteter med børnene og afslutter deres del af projektet med sprogvurderingerne i uge 20. Projektet vurderes som kompetenceløft for personalet og håndteres indenfor institutionernes eget budget. Dagtilbud tildeler de deltagende institutioner hver 5000 kr. til håndtering af administration af projektet. Børne- og Uddannelsesudvalget. 23

24 Centrum for sundhed & læring Klar til ungdomsuddannelse Indsatsen skal sikre, at alle unge, der forlader folkeskolen, har de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette forudsætter, at dialogen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er optimal med henblik på at sikre en positiv start og gennemførelse af ungdomsuddannelse for alle. et med indsatsen er, at opnå: Systematisk brug af holddannelse Eleverne får medindflydelse Fokus på elever, der mistrives Konkret forberedelse til ungdomsuddannelse Udvikling af dialog med ungdomsuddannelserne Samarbejde med UU, Børn og Familie og de frafaldstruede unges familier Anvendelse af mulighederne i Folkeskolelovens 9 stk. 4 og 33 stk Indsatsen er en løbede udviklingsproces og der er derfor ingen afslutningsdato. Projektets resultater er langsigtede. Der er tale om at en udviklingsretning skal vendes. Elever i årgang Elever i 10. klasse Elever i Ungdomsskolen Forældre til elever Den overordnede projektgruppe har fortsat det tværgående arbejde. Lokalt på skoler med overbygning er der etableret lokale projekt- og udviklingsgrupper. Forløbet i fase 2 påbegyndtes med en fælles kommunal temaeftermiddag for alle involverede i projektet. Brobygningen til specielt erhvervsuddannelserne er intensiveret i form af hyppigere dialogmøder på ledelsesniveau. Udviklings- og anlægsomkostninger: Projektet har i fase 1 været afviklet indenfor områdets budgetramme. I fase 2 (skoleåret 13/14) er der ansøgt og bevilliget kr af Skole og Dagtilbudsudvalgets struktur og udviklingspulje. Børne- og Uddannelsesudvalget. 24

25 Centrum for sundhed & læring En synlig og tilgængelig sundhedspleje Indsatsen skal synliggøre Sundhedsplejens høje faglige og gode tilbud til nuværende og kommende børnefamilier i Aabenraa Kommune. Med indsatsen er målet at styrke de sundhedspædagogiske besøg i dagtilbud og skoler, samt øge tilgængeligheden til information om Sundhedsplejens tilbud gennem medier som Facebook, hjemmeside, App, telefonkonsultation mv. Børn og unge Forældre Tilflyttere Der er udarbejdet information til dagtilbud om modtagelse af syge børn i institutionerne. I efteråret 2013 udvikles et tilbud om seksualundervisning i overbygningen på folkeskolerne. Skolesundhedsplejerskerne er alle påbegyndt et undervisningsforløb, der opkvalificerer medarbejdernes kompetencer i seksualundervisning. Sundhedsplejen udleverer ved første besøg i en familie en pakke med relevante pjecer og information. I pakken vedlægges der fremadrettet til kort til kommunens App Mit Aabenraa, således at forældre via App én kan linkes direkte til Sundhedsplejens del af Aabenraa kommunes hjemmeside. I pakken undersøges muligheden for at vedlægge en lille Reklame i form af en refleks eller anden lille symbolsk gave fra kommunen, der understøtter tilknytningen til og branding af kommunen. Der er på nuværende tidspunkt ikke videreudviklet på reklame-idéen. I forhold til Sundhedsplejens del af kommunens hjemmeside opdateres og revideres den løbende. Det overvejes om Sundhedsplejen skal have udviklet sin egen hjemmeside, der kan henvises til fra kommunes hjemmeside. Udviklings- og anlægsomkostninger: Synliggørelse af sundhedsplejens tilbud indgår som en del af sundhedsplejens budget. Social- og Sundhedsudvalget 25

26 Byer i bevægelse Byer i Byer Arkitektkonkurrence om Fremtidens Købstad Konkurrencen skal give bud på, hvordan Aabenraa kan blive en af de mest levende og mest moderne i Danmark i 2035, når byen har 700 års købstadsjubilæum. Aabenraa - Fremtidens Købstad har det overordnede formål, at udvikle Aabenraa til det naturlige centrum i Sønderjylland med en bymidte i høj kvalitet, detailhandel i udvikling, et stort udbud af bynære uddannelses- fritids- og kulturinstitutioner i midtbyen samt at styrke de unikke grønne og blå træk, der i form af skove, fjorden og mange vandløb er i byen. et for indsatsen er en strategisk udviklingsplan for Aabenraa som Fremtidens Købstad. De tre teams arbejder i konkurrencen både på et lokalt og et generelt niveau. Forslagene skal have fokus på konkrete løsninger i Aabenraa samtidig med, at de forholder sig til fremtidens købstad på et strategisk niveau, som kan inspirere andre byer. På det lokale niveau skal udviklingsplanen kunne fungere som et konkret styringsredskab for Aabenraas udvikling, mens planen på det strategiske niveau skal bidrage med viden om, hvordan Aabenraa kan udvikle sig i kraft af de potentialer, byen har. Udviklingsplanen skal indeholde: En vision med kort redegørelse for Aabenraas identitet, byrolle, sammenhæng og relation til regionen og på tværs af grænsen. En bæredygtig og realiserbar strategi som skal udvikles specifikt for Aabenraa, men med afsæt i de generelle udfordringer for danske købstæder, som er beskrevet i artiklen i programmets indledende del. En helhedsplan med perspektiver, visualiseringer og andre rumlige illustrationer, der viser karakteristiske træk ved projektet. Samt oplæg til en etapeplan med angivelse af vigtige aktiviteter og milepæle, oplæg til prioritering af indsatser samt to øjebliksbilleder: 1. Øjebliksbillede 2018 (Vækstplanens mål) 2. Øjebliksbillede 2035 (Købstadsjubilæum) 2 nedslag hvoraf det ene nedslag skal være inden for 0mrådefornyelsesafgræsningen. Én hovedvisualisering der formidler forslagets hovedbudskab eller på anden måde visualiserer forslaget. En samlet præsentation af den strategiske udviklingsplan, indeholdende vision, strategi, helhedsplan og nedslag. Efter konkurrencen efterbearbejdes vinderforslaget til en endelig udviklingsplan og dertil produceres der en præsentationsvideo, som beskriver udviklingsplanerne for Aabenraa. 26

27 Byens borgere Foreninger Erhvervsdrivende Potentielle tilflyttere og investorer Arkitektkonkurrence er afsluttet og resultaterne er offentliggjort den 10. oktober 2013 ved et åbent arrangement i Sønderjyllandshallen. Input fra konkurrencen indarbejdes i udviklingsplanen, der fremlægges til politisk behandling marts Realiseringen i udviklingsplanen forventes påbegyndt i efterår Udviklings og anlægsomkostninger: Aabenraa Kommunes andel: 1,8mio. kr. Fundraising: Fondsstøtte fra Realdania på 2,1 mio. kr. Vækst- og Udviklingsudvalget 27

28 Byer i bevægelse Udvidelse af Brundlund Slot På Museum Sønderjyllands afdeling på Brundlund Slot mangler der i høj grad plads til at præsentere den unikke kunstsamling, som museet er i besiddelse af. Senest har Museum Sønderjylland fået doneret den sønderjyske kunstmaler Franciska Clausens samlede værker. Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune vil derfor gerne opføre en ny museumsbygning ved Brundlund Slot, en tidssvarende bygning, som sammen med Brundlund Slot bliver et samlet kunstmuseum med optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den. et er, at skabe et nyt attraktivt udflugtsmål i Sønderjylland, der med tidssvarende rammer kan præsentere den sønderjyske kunst. En ny museumsbygning står færdig, der kan rumme og præsentere både den eksisterende samling og Franciska Clausens samlinger. Hvis der opnås ekstern medfinansiering via fundraising, forventes udvidelsen at stå færdig i Borgere i Sønderjylland Turister Billedskolen på Brundlund Slot Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Styregruppen har med baggrund i Rambølls udarbejdede forundersøgelse besluttet at arbejde videre med placeringen af en ny museumsbygning i byggefelt C (Nordøst for slottet / lige syd for Møllemærsk)- forudsætter dog godkendelse ved Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen. Styregruppen er pt. i dialog med Kunststyrelsen ang. placering af nyt byggeri. Udviklings- og anlægsomkostninger: I forhold til arkitektkonkurrencen er der i 2013 afsat 0,500 mio., dertil betaler Museum Sønderjylland også 0,500 mio. Desuden findes ekstra 0,500 mio. kr. fra fonde. I 2016 er der afsat 2,500 mio. kr. og i 2017 er der afsat yderligere 10,000 mio. Yderligere finansiering til projekteringen skal ske via fundraising. Projekteringen forventes at koste 111,2 mio. kr, hvilket der søger fonde til. Projekteringen er under forudsætning af, at Kunststyrelsen godkender planerne om en broforbindelse over voldgraven. Kultur- og Fritidsudvalget 28

29 Byer i bevægelse Strandpromenade i Aabenraa Promenaden skal medvirke til at forskønne hele kyststrækningen fra Styrtom og ind til bymidten. Samtidig skal promenaden med de planlagte motions- og legeredskaber, baner og opholdsarealer motivere byens borgere til at bevæge sig mere, hvad enten det er på cykel, ved løb eller gang. Promenaden skal forbinde de forskellige andre maritime miljøer langs kysten og det centrale Aabenraa s bymæssige seværdigheder og attraktioner og byde på en række afvekslende oplevelser, når man bevæger sig langs vandet og i byen. At skabe en sammenhængende forbindelse mellem Styrtom og Nørreport for de bløde trafikanter som fodgængere, motionister, cyklister og andre ikke motoriserede trafikanter på hjul. Etablering af strandpromenaden gennemføres i tre etaper fra 2013 til Den første etape af strandpromenaden etableres i perioden fra 2013 til I den forbindelse forventes også indvielse af kanonbatteri. Tidspunktet for gennemførsel af de øvrige to etaper kendes endnu ikke. 29

30 Borgere i Aabenraa Kommune. Sejl- og bådeklubberne ASC, ABC, Mølleåens Bådelaug. Kanonlauget. Områdets erhvervsdrivende. Foreninger, der har aktiviteter langs kysten. Turister. Projektet har været i udbud i juli-august og i december 2013 blev det første spadestik taget på strandpromenaden. Første etape af standpromenaden forventes at være klar til sommeren Til efteråret forventes indvielse af kanonbatteriet. Udviklings og anlægsomkostninger: Der er afsat 6 mio. kr. til gennemførelse af dele af etape 1, heraf 0,5 mio. til et kanonbatteri på Sønderstrand ud for Kallemosen. I 2015 er der afsat yderligere 3 mio. til det sidste stykke frem til Mølleåens udløb. Fundraising: Der er kontakt til Lokale- og Anlægsfonden om midler til større eller mindre aktivitetsanlæg på strækningen. Teknik- og Miljøudvalget Vækst- og Udviklingsudvalget 30

31 Byer i bevægelse Forskønnelse af Rådhusgade og Markedspladsen en del af områdefornyelsen i Aabenraa Rådhusgade og Markedspladsen udgør en central del af Aabenraa midtby og skal forskønnes for at gøre midtbyen mere attraktiv for handlende, besøgende og borgere. En detaljeret plan for og efterfølgende anlæg af gadeforløbet fra det gamle rådhus ned til og med Markedspladsen eventuelt som del af en detaljeret plan og/eller samlet anlægsprojekt for et større område. Borgere i Aabenraa Erhvervslivet Beboere og handlende i området Program for områdefornyelsen, hvori Rådhusgade og Markedspladsen indgår, skal være fremsendt til Ministeriet senest 1. april Af hensyn til koordinering med Fremtidens Købstad har ministeriet godkendt en anmodning om udsættelse til 1. juni Endelig tildeling af de reserverede midler fra Ministeriet forventes meddelt medio 2014 såfremt programmet for områdefornyelse godkendes. 31

32 Rådhusgade og Markedspladsen indgår som del af den økonomiske prioritering i program for områdefornyelsen. Der er endnu ikke fastlagt detaljeret tidsplan for områdefornyelsen og derfor heller ikke for forskønnelse af Rådhusgade og Markedspladsen Indledende overvejelser om proces for borger- og interessentinddragelse i forbindelse med program for områdefornyelse blev påbegyndt i efterår Der var borgermøde 23. oktober 2013 yderligere borgermøder vil finde sted i forbindelse med detaljering og anlæg af projekter og indsatser i områdefornyelsen. Bemærkninger Resultatet af konkurrencen på Fremtidens Købstad kan have indflydelse på processen for og prioriteringen af diverse projekter i midtbyen. Udviklings og anlægsomkostninger: Minimum 10 mio. kr. Fundraising: Der er meddelt reservation af 5 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Teknik- og Miljøudvalget Vækst- og Udviklingsudvalget 32

33 Byer i bevægelse Nye boliger i Aabenraa midtby Flere eller nye boliger i Aabenraa kan danne grobund for flere beboere i midtbyen, hvilket kan bidrage til mere liv og et intensiveret bymiljø. Byggeri af attraktive boliger som understøtter flyttemønstre og borgernes bolig i forskellige livsfaser. Boligerne kan være private eller almennyttige. Der er endnu ikke angivet mere præcise mål, da indsatsen fortsat er på idéstadie. Byens borgere Foreninger Erhvervsdrivende Potentielle tilflyttere og investorer. Særligt bør der kigges på potentielle målgrupper sådan at boligudbuddet tilpasses den efterspørgsel der måtte være og kommer i fremtiden og med fokus på hvilken målgruppe byen ønsker at tiltrække - sådan at det samlede boligudbud i Aabenraa og omegn suppleres og varieres tilsvarende i forhold til det eksisterende udbud. Afventer resultat af konkurrencen Aabenraa Fremtidens Købstad Endnu ukendt Vækst- og Udviklingsudvalget 33

34 Byer i bevægelse Nyt attraktivt parcelhusområde - Langhus i Aabenraa Indsatsen skal skabe et varieret og attraktivt boligområde, der blandt andet kan tiltrække ansatte på det kommende udbyggede akutsygehus til at bosætte sig i området. Området ligger desuden ikke langt fra andre store arbejdspladser ved Egelund og Brunde-området. Der er god og nem adgang til det overordnede vejnet og togstationen i Rødekro. Der udbydes 31 attraktive kommunale byggegrunde til salg. De første sættes til salg i Der gennemføres en anden etape, når grundene fra første etape er solgt. Byggegrundene etableres i et nyt bykvarter, hvor der lægges vægt på bæredygtige løsninger og sundhedsfremmende tiltag. Det er målet, at bykvarteret bliver karakteriseret ved bæredygtige løsninger omkring sundhed og rekreation, klima og energi. De naturmæssige og landskabelige kvaliteter er bærende for områdets identitet. Nybyggere, der ønsker at bo i Aabenraa Den 26. juni 2013 har Byrådet godkendt den lokalplan for området. Derefter er de første 10 grunde byggemodet og er udbudt offentligt til salg ultimo januar Budrunden afsluttes den 3. marts 2014, hvorefter grundene fordeles til højst bydende. Der gennemføres et åben grund-arrangement i februar 2014, hvor interesserede kan komme og høre mere om mulighederne for byggeri. Til april 2014 forventes grundene at kunne tages i brug til byggeri. 34

35 Bemærkninger Der har været stor interesse for grundene og der er derfor etableret venteliste til grundene. Hvis interessen resulterer i stor efterspørgsel på grundene bør etableringen af 2. etape af Langhus fremskyndes. Udviklings- og anlægsomkostninger: Til 1.etape kr. er der budgetteret 3,5 mio. kr. Vækst- og Udviklingsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 35

36 Byer i bevægelse Halvtimesdrift med bybusser mellem Rødekro og Aabenraa Indsatsen binder de to store bysamfund Rødekro og Aabenraa tættere sammen. Det nuværende bybusnet skal optimeres og udvides til at dække både Aabenraa og Rødekro, og give fast betjening til Sygehus Sønderjylland i begge retninger. Yderligere skal der sikres gennemsigtighed i bybusnettet, så det er let at forstå. Frekvensen skal øges, så der opnås halvtimesdrift i dagtimerne. Der etableres et helt nyt bybussystem med 6 linjer, heraf en linje som skolebus. Løjt Kirkeby betragtes fremover som en del af bybusområdet. De nye køreplaner træder i kraft til køreplanskiftet til juli Nuværende og potentielle passagerer på de berørte strækninger Patienter og besøgende til sygehuset Togpendlere 36

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere